Door de mensen vaccinpaspoorten op te dringen, riskeren politici zeer ernstige juridische gevolgen voor hun daden en dreigementen. Het internationaal recht is heel duidelijk – het is illegaal om mensen te dwingen, onrechtmatig te beïnvloeden of hen deze experimentele vaccinaties op te dringen. Vaccinpaspoorten doen precies dat, schrijft Freenations.net.

De Conventie van Genève en de Code van Neurenberg verbieden dit en de 47 landen tellende Raad van Europa heeft verklaard (punt 7.3 in zijn Resolutie 2361 van 27 januari 2021) dat “Covid vaccinaties NIET (woord geschreven in hoofdletters) verplicht zijn en niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk mag worden gezet om gevaccineerd te worden”.

Bovendien is het hoogste beginsel bij het toedienen van geneesmiddelen dat patiënten voor de behandeling “geïnformeerde toestemming” moeten geven. Maar niemand van degenen die het vaccin hebben ontvangen, heeft details gekregen over de duizenden sterfgevallen en ernstige bijwerkingen waarvan de gevaccineerden in het VK, de VS en Europa het slachtoffer zijn geworden (bijna 30.000 sterfgevallen en miljoenen bijwerkingen).

Ook de Britse gezondheidsautoriteit NHS – die vooroploopt met het paspoortsysteem – schrijft in haar richtsnoeren:

“Als bedrijven besluiten een bewijs van Covid-19 status te eisen als voorwaarde voor toegang, moeten zij ervoor zorgen dat zij voldoen aan alle relevante wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de Equalities Act 2010) en richtsnoeren die van toepassing zijn.”

(Maar ze maken geen melding van de Conventie van Genève, de Code van Neurenberg over experimentele vaccins – want dat is wat deze niet-gelicentieerde gentherapie medicijnen zijn – noch van de bovengenoemde resolutie van de Raad van Europa). Zij geven echter wel toe dat:

“Het is niet verplicht voor een individu om een visueel herkenningsteken te dragen om aan te geven dat hij is vrijgesteld. U moet deze individuen niet vragen om hun COVID-19 status aan te tonen via de NHS App.”

Waarom regeringen en politici terecht moeten staan onder de Code van Neurenberg

Deze “vaccins”, die snel op de markt zijn gebracht zonder de gebruikelijke volledige dierproeven (het weinige dat werd gedaan bleek rampzalig voor de dieren), zijn “alleen goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen” en zullen pas in 2023 volledig zijn toegelaten. Het protocol voor uitsluitend noodgebruik gaat uit van de veronderstelling dat er geen behandelingen beschikbaar zijn.

Maar zoals wij weten zijn er verschillende behandelingen die over de hele wereld zeer doeltreffend zijn gebleken, maar waarvan de goedkeuring aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is onthouden – juist in die landen die het meest hebben geïnvesteerd in en afhankelijk zijn van de grote farmaceutische bedrijven die deze vaccins hebben ontwikkeld en zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor de effecten ervan.

De Code van Neurenberg, die is voortgekomen uit de processen van Neurenberg tegen de nazi’s aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, bevat duidelijke beginselen voor de toepassing van medische experimenten op mensen. Zij bepaalden dat

