Nieuw rapport werpt licht op het Doomsday Vaccin

8

De risico-batenanalyse is dus duidelijk: de experimentele vaccins zijn onnodig, ondoeltreffend en gevaarlijk. Actoren die experimentele CovidD-19 vaccinatie toestaan, dwingen of toedienen, stellen bevolkingen en patiënten bloot aan ernstige, onnodige, en ongerechtvaardigde medische risico’s”. Doctors for Covid Ethics, 29 april 2021.

Een explosieve nieuwe studie door wetenschappers van het prestigieuze Salk Instituut werpt twijfel over de huidige generatie van op genen gebaseerde vaccins die een ernstig risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. Het artikel, getiteld “The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness“, toont aan dat SARS-CoV-2’s “distinctive ‘spike’ protein”… “damages cells, confirming COVID-19 as a primarily vascular disease”. Hoewel het artikel zich strikt concentreert op kwesties in verband met Covid, roept het onvermijdelijk vragen op over de nieuwe vaccins die miljarden spike-eiwitten bevatten die de kans op ernstige ziekte of dood sterk zouden kunnen verhogen. Hier volgt een uittreksel uit het artikel van 30 april 2021:

“In de nieuwe studie creëerden de wetenschappers een “pseudovirus” dat omgeven was door SARS-CoV-2 klassieke kroon van spike-eiwitten, maar dat geen echt virus bevatte. Blootstelling aan dit pseudovirus resulteerde in schade aan de longen en slagaders van een proefdier – het bewijs dat het spike-eiwit alleen voldoende was om ziekte te veroorzaken. Weefselmonsters toonden ontsteking in endotheelcellen die de wanden van de longslagaders bekleedden. (Opmerking: “Vasculaire endotheelcellen bekleden het gehele bloedvatenstelsel, van het hart tot de kleinste haarvaten”).

Het team bootste dit proces vervolgens na in het lab door gezonde endotheelcellen (die de slagaders bekleden) bloot te stellen aan het spike-eiwit. Zij toonden aan dat het spike-eiwit de cellen beschadigde door ACE2 te binden. Deze binding verstoorde ACE2’s moleculaire signalering naar mitochondria (organellen die energie genereren voor cellen), waardoor de mitochondria beschadigd en gefragmenteerd raakten.

Eerdere studies hebben een soortgelijk effect aangetoond wanneer cellen werden blootgesteld aan het SARS-CoV-2 virus, maar dit is de eerste studie die aantoont dat de schade optreedt wanneer cellen worden blootgesteld aan het spike-eiwit op zichzelf”- (“The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, Salk.edu)”.

Het nieuwe onderzoeksartikel is het equivalent van een waterstofbom. Het verandert alles door te bevestigen wat critici van vaccins al maanden theoretiseren, maar niet konden bewijzen, schrijft auteur Mike Whitney op unz.com.

Nu is er solide bewijs dat:

 1. Covid-19 is in de eerste plaats een ziekte van het vasculaire systeem (Het vasculaire systeem, ook wel de bloedsomloop genoemd, bestaat uit de vaten die bloed en lymfe door het lichaam vervoeren) en niet van het ademhalingsstelsel.
 2. De voornaamste boosdoener is het spike-eiwit. (Spike-proteïne – “een glycoproteïne die uitsteekt uit het omhulsel van sommige virussen” Merriam-Webster “Als een sleutel in een slot, versmelten deze spike-proteïnen met receptoren op het oppervlak van cellen, waardoor de genetische code van het virus de gastheercel kan binnendringen, de machinerie kan overnemen en zich kan vermenigvuldigen”. Bruce Lieberman)

Simpel gezegd, als Covid-19 in de eerste plaats een vasculaire ziekte is en als het belangrijkste instrument van fysieke schade het spike-eiwit is, waarom injecteren we mensen dan met miljarden spike eiwitten?

