Klokkenluider NHS bestuurslid zegt “De regering pleegt genocide, en uw kinderen zijn de volgende”

0

Een hooggeplaatst NHS bestuurslid is naar voren gekomen om het grote publiek te waarschuwen dat de Britse regering nu de volledige controle heeft over de NHS en volgens haar zijn ze vastbesloten om genocide te plegen.

Het NHS bestuurslid belde op 18 april 2021 met Brian Gerrish van UK Column nieuws en onthulde dat de regering tot op de letter dicteert wat de NHS [National Health Service is het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk, red.] moet doen onder de huidige noodmaatregelen van Covid. Ze beschreef ook het huidige Covid- en experimentele vaccinatiebeleid van de regering als genocide.

Het hooggeplaatste NHS bestuurslid waarschuwt dat de regering nu de NHS controleert, en dat het de regering is die feitelijk dicteert wat de NHS moet doen tijdens Covid noodmaatregelen. Ze stelt dat het resultaat van het door de regering opgelegde Covid- en vaccinatiebeleid kan worden omschreven als genocide. De berichtgeving van de regering aan haar senior NHS-collega’s neemt hun vermogen tot rationeel denken weg, en ze worden effectief mind controlled om beleid uit te voeren dat ze in rationelere ogenblikken als verkeerd zouden betwisten. Angst overheerst, en van haar en haar collega’s in de raad van bestuur wordt verwacht dat ze zich houden aan een ongeschreven beleidslijn, die voornamelijk in conferentiegesprekken zonder schriftelijke vastlegging wordt vastgesteld. Zij waarschuwt dat als haar privé-collega’s zich niet uitspreken, “uw kinderen de volgende zullen zijn”.

Hieronder is de Nederlandse vertaling van de oproep aan Brian Gerrish van UK Column nieuws.

Brian Gerrish: Ik ben benaderd door een NHS professional die met mij wil praten over dingen die gebeuren in de NHS. Dus, zonder omhaal, laten we naar onze beller van vandaag gaan.

Hartelijk dank dat je mij belt. Het is echt geweldig dat je het vertrouwen hebt gehad om ons te bellen op de UK Column.

Ik ga de hamvraag stellen: waarom heb je me vandaag gebeld?

Klokkenluider: Ja, dank u. Ik was aan het luisteren naar – ik denk dat het uw uitzending van woensdag [14 april] was, en de getuigenis van de verpleegster die u daar had, en het resoneerde echt met mij. Mijn hart deed echt pijn, en begreep wat ze doormaakte. Weet je, ze had duidelijk Britse kennis van de NHS, en veel kennis van wat er gaande is binnen haar werk.

Dus, zoals ik zei, ik ben een NHS professional, en ik zit daadwerkelijk in een NHS raad.

Ik denk dat de andere reden om contact op te nemen was dat ze een paar keer sprak over “de volgende laag van management”, zijnde het bestuur. Ik denk dat ze rapporteerde aan een van de bestuursleden. Weet je, ik wilde gewoon mijn persoonlijke verhaal delen over wat er is gebeurd sinds afgelopen maart.

Brian Gerrish: Dat is natuurlijk geweldig, want informatie die rechtstreeks komt van mensen die professionals zijn in het systeem is zeer waardevol. Ik ga u meteen zeggen dat ik me realiseer dat dit doen een enorme druk is, dus dank je, en we respecteren dat.

Dus, je praat over wat je comfortabel voelt om te delen met het publiek.

Klokkenluider: Ok, dank je. Dus, ik denk dat toen het Coronavirus begon, en toen het in het Verenigd Koninkrijk kwam – de mainframing in maart vorig jaar – gingen de gesprekken vooral over maatregelen om infecties te stoppen, voorspellingen, weet je, “dit is wat we verwachten dat er zal gebeuren”, weet je, “hoe beheren we de diensten”. Dat was allemaal aan de gang, en toen we de zomer doorkwamen, begon er een beetje gepraat te worden over de ontwikkeling van het vaccin en mogelijke behandelingen en dat soort dingen.

En toen gingen de behandelingen helemaal weg, en de discussies over de vaccins kwamen op gang, en in november begon het echt overwegend te worden waar we over spraken. En, ik bedoel, je kunt het geen vaccin noemen, omdat het niet aan de definitie voldoet, dus ik ga ernaar verwijzen als een injectie, maar ik zorg er gewoon voor dat iedereen op dezelfde pagina zit met mij.

