Dr. Robert Malone stond sceptisch tegenover verschillende theorieën over de “ontvolkingsagenda” waarbij covid betrokken was. Maar zijn mening is veranderd sinds hij van een collega een analyse van officiële documenten heeft ontvangen. De belastende documenten waren onder andere The Kissinger Report, schrijft Rhoda Wilson.

“Toen ik de commentaren, opmerkingen en bijbehorende documenten doorlas, was ik stomverbaasd over de openhartige, op ‘Realpolitik’ gebaseerde argumenten ten gunste van een wereldwijde bevolkingscontrole/bevolkingsagenda van de Amerikaanse federale regering, en ook over de overeenkomsten met diverse activiteiten waarvan bekend is dat ze zijn uitgevoerd door de Bill and Melinda Gates Foundation, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties en andere niet-gouvernementele (en gouvernementele) organisaties,” schreef hij.

Dr. Malone erkent dat correlatie geen oorzakelijk verband bewijst en “we hebben (nog?) geen documentatie dat deze officiële items over bevolkingscontrole/bevolkingsbeleid het volksgezondheidsbeleid van COVIDcrisis beïnvloedden.” Maar, zei hij, “wat mij betreft moet men de verbazingwekkende parallellen tussen het voorgaande bevolkingsbeleid en veel van het ‘volksgezondheidsbeleid’ en de acties die in de VS en de meeste westerse landen (met name de ‘five eyes’ landen) werden uitgevoerd, erkennen en herkennen.”

Het volgende zijn fragmenten uit een artikel “Population Control and Official US Government Policy” geschreven door Dr. Robert Malone en gepubliceerd op zijn Substack pagina op 25 juli 2023.

Onlangs stuurde een gerespecteerde collega, Gavin DeBecker, mij een e-mail met een lange analyse en bijgevoegde documenten over het (voorheen geheime) National Security Study Memorandum (NSSM) 200, getiteld het “Kissinger Report”. Hij gaf ook links naar bijbehorende aanvullende documenten van de federale overheid, waaronder het National Security Directive Memorandum 314 “Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests, 11/26/75“. Gavin is een goed gepubliceerde auteur, waaronder het centrale werk getiteld ‘The Gift of Fear : Survival Signals That Protect Us from Violence“, en hij had deze analyse (hieronder) voorbereid terwijl hij een nieuw boek aan het voorbereiden was. Zijn tekst, gedachten en analyse worden gedeeld met toestemming van de auteur.

Bij het bestuderen van deze documenten is het nuttig om in gedachten te houden dat Henry Kissinger een belangrijke mentor is van Klaus Schwab, betrokken was (samen met de CIA) bij de oprichting van het World Economic Forum en nog steeds overleg pleegt met de CCP/Xi Jinping.

[De korte video hieronder is niet opgenomen in het artikel van Dr. Malone. We hebben hem opgenomen als een korte inleiding. De video toont Dr. David Ayoub en Dr. Stan Monteith op de Radio Liberty Conferentie 2005. U kunt de volledige presentatie van Dr. Ayoub HIER op Bitchute of HIER op Rumble bekijken. Dr. Monteith is niet meer onder ons en zijn website Radio Liberty bestaat niet meer. U kunt enkele van zijn video’s HIER vinden].

Dr. David Ayoub en Stan Monteith over NSSM 200 Govt ontvolkingsbeleid, Radio Liberty Conferentie 2005 (2 min)

Het begon allemaal met een bijeenkomst in juni 1973:

Verwijzend naar een memorandum geschreven door Generaal Taylor, presenteerden Generaal Draper en zijn collega’s hun standpunten dat de bevolkingsexplosie in ontwikkelingslanden niet alleen een bedreiging vormde voor de Amerikaanse belangen in de economie en de ontwikkeling van die landen, maar ook, meer fundamenteel, een gevaar vormde voor de politiek-militaire belangen van de Verenigde Staten.

