Stel u voor dat een vaccin werd toegediend aan een groot aantal mensen in elke leeftijdsgroep. Slechts een paar maanden later waren er miljoenen oversterftegevallen.

Terwijl tegelijkertijd uit officiële cijfers bleek dat het sterftecijfer per 100.000 inwoners bij de ongevaccineerden in elke afzonderlijke groep aanzienlijk lager was dan bij de gevaccineerden, schrijft Expose-news.com.

Dit zou een belangrijke reden tot bezorgdheid zijn. Want dit scenario zou suggereren dat het vaccin schade toebrengt aan degenen die het krijgen, in plaats van hen te beschermen tegen ziekte of dood.

Dit zou in feite een catastrofale gebeurtenis zijn die een grondig onderzoek en reactie vereist.

Helaas is bovenstaand scenario niet slechts een hypothetische gebeurtenis. Het speelt zich af in de echte wereld na de uitrol van de Covid-19 injecties bij miljoenen mensen over de hele wereld.

 • Uit officiële cijfers blijkt dat er alleen al in de “Five Eyes” landen sinds begin 2021 bijna 2 miljoen oversterftegevallen zijn geweest.
 • En in de VS zijn er een half miljoen sterfgevallen geweest onder jonge volwassenen en kinderen, wat resulteert in 118.000 oversterftegevallen sinds de Covid-19 injecties voor het eerst werden toegediend aan de bredere bevolking.
 • Ondertussen bewijzen officiële cijfers van de Britse regering dat het sterftecijfer per 100.000 inwoners bij de ongevaccineerden in elke afzonderlijke groep aanzienlijk lager is dan bij de gevaccineerden.

Dit betekent dat de Covid-19 vaccins schade toebrengen aan degenen die ze hebben gekregen, in plaats van hen te beschermen tegen ziekte of dood.

Het is een catastrofale gebeurtenis.

Waarom vindt er dan geen grondig onderzoek en reactie plaats?

Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor deze uitkomst.

Het is mogelijk dat de Covid-19 vaccins niet voldoende zijn getest voordat ze werden vrijgegeven, en daarom onbekende bijwerkingen of complicaties hadden die pas werden ontdekt nadat ze aan een groot aantal mensen waren toegediend.

Het is ook mogelijk dat het vaccin niet naar behoren werd geproduceerd en daarom vervuild was of anderszins niet effectief was in het voorkomen van ziekte of overlijden.

Ongeacht de specifieke oorzaak zijn de implicaties van wat er nu in de echte wereld gebeurt aanzienlijk.

Het heeft de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins in het algemeen in twijfel getrokken en kan leiden tot een verlies van vertrouwen van het publiek in de medische wereld en het gezondheidszorgsysteem.

Op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vonden wij gegevens over het oversterftecijfer van 15% van de landen in de wereld.

De OESO verzamelt gegevens voor landen als de VS, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, het VK en een deel van Europa.

Wij hebben ook gegevens overgenomen van EuroMOMO, dat verzamelde gegevens bevat voor 28 landen in Europa, waaronder het VK, en dat actueler is.

  Officieel rapport: Beademingsapparatuur doodde bijna ALLE COVID-patiënten

De gegevens zijn aan de OESO en EuroMOMO verstrekt door de overheidsorganisaties van elk land, zoals de Centers for Disease Control in de VS en het Office for National Statistics in het VK.

De volgende grafiek toont het sterftecijfer in de “Five Eyes”-landen (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het VK en de VS) en 27 andere Europese landen –

In 2021 waren er in de VS bijna 700.000 oversterftegevallen en tegen 11 november 2022 nog eens 360.000 oversterftegevallen, terwijl Europa in 2021 382.000 oversterftegevallen telde en tegen november 2022 309.000 oversterftegevallen. Deze cijfers zijn exclusief Oekraïne.

De cijfers voor Nieuw-Zeeland, Australië en Canada hebben slechts betrekking op respectievelijk week 40, week 30 en week 28 van 2022. de oversterfte in deze landen is niet alleen het gevolg van de vermeende Covid-19 pandemie en is niet afgenomen sinds de uitrol van het Covid-19 vaccin.

De volgende grafiek toont de totale oversterfte in Australië in 2020, 2021 en tot week 30 van 2022 –

Bron gegevens

In Australië waren er in 2020 slechts 1.303 oversterftegevallen, maar dit steeg met 747% tot 11.042 oversterftegevallen in 2021 na de uitrol van het Covid-19 vaccin.

Eind juli 2022 waren er in Australië 18.973 oversterftegevallen, een stijging van 1.356% ten opzichte van 2020. Dit zijn meer sterfgevallen in 7 maanden dan in de twee voorgaande jaren samen.

De situatie is vergelijkbaar in de VS –

In de VS stierven in week 38 van 2022 1.700 mensen meer dan in week 38 van 2020, en in week 38 van 2021 109.000 mensen meer dan in week 38 van 2020.

Deze cijfers geven aan dat het aantal sterfgevallen eerder toenam dan afnam na de uitrol van het Covid-19 vaccin.

De volgende twee grafieken tonen de totale oversterfte in de “Five Eyes” en Europa sinds begin 2021, toen het Covid-19 vaccin werd uitgerold –

Volgens de Centers for Disease Control en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn er in de VS tussen 2021 en 2022 tot nu toe meer dan 1 miljoen oversterftegevallen geweest.

Officiële cijfers van EuroMOMO, verstrekt door 28 Europese landen, waaronder het VK, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië, tonen meer dan 690.000 oversterftegevallen in Europa tegen 2022.

Australië, Canada en Nieuw-Zeeland hebben ook aanzienlijke aantallen oversterftegevallen gehad, hoewel hun totale bevolking kleiner is.