Het werd mijzelf, en een paar andere collega’s die ik ken van andere NHS Boards, in november duidelijk dat we gevraagd zouden worden om dit volledig uit te rollen – en ook dat er echt een aantal lange termijn veiligheidsproblemen waren, en dingen die we gewoon niet wisten. En dus verraste het ons echt, de omvang en de snelheid waarmee ze te werk gingen.

En in die tijd hebben we als raad veel gediscussieerd over onze zorgen hierover – en vergeet niet dat wanneer de NHS onder noodmaatregelen valt, wat het is en is geweest, dan is de regering in staat om strak te controleren wat de NHS doet, en is in staat om veel meer te dicteren wat de NHS doet dan het zou kunnen als het niet onder noodmaatregelen zou vallen.

Dus onze Chief Executive heeft onze zorgen besproken, en ik kan zeggen dat andere Boards dezelfde gesprekken hebben gevoerd, en in een notendop, wat ons in december werd verteld was, “Als u weigert mee te werken aan het uitrollen van dit, dan zullen we u verwijderen”. En het werd niet expliciet gezegd, en het werd niet in e-mails gezet, maar het was zeker zeer duidelijk aangegeven dat dat het geval was.

Brian Gerrish: Dus dat was in wezen een verhulde bedreiging. Ik denk dat je dat een versluierde bedreiging zou noemen.

Klokkenluider: Ja. En de tweede uitdaging die we hadden, zeer veel, en centraal in veel van onze discussies, is dat zelfs als we het niet deden – als we zeiden, “Kijk, we doen dit niet” – dan zou het publiek dat we dienen zeer boos zijn, of de meerderheid van het publiek dat we dienen: zeker niet allemaal, maar de meerderheid van het publiek dat we dienen, zou op dat moment zeer boos zijn geweest en eigenlijk waarschijnlijk hebben geprobeerd om te helpen met onze verwijdering, omdat ze dit wilden, en hoe durven we proberen om dat voor hen tegen te houden!

Dus op dat moment dacht ik na en dacht: “Ik kan weggaan, omdat ik het er niet mee eens ben, of ik kan blijven en mijn energie steken in zaken als geïnformeerde toestemming, ervoor zorgen dat we bijwerkingen correct vastleggen, dat we evenwichtige informatie geven aan het publiek zodat ze een geïnformeerde beslissing kunnen nemen”. En, weet je, de mensen zouden dit toch wel slikken, wat ik ook deed, maar misschien kon ik door daar te zijn en te proberen me op deze gebieden te concentreren een verschil maken.

Dus dat was mijn standpunt op dat moment, en dan, zoals de maanden voorbij zijn gegaan, de druk van de regering is toegenomen en toegenomen, en ik heb het herhaaldelijk betwist, en de meeste van de tijd wordt het afgewimpeld; soms, doen mensen zeer luchthartig terug; en soms, is er gewoon stilte. Maar ik blijf het aan de kaak stellen, met gebruikmaking van de gegevens van de regering zelf, met gebruikmaking van sommige beleidslijnen, zelfs kijkend naar dit enorme probleem van Covid dat alles overneemt, zodat alle andere gezondheidsdiensten niet functioneren zoals het zou moeten.

En wat ik echt heb gezien, naast dit is gewoon een enorme toename van propaganda, in valse verklaringen erover, een compleet gebrek aan geïnformeerde toestemming, bijwerkingen die niet worden gemeld door patiënten en NHS-personeel, en deze normalisering van “Als je in bed bent voor twee dagen, dat is OK”(!) En ik kan me niet herinneren, toen we de griepprik hadden – je weet wel, mensen die gaan voor de griepprik een paar jaar geleden – als je in bed was voor twee dagen na het krijgen van de griepprik, zou dat niet zijn beschouwd als OK! Maar voor de Covidprik is dat genormaliseerd.

Brian Gerrish: Dat is een zeer interessant punt.

Klokkenluider: Mmm. Dus, in principe, na deze discussies – ik heb meer dan eens te horen gekregen dat ik kan vertrekken als ik het er niet mee eens ben, en “De consensus is er; we moeten er nu gewoon mee doorgaan.” Dus van die bezorgdheid in het begin is het een beetje opgeschoven, en wat ik in de loop van de maanden heb gezien is dat mensen zich meer op hun gemak gaan voelen met deze uitrol, en “We moeten er gewoon mee doorgaan, en dit is wat we moeten doen”.

