Een van de belangrijkste onderliggende thema’s van de Rusland/Oekraïne/NAVO-matrix is dat het Rijk der Leugens (copyright Poetin) tot op het bot geschokt is door het gecombineerde vermogen van Russische hypersonische raketten en een verdedigingsschild dat inkomende kernraketten uit het Westen kan tegenhouden, en zo een einde maakt aan Mutually Assured Destruction (M.A.D.), schrijft Liam Cosgrove.

Dit heeft de Amerikanen ertoe gebracht bijna een hete oorlog te riskeren om hypersonische raketten, die zij nog steeds niet hebben, aan de westgrenzen van Oekraïne te kunnen plaatsen, en zo binnen drie minuten van Moskou te zijn. Daarvoor hebben zij natuurlijk Oekraïne nodig, en ook Polen en Roemenië in Oost-Europa.

In Oekraïne zijn de Amerikanen vastbesloten te vechten tot de laatste Europese ziel – als dat nodig is. Dit kan de laatste worp van de (nucleaire) dobbelstenen zijn. Dus de een-na-laatste poging om Rusland tot onderwerping te dwingen door het overgebleven, werkbare Amerikaanse massavernietigingswapen te gebruiken: SWIFT.

Dit wapen kan echter gemakkelijk geneutraliseerd worden door een snelle invoering van zelfvoorziening.

Met essentiële inbreng van de onschatbare Michael Hudson heb ik mogelijkheden geschetst voor Rusland om de sanctiestorm te doorstaan. Daarbij heb ik nog niet eens de volle omvang van Ruslands “black box verdediging” – en tegenaanval – in aanmerking genomen, zoals geschetst door John Helmer in zijn inleiding tot een essay dat niet minder inluidt dan The Return of Sergei Glaziev.

Glaziev, die in Atlantische kringen voorspelbaar verafschuwd wordt, was een belangrijk economisch adviseur van president Poetin en is nu minister van Integratie en Macro-economie van de Economische Unie Eurazië (EAEU). Hij is altijd een felle criticus geweest van de Russische Centrale Bank en de oligarchenbende die nauw verbonden is met de Anglo-Amerikaanse financiële wereld.

Zijn laatste essay, Sanctions and Sovereignty, oorspronkelijk gepubliceerd door expert.ru en vertaald door Helmer, verdient een serieuze bestudering.

Dit is een van de belangrijkste conclusies:

“De Russische verliezen aan potentieel BBP, sinds 2014, bedragen ongeveer 50 biljoen roebel. Maar slechts 10% daarvan kan verklaard worden door sancties, terwijl 80% daarvan het gevolg was van monetair beleid. De Verenigde Staten profiteren van de anti-Russische sancties, doordat zij de export van Russische koolwaterstoffen naar de EU en ook China vervangen; doordat zij de import van Europese goederen door Rusland vervangen. Wij zouden de negatieve gevolgen van de financiële sancties volledig kunnen opvangen, als de Bank van Rusland haar grondwettelijke plicht vervulde om voor een stabiele wisselkoers van de roebel te zorgen, en niet de aanbevelingen van de financiële organisaties in Washington.”

De-offshore of failliet

Glaziev beveelt in wezen aan:

 • Een “echte de-offshorization van de economie”.
 • “Maatregelen om de valutaregulering aan te scherpen om de export van kapitaal een halt toe te roepen en de gerichte kredietverlening aan ondernemingen die investeringen moeten financieren, uit te breiden”.
 • “Belastingheffing op valutaspeculatie en transacties in dollars en euro’s op de binnenlandse markt”.
 • “Serieuze investeringen in O&O om de ontwikkeling van onze eigen technologische basis te versnellen op de door de sancties getroffen gebieden – in de eerste plaats de defensie-industrie, energie, vervoer en communicatie.”
  EU, NAVO, Al-Qaeda sluiten zich aan bij de oorlog aan de kant van de Oekraïense nazi's

En last but not least, “de de-dollarisering van onze deviezenreserves, waarbij de dollar, de euro en het pond vervangen worden door goud.”

De Russische Centrale Bank schijnt te luisteren. De meeste van deze maatregelen zijn reeds van kracht. En er zijn tekenen dat Poetin en de regering eindelijk klaar zijn om de Russische oligarchie bij de ballen te grijpen en hen te dwingen risico’s en verliezen te delen op een voor de natie uiterst moeilijk moment. Vaarwel aan het opslaan van offshore deviezen uit Rusland en Londenrad.