Hier is hoe architect en auteur, Robin Monotti Graziadei, deze ontwikkelingen op YouTube samenvatte:

“Het laatste jaar is ons verteld dat de enige rol dat het spike-eiwit zou spelen was om de menselijke cellen binnen te dringen. Maar het is duidelijk, dat dat niet is wat ze doen, aangezien ze je ziekte geven, vasculaire ziekte. Vasculaire ziekte kan vele verschijningsvormen hebben. Het kan gaan om sinustrombose, bloedstolsels, blauwe plekken, en aandoeningen op langere termijn. Denkt u dat het een goed idee is om de eerste afweer van uw immuunsysteem te omzeilen… en… triljoenen spike-eiwitten in uw cellen te injecteren, gezien de informatie die zojuist is vrijgegeven door het Salk Instituut? Denk er eens over na…

  Extreme vaccin-schade: 74-jarige man verliest huid na Covid-19 vaccin

Onderzoekers van het Salk Instituut hebben ons ondubbelzinnig verteld dat het spike-eiwit een fundamenteel onderdeel is van de ziekte Covid-19. Ja, het is waar dat het spike-eiwit met het N-eiwit, zich niet zal repliceren. Echter, triljoenen (van deze eiwitten) geïnduceerd door de injectie van het vaccin hebben de capaciteit om schade te creëren in uw vasculaire systeem. Dit is wat de studie zegt en wat is gepubliceerd door een uiterst belangrijk centrum voor biologische studies. Dit is geen samenzweringstheorie. Ik denk dat er in dit stadium genoeg informatie is om te overwegen of ons de komende dagen de waarheid zal worden verteld, want dergelijke informatie zou op de voorpagina van elke krant moeten staan en het topverhaal op elke nieuwszender moeten zijn. En wat ze zouden moeten zeggen is dit: “De fundamentele en technologische basis – waarop alle vaccins die in het Westen werden verspreid berustten – is gebrekkig. We dachten dat het spike-eiwit alleen de cellen zou binnendringen om antilichamen te maken, zodat als je met het wilde virus te maken zou krijgen, het zich niet aan je cellen zou vasthechten, maar we hadden het mis. We hadden het mis, omdat het spike-eiwit op zichzelf ziekte veroorzaakt, en als je er triljoenen van injecteert in een menselijk lichaam, zullen er in veel gevallen ziekteverschijnselen optreden”. Het is niet veilig om triljoenen spike-eiwitten in een spier te injecteren, omdat het de lagen van je immuunsysteem omzeilt die mogelijk het virus hadden kunnen neutraliseren… Door de drempel van het menselijk lichaam te overschrijden door de injectie van deze verbindingen, geef je je immuunsysteem niet de kans om een voldoende sterke reactie op het spike-eiwit op te bouwen om het te neutraliseren. Het vaccin zal dit ziekteverwekkende spike-eiwit bevatten als u ermee instemt een van deze vaccins te nemen. …. Het is nu aan ons om te proberen de fout die zij hebben gemaakt te herstellen.” (Robin Monotti Graziadei over het nieuwe onderzoeksrapport van het Salk Instituut, You Tube, – Zie het voordat het wordt verwijderd)

Perfect verwoord en precies op het juiste moment. Graziadei extrapoleert de verborgen betekenis van het Salk rapport en verduidelijkt de betekenis ervan. Hoe zullen de volksgezondheidsambtenaren, de politici, de media en de rest van het pro-Covid-19 vaccin kamp reageren op deze onthullingen, vooral met het imprimatur van het Salk Instituut aangebracht op de voorkant van het rapport? Zullen zij proberen het onder het tapijt te vegen of zullen zij proberen de aandacht van het publiek af te leiden naar de zoveelste “variant” goblin? Of zullen ze iets heel anders proberen, zoals beweren dat één klasse van spike-eiwitten goed voor je is terwijl andere tot langdurige ziekte en dood leiden? Wat zullen ze doen?

Dokter Vladimir Zelenko, die genomineerd is voor een Nobelprijs voor de Vrede voor zijn gebruik van hydroxychloroquine bij de behandeling van Covid-19 patiënten, had dit te zeggen: “Begrijp je wat dit betekent? We injecteren de virale genetische code voor het spike eiwit in onschuldige mensen en het komt in bijna elke cel van het lichaam. (De Nobel-genomineerde Zelenko is inmiddels ook verbannen van Twitter).

