De proxy-oorlog in Oekraïne is een imperialistisch avontuur dat financieel rampzalig is geweest, Oekraïne heeft vernietigd en een gevaarlijke totale oorlog met Rusland en China aanjaagt die zou kunnen uitmonden in een nucleair armageddon.

Het is voor de wereld overduidelijk geworden dat het conflict in Oekraïne een vuile en wanhopige geopolitieke confrontatie is, ondanks de massale pogingen van de westerse media om het af te schilderen als iets nobels – de gebruikelijke schertsvertoning van ridderlijkheid en deugdzaamheid om het naakte westerse imperialisme te verhullen, schrijft Strategic Culture.

De dood en vernietiging in Oekraïne is niets anders dan een proxy-oorlog van de Verenigde Staten en haar NAVO-partners om Rusland te verslaan in een strategische gok. Maar het onuitgesproken doel eindigt niet bij Rusland. De VS en hun westerse imperialistische lakeien willen ook de confrontatie met China aangaan.

Alsof de confrontatie met Rusland nog niet roekeloos genoeg is! De westerse mogendheden willen hun oorlogszuchtig optreden tegen China verdubbelen. Dit allemaal omdat Washington en zijn westerse minions de onderliggende drijfveer hebben om de door de VS geleide dominantie van de wereldorde te promoten. Rusland en China zijn de belangrijkste obstakels voor die zogenaamde dominantie, en vandaar dat deze manische agressiedrift afkomstig is uit Washington, de uitvoerende macht van de westerse orde.

Het zou duidelijk moeten zijn dat, terwijl de door de VS geleide NAVO-as de oorlog in Oekraïne tot rampzalige hoogten heeft opgestuwd, deze zelfde as moedwillig de spanningen met China aanwakkert. Deze constatering alleen al zou voldoende moeten zijn om de criminaliteit van de westerse mogendheden te veroordelen.

Deze week leverden de NAVO-machten wapens met verarmd uranium aan het regime in Kiev, terwijl de Verenigde Staten aankondigden dat zij onderzeeërs met kernkoppen in Zuid-Korea zouden stationeren, een zet die China woedend maakte en erop wees dat Washington tientallen jaren oude toezeggingen om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren, schond. Dergelijke perverse provocaties zijn voor Washington vanzelfsprekend. Het wordt bewust gedaan in een poging om de spanningen op te voeren en het militarisme te laten escaleren. Vrede en veiligheid zijn anathema’s voor de VS (en hun volgelingen), wier hele ideologische raison d’être bestaat uit het aanwakkeren van oorlog om de kapitalistische verslaving van het bedrijfsleven te bevredigen – een systeem dat steeds faillieter en disfunctioneler wordt, en vandaar de krankzinnige wanhoop om te hunkeren naar “war-fixes”.

  Enkele gedachten over het Zelensky regime

In een vernietigende toespraak tot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties deze week verklaarde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dat het conflict in Oekraïne niet goed kan worden opgelost zonder inzicht in de geopolitieke context. Met andere woorden, de oorlog in de voormalige Sovjetrepubliek die afgelopen februari uitbrak, heeft grotere oorzaken dan wat de westerse mogendheden en hun volgzame nieuwsmedia proberen te doen voorkomen.

Verdediging van Oekraïne? Verdediging van de democratie? Verdediging van het internationale recht? Verdediging van de nationale soevereiniteit? Dit zijn enkele van de lachwekkende beweringen van Washington en zijn bondgenoten. Men hoeft alleen maar te kijken naar de decennia van totale schending van het VN-Handvest en de democratische beginselen door de Verenigde Staten en hun schurkenpartners in hun streven naar misdadige oorlogen om te beseffen dat hun deugdzame signalen over Oekraïne een verachtelijke schertsvertoning zijn.

Lavrov’s toespraak tot de Veiligheidsraad was een indrukwekkende berisping van de hypocrisie en criminaliteit van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere NAVO-mogendheden, evenals van de Europese Unie. Zijn toespraak was vergelijkbaar met de scène in de klassieke oude film The Wizard of Oz, toen het gordijn voor de clowneske schurk werd teruggetrokken zodat iedereen hem kon zien. Elke objectieve waarnemer zou het eens zijn met het vernietigende overzicht dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken gaf van de moderne geschiedenis en de reden waarom de oorlog in Oekraïne zo tragisch is verlopen. Helaas, als we de geschiedenis en de werkelijke oorzaken van conflicten niet begrijpen, zijn we gedoemd de verschrikkingen te herhalen.

Ironisch genoeg hebben westerse leiders soms de grotere geopolitieke agenda onthuld met hun eigen verkeerd uitgesproken arrogante woorden. De Amerikaanse president Joe Biden heeft al eerder een oproep gedaan tot een regimewisseling in Moskou, terwijl zijn hoogste medewerkers, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Pentagon-chef Lloyd Austin, zijn bezweken voor de roes van hun narcisme en overmoed door te zeggen dat het doel van de oorlog in Oekraïne de “nederlaag van Rusland” is.

