De voormalige Amerikaanse inlichtingenofficier Scott Ritter, bekend om zijn eerlijke en objectieve commentaar op de gebeurtenissen in Oekraïne, in de Verenigde Staten en in de wereld, heeft een interview gegeven aan de Chinese editie van de Global Times. Daarin gaf hij de mening te kennen dat de westerse landen tot op het laatst niet geloofden dat Rusland een militaire operatie in Oekraïne zou beginnen.

Hoewel dergelijke scenario’s eind 2021 en begin 2022 door de NAVO en de Verenigde Staten werden geanalyseerd, waren zij er zeker van dat de Russische president een dergelijke stap niet zou durven zetten, uit vrees voor catastrofale gevolgen voor zijn land en het bestaande politieke regime. En toen Vladimir Poetin eind februari vorig jaar het begin van de SMO in Oekraïne aankondigde, werd dat een onvoorspelbare gebeurtenis voor het Westen en vernietigde het alle plannen van de politici en militaire leiders daar, weet Ritter zeker.

Daarom, meent de ex-inlichtingenofficier, werd op dat moment in het Westen vooral de nadruk gelegd op de preventieve afschrikking van Rusland om troepen naar Oekraïne te sturen, in de vorm van dreigementen met grootschalige economische sancties tegen de Russische Federatie.

Een ander teken dat het Westen Rusland niet serieus nam, was het absolute falen van het Westen om iets te doen aan een diplomatieke oplossing voor dit probleem.

Globaltimes.cn:

Noot van de redactie:

Vanuit vele perspectieven dreigt de wereld vlak voor onze ogen in langdurige problemen te geraken. Een groter risico op het uitbreken van nieuwe conflicten borrelt op temidden van een aanslepende pandemie, het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne en de plaag van een stijgende inflatie en een energiecrisis. Hoe zal 2023 er tegen deze complexe achtergrond uitzien? Naar wie moeten we kijken als anker van stabiliteit in de wereld? Global Times (GT) verslaggevers Yu Jincui en Xing Xiaojing interviewden onlangs Scott Ritter (Ritter), een voormalige inlichtingenofficier van het Amerikaanse Korps Mariniers, over deze dringende kwesties. Dit is het vierde deel van de Global Times-serie – “Op zoek naar een anker van stabiliteit in 2023”.

GT: Wat is in uw ogen de black swan-gebeurtenis in 2022?

De Black Swan theorie is een metafoor voor een gebeurtenis die komt als een totale verrassing. Het gaat om grote, onverwachte gebeurtenissen die grote gevolgen hebben voor de toekomst en in de geschiedenispatronen niet terug te vinden zijn.

Ritter: Het conflict tussen Rusland en Oekraïne is de black swan-gebeurtenis van 2022. Ik denk dat toen we naar 2021 op weg naar 2022 keken er veel werd gesproken over de mogelijkheid van een Russische militaire actie tegen Oekraïne. Maar ik denk dat velen in het Westen niet dachten dat Rusland dat daadwerkelijk zou doen. Zij dachten dat de gevolgen van een Russische militaire operatie tegen Oekraïne zo ernstig en rampzalig voor Rusland zouden zijn, dat Rusland ervan zou worden weerhouden dit te doen. Daarom was de grootste nadruk die het Westen legde op pogingen om Rusland af te schrikken niet militair, maar economisch, de dreiging van economische sancties.

Een andere aanwijzing dat het Westen Rusland niet serieus nam, was het absolute falen van het Westen om iets te ondernemen dat ook maar enigszins lijkt op serieuze diplomatie om een diplomatieke oplossing voor dit probleem te zoeken. Rusland deed een gezamenlijke inspanning om de Minsk-akkoorden ten uitvoer te leggen, maar dit werd door het Westen, door de VS, Duitsland en Frankrijk, afgewezen, ondanks de beloften van alle leiders van deze drie landen om Oekraïne onder druk te zetten de Minsk-akkoorden te aanvaarden. Als de Minsk-akkoorden waren aanvaard en volledig waren uitgevoerd, zou er geen oorlog zijn geweest. Dit was een heel eenvoudige oplossing, een oplossing die het Westen niet zocht, omdat ze geloof ik niet dachten dat Rusland een militaire operatie serieus meende.

