Op 1 juli 2020 (meer dan twee jaar geleden) verscheen er een video op mijn YouTube kanaal met de titel “They’re going to Starve Us and Freeze Us to Death. De video werd natuurlijk binnen enkele uren weggehaald en werd permanent verbannen. Ik dacht dat u het script wel zou willen lezen. Het legt uit wat ik meer dan twee jaar geleden dacht, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Is het u al opgevallen hoe de ongekozen intellectuele terroristen die de voorvechters zijn van de coronavirus hoax, dol zijn op uitdrukkingen om te beschrijven wat zij met ons doen, en wat zij vervolgens willen doen, als zij ons allemaal netjes hebben vastgebonden en doodsbang hebben gemaakt?

Ik moet trouwens uitleggen dat ik de voorstanders van de coronavirus hoax bloedserieus als terroristen beschrijf.

Terrorisme kan gedefinieerd worden als het gebruik van intimidatie en geweld bij het nastreven van politieke doeleinden.

Welnu, regeringen overal ter wereld hebben zeker intimidatie gebruikt om ons onder druk te zetten om bang te zijn voor hun modieuze versie van het griepvirus. En als iemand dreigt geüniformeerde mannen op mij af te sturen om mij te arresteren als ik hun stomme regels niet gehoorzaam, dan is dat wat mij betreft geweld.

Om terug te komen op de formuleringen die zij hebben aangenomen om de wereld te beschrijven waarin zij willen dat wij leven. Ten eerste is er natuurlijk het nieuwe normaal, dat trouwens het nieuwe abnormaal zou moeten zijn, omdat het absoluut geen gelijkenis vertoont met iets wat ik geneigd ben als normaal te aanvaarden. Ik heb niets dan minachting voor mensen die zo onderdanig zijn dat zij gewillig een masker dragen als zij naar de winkel gaan, of die liever van het trottoir stappen en overreden worden door een bus met nummer 29 dan het risico te lopen de ruimte met een andere burger te delen. Ik ben al jaren met pensioen en heb mijn naam al lang geleden uit het artsenregister geschrapt, maar ik denk erover om hem er weer op te zetten, zodat ik iedereen die een masker draagt of op de stoep of in een winkel de sociale distantiëringsdans doet, als krankzinnig kan verklaren. Maskers ontmenselijken ons en ontnemen ons onze menselijke eigenschappen. Een van de treurigste beelden die ik onlangs gezien heb, was dat van twee Ferrari-racers die naast elkaar stonden, trots met hun maskers op. O, alstublieft. Ik zie Fangio, Stirling Moss, Mike Hawthorn of Gilles Villeneuve geen domme maskers dragen.

“Neem me niet kwalijk,” zal ik zeggen, staande voor een van de nieuwe inentingscentra die ze binnenkort op elke straathoek zullen bouwen, “waarom draagt u een masker?

“Gtrjsghe kehek mumble mumble,” zullen ze antwoorden door het vereiste aantal lagen stof heen, te dom om te weten dat alle maskers poriën hebben die groot genoeg zijn om elk denkbaar virus door te laten.

En dan haal ik een formulier van de geestelijke gezondheidswet tevoorschijn en schrijf hen in voor een lange, betaalde vakantie in het gekkenhuis. Weer iemand die in het stof bijt.