Glaziev is het echte werk. In december 2014 was ik op een conferentie in Rome, en Glaziev voegde zich bij ons aan de telefoon. Toen ik tussen Rome en Peking een column bekeek die ik toen geschreven had, was ik stomverbaasd: het is alsof Glaziev deze dingen vandaag letterlijk zegt.

Staat u mij toe twee alinea’s te citeren:

“Op het symposium, dat gehouden werd in een met fresco’s versierde voormalige 15e eeuwse Dominicaanse refter die nu deel uitmaakt van de bibliotheek van het Italiaanse parlement, gaf Sergej Glazjev, telefonisch vanuit Moskou, een grimmige lezing van de Koude Oorlog 2.0. Er is geen echte “regering” in Kiev; de ambassadeur van de V.S. heeft de leiding. In Washington is een anti-Russische doctrine uitgebroed om een oorlog in Europa te ontketenen – en de Europese politici zijn de collaborateurs ervan. Washington wil een oorlog in Europa omdat het de concurrentie met China aan het verliezen is.”

“Glaziev ging in op de sancties dementie: Rusland probeert tegelijkertijd de politiek van het Internationaal Monetair Fonds te reorganiseren, kapitaalvlucht te bestrijden en het effect van banken die kredietlijnen voor veel zakenlieden sluiten, te minimaliseren. Toch is het eindresultaat van de sancties, zegt hij, dat Europa economisch de uiteindelijke verliezers zal zijn; de bureaucratie in Europa heeft de economische focus verloren nu de Amerikaanse geopolitici het hebben overgenomen.”

Moet de “belasting op onafhankelijkheid” betalen

Er schijnt in Moskou een consensus te ontstaan dat de Russische economie zich snel zal stabiliseren, omdat er een tekort aan personeel voor de industrie zal zijn en er veel extra handen nodig zullen zijn. Vandaar geen werkloosheid. Er zullen misschien tekorten zijn, maar geen inflatie. De verkoop van – westerse – luxegoederen is al aan banden gelegd. Geïmporteerde producten zullen onder prijscontrole worden geplaatst. Alle nodige roebels zullen beschikbaar zijn via prijscontroles – zoals in de V.S. gebeurde in WO II.

Een golf van nationalisatie van activa ligt wellicht in het verschiet. ExxonMobil kondigde aan dat het zich zal terugtrekken uit het $4 miljard kostende Sakhalin-1 project (zij hadden zich reeds teruggetrokken uit Sakhalin-2, dat te duur werd geacht), waar 200.000 vaten olie per dag worden geproduceerd, nadat BP en het Noorse Equinor hadden aangekondigd dat zij zich zouden terugtrekken uit projecten met Rosneft. BP droomde er eigenlijk van om de hele participatie van Rosneft over te nemen.

  Radiostations in Mariupol vertellen de Oekraïense troepen: "Geef op, je bent omsingeld"

Volgens premier Mikhail Misjustin blokkeert het Kremlin nu de verkoop van activa door buitenlandse investeerders die willen desinvesteren. Parallel daaraan zal Rosneft bijvoorbeeld vast en zeker kapitaal aantrekken van China en India, die reeds minderheidsinvesteerders zijn in verschillende projecten, en deze voor 100% uitkopen: een uitstekende gelegenheid voor het Russische bedrijfsleven.

Wat als de moeder van alle tegensancties zou kunnen worden opgevat, is nog niet aangekondigd. Vice-voorzitter van de Veiligheidsraad Dmitri Medvedev zelf liet doorschemeren dat alle opties op tafel liggen.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die het geduld van 10.000 taoïstische monniken kanaliseert en nog steeds verwacht dat de huidige hysterie zal wegebben, beschrijft de sancties als “een soort belasting op de onafhankelijkheid“, waarbij landen hun bedrijven onder “enorme druk verbieden om in Rusland te werken.”

Fatale tegenstoten zijn echter niet uitgesloten. Afgezien van het volledig ontdollariseren – zoals Glaviev aanbeveelt – kan Rusland de uitvoer van titanium, zeldzame aardmetalen, kernbrandstof en, wat reeds van kracht is, raketmotoren verbieden.