  Waarom is links zo slecht geslaagd voor de Covid-toets?

En ik was getuige van veel heen en weer gepraat van mensen om me heen. Perioden van bezorgdheid en dan krijgen ze de documenten van de regering, en dan is het van, “Oh, het is goed, het is goed.” Dus bijna als een interne strijd met de collega’s om me heen, die een hoop stress en ziekte bij hen veroorzaakt.

Brian Gerrish: Hebben sommige van uw collega’s in het bestuur zorgen over wat er gaande is?

Klokkenluider: Dat deden ze, en dat doen ze soms, maar wat er lijkt te gebeuren is, het is als een achtbaanrit. Dus er zal iets zijn wat ik zeg, of er zal iets gebeuren, of er zal iets op het nieuws komen dat bezorgdheid opwekt, maar als ze dan eenmaal de lijn van de regering te pakken hebben, zal het dat afzwakken. En dat is waar ik mee zit. Het is als een cognitieve dissonantie waar de bezorgdheid toeneemt en dan iemand hen sust en zegt, “Dat is OK, nee, we hebben dit, en het is prima”. En nu zitten we in dit soort patroon van wachten op, “Nou, wat is het regeringsstandpunt hierover?”

Ik denk dat het echt belangrijk is dat de luisteraars dit begrijpen, omdat ik denk dat veel mensen denken dat de NHS dit volledig onder controle heeft, en zich eigenlijk niet realiseren dat onder noodmaatregelen, hen verteld wordt wat te doen.

Brian Gerrish: Dat is een heel belangrijk punt. En hoe krijgen ze te horen wat ze moeten doen? Vermoedelijk komt het beleid van de regering, en naar wie gaat dat? Gaat het naar de Chief Executives?

Klokkenluider: Ja, en de directeur van Openbare Veiligheid of gelijkwaardig.

Brian Gerrish: Dus die personen in het bijzonder zijn degenen die, laten we zeggen, de regeringsmededelingen rechtstreeks naar hen toe krijgen, en zij moeten dat beleid dan verkopen aan het lokale NHS systeem zelf.

Klokkenluider: Ja.

Brian Gerrish: En hoe komen de instructies van de regering binnen? Gebeurt dat via e-mail en brieven, of gebeurt dat met directe telefoongesprekken, bijvoorbeeld? Wel, het zouden nu conferentiegesprekken zijn, veronderstel ik.

Klokkenluider: Ja, dus een mengeling, maar veel van de details komen meestal via conferentiegesprekken, en er wordt niet zo veel verzonden in e-mails, in geschreven e-mails over het beleid.

Brian Gerrish: En om de zaken een beetje scherp te stellen: kunt je ons een samenvatting geven van wat uw zorgen zijn? Je beschrijft dat er dingen niet kloppen, je hebt het over de vaccins, en je zegt dat mensen twee dagen in bed doorbrengen en dat zou een probleem zijn geweest voor het normale griepvaccin, maar niemand heeft daar aandacht aan besteed. Gewoon verpakken wat je zorgen zijn op dit moment over wat je ziet gebeuren.

Klokkenluider: Ja, het zijn er zoveel. Ik denk dat de belangrijkste zijn gebrek aan echte geïnformeerde toestemming, gebrek aan een evenwichtige risico-versus-batenverhouding die aan mensen wordt gegeven. Ik denk dat mensen wordt verteld dat hun bijwerkingen “normaal” zijn. Ik weet dat het meldingssysteem van de Yellow Card geen weerspiegeling is van het aantal ongewenste voorvallen dat zich werkelijk voordoet, en ik zal u daar een voorbeeld van geven. Ik weet van een patiënt die zijn extreme bijwerking meldde aan een verpleegkundige, en die verpleegkundige meldde het niet aan het Yellow Card meldsysteem. Dus dat is een zorg, dat we geen accuraat beeld hebben van wat er werkelijk gebeurt na deze injecties.

En ik denk dat de veiligheidseffecten van deze injecties op lange termijn nog niet bekend zijn, maar we zien wel dat het effect op korte termijn enorm is. En we begeven ons nu op een terrein waar we gezonde, jongere, vruchtbare individuen, en – God verhoede het – kinderen gaan behandelen. En dat, eerlijk gezegd, beangstigt me.