Dan is er het groene herstel, dat veel minder leuk klinkt dan het roze herstel, dat ik van plan ben te promoten als ik een minuut of twee tijd over heb, en niet zinvoller dan het paarse met gele vlekken herstel. Ik heb nooit veel vertrouwen gehad in groene recuperaties sinds een raceautoteam zijn auto groen verfde en beweerde dat het dat gedaan had om zijn groene geloofsbrieven duidelijk te maken. Hoe een auto die rondjes rijdt en elke drie kilometer een gallon verbruikt ooit groen kan zijn, is mij een raadsel. Toch leven de mensen van de raceauto’s in een wereld op zich. Ik zie dat het Mercedes Formule 1 team zijn auto’s dit jaar zwart kleurt, als een soort solidariteitsbetuiging met de zwarten, hoewel het mij meer lijkt op een signaal van deugdzaamheid via een verfbeurt die gegarandeerd wat publiciteit zal opleveren. Ik weet niet wat een nieuwe beschildering helpt om het leven van de mensen in Afrika te verbeteren, maar ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat de jonge Lewis Hamilton, die in zo’n ding rijdt, heel openhartig is over zwarte kwesties en wat er gedaan moet worden. Ik zou meer respect hebben voor de opvattingen van Hamilton als hij niet naar Monaco of Zwitserland was vertrokken zodra hij genoeg geld begon te verdienen om fatsoenlijk inkomstenbelasting te betalen en een echte bijdrage aan de wereld te leveren. U kunt niet verwachten dat u een stem in het kapittel hebt als u geen noemenswaardige bedragen aan belasting betaalt. Let wel, Hamilton beweert ook dat hij begaan is met milieukwesties en toch brengt hij zijn leven door met rondjes rond de planeet te vliegen om auto’s rondjes te laten rijden. Maar ja, alle beroemdheden leven op een andere planeet dan de rest van ons. Hamilton zou een beetje bewondering en respect krijgen als hij de helft van zijn jaarsalaris aan arme mensen in Afrika zou geven – in plaats van Britse inkomstenbelasting te ontlopen.

  Kijk: "Covid criminelen moeten voor militaire rechtbank verschijnen"

En natuurlijk is er de “global reset”, die er in feite op neerkomt dat men een stel bazige fascisten laat beslissen wat goed voor ons is, wat wij moeten eten, wat wij met ons leven moeten doen en, te zijner tijd, wat wij moeten denken en waar wij in moeten geloven.

Er is een oorlog aan de gang om de controle over de wereld, ons leven, ons verstand, onze ziel en ons lot.

Over zielen gesproken, ik ben trouwens zeer wantrouwig tegenover de verschillende religieuze leiders die er verrassend op gebrand leken hun kerken, kathedralen, moskeeën en synagogen te sluiten toen de griep enkele maanden geleden voor het eerst toesloeg. Waarom hadden zij niet het gevoel dat hun gemeenten op zo’n moment wel wat troost konden gebruiken? De meeste gemeenten doen al jaren vrolijk aan sociale distantie, dus zelfs als er ooit een theoretisch risico was geweest, dan was er nooit een praktisch risico geweest. Was het gewoon lafheid en onreligieus zelfbehoud waardoor miljoenen in hun tijd van nood verraden werden, of hielpen zij ons te weken voor een nieuwe wereld waarin traditionele godsdienst als ongepast en misschien zelfs als illegaal beschouwd wordt.

Wij zullen in deze zaken geen keuze meer hebben, want deze ongekozen lieden (van wie de meesten van ons nog nooit gehoord hebben) weten beter dan wij wat wij willen. Er was een tijd dat het volk zijn stem uitbracht en politici koos op grond van hun beloofde beleid. Natuurlijk begreep men dat de politici zouden liegen en dat heel weinig van hun beloften zouden worden nagekomen; maar er was een schijn van democratie in de hele zaak, en de politici wisten dat als zij te veel zouden liegen, zij bij de volgende verkiezingen geen macht meer zouden krijgen. Maar de ongekozenen, die zichzelf de macht schijnen te hebben gegeven om onze toekomst voor ons te bepalen, schijnen zonder mandaat van het volk de touwtjes in handen te willen nemen. Prins Charles, Bill Gates, George Soros en allerlei figuren van iets dat het Wereld Economisch Forum heet, hebben zich de bevoegdheid toegeëigend om te beslissen wat goed voor ons is. Naar mijn mening zijn deze mensen moreel leeg; corruptie is in hun lege zielen gebrand. Een bende mensen die waarschijnlijk denken dat zij allemaal het goede doen om de juiste redenen, maar die allemaal het verkeerde doen om de verkeerde redenen.

