Ik denk dat het gemakkelijk is te onderschatten hoe draaglijk het leven eigenlijk is, voor mensen die geloven in de onzin die ze elkaar vertellen. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudige fenomeen van de kantoorbaan. Als je een loterij zou houden voor elke kantoormedewerker en de helft van hen zou betaald worden om thuis te blijven en niets te doen, zou er niets veranderen. De maatschappij zou blijven functioneren zoals voorheen, schrijft Rintrah.

U weet dit, ik weet dit, maar de meeste mensen weten dit op de een of andere manier niet. Als je een kantoorbaan hebt en je bent je er terdege van bewust hoe zinloos het werk is dat je doet, dan wordt het een ellendig bestaan. Het is alleen draaglijk als je denkt dat het een doel dient: dan drink je gewoon veel koffie en waan je je “bezig”.

Op dezelfde manier is een “lockdown” voor de meeste mensen perfect draaglijk, als ze denken dat het een doel dient. Op dit moment ben ik halverwege verdeeld tussen denken dat we allemaal iets over het hoofd zien, of dat de epidemiologen die de regeringen ervan hebben overtuigd in paniek te raken werkelijk zo volkomen incompetent zijn als ze nu lijken te zijn. Ik vind het moeilijk te verkopen dat een normiecon-journalist als Paul Joseph Watson of Alex Berenson een situatie als deze binnen enkele dagen beter kan inschatten dan de mensen die er tientallen jaren voor hebben gestudeerd, maar dat lijkt steeds meer het geval te zijn, nu de dagen verstrijken en er letterlijk niets lijkt te gebeuren.

Maar nu de dagen verstrijken en de ons beloofde apocalyps steeds meer lijkt uit te blijven, zijn er twee opties die het overwegen waard zijn: of deze mensen zijn echt onbekwaam, of ze werken niet voor u en mij. Dit is natuurlijk een vraag die zo oud is als de regering zelf. Het is altijd een combinatie van de twee problemen geweest, en als Jan met de pet vraag je je dagelijks af of je wordt opgelicht of dat je gewoon gedwongen wordt je te onderwerpen aan de wil van idioten.

Stel je voor dat je een Chinese boer bent. Mao Zedong zegt je alle mussen te doden, je doodt alle mussen en vervolgens sterft je familie van de honger omdat de sprinkhanen zich vermenigvuldigen en al het graan opeten. Het zou kunnen dat Mao Zedong voor de 13 Illuminati-bloedlijnen werkte en probeerde het Chinese platteland te ontvolken om de doelen die op de Georgia guidestones staan te helpen verwezenlijken.

Aan de andere kant kan het ook zijn dat Mao Zedong een idioot was die zelfverzekerd en sociaal vaardig was ondanks dat hij niet erg intelligent was en zo China met ijzeren vuist regeerde ondanks het feit dat hij geen talenten had die zijn leiderschap tot niets meer dan een last voor de algemene bevolking zouden maken.

Dit zijn degenen onder ons die “woke” zijn, die ofwel echt onwetend zijn, ofwel cynisch en erop gebrand de gelederen te beklimmen door absurde gemeenplaatsen na te papegaaien. Aan de andere kant zijn er de rest van ons, die graag een schijn van een normaal leven willen hebben en steeds meer merken dat niets echt meer lijkt te functioneren. Het laat ons achter met de brandende vraag: zijn deze mensen slecht of gewoon krankzinnig?

En dus als je dit bericht ziet op de website van het Witte Huis:

Vraag je jezelf af: “Wat is hier aan de hand?”

  Over gebroken vriendschappen

Haten deze mensen ons gewoon, of denken ze echt dat dit iemand op andere gedachten zal brengen? Is er iemand die hiernaar kijkt en denkt “oh jee, een winter van ernstige ziekte en dood, ik kan me maar beter haasten en me laten vaccineren nu het nog kan!”

Ik heb geprobeerd me in hun positie te verplaatsen en me af te vragen hoe ze tot zo’n boodschap konden komen en ik vind het erg moeilijk om met een andere verklaring te komen dan “ze haten ons en willen actief onze dood”. Als mijn regering had geprobeerd mij te dwingen iets te doen wat ik niet wilde, er niet in was geslaagd mij te dwingen het te doen en zich nu zo vernederd voelde door hun onvermogen mijn wil te schenden dat zij mij dood wilden, dan is dit het soort bericht dat ik zou verwachten te zien. Ik kan geen andere verklaring bedenken.