In totaal hadden de “Five Eyes” en het grootste deel van Europa 1.103.592 extra sterfgevallen in 2021 en 716.133 extra sterfgevallen in november 2022.

Dit komt neer op meer dan 1,8 miljoen oversterftegevallen sinds de uitrol van het Covid-19 vaccin.

Het officiële narratief dat het vaccin veilig en effectief is en het aantal sterfgevallen zou verminderen, wordt tegengesproken door de gegevens. Deze cijfers suggereren dat de Covid-19 vaccins de belangrijkste oorzaak zijn van het sterfteoverschot in de “Five Eyes” en Europa.

  LA Times columnist verspreidt walgelijke hetze: Bespotten van dode anti-vaxxers is "noodzakelijk"

En dit wordt ondersteund door officiële gegevens van de Britse regering, gepubliceerd door het Office for National Statistics.

Uit het officiële rapport van de Britse regering blijkt dat de Covid-19 vaccins dodelijk zijn en duizenden mensen doden.

De cijfers zijn te vinden in een rapport getiteld Deaths by Vaccination Status, England, 1 januari 2021 to 31 May 2022, en het is hier toegankelijk op de ONS-site, en kan hier worden gedownload.

Uit tabel 2 van het rapport blijkt dat de sterftecijfers per 100.000 lager zijn onder de ongevaccineerde bevolking in elke leeftijdsgroep in Engeland.

Uit de gegevens blijkt ook dat de kloof tussen de sterftecijfers van de gevaccineerde en ongevaccineerde bevolking toeneemt.

Vanaf mei 2022, de meest recente maand waarvoor gegevens beschikbaar waren, hadden de gedeeltelijk gevaccineerde, dubbel gevaccineerde en drievoudig gevaccineerde bevolkingsgroepen in Engeland meer kans om te sterven aan eender welke oorzaak dan de ongevaccineerde bevolking in alle leeftijdsgroepen, zoals u kunt zien in de volgende grafieken -.

18- tot 39-jarigen

40- tot 49-jarigen

50 tot 59-jarigen

60 tot 69-jarigen

70 tot 79-jarigen

80 tot 89-jarigen

90+-jarigen

Omdat de bovenstaande cijfers gestandaardiseerd zijn naar leeftijd en percentages per 100.000 inwoners, vormen ze een onweerlegbaar bewijs dat de Covid-19 injecties het risico op overlijden verhogen en mensen doden.

Maar terwijl het Covid-19 vaccin in de VS verder wordt verspreid, is een andere verontrustende trend aan het licht gekomen.

Bijna een half miljoen kinderen en jonge volwassenen in de VS zijn gestorven sinds de Food and Drug Administration een noodgebruiksvergunning heeft verleend voor de Covid-19 vaccins, wat neerkomt op 118.000 oversterftegevallen in november 2022 vergeleken met het gemiddelde van 2015-2019.

In 2021 waren er 291.461 oversterftegevallen onder mensen van 0 tot 44 jaar in de VS, een schokkende 60.000 meer dan het jaar daarvoor.

De CDC-gegevens zijn opnieuw te vinden op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Deze grafiek laat een verontrustende trend zien, met een aanzienlijke stijging van de oversterfte in 2021 ten opzichte van 2020 –

Toen de Covid-19 pandemie begin 2020 de VS zou hebben getroffen, had men kunnen verwachten dat het sterftecijfer onder kinderen en jonge volwassenen zou dalen door de invoering van een vaccin.

Uit officiële cijfers blijkt echter dat de oversterfte onder deze leeftijdsgroep in 2021 elke week aanzienlijk hoger was dan het jaar daarvoor, met uitzondering van week 29 en 30.

  Wereldwijde pandemie van de gevaccineerden wordt erger naarmate meer mensen dodelijke injecties nemen

Daarna, in week 31, steeg de oversterfte onder kinderen en jonge volwassenen. Deze trend heeft zich in 2022 voortgezet, volgens gegevens van de Centers for Disease Control.

Deze cijfers wekken bezorgdheid en rechtvaardigen nader onderzoek, aangezien het vaccin bescherming moest bieden en de gevolgen van de pandemie moest beperken.

De laatste gegevens van de CDC onthullen een verontrustende trend onder kinderen en jonge volwassenen, want volgens de cijfers van het agentschap, die betrekking hebben op week 40 van 2022, is er een aanzienlijke toename van het aantal oversterftegevallen onder deze leeftijdsgroep.

Hoewel het vermeldenswaard is dat de gegevens van de laatste weken aan verandering onderhevig zijn, schetsen ze een verontrustend beeld van de impact van Covid-19 vaccinatie op de jongere generatie.

Maar hoe verhoudt de situatie in 2022 zich tot voorgaande jaren? Laten we, om wat context te bieden, eens kijken naar de cijfers van 2020 en 2021.

Volgens de gegevens is er een verontrustende toename ten opzichte van hetzelfde tijdsbestek in 2020, met alleen al in 2022 een verbijsterende extra 7.680 extra sterfgevallen onder deze leeftijdsgroep.

Maar niet alleen in dit jaar is er een piek in het aantal sterfgevallen onder jongeren. In 2021 was de situatie nog slechter, met een totaal van 27.227 extra sterfgevallen in week 40 na de uitrol van het Covid-19 vaccin in vergelijking met hetzelfde tijdsbestek in 2020.

Deze cijfers roepen ernstige vragen op over de veiligheid en effectiviteit van de Covid-19 vaccins. Als we het officiële narratieven dat deze vaccins veilig en effectief zijn mogen geloven, hoe kunnen we dan de toename van het aantal sterfgevallen onder kinderen en jonge volwassenen in zowel 2021 als 2022 verklaren?

Concluderend blijkt uit de gegevens dat het sterfteoverschot in de “Five Eyes” en Europa aanzienlijk is toegenomen sinds de uitrol van het Covid-19-vaccin.

