Naarmate de Grote Ontrafeling vordert, zullen wij vele negatieve ontwikkelingen meemaken, waarvan sommige zonder precedent zijn. Nog maar een jaar geleden hield de gemiddelde mens zich nog vast aan de overtuiging dat de wereld zich aan het herstellen was, dat de economie, hoe aarzelend ook, aan de beterende hand was, schrijft Jeff Thomas.

En dat is begrijpelijk. De media hebben immers hun uiterste best gedaan om de situatie uit te leggen op een manier die herstel als een algemene veronderstelling behandelt. Het enige punt van discussie is de methode die wordt toegepast om het herstel te bereiken, maar het herstel zelf wordt behandeld als een gegeven.

Maar hoe grondig de media (en de regeringen van de wereld) ook hebben afgeleid, de doorsnee burger is gaan inzien dat er iets fundamenteel mis is. Hij heeft nu een onderbuikgevoel dat, ook al is hij niet goed genoeg onderlegd om in economische termen te beschrijven wat er onjuist is in het eindeloze gebabbel dat hij op zijn televisie ziet, hij nu aanvoelt dat de situatie niet goed zal aflopen.

Ik ben geneigd zijn situatie te vergelijken met iemand die plotseling alle lichten in zijn huis uit vindt. Hij strompelt rond in het donker, terwijl hij zijn weg probeert te vinden. Hoewel hij zich in gedachten de indeling van zijn huis kan voorstellen, heeft hij moeite om te navigeren, en stoot hij zich vaak aan dingen. Dit is vergelijkbaar met de poging om in normale tijden door de rookgordijnen van de media en de regering heen te kijken.

Maar weldra, als zijn regering ineenstort, zal hij voor grotere verrassingen komen te staan. Hij zal ontdekken dat het meubilair op onverklaarbare wijze verplaatst is. Voorwerpen staan niet waar ze horen te staan, en het is niet langer mogelijk om zich een weg te banen door het probleem van het navigeren in het donker.

Velen van hen die de dagelijkse nieuwsberichten gadeslaan, beginnen te beseffen dat zij met verkeerde informatie gevoed worden. Velen beginnen in te zien dat geen van de politieke partijen hen werkelijk vertegenwoordigt of, wat dat betreft, zelfs maar bezorgd is om hun welzijn.

  Oekraïne - Wat zijn militaire leiders zeggen

Deze mensen tasten nu in het duister.

Maar de grotere verrassingen hebben zich nog niet voorgedaan. Er zal een zekere aanloop zijn, plus heel wat verwarring, maar de eigenlijke gebeurtenissen zullen plotseling zijn. Niemand zal kunnen voorspellen op welke data zij zullen plaatsvinden, behalve die zeer weinige mensen die de triggers van deze gebeurtenissen in handen hebben.

Crashes op de markten

Grote haussemarkten eindigen zelden met een sisser. Zij eindigen met een grote opwaartse piek. En helaas hebben zowel makelaars als beleggers de neiging te denken dat, als de markt de afgelopen week, de afgelopen maand of het afgelopen jaar gestegen is, men kan verwachten dat hij morgen weer zal stijgen. Dit maakt hen tot een uitstekende prooi voor regeringen die een bepaalde markt valselijk willen opblazen, door een opwaartse piek te creëren om beleggers aan te moedigen hun laatste munten in de pot te gooien, net voordat de bodem eruit valt.

In vroegere tijden kon het enige tijd duren voordat de mensen verkochten, en zelfs in tijden van paniek was het bloedvergieten niet onmiddellijk. Maar met Internet is een grote uitverkoop door één entiteit voldoende – één die door de stops van een groot aantal beleggers gaat, en in een oogwenk gaat de markt door de grond. (Opmerking van de redacteur: Stops zijn bij een effectenmakelaar geplaatste orders om een effect te verkopen wanneer het een bepaalde prijs bereikt). De gemiddelde belegger wordt ’s morgens wakker om te constateren dat hij is weggevaagd.