Generaal Taylor en Generaal Draper vroegen Ambassadeur Porter om zijn advies over hoe verder te gaan met dit onderwerp. Ze zeiden dat ze er met Generaal Scowcroft in het kantoor van Mr. Kissinger over gesproken hadden in termen van de mogelijkheid van een studie door de Nationale Veiligheidsraad (“NSC”). Generaal Draper zei dat hij de President een brief had geschreven waarin hij zijn standpunten uiteenzette dat een snelle bevolkingsgroei het concept van een generatie van vrede in gevaar zou kunnen brengen en waarin hij de President aanbeval zich over dit onderwerp uit te spreken.

  Zal de mensheid over een paar jaar uitgestorven zijn?

Ambassadeur Porter zei dat ze met iemand spraken die al bekeerd was tot dit hele idee. Hij vond dat de bevolkingsprogramma’s van de VS niet nauw genoeg verbonden waren met de algemene hulpprogramma’s van de VS, maar te apart werden behandeld. Hij geloofde dat het geen zin had om hulpfondsen en voedsel naar binnen te pompen zonder een nauwere correlatie met de bevolkingsprogramma’s.

Ambassadeur Porter zei dat hij dacht dat de Sovjet-Unie niet erg geïnteresseerd zou zijn in interne bevolkingsprogramma’s, omdat ze, hoewel ze geïnteresseerd waren in geboortebeperking voor China, hun eigen lege ruimte in Siberië wilden opvullen. Hij was het echter eens met het argument van generaal Draper dat de Sovjets, net als de VS, geïnteresseerd zouden moeten zijn in het aanmoedigen van ontwikkelingslanden om hun bevolkingsgroei te verminderen. Ambassadeur Porter zei dat hij een formeel voorstel zou doen aan Kissinger om de kwestie op de agenda te zetten voor de gesprekken tussen president en Boershnev.

Ambassadeur Porter en de heer Claxton merkten beiden op dat het belangrijk is om in het buitenland te kunnen laten zien dat we de bevolking van andere landen niet vragen om meer te doen dan we thuis doen.

Generaal Draper uitte vervolgens zijn bezorgdheid over het feit dat de amendementen op de AID-wet, die door 22 leden van de commissie Buitenlandse Zaken van het Huis zijn voorgesteld, schadelijk zouden zijn, omdat … zoals hij het begreep, de toewijzing voor bevolkingsfondsen, die essentieel was geweest voor het succes van het programma, werd geschrapt. Hij zei dat hij de volgende week voor de Commissie Buitenlandse Zaken zou getuigen en er bij de commissie op zou aandringen om 125 miljoen dollar alleen voor bevolkingsprogramma’s te reserveren en het onderwerp gezondheid met 25 miljoen dollar over te hevelen naar de afdeling voedsel en voeding.

Kissinger Rapport en daaropvolgend Amerikaans Bevolkingscontrolebeleid:

In het geheime National Security Study Memorandum (“NSSM”) dat bekend staat als “The Kissinger Report” en dat werd opgesteld in opdracht van president Nixon, werden gedetailleerde plannen uiteengezet voor bevolkingsbeperking in veel landen. Deze plannen werden in 1975 officieel beleid van de VS.

Opmerking: USAID figureert het meest prominent in het rapport en was een co-auteur, samen met de CIA en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het memorandum en het daaropvolgende beleid dat op basis van het rapport werd ontwikkeld, werden gezien als een manier waarop de Verenigde Staten bevolkingsvermindering konden gebruiken om de politieke macht van onontwikkelde naties te beperken, om de gemakkelijke winning van buitenlandse natuurlijke hulpbronnen te garanderen, om te voorkomen dat jonge anti-establishment individuen geboren zouden worden, en om Amerikaanse bedrijven in het buitenland te beschermen tegen inmenging van naties die hun groeiende bevolking wilden ondersteunen. – National Security Study Memorandum 200, Wikipedia

In de samenvatting van The Kissinger Report  staat dat:

Deze belangrijke doelstelling – om niet boven de 8 miljard uit te komen – in combinatie met het feit dat we de 8 miljard in 2022 zullen bereiken, kan de intense urgentie van zoveel geplande en georganiseerde acties in de afgelopen drie jaar helpen verklaren.

