In De Covidiaanse Cultus (Deel I) en (Deel II), karakteriseerde ik het zogenaamde “Nieuwe Normaal” als een “wereldwijde totalitaire ideologische beweging”. Sinds ik die essays gepubliceerd heb, zijn meer en meer mensen het gaan zien voor wat het is, niet “waanzin” of “een overdreven reactie”, maar, in feite, een nieuwe vorm van totalitarisme, een geglobaliseerde, gepathologiseerde, gedepolitiseerde vorm, die systematisch doorgevoerd wordt onder het mom van “bescherming van de volksgezondheid”, schrijft CJ Hopkins.

Om ons tegen deze nieuwe vorm van totalitarisme te kunnen verzetten, moeten we begrijpen hoe het zowel lijkt op als verschilt van vroegere totalitaire systemen. De overeenkomsten liggen voor de hand – opschorting van grondwettelijke rechten, regeringen die per decreet regeren, officiële staatspropaganda, loyaliteitsrituelen, het verbieden van politieke oppositie, censuur, sociale segregatie, knokploegen die het publiek terroriseren, enzovoorts – maar de verschillen zijn niet voor de hand liggend.

Terwijl het 20e-eeuwse totalitarisme (d.w.z. de vorm die de meeste mensen over het algemeen kennen) min of meer nationaal en openlijk politiek was, is het Nieuwe Normaal totalitarisme supranationaal, en zijn ideologie is veel subtieler. Het Nieuwe Normaal is geen nazisme of stalinisme. Het is mondiaal-kapitalistisch totalitarisme, en het mondiale kapitalisme heeft technisch gezien geen ideologie, of beter gezegd, zijn ideologie is “werkelijkheid”. Wanneer je een ongeëvenaarde wereldwijde ideologische hegemoon bent, zoals het mondiale kapitalisme de afgelopen 30 jaar is geweest, wordt je ideologie automatisch “realiteit”, omdat er geen concurrerende ideologieën zijn. Eigenlijk is er helemaal geen ideologie… er is alleen “realiteit” en “onrealiteit”, “normaliteit” en “afwijkingen van de norm”.

Ja, ik weet het, realiteit is realiteit… daarom zet ik al deze termen tussen aanhalingstekens, dus, alsjeblieft, bespaar me de lange e-mails die de realiteit van de realiteit onomstotelijk bewijzen en probeer te begrijpen hoe dit werkt.

Er is werkelijkheid, en er is “werkelijkheid,” die dicteert hoe onze samenlevingen functioneren. De “werkelijkheid” wordt geconstrueerd (d.w.z. gesimuleerd), collectief, volgens de ideologie van het systeem dat de samenleving beheerst. In het verleden was de “werkelijkheid” openlijk ideologisch, ongeacht in welke “werkelijkheid” je leefde, omdat er andere concurrerende “werkelijkheden” bestonden. Die zijn er nu niet meer. Er is maar één “werkelijkheid”, omdat de hele planeet – ja, inclusief China, Rusland, Noord-Korea, en waar dan ook – wordt beheerst door één wereldwijd hegemoniaal systeem.

Een wereldwijd hegemoniaal systeem heeft geen behoefte aan ideologie, omdat het niet hoeft te concurreren met rivaliserende ideologieën. Dus wist het ideologie uit en vervangt het door “realiteit”. De werkelijkheid (wat je persoonlijk ook gelooft dat het is, wat het natuurlijk werkelijk is) wordt niet echt uitgewist. Het doet er gewoon niet toe, want jij mag de “werkelijkheid” niet dicteren. Het mondiale kapitalisme dicteert de “werkelijkheid”, of beter gezegd, het simuleert de “werkelijkheid”, en simuleert daarmee het tegendeel van de “werkelijkheid”, wat net zo belangrijk is, zo niet belangrijker.

Deze mondiaal-kapitalistisch gefabriceerde “werkelijkheid” is een gedepolitiseerde, a-historische “werkelijkheid”, die een onzichtbare ideologische grens vormt die de grenzen bepaalt van wat “echt” is. Op deze manier verbergt het mondiale kapitalisme (a) zijn ideologische aard, en (b) maakt het elke ideologische oppositie automatisch onwettig, of beter gezegd, onbestaand. Ideologie zoals we die kenden verdwijnt. Politieke, ethische en morele argumenten worden gereduceerd tot de vraag wat “echt” of “feitelijk” is, wat de “deskundigen” en “factcheckers” van GloboCap dicteren.