 • Het experiment moet in het belang van de samenleving zijn, ongeneeslijk door andere methoden.
  Wij weten dat andere behandelingen zijn onderdrukt ondanks het feit dat zij al vele tientallen jaren worden gebruikt en de goedkeuring voor noodgebruik is gebaseerd op de bewering dat er zogenaamd geen effectieve behandelingen.
 • Het experiment moet zo worden opgezet en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven.
  Wij weten dat de voor goedkeuring gebruikelijke dierproeven niet volledig zijn uitgevoerd voordat mensen werden gevaccineerd en dat de dierproeven die wel zijn uitgevoerd rampzalig zijn gebleken.
 • Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat alle onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en letsel wordt voorkomen.
  Wij weten uit de VAERS-rapporten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan dat deze vaccinaties tot grote lichamelijke letsels en sterfgevallen hebben geleid.
 • Er mogen geen experimenten worden uitgevoerd als er a priori reden is om aan te nemen dat er dood of invaliderend letsel zal optreden.
  De effecten op dieren waren zo’n a priori reden.
 • Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan het risico dat wordt bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost.
  Het is bekend dat de kans op overlijden na vaccinatie groter is (voor alle leeftijdsgroepen tot 50 jaar) dan de kans op overlijden als gevolg van COVID in de gemeenschap. Zie eerdere artikelen op Freenations waar het sterftecijfer als gevolg van COVID na vaccinatie tussen 5% en 7% ligt, terwijl het algemene sterftecijfer als gevolg van COVID in het VK slechts 2,2% bedraagt. https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
 • Er moeten goede voorbereidingen worden getroffen en adequate voorzieningen worden getroffen om de proefpersonen te beschermen tegen zelfs de geringste kans op letsel, invaliditeit of overlijden.
  Wij weten dat degenen die zich aanmelden voor vaccinatie niet op de hoogte zijn gebracht van de statistieken over bijwerkingen (waaronder sterfgevallen, spontane abortussen en hartontstekingen) voordat zij werden gevaccineerd.
 • Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van bekwaamheid en zorgvuldigheid zou in alle stadia van het experiment vereist moeten zijn van degenen die het experiment uitvoeren of eraan deelnemen.
  Wij weten dat velen die niet “wetenschappelijk gekwalificeerd” zijn, deze vaccins hebben toegediend op locaties waar geen onmiddellijke toegang is tot klinische behandeling voor bijwerkingen (parkeerterreinen, bioscopen, enz.).
 • In de loop van het experiment moet de proefpersoon de vrijheid hebben om het experiment te beëindigen indien hij een lichamelijke of geestelijke toestand heeft bereikt waarin voortzetting van het experiment hem onmogelijk lijkt.
  Wij weten dat er een gezamenlijke propaganda-aanval is geweest op de artsen die geweigerd hebben vaccins toe te dienen, gezien de gevolgen voor hun patiënten.
 • Tijdens de uitvoering van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn het experiment op elk moment te beëindigen, indien hij in de uitoefening van zijn goede trouw, superieure bekwaamheid en zorgvuldige oordeel, waarschijnlijke redenen heeft om aan te nemen dat voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of overlijden.
  De sterfgevallen en bijwerkingen in de VS, het VK en Europa overtreffen ruimschoots de resultaten van welk ander vaccin dan ook gedurende vele tientallen jaren, maar er zijn blijkbaar geen controlemaatregelen van kracht waardoor de vaccins zouden worden stopgezet indien zich bepaalde vooraf vastgestelde aantallen sterfgevallen/bijwerkingen zouden voordoen.

Wij weten dat Dr. Reiner Fuellmich bewijzen verzamelt voor een internationale rechtszaak tegen de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor deze en andere onrechtmatigheden.

Het lijdt geen twijfel dat nationale regeringen, politici, artsen die blindelings “bevelen opvolgden” en supranationale machten zoals de WHO en de VN deze gebeurtenissen hebben aangestuurd en de aanval hebben geopend op die eminente wetenschappers en artsen die bezwaar hebben gemaakt en de frauduleuze PCR-tests, de valse sterftestatistieken en de gevaren voor de mensheid van deze niet-gelicentieerde experimentele vaccins hebben blootgelegd.

Geen wonder dat er over de hele wereld steeds meer demonstraties zijn en dat er in Frankrijk met vakbondsstakingen wordt gedreigd. https://www.rt.com/news/531114-france-unions-strike-vaccination/

Zij moeten allen de straf betalen voor deze misdaden.

Corporatistische fascisten in diens van de Britse regering om vaccinpaspoorten te ontwikkelen

Enkele jaren geleden heeft Freenations een artikel gepubliceerd over BMW en het nazi-verleden van de familie Quandt, die de grootste aandeelhouder is. http://freenations.net/nazi-bmw-threatens-the-british-magda-goebbels-would-be-proud/

Nu blijkt dat het bedrijf dat door de Britse regering is aangesteld om vaccinpaspoorten te ontwikkelen (dat is juist datgene waarvan Gove en Johnson beloofden dat het niet zou gebeuren!) niemand minder is dan Entrust, eigendom van die Quandt-familie. Entrust had opgeschept over de mogelijkheid om vaccinpaspoorten te “hergebruiken” in een nationaal ID-systeem. https://inews.co.uk/news/politics/vaccine-passports-contracts-government-covid-two-years-2023-1127579

Kijk naar deze uitstekende video over het onderwerp met Engelse ondertiteling:

The Silence of the Quandts


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ivermectin, het medicijn dat COVID heeft verslagen – “De waarheid zal uiteindelijk zegevieren”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe Covidiaanse Cultus (Deel III)
Volgend artikelHoe (en waarom) Israël veranderde wat “volledig gevaccineerd” betekent
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

