© Foto: Public Domain

Hoogmoed houdt in dat men gelooft dat een verzonnen narratief op zichzelf voor de overwinning kan zorgen. Het is een fantasie die het Westen heeft overspoeld – het meest nadrukkelijk sinds de 17e eeuw. Onlangs publiceerde de Daily Telegraph een belachelijke video van negen minuten die beweerde aan te tonen dat “vertelsels oorlogen winnen”, en dat tegenslagen in het slagveld bijkomstigheden zijn: waar het om gaat is dat er zowel verticaal als horizontaal over het hele spectrum – van de soldaat van de speciale strijdkrachten in het veld tot aan de top van de politieke top – een eenduidig narratief wordt gearticuleerd, schrijft Alastair Crooke.

De essentie is dat “wij” (het Westen) een narratief hebben afgedwongen, terwijl dat van Rusland “onhandig” is – “Dat wij winnen, is dus onvermijdelijk”.

Het is gemakkelijk om er de spot mee te drijven, maar toch kunnen we er een bepaalde inhoud in herkennen (ook al is die inhoud een verzinsel). Het narratief is nu de manier waarop de westerse elite zich de wereld voorstelt. Of het nu gaat om de pandemische noodsituatie, de klimaatsituatie of de “noodsituaties” in Oekraïne – ze worden allemaal opnieuw gedefinieerd als “oorlogen”. Het zijn allemaal “oorlogen” die uitgevochten moeten worden met een eenvormig opgelegd narratief van “winnen”, waartegen elke tegendraadse mening verboden is.

De duidelijke tekortkoming van deze hoogmoed is dat het vereist dat u in oorlog bent met de werkelijkheid. In het begin is het publiek in de war, maar naarmate de leugens zich uitbreiden en leugen op leugen gestapeld wordt, scheidt het narratief zich steeds verder af van de aangeroerde werkelijkheid, zelfs als de nevelen van oneerlijkheid zich er losjes omheen blijven wikkelen. De publieke scepsis neemt toe. Vertellingen over het “waarom” van de inflatie; of de economie nu gezond is of niet; of waarom we oorlog moeten voeren met Rusland, beginnen te rafelen.

De Westerse elites hebben “alles op alles gezet” op maximale controle over de “mediaplatforms”, absolute conformiteit met de berichtgeving en meedogenloze onderdrukking van protest als hun blauwdruk om aan de macht te blijven.

Toch is de MSM, tegen de verwachtingen in, haar greep op het Amerikaanse publiek aan het verliezen. Opiniepeilingen tonen een groeiend wantrouwen in de Amerikaanse MSM. Toen de eerste ‘anti-boodschap’ Twittershow van Tucker Carlson verscheen, was het geluid van tegen elkaar schurende tektonische platen niet te missen, want meer dan 100 miljoen (één op de drie) Amerikanen luisterden naar het iconoclasme.

De zwakte van dit nieuwe “liberale” autoritarisme is dat de belangrijkste narratieve mythes ervan kapot gemaakt kunnen worden. Dat hoeft alleen maar; langzaamaan beginnen de mensen de realiteit in te zien.

Oekraïne: Hoe win je een onwinbare oorlog? Nou, het antwoord van de elite was door middel van een narratief. Door tegen de realiteit in vol te houden dat Oekraïne aan het winnen is en Rusland aan het “barsten” is. Maar dergelijke hoogmoed wordt uiteindelijk ontkracht door de feiten op de grond. Zelfs de westerse heersende klasse kan zien dat hun eis voor een succesvol Oekraïens offensief is mislukt. Uiteindelijk zijn militaire feiten krachtiger dan politiek gewauwel: Eén kant wordt vernietigd, de vele doden worden het tragische ‘agentschap’ voor het omverwerpen van dogma’s.

  Miljoenen EU-burgers hopen dat Poetin wint en hier wonen ze

“We zullen in een positie verkeren om Oekraïne uit te nodigen om lid te worden van het bondgenootschap wanneer de geallieerden akkoord gaan en aan de voorwaarden wordt voldaan … [maar] totdat Oekraïne deze oorlog wint, is er helemaal geen sprake van lidmaatschap” – de verklaring van Jens Stoltenberg in Vilnius. Dus na Kiev aangespoord te hebben om meer (honderdduizenden) van haar mannen in de kaken des doods te gooien om het NAVO-lidmaatschap te rechtvaardigen, keert de NAVO haar beschermeling de rug toe. Het was immers vanaf het begin een onwinbare oorlog.

