Mijn naaste familielid heeft een jeugdvriend. De jongere zus van die vriendin is plotseling overleden, zo heb ik zojuist vernomen. Niemand weet waarom haar zus precies is overleden. Dit is de dichtsbijzijnde “plotselinge dood” die mij is overkomen, en ik hoop niet op meer van zulk persoonlijk nieuws, schrijft Igor Chudov.

Een andere prominente plotselinge dood is de invloedrijke viroloog Almira Oveta Fuller, die onvermoeibaar pleitte voor de goedkeuring en acceptatie van Covid-vaccins en lid was van het FDA VRBPAC-vaccincomité. Almira Oveta Fuller is zes dagen geleden onverwacht overleden. Haar dood hield geen verband met COVID-19, meldt de Tennessee Tribune.

Deze vroegtijdige tragische sterfgevallen herinnerden mij eraan om oversterfte aan te snijden en enkele subtiliteiten ervan te bespreken. Ik wil dit trieste onderwerp grondig behandelen.

Ik zal het hebben over oversterfte in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land met uitstekende statistieken.

Oversterfte is nog erger dan het lijkt.

Het Verenigd Koninkrijk heeft momenteel een oversterfte van ongeveer 13-18%, afhankelijk van de gekozen periode. Raadpleeg de presentatie over oversterfte in het Verenigd Koninkrijk voor meer informatie. U kunt ook een spreadsheet met gegevens downloaden.

In de laatste drie maanden (augustus, september en oktober, alleen geteld tot 21 oktober) bedroeg het verwachte aantal sterfgevallen ongeveer 77.000, en de werkelijke sterfgevallen overschreden dat aantal met 10.181. Ik heb deze gegevens hier voor u getabelleerd, uitgesplitst naar leeftijdsgroep:

Pull-forward effect van vroege pandemie-sterfgevallen

De vroege stadia van de pandemie leidden tot het overlijden van talrijke mensen die ofwel zeer oud waren of ernstige comorbiditeiten hadden en die waarschijnlijk binnen een paar jaar na de pandemie zouden sterven als de pandemie niet had plaatsgevonden.

In het minst gevaccineerde land van Europa, Bulgarije, is de sterfte momenteel met ongeveer -3% gedaald.

Het hoog gevaccineerde VK ondervindt ook een soortgelijk effect; dit wordt echter overschaduwd door een sterfte die om andere redenen stijgt. De omvang van het pull-forward effect is moeilijk precies in te schatten. Ik zal in dit artikel voorzichtigheidshalve uitgaan van 3%.

  Nieuwe COVID propaganda ronde: Vakantiehart syndroom

De oversterfte van 13-16% komt dus bovenop het pull-forward effect van -3% en is dus te wijten aan een factor die leidt tot een stijging van de sterfte met ruwweg 16-19%. Nogmaals, dit is geen nauwkeurige berekening, maar het is het beste wat ik binnen conservatieve grenzen kan doen.

Veel sterfgevallen bij jongeren zijn niet medisch van aard

Jongeren sterven niet vaak. Als ze sterven, is dat vaak door ongelukken, overdosis drugs, zelfmoord of geweld, en niet door ziekte.

Ik kon geen goede grafiek vinden van Britse doodsoorzaken uitgesplitst naar leeftijd. Deze presentatie van de Amerikaanse CDC toont de belangrijkste doodsoorzaken per leeftijd in de VS. Het VK is een veel minder gewelddadig land, dus de cijfers van het VK komen niet precies overeen, maar deze grafiek laat de doodsoorzaken per leeftijdsgroep goed zien:

De gekleurde vierkantjes zijn niet-medische sterfgevallen. In de leeftijdsgroepen 25-34 en 35-44 hadden bijvoorbeeld 40.647 sterfgevallen een medische oorzaak, en 73.160 sterfgevallen waren het gevolg van verwondingen, zelfmoord, moord, enz. In gedachten houdend dat het Verenigd Koninkrijk anders is, kunnen we zien dat slechts 35% van de sterfgevallen van 25-44-jarigen een medische oorzaak heeft.

Uit bovenstaande spreadsheet van het VK blijkt dat het aantal sterfgevallen in dat leeftijdssegment met 12% is gestegen. Ervan uitgaande dat de volledige stijging van het sterftecijfer medische oorzaken heeft, is het aantal medische sterfgevallen in de groep 25-44 jaar gestegen met 12%/35%, oftewel met EEN DERDE! Een zeer aanzienlijke stijging.

Als we het voorzichtigheidshalve aangenomen pull-forward effect van 3% erbij optellen, krijgen we 15/35=42% stijging van de medische sterfte onder 25-49-jarigen.