Ook andere hoge NAVO-figuren, zoals de domme, verwaande Poolse leiders en hun Baltische maatjes, zijn naar buiten getreden en hebben verklaard dat het doel van de oorlog het verslaan van Rusland is. De fascistische skeletten uit hun nazi-verleden hebben ongecontroleerd hun dodelijke gerammel laten herleven.

  Dit is geen 'patstelling': De ineenstorting van de Oekraïense frontlinie, opnieuw bekeken

Zoals uit Lavrov’s toespraak tot de Veiligheidsraad blijkt, is de systematische schending van het VN-Handvest door de Verenigde Staten en hun westerse partners een betreurenswaardige voortzetting van het nazi-fascisme en de imperialistische barbarij die in de Tweede Wereldoorlog zouden zijn verslagen. Het hoogtepunt van de voortdurende, ongebreidelde westerse imperialistische criminaliteit en haar staatsterrorisme is de huidige oorlog in Oekraïne en de toenemende agressie tegen China over Taiwan als voorwendsel.

Bij dit alles is het Westerse publiek door hun regeringen en media flagrant voorgelogen over de werkelijke aard van de oorlog in Oekraïne. Amerikaanse en Europese burgers zijn voor honderden miljarden dollars opgelicht om een naziregime in Kiev overeind te houden, dat moet dienen als speerpunt van de NAVO tegen Rusland, en uiteindelijk tegen China wanneer de NAVO-machten vinden dat ze klaar zijn met Oekraïne. (Dat laatste is een vergeefse ambitie, zoals steeds duidelijker wordt).

Journalisten en anti-oorlogsactivisten in het Westen die de misstanden in Oekraïne aan de kaak stellen, worden ontslagen, belasterd, gecensureerd, tot armoede gesanctioneerd of zelfs gevangengezet.

Niettemin worden het westerse publiek en de rest van de wereld zich steeds meer bewust van de verfoeilijke poppenkast. Schertsvertoningen zijn per definitie onhoudbaar.

Het Mondiale Zuiden – de meerderheid van de 193 landen in de VN – heeft het gehad met de westerse kapitalistische hegemonie en haar schandalige neokolonialistische privileges. De geleidelijke afschaffing van de Amerikaanse dollar als internationale reservemunt voor de handel is een bewijs van de historische verschuiving naar een multipolaire orde in weerwil van het westerse unipolaire elitarisme. De landen van Afrika, Latijns-Amerika en Azië begrijpen dat de door de VS geleide NAVO-oorlog in Oekraïne een wanhopige laatste poging is om een imperialistische wereldorde in stand te houden die na de Tweede Wereldoorlog had moeten worden uitgeroeid met de oprichting van de Verenigde Naties, maar dat helaas niet is gebeurd. Want de hoofdoorzaak van het imperialisme is de door Anglo-Amerikanen geleide westerse kapitalistische orde. Het einde van de Tweede Wereldoorlog was, net als de Eerste Wereldoorlog, slechts een pauze in de historische moordmachine.

In het licht van uitgelekte documenten van het Pentagon wordt het nu steeds duidelijker dat de oorlog in Oekraïne een ramp is. Het regime in Kiev staat voor een nederlaag door superieure Russische troepen, ook al is dat regime door de Verenigde Staten en de NAVO overspoeld met wapens. Grote verwachtingen van een Oekraïense overwinning die op grote schaal werden voorspeld door westerse leiders en media zijn lege, verachtelijke leugens gebleken.

  Anatomie van een Russische Psyop

De bijzaak van deze oorlog is een gigantische afzetmarkt. Westerse wapenbedrijven hebben ongekende winsten binnengeharkt, terwijl de door de NAVO gesteunde kliek in Kiev honderden miljoenen dollars heeft afgeroomd. Dit is hetzelfde Kievse regime dat orthodox-christelijke kerken platbrandt, de Russische taal uitroeit, nazimisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog verheerlijkt en alle kritische oppositie en media opsluit.

Maar de belangrijkste conclusie is de leugen die de Verenigde Staten en westerse lakeien, waaronder de hele media-industrie, hebben verteld over de proxy-oorlog in Oekraïne. Deze oorlog is een imperialistisch avontuur dat financieel geruïneerd is, Oekraïne heeft vernietigd en een gevaarlijke totale oorlog met Rusland en China aanjaagt die zou kunnen uitmonden in een nucleair armageddon.

We moeten ons niet verbazen over dergelijke schaamteloze leugens en bedrog. President Joe Biden en zijn regering hebben schaamteloze leugens verteld om de corruptie te verbergen die uit Biden’s eigen familie sijpelt. Biden en zijn zoon Hunter hebben Oekraïne sinds de door de CIA gesteunde staatsgreep in Kiev in 2014 uitgebuit voor persoonlijke verrijking. Naar verluidt heeft de president zelfs zijn belangrijkste medewerkers zover gekregen dat zij zijn bevelen uitvoeren om inlichtingendiensten en media te beletten de corruptie in het hart van zijn familie openbaar te maken. (De waarheid wordt afgeschilderd als Russische of Chinese desinformatie).