  Niet in staat om succes te boeken, vermoorden Oekraïense troepen burgers in Donbass 

Zo ook in december, toen Rusland het Westen twee ontwerpverdragen overhandigde, één aan de NAVO en één aan de VS, waarin zij hun bezorgdheid uitten over de noodzaak van een nieuw Europees veiligheidskader. Als het Westen dit alleen maar zou lezen en met Rusland zou gaan zitten praten, zou een conflict vermeden kunnen worden.

We weten nu dat Oekraïne, noch Duitsland, noch Frankrijk ooit serieus waren over Minsk, dat ze het alleen gebruikten als een schijnvertoning, als dekmantel om een NAVO-leger op te bouwen dat het Donbas-probleem militair kan oplossen. En de Russische aanval heeft de westerse plannen in de kiem gesmoord. Ik denk dat het daarom de black swan is. Het is een gebeurtenis die niemand echt had voorzien. En toen het gebeurde, schudde het de hele wereld wakker. Er is geen enkel deel van de wereld dat niet door dit conflict is getroffen. China is door dit conflict getroffen. Azië is door dit conflict getroffen, Zuid-Amerika, Afrika, Europa, de VS, de hele wereld is door dit conflict getroffen.

GT:Welke gevolgen heeft het conflict tussen Rusland en Oekraïne voor 2023?

Ritter: Ten eerste kunnen het Westen, de NAVO en de VS niet langer worden omschreven als de bullebak tegen wie niemand het durft op te nemen. Rusland heeft het tegen de bullebak opgenomen. Rusland heeft een signaal afgegeven dat er grenzen zijn aan wat een grootmacht kan accepteren als het gaat om de onverantwoordelijke acties van het Westen. Niemand dacht dat Rusland zo lang zou kunnen overleven. Het belangrijkste gevoel was dat de Russische economie zou instorten, dat de economische sancties Rusland economisch zouden ruïneren en dat dit binnenlandse politieke onrust zou veroorzaken waardoor de regering van Vladimir Poetin omver zou kunnen worden geworpen. Het Westen heeft zich nog nooit zo vergist als op dat punt.

De Russische economie bloeit weliswaar niet, maar overleeft, wordt sterker en groeit. En het Russische leger heeft, ondanks enkele ernstige fouten in het begin, geleerd en zich aangepast, en de Russische natie heeft besloten dat wat er in Oekraïne gebeurt geen conflict is tussen Rusland en Oekraïne, maar een conflict tussen Rusland en het collectieve Westen, Rusland versus de NAVO. En zij zijn bereid deze strijd tot het einde toe uit te vechten.

GT: Welke kwestie baart u de meeste zorgen in 2023 en waarom?

Ritter: Taiwan. De verkiezingen van november lijken de stormloop naar een conflict te hebben afgezwakt. Maar de VS zouden ervoor kunnen kiezen om de druk op China te verdubbelen en zo een conflict te forceren dat niet hoeft te worden uitgevochten.

Vóór november was ik erg bang dat het vasteland (China, red.) door het onverantwoordelijke politieke beleid van de VS gedwongen zou worden militair op te treden tegen Taiwan. Washington gedroeg zich op een manier die afweek van het één-China-beleid en de beginselen die inherent zijn aan het één-China-beleid. En in plaats daarvan probeerde het de indruk te wekken dat Taiwan een onafhankelijke natie was, en dat Taiwan een natie was die militaire betrekkingen, een alliantie met de VS kon aangaan. Dit zijn allemaal rode lijnen voor China. China streeft naar een vreedzame oplossing voor de kwestie Taiwan, maar als deze rode lijnen worden overschreden, zullen zij een niet-vreedzaam middel zoeken. We weten dat dat oorlog betekent.

