Sinds het begin van de Russische interventie in Oekraïne heb ik gemeld dat de EU met haar sancties haar eigen economie en de welvaart van de bevolking vernietigt. Dit werd beschouwd als Russische propaganda, omdat Europese politici en media verspreidden dat de sancties de Russische economie snel op de knieën zouden krijgen en de roebel zouden devalueren. We weten al lang dat het tegenovergestelde is gebeurd, maar dat weerhoudt de ideologen in Brussel, Berlijn en andere EU-hoofdsteden er niet van deze suïcidale koers te versterken, schrijft Thomas Röper.

Westerse media en politici geven Rusland de schuld van de inmiddels onmiskenbare economische malaise in de westerse landen. De gangbare uitdrukking is dat de “aanvalsoorlog” van Rusland overal de schuld van is. Dit is absoluut niet waar, de schuld ligt uitsluitend bij de westerse sancties, d.w.z. de reactie van het Westen op de interventie van Rusland in Oekraïne.

Het schot in eigen doel van de EU

Het moet heel duidelijk gezegd worden, want niemand heeft het Westen gedwongen om sancties tegen Rusland op te leggen, die het Westen – vooral de landen van de EU – vele malen meer pijn doen dan Rusland. Men kan kritiek hebben op de Russische interventie in Oekraïne, maar dat verandert niets aan het feit dat het niet Rusland was dat de sancties invoerde, waarvan de gevolgen de EU nu doen kreunen en jammeren.

Even ter herinnering: er zijn vijf pijpleidingen die goedkoop Russisch gas naar Europa kunnen pompen. Daarvan zijn er nu drie gesloten, allemaal op initiatief van de EU of andere westerse landen. En de resterende twee pijpleidingen leveren veel minder gas dan ze zouden kunnen, opnieuw niet de schuld van Rusland maar van de EU-landen en Oekraïne. Details over de vijf pijpleidingen vindt u hier, en hier vindt u ook de redenen waarom Nord Stream 1 geen gas meer levert.

Gastekorten en inflatie worden genoemd als redenen voor de dreigende economische ineenstorting van de EU-staten. Dit is op zich niet waar, want de exploderende inflatie is een direct gevolg van het gastekort, waardoor de energiekosten – en dus de prijzen van alles – exploderen. Maar aangezien het de EU en de westerse landen waren die met hun besluiten de Russische pijpleidingen hebben afgesloten, kan niemand ontkennen dat het de EU is die verantwoordelijk is voor deze ellende en dat het EU-beleid de inflatie heeft veroorzaakt.

Nu zelfs in Der Spiegel

De afgelopen dagen zijn in Der Spiegel veel artikelen verschenen die al mijn – zogenaamd pessimistische – prognoses voor de Duitse en Europese economie bevestigen. Ik zal de oorspronkelijke toon van de artikelen die de afgelopen dagen in Spiegel zijn gepubliceerd, samenvatten.

Op 8 september berichtte Spiegel onder de kop “Dreigende golf van faillissementen – “Elke dag krijgen we noodoproepen van bedrijven”” dat vrijwel alle Duitse brancheorganisaties alarm slaan. Der Spiegel citeerde de BDI, de Vereniging van Geschoolde Ambachten en de Vereniging van Familiebedrijven, die allen waarschuwden voor een dreigende golf van faillissementen. Reinhold von Eben-Worlée, voorzitter van de Vereniging van Familiebedrijven, werd door Der Spiegel geciteerd met de volgende woorden:

“Er is al een enorme golf van faillissementen aan de gang, die nog veel groter zal worden. Tienduizenden banen staan op het spel”.

Helaas is deze meneer slecht geïnformeerd, want Der Spiegel citeert hem ook als hij zegt:

“Duitsland heeft nu de hoogste energieprijzen ter wereld door de bevriezing van het Russische gas. Ze zijn acht keer hoger dan in de VS. Onze industrie, onze bedrijven kunnen dat niet meer aan.”

Er is geen “Russische gasbevriezing” – dat is een uitvinding van politici en de media, want zoals blijkt, waren het beslissingen van de EU en haar lidstaten om Russische gaspijpleidingen af te sluiten, of zelfs om Russisch gas officieel af te wijzen. Wat kan Rusland veranderen aan de besluiten die in de EU worden genomen?