Het Economisch Wereldforum was vroeger alleen beroemd om zijn idiote conferenties in Davos, waar wij allen toegeeflijk om glimlachten. Maar nu hebben dit forum en andere organisaties hun ware aard laten zien en zijn wij duidelijk in een gevecht op leven en dood verwikkeld. Het is zij of wij. De waarheid is voor hen wat zij zeggen dat zij is, en wat zij willen dat het is. Hoevelen gebruiken Covid-19 niet om hun eigen financiële belangen te bevorderen ten koste van ons? Wij leven in de ergste nachtmerrie van Lewis Carroll.

  Daar gaan we weer: Verwarde kiezers op zoek naar een politieke redder

Het is moeilijk om niet onder de indruk te zijn van de manier waarop zij erin slagen ons onderdrukt te houden door voortdurend angst aan te jagen. Het is een eenvoudig recept en het werkt goed bij de eenvoudigen van geest.

En dan is er nog de olie.

Dit is, evenals het opzettelijk gecreëerde komende voedseltekort, een groot deel van het toekomstige probleem waarvoor wij staan.

De misdaad van het coronavirus is nu een misdaad van de opwarming van de aarde geworden. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. Ons wordt verteld dat het coronavirus verschenen is als gevolg van de klimaatverandering en dat wij daarom alles in het werk moeten stellen om de klimaatverandering aan te pakken – hoewel, zoals ik in mijn video `Climate Change is a Lot of Hot Air’ heb uitgelegd, dit hele argument kinderachtig gebazel is dat niet door de wetenschap wordt gestaafd en grotendeels gepromoot wordt door beroemdheden die op publiciteit uit zijn, slecht geïnformeerden en ongeschoolden. Politici, zakenlieden en milieuactivisten strijden allen met elkaar om de hoge moraal, want zij eisen dat, wanneer de economie opnieuw wordt ingesteld, de klimaatverandering bovenaan de lijst van eisen komt te staan. De overgrote meerderheid van de mensen in de wereld beseft dat de onzin over klimaatverandering gewoon dat is – onzin. Het is propaganda met een sinister doel.

De manipulators die de wereld proberen over te nemen (en daar tot nu toe heel goed in slagen, moet toegegeven worden) gebruiken mensen als Prins Charles, dat Zweedse meisje en onnoemelijk veel onwetende beroemdheden om hun een excuus te geven om de macht over te nemen.

En zo wordt ons voortdurend verteld dat wij moeten stoppen met het gebruik van olie en andere fossiele brandstoffen en moeten vertrouwen op alternatieve energiebronnen. Zoals ik al zei in mijn video `Climate Change is a Lot of Hot Air’ betekent dit dat wij moeten vertrouwen op biomassa – en dat is hout – omdat wind- en zonne-energie niet genoeg energie leveren om de door de klimaatveranderingsgekken zo geliefde laptops en mobieltjes van stroom te voorzien. En in het Verenigd Koninkrijk is het hout dat wij verbranden afkomstig van bomen die in Amerika gekapt zijn, in kleine stukjes gehakt en dan over de Atlantische Oceaan gebracht in diesel aangedreven schepen.

Wat de idioten niet schijnen te beseffen is dat de olie echt opraakt. Rusland en de landen van de voormalige USSR leveren 40% van de voorraden van de EU – en die raken op. Ook de Arabische voorraden lopen terug. De olie die nu diep in de aarde wordt gevormd, zal over 50 miljoen jaar klaar zijn, maar ik weet niet of ik zo lang kan wachten.

De tekorten worden nog verergerd door het feit dat de grote oliemaatschappijen zich hebben laten intimideren om de exploratie met 25% te verminderen – zij vinden dus duidelijk niet veel nieuwe olie.

Een van de twee dingen zal gebeuren.

Of de prijs van olie zal de komende jaren weer stijgen.

Of miljoenen mensen zullen verhongeren of doodvriezen omdat de energiesystemen instorten.

Wel, misschien is dat wat zij willen.