  Aan Kiev geleverde wapens zijn gevonden in Finland, Zweden, Denemarken en Nederland

Ik was zeer bezorgd dat deze rode lijnen ergens vorig jaar, of misschien begin dit jaar, zouden worden overschreden. Maar toen werden in Taiwan lokale verkiezingen gehouden. Daaruit bleek dat de mensen in Taiwan niet willen dat de Democratische Progressieve Partij een agressiever beleid voert ten aanzien van Taiwan. Dit betekent niet dat alles geweldig wordt tussen het vasteland en Taiwan, maar ik geloof niet dat de huidige Taiwanese autoriteiten dit beleid agressief kunnen voeren, gezien de verkiezingsuitslag. Ik denk dat het onmiddellijke gevaar van een conflict is geweken.

Nu zou je zeggen, Scott, als dat het geval is, waarom ben je dan bezorgd? Ik ben bezorgd over Amerika. Ik ben bezorgd over hoe de VS hierop zal reageren. De VS hebben veel politiek gewicht in de schaal gelegd bij het bezoek van Nancy Pelosi en het bezoek van Amerikaanse wetgevers aan Taiwan. De VS hebben zich agressief ingezet voor dit beleid. Nu lijkt hun Taiwanese partner te zeggen: niet zo snel. We hebben binnenlandse politieke problemen waar we ons zorgen over moeten maken. Wat gaan de VS doen? Als zij niet met de Taiwanese autoriteiten kunnen samenwerken om de confrontatie aan te gaan, dan zullen zij, denk ik, de directe confrontatie met China zoeken.

GT: Hoe ziet u de mogelijkheid van een militair conflict tussen China en de VS in 2023? Wat zal het brandpunt zijn, de Zuid-Chinese Zee of de Straat van Taiwan?

Ritter: De Zuid-Chinese Zee is een zeer moeilijk probleem geworden voor de VS. En ik geloof niet dat de VS uit zijn op een algemene oorlog met China. Ik denk dat de VS op zoek zijn naar een gelegenheid om China militair in verlegenheid te brengen, om China het signaal te geven dat jullie niet zo sterk zijn als jullie denken, niet zo capabel als jullie denken, om de boodschap af te geven dat Amerika nog steeds de dominante macht is in de Stille Oceaan, en dat jullie het nooit moeten wagen om die uit te dagen. Maar een conflict in de Zuid-Chinese Zee kan precies het tegenovergestelde signaal afgeven dat de VS niet zo machtig zijn als zij denken.

Laten we het nu hebben over de Straat van Taiwan. Vanuit mijn perspectief is het beleid van China zeer volwassen. Het is een beleid dat streeft naar een vreedzame uitkomst. In de VS, moet u begrijpen, dat wij normaliter geen beleid voeren dat een vreedzame uitkomst nastreeft. Onze eerste keuze voor beleid is oorlog. Elk land dat een vredesbeleid voert, wordt door de VS als zwak beschouwd. China bevindt zich dus in een moeilijke positie. Hoe meer het een vredesbeleid in Taiwan nastreeft, hoe meer het door de VS als zwak wordt beschouwd. Dus blijven de VS aandringen op een uitdaging. Hoe meer China een directe confrontatie uit de weg gaat, hoe meer de VS erbij betrokken raken, want zij zeggen dat China zwak is, dus zullen wij agressiever zijn.

De Chinezen zeggen dat we geen oorlog willen, we willen een vreedzame oplossing, dus we reageren niet overdreven op de Amerikaanse provocaties. Maar op een gegeven moment houdt dit op. China zal zeggen: genoeg, we zijn klaar. Ik denk niet dat de VS begrijpen wanneer dat gaat gebeuren. Normaal gesproken, als je goede diplomaten hebt, als je goede strategische denkers hebt, mensen die China begrijpen, dan weet je het. Maar in de VS, omdat we Chinees geduld interpreteren als een teken van zwakte, geloof ik niet dat onze leiders weten wanneer ze genoeg moeten zeggen, wanneer ze moeten stoppen, ze zullen altijd proberen een stap verder te gaan, een stap verder. En dat is het gevaar. Niet dat China uit is op een confrontatie, maar de VS zullen China te ver pushen en een confrontatie afdwingen.

