Aan het begin van de oorlog in Oekraïne wees ik erop dat het valse verhaal van “Oekraïne is aan het winnen” dat de “westerse” propaganda gestaag promootte, de echte oorlog op het terrein niet zou winnen.

Naarmate de oorlog vorderde, heb ik dit punt keer op keer gemaakt, schrijft Bernhard.

Een vreugdevuur der ijdelheden

Hoogmoed houdt in dat men gelooft dat een verzonnen narratief op zichzelf voor de overwinning kan zorgen. Het is een fantasie die het Westen heeft overspoeld – het meest nadrukkelijk sinds de 17e eeuw. Onlangs publiceerde de Daily Telegraph een belachelijke video van negen minuten die beweerde aan te tonen dat “vertelsels oorlogen winnen”, en dat tegenslagen in het slagveld bijkomstigheden zijn: waar het om gaat is dat er zowel verticaal als horizontaal over het hele spectrum – van de soldaat van de speciale strijdkrachten in het veld tot aan de top van de politieke top – een eenduidig narratief wordt gearticuleerd, schrijft Alastair Crooke.

De essentie is dat “wij” (het Westen) een narratief hebben afgedwongen, terwijl dat van Rusland “onhandig” is – “Dat wij winnen, is dus onvermijdelijk”.

Het is gemakkelijk om er de spot mee te drijven, maar toch kunnen we er een bepaalde inhoud in herkennen (ook al is die inhoud een verzinsel). Het narratief is nu de manier waarop de westerse elite zich de wereld voorstelt..

De zwakte van dit nieuwe “liberale” autoritarisme is dat de belangrijkste narratieve mythes ervan kapot gemaakt kunnen worden. Dat hoeft alleen maar; langzaamaan beginnen de mensen de realiteit in te zien.

Oekraïne: Hoe win je een onwinbare oorlog? Nou, het antwoord van de elite was door middel van een narratief. Door tegen de realiteit in vol te houden dat Oekraïne aan het winnen is en Rusland aan het “barsten” is. Maar dergelijke hoogmoed wordt uiteindelijk ontkracht door de feiten op de grond. Zelfs de westerse heersende klasse kan zien dat hun eis voor een succesvol Oekraïens offensief is mislukt. Uiteindelijk zijn militaire feiten krachtiger dan politiek gewauwel: Eén kant wordt vernietigd, de vele doden worden het tragische ‘agentschap’ voor het omverwerpen van dogma’s.

Zelfs terwijl de realiteit doorsijpelt, wordt het narratief van een “succesvolle” westerse gevechtstactiek in de vorm van gecombineerde wapenoorlog versterkt.

Oekraïne wil de Russische verdediging ontmijnen, terwijl de VS aandringen op een beslissende doorbraakWashington Post

Westerse functionarissen en analisten zeggen dat het Oekraïense leger tot nu toe gekozen heeft voor een op uitputting gebaseerde aanpak, die vooral gericht is op het creëren van zwakke plekken in de Russische linies door artillerie en raketten af te vuren op commandoposten, transportterreinen en logistieke locaties aan de achterkant van de Russische positie, in plaats van het uitvoeren van wat westerse militaire functionarissen “gecombineerde wapen”-operaties noemen, waarbij grote groepen tanks, pantservoertuigen, infanterie, artillerie en soms luchtmacht gecoördineerd manoeuvreren.

De Oekraïense militaire leiders voeren aan dat ze, bij gebrek aan luchtmacht, onnodige verliezen moeten vermijden tegen een tegenstander met een veel grotere pool van rekruten en wapens. Om mankracht te sparen, heeft Oekraïne in de huidige campagne slechts vier van een dozijn getrainde brigades ingezet.

Oostenrijk zoveelste die door de knieën gaat - opent roebelgasrekening

Een nieuw element in het narratief is dat Oekraïne verliest omdat het niet de glorieuze gecombineerde wapenoperaties gebruikt die de “westerse” militairen hen hebben opgedragen.

Franz-Stefan Gady, van het Britse International Institute for Strategic Studies, is net in Oekraïne geweest waar hij met Oekraïense soldaten en commandanten aan het front heeft gesproken. In een Twitterdraad vat hij samen wat hij heeft gezien, maar hij propageert sterk hetzelfde narratief:

In grote lijnen is dit een gevecht van infanteristen (squadron-, pelotons- & compagniesniveau) ondersteund door artillerie langs het grootste deel van de frontlinie. Dit heeft verschillende gevolgen:
1e: Vooruitgang wordt gemeten in yards/meters en niet in mijlen/km gezien de verminderde mobiliteit.
2e: Gemechaniseerde formaties worden zelden ingezet vanwege een gebrek aan hulpmiddelen voor manoeuvreren. Dit omvat onvoldoende hoeveelheden ontmijningsuitrusting, luchtverdediging, ATGM’s enz.