  Scott Ritter: Als u echt vrede wilt, kom dan naar de dark side. Omarm de oorlog

Voor het overige heeft de voorzitter van de Vereniging van Familiebedrijven echter gelijk, want Duitsland heeft nu feitelijk de hoogste energieprijzen ter wereld. De prijzen zijn nu zo hoog dat we het er niet meer over hoeven te hebben dat ze het concurrentievermogen van de Duitse economie schaden. Het is reeds lang veel erger, omdat bijna geen enkel bedrijf tegen deze prijzen zijn kosten kan dekken. Dit betekent dat veel bedrijven binnen afzienbare tijd hun deuren zullen moeten sluiten. En wat blijft er dan over van de economie?

“Recessie en recordinflatie”

Op 8 september berichtte Der Spiegel over de prognose van het Instituut voor de Wereldeconomie (IfW) onder de kop “Inflatie tot 9,5 procent – onderzoekers verwachten recessie en recordinflatie voor 2023“. Dit werd op 12 september gevolgd door een soortgelijk artikel met de bijna woordelijk identieke kop “Inflatie tot 9,3 procent – Ifo Institute verwacht recordinflatie en recessie voor 2023“.

In het eerstgenoemde Spiegel-artikel lezen we:

“Wat de inflatie betreft, heeft het instituut ook geen goed nieuws. “Als de prijzen voor elektriciteit en gas langere tijd hoog blijven – zoals nu het geval lijkt te zijn – zal de inflatie waarschijnlijk stijgen van het recordniveau van acht procent in het lopende jaar tot 8,7 procent in 2023″, verwachten de deskundigen. De reden hiervoor is dat de marktprijzen voor elektriciteit en gas de consumenten pas met vertraging bereiken.”

Ook het tweede artikel in Spiegel gaat over dezelfde problemen:

“Vooral de komende maanden zijn cruciaal voor deze ontwikkeling. “We gaan een winterrecessie in,” zegt Wollmershäuser. De energieleveranciers hebben hun elektriciteits- en gasprijzen merkbaar aangepast aan de hoge inkoopkosten, vooral begin 2023. Hierdoor zal de inflatie in het eerste kwartaal zelfs oplopen tot ongeveer elf procent.”

Beide instituten bevestigen wat ik in het begin schreef: de inflatie is een rechtstreeks gevolg van de hoge energieprijzen. De hoge energieprijzen zijn op hun beurt een direct gevolg van de anti-Russische sancties die de EU heeft opgelegd. De energieprijzen in Europa zijn in 2021, dus voordat de escalatie in Oekraïne begon, al merkbaar gestegen door het mislukte energiebeleid van de EU van de afgelopen jaren met zijn focus op weersafhankelijke vormen van energie. Maar sinds de invoering van de Russische sancties zijn ze echt geëxplodeerd en vormen ze de basis voor de inflatie.

Maar wat kan Rusland uitrichten tegen de EU die dergelijke sancties oplegt?

De laatste zin in het citaat uit het Spiegel-artikel is belangrijk, omdat de echte klap voor de inflatie nog moet komen wanneer de jaarrekeningen voor elektriciteit en verwarming rond de jaarwisseling worden opgemaakt en de maandelijkse termijnbetalingen vanaf januari massaal worden verhoogd. De marktprijzen voor energie zijn vertienvoudigd, dus de elektriciteitsrekeningen zouden vanaf begin 2023 ook moeten vertienvoudigen. Dit zal waarschijnlijk worden voorkomen door overheidsingrijpen, maar enorme stijgingen van de maandelijkse kosten voor elk individueel huishouden zijn nog steeds te verwachten.

Dus als u mensen kent die vol overtuiging beweren dat de rampscenario’s slechts bangmakerij en Russische propaganda zijn, noteer dan in uw agenda en vraag ze eind januari of begin februari nog eens of ze dat nog steeds zo zien.