De hoogmoed lag op één niveau in het feit dat de NAVO haar vermeende ‘superieure’ militaire doctrine en wapens afzette tegen die van een afgeschreven Russische militaire starheid – en “incompetentie” in Sovjetstijl.

Maar de militaire feiten ter plaatse hebben de westerse doctrine ontmaskerd als hoogmoed – met gedecimeerde Oekraïense strijdkrachten en NAVO-wapens die in rokende ruïnes liggen. Het was de NAVO die erop stond om de Slag om 73 Easting (uit de Iraakse woestijn, maar nu vertaald naar Oekraïne) opnieuw uit te voeren.

In Irak sloeg de “pantservuist” gemakkelijk in Iraakse tankformaties: Het was inderdaad een stuwende “vuist” die de Iraakse oppositie “knockout” sloeg. Maar, zoals de Amerikaanse commandant tijdens die tankslag (kolonel Macgregor) eerlijk toegeeft, was het resultaat tegen een gedemotiveerde oppositie grotendeels geluk.

Desalniettemin is “73 Easting” een NAVO-mythe, die is omgezet in de algemene doctrine voor de Oekraïense strijdkrachten – een doctrine die is opgebouwd rond de unieke omstandigheden van Irak.

De hoogrmoed – in lijn met de Daily Telegraph-video – stijgt echter verticaal omhoog om het eenduidige narratief van een op handen zijnde westerse “overwinning” ook aan de Russische politieke sfeer op te leggen. Het is een oud, oud verhaal dat Rusland militair zwak, politiek kwetsbaar en vatbaar voor scheuren is. Conor Gallagher heeft met veel citaten aangetoond dat het in de Tweede Wereldoorlog precies hetzelfde was, wat een weerspiegeling was van een soortgelijke westerse onderschatting van Rusland – gecombineerd met een grove overschatting van hun eigen capaciteiten.

Het fundamentele probleem met “waanideeën” is dat het verlaten ervan (als het al gebeurt) veel langzamer gaat dan de gebeurtenissen. De wanverhouding kan toekomstige resultaten bepalen.

  Europa betaalt en lijdt - Zelensky verwent zijn oligarchen met een minibelastingtarief van 18%

Het kan nu in het belang van Team Biden zijn om toe te zien op een ordelijke terugtrekking van de NAVO uit Oekraïne – zodat het niet nog een Kabul-debacle wordt.

Om dat mogelijk te maken, moet Team Biden ervoor zorgen dat Rusland een staakt-het-vuren accepteert. En hier ligt de (grotendeels over het hoofd geziene) fout in die strategie: Het is gewoon niet in het belang van Rusland om de situatie te “bevriezen”. Nogmaals, de veronderstelling dat Poetin zou “springen” op het westerse aanbod van een staakt-het-vuren is hoogmoedig denken: de twee tegenstanders zijn niet bevroren in de basisbetekenis van de term – als in een conflict waarin geen van beide partijen de overhand heeft kunnen krijgen op de ander, en vastzitten.

Simpel gezegd, terwijl Oekraïne structureel aan de rand van een implosie zweeft, is Rusland daarentegen volledig oppermachtig: het heeft grote, verse strijdkrachten; het domineert het luchtruim; en heeft een bijna dominante positie in het elektromagnetische luchtruim. Maar het meer fundamentele bezwaar tegen een staakt-het-vuren is dat Moskou het huidige Kievse collectief weg wil hebben, en de wapens van de NAVO van het slagveld.

Hier wringt dus de schoen: Biden heeft binnenkort verkiezingen, en dus zou een “ordelijke afbouw” goed passen bij de behoeften van de Democratische campagne. De oorlog in Oekraïne heeft te veel bredere Amerikaanse logistieke tekortkomingen blootgelegd. Maar Rusland heeft ook zijn eigen belangen.