34 REACTIES

 1. Ik snap niet helemaal waarom Reiner Feullmich de laatste tijd zo weinig van zich laat horen. In mei van dit jaar zei hij dat het proces ergens in juni zou gaan beginnen, daarna niet veel meer gehoord. Waar wacht hij op? Wordt hij tegengewerkt of zelfs bedreigd? Kan hij niet genoeg rechters vinden die betrouwbaar zijn? Af en toe bekruipt mij de nare gedachte dat hij aan de verkeerde kant staat en ons aan het lijntje houdt, net zolang rekken totdat zo’n beetje iedereen, inclusief onze kinderen, de spuit heeft gehad. Ik bid op mijn blote knieën dat dit niet waar is.

  • Albert als jij ooit een rechtzaak zelf heb meegemaakt weet jij als geen ander dat een rechtsgang heel lang duurt. Ik kan zeggen dat ik om de 5 jaar een rechtzaak heb en die duurt echt geen 2 maanden. de langste was bij ons 5 jaar en wie ben ik op deze aardkloot. Echt geloof mij dit gaat jaren zo niet decennia s lang duren. Velen van ons zullen in dit leven de uitspraak niet eens meemaken

  • Ikzelf heb het volste vertrouwen in de integriteit van Reiner Feullmich. Het probleem vooralsnog is inderdaad het vinden van een eerlijk rechtssysteem, maar wellicht is daar op de een of andere manier in de toekomst een mouw aan te passen. In de tussentijd gaat hij door met het internationaal afnemen van essentiële interviews. Waar een aantal van ons ongeduldig raken, behouden hij en zijn team de rust en dat vind ik zeer respectabel. Wanneer in de toekomst de kurk uit de fles gaat, zal de zaal finaal onderlopen met een hoogst kwalitatieve champagne. Hoop ik. 😉 Let’s pray!

  • Hey Greengo ,Feullmich is een man waar je zeker niet aan moet twijfelen maar hij moet zeer voorzichtig te werk gaan je kan hem volgen op telegram hij werkt samen met prof. Bhakdi en wolfgang Wodarg,Wodarg heeft toen de vaccinatie van de Mexikaanse griep een halt toe geroepen.Vergeet niet dat deze mensen hun nek uitsteken feullmich heeft ook het proces tegen deutse bank gewonnen voor hun wit was praktijken en VW voortgetrokken met hun sjoemel software en gewonnen.

 2. Internationaal recht heeft enkel waarde als er landen zijn die dat recht handhaven….als die landen dader zijn is internationaal recht toilet papier……

  Verder is protesteren via een langdurige rechtsgang tegen iets dat zowel levensbedreigend als onwettig is maar wel doorgaat achterlijk, alsof de brandweer bij een noodoproep wegens brand jou voor bluswerk op een wachtlijst plaatst en je volgende week terugbelt….want dat is wat het is, die rechtszaken. En de verantwoordleijken, die worden niet gestraft door de lieden die hun baan via dezelfde smeerlappen hebben gekregen…

  Een volkstribunaal, met een direct vonnis en de uitvoering ervan binnen 24 uur is de enige weg voor een bevolking wanneer democratie faalt of is opgekocht in een noodsituatie. Dus wil je iets veranderen dan moet je dat via een soort internet stemming doen en het vonnis steunen door een budget uit giften te krijgen. Dan kun je je eigen mensen beschermen tegen het systeem dat geen concurentie duld.

  We zitten dus via juridische weg gewoon tijd die er niet is te verliezen, en mocht je uiteindelijk winnen, wat heb je dan gewonnen..? Te laat ben je, en nog voordat er een vonnis is wijzigt de wet of legt de rechtbank zelf alles dood neer.

  • Het zover niet laten komen met een rechtzaak, meestal draait dat toch weer uit in hun voordeel, gewoon winkel binnen gaan, ik dien niet naar de politie te luisteren als zij mijn grondwettelijk recht op bestaan willen verhinderen, waarvan zij niet eens een bewijs van kunnen voorleggen, waarin staat op grond waarvan ze mij toegang zouden kunnen weigeren, kunnen ze niet. Ook de winkeliers die daar aan meedoen zullen de gevolgen daarvan gaan dragen, ik betaal ook belasting, geen enkele reden hebben ze, nog minder dan nul.