“Het ergste moet nog komen”

Op 11 september publiceerde Der Spiegel een verbazingwekkend goed artikel over wat komen gaat onder de kop “Angst voor de crash – Hoe erg zal de Duitse recessie zijn?” Het artikel toont onverbloemd aan hoe slecht de situatie al is. Het begint met een opsomming van voorbeelden van hoe vrijwel alle bedrijfstakken in Duitsland de ineenstorting vrezen:

  Het ongelofelijke krimpende offensief: Hoe de definitie van Oekraïens 'succes', ooit grandioos, steeds bescheidener wordt

“Het slechte nieuws van bedrijven stapelt zich op, en het komt uit de hele republiek.
“Kunstmestproducent dreigt met sluiting”.
“Arcelor-Mittal stopt productie in twee Duitse vestigingen”
“Traditionele schoenenverkoper Görtz is failliet – 2500 banen op de tocht”
Groepsbazen en vakbondsleiders spreken nu openlijk over hun angsten. “Het ergste moet nog komen”, zegt Uniper-baas Klaus-Dieter Maubach, verwijzend naar de gasprijs. En DGB-leider Yasmin Fahimi waarschuwt in een interview met SPIEGEL dat als de regering niet snel tegenmaatregelen neemt, er een domino-effect dreigt dat kan leiden tot de-industrialisatie in Duitsland.
“Dat zou een ramp zijn.”

Het artikel in de Spiegel beschrijft de huidige gebeurtenissen zeer goed en legt uit hoe de gebeurtenissen waarschijnlijk in vijf stappen tot een catastrofe zullen leiden als er geen wonder gebeurt. Het artikel is vooral het lezen waard omdat het economische verbanden verklaart en grotendeels vrij is van de gebruikelijke Spiegel-propaganda-leugens dat Rusland overal de schuld van is. Natuurlijk is deze onzin nooit helemaal afwezig in Spiegel, vandaar dat deze alinea ook in het artikel staat:

“Zeker is dat de economische oorlog van Poetin de Federale Republiek treft waar hij het meest pijn doet: een gasprijs die al meer dan verviervoudigd is, verbrijzelt het concurrentievermogen – in vrijwel alle sectoren.”

De uitdrukking “Poetins economische oorlog” is onzin, want het was het Westen dat de economische oorlog verklaarde door de krankzinnige sancties tegen Rusland op te leggen. Het was niet Rusland dat de economische oorlog begon. Ik herhaal: men kan kritiek hebben op de betrokkenheid van Rusland in Oekraïne, maar het is niet de oorzaak van de komende economische ineenstorting in Europa. De oorzaak van de komende economische ineenstorting in Europa is het ongelooflijk domme beleid van de EU.

Een ander nieuwsbericht van de afgelopen dagen laat de volle omvang van de ramp zien, met de staalindustrie als voorbeeld. De Europese staalproducenten hebben in een open brief aan de EU-Commissie gewaarschuwd dat de hoge energieprijzen een “existentiële bedreiging” vormen voor de metaalproductie in de EU. Van sommige metalen wordt nu al slechts de helft van de normale hoeveelheden geproduceerd vanwege de hoge prijzen. Het ontbrekende metaal is echter nodig in andere sectoren, zoals de auto-industrie of de machinebouw. Als de metaalproductie instort, kan een hele reeks andere sectoren worden meegesleurd.

De wanhoop van de verantwoordelijken

De EU-Commissie onder Uschi von der Leyen draagt in hoge mate bij aan de economische neergang. Spiegel berichtte over het nieuwste vernuftige idee van de EU-Commissie, dat ook wel een “zijspoor voor bijzonder incompetente politici” wordt genoemd, onder de kop “Energiecrisis – EU-Commissie wil maximumprijzen voor gas uit Rusland“. De troepen van Uschi in Brussel lijken zich niet te hebben gerealiseerd dat Rusland zijn gasleveranties volledig zal stopzetten als de EU denkt de gasprijzen te willen plafonneren, wat zal leiden tot een nog acuter gastekort in de EU.

Dat dit een Schnappsidee [dronken] is, blijkt ook uit het feit dat Super-Uschi ook het idee had om de gasprijzen in de EU in het algemeen te plafonneren, waarop bijvoorbeeld Noorwegen onmiddellijk reageerde dat het de EU geen gas zou leveren als de EU de prijzen kunstmatig plafonneerde. Zullen we binnenkort in de media iets lezen over “de economische oorlog van Noorwegen” tegen de EU?

