Foto via Pixabay

Ontvangers van orgaantransplantaties melden dat ze de eigenschappen van hun donor erven, zoals gedrag en eetgewoonten. Sommige wetenschappers beweren dat dit komt door fysiologische en psychologische inprenting. De hypothese van microchimerisme lijkt echter overtuigender, schrijft Rhoda Wilson.

Microchimerisme is de aanwezigheid van cellen (of DNA) van de ene persoon in een andere, genetisch verschillende persoon. Het kan op natuurlijke wijze voorkomen, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, wanneer foetale cellen overgaan in de bloedbaan van de moeder en vice versa. En het kan kunstmatig gebeuren door orgaan-/weefseltransplantatie of bloedtransfusie, waarbij donorcellen jarenlang in het lichaam van de ontvanger kunnen overleven.

Volgens Dr. Mathew Maavak zouden de experimentele gentherapie-injecties die bekend staan als “vaccins” microchimerisme veroorzaken.

Omdat ontvangers van orgaantransplantaties melden dat ze eigenschappen van donoren erven, mogelijk door microchimerisme, stelt Dr. Maavik de vraag: Kan vreemd DNA je ziel beheersen?

Kan vreemd DNA je ziel beheersen? – Deel 1

Door Dr. Mathew Maavak

Kan biotechnologie menselijk gedrag controleren? Dat was de titel van een tot nadenken stemmend artikel dat Guy Hatchard onlangs schreef voor het Brownstone Institute. Het artikel was gedeeltelijk gebaseerd op een paper dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Transplantology, waarin “de ervaringen van mensen die een reeks gedoneerde organen ontvingen, waaronder harten, nieren, lever en longen” werden gedocumenteerd. Volgens Hatchard:

In totaal ervoeren 87% van de proefpersonen duidelijke ongewone veranderingen die hun gedrag, identiteitsgevoel en persoonlijke voorkeuren op de proef stelden. Verslagen van mensen zelf en bewijzen van donorfamilies bevestigen dat sommige van deze effecten te maken hebben met de overdracht van persoonlijkheidskenmerken zoals voedsel- of gedragsvoorkeuren van de donor naar de ontvanger van het orgaan. Een fervent vleeseter zou bijvoorbeeld een vegetariër kunnen worden die geen vlees op zijn bord wil.

Dit is een onverwacht resultaat dat conventionele ideeën op losse schroeven zet. Dit onderzoek wijst op de verspreide locatie van het geheugen in de fysiologie en de nauwe associatie met verschillende orgaansystemen. Het illustreert ruimschoots hoe weinig de biowetenschappen begrijpen over het raakvlak tussen bewustzijn en materie. [Nadruk toegevoegd]

Maar is dit fenomeen onomstotelijk vastgesteld, tenminste in termen van correlatie? Het Transplantology paper voerde een cross-sectionele studie uit onder 47 deelnemers (23 hart- en 24 andere orgaanontvangers), wat weliswaar een kleine steekproef is, maar de waarnemingen zijn terug te vinden in andere onderzoeken.

Bewaarplaats van de ziel?

Dr. James Kneller, een hartelektrofysioloog, heeft beschreven hoe een orgaan, met name het hart, in de ontvanger van een transplantatie “bepaalde persoonlijkheidskenmerken, voorkeuren en zelfs karaktereigenschappen van de donor kan lenen. Het is alsof het getransplanteerde hart de geest en ziel van de donor bevat die vervolgens tot uitdrukking komt in de ontvanger… Dus terwijl een harttransplantatie het leven van de ontvanger verlengt, geeft het ook nieuw leven aan de donor.” [Nadruk toegevoegd].

James Kneller MD: Kan een harttransplantatie je persoonlijkheid veranderen? 14 juli 2021 (9 min)

Knellers beknopte YouTube-presentatie bevatte verschillende opzienbarende voorbeelden. Hij beschreef hoe het hart van een dode wielrenner een nieuwe passie voor dit tijdverdrijf had opgewekt bij een ontvanger; hoe het hart van een dode stuntman eveneens een nieuwe atletische rage had opgewekt bij een leidinggevende die van tevoren geen interesse in sport had, samen met een griezelige geneigdheid voor een bepaalde zangeres die de overleden donor ooit had aanbeden. Op een vergelijkbare manier ontwikkelde een 47-jarige vrouw, die het hart had gekregen van een tienerjongen die was omgekomen bij een motorongeluk, na haar transplantatie al snel een verlangen naar bier, groene pepers, Snickers-repen en KFC. Ze begon zich agressiever, assertiever, stoerder en fitter te voelen. Zelfs haar manier van lopen werd mannelijker en uiteindelijk verloor ze het verlangen naar een vriendje.

Terwijl de meeste voorbeelden die tot nu toe werden genoemd als “fascinerend” konden worden omschreven, waren andere ronduit verontrustend. In één specifiek geval begon de dode donor te verschijnen in de dromen van de ontvanger en beloofde “nooit van haar gescheiden te worden.” Kneller vertelde hoe het hart van een zelfmoordslachtoffer ertoe leidde dat de ontvanger zich aangetrokken voelde tot de weduwe van de donor en later met haar trouwde. De ontvanger pleegde uiteindelijk zelfmoord op een manier die identiek was aan die van de donor.