Brian Gerrish: Ja, en ik denk dat er andere mensen zijn die dit ook voelen, omdat ze kunnen zeggen, “Wel, OK, we weten dat er nadelige effecten zijn op dit moment”. Maar als we het standpunt zouden innemen dat het aantal en de aard van de bijwerkingen tot nu toe aanvaardbaar is ten opzichte van de voordelen (wat we ook denken dat die voordelen zijn), dan is het belangrijkste dat het publiek niet weet wat eventuele toekomstige bijwerkingen zullen zijn.

Klokkenluider: Ja, dat is precies waar. En ik denk dat dit wordt gebruikt om te zeggen: “Nou, kijk, we hebben niet zoveel bijwerkingen gehad ten opzichte van de miljoenen die we hebben gevaccineerd” – maar het is geen waarheidsgetrouwe weergave, en dus kun je niet echt die parallellen trekken.

Brian Gerrish: Hoe reageert het personeel – je had het vooral over de reactie van het hogere niveau in de NHS – hoe beïnvloedt dit alles de artsen en verpleegkundigen in het veld, op de afdelingen? De mensen die te maken hebben met bijwerkingen, maar ook met mensen die de vaccinaties moeten geven: wat doet het met hen?

Klokkenluider: Dit is waar ik het eens was met je beller op 14 april. De meeste mensen doen gewoon wat hun gevraagd wordt, en weten – zelfs op bestuursniveau – niet wat er in die injecties zit. Ik heb die theorie getest en het bleek waar te zijn. Wat we op dit moment zien is, vanuit mijn perspectief, een zeer uitgeput personeelsbestand dat voortdurend andere dingen te horen krijgt.

Ik zal je ook een voorbeeld geven waar ik me onlangs grote zorgen over maakte. Mensen met droge, barstende handen door de hoeveelheid handen wassen die ze moeten doen; constant gezichtsmaskers dragen, wat enorme huidproblemen veroorzaakt; enorme hoofdpijn; veel mensen die ziek zijn – en de druk die op het systeem wordt uitgeoefend is enorm.

Brian Gerrish: Gevolgen die je beschrijft, van mensen die eindigen met zere, gebarsten handen (en ik heb dit van veel andere mensen in de NHS gehoord): ik weet dat de ontsmettingsgels die ze gebruiken verschillende effecten kunnen hebben, maar een van de belangrijkste is dat ze de huid van mensen uitdrogen, en als je ze de hele tijd gebruikt, eindig je met een gebarsten huid. Natuurlijk, als je een gebarsten huid hebt, maakt dat je zeer kwetsbaar als een extra route naar infectie, met de mensen waar je mee te maken hebt als een zorgverlener.

Hoe zit het met wie dit zou behandelen? Health and Safety Executive, of wie is verantwoordelijk in de NHS voor het reageren op dit soort zorgen over het dragen van maskers en wat er gebeurt met de handen van mensen als gevolg van het ontsmetten?

Klokkenluider: Nou, de afdeling die daar op toeziet op de afdelingen is Infectie Controle. En dat gaat dan naar het Medisch Tuchtcollege.

Brian Gerrish: En stellen zij rapporten op? Doen ze hun werk en wordt het dan de kop ingedrukt, of doen ze gewoon hun werk niet?

Klokkenluider: Ik kan het niet precies zeggen, maar van wat ik heb begrepen, klagen veel mensen erover, maar het wordt niet officieel geregistreerd. Dus ik kijk naar mijn gebarsten handen, maar het wordt niet officieel geregistreerd. En ik denk dat er angst is om deze dingen te registreren, en er is een soort van mind control, bijna, van “Wel, je moet het doen, want anders kan je verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van deze infectie, of deze persoon die sterft”. Ik voel dat de druk enorm is.

Brian Gerrish: Ik wil je geen woorden in de mond leggen, want je bent hier om je ervaring te vertellen, dus ik zal het heel voorzichtig formuleren. In het begin, toen de pandemie werd afgekondigd, hoe beïnvloedde dat de mensen?

Klokkenluider: Ik denk dat er een zekere mate van angst was, maar eigenlijk heb ik het gevoel dat de angst is toegenomen, omdat de propaganda en de nieuwsuitzendingen en de druk van de regering zijn toegenomen. Het is bijna alsof je de angst en de druk tegelijkertijd ziet toenemen. Dus, als je tegen mij zou zeggen: “Hoe reageerden de mensen in april vorig jaar tegenover hoe zijn de mensen nu?”, dan zijn ze nu veel slechter in termen van hun algemene gezondheid, hun mentale welzijn en hun angstniveaus.