Dit omvat een dramatische stijging van het sterftecijfer onder kinderen en jonge volwassenen in de VS en een groeiende kloof in sterftecijfers tussen de gevaccineerde en niet-gevaccineerde bevolking in Engeland.

Deze cijfers geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de veiligheid en doeltreffendheid van het Covid-19-vaccin en stellen de officiële narratieven ter discussie.

Het is absoluut noodzakelijk dat alle mogelijke problemen met vaccins grondig worden onderzocht en dat het publiek toegang heeft tot nauwkeurige informatie.

De gezondheid en het welzijn van de bevolking hangen ervan af.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Volgens rapporten van de Britse regering ontwikkelen de volledig gevaccineerden snel het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVerblind door de leugens – Het NAVO leger vertrouwt op Oekraïense inlichtingendiensten
Volgend artikelScott Ritter: Het besluit van de president van de Russische Federatie om een speciale operatie uit te voeren in Oekraïne was een onvoorspelbare gebeurtenis voor het Westen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

69 REACTIES

 1. Wat doet u denken dat we deze cijfers en grafieken juist zijn… het zijn dezelfde Rottige instituten die U allemaal belogen en bedrogen hebben omdat Gif in te nemen..⁉️⁉️..neem gerust het dubbele van alle onzin en ROT OP BENDE MOORDENAARS…neuk uw schapen en dat is wat overblijft met uw (bijna Faillissement) WEF en aanverwante…EU/US/UK..en familie die Ondertussen flink op hun Nazi-Bakkes krijgen in Oekraïne ♥️🇷🇺♥️

 2. Diegenen die de “vaccins” hebben goedgekeurd zijn misdadig bezig geweest want bewijzen voor goede werkbaarheid waren er niet. Integendeel, ze kwamen met vervalste cijfers op de proppen die hoe dan ook nooit konden kloppen gezien het korte? tijdsbestek van ontwikkeling (het blijkt dat die vaccins al jaren geleden ontwikkeld werden).
  Dat betekend dat ze zich hebben laten omkopen of zijn gechanteerd.
  Feit blijft dat het misdadig is en dus is die TOELATING ONWETTIG en belangrijk; de contracten die zijn afgesloten met die big maffia bende zijn dus ook onwettelijk tot stand gekomen en VERVALT DE IMMUNITEIT voor die bedrijven en kunnen hun CEO’s en geldschieters persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor hun misdaden tegen de mensheid.
  Ook regeringen (desbetreffende ministers en zeker Vd Leyen van de EU)) die zo hard aandrongen op vaccineren moeten grondig onderzocht worden of ze zijn omgekocht en in dat geval (wat bijna zeker is, gezien de geldstromen van big pharma en Hellgates) kunnen ze zich niet meer verstoppen achter ‘politieke onschendbaarheid’ want ‘genocide’ weegt een pak zwaarder dan welke misdaad dan ook.
  Nu nog wat moedige rechters en openbare aanklagers vinden (liefst vrijgezel zonder familie) die dit willen opstarten.
  Zal moeilijk worden, maar we moeten blijven druk zetten.

  • Aangezien de rechterlijke macht, leeft uit de ruif van het links communistische juk is deze gedachte voornamelijk een wensgedachte!!! Helaas de rechters zijn van D66

   • Heeft niemand van de schaapjes zich afgevraagd waarom de Elite en bewindslieden de giftspuit niet tot zicht nemen maar alleen een zoutoplossing laten in spuiten hoe dom kan een volk zijn en deze feiten zijn meer als bewezen,
    Schaapjes jullie zijn nu ook oorlog misdadigers want Rutte zijn oorlog is nu ook die van jullie en dat zeg Rutte gewoon, maar hebben jullie eens naar gedacht wie staat er aan het front en zijn de slachtoffers ja wij het volk uit gezonderd ik, ik doe nooit mee aan het vermoorden van mensen dat laat ik liever aan een dom volk over en denk eraan Rutte en zijn kliek zal dat niet treffen die zijn op tijd naar een veiliger plek met jullie koningshuis vertrokken, hoe dom kan een volk zijn.

    • Ja en mijn vermoedens waren al vanaf het begin duidelijk dat in Nederland de verantwoordelijken die soms met dwang mensen ertoe gebracht hebben om die spuiten te nemen of met uitgesloten maatregelen werden van openbare gelegenheden en bijeenkomsten….. Ook mijn eerste vermoedens leiden naar ,,,Rutte EN AANHANG,Dat zij het volk hebben misleidt en telkens er zonder een spuit gezet te hebben gekregen het voorbeeld wilden spelen door de schapen (het Volk) te gebruiken in dienst van dat kreng Von der Leyden die de voorzitter is van het WEF en van Brussel Het NeURENBERG proces komt hierdoor niet op gang omdat die plaats uitgerekend in Duitsland ligt omdat Duitsland voorstander is om hun imigratie asiel proces door de jaren heen weer terug te brengen naar een echt Deutsch volk… Ook Adolf Hitler was een jodenhater die het Arisch volk wilde kweken en dus om alle joden op te ruimen Echter het schapenvolk volgde ook hem massaal en tegenstanders werden systemaisch opgeruimd Ook het kreng V.D.l wil dat om haar wil door te zetten!!!!!!!!!!

 3. “De PfizerGate catastrofe: Het verband tussen COVID-vaccins, miljoenen oversterftegevallen & lagere sterftecijfers onder ongevaccineerden”

  Vreemd blijkbaar is het sterfte percentage lager in Australië en New Zealand dan in Europa en de VS, New Zealand scoort net ietsje lagen dan Australië.

 4. Wanneer gaat het eindelijk doordringen dat deze injecties dat bewerkstelligen waarvoor deze werden ontworpen. Daarom hebben ze alles aan gedaan om de controle groep zo klein mogelijk te maken. We hebben het te maken met een criminele organisatie die wereldwijd opereert en letterlijk alles bezit.

