Nu Amnesty International de ongemakkelijke waarheden bevestigt, die vele onafhankelijke journalisten en politieke waarnemers al wisten, over het gedrag van het Oekraïense leger in Donbass, is het de moeite waard te onderzoeken hoe het manipuleren van de waarheid is geworden – niet alleen als een alledaags verschijnsel, maar als een centraal element van de proxy-oorlog van het Westen in Oekraïne, schrijft Chay Bowes.

Een toenemend aantal journalisten, commentatoren en gewone mensen die zich naar “Stand with Ukraine” hadden gehaast, vinden de ongemakkelijke waarheden over het Zelensky-regime en zijn leger steeds moeilijker te negeren.

Het was de icoon van de Amerikaanse democratie, President Abraham Lincoln, die zei

“Je kunt een deel van het volk soms voor de gek houden, je kunt een deel van het volk altijd voor de gek houden, maar je kunt niet altijd het hele volk voor de gek houden.”

Hoewel Lincoln’s scherpzinnige observatie op grote schaal verkeerd geciteerd is, heeft zij natuurlijk een bijzondere weerklank wanneer wij de recente misstappen en de aanhoudende mislukkingen in het buitenlands beleid van zijn geliefde Verenigde Staten beschouwen.

Het meest in het bijzonder zijn de Amerikaanse pogingen om de steun van een steeds sceptischer publiek te behouden voor hun wankelende en enorm kostbare geopolitieke ambities in Oekraïne.

Tot nu toe is het niet al te moeilijk geweest om een boodschap voor algemene consumptie te verpakken, een drive-through narratief zo u wilt, dat gemakkelijk toegankelijk en verteerbaar is voor een vertrouwend publiek, vooral wanneer datzelfde publiek wereldwijd belangrijke feitelijke inzichten is ontzegd in de achtergrond van een al lang lopend complex conflict waarin het als geblinddoekte aanhangers is verleid.

De huidige crisis in Oekraïne is echter anders; zij heeft laten zien hoe de pro-Westerse mediamachine desinformatie, propaganda en nepnieuws cultiveert en verspreidt op een voorheen ongeziene schaal. Terwijl de VS en hun NAVO-bondgenoten hun proxy conflict vervolgen op de grond, in de lucht en op zee, wordt er een andere illegale strijd uitgevochten op de sociale media, de tv en de radio.

Propaganda en het winnen van ” harten en gedachten” is natuurlijk niets nieuws als het om conflicten gaat. Reeds in de 19e eeuw waren de regeringen zich ervan bewust hoe belangrijk het narratief thuis was, en trachtten zij actief details te onderdrukken waarvan zij dachten dat die kwetsend of niet behulpzaam zouden kunnen zijn voor het thuispubliek.

In de tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika (1899-1902) nam het Britse leger, toen de koloniale oorlog mislukte, zijn toevlucht tot het opsluiten van Boerenvrouwen en -kinderen in uitgestrekte, slecht uitgeruste concentratiekampen, waar een verbijsterende 26.000 van hen zouden sterven door honger, mishandeling en ziekte. De Britten hebben actief een publiciteitscampagne opgezet om de ware verschrikking van de helse kampen te verbergen, met onder meer valse verslagen en krantenverhalen.

Zwarte vrouw in Brits concentratiekamp in de Boerenoorlog. Beelden als deze werden door de Britse media tijdens de oorlog niet in de publiciteit gebracht. [Bron: halifaxexaminer.ca]
Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de gruwelijke details van de massaslachtoffers in de afschuwelijke en onmenselijke loopgraven van het westelijk front gesteriliseerd en geminimaliseerd voor het thuispubliek. Wat het publiek betrof was de Kaiser de moordenaar, aten de Duitsers Belgische baby’s op en moest de weerzinwekkende Teutoonse octopus koste wat kost gestopt worden.

  Oekraïne martelde Britse vrijwilligerssoldaat - dacht dat hij een Russische spion was

Het feit dat het hele conflict draaide om keizerlijke macht, handel en concurrentie tussen de drie kleinkinderen van de Britse koningin Victoria werd natuurlijk gemakshalve genegeerd. In juli 1916 stond in de Britse kranten over de Slag aan de Somme, één van de bloedigste veldslagen in de geschiedenis van de mensheid, de beroemde kop ” Onze verliezen zijn niet groot,” een volkomen misleidende kop die vandaag verontrustend vertrouwd klinkt.

Als wij kijken naar de meest recente grootschalige militaire mislukkingen van Amerika in Afghanistan, Irak, Syrië en Libië, dan worden deze onverstandige en bloedige mislukkingen opnieuw afgeschilderd als “de goeden tegen de slechten”, het zijn de Cowboys tegen de Indianen, de gevaarlijke en onbetrouwbare moslim wilden tegen het bestaan zelf van de westerse beschaving.

