Pixabay

Gegevens uit Israël, waar de overgrote meerderheid van de bevolking is geïnjecteerd met het brouwsel van Pfizer mRNA, laten zien dat de “gevaccineerden” tegen COVID-19 en de ongevaccineerden hetzelfde infectiepercentage hebben, ongeacht de leeftijd. Uit empirische gegevens uit andere landen blijkt ook dat de injecties geen effect hebben op de overdracht. Ivor Cummins vermoedt dat de obsessie met COVID-19 injecties te maken heeft met winstbejag en met het rechtvaardigen van vaccinpaspoorten. De enorme druk om bijna iedereen de COVID-injectie te geven kan ook te maken hebben met het elimineren van de controlegroep, waardoor de werkelijke schade van de injectie wordt verborgen. Moderna en Pfizer hebben de oorspronkelijke controlegroepen geëlimineerd door de controles de echte injectie te geven. Dit werd gedaan hoewel de proeven officieel nog twee jaar duren. Er zijn dus geen officiële controlegroepen waaraan de effectiviteit en veiligheid van deze injecties kan worden getoetst. Over de bijwerkingen van de COVID-injecties wordt veel te weinig gerapporteerd, dus het is erg moeilijk om greep te krijgen op de werkelijke omvang van de risico’s. Volgens een CDC-klokkenluider worden sterfgevallen in het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) met een factor vijf of meer onderschat. In een beëdigde getuigenis beweert de klokkenluider dat vanaf 9 juli 2021 binnen drie dagen na hun COVID-inenting 45.000 Amerikanen zijn overleden. De cijfers worden zelfs nog hoger als we kijken naar sterfgevallen binnen een week of twee na de injecties, schrijft Dr. Mercola.

In dit interview deelt Ivor Cummins zijn inzichten over de ineffectiviteit van COVID-tegenmaatregelen. Hoewel hij geen formele medische opleiding heeft genoten, is hij goed opgeleid in de wetenschappelijke methode en heeft hij een zeer analytische en logische geest. Omdat gezond verstand maar al te ongewoon is geworden, hebben we mensen zoals Cummins nodig om ons eraan te herinneren wat de voor de hand liggende conclusies van gezond verstand zijn en hoe gegevens logisch moeten worden geïnterpreteerd

“Ik deed een snelle check en vond de Diamond Princess gegevens,” zegt Cummins. “Dus ik stelde een plafond vast voor het sterftecijfer van de infectie, dat was rond 0,2%, massaal gestapeld naar mensen die bejaard en zwak waren, en ik zei tegen haar: ‘Nee, dit heeft effectief niets met ons te maken. Het zal het equivalent zijn van een slechte griep, of een zwaar griepseizoen.’

Toen wilden ze meer beperkingen, en toen begonnen ze te zeuren over een vaccin. Toen voerden ze in Noord-Europa in de zomer mondkapjes in, en toen wist ik dat we in grote problemen zaten, want in Noord-Europa was er niets aan de hand.

De ziekenhuizen waren leeg. De ICU’s waren leeg. We zaten in een soort seizoensgebonden dieptepunt. Toch kwamen ze met verplichte mondkapjes en iedereen begon ze te dragen. Ik ben er daarna me op blijven richten.”

Wat zit er achter het COVID-injectie narratief?

Cummins’ voornaamste zorg met betrekking tot de COVID-19 injecties is dat het voordeel voor gezonde mensen onder de leeftijd van 60 jaar in principe onbestaande is. Hij citeert gegevens uit Israël, waar de overgrote meerderheid van de bevolking is geïnjecteerd met het Pfizer mRNA-brouwsel, dat ongevaccineerden en “gevaccineerden” hetzelfde infectiepercentage hebben, ongeacht de leeftijd. Uit empirische gegevens uit andere landen blijkt ook dat de injecties geen effect hebben op de overdracht.