  Covid Lockdowns verwoestte bijna mijn gezin en miljoenen anderen

Brian Gerrish: Dat is een zeer trieste en ernstige stand van zaken. Wat onmiddellijk in mijn gedachten komt is het SPI-B 22 maart 2020 document dat werd voorgelegd aan de SAGE bestuursvergadering, hoe ze het ook noemen, waar het specifiek zei dat het idee was dat de angstfactor zou worden opgevoerd in de bevolking als geheel. Het zei: “Mensen zijn niet bang genoeg; we moeten ze banger maken om het beleid effectief in te voeren”.

De meeste mensen aan wie we dat document hebben verspreid en uitgezonden, lezen het natuurlijk als een lid van het publiek, en ze zien het als de boodschap van de regering over hoe om te gaan met het publiek – maar ik denk dat het niet onredelijk is om te zeggen dat dit psychologisch beleid ook direct werd geïnjecteerd in de NHS, en inderdaad in andere delen van de regering en de ambtenarij. Maar als we ons alleen richten op de NHS, deze toegepaste psychologie werd direct in de NHS gebracht, en we hebben een flink aantal documenten gekregen (en zelf gevonden) binnen verschillende NHS Trusts in Engeland waarin beschreven staat hoe ze toegepaste gedragspsychologie gaan gebruiken om het Covid en vaccinatie zorgprogramma binnen de ziekenhuizen te bevorderen.

Dus dit bewuste toegepaste psychologie beleid was niet alleen voor het grote publiek; het is ook via de NHS binnengekomen, lijkt mij.

Klokkenluider: Ja, en ik denk dat dit soort dingen niet helemaal voor de hand liggen, maar ik kan je zeker voorbeelden geven waar ik zeer rationele gesprekken had met mijn collega’s en dan kunnen we een paar dagen later gaan zitten en dat rationele gesprek is verdwenen. En ik heb een irrationeel gesprek dat nergens op slaat; het is gebaseerd op angst of emoties of op iets dat veranderd is – door wat ze in andere vergaderingen te horen hebben gekregen, of door wat er in briefings is gebeurd.

Dus ik kan er niet direct op ingaan dat het zo zichtbaar is, maar het lijkt er zeker op dat er bewijs is dat – ik heb gewoon het gevoel dat de meeste mensen in de NHS erg irrationeel lijken in hun keuzes en wat ze kiezen om te blijven doen. En dat is geen excuus voor hen, op geen enkele manier, maar, weet je, zelfs op een zeer hoog niveau in de NHS, denken mensen niet rationeel, en ze hebben zeker een element van psychologie die hier achter zit.

Brian Gerrish: Als we het geval nemen van de mensen in de NHS die het vaccin al hebben gehad, toen zij hun vaccin kregen, waren zij dan op de hoogte van de ware details van de bijwerkingen via het Yellow Card systeem? Weten mensen binnen de NHS meer over de vaccins, wanneer ze gevaccineerd zijn, dan, laten we zeggen, een gewoon lid van het publiek zou doen?

Klokkenluider: Dit was het andere ding dat resoneerde met uw woensdag beller. Nee, dat doen ze niet. Ik heb het meerdere mensen gevraagd, van mensen die daadwerkelijk vaccineren tot mensen die in de Raad van Bestuur zitten, en ze weten niet wat er in de vaccins zit, en ze begrijpen de risico’s niet echt. Ik zou ook zeggen dat de meeste mensen die ik spreek in een hogere managementpositie in de NHS hebben gezegd: “Ik was fifty-fifty of ik het zou nemen of niet”.

Dus, op een bepaald niveau, is er een onbewuste overtuiging dat het misschien niet veilig is, naar mijn mening, omdat er veel fifty-fifty is, maar naarmate de tijd vorderde, hebben ze het genomen. Dus veel mensen hebben het later genomen, in plaats van in de eerste golf, toen het werd aangeboden aan professionals in de gezondheidszorg. En, natuurlijk, nu zitten ze in die emmer van mensen die potentieel niets willen weten over bijwerkingen voor henzelf, omdat ze die injectie hebben genomen.