Het onmetelijke menselijke leed dat deze oorlogen de onschuldige bevolking hebben aangedaan, komt zelden aan bod. De Amerikaanse medeplichtigheid aan en verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de problemen die zij nu juist willen “oplossen”, wordt in haar cliëntmedia bizar genoeg geheel genegeerd.

Het huidige conflict in Oekraïne vormt daarop geen uitzondering, er wordt een soortgelijk narratief gevoerd, zonder dat de historische waarheden over waar het conflict vandaan komt, vermeld worden. Enkele van de meest cruciale feiten in verband met Oekraïne worden door de grote media stelselmatig en gemakshalve onzichtbaar gemaakt, zoals wanneer deze burgeroorlog begonnen is, en vooral, wie de steiger heeft betaald en gebouwd waarop hij nu brandt.

Het is natuurlijk altijd impopulair om tegen de stroom in te zwemmen, om het kind te zijn dat zegt dat de keizer geen kleren aan heeft, en om “realiteiten” aan te vechten die algemeen aanvaard zijn door een vertrouwensvol publiek. Ondanks de grove onevenwichtigheid in de voorstelling van de feiten, was een afwijkende mening tot nu toe tenminste iets dat aanvaard werd als een voorrecht van de westerse democratische maatschappij, die vrijheid van meningsuiting en mening is echter ernstig in gevaar, vooral als ze gebaseerd is op ongemakkelijke waarheden.

De “Absolute Waarheid”

Wat Oekraïne betreft is er door de westerse regeringen en media een nieuw, gevaarlijk en rijkelijk gefinancierd wapen in de contra-waarheidsoorlog ingezet, ik noem het de “Absolute Waarheid”. De Absolute waarheid duldt geen enkele uitdaging, wanneer haar beweringen vals blijken te zijn worden die werkelijkheden onderdrukt en genegeerd.

Zij richt zich onmiddellijk en efficiënt tegen elke dissidentie van het voorgeschreven verhaal en brandmerkt uitdagers als “vijanden,” “buitenlandse agenten,” of “nuttige idioten.” Kritisch gezien is er geen ruimte voor welk debat dan ook, er is geen analyse van feiten, er is alleen hun Absolute Waarheid.

  Vladimir Poetin houdt van tanks

Als een journalist, een staat of een individu deze Absolute Waarheid in twijfel trekt of alleen maar een objectieve analyse van de feiten suggereert, worden zij onmiddellijk en op brute wijze gemarginaliseerd en vervolgens het doelwit van vergelding. Deze vastberaden en gechoreografeerde bestraffing kan gaan van het verlies van een baan tot de isolatie van een hele natie, waarbij bedreigingen met geweld aan de orde van de dag zijn.

Dat het “Absolute Waarheid” narratief van het Westen impliciet berust op massacensuur en de grootscheepse vernietiging van de vrijheid van meningsuiting, is blijkbaar irrelevant voor de architecten en discipelen ervan, als deze pijlers van de liberale democratie moeten worden opgegeven in deze oorlog tegen de feiten, dan zij het zo.

De Absolute Waarheid heeft ook een selectieve houding als het om het gedrag van haar afgoden gaat, als de verkiezing van de heer Zelensky met de hulp, het geld en de spierballen van een corrupte oligarch belicht wordt, wordt dat genegeerd, als zijn antidemocratische verbod op alle oppositie en het gevangenzetten van de leiders daarvan ter sprake komt, is dat prima. Als de Absolute Waarheid de aanvaarding en inzet van brute nazi-milities tegen burgers vereist, (die eerder door het westen als terroristen bestempeld werden) is dat weer volkomen aanvaardbaar.

De brigade van de Absolute Waarheid heeft namelijk een magisch vermogen om de geschiedenis uit te wissen, de status van held toe te kennen aan massamoordenaars (Stepan Bandera) en diegenen te demoniseren die het nazisme in Europa hebben verslagen. De Absolute Waarheid bepaalt nu het narratief, maar de feiten niet, feiten en onafhankelijke bewijzen worden selectief ingezet als ze al gebruikt worden, degenen die dit betwisten worden onmiddellijk aangewezen als collaborateurs, oorlogsmisdadigers en vijanden van de democratie.

Een ander sinister element van de cultus van de Absolute Waarheid is de onwil om de feiten te corrigeren of toe te geven dat men het bij het verkeerde eind heeft, van het “bloedbad” op Slangeneiland dat nooit heeft plaatsgevonden tot de valse krantenkoppen over de kraamkliniek in Mariupol om er maar een paar te noemen, er wordt nooit een poging gedaan om de feiten te corrigeren, wat de vraag doet rijzen hoe oprecht de beweringen überhaupt waren?

Bron: theintercept.com

Interessant is dat toen het internationaal gerespecteerde Amnesty international dapper de Absolute waarheid met onbetwistbare feiten weerlegde, het zelf aangevallen werd door een steeds meer paranoia wordende Zelensky. Er zit nu een duidelijk element van “the boy who cried wolf” in de hardnekkige en nu routinematige beschuldigingen van Zelensky over genocide, het als doelwit nemen van burgers en de kennelijke wens om “Oekraïne van de kaart te wissen”.