Zeker, veel van de ongekozen mensen die begonnen zijn te praten over overbevolking en de noodzaak van een wereldwijd ontvolkingsprogramma, zouden dat vermoedelijk toejuichen.

Ik weet dat onze wereld behoorlijk verwoest is door een bug die maar een klein deel veroorzaakt van de echte gezondheidsproblemen die door griep veroorzaakt worden. Ik weet dat wij voortdurend voorgelogen worden.

Ik weet dat onze voedselvoorraden opzettelijk beschadigd worden – en als u meer wilt weten over wat er met onze voedselvoorraden gebeurt, hoeft u alleen maar het transcript te lezen van mijn video over voedsel, die door YouTube verboden werd omdat hij vol waarheden stond. De video is getiteld “Why You Should Stockpile Food – Now!”. Ze hielden deel II, maar verboden deel I. De video is, denk ik, nog steeds te vinden op plaatsen als Bitchute. Maar het transcript staat op deze website.

  Hongarije: Jullie kunnen EU-sancties tegen Tucker vergeten

Zoals ik al gezegd heb, worden ook onze energievoorraden wanhopig bedreigd, en dat er zonder olie honderden miljoenen doden in de wereld zullen vallen. Dat is niet overdreven. Zonder olie, en andere fossiele brandstoffen, zal er vrijwel geen elektriciteit zijn om landbouw te bedrijven of te koken. En het vervoer zal tot stilstand komen. Dat klinkt misschien allemaal heel mooi voor de gekken die ervan dromen in tenten te leven in idyllische plattelandsstreken, afhankelijk te zijn van overheidsuitkeringen en knollen te stelen, maar het is een feit dat zij en de zwakkeren, de ouderen, de zeer jongeren en de meesten van de rest van ons zonder olie zullen doodvriezen of verhongeren.

O, en degenen die egoïstisch en hebzuchtig genoeg zijn om nog steeds verliefd te zijn op hun elektrische auto’s – en terecht beweren dat subsidies betekenen dat ze goedkoop zijn in het gebruik – zouden misschien wat meer willen nadenken over hoe elektrische auto’s gemaakt worden en over het feit dat gebleken is dat zij de opwarming van de aarde verergeren.

Fans van elektrische auto’s vergeten vaak dat de enorme hoeveelheden zeldzame aardmetalen zoals lithium, rhodium en kobalt, die nodig zijn voor de batterijen, uit de grond moeten worden gehaald – met machines die met diesel of benzine worden aangedreven. Een elektrische auto kan 10 kg kobalt en 60 kg lithium nodig hebben. En er zijn ook enorme hoeveelheden koper nodig.

De auto-industrie heeft nu al moeite om voldoende kobalt en lithium te vinden om accu’s voor elektrische auto’s te maken. De voorraad van deze goedjes op de planeet is zeer beperkt. O, en er is natuurlijk ook een enorme vraag naar koper voor al die bedrading. De mijnbouw die nodig is om deze elementen op te graven vereist veel enorme brandstofverslindende apparatuur.

Terzijde: de helft van al het benodigde kobalt wordt gedolven in de Democratische Republiek Congo. Ik stel voor dat liefhebbers van elektrische auto’s een beetje onderzoek doen naar de Democratische Republiek Congo. Veel van de zeldzame aardmetalen die gebruikt worden bij de vervaardiging van accu’s voor elektrische auto’s worden door kinderen van nog maar zeven jaar oud uit de grond gegraven. De schijnheilige groene kopers van elektrische auto’s zullen ongetwijfeld blij zijn te weten dat zij werk verschaffen aan zoveel kinderen onder de 12 jaar.

De prijs van de materialen die nodig zijn voor de batterijen van elektrische auto’s gaat de hoogte in, en de mijnen betekenen veel ontvolking. De aanhangers van elektrische auto’s schijnen zich daar nooit zorgen over te maken. Evenmin voeren zij campagne om het kobalt en het lithium in de grond te laten zitten, zoals zij doen met olie.