Stel je voor dat dit bericht is geschreven vanuit een positie van oprechte bezorgdheid. Ze leven echt in wolkenland en denken dat we hun vaccin weigeren omdat we hersenloze idioten zijn, in plaats van te zien hoe links en rechts mensen bloedklonters en myocarditis ontwikkelen en hoe atleten op tv als vliegen neervallen. Wat voor boodschap zou u verwachten?

“Het is dringend noodzakelijk dat u zich laat vaccineren nu het nog kan. Deze vaccins zijn grondig getest en miljoenen Amerikanen zijn u voorgegaan. De vaccins hebben honderdduizenden levens gered en kunnen ook voor u en uw gezin het verschil maken.”

En stel je nu eens voor dat ze een beetje intelligenter waren dan ze lijken te zijn. Je zou iets verwachten als:

“Het is voor iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd, belangrijk om ervoor te zorgen dat u gezond blijft eten en een actieve levensstijl blijft houden. Er is met name geconstateerd dat mensen met een tekort aan vitamine D een sterk verhoogd risico lopen op ernstige ziekten.

Zelfs als u besluit u niet te laten vaccineren, schaamt u zich er dan niet voor en voelt u zich niet belemmerd om medische hulp in te roepen als u symptomen ondervindt. Als mensen te lang wachten met het zoeken van medische hulp, wordt het moeilijker voor artsen om u te helpen herstellen.”

En dat is nog maar de berichtgeving. Het lijkt vrij duidelijk dat een groot deel van het Amerikaanse publiek niet erg enthousiast is over het vooruitzicht dat genetisch gemanipuleerde chimpanseevirussen of mRNA in hun armen worden geïnjecteerd. Dus nogmaals, stel je voor dat je een regering bent die om het publiek geeft en honderdduizenden doden wil voorkomen. Wat doe je dan?

U zou kunnen kijken naar de manier waarop China en India geïnactiveerde vaccins op basis van het virus hebben verspreid onder honderden miljoenen mensen over de hele wereld en u zou kunnen proberen dit spul ook beschikbaar te krijgen voor uw eigen bevolking. Het kan niet zo moeilijk zijn om dit te doen, maar ze doen het niet. Of ze geven er niet om, of ze denken dat deze vaccins niet werken. Als ze denken dat deze vaccins niet werken, moeten ze dat hardop zeggen, want dat betekent dat honderden miljoenen mensen ten onrechte de indruk hebben beschermd te zijn.

Het had tegen de herfst of zo duidelijk moeten zijn dat de ongevaccineerden niet van gedachten zouden veranderen. De eenvoudigste oplossing zou dus zijn geweest te kijken of je hen een alternatief kunt bieden dat ze wel vertrouwen: “We zien dat jullie het mRNA-dingetje niet willen, dus hier hebben we een traditioneel vaccin zoals de griepprik.”

  Amerikaanse Rode Kruis betrapt op mengen van gevaccineerd met ongevaccineerd bloed

In plaats daarvan probeerden ze je te dreigen met het verlies van je baan, dat mislukte omdat te veel mensen weigerden met hun ogen te knipperen en nu lijken ze gewoon heel graag te willen zien dat je sterft, in die mate dat ze het niet eens meer kunnen verbergen.

Je moet in gedachten houden dat een regering die je dreigt met economische armoede omdat je een nieuwe medische procedure weigert, niet je vriend is. Een vaccinatie-mandaat betekent dat je je huis, je carrière, je collega’s, je mogelijkheid om met pensioen te gaan en in het algemeen je leven ruïneert, als je weigert in te stemmen met een medische ingreep “waarvan wij vinden dat je die moet krijgen”. Een regering die met zoiets probeert weg te komen, toont zich regelrecht vijandig tegenover uw belangen. Maar nu met het bericht dat ze plaatsten, gingen ze een stap verder.

Het is makkelijk om mensen dood te willen als je een NEET bent die in een kelder woont. Als je een gekozen regeringsambtenaar bent, is je een enorme eer te beurt gevallen en dus is de normale menselijke reactie om te proberen die eer waar te maken, om voortdurend duidelijk te maken dat je probeert het volk zo goed mogelijk te dienen. Maar als je dit soort berichtgeving van het Witte Huis ziet, is het duidelijk dat deze mensen zich geen publieke dienaren voelen. Ze voelen zich als aristocraten die te maken hebben met onhandelbare paupers.