2.) Oekraïense strijdkrachten hebben gecombineerde wapenoperaties op schaal nog steeds niet onder de knie. Operaties zijn meer opeenvolgend dan gesynchroniseerd. Dit creëert verschillende problemen voor de aanval en is IMO de belangrijkste oorzaak van de trage vooruitgang.

4.) Zoals de meeste waarnemers weten, zijn mijnenvelden een probleem. Ze beperken de manoeuvreerruimte & vertragen de vooruitgang. Maar veel invloedrijker dan de mijnenvelden op zich op het vermogen van Oekraïne om door de Russische verdediging te breken is 🇺🇦s onvermogen om complexe gecombineerde wapenoperaties op grote schaal uit te voeren.
Het ontbreken van een alomvattende gecombineerde wapenaanpak op schaal maakt de Oekraïense strijdkrachten kwetsbaarder voor Russische ATGM’s, artillerie etc. tijdens het oprukken. Het gaat dus niet alleen om materieel. Er is gewoon geen systematisch uit elkaar trekken van het Russische verdedigingssysteem dat ik kon waarnemen.

Het narratieve element is hetzelfde als in de Washington Post. Dat de Oekraïners geen gebruik maken van onze geroemde gecombineerde wapenoperaties is de reden van hun falen.

Het goed gesynchroniseerde stuk in de New York Times maakt hetzelfde punt:

Maar die artilleriegerichte aanpak roept vragen op over het feit of Oekraïne het vertrouwen heeft verloren in de gecombineerde wapentactieken – gesynchroniseerde aanvallen door infanterie-, pantser- en artillerietroepen – die negen nieuwe brigades de afgelopen maanden van Amerikaanse en andere westerse adviseurs hebben geleerd. Westerse functionarissen juichten de aanpak toe als efficiënter dan de dure strategie om de Russische troepen uit te putten door uitputting en het opmaken van hun munitievoorraden.

Hoge Amerikaanse functionarissen hebben de afgelopen weken privé hun frustratie geuit over het feit dat sommige Oekraïense commandanten, geïrriteerd door het trage tempo van de eerste aanval en uit angst voor meer slachtoffers onder hun gelederen, waren teruggevallen op oude gewoonten – tientallen jaren training in artilleriebeschietingen in Sovjetstijl – in plaats van vast te houden aan de westerse tactiek en meer druk uit te oefenen om de Russische verdediging te doorbreken.

De globalisten hebben een nieuw offensief gelanceerd tegen de burgers van de Aarde

Het narratief is echter verkeerd.

De Oekraïners zijn niet bang voor meer slachtoffers. Aan het begin van het tegenoffensief begin juni probeerden ze gecombineerde wapenoorlog. Na een paar dagen van steeds opnieuw proberen stelden ze vast dat de aanvallen met steeds grotere verliezen mislukten en niet vol te houden waren. Een derde van de tanks en ander materiaal dat het ‘westen’ naar Oekraïne had gestuurd, werd vernietigd bij de pogingen om met ‘vuur en manoeuvre’ door de Russische mijnenvelden en verdedigingslinies te breken.

Oekraïne keerde toen terug naar de huidige ‘muggentactiek’, waarbij kleine groepjes infanteriesoldaten beetje bij beetje kleine vooruitgang proberen te boeken. Het waarschijnlijke verlies van meer tanks werd dus vervangen door het waarschijnlijke verlies van meer levens.

Het narratief dat een gecombineerde wapenaanval meer succes zou hebben, is gewoonweg onjuist.

Zoals Crooke uitlegt:

De hoogmoed lag op één niveau in het feit dat de NAVO haar vermeende ‘superieure’ militaire doctrine en wapens afzette tegen die van een afgeschreven Russische militaire starheid – en “incompetentie” in Sovjetstijl.

Maar de militaire feiten ter plaatse hebben de westerse doctrine ontmaskerd als hoogmoed – met gedecimeerde Oekraïense strijdkrachten en NAVO-wapens die in rokende ruïnes liggen. Het was de NAVO die erop stond om de Slag om 73 Easting (uit de Iraakse woestijn, maar nu vertaald naar Oekraïne) opnieuw uit te voeren.

In Irak sloeg de “pantservuist” gemakkelijk in Iraakse tankformaties: Het was inderdaad een stuwende “vuist” die de Iraakse oppositie “knockout” sloeg. Maar, zoals de Amerikaanse commandant tijdens die tankslag (kolonel Macgregor) eerlijk toegeeft, was het resultaat tegen een gedemotiveerde oppositie grotendeels geluk.

