De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, houdt meldingen bij van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 ‘vaccins’.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

“Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie”. (Bron)

Hun verslag tot 8 mei 2021 vermeldt 12.184 doden en 1.196.190 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Van het totale aantal geregistreerde letsels zijn er 604.744 ernstig letsel, wat neerkomt op meer dan 50%.

  COVID-19 gevallen nemen in India af door verspreiding van Ivermectine en Hydroxychloroquine

“De ernst geeft informatie over het vermoedelijke ongewenste effect; het kan als “ernstig” worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, opname in een ziekenhuis vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van een bestaande opname in een ziekenhuis, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is”.

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de vier Covid-19 injecties die Frontnieuws hier publiceert. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is in het EudraVigilance-systeem dat ze hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen, schrijft Brian Shilhavy op healthimpactnews.com.

Sinds Fontnieuws dit is gaan publiceren, hebben ook anderen uit Europa de cijfers berekend en de totalen bevestigd.

Hier zijn de samenvattende gegevens tot 22 mei 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 5.961 doden en 452.779 gewonden tot 22/05/2021

 • 13.531 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 59 sterfgevallen
 • 9.828 Hartaandoeningen incl. 735 sterfgevallen
 • 71 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 5.468 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 183 Endocriene aandoeningen
 • 6.266 Oogaandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 41.214 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 216 sterfgevallen
 • 128.031 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.909 sterfgevallen
 • 327 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 27 sterfgevallen
 • 4.802 Immuunsysteemaandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 13.948 Infecties en aantastingen incl. 648 sterfgevallen
 • 4.821 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 81 sterfgevallen
 • 10.374 Onderzoeken incl. 221 sterfgevallen
 • 3.354 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 120 sterfgevallen
 • 65.326 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 71 sterfgevallen
 • 250 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 15 sterfgevallen
 • 81.748 Zenuwstelselaandoeningen incl. 616 sterfgevallen
 • 279 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 88 Productproblemen
 • 7.978 Psychiatrische aandoeningen incl. 94 sterfgevallen
 • 1.342 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 93 sterfgevallen
 • 1.570 Aandoeningen voortplantingssysteem en borst incl. 3 sterfgevallen
 • 18.597 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 697 sterfgevallen
 • 21.101 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 53 sterfgevallen
 • 663 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 160 Chirurgische en medische ingrepen incl. 10 sterfgevallen
 • 11.459 Vaataandoeningen incl. 225 sterfgevallen
  Dr. Coleman: De terugkeer van het bloedbad in de verzorgingstehuizen

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 3.365 doden en 72.596 gewonden tot 22/05/2021

 • 1.335 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 2.045 Hartaandoeningen incl. 370 sterfgevallen
 • 12 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 718 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 37 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 997 Oogaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 6.305 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 108 sterfgevallen
 • 20.774 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.480 sterfgevallen
 • 129 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 691 Immuunsysteemaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 2.392 Infecties en aantastingen incl. 183 sterfgevallen
 • 1.292 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 63 sterfgevallen
 • 1.743 Onderzoeken incl. 77 sterfgevallen
 • 816 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 64 sterfgevallen
 • 9.149 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 62 sterfgevallen
 • 77 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 11 sterfgevallen
 • 12.314 Zenuwstelselaandoeningen incl. 339 sterfgevallen
 • 83 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 11 Productproblemen
 • 1.375 Psychiatrische aandoeningen incl. 51 sterfgevallen
 • 468 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 40 sterfgevallen
 • 175 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten incl. 1 sterfgeval
 • 3.513 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 306 sterfgevallen
 • 3.726 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
 • 259 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 235 Chirurgische en medische ingrepen incl. 26 sterfgevallen
 • 1.925 Vasculaire aandoeningen

Totaal aantal reacties voor het experimentele AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) vaccin van Oxford/ AstraZeneca: 2.489 doden en 655.534 gewonden tot 22/05/2021

 • 7.200 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 100 sterfgevallen
 • 9.748 Hartaandoeningen incl. 311 sterfgevallen
 • 103 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 6.740 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 217 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 10.591 Oogaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 69.826 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 116 sterfgevallen
 • 178.037 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 685 sterfgevallen
 • 396 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 2.409 Immuunsysteemaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 13.832 Infecties en aantastingen incl. 163 sterfgevallen
 • 5.870 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 46 sterfgevallen
 • 13.474 Onderzoeken incl. 50 sterfgevallen
 • 8.405 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 35 sterfgevallen
 • 104.075 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 25 sterfgevallen
 • 222 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 6 sterfgevallen
 • 141.437 Zenuwstelselaandoeningen incl. 388 sterfgevallen
 • 156 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 76 Productproblemen
 • 12.272 Psychiatrische aandoeningen incl. 21 sterfgevallen
 • 2.264 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 3.327 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borsten
 • 21 237 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 278 sterfgevallen
 • 29.750 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 582 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 498 Chirurgische en medische ingrepen incl. 15 sterfgevallen
 • 12.790 Vaataandoeningen incl. 168 sterfgevallen
  Geloof het of niet, de westerse regeringen zijn tegenwoordig doodsbang voor hun volk

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson369 doden en 15.281 gewonden tot 22/05/2021