  • Juist Vanguard en Blackrock, zij bezitten alle pensioengelden en de farmaceuten…. (bedenk nou eens zelf wat je dan kan doen, pensioenen houden en mensen minder oud laten worden, toch!)

  • Kortom het volk blijft geloven in wondermiddelen dat ze onsterfelijk zullen worden Maar helaas is dat een illusie die nooit waar gemaakt kan worden Echter de mens blijft de medische wetenschap volgen en wil daar grof geld voor betalen In Nederland gaan er bijna 80 miljard op aan onderzoeken om ziekten te bestrijden Maar er is zeer weinig resultaat bereikt want ieder mens word geboren om te sterven Dat weet de mens al vanaf het begin van zijn bestaan op aarde!!!!!!!!!!!

 5. Dat is echt wel een dingetje. Het vertrouwen in de instituties door hun ongebreidelde corruptie is zo laag dat je sterke twijfels kunt hebben of ze wel de echte cijfers overleggen over de werkelijke sterftecijfers aan het grote publiek,

  • Datzelfde ging ook door mijn hoofd toen ik al die statistieken zag…
   Ik twijfel er geen moment aan dat cijfers gemanipuleerd zijn.
   Ze komen er al een hele tijd mee weg, dus waarom zou er nu níét mee gerommeld worden?

  • Ja, ze deden net alsof het een geneesmiddel
   was en de meeste mensen trapten erin. Dat gaat nog echt gezellig worden straks…..

  • “Vaccineren doe je preventief”

   Ben jij van de pot gerukt opeens?

   Vaccineren behoort tot een van grootste “medische” scams aller tijden.
   En nu zeg jij doodleuk dat dit preventief gedaan dient worden?!?!

   Ik kan er niet bij dat jij deze reactie hebt geschreven, juist jij!
   Ik verlang een verklaring voor deze reactie van jou!

   • Awake: je verlangen komt uit. Deze opmerking dat ‘vaccineren preventief gedaan wordt’ is simpelweg gebaseerd op het feit dat vaccineren altijd verkocht werd / wordt als een ‘preventief’ middel – vandaar dus dat men als klein kind ingespoten werd tegen Ziekte Dit en tegen Ziekte Dat, nog voordat het kind ziek werd, zgn om zo een slecht verloop van die zgn kinderziektes te voorkomen – om preventief te zijn dus. Als dit altijd het standaard verkooppraatje en manier van toedienen is geweest voor vaccinaties zoals we die dingen kennen, hoe kan de artsenij dit nu plotseling negeren met de ‘covid vaccinatie’? Zo bedoelde ik de opmerking, sarcastisch dus, en ABSOLUUT niet omdat ik pro vaccinaties ben. Het is van de pot gerukt om ‘vaccinaties’ tijdens een ‘pandemie’ te geven, als die dingen altijd zgn preventief moeten werken, zoals beweerd wordt door de medicijnmannen die in de vaccinaties geloven. Mensen hadden zich dus meteen wat moeten afvragen, ipv zich in te laten spuiten met rotzooi, omdat iedereen weet dat elke vaccinatie preventief ingespoten wordt, en niet als de ziekte al woekert. Ja toch? Een ‘vaccinatie’ is nooit een geneesmiddel geweest, maar altijd om de eoa ziekte te voorkomen. Hoe kan deze covid rotzooi dan als een wondermiddel gebruikt worden terwijl de pandemie al om zich heen raast (zogenaamd dan he, want ik beweer hier ook niet dat die pandemie echt was). Ik heb het er niet over dat vaccinaties geen slechte shit zijn, ik maakte alleen gebruik van het feit hoe ze altijd geimplementeerd werden, om te laten zien dat de covid ‘vax’ daar een uitzondering op was, en dat dit derhalve een dead-give-away was dat het alleen maar smeerlapperij kon zijn. Iemand die zijn kop niet in zijn reet had zitten had zich daar meteen iets bij af moeten vragen. Dat was mijn punt. Waarom zou ik twee jaar later plotselng gaan geloven in ‘vaccinaties’… dat zou van de pot gerukt zijn.

    • Nog niet helemaal correct m.i.
     Vaccineren is i.d.d. preventief. De idee is/was (comnercieel;-)) dat door een beetje de ziekteverwekker (bacterie) in te spuiten het lichaam aan het werk wordt gezet om antilichamen aan te maken zodat als de ziekte zelf zijn/haar pad kruist de persoon sterk genoeg is om niet ziek te worden.

     En daarom word ik ook zo doodmoe van degenen die hier maar onterecht de term vaccin blijven gebruiken.
     Deel van het tegengaan van het orwelliaanse gevaar is NIET meegaan deze injecties onder de definitie te brengen van een goedje dat de machtswellustelingen (o a. hier) kunnen gaan afdwingen zodra deze uit de, door hun (on) wettelijke vastgestelde, proefperiode komt.

  • Veel vooraanstaande artsen en andere op dat vlak deskundigen hebben verklaard NOOIT tijdens een pandemie te vaccineren.

   EN ja, ik weet dat dit een plandemie (HOAX) was.

   • Alice:
    Bedankt. Precies. Dat was mijn hele punt. Ik greep dat aan om te laten zien dat mensen zich hadden moeten afvragen waarom er plotseling een ‘vaccinatie’ toegediend moest worden met zoveel druk. Iedereen had toen al de rode vlag kunnen zien wapperen in de bries van de ondergang! Dus…

 6. P.s. Het gmo-gifspuit programma is toch wonderbaarlijk goed gelukt? Nu maar afwachten wie er opgehemelde en robuuste gmo’s zijn geworden en wie er nog gaan neerstorten. Afgezien van de missers die slechts zout water hebben gehad en die “nergens last” van hebben. Het Rad van Fortuin heeft een verrassing voor een ieder.