Dat is het belangrijkste om te begrijpen. Deze mensen hebben niet het gevoel dat ze een verplichting hebben tegenover jou. Je bent er om geleid te worden en op je plaats gezet te worden. Voor zover ze zich echt verplicht voelen tot iets anders dan hun eigen ego, willen ze bij hun eigen kliek van interdimensionale vormveranderende reptielen horen die zich voeden met het bloed van zuigelingen.

Dat is de moeite waard om in gedachten te houden. Ze zien er machtig uit, maar als individu hebben ze geen echte macht. De kliek heeft macht en de kliek komt uiteindelijk tot een bepaalde consensus. Als een individueel reptiel door een of andere bug in zijn hersenchip afwijkt van de consensus, is zijn tijd in de kliek voorbij en keert hij terug naar zijn menselijke vorm. Het individu heeft geen macht, het individu dient slechts als een instrument dat de collectieve wil van de kliek uitvoert.

In Nederland is het niet veel anders dan in de Verenigde Staten. Hier is een brief die gisteren werd vrijgegeven, na een verzoek van een andere gekozen ambtenaar:

Dat zijn nogal grote woorden zou ik zeggen. Zij woont namens mijn land een vergadering bij om “de toekomst van het wereldhandelssysteem vorm te geven”. En toch, hoe kom ik daar als kiesgerechtigde achter? Via de media? Nee, ik hoor er alleen van omdat een of andere politicus een verzoek heeft ingediend om documenten van het WEF vrij te geven. Kijk eens naar deze brief en vraag uzelf af: Wie dienen deze mensen eigenlijk? Het is vrij duidelijk dat ze elkaar dienen.

Als je danst naar de pijpen van deze besloten discussiegroepen waar consensus wordt gevormd, word je beloond met macht. Als je daarentegen probeert de mensen te vertegenwoordigen die je hebben gekozen en hun belangen te behartigen, eindig je als een marginaal niemand.

  Schokkend experiment: Amerikanen tekenen petitie om ongevaccineerden te arresteren en op te sluiten

Telkens als je politici hoort praten over deze “crisis”, dan hoor je meestal dezelfde toespraken, dezelfde vage termen (d.w.z. weer beter opbouwen), ongeacht het land waar je mee te maken hebt. Je ziet zelfs hetzelfde vreemde beleid ten uitvoer worden gelegd, zoals in Duitsland en Oostenrijk, die nu beide te maken krijgen met verplichte vaccinatie na februari volgend jaar.

En toch, wat je nooit echt krijgt, is transparantie. Je krijgt geen uitleg over hoe lang dit gaat duren, wat deze “great reset” gaat inhouden of waarom we gedwongen gevaccineerd moeten worden met vaccins die de overdracht niet stoppen (zelfs als we het virus al hebben gehad). Je krijgt ook geen echte kritische reflectie, geen verklaring waarom Zweden nog niet in een bloedige hoop as is veranderd. We krijgen ook geen verklaring waarom we heel 2020 hebben moeten doorbrengen een virusinfectie te voorkomen, terwijl het nu blijkbaar prima is om met datzelfde virus geïnfecteerd te raken ondanks het feit dat we vaccins tegen het virus hebben gekregen die ons zouden moeten beschermen.

De metafoor van de hagedissenman werkt goed, want voor iedereen die oplet, voelt het alsof de hele westerse wereld geleidelijk is overgenomen door een groep mensen die ons eigenlijk alleen maar haten en ons het leven zuur willen maken. Op dit punt lijkt het wel of we worden geregeerd door ruimte reptielen die van gedaante verwisselen.

Ze lijken een soort onmenselijke kracht te dienen, die alles haat wat ons menselijk maakt. Hij haat ons geslacht, onze culturele diversiteit, onze organische band met het land waarin we leven. Het lijkt erop dat het ons van elkaar vervreemd wil houden, bang voor de natuur en volledig afhankelijk van technologie. Het equivalent dat ik me kan voorstellen is de Demiurg uit de Gnostische theologie.

Er is niets, op geen enkel moment, dat ook maar wijst op enige vorm van oprechte zorg of medeleven met het grote publiek van deze mensen die deze onmenselijke macht dienen. Hun houding lijkt op die van een boer tegenover zijn vee. Ze gebruiken zelfs metaforen die dienen om je te ontmenselijken. “Eerst de wortel en dan de stok” is wat ze zeggen met betrekking tot deze vaccins, alsof je een soort vee bent dat naar een slachthuis moet worden gedreven.