Inderdaad, dat is precies wat ze hebben gedaan. En, laten we niet vergeten, de vaccinfabrikanten hebben volledige wettelijke immuniteit voor de kwetsuren die ze veroorzaken. Wettelijke immuniteit betekent morele straffeloosheid.

Dus wat voor effect zullen deze spike proteïnen hebben op de mensen die gevaccineerd zijn?

Dit is wat de Doctors for Covid Ethics te zeggen hebben in hun laatste artikel dat net deze week is gepubliceerd:

“De vaccins zijn gevaarlijk voor zowel gezonde individuen als mensen met reeds bestaande chronische ziekten, om redenen als de volgende: risico op dodelijke en niet-dodelijke verstoringen van de bloedstolling waaronder bloedingsstoornissen, trombose in de hersenen, beroerte en hartaanval; auto-immuun en allergische reacties; antilichaam-afhankelijke versterking van ziekte; en onzuiverheden in het vaccin als gevolg van overhaaste productie en ongereguleerde productienormen….

  Israël: Stakingen, Groene Pas chaos en test-weigering bedreigen terugkeer naar school

…van alle op genen gebaseerde vaccins kan worden verwacht dat ze bloedstolling en bloedingsstoornissen veroorzaken…. De vaccins zijn niet veilig”, (“COVID Vaccines: Necessity, Efficacy and Safety”, Doctors for Covid Ethics)

Daar staat het zwart op wit: “De vaccins zijn niet veilig”. Hier volgt meer uit een artikel op Children’s Health Defense over professor Yehuda Shoenfeld, de Israëlische klinisch immunoloog die algemeen wordt gecrediteerd als de “vader van de auto-immuniteit”. Shoenfeld benadert de kwestie vanuit een heel andere hoek. Kijk maar eens:

“Shoenfelds voornaamste zorg komt neer op wat moleculaire mimicry wordt genoemd. Er zijn een aantal genetische sequenties die identiek zijn zowel in het menselijk genoom als in dat van SARS-CoV-2 …

De immunologen vestigen in het bijzonder de aandacht op de identieke sequenties in een specifieke groep eiwitten die diep in de longen worden aangetroffen (de plaats van ARDS/covidale longontsteking)… Dit is een zorg zegt Shoenfeld …

Daarom hebben Shoenfeld en zijn collega’s vorig jaar tijdens de ontwikkelingsfase van het vaccin op de trom geslagen met het argument dat de peptide sequenties die in de nieuwe vaccins worden gebruikt, uniek moeten zijn en niet mogen worden verward met die welke in het lichaam worden aangetroffen.

Shoenfeld en zijn collega’s beweren dat een negatieve reactie op het vaccin voor een individu met aanleg genoeg kan zijn om over de rand te worden getild – naar een auto-immuunziekte. Een van de meest voor de hand liggende signalen voor aanleg is het reeds hebben van een van de meer dan 100 auto-immuunziekten die de geïndustrialiseerde samenlevingen teisteren. En toch, terwijl de vader van de auto-immuniteit waarschuwt voor de risico’s van auto-immuniteit, wordt er nauwelijks een woord van voorzichtigheid geuit door de regeringen die de massale vaccinatieprogramma’s uitrollen. Ze moeten zich schamen”. (“Are We on the Verge of a ‘Super-Epidemic’ of Autoimmune Diseases?” Children’s Health Defense)

Mijn beperkte begrip van “moleculaire mimicry”, is dit: Door eiwitten in het lichaam te injecteren die zo sterk lijken op de Covid-eiwitten die een ravage aanrichten in het vaatstelsel, kunnen we een situatie in gang zetten waarin het immuunsysteem van het lichaam zijn eigen organen of vaatstelsel aanvalt. Dat is waarom de auteur vraagt: Staan we aan de vooravond van een ‘super-epidemie’ van auto-immuunziekten?