En omdat deze “werkelijkheid” geen samenhangend ideologisch systeem is met fundamentele waarden, kernbeginselen, enzovoort, kan zij min of meer in een oogwenk drastisch worden herzien of volledig worden vervangen. Het mondiale kapitalisme heeft geen fundamentele waarden – behalve natuurlijk ruilwaarde – en dus is het vrij om elke “werkelijkheid” te fabriceren die het maar wil, en de ene “werkelijkheid” te vervangen door een nieuwe “werkelijkheid” wanneer dat in zijn belang is, zoals toneelknechten een theaterdecor veranderen.

Bijvoorbeeld de “Globale Oorlog tegen Terreur”, die de officiële “realiteit” was van 2001 tot hij werd geannuleerd in de zomer van 2016, toen de “Oorlog tegen Populisme” officieel werd gelanceerd. Of, nu, het “Nieuwe Normaal”, dat de “Oorlog tegen het Populisme” in de lente van 2020 verving. Elk van deze nieuwe simulaties van de “werkelijkheid” werd abrupt uitgerold, onhandig zelfs, zoals die scène in 1984 waar de Partij van officiële vijand wisselt midden in een Hate Week toespraak.

Serieus, denk na over waar we nu zijn, 18 maanden in onze nieuwe “realiteit”, ga dan terug en kijk hoe GloboCap schaamteloos het Nieuwe Normaal uitrolde in de lente van 2020 … en de meerderheid van de massa knipperde niet eens met de ogen. Ze gingen naadloos over op de nieuwe “realiteit” waarin een virus, in plaats van “blanke supremacisten,” of “Russische agenten,” of “islamitische terroristen,” de nieuwe officiële vijand was geworden. Ze legden de scripts weg waaruit ze de afgelopen vier jaar woordelijk hadden geciteerd, en de scripts waaruit ze de 15 jaar daarvoor hadden geciteerd, en begonnen verwoed Covid sekte-taal te brabbelen alsof ze auditie deden voor een over-the-top Orwell parodie.

Wat ons brengt bij het probleem van de Covidiaanse sekte … hoe tot hen door te dringen, wat, vergis je niet, we moeten doen, op een of andere manier, of het Nieuwe Normaal zal onze permanente “realiteit” worden.

Ik noem de Nieuwe Normalen een “Covidiaanse Cultus”, niet om hen onnodig te beledigen of te bespotten, maar omdat dat is wat totalitarisme is … een cultus op grote schaal, op een maatschappelijke schaal. Iedereen die geprobeerd heeft tot hen door te dringen, kan de juistheid van die analogie bevestigen. U kunt ze de feiten laten zien tot u blauw in het gezicht bent. Het zal niet het minste verschil maken. U denkt dat u een debat over feiten voert, maar dat doet u niet. U bedreigt hun nieuwe “realiteit”. U denkt dat u moeite doet om ze rationeel te laten denken. Dat doet u niet. Wat u bent is een ketter, een agent van demonische krachten, een vijand van alles wat “echt” en “waar” is.

De scientologen zouden u een “onderdrukkend persoon” noemen. De Nieuwe Normalen noemen u een “samenzweringstheoreticus”, een “anti-vaxxer”, of een “virusontkenner”. De specifieke bijnamen doen er niet echt toe. Het zijn gewoon etiketten die sekteleden en totalitairen gebruiken om diegenen te demoniseren die zij als “vijanden” beschouwen … iedereen die de “werkelijkheid” van de sekte, of de “werkelijkheid” van het totalitaire systeem in twijfel trekt.

Het simpele feit is dat je mensen niet uit een sekte kunt praten, en je kunt ze niet uit het totalitarisme praten. Wat je normaal gesproken doet, in het geval van een sekte, is de persoon uit de sekte halen. Je ontvoert ze, brengt ze naar een safehouse of waar dan ook, omringt ze met veel niet-cultleden, en deprogrammeert ze geleidelijk in de loop van enkele dagen. Je doet dit omdat, zolang ze nog binnen de sekte zijn, je niet tot hen kunt doordringen. Ze kunnen je niet horen. Een sekte is een collectieve, op zichzelf staande “realiteit.” Haar macht vloeit voort uit het sociale organisme dat bestaat uit de sekteleiders en de andere sekteleden. Je kunt deze macht niet “wegpraten”. Je moet de persoon er fysiek uit verwijderen voordat je met hem kunt beginnen te redeneren.