Op elk niveau lijkt dit soort ontmenselijkend taalgebruik geleidelijk aan te worden genormaliseerd. Ze proberen zich van je te vervreemden. Ze verwijzen naar je etnische groep met termen waar je nog nooit van gehoord hebt zoals “Latinx” ondanks je verzoek daarmee op te houden, of als je autochtoon bent zoals ik, noemen ze je “wit”, een term die Nederlanders associëren met ziekte.

En zo heb je natuurlijk mensen die hierin meegaan. Zelfs in nazi-Duitsland had je Joden die hun eigen pro-Hitler partij organiseerden, omdat ze niet “zoals die Oost-Europese Joden” waren. Jonge mensen die wanhopig proberen hogerop te komen, kopiëren dit lexicon, verven hun huid groen en dragen een nepstaart, in een wanhopige poging om bij de heersende kliek te horen.

Maar de meesten van ons kunnen dat niet. Als je het hebt gezien voor wat het is, dan wil je gewoon naar de heuvels wegrennen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De wereld is gek geworden: Het COVID Vaccin Krankzinnigheid SyndroomVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelTrump’s vaccin-pooierende retoriek bewijst dat beide partijen prostituees van pharma zijn
Volgend artikelSteeds meer Amerikanen weigeren te gehoorzamen aan COVID mandaten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. ” Zij woont namens mijn land een vergadering bij om “de toekomst van het wereldhandelssysteem vorm te geven”.

  ik vertaal het even zoals het er WEL staat, in simpel ABN.
  ….in normale woorden: Als u aanwezig bent bij de vergadering in Davo krijgt Nederland een rol bij het vormgeven van de great reset….
  Ofwel, voor jou 10 anderen, wie het eerst bekend mag vrij naar huis, de rest gaat de cel in. Zoals de brief is opgesteld is het een verkapte dwangbrief, niks “uitnodiging”. Zou iemand mij een dusdanige brief sturen nzou ik bij persoonlijke ontmoeting deze toch even pootje haken bij een lang steile trap….

  Het is simpel; wie nu meedoety en doet wat er gezegd word mag straks meevreten van de winsten, wie niet snel genoeg instapt valt buiten de boot. Een soort oplichterspraktijk net als een pyramide spel. De eersten halen de winst binnen, en hun voorbeeld haalt de massa binnen die dan het verlies mag delen.
  Mij is compleet duidelijk wat heir gebeurd, onze politici verkopen ons land aan een organisatie die een nieuwe dictatuur wil vestigen, waarbij persoonlijk bezit van de burger gewoon nietug word gemaakt. In naam van klimaat en voortbestaan van de aarde natuurlijk.

  Koppel ik daar de vaccinatie waanzin aan vast, en het doorgaan ondanks alle alarmbellen die rinkelen en nog niet tot zwijgen zijn gebracht, mensen, dit is genocide. Een spuit halen is jezlef als mens opgeven en hopen dat je nieuwe meesters het goed voor hebben met je, terwijl je eigenlijk al genoeg informaite hebt om te weten dat ze niets goeds voor je in petto hebben.

  Niet meer IC’s maar wel wel horden BOA aanwerven en die een loon bieden dat voor de gewone werkenden ver weg ligt….dan ben je huurlingen aan het werven en ongetwijfeld zullen die vechten voor dat hogere loon, mensne verraden en mogelijk in de toekosmt taseren of iets dergelijks….en de stap vanuit BOA met knuppel naar agent met een echt pistool zal een kleine worden….zeker omdat men al een stukje ervaring heeft met de BOA persoonlijk….

  Is dit een volk beschermen tegen een zogenaamde pandemie? nee, dit is gewoon de macht grijpen door alles angst aan te jagen, door persoonlijkheid te breken…

  De echte terreur is al onder ons, en ze verbergen niet eens wat ze doen en willen, maar het gros van de bevolking wil gewoon niet zelf hoeven na te denken of verantwoordelijkheid te hebben over zichzelf….ze sleuten de mensen die wel zelfstandig denken mee in hun lafheid…

  Vreedzaam zal er geen oplossing komen, de regering gebruikt al grof geweld en schuift eigen wetten opzij om zijn zin door te drijven. Over uw lijk en leven heen.