“De farmaceutische bedrijven hebben erkend dat het geen effect heeft op de overdracht,” zegt hij. “Mechanistisch gezien, zou het de overdracht niet echt moeten beïnvloeden. En de gegevens uit de echte wereld zeggen dat het niet zo is. Dus de drang om te vaccineren is niet gebaseerd op enige wetenschap, echt niet. Het is gewoon gebaseerd op een wens. En je moet dat verlangen in twijfel trekken.

  Met een Freudiaanse verspreking onthult Bill Gates de echte agenda

Wat is de obsessie om iedereen te laten vaccineren? Ik denk dat het deels te maken heeft met winstbejag en de invloed van de farmaceutische industrie, natuurlijk. Een deel heeft te maken met het rechtvaardigen van vaccinatiepaspoorten.

En een deel ervan is, denk ik, dat men bang is dat een substantiële controlegroep, zeg 20%, 30% ongevaccineerden, duidelijk zal aantonen dat de ongevaccineerden, tenzij ze bijzondere medische aandoeningen hebben, echt niet slechter af zijn en geen overdracht veroorzaken. Ik denk dus dat er nu een wens is om de controlegroep te elimineren.

Een controlegroep laat zien dat je medicatie of je lockdown niet zo goed werkt. Dus, ik denk dat dat een andere drijfveer is. Er komt een beetje wanhoop in om van de controlegroep af te komen en gewoon iedereen te laten vaccineren, en dan zie je het signaal niet meer.”

Officiële controlegroepen zijn geëlimineerd

Dit is in feite precies wat Moderna en Pfizer hebben gedaan: beiden hebben de oorspronkelijke controlegroepen van hun eerste COVID-injectieproeven geëlimineerd door de placebocontroles de echte mRNA-prik te geven. Dit is gedaan ondanks het feit dat de proeven officieel nog twee jaar duren. Zij hebben dus reeds de controlegroepen geëlimineerd in de proeven waaraan de doeltreffendheid en veiligheid van deze injecties moeten worden getoetst. Cummins merkt op:

“De hele zaak is een soort schijnvertoning, en je hoeft geen samenzweringstheoreticus te zijn om te zeggen dat het een schijnvertoning is. In feite is de elementaire wetenschap omgekeerd, op zijn kop gezet, gemacereerd en door het toilet gespoeld. En dan hebben we het nog niet eens over de ingewikkelde dingen. Het is gekkenwerk.

Ik bedoel, de meeste mensen weten niet eens dat het onder de noodtoestemming (EUA) valt. Een man in Ierland ging naar zeven apotheken en stelde hen de vraag: ‘Wat is het risico van COVID voor mijn 20-jarige dochter? En wat is het risico op bijwerkingen van het medicijn?’ En ze konden niet echt antwoorden.

Vrijwel allemaal zeiden ze nadrukkelijk: ‘Dit is volledig getest.’ Hij liet hen de documentatie zien, dat het alleen voor noodgevallen wordt gebruikt. Het is niet volledig goedgekeurd. En ze waren een beetje verbaasd. Dus zelfs mensen die de COVID-injecties toedienen zijn gewoon niet op de hoogte van de feiten, zo lijkt het.

De apothekers in kwestie dachten dat bijwerkingen 1 op honderdduizenden waren. Maar de bijsluiter van Johnson & Johnson die deze man meebracht toonde tot 1 op 10.000 kans op een ernstige bloedstolsels in hersenen, lymfe of milt, enzovoort.

Ze waren dus niet eens op de hoogte van de inhoud van de bijsluiter… Er is dus geen geïnformeerde toestemming omdat de persoon die de injectie toedient de risico’s niet begrijpt, en zeker de persoon die de injectie krijgt niet.”

Bijwerkingen en sterfgevallen worden veel te weinig gerapporteerd

Helaas rapporteren veel landen de bijwerkingen niet, dus het is erg moeilijk om de werkelijke omvang van de risico’s van deze injecties in te schatten. Zoals Cummins opmerkt:

“In Ierland heb ik mensen binnen het medische systeem, en het overgrote deel van de gevallen wordt niet geregistreerd. Als mensen een bijwerking krijgen, sturen ze hen naar de eerste hulp. De eerste hulp handelt het gewoon af. Niemand pakt een potlood of een pen. Ik bedoel, dat is gewoon over de hele linie. Dus ik heb de schatting gehoord dat gemiddeld, de geregistreerde bijwerkingen, je zou kunnen vermenigvuldigen met 5 tot 10 om het werkelijke aantal te krijgen.”