Helaas hebben we die mogelijkheid niet. Het Nieuwe Normaal is een globaal totalitair systeem. Er is geen “buitenkant” van het systeem om je op terug te trekken. We kunnen niet iedereen ontvoeren en naar Zweden brengen. Zoals ik in deel I van deze serie opmerkte, is het sekte/maatschappij paradigma omgedraaid. De sekte is de dominante maatschappij geworden, en degenen onder ons die niet bekeerd zijn, zijn een verzameling geïsoleerde eilanden geworden die niet buiten, maar binnen de sekte bestaan.

De Covidiaanse Cultus (Deel I)

We moeten dus een andere strategie volgen. We moeten ervoor zorgen dat het monster zichzelf laat zien, niet aan degenen onder ons die het al kunnen zien, maar aan de Nieuwe Normaal massa’s, de Covidiaanse sekteleden. We moeten Jim Jones zijn vredelievende onzin laten vallen, de jungle in laten trekken en de Kool-Aid laten drinken. We moeten zorgen dat Charles Manson zijn gitaar neerlegt, orgie-tijd annuleert, en een moordzuchtige hippie wordt. Dit is hoe je een sekte van binnenuit neerhaalt. Je probeert niet zijn vooruitgang te dwarsbomen, je duwt het naar zijn logische conclusie. Je laat het zijn volledige expressie manifesteren, want dan implodeert het, en sterft. Je doet dat niet door beleefd te zijn, verzoenend, of conflicten vermijdend. Je doet dat door zoveel mogelijk interne conflicten binnen de sekte te veroorzaken als je kunt.

Met andere woorden, we moeten ervoor zorgen dat GloboCap (en zijn volgelingen) openlijk totalitair worden … omdat het dat niet kan. Als het kon, zou het dat al gedaan hebben. Mondiaal kapitalisme kan niet functioneren op die manier. Openlijk totalitair worden zal het doen imploderen… nee, niet het wereldkapitalisme zelf, maar deze totalitaire versie ervan. In feite begint dit al te gebeuren. Het heeft de simulatie van “realiteit”, “democratie” en “normaliteit” nodig om de massa’s volgzaam te houden. Dus moeten we die simulatie aanvallen. We moeten erop hameren tot het barst, en het monster dat erin schuilt te voorschijn komt.

Dat is de zwakte van het systeem … het Nieuwe Normaal totalitarisme zal niet werken als de massa’s het zien als totalitarisme, als een politiek/ideologisch programma, in plaats van als “een antwoord op een dodelijke pandemie”. Dus moeten we het zichtbaar maken als totalitarisme. We moeten de Nieuwe Normalen dwingen het te zien als wat het is. Ik bedoel niet dat we het aan hen moeten uitleggen. Ze zijn buiten het bereik van verklaringen. Ik bedoel dat we het hen moeten laten zien, het moeten laten voelen, tastbaar, onontkoombaar, tot ze inzien waar ze aan meewerken.

Stop met met hen te discussiëren op hun voorwaarden, en val in plaats daarvan rechtstreeks hun “werkelijkheid” aan. Wanneer zij beginnen te brabbelen over het virus, de varianten, de “vaccins,” en al de andere Covid cult-praat, laat u dan niet meeslepen in hun verhaal. Reageer niet alsof ze rationeel zijn. Reageer alsof ze het hebben over “Xenu,” “body thetans,” “Helter Skelter,” of andere cultusonzin, want dat is precies wat het is. Hetzelfde geldt voor hun regels en beperkingen, de “gezichtsbedekkingen,” de “sociale distantie,” enzovoort. Stop met er tegen te argumenteren dat ze niet werken. Natuurlijk werken ze niet, maar dat is niet het punt (en door op die manier te argumenteren word je in hun “realiteit” gezogen). Verzet je ertegen omdat ze zijn wat ze zijn, een verzameling van bizarre nalevingsrituelen die worden uitgevoerd om trouw aan de sekte te cementeren en een algemene atmosfeer van “dodelijke pandemie” te creëren.

Er zijn vele manieren om dit te doen, d.w.z. interne conflicten opwekken. Ik heb het op mijn manier gedaan, anderen doen het op hun manier. Als je een van hen bent, dank je. Als je dat niet bent, begin er dan mee. Doe het waar en wanneer je maar kan. Laat de Nieuwe Normalen het monster onder ogen zien, het monster dat ze voeden… het monster dat ze zijn geworden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Tienduizenden COVID-19 vaccinpatiënten vechten tegen censuur om hun verhaal aan het publiek te vertellenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe Covid vaccinfraude nadert breekpunt, zegt professor
Volgend artikelOnwettigheid van vaccinpaspoorten, Neurenberg proces voor politici, flits uit het nazi verleden 
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in