  Een huis staat slechts op de funderingen.
  Sta op.

 2. Die brief is echt een prachtig voorbeeld van het psychologische spel.

  Een “landverrader” het gevoel geven dat hij/zij tot de elite van de wereld (de schwabbelaars) behoort en doen alsof dat prutlandje (zoals elke deelnemer een soortgelijk vleiende brief heeft gehad) o zo belangrijk is.

  Als de kern van deze ellende niet op tijd wordt uitgeschakeld dan zijn we echt verloren.
  Het meest beangstigende als het hun nu niet lukt is dat de volgende extremere poging al op het schap klaarligt. Psychobilly heeft al toegezegd dat we dan binnen een paar jaar met een 10x erger “virus” van doen krijgen. (aldus de media)

 3. Je kunt het niet mooier maken dan het momenteel is. Niet voor de meute, aan welke kant je ook staat. Wel voor jezelf. Maak je mind helemaal los van de huidige toestand en programmeer jezelf opnieuw: wat is echt belangrijk voor mij en mijn geliefden. Hoe ga ik e.e.a. organiseren als alles in elkaar stort? Overdenk wat voor jou het beste is en handel daar alvast naar zodat je niet, als puntje bij paaltje komt, een beetje verdwaasd staat te kijken, maar dat er al een soort patroon is ingesleten. Zo hebben wij avlast wat bos en land gekocht (is echt niet duur) om er een voedselbos van te maken en er eventueel, als het echt erg wordt, een tiny house op te zetten. Zorg voor wat echt geld en een beetje goud en zilver, dan kan je altijd betalen. Maar zorg zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden. Bedenk NU wat voor jou het beste zal zijn. Je zult het nodig hebben. Succes!

  • Even mijn doemdenkscenario Myrthe.
   Want ook wij werken ons nu kapot om zelfvoorzienend op een paar ha en een klein oud huis te leven….maar de energie hiervoor is een dingetje.
   Zo maar wat punten die ik meekrijg:

   – De “club” gaat ons voor ons geluk onteigenen.

   – Biologisch telen is een gevaar voor de gezondheid. Dus zal verboden worden.

   – Zelf natuurlijke zaden oogsten en gebruiken mag (straks) niet meer. Alle zaad ligt bij…

   – En met wat er nu al met vliegtuigen in het land waar we nu zitten de oogsten van ons zwoegers voortijdig vernietigen is een koud kunstje.

   – En dan de kampen (hopelijk doorgeslagen nepmedianieuws) waar ze ons, ondeugden, in gaan opsluiten.

   Dus H E L P waar halen we de motivatie nog vandaan (of zijn we naïef)?

   Nog wel een mooie opmerking die ik gisteren meekreeg:

   “Ze stoppen ons onder de grond maar vergeten dat we zaden zijn die weer op zullen komen.”

   • Ab, ik snap je desperatie. Been there but done that. Misschien ben ik in het voordeel omdat ik dit al sinds 1995 heb zien aankomen, dus de schok was niet zo groot. Maar je staat natuurlijk toch raar te kijken als ze het echt uitvoeren. Maar ik ben het stadium van paniek en wanhoop, soms uitzichtloosheid (waar doe ik het nog allemaal voor) voorbij. Een mens heeft van nature iets nodig om zich op te verheugen anders glij je af. Ik ben dus begonnen met een andere mindset. Wie ben ik, waarom ben ik hier wat is dood. En het laatste maakt mij totaal niet meer ang, wetende dat ik eeuwig bewustzijn ben en niet mijn lichaam. (kort door de bocht). En ik denk dat daar de essentie ligt, nergens meer bang oor hoeven te zijn.

    Van de FEMA kampen wist ik sinds 2005, ze stonden er al en ik heb ze gezien. Inclusief 10.000 den plastic lijkkisten en bizarre treinen met 2 etages. Ik zakte meteen in een depressie. Maar toen kon je me nog bang maken.

    Feitelijk geldt dat oor alle punten die je aanhaalt. Geen voedsel mogen kweken? Tja, ik wil hun zaden niet. Heb dus ergens zaden te over liggen van eigen kweek. Hoe dat met het onteigenen zal gaan? Geen idee, maar als je geen plan hebt liggen wordt het helemaal niets. Voor mezelf heb ik het idee dat ze voor die tijd een enorme dreun hebben gekregen en voor 1000 jaar op planeet X zullen zitten.