  COVID-19 vaccin tegenstanders breken tv-gebouw af

Op 19 juli 2021 diende America’s Frontline Doctors een motie in om de noodtoestemming voor het gebruik van COVID-injecties te stoppen voor kinderen onder de 18, iedereen met natuurlijke immuniteit en iedereen die niet de juiste geïnformeerde toestemming heeft gekregen.

In hun motie heeft de groep een beëdigde verklaring opgenomen van een CDC-klokkenluider, een computerprogrammeur met expertise in gegevensanalyse van de gezondheidszorg, die toegang heeft tot Medicare- en Medicaid-gegevens die worden bijgehouden door de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). In de afgelopen 20 jaar heeft zij meer dan 100 algoritmen ontwikkeld voor het opsporen van fraude in de gezondheidszorg voor gebruik in de openbare en particuliere sector.

Volgens deze klokkenluider worden in het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sterfgevallen inderdaad met een factor vijf of meer ondergerapporteerd. In haar beëdigde getuigenis beweert ze dat 45.000 Amerikanen waren overleden binnen drie dagen na hun COVID-injecties vanaf 9 juli 2021. De cijfers worden nog hoger als we kijken naar sterfgevallen binnen een week of twee na de injecties.

Hersenspoelingsinspanning zonder gelijke

Zoals Cummins opmerkt, hebben studies aangetoond dat het slechts een paar maanden duurt om mensen te hersenspoelen, op dat moment is hun redeneringsvermogen effectief vernietigd.

“Ze kunnen daarna gewoon niet meer voor rede vatbaar zijn, omdat hun hersenen opnieuw gevormd zijn,” zegt hij. “We zijn nu al anderhalf jaar onder een constant spervuur van misleidende propaganda.

Ik vergelijk het met het Duitsland van de jaren dertig,” zegt Cummins, “en ik ben heel specifiek. Sommige mensen worden erg boos over het terugverwijzen naar die periode. Maar ik verwijs niet naar de Holocaust. Ik verwijs niet naar de jaren ’40. Ik verwijs terug naar de jaren ’30 in Duitsland, toen Goebbels en de rest een radio in elk huis plaatsten, gratis, geloof ik.

Ze wisten: ‘Als we eenmaal een doorvoer of kanaal in elk huis hebben, en we voeden ze met wat wij willen, hebben we ze.’ Ik geloof dat er een citaat was van iemand van de Nazi partij [die zei], ‘Geef mij de controle over de media, en ik zal elke natie veranderen in een natie van varkens.’ Ze hadden minachting voor het volk. Maar ze waren erg slim, en ze hebben, uiteraard, een absolute verschrikking uitgevoerd.

Mensen worden erg boos als je het vergelijkt met die periode, maar het is een perfecte analogie. Neem de media over, massapropaganda voor langere periodes, en dan kun je bijna doen wat je wilt. Ik bedoel, de onzin waar ze het afgelopen jaar zo vaak mee zijn gekomen, mensen zouden er gewoon om moeten lachen. Het zou een klucht moeten zijn, een komedie.

Maar de mensen lachen niet. Ze zijn er gewoon aan gewend geraakt om door de media, professoren en deskundigen navelstreng gevoed te worden . En wat voor onzin ze ook zeggen, ze nemen het gewoon aan.”

In de 80 jaar die sindsdien zijn verstreken, is de technologie exponentieel gegroeid, waardoor het vermogen en de doeltreffendheid van propaganda exponentieel zijn toegenomen. Mensen worden tegenwoordig effectiever gehersenspoeld, en het lijdt geen twijfel dat dit de meest effectieve propagandacampagne in de geschiedenis van de wereld is geweest.