Zeer giftige maatregelen zouden zijn: beslaglegging op alle buitenlandse tegoeden van vijandige naties; alle terugbetalingen van leningen aan westerse banken bevriezen en de fondsen op een bevroren rekening bij een Russische bank zetten; alle vijandige buitenlandse media, buitenlandse media-eigendom, geassorteerde NGO’s en CIA-fronten volledig verbieden; en bevriende naties voorzien van de allernieuwste wapens, inlichtingen delen en gezamenlijke trainingen en oefeningen.

Zeker is dat een nieuwe architectuur van betalingssystemen – zoals besproken door Michael Hudson en anderen – waarin de Russische SPFS en de Chinese CHIPS verenigd zijn, binnenkort aangeboden kan worden aan tientallen naties in heel Eurazië en het Zuiden – waarvan verscheidene reeds onder sancties staan, zoals Iran, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Syrië, Irak, Libanon, de DVK.

Langzaam maar zeker zijn wij reeds op weg naar het ontstaan van een aanzienlijk blok in het Zuiden, dat immuun is voor de Amerikaanse financiële oorlogsvoering.

De RIC in BRICS – Rusland, India en China – zijn reeds bezig de handel in hun eigen valuta te doen toenemen. Als we kijken naar de lijst van landen in de VN die tegen Rusland hebben gestemd of zich van veroordeling van Operatie Z in Oekraïne hebben onthouden, plus de landen die Rusland geen sancties hebben opgelegd, dan hebben we minstens 70% van het hele Mondiale Zuiden.

Het Westen – plus satrapieën/koloniën als Japan en Singapore in Azië – is dus weer eens tegen de Rest: Eurazië, Zuidoost-Azië, Afrika, Latijns-Amerika.

De komende Europese ineenstorting

Michael Hudson vertelde mij, dat “de V.S. en West-Europa een Froelicher Krieg (“vrolijke oorlog”) verwachtten. Duitsland en andere landen zijn nog niet begonnen met het voelen van de pijn van gas- en mineraal- en voedselgebrek. DAT wordt het echte spel. Het doel zou zijn om Europa via de NAVO los te breken van de Amerikaanse controle. Dat zal “inmenging” inhouden door een Nieuwe Wereldorde politieke beweging en partij op te richten, zoals het communisme dat een eeuw geleden was. Je zou het een “nieuw Groot Ontwaken kunnen noemen.”

  Update over de ontploffingen van de Nord Stream-pijpleiding

Een eventueel Groot Ontwaken zal zeker niet snel de NAVO-sfeer betreffen. Het collectieve Westen bevindt zich veeleer in de ernstige modus van de Grote Ontkoppeling, zijn hele economie bewapend met het doel, openlijk uitgesproken, om Rusland te vernietigen en zelfs – de eeuwige natte droom – een regimeverandering uit te lokken.

Sergej Naryshkin, het hoofd van de SVR, heeft het kernachtig beschreven:

“De maskers zijn gevallen. Het Westen probeert niet alleen Rusland in te sluiten met een nieuw “IJzeren Gordijn”. Het gaat om pogingen om onze staat te vernietigen – zijn “eliminering”, zoals het nu gebruikelijk is te zeggen in het “tolerante” liberaal-fascistische milieu. Aangezien de Verenigde Staten en hun bondgenoten noch de gelegenheid, noch de geest hebben om dit in een open en eerlijke militair-politieke confrontatie te proberen, worden er stiekeme pogingen gedaan om een economische, informatieve en humanitaire “blokkade” in te stellen.”

Het toppunt van de Westerse hysterie is waarschijnlijk het begin van een 2022 Neo-Nazi Jihad: een huurlingenleger van 20.000 man dat in Polen wordt samengesteld onder toezicht van de CIA. Het leeuwendeel is afkomstig van particuliere militaire bedrijven als Blackwater/Academi en DynCorp. Hun dekmantel: “terugkeer van Oekraïners van het Franse Vreemdelingenlegioen”. Deze Afghaanse remix komt rechtstreeks uit het enige draaiboek dat de CIA kent.

Terug in de werkelijkheid zullen de feiten ter plaatse er uiteindelijk toe leiden dat hele economieën in het Westen roadkill worden – met chaos op het gebied van de grondstoffen, waardoor de energie- en voedselprijzen de pan uitrijzen. Bij wijze van voorbeeld, tot 60% van de Duitse en 70% van de Italiaanse verwerkende industrie kunnen gedwongen worden voorgoed de deuren te sluiten – met catastrofale sociale gevolgen.