Europa is de partij die het meest gevangen zit in de begoocheling – vanaf het moment dat ze zich zonder voorbehoud in het Biden-“kamp” stortten. Het Oekraïne-narratief brak in Vilnius. Maar de gekwetste ego van bepaalde EU-leiders brengt hen in oorlog met de realiteit. Ze willen Oekraïne in de vleesmolen blijven voeren – blijven volharden in de fantasie van een “totale overwinning”: “Er is geen andere manier dan een totale overwinning – en om van Poetin af te komen … Daarvoor moeten we alle risico’s nemen. Er is geen compromis mogelijk, geen compromis”.

De politieke klasse van de EU heeft zoveel rampzalige beslissingen genomen in navolging van de Amerikaanse strategie – beslissingen die rechtstreeks tegen de eigen economische en veiligheidsbelangen van de Europeanen ingaan – dat ze erg bang zijn.

Als de reactie van sommige van deze leiders buitenproportioneel en onrealistisch lijkt (“Er is geen andere manier dan een totale overwinning – en om van Poetin af te komen”), dan is dat omdat deze “oorlog” een diepere motivatie raakt. Hij weerspiegelt de existentiële angst voor een ontrafeling van het westerse meta-narratief die zowel de hegemonie als de westerse financiële structuur ten val zal brengen.

  De kunst van misleiding in het tijdperk van Inlichtingen, Observatie en Verkenning

Het westerse meta-narratief “van Plato tot de NAVO, is er een van superieure ideeën en praktijken die hun oorsprong vinden in het oude Griekenland, en die sindsdien verfijnd, uitgebreid en doorgegeven zijn door de eeuwen heen (door de Renaissance, de wetenschappelijke revolutie en andere zogenaamd unieke westerse ontwikkelingen), zodat wij in het westen vandaag de gelukkige erfgenamen zijn van een superieur cultureel DNA”.

Dit is wat de vertellers van de Daily Telegraph video waarschijnlijk in hun achterhoofd hadden toen ze volhielden dat “Ons narratief oorlogen wint”. Hun hoogmoed schuilt in de impliciete veronderstelling: dat het Westen op de een of andere manier altijd wint – voorbestemd is om te zegevieren – omdat het de ontvanger is van deze bevoorrechte genealogie.

Natuurlijk wordt, buiten het algemene begrip, geaccepteerd dat begrippen als “een samenhangend Westen” in verschillende tijden en op verschillende plaatsen zijn uitgevonden, hergebruikt en gebruikt. In haar nieuwe boek The West neemt klassiek archeoloog Naoíse Mac Sweeney het op tegen de “meestermythe” door erop te wijzen dat pas “met de uitbreiding van het Europese overzeese imperialisme in de zeventiende eeuw een meer samenhangend idee van het Westen begon te ontstaan – een idee dat werd gebruikt als conceptueel hulpmiddel om het onderscheid te maken tussen het soort mensen dat legitiem gekoloniseerd kon worden en degenen die legitiem kolonisator konden zijn”.

Met de uitvinding van het Westen kwam ook de uitvinding van de Westerse geschiedenis – een verheven en exclusief erfgoed dat een historische rechtvaardiging bood voor de Westerse overheersing. Volgens de Engelse jurist en filosoof Francis Bacon waren er slechts drie perioden van geleerdheid en beschaving in de menselijke geschiedenis: “één onder de Grieken, de tweede onder de Romeinen en de laatste onder ons, dat wil zeggen de naties van West-Europa”.

De diepere angst van de westerse politieke leiders – die medeplichtig zijn aan de wetenschap dat het “Narratief” een fictie is die we onszelf vertellen, ondanks dat we weten dat het feitelijk onjuist is – is daarom dat ons tijdperk steeds meer en gevaarlijker afhankelijk is gemaakt van deze meta-mythe.

Ze beven niet alleen bij een “machtig Rusland”, maar eerder bij het vooruitzicht dat de nieuwe multipolaire orde onder leiding van Poetin en Xi die de wereld overspoelt, de mythe van de westerse beschaving zal neerhalen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Een zich ontvouwende tragedie: De onmogelijkheid om ‘iets anders’ te doenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRusland beëindigt Zwarte Zee graanovereenkomst , tarweprijzen stijgen, terwijl de omvang van de terroristische aanval op de Krimbrug bekend wordt (Video 18+)
Volgend artikelMilitair overzicht van gevechten bij Bakhmut: Russische troepen zetten tegenaanval in richting westen en zuiden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

29 REACTIES

 1. Dat wat ze zeggen en wat ze doen zijn twee totaal tegenovergestelde zaken. De bekende omgekeerde retoriek van het Kwaad dat de wereld kan laten geloven dat het niet bestaat!