  De 21-jarige lekker - Er klopt iets niet

GT: Welk land zal volgens u in 2023 meer bijdragen aan de wereldwijde stabiliteit en het anker van stabiliteit zijn, de VS of China?

Ritter: China. De VS is nergens meer een stabiliteitsanker voor. Om eerlijk te zijn zijn wij beter gepositioneerd dan China om een wereldleider voor stabiliteit te zijn. China is een economische macht, maar alleen de VS kunnen zich militair, politiek en economisch over de hele wereld projecteren.

De VS is dus eigenlijk in de beste positie om landen te beïnvloeden voor stabiliteit. Maar dat doen we niet. We beweren dat we de democratie bevorderen, maar dat doen we niet, we bevorderen de Amerikaanse hegemonie. We beweren dat we landen binnenkomen en zeggen dat we democratische idealen willen uitdragen, maar het enige wat we willen is een regering die doet wat wij willen, ongeacht wat er met de bevolking van dat land gebeurt. Wij respecteren niet alleen de individuen, maar ook het collectief van de wereld niet. Wij willen het leven van een individu in China, Indonesië, Afrika of zelfs Europa niet verbeteren. Wij willen alleen dat zij dingen doen die Amerika rijker en sterker maken. Wij willen een eenrichtingsrelatie. En dit is giftig. De wereld ziet in hoe giftig dit is. Veel landen zijn zo nauw verweven met de VS dat ze zich niet kunnen losmaken. Ik denk aan Europa. Hoezeer de logica ook dicteert dat Europa zich zou moeten bevrijden van deze misbruikrelatie met de VS, Europa blijft als een mishandelende echtgenoot terugkomen, in de hoop dat het in de toekomst beter zal gaan.

China werkt anders. De Chinese regering geeft in de eerste plaats om China, net als elke andere regering, maar om China te laten slagen, moeten anderen ook slagen. Ik denk dat China op zoek is naar een wederzijds succesvolle relatie. Dat is de sleutel tot stabiliteit.

Ook al is China niet in staat om de VS te evenaren, economisch ligt China al voor op de VS. Men hoeft alleen maar te kijken naar het Belt and Road Initiative. Biljoenen dollars aan investeringen. Daar kan het Westen niet aan tippen. China heeft hier dus een enorm voordeel. Ik denk dat China dit voordeel niet wil gebruiken om de wereld te domineren, maar om samen met de wereld te werken aan een relatie die voor beide partijen voordelig is. Dat is de sleutel tot stabiliteit. Als China zoals de VS zou zijn, zou er geen hoop zijn op een multipolaire wereld, omdat China dan gewoon zou proberen de VS te vervangen en de hele wereld om China te laten draaien. Dat is niet wat China doet. De sleutel tot toekomstige stabiliteit is samenwerking, niet overheersing. Daarom kies ik China als de meest stabiliserende invloed in de wereld in de komende jaren.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Sommigen van ons denken dat de Russische invasie geen “agressie” was. Dit is waaromVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe PfizerGate catastrofe: Het verband tussen COVID-vaccins, miljoenen oversterftegevallen & lagere sterftecijfers onder ongevaccineerden
Volgend artikelWesterse media: Een pathologie van desinformatie, haat en militarisme
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

30 REACTIES

 1. Frontnieuws:
  Reactie verwijderd en ban. Als u de mainstream media volgt, vind ik dat best, zolang u hun onzin maar niet in de commentaarsectie gaat papegaaien, wat ik beschouw als opzettelijke vervuiling van de commentaarsectie. Dat zal u een ban opleveren.