Desalniettemin is “73 Easting” een NAVO-mythe, die is omgezet in de algemene doctrine voor de Oekraïense strijdkrachten – een doctrine die is opgebouwd rond de unieke omstandigheden van Irak.

In het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Duitse Wehrmacht gecombineerde wapenoorlogsvoering om zijn blitzkrieg te voeren tegen inferieure tegenstanders. De tactiek mislukte twee jaar later toen ze door solide Sovjetverdedigingslinies probeerde te breken.

In de slag om 73 Easting kon het Amerikaanse leger de blitzkrieg tactiek herhalen omdat het luchtoverwicht had, goed getrainde troepen en betere wapens. Maar de omstandigheden in Oekraïne zijn niet te vergelijken met een mobiele oorlog in de woestijn.

***

De Zwarte Zee graanovereenkomst is, zoals verwacht, afgelopen. Oekraïne reageerde op dit verwachte verlies met een nieuwe succesvolle aanval op de brug van Kerch. Het wegverkeer zal twee of drie maanden gehinderd of geblokkeerd worden, maar de belangrijkere spoorlijnen langs de route zijn nog intact.

Aangezien verwacht werd dat de graandeal zou mislukken, dachten de Oekraïners er misschien aan om de blokkade van hun havens te doorbreken door meer schepen te vragen. Maar het Russische leger heeft nu met een grote drone- en raketaanval ervoor gezorgd dat de faciliteiten in Odessa en andere Oekraïense havens aan de Zwarte Zee niet meer gebruikt kunnen worden om schepen te laden of te lossen. Het heeft dus voor geen enkel schip zin om daarheen te gaan.

De onverzadigbare president Ziolensky eist elke maand €7 miljard van de Europese belastingbetalers

***

De afgelopen week is de grondoorlog in Oost-Oekraïne verder verscherpt. In het noorden van de oostelijke contactlijn heeft het Russische leger zijn eigen aanvallen gelanceerd. In het midden en zuiden proberen de Oekraïners nog steeds door de Russische verdediging heen te breken. Maar ze verliezen zo’n 700 soldaten per dag zonder veel resultaat.

De Russen concentreren zich opnieuw op het vernietigen van de Oekraïense artillerie. De afgelopen vijf dagen hebben ze naar eigen zeggen 27 munitiedepots op brigadeniveau vernietigd. Elk van deze depots zou normaal gesproken ongeveer 30 ton aan granaten en raketten bevatten. Zulke aanvallen tellen dus op. Gedurende deze vijf dagen zeiden de Russen ook zo’n 66 Oekraïense artilleriestukken vernietigd te hebben. Het is nog maar de vraag wat het eerst volledig verloren zal gaan, de munitie die de Oekraïners kunnen gebruiken of de kanonnen die nodig zijn om die munitie af te vuren.

Maar sommige Oekraïners staan er nog steeds op om door te gaan met de zinloze strijd.

WarMonitor @WarMonitors – 10:38 UTC – 18 jul 2023
⚡️”Bakhmut terugkrijgen is een erekwestie. We hebben daar veel van onze broeders verloren, we moeten het gewoon heroveren”- Syrsky tijdens een BBC-interview

Het veel te emotionele interviewcitaat staat niet in het verslag van het BBC-interview, maar ik heb er nog steeds geen video van gezien.

Dat Oekraïne al veel soldaten in Bakhmut heeft verloren, zou zeker geen reden moeten zijn om ervoor te blijven vechten. Het heeft nu alleen nog symbolische waarde. Zelfs als het weer van eigenaar zou veranderen, zou dat het verloop van de grotere oorlog niet veranderen.

Oekraïne is die oorlog aan het verliezen. Het Spel is Uit en de NAVO weet het. Oekraïne zal nooit lid mogen worden.

Een nieuw narratief element sluipt binnen met gesprekken over een staakt-het-vuren in Oekraïne. Dat zou Oekraïne de tijd geven om zijn leger weer op te bouwen.

Maar Rusland heeft absoluut geen reden om in te stemmen met een staakt-het-vuren. Tijdens de oorlog is zijn leger groter en beter geworden en een totale nederlaag van het Oekraïense leger is slechts een kwestie van tijd.

De VS en de NAVO zullen binnenkort hun grote proxy-oorlog tegen Rusland verloren hebben.

In het licht van deze realiteit valt ook het veel grotere, eeuwenoude narratiefvan het superieure Westen in duigen.