Verbintenissen van regeringen

Mocht er een valutacrash komen, zoals in vele landen te verwachten is, dan zullen beloften van regeringen plotseling worden opgegeven, alsof zij nooit bestaan hadden. Terwijl miljoenen mensen verloren zullen zijn, niet in staat te functioneren zonder hun rechten, zullen de regeringen hun schuld ontlopen door met de vinger te wijzen. De Tories zullen Labour de schuld geven; Labour zal de Tories de schuld geven. (Hetzelfde zal in andere landen gebeuren.) Het nettoresultaat zal zijn dat de rechten geheel of gedeeltelijk zullen verdwijnen. Het publiek zal zijn woede botvieren op een nog grotere haat tegen de partij die het nu al als de slechte beschouwt. Zij zullen niet inzien dat de ineenstorting onvermijdelijk was.

  Douglas Macgregor: De waarheid komt nu naar buiten !!! Wees voorbereid (Engelse ondertitels)

Veronderstelde nationale sterktes zullen verdwijnen

Internationale bondgenootschappen zullen wegvallen. Vroegere bondgenoten zullen plotseling niet meer aan de kant van de falende natie staan.

Voormalige vrienden zullen allianties sluiten met de andere kant.

Handelsovereenkomsten zullen plotseling ophouden.

Rijkdom, initiatief en gunst zullen naar het nieuwe voorste land en zijn bondgenoten vloeien.

Al het bovenstaande zal geleidelijk gebeuren – geenszins op dezelfde dag – maar in elk van de gevallen zal het plotseling gebeuren.

Zoals Julius Caesar op het toppunt van zijn macht was toen zijn medeleden van de Senaat hun messen trokken, zo wordt een machtige natie vertroeteld tot op het ogenblik van haar val. In dit opzicht zullen de VS de grootste afvalligheid van loyaliteit meemaken die een natie maar zal meemaken.

(Hoe groter het imperium, hoe groter de schijn van trouw eraan. En hoe groter de verlating wanneer de val komt).

Wanneer een imperium ineenstort, sterft het langzaam. Tenzij het door verovering tot een einde komt, gaat het in een reeks plotselinge schokken ten onder. Zijn leiders grijpen naar alles wat uitstel kan veroorzaken, zelfs als dat uiteindelijk een slechter resultaat betekent. Dit proces kan jaren en zelfs tientallen jaren duren. Het zijn echter in de eerste jaren dat de grote gebeurtenissen plaatsvinden – gebeurtenissen die de grootste schade aanrichten.

Dit gebeurt om twee redenen. De eerste is dat de leiders van het land, gelovend in hun eigen macht, denken dat zij de controle kunnen behouden over hun handel, hun overzeese controle, hun leger, enz. en merken dat, wanneer de crashes komen, de ratten op elk gebied het schip verlaten. De tweede reden is dat elk imperium zijn kracht evenzeer bouwt op leugens en overdrijving als op zijn ware eigenschappen. Na een crash vallen die leugens en overdrijvingen weg, en in korte tijd wordt duidelijk dat het imperium, in zijn laatste stadia, een kaartenhuis was.

  Top globalist, pro-immigratie Eurocraat verlaat Brussel om zich kandidaat te stellen voor het Nederlandse leiderschap, en conservatieven zijn er niet blij mee

De waarschuwingssignalen doen zich al voor, maar er wordt niet veel ruchtbaarheid aan gegeven.

Het toneel is gezet, en wij naderen de eerste grote gebeurtenissen.

De slachtoffers in dit toneelstuk zijn, helaas, de doorsnee mensen, die gewoon hopen een fatsoenlijk leven te hebben. Zij zullen overrompeld worden en niet eens kunnen begrijpen wat er gebeurd is, laat staan dat zij actie kunnen ondernemen om zichzelf te redden. Zij die de voorgaande jaren niet hebben besteed aan zelfstudie en het voorbereiden van een alternatief leven, zullen het meest te lijden hebben.

Allen die leven in een land dat ineenstort, zullen er de negatieve gevolgen van ondervinden. Sommigen zullen het beter doen dan anderen, maar leven op deze magere hoop is net zoiets als in 1945 het geluk hebben in de buitenwijken van Hiroshima te wonen.

Het is een schrale troost een van de minst getroffenen te zijn. Het is beter om helemaal in een ander land te zijn – zowel tijdens de eigenlijke gebeurtenis als in de verschrikkelijke tijd die zeker zal volgen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De gewone man wil niets van de waarheid weten: Daarom regeert het staatsnarratiefVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIedereen, alsjeblieft, OPEN je ogen, en zie wat er recht voor je neus gebeurt
Volgend artikelDerde dag van Oekraïens tegenoffensief in Kherson (Video’s)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Het zal een probleem worden, wanneer de winkels sluiten.