Alleen groenen en andere mensen die de Tagesschau en Spiegel lezen, kunnen geloven dat de Duitse sprookjesoom Robert Habeck, die als filosoof en schrijver van kinderboeken nooit iets met economie te maken heeft gehad, een geschikte keuze is voor bondsminister van Economie. Dat Habeck bijna elke dag zijn onkunde en incompetentie bewijst, deert dit publiek niet.

  Oekraïne ontgoocheling in het Westen

Der Spiegel berichtte over de plannen van Habeck om de economie te helpen onder de kop “Debat in de Bondsdag – Habeck belooft steun voor kleine en middelgrote ondernemingen“. Het heeft geen zin hierop in te gaan, want de hulp, die weliswaar vele miljarden zal kosten, zal verdampen als een druppel op een gloeiende plaat. Het enige interessante aan het artikel was hoe Der Spiegel Habeck citeerde, uiteraard zonder commentaar:

“Habeck viel daarom de oppositieleider aan: “Geachte heer Merz, zestien jaar lang heeft de CDU/CSU dit land en vele deelstaten geregeerd. Zestien jaar falend energiebeleid. En wij ruimen in een paar maanden op wat jullie in zestien jaar hebben verknoeid, verhinderd en vernietigd.””

Ik ben zeker geen fan van de CDU, maar één ding kan gezegd worden: de huidige problemen bestonden niet onder de CDU. Habeck ruimt niet op wat anderen hebben verknald, hij vernietigt wat mensen in Duitsland de afgelopen 70 jaar hebben opgebouwd.

Maar het wordt nog beter, want Der Spiegel citeert verder Habeck:

“De Ampel (stoplicht) regering van SPD, Groenen en FDP had vanaf de eerste dag een duidelijke koers aangehouden, door de uitbreiding van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door te zetten en tegelijkertijd de crisis te bestrijden. Habeck beschuldigde de CDU/CSU van “oppositiebelerend en wannabe economisch beleid”.”

Hebben we nog meer bewijs nodig dat de Groenen waanzinnig zijn? De “duidelijke koers” die Habeck sinds zijn benoeming tot minister van Economische Zaken heeft gevolgd, heeft in minder dan een jaar tijd de problemen gecreëerd waarmee Duitsland nu wordt geconfronteerd. Habeck heeft geen “crisis bestreden” – hij heeft de crisis zelf gecreëerd.

Ik vraag me echt af hoe ideologisch verblind men moet zijn als men nog steeds kan blaten over “uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen” in het licht van de huidige situatie. Duitsland heeft nu naar schatting 150 miljard euro in zijn energietransitie gestoken en het enige tastbare resultaat is een energietekort en de hoogste energieprijzen ter wereld. Gefeliciteerd!

De clou met de energieomslag

De ideologisch volledig misleide Groenen hebben niet alleen de energieomslag aangewakkerd, maar staan er ook om bekend dat ze elektrische auto’s steunen. Deskundigen vragen zich al lang af waar de elektriciteit vandaan zal komen die over enkele jaren zal worden gebruikt om honderdduizenden of zelfs miljoenen elektrische auto’s ’s nachts op te laden. Waarschijnlijk niet uit zonne-energie.

De Groenen hebben ook geen antwoord op deze vraag; in plaats daarvan worden de vragenstellers afgeschilderd als “klimaatontkenners” en dergelijke. Voor de Groenen gaat ideologie boven feiten.

Dit blijkt uit een ander rapport dat door de media gaat. Het artikel in Der Spiegel was getiteld “Vrees voor black-outs – Netagentschap waarschuwt tegen ventilatorkachels in de winter” en het roept meteen een vraag op: als ongeveer 650.000 ventilatorkachels het Duitse elektriciteitsnet al kunnen doen instorten, hoe moet dat dan gaan met een vergelijkbaar aantal elektrische auto’s, die, zoals we weten, meer elektriciteit nodig hebben dan ventilatorkachels?