 7. Na dit fiasco geloof ik in geen enkele vaccinatie … in de jaren 70 zijn ze hier met de staat mee begonnen en kijk wat er is gebeurd ….

 8. Gelanceerd door (even zoeken) the Good old USA… Propaganda tegen China…en je gaat nog veel van die Shit horen…. Gateway USA ja..ze geven totaal geen verantwoordelijke uitgever…dus even zoeken en…FaceShit en consoorten…🤮🤮

 9. Pfizer had al in 2009 de doktors en ziekenhuizen onder de duim.
  Daar zijn ze voor veroordeelt.
  Nu pakken ze het wat groter aan,en met hulp.

  Het schaap vreet gewoon gemoedelijk door,haalt zijn schouders eens op en kijkt weer op de smartphone.

 10. De massa moordende fascisten horen, zien en zwijgen over de statistieken en het voldongen feit dat er een globale genocide plaatsvindt. Want dat was nou precies de bedoeling van het medische mindfuck-spelletje!

  En ze staan erbij te lachen, zoals we van landverrader Rotte wel vaker gewend zijn…

 11. As a result = plannen voor Nederland? https://youtu.be/3rc6YWOWgpM
  Doktoren, vooral psychiaters, hebben sedert jaren verwacht tal van dat de vele overgrote psychische lasten van het merendeel de bevolking zich zouden uiten in ziekteverschijnselen van geestelijke en lichamelijke aard. Heden zien wij daarvan de bewijzen die tot ernstig nadenken moeten stemmen. Allereerst moet op het innerlijke verband tussen ziels-en lichaamsziekte gewezen worden en dan moet naar voren gebracht worden dat zielsziekten zonder lichamelijke terugslag en oorspronkelijke lichamelijke ziekten zonder belasting van de psychische kracht nauwelijks meer denkbaar zijn. “Overheden zijn de natuurlijke advocaten der armen, en het maatschappelijk vraagstuk valt voor een groot gedeelte onder hun jurisdictie” ?????
  Zij zijn geeneens dokter?????

  Half miljoen jongeren ‘psychisch ongezond’: ‘Pandemie heeft er ingehakt, ook zorgen over toekomst’
  Disconnected from Reality: How Smartphones and Social Media Create a Schizophrenic
  https://youtu.be/cwqbu0slcc0

 12. Robert Jensen (de Nederlandse ‘Alex Jones’) zei al VIJF KEER kort in zijn shows dat het einddoel is de implementatie van het Merkteken van het Beest ‘uit de Bijbel’ (Openbaring 13).
  Het is typisch dat bijna niemand het daar over heeft, behalve mensen zoals ik, en als dat ’teveel’ gebeurt dan worden zulke mensen de mond gesnoerd.
  Ik geloof zelf dat het niet te stoppen is, maar dat het wel zo lang mogelijk tegengehouden kan worden.
  Profetieën zijn namelijk net onwrikbare computerprogramma’s die onherroepelijk afdraaien.
  Dat weten de satanisten van de ‘elite’ ook, de (zwarte) Paus voorop.

  • Ik stel mijn vertrouwen ook in God, Hans. Maar dat wil niet zeggen dat U Uzelf niet tegen tyrannie en repressie mag verzetten, of liever nog, móét verzetten.
   Rechtvaardigheid zoeken is niet vrijblijvend, én niet aan tijd gebonden.
   Het zal ongetwijfeld een ‘helse’ strijd worden, maar afwachten mag geen optie zijn…

   • Hans en Pennings:
    Apart wel hoor, om ergens tegen te moeten strijden terwijl je er van overtuigd bent dat het al lang voordat de strijd ook nog maar begonnen was, reeds bekend was dat deze toekomstige strijd verloren zou worden. Dat is fatalistisch en zou betekenen dat we net zo goed niets meer hoeven te ondernemen omdat het eea toch al beslecht is. Waar is dan de motivatie om optimaal het leven te ervaren… vermoedelijk zijn de uitspraken in de Bijbel beeldspraken die van toepassing zijn op alle mogelijke permutaties van menselijk gedrag in alle mogelijke tijdperken? Iaw, ze verwijzen niet naar een bepaald evenement op een bepaald punt in de tijd, maar ze kenmerken potentieel menselijk gedrag door de eeuwen heen, en ze zijn keer op keer van toepassing op wederkerend gedrag van een bepaalde aard. Of ligt alles al vast in een tijdloos universum? En valt er geen invloed uit te oefenen op het noodlot, iaw, de mensheid is maar een willoos radertje in een vooraf reeds uitgestippeld programma. Ik vind het heel apart, en vrije wil is dus gewoon jezelf voor de gek houden.

    • Beste Mensen

     Juist
     Alles & Iedereen is en of maakt een Super klein deeltje uit van het geheel
     In het geheel

     Het Alomtegenwoordige heeft alle touwtjes in handen

     Als de tijd daar is ontneemt heen gaan
     Zal de levenselixer aan een elk elixer ingeblazen wezen dat elixer ontnomen worden
     Als een belichaming door een Egoist om het is / word gebracht
     Zo zal de Geest een tijdje gedwongen zonder lichaam moeten rond dolen op zoek naar warmte verborgenheid en liefde

     Dank U

     • Denk het ook. Het leven is niks anders dan een korte illusie tussen het moment dat je uit de Aarde onttrokken bent (nieuw creatuur dat dmv een geboorte tevoorschijn komt) en het moment dat je cyclus ten einde is (een natuurlijke dood – dus niet actief om zeep gebracht worden door andere creaturen zoals met een GMO-gifspuit of massamoord zoals in een oorlog). Alles tussen die twee momenten is in een flits gebeurd. Des te beter om van het leven iets moois te maken ipv andere mensen het leven zuur te maken. Als iedereen zich daarmee bezig hield, ipv maar te drammen over controle en macht en geld, en elkaar dwars te zitten op bijv het werk regelmatig gebeurt, dan zou het goed toeven zijn hier op de aardbol. Maar ja, voor de ene is ‘iets moois’ als hij van anderen kan jatten, of anderen kan vermoorden. Dus…