  Zoals men met covid heeft gezien, zal dat plotseling zijn, door het hele land.

  Dat is mogelijk, want we hebben met covid overal wegaanwijzers naar de ’teststraten’ gezien.

  Ik denk dat die winkels, kwetsbaarder zijn dan men denkt.

  • …zodra winkels worden geplunderd of niet langer bevoorraad houden winkels op te bestaan. Er zal dan geruild worden en gestolen, gestroopt en geroofd. Omdat ze denken de macht te houden zal de regering draconische wetten ophoesten, en een volmacht tot het gebruik van geweld geven aan politie en leger. Daar zal grof misbruik van worden gemaakt gezien hoe men omgaat met protesterende burgers in het bejaarden vakje dus je eerste vijand is per decreet al bekend.
   De politie is je dodelijkste vijand….

   Met de wetenschap dat de door hunzelf gecreëerde armoede en honger met dodelijk geweld door onze “verkozen politici” worden gehandhaafd is anticiperen wijsheid. Net als een adreslijst van hun partijgenoten lokaal, want die zullende boel aansturen…

   In mijn optiek is democratie gestorven in 1994 toen de wettelijk verkozen leden vna de Centrum democraten overal werden geweigerd en gesaboteerd, bedreigd en aangevallen. TOEN is democratie gestorven, met het demoniseren en aansturen door politici tot vermoorden van Pim Fortuyn en het daaropvolgend wijzigen van de kieswet is het graf van de democratie aangestampt.
   Toen reeds gaf een meerderheid van de Nederlandse bevolking aan het niet eens te zijn met de politieke koers van andere partijen, en toen is door moord de macht bij de reeds weggestemde partijen gebleven.
   Dat op zich is al totaal niet meer juist.

   Nu moorden ze openlijk.

   • ……”in 1994 toen de wettelijk verkozen leden van de Centrum democraten overal werden geweigerd en gesaboteerd, bedreigd en aangevallen, ZONDER ENIG GEVOLG VOOR DE DADERS EN ZONDER ENIGE BESCHERMING VAN DE POLITIE….”

    DEMOCRATIE EN GRONDWETTELIJKE RECHRTEN NOEMEN ZE DAT…

 2. Grappig dat er een paspoorten verkoop site aan het einde van het originele artikel is.

  Het Einde van de Wereld heeft wel eén zekerheid: het wordt grote chaos. Maar chaos kan ook inspirerend zijn! Net zoals zwervers in afval containers wroeten om wat te vinden.

  • Eens @Immortal,
   in de chaos, voel ik mij thuis.

   Het zal ons terug in de realiteit brengen.

   Een moeilijke realiteit dit keer, maar moeilijk, gaat ook.

   Het zal mij niet aan het hart komen, om alles afgebroken te zien worden door mensen dat als een kip zonder kop, al kakelend in de rondte liggen lopen.

   • Omg, ha, ha, wil wel eens zien hoe jij op dat moment reageerd. Nu wel zo stoer praten. Vergeet niet jij bent in vrijheid opgegroeid. Kan alle middelen krijgen wat verkrijgbaar is. Nu nog wel! Hoop voor jou dat je niet in de stad woont, dat wordt een hel.

    Ik woon op het platteland. Kan overal uitwijken. Ik heb al maatregelen genomen, want ik weet hoe het is met wat weinig middelen tot beschikking te hebben. En weet hoe brood te bakken. Weet wat eetbaar is uit de natuur. Weet hoe vuur met hand te maken. En nee zonder lucifers en aanstekers. Weet hoe van niets een verblijf te maken.
    Geinig dat sommigen stoer praten, maar weet niet waar de klepel hangt.
    Ik wens je heel veel succes. Wil je tips, dat kan ik je geven.

    • Ik heb geen zin om mij tegenover uw veroordelende toon te verantwoorden @Martie.

     Dat u mij niet geloofd, en er automatisch vanuit gaat dat wij geen harde tijden heb gekend, is dan vooral uw probleem.

     En die tips, mag je in je reet steken.