Het duidelijkste resultaat van de covid-lockdowns en de onderbreking van de handel is misschien wel het huidige recordaantal mensen dat het risico loopt om te verhongeren. Vóór het covid-tijdperk bedroeg het aantal mensen dat het risico liep om te verhongeren 135 miljoen. Tegen het einde van 2021 was dat met nog eens 135 miljoen mensen gestegen, en in 2022 waren er nog eens 67 miljoen bijgekomen. Het resultaat is momenteel ongeveer 10 miljoen hongerdoden, waarvan 3 miljoen kinderen.

Verder lezen: World Hunger Facts, Actie tegen Honger

Het Kissinger Report creëerde een sjabloon en uitgavenplan dat het volgende omvat:

 • Vruchtbaarheids- en anticonceptieonderzoek.
 • Biomedisch onderzoek zou verdubbeld worden.
 • Veldproeven van bestaande technologie.
 • Ontwikkeling van nieuwe technologie.
 • Orale anticonceptiemiddelen (optimale combinaties van steroïde hormonen en doses voor bevolkingsgroepen).
 • Intra-uteriene hulpmiddelen van verschillende grootte, vorm en bioactiviteit moeten worden ontwikkeld en getest om de optimale acceptatieniveaus te bepalen.
 • Sterilisatie van mannen en vrouwen is op verschillende gebieden algemeen geaccepteerd.
 • Sterilisatie bij vrouwen is verbeterd door technische vooruitgang met aparoscopen, culdoscopen en sterk vereenvoudigde abdominale operatietechnieken … het gebruik van tubal clips, trans-cervicale benaderingen en eenvoudigere technieken kunnen ontwikkeld worden. Voor mannen zijn verschillende huidige technieken veelbelovend, maar ze moeten nog verder verfijnd worden.
 • Leuteolytische en antoprogesteronbenaderingen voor vruchtbaarheidscontrole, inclusief het gebruik van prostaglandines.
 • Injecteerbare anticonceptiemiddelen voor vrouwen … toegediend door professionals. Momenteel beperkt door hun bijwerkingen en potentiële gevaren … kunnen worden overwonnen met aanvullend onderzoek.
 • Mannelijk anticonceptiemiddel, met name een injectie die gedurende een bepaalde periode effectief zal zijn.
 • Injectie die een vrouw verzekert van regelmatige menstruatie. Het medicijn zou één keer per maand of zo vaak als nodig door professionals gegeven moeten worden om de menstruatiecyclus te reguleren.

Het rapport beveelt bevolkingsbeperking alleen aan in de Minst Ontwikkelde Landen (“MOL”) en waarschuwt dat “we ervoor moeten zorgen dat onze activiteiten bij de MOL niet de indruk wekken van een beleid van geïndustrialiseerde landen dat tegen de MOL gericht is”, hoewel het beleid precies dat was.

Het rapport benadrukt meer dan eens dat het verweven van de concepten van gezinsplanning in gezondheidsprogramma’s een strategie is om geaccepteerd te worden en zal: “de VS te helpen het hoofd te bieden aan de ideologische beschuldiging dat de VS meer geïnteresseerd is in het terugdringen van het aantal mensen in de MOL dan in hun toekomst en welzijn. We moeten erkennen dat degenen die langs ideologische lijnen argumenteren, veel waarde hechten aan het feit dat de bijdrage van de VS aan ontwikkelingsprogramma’s en gezondheidsprogramma’s gestaag is gekrompen, terwijl de financiering voor bevolkingsprogramma’s gestaag is toegenomen.”

In het rapport worden ook verplichte bevolkingsbeperkingsprogramma’s genoemd: “Een groeiend aantal deskundigen is van mening dat de vooruitzichten veel moeilijker en veel minder handelbaar zijn dan algemeen wordt aangenomen… de conclusie van deze visie is dat verplichte programma’s nodig kunnen zijn en dat we deze mogelijkheden nu moeten overwegen.”

En vroeg: “Is de VS bereid om voedselrantsoenering te accepteren om mensen te helpen die hun bevolkingsgroei niet kunnen/willen beheersen? … Zijn verplichte bevolkingsbeperkende maatregelen geschikt voor de VS en/of voor anderen?”