De leugens die Biden en zijn regering vertellen over persoonlijke corruptie zijn onlosmakelijk verbonden met de leugens over de proxy-oorlog in Oekraïne.

Het wordt steeds duidelijker dat het Amerikaanse publiek, het Europese publiek en de rest van de wereld op meerdere manieren zijn bedrogen. De nep-oorlog in Oekraïne legt de diepe, stinkende bron van corruptie in dit Witte Huis bloot. Hel staat hen wachten.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Bijbelse verwijzingen door Medvedev: “Wij zullen onze vijanden naar het eeuwige vuur van Gehenna sturen – Wij horen de woorden van de Schepper en gehoorzamen”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMinstens zeven burgers levend verbrand in bus beschoten door Oekraïense nazi’s (video 18+)
Volgend artikelDr. Coleman: Het einde van contant geld is angstaanjagend dichtbij – Waarom kan het mensen niet schelen?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. De Geest van Vrede is een versterkende kracht van een geweldig, interplanetair, Leven dat de Christus en Zijn werk overschaduwt. Dit buitenplanetaire leven wordt ook wel de Geest van Evenwicht genoemd, want wanneer haat tot een specifiek niveau in de menselijke natuur groeit, is Hij in staat om de balans te herstellen en vrede en goodwill te brengen. Vrede kan de mensheid echter niet worden opgelegd, omdat dit het proces van menselijke evolutie zou verstoren door gebruik te maken van vrije wil en onderscheidingsvermogen.

  De wederverschijning van de Christus

 2. Ja Poetin doe maar eens wat en Xi ook een papieren tijger die niks doet of kan
  Wordt wel eens tijd om wat te doen mensen die in Poetin en Xi geloofden worden het zat .
  ACTIE

  • Treeg,
   Wat ben je toch weer dom aan het lullen. Je kan beter je lippen op elkaar houden, anders begin je ook nog te stinken.

 3. Het conflict was al meer dan twintig jaar aan het sudderen met een Westerse hetze in de politiek en media tegen de president van Rusland. Nu zullen de keuzes van zuidelijke Derdewereldlanden het pleit beslissen.

 4. In de tekst wordt gesteld dat het Westen kapitalistisch (kapitalistische verslaving) zou zijn.
  Laat ik U uit uw droom helpen.
  Het Westen is niet kapitalistisch. Een schim is er nog van over met de heersende belastingdruk en regelzucht. Individuele en politieke vrijheden zijn ongezond ingeperkt en het einde hiervan is nog niet in zicht. Censuur spreekt vanuit alle hoeken en gaten. Het Westerse systeem is verworden tot corporatisme waarbij afgedwongen uniformiteit de norm is. Waar in de geschiedenis hebben we dat eerder gezien?
  En hoe is dat geëindigd?

  • Ik ben het hier niet mee eens. Het kapitalisme drukt alles weg en opzij. Het is een economisch samenlevingsmodel dat de kleintjes uitbuit door de groten. Maar die machtigen bouwen ondertussen een sturings- controle- en repressieapparaat uit – een technocratie om de kleintjes in bedwang te houden en in de pas te doen lopen. Ik denk dat je twee verschillende zaken door elkaar mengt.

 5. Een realistisch nieuwsartikel dat op de voorpagina van elke krant wordt verwacht, ook een goed item voor de nieuwskanalen op tv. Amerika is al 30 jaar intensief bezig met de navo in oorlogsvoering en militaire operaties. Als de burger dan Amerika nog steeds ziet als de goedheiligman en een bondgenoot. Is het een oorlogsfreak of geestelijk gelijkwaardig aan een downie.
  Dat de media de grootste leugenaar is mag een feit zijn. Politiek en media en de grote bedrijven zijn de echte nazi van het westen.
  Voor mij mogen alle drie naar de hel lopen met hun dictatoriale arrogantie., volksverraders,volksverlakkers en oorloghitsers
  Om nog maar te zwijgen van de massale moord aanslag op de wereldbevolking met de covidspuit.

 6. Op een gegeven moment droogt het geld op. De verwaande snuiters in de EU die het manke oorlogskarretje trekken voor Trutsula van de Lijken en haar Eunuch koor krijgen straks geen botjes meer toegeworpen. Dan gaan ze zich genept voelen, dan gaan ze huilen en steigeren. Dan gaan de poppen dansen. De medicijnmannen krijgen al geen botjes meer omdat de gifspuit opgedroogd is. Straks zijn de sancties ook opgedroogd en worden er geen botjes meer toegeworpen. Maar Rusland vaart nog steeds dezelfde koers, en China ook. Allebei als een Teflon Don. Het enige dat je nog kan doen is meedoen met ze. Dat is dan die nieuwe wereld order waar iedereen naar snakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in