 • 145 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 264 Hartaandoeningen incl. 34 sterfgevallen
 • 8 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 77 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 5 Endocriene stoornissen incl. 1 sterfgeval
 • 191 Oogaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 1.302 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 3.619 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 97 sterfgevallen
 • 38 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 51 Immuunsysteemaandoeningen
 • 245 Infecties en infecties incl. 8 sterfgevallen
 • 209 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 6 sterfgevallen
 • 1.134 Onderzoeken incl. 23 sterfgevallen
 • 104 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 10 sterfgevallen
 • 2.368 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 12 sterfgevallen
 • 12 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen)
 • 3.051 Zenuwstelselaandoeningen incl. 48 sterfgevallen
 • 7 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 8 Productproblemen
 • 181 Psychiatrische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 69 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 62 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 637 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 29 sterfgevallen
 • 324 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 39 Sociale omstandigheden incl. 2 sterfgevallen
 • 214 Chirurgische en medische ingrepen incl. 20 sterfgevallen
 • 917 Vaataandoeningen incl. 46 sterfgevallen

*Deze totalen zijn schattingen op basis van meldingen die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook zijn gemeld aan de databanken voor bijwerkingen van de individuele landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Britse Yellow Card-systeem. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dokter sloopt Gates’ Covid-vaccin in vernietigende analyseVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel“Prik gehad? Niet meer vliegen” – Mogen gevaccineerden geen lange-afstandsvluchten meer nemen?
Volgend artikelKlimaatverandering, wokeness en Covid – de onheilige drie-eenheid
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Ik laat mij om de hier bekende redenen ook niet vaccineren. Wat ik me alleen afvraag: gezien het grote aantal mensen dat inmiddels wél al die spuit genomen heeft, zou ik op z’n minst enkele negatieve bijwerkingen in mijn omgeving/kennissenkring verwachten, ik hoor echter niets, helemaal niets. Verbaast me toch een beetje

  • Niemand weet hoe lang dat gaan duren voor dat er vervelende bijwerkingen optreden.
   Sommige gaan dezelfde nog dood aan die gif prik.
   Bij andere kan het wat langer duren.
   Maar dat het een keer gaat gebeuren, daar zijn alle deskundige het wel over eens.
   Zo werkt een tijdbom.

   • Gezien de grote aantallen zou ik nu op z’n minst twee, drie personen verwachten met iets van bijwerkingen, dus bijwerkingen op korte termijn.
    Nogmaals, ik geloof ook niet in die vaccinatiepropaganda, maar ik blijf het vreemd vinden.

 2. De totale aantallen reacties per vaccin lijken niet te kloppen met wat ik in de database zie van Eudravigilance. Daar staat bijvoorbeeld een totaal van 198.678 individual cases voor Pfizer tm 29/5 maar hier wordt ruim het dubbele vermeld. Kunt u dit verklaren? Ik zou dit graag voorleggen aan mijn netwerk, maar ik wil wel dat het verifieerbaar is.

  Dank alvast voor de moeite!

 3. Voor de mensen die zich afvragen waarom sommigen wel en anderen geen bijwerkingen ervaren even het volgende: Het gaat om een mondiale testfase/experimentele fase. Dat wil zeggen dat er zowel echte vaccins als placebo’s worden geïnjecteerd. Al zegt men natuurlijk officieel van niet, want ze willen geen paniek zaaien, maar laat ik dit nu uit zeer betrouwbare bron vernomen hebben. Meer kan ik daar helaas niet over zeggen, sorry… Maar los van dat: dat er nu relatief niet al te veel mensen zijn met (ernstige) bijwerkingen is logisch, omdat de virusgolf voorbij is. Respiratoire virussen zoals covid19, zijn tijdens de zomermaanden bij een verhoogde luchtvochtigheid tussen de 40 en 60% veel minder actief, net als influenza overigens. Dat betekent dat er niet of nauwelijks “interactie” is tussen de gevaccineerde en het covid19 virus. Het is dus afwachten wat er in het najaar gaat gebeuren.

  Plus dit: er zijn altijd mensen die overgevoelig reageren op lichaamsvreemde stoffen. Dit is een genetisch verhaal. Die mensen ontwikkelen dan een anafylactische shock en dat kan zelfs dodelijk zijn. Anderen hebben die genafwijking niet en hebben dus niet de heftige reactie die je dan ziet.

  Dit is een levensgevaarlijk experiment, omdat met name de lange termijn effecten onbekend zijn. En fase 2 van het experiment niet bepaald representatief is gebleken. De technologie die nu massaal in de spieren wordt gespoten is nieuw, het is nog nooit eerder gedaan op deze schaal. En dat voor een virus dat vergelijkbaar is met een forse griep… Denk dus 3 keer na alsjeblieft mocht je dit lezen en nog twijfelen aan het al dan niet laten prikken van dit gen experiment. Zeker als je het zou doen om weer te mogen reizen of andere leuke dingen te doen. Het is Russisch roulette en naar mijn bescheiden mening is dat het risico niet waard. Er zijn enkele goede geneesmiddelen tegen covid19 die aantoonbaar resultaten geven. En niet, ondanks valse beweringen, gevaarlijk zijn. Wat heeft u liever: een experimenteel gen “vaccin” dat nog niet eerder is gebruikt bij mensen of een middel als ivermectine, dat al ruim 30 jaar op de markt is en nauwelijks ernstige bijwerkingen kent. Aan jou de keuze…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in