Het gaat niet over wetenschap. Het ging nooit over wetenschap. Het gaat om economie, woekerwinsten, controle, ID-kaarten invoeren. Waarschijnlijk komt er digitale valuta in. Ze willen de ID-kaart om ieders metriek vast te zetten voor controle. Al deze slechte dingen, het zijn allemaal ideologieën. Geen van hen is wetenschappelijk. ~ Ivor Cummins

De geneeskunde is op zijn kop gezet, net als de wetenschap. Velen zijn schijnbaar verstoken van logica en redeneringsvermogen. Dus, zonder twijfel, zijn de propagandisten geslaagd. Ze hebben gewonnen. Op dit moment lijkt het bijna hopeloos om iemand ervan te overtuigen dat het officiële verhaal niet klopt of onjuist is. Het maakt niet uit welke gegevens je ze laat zien.

  Bekentenis van Pfizer: Covid-19-vaccins waren nooit veilig voor zwangere vrouwen!

Mensen zijn zelfs niet overtuigd door familieleden die stierven binnen enkele dagen na het krijgen van hun COVID injecties. Ze blijven volhouden dat dit de beste manier is en vinden dat iedereen de injecties moet krijgen, inclusief zijzelf, en haasten zich om hun booster te halen.

Ideologie, niet wetenschap, regeert de dag

Terwijl regeringen leunen op het voorzorgsprincipe om lockdowns en maskermandaten te rechtvaardigen, wordt het voorzorgsprincipe niet gevolgd als het gaat om de COVID-injecties.

“Het laat gewoon zien dat dit een ideologie is,” zegt Cummins. “Het gaat niet over wetenschap. Het ging nooit over wetenschap. Het gaat om economie, woekerwinsten, controle, ID-kaarten invoeren. Waarschijnlijk komt er digitale valuta in. Ze willen de ID-kaart om ieders metriek vast te zetten voor controle. Al deze slechte dingen, het zijn allemaal ideologieën. Geen van hen is wetenschappelijk.

Nu komen ze achter de kinderen aan. Je hoeft niet anti-vaccin te zijn, je moet gewoon rationeel zijn, om te kijken naar de impact van SARS-CoV-2, kijk naar de vaccingegevens en de echte empirische gegevens van de vergelijkingen tussen de landen die laten zien dat het vaccin niet veel doet. En kijk dan naar wat ze eigenlijk proberen te doen – alle kinderen vaccineren – en je weet gewoon dat het volkomen pervers is…

Maar we moeten de realiteit accepteren. Ik zeg vaak tegen mensen die moedeloos worden… je moet stoïcijns zijn. Ik vecht zeven dagen per week tegen de verkeerde informatie. Maar als blijkt dat de slechteriken vreselijke dingen doorgevoerd krijgen, weiger ik moedeloos te worden, of me ellendig te voelen, of op te geven.

Ik heb mezelf juist gehard dat ik me hier niet door naar beneden laat halen, hoe erg het ook wordt. Zelfs als ze ID-kaarten doorvoeren en je wordt geprikt, en gevolgd, en getraceerd, moet je nog steeds het verzet zijn. Je moet nog steeds leven. En je moet je er nog steeds tegen verzetten en gezond blijven. Blijf er bij om je ertegen te verzetten.

Kijk naar het Franse verzet in de Tweede Wereldoorlog. Vreselijke omstandigheden. Vreselijk. Ze moesten met de vijand naar bed, letterlijk. Als ze gepakt werden, werden ze gemarteld en vermoord. Gedurende een jaar of twee, zag het er absoluut grimmig uit, dat ze niet zouden gaan winnen. Maar ze bleven volhouden.”

Download het complete interview transcript.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Klokkenluider maakt videobeelden van gedwongen Covid-vaccins in Duitse verpleeghuizen openbaar – Advocaat: “We hebben te maken met doodslag, misschien zelfs moord”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. de Brun: Gezonde mensen hebben geen genetische vaccins nodig
Volgend artikelLaatste overlevende aanklager van Neurenberg-processen vertelt degenen die nu terugvechten tegen medische tirannie: “Geef nooit op”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in