Brian Gerrish: Men zou denken dat binnen het NHS systeem, vooral naarmate men hoger in de managementketen komt, mensen absoluut op de hoogte zouden zijn van de Yellow Card bijwerkingenregistratie. Het staat op de website van de regering; de NHS maakt wel een schuine verwijzing naar het Yellow Card systeem via hun eigen deel van de openbare NHS website, maar zelfs als je bij het MHRA deel komt, moet je echt op zoek naar de datasheets zelf. Ik vind het nog steeds ongelooflijk, het idee dat mensen in de NHS die bladen zelf niet hebben gezien!

Klokkenluider: Ja, precies, en wanneer ik deze dingen ter sprake bracht en presenteerde, en probeerde om enige beweging te krijgen, was het ding dat vaak terugkwam: “Wel, ja, weet je, er zijn er maar een paar, er is dit, er is dat, maar eigenlijk vaccineren we miljoenen mensen”. Als je er rekening mee houdt dat de rapportage niet accuraat is, als we denken aan elk ander medicijn in de geschiedenis dat door de NHS is gegaan, zou het niet acceptabel zijn dat er zoveel mensen sterven, punt uit. En toch, in deze omstandigheid, om een of andere reden, is het aanvaardbaar.

Brian Gerrish: Nou, het wordt overgebracht als acceptabel.

Klokkenluider: Absoluut. Ik bedoel, dat is het niet, maar ja.

Brian Gerrish: (EN) De andere beller stelde aan de orde dat patiënten niet volledig werden geïnformeerd, en dat de bijsluiters niet werden verstrekt, zodat mensen niet echt iets kregen wanneer ze hun vaccinatie kregen. Misschien kregen ze wel iets nadat ze waren gevaccineerd, maar kregen ze niet eerder de informatie die hen in staat zou stellen die zo belangrijke geïnformeerde keuze te maken. Hebt u ook gezien, of bent u op de hoogte van het feit, dat het publiek wordt gevaccineerd zonder dat het volledig is geïnformeerd? Ik geloof dat u dat al eerder in dit gesprek hebt gezegd, dus mijn excuses als ik u dat laat herhalen, maar ik denk dat het een belangrijk punt is.

Klokkenluider: Ja, dat was een van de dingen waarvan ik dacht dat als ik zou blijven, ik er misschien invloed op zou kunnen hebben: ervoor zorgen dat dat gebeurt. En ik denk dat, tot op zekere hoogte, mijn oproepen zijn gehoord op dat punt, maar het is nog steeds jammerlijk onvoldoende. Mensen krijgen de bijsluiter vaak twintig minuten, vijftien minuten, voordat ze de injectie krijgen. Ze zijn dan al in het vaccinatiecentrum. Het is een zeer slinkse operatie. Ze krijgen te horen dat het wel goed komt. Weet je, er is geen tijd voor diepgaande reflectie of vragen.

Brian Gerrish: Kunt je iets zeggen over zwangere vrouwen? Zwangerschap is een van de hete hangijzers geweest, en natuurlijk zijn zwangere vrouwen bijzonder kwetsbaar, het kind is kwetsbaar. Kunt u ons daar iets over vertellen, of worden zwangere vrouwen net als alle anderen door het systeem gehaald en gevaccineerd?

Klokkenluider: Ik heb daar geen kennis van, nee.

Brian Gerrish: Nou, je bent heel dapper geweest door je uit te spreken, en dat is geweldig, want natuurlijk elke keer als iemand zich uitspreekt, luistert er iemand die zegt, “Oh, mijn hemel, ik weet hiervan,” en dus zijn ze bereid om zich ook uit te spreken. Dus ik hoop van harte dat wat je vandaag met ons hebt gedaan, die reactie bij iemand anders teweegbrengt.

Als je een toverstaf had, wat zou u op dit moment graag zien gebeuren om te helpen oplossen wat er aan de hand is?

Als ik een toverstaf had, zou het gewoon stoppen. Het zou nu stoppen, voordat we iemand anders pijn doen. Dat zou geweldig zijn. Dat zou de mooiste dag ooit zijn, want elke dag dat ik wakker word, denk ik na over hoe ik dat gouden klompje kan vinden om te proberen de mensen om me heen wakker te schudden voor de schade die we aanrichten. We veroorzaken – ik bedoel, we hoorden het woord ‘genocide’ van de dame op woensdag. Ik ben het niet oneens met die uitspraak. En het is angstaanjagend, en het bedroeft me, en de reden dat ik blijf waar ik nu ben is om te proberen een verschil te maken op welke manier ik kan, maar – zoals ze zei, en ik ben het hier absoluut mee eens – ik wil die dag van het oordeel meemaken. Ik zal getuigen.