  • Die Oostenrijker had exact dezelfde hallucinaties, kunnen we daaruit afleiden dat er eigenlijk geen evolutie heeft plaatsgevonden sinds 1945?
   De ideeën zijn hetzelfde en de domme mensen die erin stinken zijn er ook nog steeds.
   Eigenlijk zijn we nog dommer want een hele meute denkt dat je met een App kookt en de scooter het naar je huis brengt

 2. De is vandaag op de kop af 12 jaar geleden dat een Oekraïens jachtvliegtuig de MH17 neerschoot. De Boeing 777-200ER was die dag precies 17 jaar in dienst en als je 17 vermenigvuldigt met 7 is de uitkomst 119; als je 119 180 graden draait , krijg je 911 > 9/11!
  Kort voor het vertrek op Schiphol heeft Cor Pan het registratienummer van dit toestel gefotografeerd; Cor zou verwijzen naar corona en Pan naar P(l)andemie.

     • Nee Bas de reacties van Ron zijn altijd absoluut betrouwbaar en acuraat, heb hem nooit op onzin kunnen betrappen, dat verhaal is ook op Niburu te lezen daar heb je gelijk in. Niet alleen Niburu vertelde het verhaal van Cor Pan het is bijv. ook bij Elaster te lezen, vele artikelen over de vermeende foto van Cor Pan zijn van het net getieft, mag niet al te veel vermoedens blijven bestaan, complottheorieën worden in de hand gewerkt waneer de overheden lopen te liegen.

      Groeten

      • Bedankt Adriaan! Op 06.06.2018 is Inés Zorreguieta gezelfmoord op 33-jarige leeftijd, omdat ze uit de school wilde klappen over de cabal/ illuminati – – > 6 + 6 = 66 & 2 + 1 + 8 = 11; drie meestergetallen (inclusief 33) in een zin.
       Laten we niet vergeten dat schurk & ‘verzetsprins’ Bernhard van Lippe-Biesterfeld tijdens WOII minimaal drie keer een bezoek heeft gebracht aan Inés’ grootvader & papa Jorge in het Argentijnse Bariloche.

       • Ron Swart juli 17, 2023 at 17:20

        I know Ron, op Koningsdag lopen ze nog steeds met oranje vlaggetjes te zwaaien, als je er wat van zegt dan schieten de meesten in een cognitieve dissonatie raar volkje die oranje Nederlanders ze zijn vergeten dat Michiel de Ruyter redder des vaderlands hun uit de stront gehaald heeft en door de oranjes op een zelfmoord missie gestuurd werd, zelfs de Fransen lieten hun kanonnen bulderen toen de gehavende vloot huiswaards keerde en langs de Franse kust voerde, dit DNA werk eeuwen door blijkt.

        • @Adriaan, door de op 11.03.2020 wereldwijd afgekondigde coronaplandemie zijn steeds meer mensen aan het ontwaken en een kritische, zeg maar gerust afwijzende houding jegens het koninklijk huis is tegenwoordig, gezien de opiniepeilingen (o.a. Ipsos) eerder regel dan uitzondering.
         Het draagvlak voor de monarchie erodeert heel duidelijk en alleen de steun vanuit de biblebelt (Staphorst c.s.) is een te smalle basis voor de toekomst van willem de laatste aka bilderbergbilly.

      • Het vliegtuig heeft nooit een exacte draai gemaakt van 180 graden. Dat maakt de 9/11 opmerking al van nul waarde.
       Wie zegt mij dat Cor niet staat voor corendon (vakantievlucht) en Pan voor panacee (gerenommeerde aids wetenschappers aan boord).
       Ron mag dan zeker een beste kerel zijn, maar dit is lariekoek, absolute quatsch nummerneukologie.