 3. Ik ben niet zo’n fan van de foto bovenaan.
  Dan heb je niets meer aan ze. Ze gaan in de toekomst oa. ander werk tegemoet.
  Zware arbeid. Hoe dan ook….

  Daar gaan de vele eerste tegenstanders van corona-maatregelen voor zorgen.
  De rollen zullen worden omgedraaid.

 4. De Conventie van Genève en de Code van Neurenberg verbieden dit en de 47 landen tellende raad van Europa heeft verklaard (punt 7.3 in zijn Resolutie 2361 van 27 januari 2021) dat “Covid vaccinaties NIET (woord geschreven in hoofdletters) verplicht zijn en niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk mag worden gezet om gevaccineerd te worden”. dus wie bij mij afkomt met een hoop leugens duw ik dit onder zijn neus, degene die beweren dat deze conventie en code niet van toepassing zijn, praat zichzelf vast, men zou deze informatie in het groot overal moeten uithangen, men kan niet zeggen dat dit fake is, of één of andere complot theorie. Voor degene die dit wel menen te denken, mijn boodschap, laat je maar lekker volspuiten met die troep, wie niet luisteren wil zal voelen. Ze moeten naderhand niet afkomen dat ze het niet wisten, het gaat nu niet op “wir haben es nicht gewusst” voor deze blijft mijn deur onherroepellijk dicht.

 5. …vanaf eind september pasjes nodig voor toegang tot restaurant, cafe etc, moeten we reeel rekening mee houden volgens die hufter De Jonge,….nu nog niet definitief maar ze gaan het gewoon doen. En dan volgt de supermarkt, wil je eten ee4rst inspuiten, ze willen absoluut oorlog met de burgers….of de dood ervan, en als excuus is er het verhaal dat oningespotenen straks de ziekenhuizen bezig houden. Dus ingespoten zijn om medische hulpm te krijgen komt ook nog.

  Ik zeg niks maar dit is pure terreur.

  • Hi Duchesne,

   Het kan geen kwaad om je in te lezen in eerdere in de geschiedenis voorgekomen horror stories om te weten waar de staat in staat toe is. Wat mij betreft een goed middel om je emotioneel te wapenen tegen wat (mogelijk) komen gaat. Aanraders (geen volgorde in belang)
   – Frankrijk, van Marie Antoinette, vervolgens reign of terror en als toetje Napoleon
   – Rusland, Communistische revolutie, grootschalige zuiveringen en vervolgens communism
   – Cambodja, alleen killing fields periode bekeken
   – Duitsland uiteraard, Weimar DL hyperinflatie en vervolgens de verschillende facetten van WO2. Zeker de aanloop na WW2 is zeer interessant.
   Alles maakt de mens niet vrolijk maar wapent je wel emotioneel want je weet wat er historisch eerder is gebeurt. Geschiedenis herhaalt zich niet maar geschiendenis rijmt wel.

   Groeten,
   Hugo

 6. Je mag een burger niet het recht ontnemen om zichzelf en zijn gezin te voorzien van levensmiddelen, dus toegang weigeren is hier niet ter sprake, er is niemand die dit kan verbieden, ook de politiek niet, in Frankrijk hebben 2 rechters het decreet van Macron om ongevaccineerden om voedsel te ontzeggen vernietigd.
  Ook al staat de politie voor de ingang, zij voeren sancties uit die ongrondwettelijk zijn, iemand die in opdracht van de overheid een opdracht uitvoert waarvan men niet kan aantonen dat deze gerechtvaardigd is, heeft hierin geen recht van spreken, de politie weet dat, zij worden voor lul gezet. Draai de rollen eens om, de niet gevaccineerden toegang weigeren, dan ga je ze horen, niet met mij.

  • Hi spirit,

   Geloof jij nog echt in de rechtstaat? Ik niet. Waarom, mijn vader (in de 70) heeft nu een ”aantekening” in zijn strafblad voor het vervoeren van grof vuil zonder netje over de aanhanger. Boete is kleine 500 Euro dus crimineel….. Als hij jonger was en zeg beveiliger was (of zo vele andere beroepen) had hij nu een groot probleem gehad. De overheid doet nu wat het wil doen. Trias politica is dood, deal with it.

   Voor covid stond het systeem al op barsten. The ”powers that be” hadden een keuze. Proberen te rekken en een dictatuur introduceren of hun macht opgeven. Hun keuze is duidelijk. De Franse rechters maken geen zak uit. Die zullen overruled worden door een ”hogere rechtbank” (ala avond klok hier) of nieuwe wetten of weer een nieuw konijn uit de hoge hoed.