Hiermee bevestigt het netwerkagentschap overigens iedereen die het volstrekt onrealistische energiebeleid van de Groenen al jaren een hersenspinsel noemt. Maar dat zal Habeck, von der Leyen en al die andere knappe koppen onder de politici geen twee keer doen nadenken, want zij leven in een zeer eenvoudig wereldbeeld waarin geen plaats is voor feiten.

Het is: Poetin heeft altijd overal schuld aan!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Dit is het moment van het grootste gevaarVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelArts over de leerlingen van Klaus Schwab: Is het niet tijd om ze wegens verraad aan te klagen?
Volgend artikelVon der Leyen in toespraak: Solidariteit met Oekraïne zal onwrikbaar zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

26 REACTIES

 1. Sorry Rommel, ik heb niet het hele artikel gelezen, maar ik werd getriggerd door de verwachting van heel hoge inflatie. Ik denk dat dat uiteindelijk mee kan vallen. Nu energie heel duur is en wordt, daalt de vraag naar energie gigantisch. Met als gevolg dat bedrijven moeten sluiten, personeel ontslaan en minder produceren. Als het werkvolk haar geld heeft besteed aan energie, voedsel en kleding, dan is er gewoon niets meer over. Dus het zou maar zo kunnen dat er uiteindelijk heel weinig inflatie overblijft. Gewoon omdat het geld op is. (besteed aan energie, voedsel en kleding)

  • @Pieter >> (Gewoon omdat het geld op is.) Welk geld Pieter ?
   Al die Miljarden die ze bijgedrukt hebben de afgelopen jaren.
   We bevinden ons op de rand van de afgrond, het is einde oefening.

  • Dit zou een vd redenen kunnen zijn waarom overheden nu al meteen erbij vermelden, dat er tegemoetkomingen in de energiekosten voor “haar” burgers zal komen. Dus zeer slecht plakkende pleisters voor de reeds etterende wonden. Burgers moeten wel geld blijven uitgeven. De restanten vd economieën mogen nog niet helemáal instorten. De gestuurde afbraak moet in “kleine” stapjes plaats vinden [ dus wie The Chart of Coercion van Biderman kent is deze vorm van marteling effectiever, omdat het veel meer fysieke en mentale pijn genereert !].
   Onderdelen van ons leven en ons zijn mogen niet zogezegd achter blijven. Men strééft naar een heel specifiek moment van Compléte Chaos ! Alleen dan kan men achter de cathedra plaats nemen, voor alle camera’s van alle msm, en met veel importantie ons, het lijdende volk, toespreken met het melden dat “het” hen misschien wel veel méér pijn doet hoe het allemaal zo ver had kunnen komen !! Maar dan weet men God Zij Dank ons de Panacae aan te reiken. Ze zouden bv kunnen zeggen :” Vanaf het begin hebben wij sámen geleden en gestreden! We hebben nooit gewild dat het zó ver kon komen maar gelúkkig IS er nog HOOP! ”
   De op leven na dode burgers luisteren in spanning naar wat er dán wordt meegedeeld en dán àt last komt het verlóssende woord !!! YES !! De Oplossing voor ALLES: de CBDC.
   En daarna ….werd …alles ….weer ….”normaal”.

 2. Steengoed artikel !
  Vlak voordat ik dit artikel las hing ik met mijn broer aan de telefoon en natuurlijk kwamen de exhuberante energieprijzen ter sprake. ” Omdat Putin de gaskraan dicht draait moeten wij torenhoge prijzen betalen !!” ventileerdde mijn broer. Het enige wat ik kon denken op dat moment was : “OMG ! Een fervente tv verslaafde broer heb ik !” ” Wààr moet ik begínnen om ‘m dit uit te leggen !?”
  Dus ik ben blij met dit artikel. Ik zou eraan kúnnen denken om dit naar hem toe te sturen. Voorál ook, omdat het bronvermeldingen bevat uit de mainstream. Een wereld, die hij nog trouw en loyaal volgt en blijkbaar gelooft. In die wereld werken ook mensen van vlees en bloed die nu ook allemaal stapsgewijs worden afgeknepen. Net zoals met Covid maakt het uiteindelijk niet uit bij welk kamp en ideologie je jezelf hebt geschaard. Als je dierbare meteen na de jab dood omvalt bekruipt je toch ondanks alles heel even het gevoel dat we idd collectief genaaid worden. En dat kan het beginnetje zijn voor het wakker worden uit een staatsgeïnduceerde hypnose.