In eerdere artikelen hebben wij de standpunten weergegeven van wetenschappers en medische beroepsbeoefenaren die vooruitliepen op de problemen die zich nu voordoen in verband met het spike-eiwit. Bijvoorbeeld, hier is een uittreksel uit een stuk over kinderreumatoloog, Dr. J. Patrick Whelan, die het volgende zei in een brief aan de FDA:

“Ik maak me zorgen over de mogelijkheid dat de nieuwe vaccins die gericht zijn op het creëren van immuniteit tegen het SARS-CoV-2 spike-eiwit microvasculair letsel aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren kunnen veroorzaken op een manier die momenteel niet lijkt te zijn beoordeeld in veiligheidsonderzoeken van deze potentiële geneesmiddelen…

Voordat een van deze vaccins wordt goedgekeurd voor wijdverbreid gebruik bij mensen, is het belangrijk om bij gevaccineerde proefpersonen de effecten van vaccinatie op het hart te beoordelen. Hoe belangrijk het ook is om de verspreiding van het virus snel een halt toe te roepen door de bevolking te immuniseren, het zou veel erger zijn als honderden miljoenen mensen langdurige of zelfs permanente schade aan hun hersenen of hartmicrovasculatuur zouden oplopen als gevolg van het niet op korte termijn waarderen van een onbedoeld effect van vaccins op basis van spike-eiwitten van de volledige lengte op deze andere organen”. (“Scientists Challenge Health Officials on Vaccinating People Who Already Had COVID“, Global Research)

  Naar verwachting zullen er de komende jaren nog steeds MILJARDEN sterven door COVID-“vaccins”, zegt analist

Wij wezen er ook op dat “op genen gebaseerde vaccins een spike-eiwit vrijgeven dat zich door het hele lichaam verspreidt, in de bloedbaan terechtkomt en zich verzamelt in de laag cellen (endotheelcellen) die de bloedvaten bekleden”. Wij denken dat het nieuwe onderzoek van het Salk Instituut deze algemene theorie ondersteunt.

Volgens Dr. Hyung Chun, een cardioloog van Yale, geven de cellen “ontstekingsbevorderende cytokines af die de ontstekingsreactie van het lichaam nog versterken en leiden tot de vorming van bloedklonters. Chun heeft verklaard: “Het ‘ontstoken’ endotheel draagt waarschijnlijk niet alleen bij tot de verslechtering van het resultaat in COVID-19, maar wordt ook beschouwd als een belangrijke factor die bijdraagt tot het risico op hartaanvallen en beroertes”.

Dit lijkt erop te wijzen dat het spike-eiwit van het vaccin hetzelfde effect kan hebben als het spike-eiwit van de infectie. Hier is meer:

“Individuen met COVID-19 ervaren een groot aantal neurologische symptomen, zoals hoofdpijn, ataxie, verminderd bewustzijn, hallucinaties, beroerte en hersenbloeding. Maar autopsiestudies hebben nog geen duidelijk bewijs gevonden van een destructieve virale invasie in de hersenen van patiënten, waardoor onderzoekers alternatieve verklaringen overwegen voor hoe SARS-CoV-2 neurologische symptomen veroorzaakt….

Als het geen virale infectie is, wat kan dan anders de oorzaak zijn van schade aan verre organen die met COVID-19 in verband worden gebracht?

De meest waarschijnlijke boosdoener die werd geïdentificeerd is de COVID-19 spike proteïne die uit de buitenste schil van het virus vrijkomt in de circulatie. Het hieronder geciteerde onderzoek heeft aangetoond dat de virale spike proteïne in staat is om een cascade van gebeurtenissen in gang te zetten die bij COVID-19 patiënten schade toebrengt aan verre organen.

Verontrustend is dat verschillende studies hebben aangetoond dat de spike-eiwitten alleen al het vermogen hebben om wijdverspreide schade te veroorzaken in het hele lichaam, zonder enig bewijs van een virus.