De ongekozen, uber-Kafkaëske EU-machine in Brussel heeft ervoor gekozen een drievoudige hara-kiri te plegen door zich op te werpen als abjecte vazallen van het Rijk, door alle nog resterende Franse en Duitse soevereiniteitsimpulsen te vernietigen en door vervreemding van Rusland-China op te leggen.

Intussen zal Rusland de weg wijzen: alleen zelfvoorziening verschaft totale onafhankelijkheid. En het grote plaatje is ook door het Zuiden goed begrepen: op een dag moest er iemand opstaan en zeggen: “Zo is het genoeg”. Met maximale ruwe kracht om het te ondersteunen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Westerling vast in Oekraïne: Geloof de propaganda niet, Rusland wint de oorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelKunnen wij even stilstaan en onze emotionele reacties en verontwaardiging over wat zich afspeelt van elkaar scheiden?
Volgend artikelPoetin ondertekent nieuwe wet die buitenlanders zal straffen voor schendingen van de mensenrechten van zijn burgers
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Propaganda van Frontnieuws…. maar de hele oorlog moet stoppen hele wereld is het daarmee eens!!!
  Dus dit artikel heeft welk nut??

  • Ik denk dat Fenixx/ Frontnieuws een breder beeld kan scheppen buiten de gedwongen oogkleppen nieuwsvoorziening van onze regering.

   Welk nut dit artikel heeft? …

   Persoonlijk houd ik ervan te kunnen kiezen op basis van veel en verschillende informatie, omdat ik vermoed dat mijn hersenen de behoefte hebben zelf te denken en conclusies te trekken. Vroeger noemden we dat keuzevrijheid en zelfstandigheid maar het is blijkbaar een afwijking geworden…ik heb ook een andere afwijking gevonden: IK ben een blanke man en hetro ook nog, schijnt iets aparts te zijn en heel slecht, als ik de NPO en de NOS mag geloven…

   Met dit soort info van niet officieele nieuwskanalen moet je natuurlijk net zo oppassen als met het voorgekauwde nieuws van de staat en de WEF hoeren.

   Ik heb een leven lang mijzelf voor geschiedenis geintresserd, en waarom mensen dingen doen, waarom dingen lopen zoals ze lopen…en veel, heel veel komt voor uit het niet zelfstandig denken, aan het volgen van anderen, aan het proberen te ontkomen van eigen verantwoording/ verantwoordelijkheid. Een reden waarom mensen in overheids dienst gaan, om “veilig” door het leven te kunnen kruipen. Dat maakt iedereen die niet zo doet een gevaar, want ze zijn anders.

   Het concept vrijheid is voor velen een reclameslogan, wat het echt inhoud zie je op het moment dat je niet de dwang van de regering volgt. Dan zie je hoeveel vrijheid je uiteindelijk hebt….

   Om die reden is geweld het middel van de staat, omdat dwang en de belofte tot opsluiting of zelfs doodmaken volgens de staat het recht is van de staat….de maffia zegt touwens precies hetzelfde, doet verder hetzelfde en komt ook geen beloften na…iemand die door de maffia word afgeperst en belasting moet betalen weet dat….die is de vis die door twee katten word verslonden…goede maffia zou de regering bevechten, goede regering zou geen dwang of geweld op de burgers uitoefenen…

   Heel simpel gezegd: als vrije nieuws en informatie vergaring verboden word dan is vrijheid dood, ongeacht wat je ervoor terug krijgt…daarom Frontnieuws en andere sites….zelfs als niet alles altijd klopt….het is de balans die daarmee kan blijven bestaan.

 2. De formele info van de massa media is altijd links, oncompleet en verdraaid.

  Als de Nato zo stom is zich te mengen in deze oorlog, is Europa afgeschreven.
  Daar hoeft Putin geen dure raketjes aan te verspillen; gewoon wat centrales opblazen….

 3. Hongarije is de enige met actieve hersencellen en goede visie.

  Geen Nato militairen in Hongarije;
  Geen oorlogsmatereaal vanaf Hongarije naar oekraine
  Volledig export verbod op voedsel artikelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in