 3. Woonachtig in Duitsland en ik kan jullie vertellen dat we iedere dag gewaarschuwd worden voor een Blackout en een economische crisis. Zelfs mijn 3x gevaccineerde en zeer sceptische schoonouders beginnen nu eten in te slaan.

 4. Ik kan maar 1 ding hierop zeggen: waar zijn nu al die zogenaamde dappere agenten die nooit agent zijn geworden om voor het grootste tuig van dit land te werken???? Wat gaan jullie doen voor je eigen toekomst en die van je kinderen?!?

 5. ‘Germany must perish’. Boek van (((Theodore Kaufman))).
  Waarschijnlijk hebben de meesten van de wakkere lezers geen idee wat hiermee bedoelt wordt.

    • The influence of the Sabbatean conspiracy is hidden in plain sight. For example, the term “Holocaust” is used without regard to its true meaning. Rabbi Antelman states that well before World War Two, the term meant “burnt offering” as in sacrifice. (p.199)

     He quotes Bruno Bettleheim who says “calling the most callous, most brutal, most horrid. most heinous mass murder a ‘burnt offering’ is a sacrilege, a profanation of God and man.” (205)

     Whose sacrifice was it? For what purpose? Obviously, it has something to do with the Sabbateans’ occult practice. Every time we use that word, we unwittingly join in their sacrilege.

     According to Antelman, the Sabbateans hated Jews and sought their extinction. He cites rabbis who warned as far back as 1750 that if the Jews didn’t stop the Sabbateans, they would be destroyed by them. (209)

     And indeed when some US Jews tried to save European Jewry from genocide, Antelman says “the conservative and reform communities [in the US] went their merry way ignoring these activities. So called establishment organizations like the American Jewish Congress, American Jewish Committee, and B’nai Brith did virtually nothing.” (217)

     Sabbateans only marry within their demonic sect. They often marry rich, influential Gentiles. Thus, the Fourth Baron Rothschild (Jacob’s) mother was not Jewish nor is his wife.

     Another example is Al Gore’s daughter Karenna’s 1997 marriage to Andrew Schiff, the great grandson of Jacob Schiff. Gore’s father was a Senator sponsored by Armand Hammer (Occidental Petroleum) whose own father was the founder of the American Communist party. Like Hitlery and Dubya, Al Gore is another Illuminati agent.

    • Mankind is in the grip of a vicious Satanic cult whose power is so great, they can wage a covert war against humanity unnoticed. Even when their plot is exposed, they can convince everyone that it is racist, bigoted and in bad taste to believe it.

     Western society is morally bankrupt. This elaborate cult network controls politics, information and culture. Most leaders are dupes or traitors. The “Intelligentsia” has been bribed while the public is distracted and lives in a fool’s paradise.

     Like most nations and religions, Jews have been subverted from within. Zionists are pawns of the Sabbateans who used the “holocaust” to engineer the creation of Israel. Millions of Jews been “sacrificed” to create a Sabbatean Homeland, a “burnt offering” to Satan, a capital of their NWO.

 6. MSM meld vandaag een eind in zicht van de Cojona Plandemie. De WHO gaf aan nog nooit zo weinig gevallen te hebben gezien sinds de laatste 3 jaren.
  En overal begint men weer de shot te promoten. Yeah right..

  • Een vorm van gedestabiliseerde perceptietechniek : het geven van voortdurend tegenstrijdige berichten door regeringen en media met als doel een verwarde bevolking die daardoor nog makkelijker te controleren is.
   Doen ze ook tijdens oorlogen ( Russen zijn daar meesters in) en dan heet het non- linear warfare. Adam Curtis heeft er een geweldige video over gemaakt in 2014.

 7. Dit is Agenda 2030 en The Great Reset op volle snelheid.
  Geen fossiele brandstoffen meer.
  Geen geld of bezit meer.
  Oekraïne is de drogreden hiervoor.
  De westeese beschaving en leefwijze moet worden vernietigd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in