Om terug te komen op de elektriciteitsvoorziening: wat er ook gebeurt, ik geloof dat er in het komende jaar of de komende twee jaar grote elektriciteitsonderbrekingen zullen zijn. Maak plannen als u kunt. Er zijn generators en langetermijn-opslagbatterijen beschikbaar. En schaf op zijn minst een waterkoker aan die op de sigarenaansteker in de auto werkt – dan kunt u tenminste een kop thee of hete soep maken. Of een hot toddy drinken als het weer wat frisser wordt.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het “plan” – Vaccin Holocaust zal totale anarchie ontketenenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel10.000% Toename van kankergevallen na COVID-19 vaccins terwijl artsen en wetenschappers wereldwijd alarm slaan
Volgend artikelAlle lof voor de COVID cynici
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

31 REACTIES

  • Ja eens kijken hoe lang jullie het vol hielden zonder eten.
   Kijken jullie maar eens goed om je heen en sluit niet je ogen voor de werkelijkheid er zijn meer dan 3 miljoen huishoudens die op het randje leven maar dat een groep blind is geworden door hun hebzucht zien ze helemaal niet meer wat zich afspeelt in de maatschappij, en waar is god in geen velden of wegen te herkennen zou die soms toch gestorven zijn, of anders gezegd er is ons weer een worst voor de ogen gehouden.

 1. Wordt nieuwe olie echt pas over 50miljoen jaar gevormd? Schijnt abiotisch te worden gevormd en Putten die leeg waren schijnen zich weer te vullen…wil men je laten denken dat olie van dinosauriërs en oude blaadjes etc gevormd is terwijl er diep onder deze oude grondlagen wordt geboord naar olie..

 2. “Ik moet trouwens uitleggen dat ik de voorstanders van de coronavirus hoax bloedserieus als terroristen beschrijf.”
  En ik moet trouwens even zeggen dat er veel controlled opposition is, ook op alternatieve sites. Zoek eens op wat dit inhoud. Dus geloof niet dat deze oude gek in zijn aambeienstoel het beste met je voor heeft.

 3. Wie, oh wie slaat die ouwe lul eens uit zijn luie stoel en propt zijn hoofd eens in zijn eigen hol? Ik verklaar diegene meteen mijn held.

  • Was te verwachten, geeft de RABO het voorbeeld. Net als in Noorwegen dacht ik, al begonnen met registreren van alle inkopen zogenaamd tbv het klimaat.
   Zie ook mijn reactie verderop op het artikel van XANDER over invoeren systeem van het beest.

 4. Waarom zou ik mij druk maken ?
  Doodvriezen en honger ?
  Mijn oudjes in de 2de wereld oolog kunnen je vertellen over de honger winter.
  Dat station is gepaseerd ..
  Bof kijk eens naar deze komende gebeurtenis https://www.xandernieuws.net/algemeen/wetenschap-bevestigt-75-kans-op-killshot-zonnevlam-in-komende-30-jaar/
  En lees vooral even over de ozo belangrijke co2 .
  Maar ok ik lig hier niet wakker van hoor mijn afgelopen 69 jaar heeft genoeg ongein geboden.
  Zelfs hoelang ik nog heb kan mij niet boeien .
  Groeten allemaal.

 5. Conclusie,
  Mensen denken graag iets te weten en grijpen dan graag naar de ‘waarheid’.
  Alles wat we ‘weten’ is wat we mogen weten, ook de alternatieve shit.
  Over verdeel en heers gesproken, moet je toch eens zien ’t werkt best aardig. Beide kanten is totale; End of the World SHIT.
  Observeren wat gaande is, en van daaruit handelen naar je eigen belang is goed om te doen.
  Maar ga niet dingen beweren zo van ‘DAT IS NOU EENMAAL DE WAARHEID! Vaak is de context er niet eens, alleen onze eigen ideeën.
  Maak t allemaal niet persoonlijk, en laat alles lekker in het midden.
  Die winters hier vallen ook nog wel mee, lekker een dikke trui aan en 2 paar sokken, dan overleven we het heus hoor.