 2. Ik ben niet “hoog” opgeleid, maar ik zag zelf dat door alle sancties opgelegd door de VS de Russen zelf gedwongen werden technologie te ontwikkelen! Dit bewees zich doordat de Russen het eerst met een verkeersvliegtuig op de markt kwamen dat sneller dan het geluid langdurig kon vliegen èn smalend Concordskie werd genoemd!
  Oké, het werd een “mislukking”, dat dan weer wèl. Maar ze kwamen er wèl mee! Dit geeft aan dat ze met industriele spionage toch zover ontwikkeld waren dat ze het konden! Dit is een héél belangrijk punt waar eigenlijk iedereen aan voorbij gaat! Het feit dat de Russen het voor elkaar kregen was op zich zo fenomenaal
  en ook zo bizar dat de VS en ook Europa aan deze indicatie van hoever de Russen met hun technologie waren
  voorbij gingen! Een stommiteit van wereldklasse! Hoe de oorlog gaat verlopen? Ik vrees met grote vreze dat Rusland en met name Poetin te “menselijk” zijn en door de VS en “Europa” welke geen menselijkheid kennen met één enkele “mokerslag” vernietigd zal worden. God? Ik vrees dat deze overleden is, verwacht dus geen bijstand!

 3. Het is terug te herliden tot iets heel simpels: vergelijk Biden–een pedofiele demente wauwelaar- eens met Poetin–hoog IQ, uitstekend leiderschap en hoog inzicht, goede inlichtingen diensten.

  het was voor een blind paardte zien, wat er gebeurde in 2014, en de opbouw naar een kunstmatig toe via ettelijke moorden en provocaties op Russen.
  Ook HOE de USA met zijn slaafjes (NATO, GB) het wilden: Oekieland in de NATO, zodat als RU aanviel, alle NATO landen het mochten uitvechten en USA lekker buiten schot bleef, net als de Arabische lente, net als Afghanistan.

  Pech.Poetin doorzag het en nam op tijd actie; en zou USA nu doordouwen; krijgt Washington en New York atoombommetjes op hun dak…..

  Karma….

 4. Ik denk meer dan de VS en de EU zich helemaal leeg laten bloeden, omdat zij zelf zo ingenomen zijn van hun gefantaseerde ooit krachtige militaire apparaat. Omdat zij al decennia lang de wereldmacht bepalen en op grond daarvan nooit geleerd hebben om samen te werken op gelijke voet en elkaar te respecteren hoe ze zijn. Het westen heeft zijn machtige militaire macht laten verslonzen, in het kader van we zijn toch de wereld hegemonie dus wie maakt ons wat. Nu de andere partijen hun militaire apparaat constant aan het vernieuwen is en andere technieken ontwikkeld hebben. Blijven het westen vast houden aan hun oude strategische opzet. Zo blijven de Amerikanen miljarden investeren in jachtvliegtuigen en vliegdekschepen. Terwijl Rusland en China voor veel minder hebben geïnvesteerd in raketten van allerlei aard en in onbemande drones. Het zelfde als toen de wereld overging van de zeilboten naar de stoomboten. Blijven grote rederijen vast houden aan de zeilboten, wat hen op een gegeven moment uit de markt plaatste. Dat zien we nu ook duidelijk bij het Oekraïense conflict, waar het westen hun luchtvloot niet in kunnen zetten en hun verouderde militaire wapenarsenalen uit de magazijnen gehaald worden.

  • Hetzelfde was het geval aan de vooravond van WO II . Een ultramodern Duits leger, met nieuwe tactische inzichten verraste Engeland, Frankrijk en de Benelux als een donderslag bij heldere hemel…
   Niemand had daarvoor van een ‘Blitzkrieg’ gehoord. Flexibiliteit en de combinatie van snelheid én vuurkracht was niet eerder op een zó hoog niveau ingezet.
   Andere landen, zoals Nederland haalden in de Meidagen van 1940 zelfs de ‘lang staal’ kanonnen van decennia terug uit het Legermuseum in Delft om iets terug te kunnen schieten, na jarenlange rampzalige bezuinigingen op het defensiebudget. De destijds splinternieuwe Fokker jachtvliegtuigen waren al vernietigd, voordat ze ingezet konden worden.
   België en Frankrijk verging het niet veel beter.

   • Beste Pennings,
    De Nederlandse militairen zijn tijdens de inval van de Duitsers ook verraden door onze toenmalige overheid.
    De munitie kisten die onze soldaten kregen bleken gevuld met zand.