  De globalisten hebben een nieuw offensief gelanceerd tegen de burgers van de Aarde

In weer een ander geval begon een achtjarig meisje dat het hart van een 10-jarig vrouwelijk moordslachtoffer had ontvangen, na de operatie dramatische nachtmerries te krijgen over de moord op de donor die, na verder onderzoek door een psychiater, leidden tot de identificatie en arrestatie van de moordenaar.

Kneller waarschuwde voor onderschatting van de verborgen dynamiek van het hart. Hij merkte op hoe ontvangers van een kunstmatig hart – waarbij het hart vervangen wordt door een mechanisch apparaat – hun gevoel voor “emotie, warmte en empathie” volledig kunnen verliezen.

Naast het menselijke hart kan een getransplanteerde lever een vergelijkbaar gedragseffect veroorzaken. Vreemd genoeg is het Maleise woord voor het figuurlijke hart of de ziel “hati”, maar letterlijk verwijst het naar de lever. Was deze kennis van het gedistribueerde fysiologische geheugen bekend bij de Ouden?

Onverklaard: Noodsituatie orgaantransplantatie verandert hersenfunctie (seizoen 1), 20 mei 2023 (3 min)

Naast een bijbelse verklaring gaf Kneller een wetenschappelijke theorie voor dit fenomeen. Zowel de hersenen als het hart zijn “elektrische organen” die in symbiose met elkaar werken. De “elektrische dichtheid van het hart is naar verluidt 5000 keer sterker dan die van de hersenen” en het genereert een elektromagnetische aura die zich uitstrekt tot een straal van 10 meter rond de persoon.

Stel je eens voor wat er gebeurt als de elektromagnetische aura’s van mensen elkaar overlappen. Drukke sociale omgevingen kunnen mensen op meer dan één manier beïnvloeden – zelfs als er geen sprake is van actieve interactie, d.w.z. gesprekken. Nauw lichamelijk contact tussen mensen, zoals het vasthouden van handen, kan ook de hartslag synchroniseren. In zulke gevallen kan de hersengolf van een persoon (gemeten via EEG) de hartslag van een ander (gemeten via ECG) gaan weerspiegelen. Het niveau van resonantie zou sterker moeten zijn wanneer er sprake is van intense fysieke intimiteit. Hartslagsynchronisatie kan ook optreden tussen een geliefd huisdier en zijn eigenaar.

De interactie tussen het hart, het cerebrale ruggenmergvocht en de hersenen is complex omdat elk continu probeert het geheel te beïnvloeden. Dit is een medische noodzaak omdat biologische systemen zich voortdurend moeten aanpassen aan nieuwe fysiologische en psychologische omstandigheden, zoals lichaamsbeweging, intimiteit, werk, plotselinge verwondingen of de introductie van bepaald voedsel, giftige stoffen of microben. Deze aanpassingen vinden 24/7/365 plaats. Zoals ik al vaker heb geschreven, is het menselijk lichaam het ultieme complexe adaptieve systeem (“CAS”) – een systeem dat bijna onmogelijk te deconstrueren is met Cartesiaanse middelen.

Er is een bekend gezegde: “Je bent wat je eet”, maar ik heb ook geleefd volgens het gezegde: “Je bent met wie je omgaat”. Ooit met mensen omgegaan die er aan de oppervlakte aardig of attent uitzien, maar wiens aanwezigheid bepaalde negatieve reflexen, herinneringen of gedachtegangen aanwakkert? Ooit kerkdiensten bijgewoond die voortdurend een gevoel van onbehagen of zelfs angst opriepen? Kan dit worden verklaard door menselijke elektromagnetische aura’s? Of is hier iets diepers aan het werk, waarbij fysiologische, geheugen- en spirituele elementen betrokken zijn?

Hier is een persoonlijk voorbeeld. Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd voor het reüniediner van mijn lagere school. Ik had het contact met mijn oude klasgenoten verloren en kon me de meesten van hen niet meer herinneren. Maar toen ik de uitnodiging ontving, kreeg ik een plotselinge vlaag van nostalgie. Afgezien van de herinneringen aan oude beelden, geuren en onschuldige ervaringen, begonnen de liedjes van Boney M door mijn hoofd te spoken omdat ze enorm populair waren in mijn kindertijd.

  Bugs R Coming & u zult ze eten

Toen ik deze mensen ontmoette, werd het zoete gevoel van nostalgie echter onmiddellijk vervangen door een wrede uitbarsting uit het verleden. Iedereen was aardig tegen me. Toch kon mijn geest (en misschien ook mijn lichaam) zichtbaar het alomtegenwoordige pesten van weleer onderscheiden. Bepaalde reflexen die al lang sluimerden, kwamen weer naar boven. Ik begon me ziek te voelen, te beginnen met mijn darmen.

Mijn ervaring leek op een hond die terugkeert naar zijn braaksel, zoals de Bijbel zegt (Spreuken 26:11). De menselijke geest en het menselijk lichaam zeven routinematig herinneringen om het potentieel van de persoon te optimaliseren. Nostalgie kan een bedrieglijke put zijn voor onoplettende mensen.

Dus wat zorgde ervoor dat ik het verleden door een roze bril bekeek, tenminste in de dagen voorafgaand aan de reünie en een korte periode daarna? Misschien had het te maken met Boney M, wiens liedjes ooit de ether beheersten en de tijdgeest van mijn jeugd bepaalden? Misschien had het te maken met de algemene notie van de “goede oude tijd” toen “het leven eenvoudiger was”? Waren deze collectieve ervaringen in mijn geest en lichaam gegrift? Of was ik misschien vergeten dat de albumhoezen van Boney M ooit nodeloos misselijkmakend waren, in schril contrast met hun liedjes?