    Met alle punten die je aanhaalt kan je gelijk hebben, het is tenslotte het scenario. Maar ik doe niet meer mee. Weet je wat mij ook geholpen heeft? De uitspraak van een kampoverlevende: Ze konden me alles afpakken maar niet mijn manier van omgaan met de zaken in mijn hoofd. Vanaf dat moment heb ik het zo aangepakt en het werkt. Ik ben blij met de nieuwe dag en doe mijn ding. andaag in 5 winkels geweest zonder mondkap. Géén commentaar gehad alleen maar bange blikken achter mondluiers. Niet mijn probleem, maar de angst van mensen die maar doorhobbelen zonder info of zelf denken en initiatief tonen. Ik vind het sneu voor hen. Succes Ab.

    • In de jaren 80 had ik een onderwijzer die de eerste echte wereldoorlog al omschreef als een niet voor te stellen chemische die eraan zou komen. En ik zei in die tijd ook al dat de mens een chip geïmplanteerd zou krijgen om “alles” te kunnen.
     Maar…ik ben blijven denken dat de huidige “beschaving” geen 300 jaar meer gaat duren. Beetje onderschat dat ik het zelf zou mogen meemaken.
     Het boek van G.O. heeft in mijn schooltijd al een onuitwisbare indruk op mij gemaakt (en zeker hoe ze onze geest gaan breken). Voor mijzelf vrees ik niets, maar ik heb mijn huisdieren…..(de eerste gevangennemingsronde in Frankrijk heb ik maar om één ding paniek gehad: kom ik nog aan voer voor mijn honden).
     Wellicht dat ik met onze enorme zadenvoorraad nog wat kan ruilen;-)

     “Don’t let it happen, it depends on you”
     (laatste woorden G.O. in 1950 over zijn meesterwerk)

     • Ik snap je helemaal en heb eigenlijk hetzelfde meegemaakt en gedacht zoals velen van mijn generatie. En dan zie je het onder je neus uitrollen. Bizar. En ook wat betreft je dieren, dat is ook mijn zorg. Maar mocht het tot een uitbarsting komen dan zorg ik voor een genadig einde. Deze dieren zouden na een lijdensweg alsnog overlijden en dat lijkt me vreselijk. Sterkte Ab, we komen er echt wel.

  • Prachtig hoor. Nou, nou… hoe denk je dat mensen die een “niet duur stuk bos” niet kunnen kopen? Komen ze bij jou in je stuk bos wonen? En die mensen die je niet in je bos wilt, hoe hou je die er uit? Met schrikkeldraad of zo? En die gasten van de WEF die je lastig komen vallen, hoe hou je die buiten je bos? En nog veel meer… ik sluit af met hetzelfde woord: Succes!

   • Born Again Alien, zie mijn commentaar boven. Als je niks doet word je verbitterd en heb je alleen jezelf er maar mee. Zoals ik al zei: bos hoeft niet duur te zijn, ik heb € 1,50 met m2 betaald ergen in Limburg. Goed beschermd en afgelegen. En als er mensen komen die hulp of eten nodig hebben dan zijn ze welkom. Ik ben niet broeders hoeder en laat geen vreemden die niet voor zichzelf wilden of konden zorgen bij me wonen, maar help waar ik kan. Met cynisme bereik je ook niets.

    • Het bos klinkt leuk! Vreemd dat het zo goedkoop is… mss niet helemaal super terrein of zo, en je moet nog veel aanleggen, zoals riool en electriciteit e.d. En de bestemming van het terrein zal ook wel een rol spelen. Ik ga op onderzoek uit.

     • Niet zo pessimistisch BAA, het is eeuwenoude supergrond. Ik heb meerdere percelen op 50 kilometer afstand van elkaar, dus verschillende grondsoorten. Toegegeven, het een is duurder dan het andere, maar er is voor ieders portemonnee wat te vinden als je goed zoekt. Electriciteit heb ik niet nodig. Ik heb een power plate met zonnepanelen, dus prima voor mijn verbruik. Riool ook niet nodig, eco toilet. Vergeet niet dat het voor tijden van nood is en niet om er eeuwig te blijven…….