       • Volgens flyradar heeft het vliegtuig wel gedraaid EN die gegevens waren ’s anderendaags gewist. Een mogelijke verklaring komt het signaal van het jachtvliegtuig toen het terug onder de radar dook.

    • Ron je hebt gewoon gelijk, punt uit.
     Want juist deze satanisten vinden dit soort van verwijzingen naar hun duivelse plannen én de uitvoering hiervan, héél erg belangrijk.
     Voor ons het dan weer van belang om de vijand te begrijpen.
     Dus, Ron dankjewel 🙏.

   • Ah, wat fijn Bas. Ik zie dat jij een gelovig christen bent. 😉
    Wat knap van Ron he? Dat hij jou zo op de kast krijgt.

 3. Ooit zullen bij personen de ogen en oren voor goed moeten open gaan, je kunt niet ziende blind blijven en horende doof lijkt mij, we wachten verder af ondanks wederom een speldenprikje van de Azovjes uit Kiev op de Krim!

 4. Hoe ziet onze wereld er over zeven jaar uit? Daarover deden ‘experts’ van de Global Future Councils van het World Economic Forum in 2016 acht voorspellingen.
  https://www.ninefornews.nl/deze-8-voorspellingen-deed-het-world-economic-forum-voor-2030/

  Is dit de multipolaire wereld?

  Deze 8 voorspellingen deed het World Economic Forum voor 2030

  Hoe ziet onze wereld er over zeven jaar uit? Daarover deden ‘experts’ van de Global Future Councils van het World Economic Forum in 2016 acht voorspellingen.

  1. Alle producten zijn diensten geworden. Oftewel: ik bezit niets, geen auto, geen huis, geen apparaten en geen kleding. “Je zult niets bezitten en gelukkig zijn.”

  2. Er zal een wereldwijde prijs op koolstof gelden. Sinds 2017 moeten Chinese bedrijven betalen voor CO2-uitstoot om bedrijven te stimuleren af te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

  3. De dominantie van de Verenigde Staten is voorbij en er zijn meerdere wereldmachten. Amerika zal moeten concurreren met Rusland, China, maar ook Duitsland, India en Japan.

  4. Ziekenhuizen zoals we die kennen zullen ophouden te bestaan. Scalpels en orgaandonoren maken plaats voor robots en geprinte organen.

  5. We eten veel minder vlees. Want dat is ‘beter voor de planeet en onze gezondheid’.

  6. De Syrische vluchtelingen van vandaag zijn de directeuren van 2030. Dat jaar zijn één miljard mensen ontheemd door ‘klimaatverandering’. Die moeten we ‘verwelkomen en integreren’.

  7. De westerse waarden zullen tot het breekpunt zijn getest. Een ‘verontrustend’ aantal Europeanen zal het populisme omarmen.

  8. Tegen 2030 kunnen we mensen naar Mars sturen. Daar gaan we waarschijnlijk bewijs voor buitenaards leven ontdekken.

  De 8e voorspelling is gewoon Bull Shit want dit is al een realiteit die velen niet weten of niet willen weten de rest van de voorspellingen zijn gezien de huidige toestand van de wereld een reële optie n.m.m.

  Let op de datum van het artikel

  https://www.ninefornews.nl/deze-8-voorspellingen-deed-het-world-economic-forum-voor-2030/

 5. Egoïsten affirmeren zichzelf de wereld door… ze snappen nergens wat van en het boeit ze niet wat voor schande en schade ze creëren, ze moeten en zullen krijgen wat ze willen. De egoïsten schrijven ons alles voor en vertellen ons eigenlijk dus dat je oorlogen kan winnen als je gewoon poppetjes in de vleesmolen blijft gooien tot je wint.

  Klinkt bekend ofniet? Dit is hoe een Kakistocratie wordt bestuurd. Geen geweten, alleen maar blind, dom, gevoelloos egoïsme. Het westen is als een Paris Hilton… ten koste van alles krijgen wat je wil hebben. En kijk om je heen, onze hele maatschappij is ingericht om narcistische egoïsten te creëren… verdeel en heers en duw iedereen de vleesmolen in.