Wanneer banden worden gesmeed in de ketel van tegenstrijdigheden, karaktergebreken en kwaadaardigheid, kunnen valse herinneringen een primair resultaat zijn. De collectieve ervaring en het karakter van een persoon kunnen letterlijk in het hart worden opgeslagen. Zoals de Bijbel het zegt: “Het hart is bedrieglijk boven alles en wanhopig boos; wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9).

Je sociale kringen moeten de juiste aura’s hebben. Herstel ze voordat het te laat is.

Microchimerisme

Een getransplanteerd hart kan nieuwe hobby’s, voorkeuren en zelfs een nieuw verlangen om te doden creëren. Het fenomeen waarbij orgaanontvangers donoreigenschappen erven is een fascinerend en controversieel studiegebied. Sommige wetenschappers beweren dat transplantatie fysiologische en psychologische inprenting kan veroorzaken. Als gevolg hiervan zijn er verschillende termen bedacht om dit mysterieuze fenomeen te beschrijven, waaronder:

1. Cellulair geheugen: Volgens deze hypothese kunnen cellen in een orgaan “herinneringen” of eigenschappen van de donor bewaren, die overgedragen kunnen worden op de ontvanger. Hoewel cellulair geheugen niet algemeen geaccepteerd is in de wetenschappelijke gemeenschap vanwege een gebrek aan empirisch bewijs, is het een term die vaak gebruikt wordt in discussies over post-transplantatie veranderingen bij ontvangers.

2. Van de donor afkomstige eigenschappen: Dit is een meer algemene term die verwijst naar alle kenmerken of gedragingen die bij de ontvanger na de transplantatie optreden en die lijken te kunnen worden toegeschreven aan de donor. Deze eigenschappen kunnen variëren van veranderingen in voorkeuren en gewoonten tot veranderingen in persoonlijkheid.

3. Transplantatie Verworven Eigenschappen: Vergelijkbaar met eigenschappen die van de donor zijn afgeleid, verwijst deze term naar nieuwe eigenschappen of veranderingen die een ontvanger krijgt na het ontvangen van een transplantaat, mogelijk gekoppeld aan de eigenschappen van de donor.

4. Psychosociale veranderingen: Deze term wordt breder gebruikt om veranderingen in de psychologische toestand of het sociale gedrag van een ontvanger na een orgaantransplantatie te beschrijven. Deze veranderingen kunnen worden beïnvloed door de stress en emotionele gevolgen van een grote medische ingreep.

Alle hierboven beschreven aandoeningen lijken genuanceerde terminologieën te zijn die hetzelfde onderliggende fenomeen beschrijven. Ze maken deel uit van wat sommige onderzoekers de “systemische geheugenhypothese” noemen, die suggereert dat cellen, weefsels of hele organismen in biologische systemen een vorm van “geheugen” hebben die hun reacties op omgevingsstimuli of stressoren beïnvloedt op basis van ervaringen uit het verleden. (Systemisch geheugen kan ook worden toegepast op milieu- en computersystemen).

  Globalistenplan: mensen moeten "onkruid eten"

Er is echter nog een andere hypothese die post-transplantatie karaktertrekveranderingen op een meer uitgebreide manier verklaart.

5. Microchimerisme: Dit verwijst naar de aanwezigheid van een klein aantal cellen in een individu dat afkomstig is van een genetisch verschillend individu. Deze conditie, die kan optreden na orgaantransplantatie, zou een biologische basis kunnen zijn voor de overdracht van sommige donoreigenschappen.

De microchimerisme hypothese lijkt de meest overtuigende te zijn in de context van de overdracht van donoreigenschappen. De gemeenschappelijke noemer van alle menselijke organen is het DNA dat uniek is voor de persoon. Misschien is dit de plaats waar bepaalde eigenschappen subtiel worden gecodeerd? Misschien is het DNA de “opslagplaats van de ziel” of op zijn minst een uitbreiding daarvan? Als dat zo is, kan het ook de ultieme poort zijn voor de manipulatie van de ziel.

Het is belangrijk voor de leek om onderscheid te maken tussen “genetische inprenting” en “microchimerisme”. Beide komen van nature voor, maar het onderscheid tussen de twee is nu enigszins vervaagd door de vooruitgang in de biotechnologie, met name de CRISPR-Cas9 methode. Denk om te beginnen aan experimentele gentherapieën aka “vaccins”! Het zou zowel genetische inprenting als microchimerisme veroorzaken.

Natuurlijke genetische inprenting houdt in dat bepaalde genen die van één van beide ouders geërfd worden, tot zwijgen worden gebracht. Deze inprenting is cruciaal voor de onderdrukking van defecte genen bij de conceptie. Bij natuurlijk microchimerisme is er sprake van de aanwezigheid van een klein aantal cellen in een persoon die afkomstig zijn van een andere genetisch verschillende persoon. Dit kan op natuurlijke wijze gebeuren, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap wanneer cellen van de foetus in het lichaam van de moeder migreren en omgekeerd. Foetale cellen kunnen nog tientallen jaren na de zwangerschap in het lichaam van de moeder aanwezig zijn en microchimerisme is in verband gebracht met verschillende auto-immuunziekten en andere aandoeningen. Het kan ook voorkomen bij orgaantransplantatie en bloedtransfusie.