    • Beste Immortal,
     Profetieën en voorspellingen zijn geen vaststaande toekomstige feiten.
     Edgar Cayce verklaarde destijds dat zaken en gebeurtenissen plaats kunnen vinden maar dat de keuzes van de mens daar een dusdanige invloed op zou kunnen hebben dat deze gebeurtenissen niet plaats vinden.
     Zoals hij op dat moment de ontwikkelingen in de toekomst zag betekende niet dat ze vast stonden, daar de mens a.g.v. hun eigen wil voor een andere uitkomst kon zorgen.

     In het geval nu met de gebeurtenissen met Rusland en de Oekraïne waar menigeen bang is voor een wereld- kernoorlog is, zal het van belang zijn welke keuzes mensen maken om dit te laten gebeuren of te voorkomen.
     Ontwikkelingen gebeuren, de uitkomsten staan niet vast. Dat is afhankelijk van keuzes die wij met z’n alle maken.
     Blijven wij wapens sturen naar de Oekraïne, de prikken blijven nemen,de CBDC gaan accepteren, dan staan de uitkomsten vast.

  • Beste Hans,
   De ons bekende bijbel is een boek wat samengesteld is tijdens het eerste Concilie van Nicea in 325 na Christus
   Toen werden de fundamentele doctrines vastgelegd.
   M.a.w. toen bepaalde men wat mensen mochten en moesten weten. ( voornamelijk om de macht van het Vaticaan te vergroten)
   Mensen werden in angst gehouden met de hel en de duivel en gehoorzaam gemaakt aan wensen van het Vaticaan.Profetieën werden daarbij gebruikt om dit te kunnen handhaven (mijn mening)
   Het is lastig om de bijbel zoals wij hem kennen te duiden en de strekking ervan te begrijpen.
   Er staat veel symboliek in alsook realisme.
   Het beest waarover gesproken wordt is voor de ene mens een gevolg van negatieve ontwikkeling van de mensheid a.g.v. hebzucht naar macht en geld. Voor anderen is het Bill Gates met zijn prikken en chips.
   Er zijn er ook die Putin als het beest zien.

   Ik ben geen theoloog of iets in die richting.
   Wel ben ik er van overtuigd dat de mens de vrijheid van keuzes heeft en dat die keuzes gevolgen hebben, zowel in positieve, als ook in negatieve zin.
   Gerelateerd daaraan zijn dat ook uitspraken en gezegdes zoals; wie goed doet, goed ontmoet. En wie wind zaait zal storm oogsten. of in de trant van; wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.

   We zullen vast wel met dat ‘beest’ te maken hebben, of krijgen. In welke vorm dat eruit zal zien is voor veel uitleg vatbaar.
   Vanuit een ander perspectief gezien zullen natuurwetten zorgen voor herstel naar balans.
   Yin Yang, om maar wat te noemen.
   Het een en ander zal afhangen van welke keuzes de mens maakt.

   • Goed verwoord, Tigron…

    Geloof in God is bij mij sterk aanwezig, maar mijn enorme afkeer van georganiseerde godsdienst, of religie zo U wilt, is er ook.
    Geloof in God moet vrij zijn, anders bent U weer geketend aan doctrines, leerstellingen en andere rimram waarvan een ánder vindt dat U dat móét geloven…
    Het Vaticaan was, en is, nog altijd de kerk van het kwaad in mijn ogen.

 13. Beste mensen

  Juist daarom moest toch een iedereen worden geprikt ?!
  Zodat er niks meer kon worden achterhaald
  Helaas …..
  Gelukkig waren er een paar gezonde verstandige hersenen ertussen
  Dank U beste niet in de val van God en de Duivel lopers
  De val van de Gespleten Tong wezens alias de Aliens WEF wezens
  De Huidige nieuwe Bijbel schrijvers
  Pas op de oude Bijbel is net zo slecht
  Alleen U allen wij met z’n allen of tenminste de meesten van ons nemen het als zoete koek zonder beter weten in
  Jaah hoe moet het ook anders
  Als men vanaf de geboorte al met de paplepel hieromtrent wordt bewerkt
  Denk er maar eerst over na alvorens boos te worden op schrijver dezes
  Dus …..
  Waar moet het streven naar uit gaan ??
  Weg met alle WEF NAVO NATO WHO ALLE Koningshuizen zogenaamde adel personen alle Rijke Stinkerds enzovoorts
  Immers dezen proberen het onderdrukkingsbewind in stand te houden

  Dank U

 14. Hier mag je Rutten zeggen hoor…of ROTTE-RUTTEN…🤮🤮.. bekt nog goed ook 😁.. de rest weten we vanaf dag 1…ps het is ook de reden waarom ik gestopt ben met werken… zilver gekocht en een Constant lege bankrekening 😳😉

 15. 20 redenen waarom je Astrologie wel zou moeten doen
  Een gouden toekomst tegemoet