   Ik heb meer vertrouwen in de Franse bevolking. De meest geweldige niet geweldadige protesten in Frankrijk vind ik een picknick organiseren voor lege horeca waar.

   @redactie front news, gezien de Jonge nu voorsteld de gezondheidspas in te voeren lijkt het mij tijd om jullie lezers te helpen om strategieen aan te dragen hoe wij het best NIET gewelddadig verzet kunnen plegen ala Ghandi. Ik denk graag mee. Mijn expertise is op het gebied van financieen. ps, het email adres dat ik hier opgeef is een burner email dus die lees ik niet. Als jullie willen dat ik een stukje schrijf over hoe het financiele systeem, dat op instorten staat, kan helpen instorten, reageer even ajb. Zo niet, even goede vrienden.

   groeten,
   Hugo

   • Hugo,
    Klopt ook, maar als zij buiten de lijnen gaan, kunnen wij dat ook, wij zijn tenslotte met meer, veel meer, en inderdaad geweld is geen oplossing, maar als het volk m.a.w. met stokken en de riek op straat gaat, wat gaan ze dan doen, een paar van die beleidsmakers met hun kraag pakken, zij hebben de boemerang gegooid, hij zal terug hun richting komen.

    • Helemaal eens Spirit! Ik ben helemaal voor tribunalen voor de Ruttes, Jonges ed. Ja, ook die boven hen maar die staan boven de NLse wet. Na een proces ala Neurenberg vind ik alles goed wat er met die gasten en vrouwen gedaan wordt. Doe het gewoon niet zelf. Ik vind dat voor dit soort gasten Neurenberg veroordelingen te mild is maar dat ben ik.

     We kunnen overigens de mythe dat vrouwen minder destructief zijn als leiders ten grave dragen. Zie Australie en Niew Zeeland. Beide vrouwen aan het roet en beide nog meer ”ruthless” dan mannen.

     Hartelijke groeten,
     Hugo

  • Grondwet of niet, die agenten handhaven de bevelen van de regering, of ze nu wel of niet grondwettelijk in orde zijn. Het probleem is dus acuut, de oplossing zal ook acuut moeten zijn anders het je geen eten meer.

   Mijns inziens zijn agenten die ongrondwettelijke bevelen opvolgen op dat moment niet langer agent maar deel van een terreur bewind. Terroristen noemen we dat. Hun keuze om er te staan, ze behoren de wet te kennen, net als iedere andere burger. Dus is het moedwillig mijn en uw rechten negeren/ schenden, waar gaat dat stoppen? Daar kan nog maar een antwoord op worden gegeven, of u moet s ávonds bij de bewuste agenten op hun nest langhsgaan om aangifte te doen…tegen hun.
   Wat denkt u zelf….

   We gaan het zien eind van de maand, of na de 20ste….

  • Ik heb nog nooit gehoord van een demonstratie die ook succes had, behalve de Franse revolutie dan….demonstreren is een uitlaatklep, geen oplossend middel voor een voortwoekerend politiek gezwel.

   we worden met allerlei smoesjes en leugens steeds verder een hok ingetrapt, en enkel terug trappen werkt, harder terugtrappen. Zondag zullen we zien hoe een massa word gedwongen te knielen, en wqelke middelen er ter beschikking staan en worden gebruikt om dat te doen. Met orde handhaven heeft het niets van doen, met tot slaaf maken alles.

   • Aan deze demonstratie werken minstens 66 organisaties mee en ik vermoed dat er vele duizenden mensen zullen gaan lopen. Je zou het kunnen zien als één levensgroot menselijk spandoek met allerhande aan informatie welke uitgedeeld zal gaan worden en waar men niet omheen kan. Het zou zomaar kunnen dat er talloze mensen – die niet meelopen of niet van plan waren om mee te lopen – wakker geschud gaan worden en gaan zien wat er echt aan de hand is. Wanneer – een essentieel deel van – het volk een vuist wil maken, kan die vuist niet groot genoeg zijn. Hoe meer mensen begrijpen hoe de vork in de steel zit hoe groter de kans op tegengas. Aankomende zondag en erna. De Nederlandse Gele Hesjes. De tijd zal het openbaren. Dat deze demo gaat plaatsvinden, is in principe heel wat anno vandaag de dag en waar de normaalste zaken van de wereld heden gecriminaliseerd worden door een handje vol arrogante puppets & roeptoeters en volgzaam personeel. We will see what’s gonna happen. Ik alvast wens een ieder die meeloopt veel succes & inspiratie & een goede thuiskomst after the party!