Wat deze bevinding zo verontrustend maakt is dat de COVID-19 mRNA vaccins geproduceerd door Moderna en Pfizer en die momenteel worden toegediend in heel de VS, onze cellen programmeren om ditzelfde coronavirus spike proteïne te produceren als een manier om ons lichaam aan te zetten om antilichamen tegen het virus te produceren”.(“Could Spike Protein in Moderna, Pfizer Vaccines Cause Blood Clots, Brain Inflammation and Heart Attacks?“) Global Research)

Het bovenstaande citaat is de sleutel om te begrijpen wat Covid werkelijk is en waarom de nieuwe vaccins het probleem sterk dreigen te verergeren. Zoals Chun zegt:

“…autopsiestudies hebben nog geen duidelijk bewijs gevonden van destructieve virale invasie in de hersenen van patiënten, waardoor onderzoekers alternatieve verklaringen overwegen voor hoe SARS-CoV-2 neurologische symptomen veroorzaakt….”

Deze constatering is juist. Het onderzoek wijst niet op “virale invasie in de hersenen van patiënten”.

Waarom niet? Omdat – zoals het Salk rapport aangeeft – het niet de virale infectie is die de hersenen binnendringt maar het spike-eiwit die de bloed-hersenbarrière gepasseerd is via het vasculaire systeem.

Hier is Dr Chun weer:

“Wat anders kan de oorzaak zijn van de schade aan verre organen geassocieerd met COVID-19?”

Nogmaals, het is niet het virus maar het spike-eiwit en de auto-immuun reactie.

Tenslotte erkent Chun dat de nieuwe vaccins “onze cellen programmeren om ditzelfde coronavirus spike-eiwit te produceren als een manier om ons lichaam aan te zetten antilichamen tegen het virus te produceren”.

De productie en distributie van deze potentieel dodelijke injecties gaat veel verder dan louter roekeloosheid. Dit is een ongekende globale catastrofe die kan leiden tot de dood van miljoenen mensen. Hoe lang gaat deze waanzin nog door?

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het Demonische ontkennen

Vorig artikelKlokkenluider NHS bestuurslid zegt “De regering pleegt genocide, en uw kinderen zijn de volgende”
Volgend artikelEen Spuit Vol met Dood
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Medium heeft het eerste artikel “under investigation” “This post is under investigation or was found in violation of the Medium Rules.”
  Dan weten we het wel weer.

 2. Ik ben vooral benieuwd hoe het er nou voor staat met de besmetting die gevaccineerden kunnen aanrichten bij niet gevaccineerde.
  Dat je van die prik rare en onduidelijke ziekten beelden krijgt, geloof ik nou wel.
  Het klinkt een beetje cru, maar het kan mij niet snel genoeg gaan.
  Triest voor iedereen die er zo zeker van was dat ze gered waren, want die sterven dan.
  Dan wordt het tenminste een keer duidelijk en zijn we van al die ellende en terreur maatregelingen verlost.
  Alleen de gevaccineerden zouden een blijvend gevaar kunnen vormen.
  Maar eigenlijk weet niemand het precies.
  Een mondkapje draag ik tijden niet meer, maar ben ik daarom dan niet jiust een prooi voor dat spike eiwit verspreiding.

 3. Als ik her goed begrijp, dan verspreiden de gevaccineerde door hun aanmaak van spike eiwitten die het zogenaamde covid-19 virus gaan verspreiden. De ongevaccineerde zullen deze covid-19 virus met hun eigen immuunsysteem tegen moeten gaan op een natuurlijke werking. Zoals elk jaar met het griep seizoen. Dan lijkt de nu de zogenaamde versoepelingen een opluchting , maar de achterliggende bedoelingen van de overheden zijn: om zoveel mogelijk mensen te besmetten met het covid-19 virus door middel van de gevaccineerde. Die gevaccineerde de illusie geven, dat zij beschermd zijn en de ongevaccineerde niet, terwijl het in werkelijkheid exact andersom is. Maar dat beseffen de gevaccineerde niet en zo creëert de overheid bewust tweedracht tussen de gevaccineerde en de ongevaccineerde. Ook door de ene meer rechten te geven dan de andere. Het bekende heers en verdeel spel, wat al eeuwen met succes wordt uitgespeeld.

 4. Kan iemand mij misschien vertellen hoe het zit met zwemmen. Kunnen de mensen die gevaccineerd zijn de mensen besmetten die niet gevaccineerd zijn dmv spike eiwit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in