De oorzaken van de oversterftegevallen zijn nog niet vastgesteld. De artsen en gezondheidsdeskundigen zijn verbijsterd. Ze hebben geen idee wat de oorzaken zijn van het oversterftecijfer. Ze onderzoeken de oorzaken zelfs NIET! Ze weigeren een open, onpartijdige commissie bijeen te roepen om dit te onderzoeken. Ondanks de totale verbijstering zijn de gezondheidsautoriteiten en deskundigen maar over één ding zeker: het komt niet door het Covid-vaccin, zeggen ze.

  De broosheid van vrijheid in de vrije wereld

Hoe kunnen ze er zeker van zijn dat het niet aan de vaccins ligt als ze weigeren de oorzaken te onderzoeken? Proberen ze gewoon de oorzaak te verdoezelen in plaats van die te vinden?

Denk aan de oorspronkelijke proeven met het Covid-vaccin. De vaccingroep in het Pfizer-onderzoek kende in totaal 21 sterfgevallen. Ter vergelijking: de placebogroep kende slechts 17 sterfgevallen. Dit toont 23% meer sterfte onder de gevaccineerden in de vaccinproef! De vaccins zouden – zeer waarschijnlijk – verband kunnen houden met een te hoog oversterftecijfer!

Wat als we – voor één minuut – alle extra sterfgevallen toeschrijven aan de vaccins van Covid, bij wijze van gedachte-experiment? In het Verenigd Koninkrijk is ongeveer 80% van de leeftijdsgroep 25-49 jaar gevaccineerd.

Als slechts 80% (gevaccineerde subgroep) van de 25- tot 49-jarige volwassenen verantwoordelijk is voor de stijging van het aantal medische sterfgevallen waardoor het totale aantal medische sterfgevallen in hun leeftijdscohort met 42% toeneemt, dan zou het aantal medische sterfgevallen onder die 80% subgroep met 100/80 of 25% meer moeten toenemen. Dus, de toename van medische sterfte onder alleen de getroffen (gevaccineerde) mensen subgroep is niet 42% maar 42*100/80, of 52%.

Met andere woorden: als we:

  • alleen rekening houden met medische sterfgevallen en verwondingen en zelfmoorden weglaten,
  • het pull-forward effect naar behoren in aanmerking nemen, en
  • aannemen dat Covid-vaccinatie de enige reden is voor de stijging (een grote aanname die een gedachte-experiment vormt),
  • dan zouden we concluderen dat het aantal medische sterfgevallen onder gevaccineerde 25-44-jarigen in het VK met 52% is toegenomen!

Dat is een zeer aanzienlijke stijging!

Dit is meer dan twee keer zo erg als in de Covid-vaccinatieproef en suggereert dat de oversterfteproblemen mettertijd verergeren.

  Dr. Roger Hodkinson waarschuwt: het spike-eiwit van het COVID-19 vaccin kan onvruchtbaarheid veroorzaken

Ik had dezelfde bevinding van verslechtering van het relatieve sterfterisico en versterking van het verband tussen sterfte en vaccinatie, gebaseerd op een vergelijking van vele gevaccineerde landen.

Deze berekening is niet nauwkeurig. Zij kan niet precies worden uitgevoerd omdat wij niet over de gegevens beschikken om haar zeer nauwkeurig te maken. Ze is zelfs niet met zekerheid bewezen. Het is het resultaat van een gedachte-experiment en realistische modellering. We hebben een suggestie dat, bij nader onderzoek, oversterfte onder jongere volwassenen een groter probleem is dan het op het eerste gezicht lijkt.

De exacte omvang van dit probleem zal pas worden vastgesteld na een dure en moeilijke professionele statistische analyse van sterfte- en vaccinatiegegevens op individueel niveau. Dergelijke gegevens zijn niet openbaar beschikbaar.

Geen reden tot paniek

Als u teleurgesteld en bezorgd bent, begrijp ik dat. Ik ben ook zeer bezorgd. Elk leven is belangrijk. Elke dood is een tragedie. Zowel jonge als oude levens zijn kostbaar.

We moeten er echter ook op wijzen dat de meeste oversterfte, in absolute aantallen, voorkomt bij ouderen, zoals 65-plussers. Jongeren sterven gelukkig niet allemaal evenveel. Hier zijn de sterftecijfers van het Verenigd Koninkrijk, uitgesplitst naar leeftijd:

Oversterfte heeft dus, mocht het tegen onze zin doorgaan, nog een beperkte impact op onze jongere generaties.

Wij – de collectieve mensheid – hebben nog tijd om het juiste te doen en het sterftecijfer nauwkeurig en onpartijdig te bekijken.

Er is geen reden tot paniek – nog niet.

Maar er is wel alle reden om alarm te slaan en onderzoek te doen.

Denkt u dat er binnenkort een eerlijk onderzoek komt?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Groot V.S. televisienetwerk brengt waarheid over vaccin aan het licht (Nederlands ondertiteld)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel8 Meest SCHANDALIGSTE SMOEZEN voor Covid-vaccin sterfgevallen in 2022
Volgend artikel“Hongerrijen” groeien in Spanje
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in