  1. Jouw ego vervaagt en je innerlijke stem verdwijnt. = bevrijding
  2. Jij bent werkelijk wie je bent. = bevrijding
  3. Jij ontdoet jezelf van enorme stress. = ontneemt tegenstrijdig gevoel
  4. Jouw denken wordt zuiverder = compassie
  5. Geen conflicten over jezelf = zekerheid
  6. Jij voelt je vrijer van je onechte ik = minder stress
  7. Zuiver geweten want je weet grenzen aan te geven. = leven in het NU
  8. Jij barst van de energie want jij geeft richting = empowerment
  9. Vrijheid in jouw leven = bewustzijn
  10. Plant jouw leven waar jij goed in bent. = veilig voelen
  11. Je kan jaren vooruit kijken in de tijd. = geeft richting
  12. Je weet elke partner jij het beste kan kiezen. = tijdverspillingen verdwijnt
  13. Je bent trouw aan jezelf gebleven. = eigenwaarde
  14. Je gaat fluitend door het leven. = hartverwarmend
  15. Je heb weer zin in jouw leven en bent vrolijk. Omgeving is blij
  16. Jij bent aantrekkelijker geworden. = echt mens
  17. Jij gaat een glansrijke carrière tegemoet. = toekomst
  18. Jij slaapt als een roos. = Uitgerust lichaam. Minder stress
  19. Jij ontwaakt met glansrijke ideeën. = happiness
  20. Jij vult jouw hart met ongekende energie. = 1e levensbehoeften

  Kortom een boost aan zekerheid waar je “U”tegen zegt.

  Jouw leven redesigned by yourself.

  Leef met de kracht van verwondering, sta open en creëer jouw toekomst.

  • Occulte ideeën houdt U erop na, dat dan weer wel.
   New Age is niet de oplossing, maar een deel van het probleem.
   Vrijmetselarij hangt ervan aan elkaar.

 16. Beste Mensen

  Leert Uzelve kennen
  Is een zware opgave
  De meesten wezens
  In dit geval mensen zijn bang om maar een poging te wagen
  Die verschuilen hunzelf liever achter een muur
  Met de bekende namen als :
  Jood Christen Moslim
  Niet wetende dat Meneer Jood Meneer Christen Meneer Moslim dankzij het vinden van Hunzelf zo bekend zijn geworden
  Nu volgt U nog
  Zoekt en Gij zult vinden staat duidelijk in elke zogenaamde Heilige boek als enige Waarheids Woord

  Dank U

 17. opvallen veel mensen sterven in noodtime aan hersenbloedingen of hart problemen nooit waren het er zo veel jong en oud mensen die aan het genezen waren weer vele problemen mensen die in wonderbaarlijke wijze zijn gaan kwakkelen na de prikjes en nog blijven mensen dom en hun kop in het zand steken wat moet je dan laat het dan ook maar gebeuren het is niet anders maar mensen blijft als het kan je gezond verstand gebruiken dan zullen we zien wie overleven

 18. Volk van slap Nederland jullie dagen zijn geteld een ongekozen club het WEF waar Maxima ook onderdeel van uit maakt en een leven als god hier in Frankrijk heeft hier ook een behoorlijke vinger in de pap, en wij betalen haar daar ook nog grof voor en dat laat maar wederom zien wat voor een dom en laf volk wij met grote getallen zijn wij zijn een echt moordvolk dat niet vies is om mensen te vermoorden.

  • Màx koos voor haar gezin met vakantie in het Argentijnse Bariloche en vertegenwoordigde niet Nederland bij de uitvaart van Benedictus XVI als ‘goed’ katholiek.

 19. De Industriele Revolutie moet in 2030 klaar zijn. Ik vermoed dat iedereen met 1 of meer prikken er dan niet meer zijn. Denk dat ik er dan ook niet meer wíl zijn..

  • Ja, de planning is voor 2030. Vergeet niet dat ‘ze’ olv Bill Gates al druk bezig zijn met het slopen van de zenuwbaan rondom de Aarde. Gates wil de eoa krijtwolk om de Aarde gooien, het WEF heeft het over een ballenveld zo groot als Brazilie. Dit alles moet de “zon tegenhouden”.

   Heb je je wel eens afgevraagd waarom de zon geblokkeerd moet worden? (Hint: nee hij brandt echt niet feller.)

   • Het behalen van de doelstellingen van de Sustainable Development Goales (SDG) is vervroegd naar 2025 en dit is voor de mensheid buitengewoon gunstig, omdat de illuminati elkaar steeds meer voor de voeten loopt, steeds grotere fouten maakt & de nieuwsberichten steeds ongeloofwaardiger worden.
    Het is een kwestie van tijd (maart?) dat het cabalkaartenhuis in elkaar stort.

 20. Ik ben tweemaal gevaccineerd geworden, in juli ’21 en januari ’22. (op reis en op café willen gaan, je weet dat). Ben 59 jaar, tot nu toe altijd een robuuste gezondheid gehad, geen zware lichamelijke problemen gehad. Sinds medio ’22, dus na de vaccinaties, kreeg ik vage lichamelijke klachten, opeens pijn in de nek, lusteloosheid, apathie, niet in actie kunnen komen, terwijl ik vroeger vinnig was. Ik wil niet alles op de vaccinatie steken, maar zou het niet zo zijn dat ons immuunsysteem verzwakt is, en nu kwalen doorbreken die anders afgeweerd werden?

 21. Beste Mensen

  Een mens kan in werkelijkheid nooit uit zichzelf ziek worden
  Zolang de kinderen van de Bron Shaytaans negative entiteiten genaamd God en de Duivel niet gaan klooien met het natuurlijke afweersysteem der mensheid
  Kort gezegd Door samenbundeling van WEF WHO NAVO NATO enzovoorts Geesten
  De Makers van God en Duivel
  Ontwikkelen van ziekten gebeurt in Laboratoria’s door de voorgenoemde kinderen van de negative entiteiten
  Daarna worden die ziekten met listen en bedrog in een mens aan een mens opgelegd ingebracht toegediend
  Eerder word een mens dus niet ziek
  Een mens heeft van Natuure een beschermer tegen aanvallen met zich mee lopen
  Dat is de dokter en medicijn tegelijkertijd
  En dat heet : Svayam Pratirodhak Kshamata
  Vertaald : Zelf tegengas biedende Energie tegen Natuurlijke aanvallen aan op een belichaming
  Zowel uitwendig als inwendig
  Europees genoemd met het niks aanduidende woord Immuunsysteem = zelf beschermingsmechanisme
  Als een mens zich houd aan de Natuurwetten dan is er niks aan de hand