  VN-troepen om protesten in Canada te onderdrukken - samenzweringstheorie of werkelijkheid?

En ik zal ook nemen wat er op me afkomt als ik blijf en daar deel van uitmaak, maar ik zal doorgaan waar ik kan om te proberen elke kleine winst te boeken die ik kan voor het publiek dat we dienen, want opgeven en weglopen zal ook niet het juiste resultaat opleveren. En dus, als ik kleine verschillen kan maken tot ik er niet meer tegen kan, dan is dat wat ik zal doen.

Brian Gerrish: Bedankt om dat met ons te delen. En – ik ga het in professionele termen zeggen – als we de juiste dingen zouden kunnen doen en het hele proces op dit moment zouden kunnen stoppen, heb ik dan gelijk als ik zeg dat dat de kans zou zijn dat we – als een natie, als de NHS – een pauze kunnen inlassen, adem kunnen halen, en dan echt kunnen kijken naar wat er is gebeurd, het goed kunnen analyseren, en echt kunnen beslissen of het beleid dat is ingevoerd fout was of dat het opzettelijk in het leven is geroepen; zijn ze kwaadwillig? Dat we een volledige analyse kunnen hebben van wat er gebeurd is.

Klokkenluider: Ja, dat is juist, dat is juist. En ik denk dat het gevaar hier ook is dat een deel van de bevolking dit zal bundelen met, je weet wel, “Alle vaccins zijn slecht”, of “Dit is allemaal slecht” of “Dat is allemaal slecht”. En er gebeuren elke dag geweldige dingen in de NHS die levens redden. Mensen zijn toegewijd en zorgzaam. En dus, zou je dat allemaal kunnen verliezen met wat er gaande is, en we moeten dat stoppen en echt, echt her-evalueren.

En, weet je, het andere ding is, we moeten elkaar vinden. De mensen die wanhopig proberen om een verschil te maken en wanhopig proberen om uit volle borst te schreeuwen, “Alsjeblieft, alsjeblieft stop!” We moeten elkaar vinden, en dat is heel moeilijk, want we zijn nogal verspreid, we worden gedemoniseerd, we krijgen te horen dat we onze mond moeten houden, in elke baan, en dat maakt het proces een stuk uitdagender.

Brian Gerrish: Nou, ik kan u alleen maar bedanken, maar ik meen het echt, want het is moeilijk om je uit te spreken. U hebt werkelijk uitvoerig uiteengezet wat u hebt zien gebeuren, en uw opsomming aan het eind vind ik gewoon prachtig, want ja, we moeten mensen samenbrengen.

Welk advies zou u geven aan iemand die overweegt de vaccinatie te ondergaan – dat is mijn eerste vraag – en de tweede vraag is, welk advies zou u hebben voor iemand die de vaccinatie al heeft ondergaan?

Klokkenluider: Ik denk dat het advies voor de eerste vraag is, “Doe je eigen onderzoek”. Ik denk dat we, als natie, te veel vertrouwen op onze zorgverleners. En dat is geen uitvlucht clausule, maar, weet je, je vraagt me hoe we iemand in staat stellen om echt controle te nemen – want het is hun lichaam, juist, het is hun lichaam – en absoluut, de NHS is er om hen te ondersteunen, maar doe je eigen onderzoek, en doe het breed. Als je niet weet hoe je naar klinische studies moet kijken, zoek dan iemand die dat wel weet, en vraag om ondersteuning.

Daag de mensen uit die u opbellen en u een vaccin aanbieden. Daag ze uit, en stel ze vragen. We moeten kritisch blijven denken voor onszelf. Dat zou het grootste ding zijn. Ik ga je niet vertellen wat je moet doen. Mensen vragen het me, en ik ga het ze niet vertellen. Ik ga zeggen, “Kijk, dit heeft geen lange termijn veiligheidsgegevens, en er kunnen wat problemen mee zijn. Je moet de risico-baten verhouding afwegen. Ga en doe je eigen onderzoek ook! ” Ik denk dat dat een belangrijk punt is.

Als mensen daar niet toe in staat zijn, geef ik ze vaak gewoon een paar gebieden waar ze naar kunnen kijken, en ik probeer daar altijd evenwichtig in te zijn, omdat ik denk dat dat belangrijk is. Weet je, mensen moeten hier hun eigen mening over vormen.