Dit zal nog tientallen jaren wereldwijde gevolgen hebben.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Een vreugdevuur der ijdelhedenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSchokkende video: ‘Immigrantenjongeren’ vallen politiepatrouille in Brussel aan
Volgend artikelKan iemand de alarmerende toename van arbeidsongeschiktheid in zowel de VS als het VK verklaren?
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

9 REACTIES

 1. En mooi artikel.
  Het laat duidelijk zien hoe de westerse media voor “ gemakzuchtig “ en “ kneedbaar” publiek schrijft.

  En dat is een risico want vele mensen nemen tegenwoordig “ het nieuws “ klakkeloos voor waarheid…..

  MAAR De “ waarheid” wordt geweld aangedaan DOOR DE JOURNALISTEN wordt niet meer naar feiten gezocht.
  Journalisten zijn een “ leesclub “ van internet berichten geworden die geen feiten meer checken, en doorgeven wat zij lezen of van internet plukken.
  Dit geldt niet alleen op het terrein van de oorlog in Ukraine, maar ook op het gebied van Corona, voedsel productie, landbouw, immigratie, klimaat verandering, hen technologie enz enz enz enz.
  JOURNALISTEN DOEN HUN WERK NIET MEER.
  We krijgen alleen “ hapklare brokken “ voorgeschoteld die soms ronduit GEVAARLIJK TENDENSEN OMVATTEN….. Kijk naar de “corona Hype”. Onder één hoedje met de WHO ( lees BG de financier ) en de landelijke ministries van volksgezondheid, die zelfs medicatie voor corona VERBODEN………
  Dan klopt er iets niet…….
  Hoeveel mensen zijn daarmee niet voorgelogen over de vaccinaties, mensen die nu ontdekken dat er toch degelijk wel iets aan de hand was .
  Omwille van de winst van de farmaceuten overlijden er nu zoveel mensen…….
  Obducties…… om zekerheid te krijgen over de doodsoorzaak worden niet gedaan.
  Als dr Peter Mcoulough ?? Dit in Amerika WEL DOET EN PUBLICEERT IN THE LANCET IS NA ÉÉN DAG HET RAPPORT UIT DE LANCET VERDWENEN……

  De Pers: geloof hen niet❗️
  Ga zelf op onderzoek uit.
  Met de moderne media en veel informatie vergelijken kun je jezelf goed en objectief op de hoogte stellen.
  Het kost alleen heel veel tijd.
  Maar ACHTERHAAL DE FEITEN EN DOE ER JE VOORDEEL MEE.
  Dat Ukraine deze oorlog niet kon winnen wisten we bij de aanvang al.
  Dat Rusland wel degelijk een reden had om binnen te vallen wisten we bij het begin van de oorlog al. ( 15.000 ethnische Russen vermoord door het regime van Zelensky )
  Nu geeft Scott Ritter ons hierin een inkijkje hoe smerig het wel niet is❗️

  AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL DE WAARHEID ACHTERHAALT HAAR WEL‼️

  • Ja, wij wisten het al.
   Een paar mensen wisten sinds MH17 , en eerder, hoe het in elkaar zat.
   Maar de meeste mensen om mij heen wisten niets, behalve geïndoctrineerde ‘waarheden’.
   Dat zie ik nog steeds om me heen.
   Rusland is stout, want valt onschuldig land binnen. 🤦

  • Het is geen narratief maar narren tyfus.

   Het zijn hersenschimmels.

   Het vergaan van het gezonde verstand.

   Magisch denken: als ik het uitspreek dan gebeurt het.

   “There is no try, only do! Do, or do not” zei de grote filosoof Yoda. De doctrine werkt wel, maar dan moet je hem ook echt uitvoeren. Het is geen trucje dat je kunt leren van opa, dan halfhartig uitvoeren en dan denken dat het werkt.

   Het probleem van het westen is dat ze wel weten hoe maar het nog nooit gedaan hebben. We zijn slap en verwend geworden. We vinden alles wel goed. We hebben geen wil meer om achter onze principes te staan en hebben ze ingeleverd. Niks om voor te vechten.

   De mentaliteit van een rijk in verval. Verrot van binnen.

 2. Oekraïne is die oorlog aan het verliezen. Het Spel is Uit en de NAVO weet het. Oekraïne zal nooit lid mogen worden.
  medvedev niet gehoord oekraine zal niet meer bestaan en tot stof vergaan.
  dus het land wordt nooit navo.

 3. Vooral geen Minsk3, Minsk4, … Minsk 33. Met gluiperige bedriegers en leugenaars van Het Westen onderhandel je niet. Een diktaat is de enige uitkomst.

  • Afspraken met het Westen zijn al heel lang niet betrouwbaar.
   Dus voor velen het devies: Negeer het verenigde Westen.
   Zoveel mogelijk althans.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in