Elk vluchtig onderzoek van de feiten rond de “contra-terroristische” operatie van het Oekraïense leger tegen zijn eigen bevolking in 2014 in Donbas zou erop wijzen dat het een steeds meer geradicaliseerd Oekraïens leger was dat in 2014 voor het eerst de etnisch Russische bevolkingsgroepen in het oosten aanviel.

  In video: We gaan vechten tegen Russische orks - Natte dromen van Oekraïense soldaten

Terwijl NAVO’s uitzonderlijk dure en steeds vernietigender proxy-oorlog tegen Rusland voortkabbelt, vervaagt het vooruitzicht op een militaire overwinning voor Oekraïne bijna ieder uur, en vervaagt ook met de dag de kans dat Rusland een regeling zal zoeken, elke stimulans om dat te doen is nu strategisch waardeloos.

De westerse steun voor het schijnbaar stuurloze en onbekwame regime van Zelensky wankelt onderhand, nu het effect van de slordige sancties tegen Rusland de sociale samenhang in Europa en Amerika bedreigt, naast een wereldwijde energiecrisis.

De beloofde tegenoffensieven in het zuiden zijn er niet gekomen, het veelgeroemde “miljoenenleger” is niet komen opdagen, en de Amerikaanse en Europese pers, die dit als feiten hebben gepresenteerd, zijn wederom niet teruggekomen op hun buitensporige beweringen.

De harde realiteit van de oorlog is schijnbaar verloren gegaan voor de “absolute Waarheid” brigade, die blijmoedig “naast Oekraïne staat”, maar nooit in Oekraïne zal staan.

Het westerse publiek is een wispelturig publiek, en gezien het gebrek aan kritisch onderzoek dat over het algemeen op het mainstream narratief over Oekraïne wordt toegepast, is het waarschijnlijk dat naarmate er meer ongemakkelijke waarheden over Zelensky, zijn junta en de realiteit van dit conflict aan het licht komen, er steeds meer westerlingen in het holst van de nacht hun tuinen zullen binnensluipen om hun haastig gehesen Oekraïense vlaggen neer te halen.

In tegenstelling tot de beste pogingen van degenen die deze proxy-oorlog gefinancierd, gevormd en gerechtvaardigd hebben, heeft de waarheid de gewoonte weer boven water te komen. Het zal onmogelijk zijn om de opkomende vloed van realiteit die uit Oekraïne zal vloeien te “beheersen” als de westerse mogendheden zich deze winter weer concentreren op hun zelfveroorzaakte binnenlandse problemen, Zelensky zelf kan de zondebok worden voor de mislukte NAVO-escapade in Oekraïne.

Dat is het met die ongemakkelijke feiten, ze blijven onder de oppervlakte hardnekkig aanwezig, de waarheid heeft geen uiterste verkoopdatum, en ze is geduldig, de nagedachtenis van de ontelbare doden eist dat van haar.

En natuurlijk, zoals de goede oude Abraham Lincoln zei: “Je kunt een deel van het volk soms voor de gek houden, je kunt een deel van het volk altijd voor de gek houden, maar je kunt niet altijd het hele volk voor de gek houden.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

NUCLEAIRE OORLOG DOSSIER

Als wij dit conflict blijven laten escaleren, zal het eindresultaat een nucleaire cataclysme zijnVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelFinse tanktoeristen beschuldigd van landverraad
Volgend artikelWist u dat Rusland de oorlog in Oekraïne nog steeds aan het verliezen is? II
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Ik denk dat de overheden heel goed weten wat de werkelijkheid is, maar die opzettelijk verdraaien.
  Niemand kan zo stom zijn om de media te geloven.

  Blijft de vraag: “waarom”? Wel dan moet je even kijken wat de NWO, en het WEF voorstaat.
  Wij hebben geen landsregering, maar landsverraders in Den Haag, die met Covid, klimaat, vluchtelingen en aanval op de boeren ons and economisch en sociaal willen vernietigen, om die krankzinnigen van WEF te dienen.

  We zijn nu de belangrijkste exporteur ter wereld van agrarische producten; USA is uitgevallen.

  Het dubbelslachtige van WEF gekkies: aan de ene kant vallen ze onze boeren aan aan, aan de andere kant zitten ze te zeveren over graan in Oekie-Oekie land.

 2. Het volk verdiend niet beter zij zijn laf en ontzettend dom zulk volk heeft geen bestaansrecht als je zo ver bent dat je de waarheid niet meer onder ogen kan zien dan ben je volgens mij af aan het streven , zo hart is gewerkt om alles wat de Duitser vernietig hadden weder op te bouwen en de elite gaan dit weer allemaal stuk maken zodat zij straks weer geld kunnen verdienen en goed hun zakken weer kunnen vullen en het volk voor een paar centen zich weer kapot mogen werken, gelukkig door mijn leeftijd zal ik niets meer voor ons kut volk kunnen betekenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in