Brian Gerrish: De tweede groep zijn natuurlijk de mensen die een vaccin hebben gehad. We weten dat er veel mensen zijn, veel mensen: ze hebben vaccins gehad, als ze een bijwerking hebben gehad, zijn ze echt op zoek naar de informatie en proberen uit te vinden waarom, dus het zijn zeer gemotiveerde mensen. Maar mensen die het vaccin hebben gehad, hebben misschien helemaal geen bijwerkingen gehad. Moeten zij doorgaan en een tweede vaccin nemen?

Klokkenluider: Nogmaals, ik kan ze niet vertellen wat ze moeten doen, maar wat ik zou zeggen is, dat ik steeds meer verkeer zie dat vraagtekens zet bij de veiligheid nadat ze de eerste dosis hebben gehad, vanwege de dingen die in het nieuws zijn, en ik heb ervaring met mensen die bijwerkingen hebben gehad, maar er niet over hebben gesproken. En wat ik zou willen zeggen, in beide gevallen, is: als u een ongewenst voorval hebt, meld het dan, spreek er over. Accepteer geen nee als antwoord. Voor u, en voor anderen achter u. U hebt het recht, en u moet opstaan en zeggen: “Dit is niet goed genoeg, en ik moet het melden, en u moet ervoor zorgen dat mensen hiervoor ook ter verantwoording worden geroepen”.

Ik denk, wat het tweede deel daarvan betreft, dat als mensen geen effecten hebben en ze maken zich zorgen, dan zou ik ze adviseren om met iemand te praten. Blijf niet in stilte zitten. Praat met iemand, bespreek het, doe je onderzoek. Dat is zeker wat ik zou doen, en ik zou iedereen aanmoedigen om dat ook te doen.

Brian Gerrish: Nou, dat is zeer behulpzaam, want natuurlijk willen we door deze kwesties aan het licht te brengen, niet nog meer stress en angst veroorzaken bij de mensen, en ik kan me voorstellen dat als je een vaccin hebt gehad en dan hoort over bijwerkingen, dat echt een zware wissel op je hoofd kan trekken.

Klokkenluider: Ja, natuurlijk.

Brian Gerrish: Dus ik begrijp het volkomen: wat je daar zegt is, doe je onderzoek, zodat je gelukkig bent in je eigen geest.

Klokkenluider: Ja.

Brian Gerrish: Is er nog iets dat u zou willen toevoegen? Wat u hebt gegeven was zeer interessant en informatief.

Klokkenluider: Nee, ik denk dat het enige wat ik zou willen toevoegen is: laten we met elkaar gaan praten en elkaar meer steunen. Ik denk dat veel mensen die gevaccineerd zijn thuis zitten, bang en bezorgd zijn, niet weten wat ze moeten doen en naar het nieuws kijken of naar hun NHS folder. En echt praten met mensen en steun krijgen en kijken naar een breed scala aan informatie is gewoon zo belangrijk voor mensen, en het zal hen het gevoel geven dat ze meer controle hebben over wat er met hen gebeurt, hun lichaam en hun leven.

Brian Gerrish: En een ding dat in me opkwam terwijl je daar aan het praten was, dus sta me toe een allerlaatste: welk advies, of wat zou je zeggen tegen je NHS collega’s, om hen aan te moedigen om na te denken over wat er aan de hand is?

Klokkenluider: Eerlijk gezegd, wat in me opkomt is: “Uw kinderen zijn de volgende”. En dat is angstaanjagend, en ik krijg er de kriebels van als ik er aan denk. Dus als je niet wilt praten omdat je het vaccin hebt gehad, of je wilt niet praten omdat je bang bent (dat begrijp ik), of je wilt niet praten omdat je je baan niet wilt verliezen (en dat begrijp ik volkomen), weet dan dat dit niet stopt totdat we allemaal opstaan en zeggen: “Stop”. En ze worden hier steeds jonger, en onze tijd raakt op.

Brian Gerrish: Dank je zeer voor je komst, en het was zeer nuttig om de informatie te horen die je hebt over te brengen. Ik weet dat het veel moed heeft gekost, dus heel erg bedankt.

Klokkenluider: Dank je.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Volk vecht terug: Coronapolitie gedwongen zich terug te trekken bij confrontatie met parkbezoekers

Vorig artikelDe criminalisering van afwijkende meningen
Volgend artikelNieuw rapport werpt licht op het Doomsday Vaccin
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in