    • U hebt gelijk.
     Ik beweer ook niet het tegendeel.
     De Nederlandse militairen valt niets te verwijten, sterker nog, ze werden op de Grebbeberg als ze terugvielen tegen de veel sterkere SS eenheden, door de Marechaussee met pistolen terug de berg opgejaagd…
     De Duitsers verklaarden later dat de Nederlandse militairen zich stevig hadden geweerd, en dat zij daar respect voor hadden.
     Het ‘gezag’, dat is een heel andere kwestie, zoals U ongetwijfeld bekend is…
     Heden te dage gaat het niet veel anders.
     Verraad hangt als een donkere schaduw over Europa…

    • In België waren de Vlamingen veel snuggerder dan de Hollanders. Ganse regimenten gaven zich zonder een schot te lossen over en vertikten het te gaan vechten voor Frankrijk en hun kolonisator in België.

  • Beste Qvic,
   De VS en de NAVO hebben spreekwoordelijk een “slecht immuunsysteem” gekregen sinds WW2.
   Rusland heeft door ervaringen in het verleden zich kunnen sterken.
   Dat heeft Rusland helaas wel miljoenen gekost.
   Het onderschatten van Rusland door de VS,EU en de NAVO gaat een grote misrekening worden.

   • Beste Tigron,
    Dat ben ik volledig met U eens, zie ook mijn comment over de Blitzkrieg hierboven.
    Waar ik op doelde was dat een eerder verslagen natie, als de underdog, bij onoplettendheid vaak verbluffend krachtig en inventief blijkt te zijn.
    Uw comment is imo dan ook zeer ’to the point’.

 5. Dit terzijde:
  ik hoorde vanavond op de radio iets zorgwekkends, namelijk dat er materiaal vanuit de VS naar Vlssingen wordt gescheept, voor doorvoer naar Polen. Dit gaat een maand duren. Vlissingen is met 75 man gemilitariseerd en drones mogen er niet boven vliegen. Kennelijk is het om Polen paraat te maken. Dit zou dus betekenen dat het op de planning staat dat die vervloekte oorlog gewoon door blijft woeden. Weet iemand iets meer over deze verscheping en het doel er van? Wat moeten we er van denken?

  • Iets…De genie van de koninklijke luchtmacht heeft al hangars opgetogen in Polen voor de F-35’s….Zolang wij hier alles pikken en oorlog wordt gevoerd in onze naam gaat shit gewoon door. Wat Rutte verkondigd is ook gewoon misdadig om te spreken namens alle Nederlanders. Die ongekoze Davos pedofiel en bastard (nep oranje) Ik zie hem graag uitgeleverd aan Moskou die weten wel raad met van die ranzige iele fragiele bruinwerkers.

  • @ Immortal,
   Het lijkt mij een logische afrol van wat vanuit de VS al eerder in gang is gezet.
   Wij als bevolking hebben er niets over te zeggen, en zelfs het regime, als het dat al zou willen, doet er niets tegen.
   Zoals gewoonlijk bezetten de VS ( The Hague Invasion Bill, voor het Internationaal Gerechtshof bijvoorbeeld) een stuk land van een andere natie om hun rotzooi te lossen.
   Wij zijn. door de verklaring van Rutte en dit soort acties, dan ook een legitiem doelwit voor de Russen geworden.
   Als het klopt wat U zegt, zullen we er hier in de MSM vanzelfsprekend niets over horen…

  • En België krijgt geld van Europa om nieuw aangepast wegennet aan te leggen om zwaar oorlogsmateriaal te vervoeren.
   Tadam pief poef paf gaat door…