 7. @redactiefrontnieuws
  Je maintiendrai, daar vallen deze berichten onder maar ook nu weer zie ik enkel verwijzingen naar het buitenland en hun wetten en regelingen. Wij hebben ook wetten en regelingen en die liegen er niet om. https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2021-07-01

  1 Julie dit jaar is de wet m.t.h. Medisch wetenschappelijk onderzoek op mensen veranderd. Nou ben ik niet zo bedreven in het lezen van wetten maar ik haal er uit dat het overeenkomt met de Neurenberg code maar dat onze minister van welzijn en sport anders kan beslissen indien deze denkt dat het toch beter is om het wel te doen. De wet stelt geen eisen over een toetsing hieromtrent. Lekker dus. Je kunt iemand niet dwingen om mee te doen behalve wanneer de minister denkt dat dat het kind ten goede komt. Artikel 4.

  Het is ook verboden om kinderen tussen 12 en 16 te gebruiken zonder toestemming van ouder OF voogd. Laat nu se regering bezig zijn met se wet deelgezag. Dacht ergens gelezen te hebben dat die er al is sinds maart 2021

  Alle onderdelen in deze wet lijken zodanig geschreven dat ze overruled kunnen worden. Ja er moet een verzekering aanwezig zijn maar wanneer de onderzoeker aan geeft dat de mogelijkheid van de schade die je opgelopen hebt al die tijd al bekend was dan vang je bot. Lekker dan. Het enige vangnet met betrekking tot een schadevergoeding kunnen ze zo weg halen.

  We hebben dus niks aan se Neurenberg code. Dat is alleen maar een verzameling kreten die ze op papier hebben gezet om het volk te sussen. Stiekem denk ik dat die hele Neurenberg processen bedoeld waren om niet de oorlogsmisdadigers te straffen, maar om de kopstukken, die getuigen zouden kunnen zijn van een andere waarheid, het zwijgen op te leggen. Immers zijn er genoeg theorieën en getuigenverklaringen die van eenzelfde andere waarheid spreken. Over de ware toedracht van de vele doden aan het eind van de tweede wereldoorlog. De geallieerden die op alles schoten wat bewoog ook overvolle trein wagons met zieke Joden uit de grotere kampen in Polen. Doden doordat de geallieerden twee bombardementen uitvoerden achter mekaar de tweede keer om hulpdiensten te bombarderen. Dit is een oorlogsmisdaad. Doden doordat alle bevoorradingslijnen afgesneden waren.

  De waarheid zal ergens rechts, links of in het midden liggen. Punt is dat de Neurenberg code niet meer lijkt dan een laatste strohalm. Een stuk papier waar de regeringen hun kont mee afvegen.

  • ‘… maar dat onze minister van welzijn en sport anders kan beslissen indien deze denkt dat het toch beter is om het wel te doen.’

   Op grond van wat?
   Denken?
   Mening?
   Aangestuurd als zijnde een puppet van zijn meerderen?
   Wie dan? Waarom dan?

   Het wordt de hoogste tijd dat het advocatencollectief en juridische tak van sport eens gaan opstaan met z’n allen. Het wordt de hoogste tijd ons aller reet eens af te vegen met typetjes als Hugo Bloemschoen en consorten. Wie zijn ze dan? Wie denken ze wel dat ze zijn dan? Satan is de grootste leugenaar!

   http://www.godisreal.today/scientific-proof-of-god/

   • Lees de wet die ik bijgevoegd heb. Ik verzin het niet. Hoe dan vraag je? Op de manier zoals ze het nu ook doen. Een clubje jaknikkers dat zich ont en rivm noemt dat geeft een door de minister voorgekauwd advies en dat zal hij volgen. Om de rest van de bevolking te beschermen kan hij alles naast zich neerleggen en elk verbod uit deze wet teniet doen. Lees het maar na.

    • Bij het lezen van de Code van Neurenberg enige tijd geleden voorvoelde ik dat er mazen in het net zitten waar de zichzelf benoemde horror elite absoluut gebruik van zou gaan maken. Hetgeen jij nu presenteert, is daarvan de bevestiging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in