Maar hoe zit het met kunstmatige genimprinting en microchimerisme? In het volgende artikel heb ik enkele van de gevaren besproken die verbonden zijn aan genetisch gemodificeerd chimeren. Het leest als een deprimerend Jurassic Park script.

Als het orgaan van een menselijke donor veranderingen kan teweegbrengen – ten goede of ten kwade – bij de ontvanger, stel je dan eens voor wat er kan gebeuren als je een hart laat transplanteren van een genetisch gemodificeerd varken. Twee van deze ontvangers overleefden niet langer dan 60 dagen, maar dat weerhoudt medische onderzoekers er niet van om de geavanceerde techniek te “perfectioneren.”

WION: Verenigde Staten: Eerste harttransplantatie van varken naar mens, een game-changer voor orgaantransplantaties, 11 januari 2022 (4 min)

Na het bekijken van de bovenstaande clip moest ik denken aan het Bijbelse verslag van de man die bezeten was door legioenen demonen in Marcus 5:1-13. Was dat verhaal in de Bijbel opgenomen om ons te waarschuwen voor bijzondere gevaren in de eindtijd?

Tot slot raad ik ten zeerste aan om een specifiek gebed te bidden – naar gelang de wijsheid van de gelovige – voor of na het ontvangen van een nieuw menselijk orgaan of een bloedtransfusie. Ik zou het op prijs stellen als de lezer mij kan vertellen wat de Bijbel nog meer over dit onderwerp zegt.

We zullen dit onderwerp verder onderzoeken in deel 2.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Wetenschappers ontdekken ‘buitenaards DNA’ verborgen in bloed van gevaccineerde mensenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEen Russische onderzeeër die kernraketten kan lanceren vaart langs de kust van Florida
Volgend artikelNappyGate maakt Biden de meest in ongenade gevallen Amerikaanse president in de geschiedenis
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

  • U gaat ervan uit dat de mens dus een lichaam is die een ziel heeft.
   Is het niet correcter om te zeggen: dat je een ziel bent met een tijdelijk lichaam?

   Dat u onderscheid maakt tussen geest en ziel, begrijp ik volkomen.

   • Absoluut! Veel mensen denken dat ze hun lichaam zijn, dat is een groot misverstand onder de mensen. Begrijpelijk, maar het klopt gewoon niet. Wat nu die ziel is is voor velen ook nog niet te begrijpen, het is door meditatie mogelijk om de ziel te ervaren, maar wat meditatie dan weer is kun je pas beginnen te begrijpen wanneer het gelukt is om te mediteren. Een ware goeroe kan een diepe staat van meditatie opwekken bij de leerling, dat kan een buitengewoon shockerende ervaring zijn voor de leerling wanneer deze nog nooit echt heeft gemediteerd.

 1. Ik heb een orgaantransplantatie van dichtbij meegemaakt, toen der tijd kreeg mijn zwager een nier van een ander. Daarvoor was hij attent, behulpzaam voor iedereen en lid van de blauwe knoop, nadat hij de nieuwe nier had begon hij te veranderen in zijn gedrag die zeer negatief was voor zijn omgeving. Maakte met iedereen ruzie als jij zijn zin niet kreeg, hij begon te drinken. Steeds meer en meer tot wel 4 tot 6 liter bier per dag dronk. Als hij dronken was sloeg hij alles kort en klein inclusief mijn zus en na zijn roes kon hij zich nergens iets meer van herinneren. Een jaar na zijn nier transplantage verleed hij door alcoholvergiftiging.

  Dit fenomeen komt doordat alle ontvangers van donor orgaaan medicijnen krijgen tegen afstoting van een vreemd orgaan. Zodat hun eigen bioritme met hun eigen frequentie zo onderdrukt worden. Ze nemen letterlijk de persoonlijkheid en het gedrag van hun donor over. Mijn zwager had de bewuste nier van een Duitse motorbende lid gekregen, die bezopen was toen hij verongelukte met zijn motor.

  Met de PCR test wat niets anders was/is dan de CRISPR-Cas9 methode, waardoor jouw bioritme/frequentie extern gemanipuleerd kan worden. Met het Covid-19 gen injectie wordt je zo zonder dat jij het beseft, omgebouwd naar een ander soort mens. Vandaar dat je directe omgeving merkt dat jij anders bent dan voor die tijd. Daar er ook het CRISPR-Cas9 inzit kun je zo extern aangestuurd worden. Zonder dat jij het zelf beseft. Bij elke volgende gen injectie zul je steeds verder veranderen. Je hebt zonder jouw mede te delen vrijwillig een soort van dodemansknop inlaten bouwen, die extern bedient kan worden. Op deze manier kunnen ze alle gevaccineerde onder de duim houden. Dus ben je lastig of niet meer rendabel voor de banken of dat jouw lichaam al dat vreemde materie in je lichaam niet accepteert en er aan dood gaat, wat we lezen of horen in de media als oversterfte.

   • Dus dan vertrouw je de pharmaffiadealers nog?
    Ze blijven met hun poten van mij af….hooguit gips om een gebroken been, maar ze mogen zelfs niet met een spuit of pilletje in mijn buurt komen.