 6. Nazi’s, liberalen, globalisten, neocons, wereldveroveraars… ze zijn er altijd geweest. Wanneer het ego naar hoogten stijgt ontstaat er een droom die idealen aanzet tot totale overheersing, een drang die voorkomt uit de angst zelf overheerst te worden. Het enige wat je er tegen kunt doen, is jezelf beschermen en voorbereiden op wat komen gaat, de realiteit onder ogen zien, niet positief blijven maar zowel de donkere kant als het licht aanschouwen, en dat is wat Poetin juist heeft begrepen. Alleen neutronen leiden protonen en elektronen, niet elektronen. Laten we dankbaar zijn voor het geduld van Poetin, ik als elektron had allang alles platgegooid.

  • ‘ze zijn er altijd geweest’

   Ja, maar dat is het punt niet. Wie zijn ‘ze’? Wàt zijn ‘ze’?

   Ook met een Jin-Jang filosofie zul je ze niet herkennen. Jouw ‘ego’ theorie van het dualistisch mensbeeld is onvolledig. Het ego is niet de stuwende kracht. Het onderdrukken van het ego is niet de oplossing (kijk naar China).

   Goed en kwaad hebben niet dezelfde oorsprong. Een oorsprong buiten de mens. Ga op zoek naar die oorsprong en je zult de diepte van het conflict begrijpen.

   1 “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad.”

   2 ” In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde,… dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.”

   3 “En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken…”

   Scheiding van de originele eenheid naar dualiteit (goed en kwaad), via het installeren van het kwade zaad naar een installeren van een centrale wereldwijde macht.
   (Gn 3, 6 en 11 beschrijven de oorsprong van het kwaad in deze wereld).

   De oorsprong van het conflict is jaloezie, afgunst. Jaloezie op de mens. Hoogmoed van een ander ras op de mensheid.
   De eerste stap was de mens uit zijn thuis lokken.
   De tweede stap was infiltreren.
   De derde stap is overnemen.

   Gelukkig is dat plan mislukt door het goede Zaad van de vrouw.
   3 De overname is mislukt.
   2 Nu komt het opruimen van de infiltranten
   en uiteindelijk zullen we
   1 teruggaan naar ons thuis. Pardes

 7. Joe Biden gechanteerd door de Chinese Communistische Partij

  Het onlangs gelekte videomateriaal toont Hunter Biden die Chinese kinderen verkracht en martelt. De Chinese Communistische Partij heeft kopieën van de video’s. Daarmee had de Chinese Deep State Joe Biden volledig in de tang. Dit sluit hem uit van presidentschap, maar zal waarschijnlijk veel grotere gevolgen gaan hebben. >>>

  https://www.ellaster.nl/2020/10/25/joe-biden-gechanteerd-door-de-chinese-communistische-partij/

 8. “RFK Jr. Op het zionistische strafbankje gezet”???

  Jack Heart van VT legt zelfs nog meer door zionisten bezette regeringsinfiltratie binnen de Amerikaanse politiek bloot

  Vaxxed-up Joden zijn niet anders dan Vaxxed-up Goyim, het zijn werktuigen in de handen van wezens als Albert Bourla en Pfizer, Blackrock, Vanguard en het World Economic Forum (Bilderberg’s, zie onze Bormann Faction stukken). Deze slijmerige kop die RFK Jr. probeert af te schilderen als onderdanig aan een vaxxed-up Jood genaamd Shmuley (wat nog meer?) Jood, moslim of christen…

  https://www.vtforeignpolicy.com/2023/07/rfk-jr-taken-to-the-zionist-woodshed/

 9. Narratief ? De narrentyfus zul je bedoelen!

  De westerse elite blijken neo-platonisten te zijn. Niet de werkelijkheid is bepalend maar de gedachte. De Russen zijn meer van de plat Rotterdamse stijl: niet lullen maar poetsen. En zo poetsen ze heel Oekraïne schoon.

  De werkelijkheid is harder dan de gedachtenspinsels van de ‘elite’. Bij die narren begint het verval van de geest zichtbaar. Dat zijn geen schaduwen op de wand van de grot maar de corruptie van hun (on)’heilige’ geesten door de werkelijkheid van de lichamen op het slagveld.

  Hun geestelijk verval, en beïnvloeding door kwade geesten, exact hetzelfde als bij de occulte Vril club van de nazi’s, leidt tot deze waanideeën. De narren tyfus.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in