  Leef en laat leven
  Probeer dus zo min mogelijk schade aan te richten in de Natuur tijdens de leef periode

  Dank U

  • Aanvulling
   Loop niet in de val van de hersen schimmels God en Duivel theorie
   Want in het echt zonder hersenspoeling
   U bent het de enige echte verwezenlijkte liefde schenker
   Weest dus vol overgave
   Schenk liefde Tot Aan Alles en iedereen
   Dank U

   • God is de waarheid
    > mensen hebben allen een boos hart
    >doe dat niet,grappen maken>>> alles komt uit wat er in de bijbel staat>>bijna het einde ,merkteken van het beest , en de 7 laatste plagen komt.

    RINGO DADE Gij volgt SATAN

    • Beste Mensen

     Voor zover het wordt ingezien
     Bestaan er mensen
     Ook schrijvers op deze Site die op den duur gaan toe geven dat de Corona Bijbel echt en waarheidsgetrouw geschreven is
     En dat is ook zo
     Men ziet het live gebeuren
     Immers de voorop liggende geschriften kloppen ook als een bus
     Die zijn exact op dezelfde manier inelkaar gezet
     Net als nu de Corona Bijbel in inelkaar word gezet
     Alles past precies inelkaar
     Eigenlijk logisch met al de goedgelovigheid
     Beste mensen
     Het is echt zo
     Gezegde :
     Zo het eten Zo het geweten
     Voor de rest
     Een gewaarschuwd mens telt voor ….
     Zoek het dus zelf uit wat het beste bij U Past

     Dank U

    • Beste Mensen
     Jezus heeft de Waarheid gezocht
     En gevonden
     Hij licht begraven ergens op de grens tussen India en Pakistaan
     Op een plaats dat Shri Nagar heet
     Niet geloven !
     Zelf uitzoeken is het motto
     Ga erheen en bewonder de Joodse letteren en leringen die Hij aldaar tot de laatste adem heeft verkondigd
     106 – 110 jaren jong werd Hij
     Documentaires kunnen ook worden geraadpleegd als ook boeken omtrent het leven van De Heer Jezus in India

     Dank U

     • Aanvulling
      Trouwens verenigings gebonden leden zijn makkelijker te beinvloeden te bespelen te onderdrukken dan
      Mensen die zelfstandig Nadenken

      Verenigingen zijn ook Synagogen Kerken Moskeeën
      Mensen die daar lekker knus Samen komen om daar door hunzelf te laten bespelen via een zogenaamde WEF Lid genaamd Paus Pastoor Pater Cardinaal met het zwarte rook uit de toren als signaal van Heiligheid of schijnheiligheid

      Denk zelf na
      Welk mens is in staat om iets Heilig of onheilig te verklaren
      Nu is recent zo een persoon pipo de clown komen te sterven XVI
      Door wie was en is die Gek Heilig of Schijnheilig verklaard?

      Door de massa domme Schaapjes mensen misschien ??
      Neen … dat hebben die crimineele grote koppen zo onderling bekokstoofd
      Mensen die op hun altaar belanden als lust object dat zijn die domme Schaapjes mensen
      Kan een Godheid ook sterven ?
      Ja/Nee
      Dus U U bent ook God
      Immers alles vormt een Super klein deeltje van het geheel

      Begrijpt Men het een klein beetje ?!

      Dank U

      • De paus, dominee, sinterklaas zijn al eeuwenlang de baas
       en nog altijd even dwaas
       Afkomstig van het lied ‘Jezus redt’ van Robert Long

      • @Ringo Dade wat een onzin.
       Paus is anti-christ VICARIVS FILII DEI = 666
       WEF = Freemasonry kussen de schoenen van de Paus
       Pausdom met die klimaat onzin
       Paus en de veilige vaccin
       Paus en oorlog
       rot op met die massa moordenaar DE PAUS

       Paus met 1e 2e 3e wereld oorlog
       Napoleon de vrijmetselaar
       Trump/biden/Sadam hoesein vrijmetselaar
       Goebels/Himler/Fauci Jezuiet

       Gij bent Blind

       • Beste Mensen

        Een mens kan op veele verschillende manieren kijken
        Kijken met het materiële oog
        Dat is wat de standaard mens doet
        Alle andere kijken zal hier geen uitleg van worden verschaft
        Heeft geen nut
        Is vergooide tijd
        Als de tijd rijp is voor een persoon die dat wil weten
        Dan zal er een persoon bij die gene automatisch langs gaan en hem/haar alles bij brengen

        Dank U

 22. 👍👍 HET KAN NIET SNEL GENOEG GAAN ❗❗ik ben al Zéér blij dat het dit jaar kan..Maart is wel mogelijk…😉👍

 23. Ron Swart januari 6, 2023 at 17:27
  “Het is een kwestie van tijd (maart?) dat het cabalkaartenhuis in elkaar stort.”
  Ik vraag het me af, Ron Swart. Ik hoorde nu al twee signalen op de Radio dat er geen einde in zicht is aan dat gedonder in Oekriestan:
  1. Er komt een verscheping vanuit de VS naar Vlissingen voor doorvoer naar Polen dat een maand gaat duren.
  2. Vandaag hoorde ik dat er materieel plus training naar Duitsland gaat dat twee maanden gaat duren.
  Je kan er wel wat meer details over vinden – maar mijn punt is dat de tijd die er mee gemoeid is kennelijk al inbegrepen is in het voortduren van de Rusland marteling. Waarom zouden de globalisten instorten…?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in