 2. Door trauma kun je evengoed gedrags verandering krijgen , of door een ziekte .
  Of Tekorten in voeding,
  Wat waar is van onderzoeken , is twijfelachtig ; zie de onzin die er te koop is over covid, de statistieken, de
  “ wetenschappers “ van beide kanten.

  Wat er wel is , is dat IEDERE cel bewustzijn heeft ; een ding als je dood bent
  Voor de balans ,beter geen bloed afgeven
  Zolang Debielen 💴 regeren en onder Debieltjes 💴 uitvoeren zal er weinig veranderen.
  Een lijst , mogelijk met 100 namen van restaurants/ ketens , niet geteld die 3D op je bord serveren .
  Je vijand is je “ beste buur”

  • Boeken , staan op dezelfde categorie als “ wetenschappelijke onderzoeken “

   misleiding is zo oud als de weg naar Kralingen
   De schrijvers branch kan hier deel vanuit maken .
   Zo ook de “ de zweef types “ op YouTube. vertellen het als sprookjes waarbij het oorlog is in de hogere gewesten
   KNETTERGEK en makkelijk , ligt allemaal BUITEN je ik. Je kunt verder slapen 🐑
   Controlled.

   • Het is Oorlog in de hemelse gewesten noemde deze druif dit nav de wereldproblematiek covid .
    Het loopt gewoon rond ,dit noemt men een academicus .

 3. https://www.frontnieuws.com/we-gaan-de-reaguurders-fileren/#comment-171697
  John maart 20, 2023 at 11:24

  Intellectueel materialisme
  Het artikel is niet meer te vinden op internet, maar ik had het toevallig nog.
  Door Harry Beckers
  Iemand met een getransplanteerd orgaan kan de karmische last van zijn donor ervaren. Daarbij is hij ook nog afhankelijk van het persoonlijke niveau van bewustzijn van hemzelf én van zijn donor. Dit alles is van grote invloed op het verloop van en na de transplantatie.
  Iemand die bijvoorbeeld erg gehecht is aan fysieke aspecten kan na het afstaan van gedoneerde organen moeite hebben hiervan los te komen. Zonder zelf te beseffen wat er werkelijk aan de hand is, blijft hij psychologisch met zijn gedoneerde orgaan verbonden. Een dergelijke situatie kan voor de donor een ernstige belemmering betekenen in het gangbare proces van overlijden en het verder gaan naar de astrale sferen.

  • https://www.frontnieuws.com/we-gaan-de-reaguurders-fileren/#comment-171701

   John maart 20, 2023 Bij 11:33
   Ik had het al over bezetenheid (EU-genetica) en zwarte magie in het artikel: Provinciale Statenverkiezing 2023 – Forum voor Democratie is de grote winnaar
   2 citaten
   Over de niet-fysieke kant van orgaandonatie.
   Harry Beckers:
   “Een tijd geleden (suggestie: Al fietsend passeerde ik eens een wandelaar waarbij ik iets opmerkelijks waarnam. Op een afstand van ongeveer anderhalve meter van de grond en een halve meter van deze wandelaar verwijderd, zag ik een ‘mensvorm’ met de wandelaar mee zweven. Toen ik hem gepasseerd was, merkte ik dat de wandelaar een soort stofkapje van het ziekenhuis droeg. Al doorfietsend zag ik dat de mistige figuur verbonden was met het kloppende hart van de wandelaar.
   Neville Hodgkinson, wetenschapsjournalist schreef voor de Engelse krant ‘The Sunday Times’ een serie artikelen over orgaandonatie: “Er werd in die tijd gepropageerd dat je dood bent als je doneert maar het blijkt dat de patiënt nog springlevend is als de organen worden uitgenomen. Op een bepaald moment werd de zogenaamde hersendoodclausule ingevoerd om artsen meer mogelijkheden te geven zodat ze sneller kunnen overgaan tot het wegnemen van organen. Het publiek werd gewoon misleid”.

   https://www.frontnieuws.com/we-gaan-de-reaguurders-fileren/#comment-171718
   John maart 20, 2023 Bij 12:04
   Over de implicaties van het ontkennen van de ziel (= het fundament van de vrije wil die witte van zwarte magie onderscheidt), wordt niet goed nagedacht. De ontkenning van een ziel die immers ook het eigen karakter en de identiteit bepaalt, verder dan de ID, uit een lange evolutie, maakt de weg vrij naar ‘de maakbare samenleving’ en de ‘maakbare mens’ als product van – onderwijs – een politiek programma.

 4. Elk lichaam heeft zijn eigen cellen, elke cel heeft zijn eigen perceptie wat de persoon heeft mee gemaakt in zijn leven. Krijg je orgaan van ander lichaam kunnen de cellen geactiveerd worden dan kan je anders reageren andere gewoontes of andere smaak van eten…