  En als we wel allemaal wel naar de tering gaan binnenkort en de maan was al die tijd een vierkant,
  zeg ik, SKAL.

 6. Ik zou wel eens een leuk bericht willen vinden en lezen op de FN site dan alleen maar ellende en verderf, gewoon iets anders, verlang nog niet naar het hiernamaals hoor!

 7. Die vind je enkel op de MSM,zoals het artikeltje over Pinokio,die nu de langst zittende leugenaar is in de NL,se geschiedenis,De Schapen vinden dit heel leuk.

  • @Trueblood,
   Ik denk dat dit toch echt ligt aan de keuzes van de beheerders van de site, wetenschap, muziek,cabaret of weet ik wat, zou toch ook kunnen op deze site, gewoonweg uitbreiding van de site. Ideetje, iemand schreef hierboven al Getuige van Jehova.

   • FOUTJE, de persoon die reageerde noemde zich Getuige van Jehova, in ieder geval, niet alleen maar dat sombere, kom op, anders kun je beter gelijk aan een touw gaan hangen,daarom ook Du hast mich van Rammstein effe luisteren!!!

 8. Ik vraag me af hoe ze mensen willen gaan bevriezen in Spanje , Griekenland, Turkije , Mexico, Indonesie, etc , en hoe gaan ze miljarden burgers uithongeren die zelf een stukje land hebben of bij hun buren en hun eigen eten groeien ? Straks lees je nog dat ze alle fietsen in de fik willen steken. Ik zit er op te wachten 🙂

  • Beïnvloeding van het weer zorgt voor regen waar het droog moet zijn, warm waar het koud moet zijn en ongetwijfeld kan er nog veel meer worden beinvloed door degenen die hierover de kennis hebben. Denk ook aan tsunami’s of uitbraken vulkanen.
   Zo mislukken alle oogsten in die gebieden, te nat, te droog, te heet, te koud. Wie het weer kan beïnvloeden heeft macht over allerlei zaken, maar zeker ook over voeding.
   Zoek eens op HAARP.

 9. Lekker onder bescherming van de politie.
  Tim van Kammen en Danny Hollegien waren weer lekker bezig he? In Almelo op 1 augustus om die man te vloeren. De wijkagenten van Almelo moeten zich eens gedragen als mensen in plaats van de beschermers van tuig te spelen. Mepgraag tuig. Ze richten op de knieën ook nog met hun wapenstokken.

  • Ik weet t is kut maar,
   Om eerlijk te zijn, als er ME voor je neus staat en er zijn romeo’s. Doe dan gewoon t zelfde als de politie. Observeer wat er gebeurt om je heen en hou gewoon afstand. Kies je vijand wijs, niet dom lopen schreeuwen tegen iemand wiens kans groter is om te winnen. Ik ben persoonlijk nog nooit in zo’n situatie gekomen, en let altijd op wie er naast me loopt. Observeer en hou je rustig, dan pakken de romeo’s je ook niet. Ga naar huis als t moet, en pak lekker de volgende demo weer. Zo moeilijk is t niet…

 10. Wij gaan doodvriezen?? We hebben de laatste jaren alleen zachte winters gehad… zou het nu zo gaan dat Europa door weersbeinvloeding een strenge winter zullen krijgen? Dat zou me niets verbazen namelijk. Veel water overlast, stormen en vrieskou !

 11. Wat zal het worden,op hokken uitbraken die ze moedwillig uitvoeren .Mensen bewust bang maken. Kuipers koopmans zijn goed bezig.De ellende begint weer.Begin 2020 in herhaling,luiers op je mond
  diegene die bang zijn sluiten zich weer op.
  Burgers wordt toch eens wakker.
  Laat je niet in de zeik nemen.
  Bewust wording dat is nu nodig
  Nu de straat op,en je laten horen dit PIKKEN wij niet meer
  Nuuuuuuuuiuu anders breekt er hel en verdoemenis uit.Dood en verderf.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in