    • Dus jij denkt dat mensen uit de stad verwende brave kinderen zijn?
     Niemand is in vrijheid opgegroeid en niet iedereen in een stad heeft een pampermentaliteit!
     Veel zijn heel brutaal opgevoed onder bendevorming en straat vechten.
     Weten heel goed hoe ze met weinig middelen moeten rondkomen en hoe ze moeten overleven, desnoods met geweld en diefstal.
     De oermens moest weten hoe je een vuurtje moet aansteken maar nu heb je andere en betere middelen.
     Een brood kan je bakken zolang je de ingrediënten in huis hebt en die blijven ook maar een tijdje vers.
     De mensen uit de stad komen bij jou alles leeg jatten, die weten heel goed waar er nog eten is.
     Ik ken er een paar die nu geen eten opslagen maar wel naft en diesel zodat ze zich kunnen verplaatsen om het nodige ergens te gaan halen.
     Je zal snel ervaren dat mensen uit de stad niet zo heilig zijn, zich ook weten te organiseren en te overleven. Houd er rekening mee want het wordt niet alleen een hel in de stad. Zelfs een hoge omheining rond je land of moestuin zal hen niet tegenhouden.

    • lol, heb ‘ruige’ jeugd gehad, woon in ‘stad’ zoals je dat zo prachtig uitdrukt, maar heb voorraden…weet hoe brood te bakken, ben gedwongen aan bug in te doen, dus heb me daar op voorbereid….
     weinig of geen geld, heb je bij val van maatschappij sowieso toch niets aan, kan groenten en fruit kweken als het moet.., heb genoeg ruilmiddelen…(koffie, alcohol, medicijnen………)
     EN ben bewapend..
     u woont op het platteland met ruimschootse voedselvoorraden??? 😉 😉 😉
     je moet maar ’s klappen met mensen die jarenlang in oorlogsgebied geleefd hebben (ken iemand wiens huis ACHT JAAR LANG in de frontlinie gestaan heeft in bosnia..), dan ga je pas weten wat je moet doen in geval van totaal verval…
     je gestoef is juist dat, gestoef…..
     ps..ik hoop dat je bereid ben tot het uiterste (doden van mensen) te gaan mocht het nodig zijn…., want wees gerust, het zal nodig zijn als je wilt overleven in geval van totaal maatschappelijk verval

 3. De Pax Romana duurde 400 jaar en was net als de Pax Americana waaronder we nu al 77 jaar leven één ononderbroken aaneenschakeling van kleinere en grotere oorlogen. Benieuwd hoe lang het Amerikaanse Rijk het nog gaat uitzingen.
  Daar zal dan toch een echte grote oorlog voor nodig zijn. Anders is hun rijk weldra uit.
  Verwacht u dus maar aan een zeer groot conflict waarbij Amerika haar concurrenten zal proberen uit de weg te ruimen, en die concurrenten wanhopig zullen proberen te overleven.
  Gewone burgers als wij zullen het ondergaan, misschien overleven maar misschien ook niet. Als de bom op je buur valt leef jij, valt de bom op jou dan leeft je buur.
  Niks aan te doen, het is het lot.

  • Die rijke globalisten willen ook Amerika vernietigen… dus niet alleen Europa.
   Als ze Obama of zijn vrouw tot president maken dan hebben ze meer kans op hun burgeroorlog.

 4. Sinds 2017 ben ik bezig langzamerhand te preppen, voorraden opbouwen van langhoudbare levensmiddelen. Ik kan zeggen dat ik voorbereid ben voor een paar strenge winters, al kan je tegenwoordig niet meer van echte winters spreken natuurlijk. Slimme mensen hebben ondertussen al hun huiswerk gedaan en ook overleving voorraden aangelegd in hun kelders. Je moet tenminste voor 5 maanden zonder boodschappen kunnen overleven. Het zal allemaal plotseling gebeuren inderdaad, wakker worden en je geld op de bank is waardeloos geworden en je kan er niet meer bij.

 5. Dan blijkt plotseling dat alle besturen in het land gecontroleerd worden door geïnfiltreerde vrijmetselaren die dan als “orde” komen binnengemarcheerd met hun beperkingen: geen geweten en geen moreel besef. Ze zijn er al: overal zijn ze al aan de macht met als sekteleider Marc Rutte. Verbod op de vrijmetselarij is al te laat, niemand luistert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in