 5. ORGAANDONATIE BEZIEN VANUIT BEWUSTZIJN
  Bij orgaandonatie, of ontvangst daarvan, is het belangrijk inzicht te hebben in de mogelijke consequenties. Iedere cel in een menselijk lichaam is nauwkeurig afgestemd op het persoonlijke bewustzijn en karma.
  Door Harry Beckers voor magazine ‚Staya Erusa’ 2005
  Omdat elk mens een verschillend niveau van bewustzijn heeft en zijn eigen karma moet verwerken, is het van groot belang dat er spoedig een andere oplossing komt dan die van orgaandonatie. De Meester DK bevestigt dat er in de nabije toekomst een methode wordt ontdekt waarbij de zieke cellen van een orgaan zichzelf door lichttechnologie herstellen. Maar tot die tijd is het voor betrokkenen belangrijk dat er enig inzicht is in de processen van karma, leven en dood. Iemand met een getransplanteerd orgaan kan de karmische last van zijn donor ervaren. Daarbij is hij ook nog afhankelijk van het persoonlijke niveau van bewustzijn van hemzelf én van zijn donor. Dit alles is van grote invloed op het verloop van en na de transplantatie.
  Iemand die bijvoorbeeld erg gehecht is aan fysieke aspecten kan na het afstaan van gedoneerde organen moeite hebben hiervan los te komen. Zonder zelf te beseffen wat er werkelijk aan de hand is, blijft hij psychologisch met zijn gedoneerde orgaan verbonden. Een dergelijke situatie kan voor de donor een ernstige belemmering betekenen in het gangbare proces van overlijden en het verder gaan naar de astrale sferen.
  Soms gebeurt het dat iemand geheel onverwacht in een diep coma raakt, bijvoorbeeld als gevolg van een ernstig verkeersongeluk. De artsen constateren geen hersenactiviteit en besluiten in overleg met de familie om de patiënt te laten sterven en zijn organen ter beschikking te stellen. De comateuze toestand waarin de donor verkeerde vóór zijn overlijden, kan nu ook ná het overlijden voortduren. In deze toestand blijft hij verbonden met zijn hart, dat nu klopt in een ander lichaam. In deze staat (zou) kan het hart in het nieuwe lichaam blijven kloppen zonder afstotingsverschijnselen omdat de energie van de donor er aan verbonden blijft. Mocht de overledene na het overlijden ontwaken na deze diepe coma en vervolgens niet het verband kunnen leggen tussen zijn eigen etherische lichaam en zijn hart dat nu klopt in een ander lichaam op aarde, dan kan dit vervelende consequenties hebben voor zowel de donor als de ontvanger. Iemand die heel bewust en met enig inzicht in leven en dood orgaandonor is geworden, hoeft hiervan na zijn overlijden en het afstaan van zijn organen, geen belemmering te ondervinden.
  Ook het bloed heeft een unieke persoonlijke code die is afgestemd op het individueel karma en het niveau van bewustzijn. Het lichaam ververst echter voortdurend ons bloed, zodat na een bepaalde tijd al het donorbloed is vervangen voor bloed dat weer volledig is afgestemd op ons eigen lichaam.

  • VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
   Over de niet-fysieke kant van orgaandonatie.
   Harry Beckers:
   “Een tijd geleden. Al fietsend passeerde ik eens een wandelaar waarbij ik iets opmerkelijks waarnam. Op een afstand van ongeveer anderhalve meter van de grond en een halve meter van deze wandelaar verwijderd, zag ik een ‘mensvorm’ met de wandelaar mee zweven. Toen ik hem gepasseerd was, merkte ik dat de wandelaar een soort stofkapje van het ziekenhuis droeg. Al doorfietsend zag ik dat de mistige figuur verbonden was met het kloppende hart van de wandelaar.
   De ‘meezwever’ was fysiek overleden en leek in een diepe slaap of coma. Het werd mij duidelijk dat de wandelaar het donorhart had ontvangen van de ‘zwever’ die blijkbaar nog steeds met zijn hart verbonden was. In overleden staat verkeerde de donor nog in diezelfde comateuze toestand als waarin hij verbleef toen het hart werd getransplanteerd. De coma was waarschijnlijk het gevolg geweest van een abrupte gebeurtenis of trauma, zoals bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk. Ondanks dat het leven na de dood verder gaat, was deze overledene zich daar dus (nog) niet van bewust omdat hij in een diepe slaap was. Een dergelijke slaap of comateuze toestand na het overlijden komt overigens ook voor bij mensen die geen orgaandonor zijn!
   Een situatie zoals hier geschetst, schept voor de ontvanger een grotere kans van slagen, namelijk dat het donorhart blijft functioneren. Dat komt omdat de donor nog steeds met zijn hart was verbonden en vooral de staat van ‘rust’ waarin de donor verkeerde was hier van belang. Zou hij echter plotseling – na overlijden – ontwaken, dan zijn er meerdere scenario’s te bedenken. Alles hangt namelijk af van de emotionele toestand van de donor en zijn persoonlijke niveau van bewustzijn. Het belang van enig inzicht in een voortdurend leven is ook hier dus weer ongekend groot! Want als je niet weet dat het leven doorgaat – ook als ben je overleden en je dus niet meer vastzit aan je lichaam – dan is het verwarrend als er nog wel een orgaan van jou door leeft ”
   Neville Hodgkinson, wetenschapsjournalist schreef voor de Engelse krant ‘The Sunday Times’ een serie artikelen over orgaandonatie: “Er werd in die tijd gepropageerd dat je dood bent als je doneert maar het blijkt dat de patiënt nog springlevend is als de organen worden uitgenomen. Op een bepaald moment werd de zogenaamde hersendoodclausule ingevoerd om artsen meer mogelijkheden te geven zodat ze sneller kunnen overgaan tot het wegnemen van organen. Het publiek werd gewoon misleid”.
   Ook bij artsen onderling is onenigheid over orgaandonatie. Volgens Hodgkinson is er op een bepaald moment onderzoek gedaan naar de reacties van donoren op het moment dat ze werden geopereerd. De uitkomsten daarvan waren ronduit schokkend. Men ontdekte, op het moment dat de scalpel in de patiënt werd gezet, dat de medische meetapparatuur groot alarm sloeg, alsof de patiënt enorm in paniek raakte! Onder meer steeg de bloeddruk en begon het hart sneller te kloppen. Naar aanleiding van dit gegeven ontstond er een regel waarin werd bepaald dat donoren voortaan onder narcose gebracht moesten worden voordat er organen werden weggenomen!