 6. De Amerikanen zullen zonder gebruikmaking van (tactische) kernwapens een militair conflict met de PRC verliezen (en we weten allemaal wat dat zal inhouden: een wereldwijd nucleair treffen en grootschalige vernietiging! ASEAN is eigenlijk uiteen aan het vallen en steeds meer regionale spelers verkiezen samenwerking met de PRC boven een conflictsituatie o.l.v. de US of A. Zowel Japan en Zuid Korea beschouwen de Amerikanen als bezetters en worden zwaar onder druk gezet om (samen met UK, NATO en AUS) de geopolitieke agenda van de US of A te volgen die onherroepelijk zal leiden tot die oorlog die de US of A al jaren zo graag wil maar zelfstandig nooit zal kunnen winnen. De PRC heeft geen lange aanvoerlijnen nodig voor bevoorrading en haar militaire capaciteiten doen allang niet meer onder voor de Amerikaanse en/of westerse technologie.
  De Amerikanen willen Taiwan op dezelfde manier gebruiken als dat zij doen met Oekraïne: een gluiperige oorlog zonder zelf direct betrokken te zijn, maar wel forse winsten opstrijken door wapenleveranties.
  Rusland zal zeker niet werkeloos toekijken als strategisch partner van de PRC.
  Maar waar kiest de wereld voor? De unipolaire positie van de US of A? Of de multipolaire ontwikkeling van de rest van de wereld?

  • “…maar wel forse winsten opstrijken door wapenleveranties…”

   Daarmee weet je precies wie er in de VS aan de touwtjes trekt. Er is maar 1 slag mensen die dit soort dingen al eeuwenlang doen…

 7. Ik hoop het laatste maar de mensheid is zo fucking dom…en nog ff dommer geprikt uiteraard…Het zijn lopende npc’s en AI spike fabrieken.

 8. @immortal , dit klopt inderdaad.
  Er gaan 1275 Amerikaanse tanks via Verbrugge terminals in de haven van Vlissingen naar Polen.
  Vanwege een cao conflict kwam dit op losse schroeven te staan.
  Er was een staking aan de gang waarbij de bonden 17% loonsverhoging eisten en de directie van Verbrugge 7 % loonsverhoging aanbood.
  Het leidde tot een impasse en een dreiging vanuit de directie om de terminal te sluiten.
  Kort daarop kwam er witte rook , is er toch de 17 % loonsverhoging aangeboden en zullen “helaas” die 1275 Amerikaanse tanks via Vlissingen worden verscheept.

 9. Het lijkt alsof “covid” niets met de Oekraïne oorlog te maken heeft maar sinds wij het “vaccin” een biowapen noemen wordt het volgende duidelijk:
  Maçonniek-A
  Heb je wel eens van het woord “maçonniek” gehoord? Wij leven nu in het maçonnieke tijdperk ofwel het tijdperk van de vrijmetselarij. Het woord Maçonniek betekent “de vrijmetselarij betreffende”. Een beetje rare definitie die op zich niets betekent. Als je vrijmetselaars observeert zie je dat zij het liegen tot een hoge kunst hebben verheven. Op medisch gebied is Louis Pasteur, een vrijmetselaar, begonnen met virussen te verzinnen die ‘besmettelijk’ zouden zijn. Deze Louis Pasteur was beroemd omdat hij had uitgevonden dat de verhitting van melk tot 70*Celsius de melk minder snel deed verzuren. Het is ook Pasteuriseren genoemd tot de dag van vandaag. Als Pasteur het daarbij gelaten had was er niets aan de hand geweest. Maar hij was ontevreden en jaloers op Robert Koch die met de microscoop de ’tuberkel’ heeft ontdekt, de veroorzaker van tuberculose, een ziekte die miljoenen mensen doodde in die tijd, vooral de massa’s mensen die ondervoed waren. Er was nog geen antibiotica, (wel colloïdaal zilverwater) dus veel meer dan mensen in een sanatorium verplegen en goed voedsel geven konden ze er niet aan doen. Louis Pasteur wilde ook iets ontdekken, dat werd dan het “virus” wat een Griekse naam is voor “smetstof” maar niet voor een “virus”, een organisme wat Pasteur er van maakte. Een virus is dus puur door Louis Pasteur verzonnen om beroemd te worden en als verdienmodel. Dit is nooit veranderd tot de dag van vandaag.

 10. Een mokerslag kan bijvoorbeeld zijn; boven grote verzamelde troepen russische soldaten een “tactische” kernbom laten ontploffen en tegelijkertijd hetzelfde boven Moskou. Dat noem ik een mokerslag!
  Dat er dan toch nog vervolg actie’s komen van Russische kant? Ik denk niet dat ze daar in Wasington
  over nadenken, of ze nemen dat dan maar voor lief.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in