 4. Om de goederen ietwat rust te geven, hier is een link naar die “FEMA treinen” waar Myrthe het over heeft. Het zijn Auto-Max treinen voor car transport. Op de foto’s zie je de “gevangenen” in de ladingsruimte staan. De treinen hebben te maken met de transport van vooral SUV’s die in heel de VS worden verkocht.

  https://www.gbrx.com/press-room/perspectives-updates/the-automotive-railcar-market-an-introduction/

  En hier nog een leuke video van Honda waar de gevangen de kudde de trein in begeleiden:
  https://www.youtube.com/watch?v=oqc6GSMhljo

  Deze railroad cars bestaan al sinds 1999, dus er zullen al miljoenen gevangenen mee vervoerd zijn in de laatste 20 jaar of zo om ze rendabel te houden. Dagelijkse vervoertochten, van 22 man per etage, da’s drie etages per car, da’s 66 man per car, keer hoeveel cars? Keer hoeveel dagen per week? Keer hoeveel maanden, keer 20 jaar. Zeg dat er 50 cars draaien per keer, da’s 66 x 50. Da’s 3300 per trip, heveel per dag? Minstens 5? Da’s 5 x 5 x 3300 per week. Da’s 82,500 per week. Keer 4 voor de maand. Da’s 330,000. Keer 12 voor het jaar. Da’s 3,960,000. Keer 20, da’s 79,200,000 voor de laatste tien jaar. En de getallen zijn waarschijnlijk aan de lage kant. Of mss zijn de wagens ook niet allemaal gevuld. Maar het geeft een idee van de auto industrie in de VS die enorm is. Oh, ik bedoel de gevangenen die vervoerd zijn. Waar zijn al die mensen gebleven?

 5. Geweldige discussie hier in de commentaren. Ik heb er van genoten.

  Ik moet zeggen dat degene die een plan(netje) hebben het in mijn beleving het argument gewonnen hebben. Heel kort door de bocht samengevat, zij hebben een alternatief en echt, had geen idee dat bos in NL te koop was voor zo weinig. Dus dank voor de tip.

  Wel eens met de issues van de tegenwerpers waar je mee moet kunnen dealen als je productief bos bezit (en dat is het al was het maar voor brandhoud). De vraag is of je eigendomsrechten erkend blijven worden. Het eigendom van je eigen lichaam wordt nu wel heel ernstig in twijfel getrokken door de regering.

  Ondanks deze nuance die ik post ben ik totaal en helemaal voor dit initiatief en ga ik echt even in bezit van NL bosgrond bestuderen. Heel hartelijk dank voor deze, totaal nieuwe info voor mij!

  Echt een plan B wat je goed doet voelen in deze donkere tijden is altijd een plus. Zeker als je ook nog eens een plan C hebt. Ik had eerst alleen plan B maar dit bos verhaal is potentieel echt een plan C voor mij.

  Niets doen is kansloos en je wordt een slachtoffer. Met plannen heb je iedergeval mogelijkheden. Focussen om waarom iets mis kan gaan en niets doen terwijl je weer dat dit echt misgaat vind ik niet logisch….

  Groeten,
  Hugo

 6. Fijn Hugo, dat je er iets aan hebt gehad. Het was ook mijn bedoeling om een balletje op te gooien. Niets doen is geen optie en wat er met mijn bos gaat gebeuren in toekomst? Geen idee, maar ik doe wat, iets dat mij motiveert om niet bij de pakken neer te gaan zitten, want dan verdrink je in een eventueel doemscenario en dat gaan we niet doen dus. Let goed op wat er aan bosgrond wordt aangeboden als je er echt naar op zoek gaat, ik heb iets gevonden met een perceel landbouwgrond erbij en dat is ideaal. Ik hoop dat je iets vindt, maar ben blij dat ik iets heb kunnen bijdragen. Fijne toekomst allemaal.

 7. Hoi Myrthe,

  Dank je voor je reply. Aangezien jij je er al flink in hebt verdiept, kan je misschien wat tips en tricks geven (en eventueel valkuilen) om me opweg te helpen. Dat zou ik zeer waarderen want bent zeker van plan om dit serieus te onderzoeken.

  Alvast bedankt!

  Groeten,
  Hugo

 8. In het hart van Bretagne weet ik nog een leuk opknappertje met eigen waterstroompje en enkele grote fruitbomen op 0,5 ha met optioneel jong (te kappen) bos 1 ha.
  Vraagprijs circa 45.000 kk

 9. De slaven van Schwab denken een mooie toekomst tegemoet te gaan. Maar als de bevolking gereduceerd is zijn zij ook niet meer nodig. Dan beginnen voor hen de hungergames.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in