  • Dr. Pim van Lommel, emeritus cardioloog, schrijver van de bestseller ‘Eindeloos Bewustzijn’: “Bij een kloppend hart – bij een hersendode – kun je weliswaar je bewustzijn niet meer via je lichaam ervaren, maar dat betekent nog niet dat de onderlinge verbondenheid tussen alle organen is weggevallen. De stervensfase is ingetreden, is net begonnen, maar de lichamelijke dood is zeker nog geen feit. Dood ontstaat niet van het ene moment op het andere. Daar gaat een stervensproces aan vooraf. Dat proces begint als het hart stilstaat. Vervolgens stoppen de hersenen met functioneren en dan volgt de rest van het lichaam. Dit is een actief proces dat uren kan duren”.
   Paul Pearsall, Gary E. Schwartz en Linda G. Russek deden wetenschappelijk onderzoek naar onder meer de karakterverandering bij ontvangers van donororganen. Het lijkt er inderdaad op dat een donor nog erg verbonden kan zijn met zijn orgaan. Twee verslagen uit het onderzoeksrapport. Bron: Nexus Magazine, Volume 12, Number 3 (April – May 2005)
   * Verslag van Jerry & Carter: “De donor was een jongetje van zestien maanden die was verdronken in een badje. De ontvanger was een jongetje van zeven maanden waarbij men Tetralogie (opgezocht. Tetralogie wordt geschreven met hoofdletter) van Fallot had vastgesteld (een gaatje in het ventriculair septum met verplaatsing van de aorta, pulmonary stenosis en verdikking van de rechter ventrikel).’’
   De moeder van de donor, een arts, merkte op:
   “Het belangrijkste is dat ik niet alleen het hart van Jerry (donor) kon horen, ik kon het in mij vóelen. Toen Carter (de ontvanger) mij voor de eerste keer zag, rende hij naar me toe en duwde hij zijn neus tegen mijn neus en wreef en wreef. Het was precies hetzelfde wat wij met Jerry deden. Jerry met het hart van Carter is nu vijf jaar oud, maar Carters ogen waren Jerry’s ogen. Als hij me omhelsde, kon ik mijn zoon voelen. Ik bedoel, ik kon hem écht voelen, niet slechts symbolisch. Hij was er. Ik voelde zijn energie. Ik ben dokter. Ik ben getraind om een scherpe waarnemer te zijn en ben altijd van nature sceptisch geweest. Maar dit was echt. Ik ken mensen die zullen zeggen dat ik het nodig heb te geloven dat de geest van mijn zoon nog leeft. En misschien is dat wel zo. Maar ik voelde het. Mijn man en mijn vader voelden het. En ik zweer, en je kunt het aan mijn moeder vragen, Carter zei dezelfde babywoordjes als Jerry. Carter is zes, maar hij sprak Jerry’s babytaal en speelde met mijn neus precies als Jerry deed. Wij logeerden bij de familie van de ontvanger die nacht. Midden in de nacht kwam Carter binnen en vroeg of hij bij mijn man en mij kon slapen. Hij rolde zich op tussen ons in, precies zoals Jerry dat deed, en we begonnen te huilen. Carter zei tegen ons dat we niet moesten huilen omdat Jerry zei dat alles goed was. Mijn man en ik, onze ouders en iedereen die Jerry echt goed kenden, twijfelen geen seconde. In het hart van onze zoon zit véél van onze zoon en het klopt in de borst van Carter. Op een bepaald niveau leeft onze zoon voort.”

  • De moeder van de ontvanger vertelde:
   “Ik zag Carter naar haar (de moeder van de donor) toegaan. Dat doet hij anders nooit. Hij is heel erg verlegen, maar hij ging naar haar toe precies zoals hij naar mij toe rende toen hij een baby was. Toen hij fluisterde: ‘Het is goed, mama’, barstte ik in huilen uit. Hij noemde haar ‘mamma’, of misschien was het wel het hart van Jerry dat sprak. En nog iets deed ons versteld staan. We ontdekten, toen we met Jerry’s moeder praatten, dat Jerry een lichte vorm van spasme had, meestal aan de linkerkant. Carter had last van stijfheid en wat trillen aan diezelfde kant. Dat was niet het geval toen hij baby was en het manifesteerde zich na de transplantatie. De dokters zeiden dat het waarschijnlijk te maken heeft met zijn medische toestand, maar eigenlijk denk ik dat er meer achter zit. Er is nog iets waar ik iets over wil weten. Toen we samen naar de kerk gingen, had Carter nog nooit Jerry’s vader ontmoet. We kwamen wat laat en Jerry’s vader zat met een groep mensen in het midden van de gemeente. Carter liet mijn hand los en rende recht op die man af. Hij klom op zijn schoot, sloeg zijn armen om hem heen en zei: ‘Pappie’. Wij waren met stomheid geslagen. Hoe had hij hem kunnen herkennen? Waarom noemde hij hem pappa? Hij deed nooit zulke dingen. Hij zou nooit mijn hand hebben losgelaten in de kerk en hij zou nooit zomaar naar een vreemde zijn toegerend. Toen ik hem vroeg waarom hij dat had gedaan, zei hij dat hij het niet zelf was geweest. Hij zei dat Jerry dat had gedaan en dat hij was meegegaan.”

  • Een italiaan heeft daar meer dan 10 jaar terug al een boek over geschreven. Over orgaan transplantatie en het overnemen van het gedrag van de donor, of beelden zien van de donor.
   In ieder geval zoals mijn engelen het lieten zien,zijn ook organen bezield en behept met een bezield veld dat beslissingen neemt op bewustzijnsniveau of gewaarzijnsniveau. In dat veld woont ook als een hologram de gedachte van de eigenaar. Onze gedachten zijn holografische electronische bellen die in iedere cel van ons bestaan gebed liggen. Dus is het ook niet vreemd dat die geheugen bellen of geheugen hubs zoals ik ze noem mee reizen via het orgaan van de donor naar de ontvanger en zich nestelen in het grotere bewustzijnsveld of gewaarzijnsveld van de ontvanger en mee gaat zenden in zijn roulerende vortex waar alles levendig word gehouden. Eens het in een attractor mee zwengelt zal het daar zijn eigen taal gaan spreken en ruimte om in te gedijen afdwingen om in leven te blijven. Immers is het een holografische imprint die leeft van de energie van de zielenvonk .
   Voor mij iets heel normaal voor een ander weer moeilijk te bevatten.
   Fijn dat je er zo mee bezig bent , dat is de goede weg. 🙏

   • https://www.frontnieuws.com/niccos-lhbtiq-hou-toch-op/#comment-175329

    John april 1, 2023 at 16:22
    Ik herinner me trouwens in deze context ook mensen gerelateerd aan D66 en bijzondere associaties (synchroniciteit) met de Mayacultuur (mensenoffers) waar ik wat achterdochtig van werd. Ik moest er weer aan denken door die orgaandonatie en kort daarna corona. Het kan dat het ontwikkelde zielen zijn (die hebben meer energie en dus meer invloed) die niet helemaal aan de goede kant staan. De Maya is een cultuur, maar het is ook, in het Oosten, de naam voor astrale begoocheling. Het kunnen Atlantische praktijken zijn die cyclisch weer opgang doen.

   • Het ligt in het verlengde van LGBT+ en multiculturalisme, door totale vermenging krijgt iedereen iets van elkaar, man of vrouw, blank of zwart, geel of rood maakt niet uit, want we zijn zo allemaal gelijk; dat is het ideaal.

    • Vaccins creëren homo’s lesbische mensen en lgbers.
     Al jaren geleden is er bewezen dat vaccins autisme veroorzaken. 50% van de gevaccineerde kinderen in amerika krijgt autisme, inmiddels ligt dat percentage al hoger. Ook is nu bewezen dat het rommelt met de genen en hormonen en kinderen op leeftijd van 6 jaar al veranderd zijn in homo’s en lesbische mensen.

   • Ik heb het artikel gekopieerd omdat ik terecht vermoedde dat als ik het gelezen heb, het weggehaald zou worden.
    Ik vermoei mijn hersenen niet te veel met namen, titels of details, maar gebruik ze enkel om mijn waarneming te helpen bevorderen.
    Documentatie laat ik over aan computers, zodat ik verder mijn geest kan bevrijden. Dit onderscheid tussen organisch en mechanisch is essentieel voor me, anders gaan ze organisch nog letterlijk opvatten, zoals hier, waar de twee begrippen bijna omgedraaid worden. Er is bijna niets wat me zo stupide voorkomt als de patiënt die naarmate het erger wordt trots als een kind fatsoenlijk medisch-wetenschappelijke kreten citeert alsof hij alles doorheeft.

  • Dr. Paul pearsal
   Boek Het geheugen van het hart. (1998)
   Achter in zijn boek staan nog zeker 100 verwijzingen naar andere boeken met dit soort onderzoek.

 6. Mooi artikel Frontnieuws, dank.
  De donatie is eindelijk gelukt.heb 4 x problemen gehad met doneren.
  Alles lijkt goed te gaan ,maar na een tijdje zegt transactie die niet gelukt.
  En was ook niets af gegaan bij mij. Nu eindelijk na twee weken proberen gelukt.👍

 7. onbevlekte bevruchting

  Het zogenaamde covid-19 vaccin met de PCR testen, heeft al een 2 deling gemaakt in onze samenlevingen. Want bij de PCR testen werd ons persoonlijke DNA gejat, want ons speeksel wat onze lichaamsenergie verzorgt en ons bewustzijn via de pijnappelklier voedt. Dat het PCR wattenstaafje ook als de onbevlekte bevruchting wordt genoemd, omdat er een micro ontvanger/zendertje werd achter gelaten met het CRIS-PR techniek.

  Gods naam in je dna

  https://www.bitchute.com/video/IMKegmQHeEjA/

  zo ,die kan het uit zijn hoofd vertellen ! IQ 180

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in