  Communistische motieven domineren vaccinatiepropaganda

Het rapport stelt de commerciële aanpak voor waarbij de Amerikaanse regering “groot medisch onderzoek gebruikt om de bestaande middelen voor vruchtbaarheidscontrole te verbeteren en nieuwe middelen te ontwikkelen”. Het rapport is voorstander van “grootschalige programma’s die op een kosteneffectieve manier een afname van de vruchtbaarheid teweegbrengen” en beschrijft enthousiast controversiële voorbeelden, zoals wat het noemt “de opmerkelijk succesvolle experimenten in India waarbij financiële prikkels, samen met andere motivatiemiddelen, werden gebruikt om grote aantallen mannen vasectomieën te laten accepteren”.

Het rapport stelde dat de grootste nadruk op “bevolkingsmatiging” moest worden gelegd op “de grootste en snelst groeiende ontwikkelingslanden waar de VS een speciaal politiek en strategisch belang bij hebben. In 1974 waren de genoemde landen India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesië, Brazilië, de Filipijnen, Thailand, Egypte, Turkije, Ethiopië en Colombia.

Opmerking: 33 jaar later, in 2021, doneerde de VS miljoenen mRNA-vaccins aan de volgende landen, die allemaal specifiek genoemd werden in The Kissinger Report: Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Indonesië, Brazilië, Filippijnen, Thailand, Ethiopië en Colombia.

Het beleid werd in 1976 nog verder uitgebreid nadat de NSC pleitte voor het gebruik van het achterhouden van voedsel als beïnvloedingsstrategie (food power) en het gebruik van militair geweld om bevolkingsgroei te voorkomen.

Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (“UNFPA”)

Het Kissinger-rapport stelde dat het “wenselijk is voor de belangen van de VS” om samen te werken met het UNFPA, dat al projecten had in meer dan 70 landen.

De druk om een wereldwijde strategie voor bevolkingsvermindering te ontwikkelen werd op de regering-Nixon uitgeoefend door generaal-majoor William Draper, die een grote rol had gespeeld bij de oprichting van het UNFPA en ook medeoprichter was van het Population Crisis Committee.

Het UNFPA voerde programma’s uit die door critici omschreven werden als gedwongen abortussen en gedwongen sterilisaties. Het UNFPA gaf geld van de VS om de geboortebeperkingscampagne van de Volksrepubliek China te steunen, die alom beschuldigd wordt van grote mensenrechtenschendingen, voornamelijk op vrouwen en meisjes. Ook heeft het UNFPA geld gegeven voor het gedwongen sterilisatieprogramma van de Indiase regering, dat in 2014 aan het licht kwam toen tientallen vrouwen stierven in “sterilisatiekampen” waar ze naartoe werden gelokt in ruil voor sociale voordelen.

Het programma ontving ook fondsen van andere regeringen en verschillende Amerikaanse organisaties, waaronder de Bill and Melinda Gates Foundation.

Verder lezen: The Kissinger Report and the World Population Control,  The Wolf Report, 27 augustus 2017

Top 10 methoden om de menselijke bevolking te verminderen

Hier zijn de top 10 methoden die “ze” gebruiken om de menselijke bevolking terug te brengen tot een “beheersbare” hoeveelheid, waarna degenen die overblijven (blijkbaar inclusief de erfgenamen van het fortuin van degenen die deze bus besturen) allemaal in een “utopische samenleving” zullen leven.

 • Gerichte sterilisatie
 • Oorlogen
 • Geen genezing voor ziekten
 • Seksueel overdraagbare ziekten
 • Manipulatie van het milieu
 • Abortussen
 • Genetisch gemanipuleerde organismen
 • Relaties van hetzelfde geslacht
 • De voedselvoorziening
 • Transhumanisme

Uitgelichte afbeelding: Henry Kissinger vierde zijn 100e verjaardag op 20 juni 2023 en Xi Jinping begroet ‘oude vriend’ Kissinger tijdens een ontmoeting die teruggrijpt op een tijdperk van warmere banden.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

ONTVOLKING DOSSIER

Schokkende nieuwe studie onthult dat COVID-19 prikken eigenlijk massaontvolkingswapens zijnVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBritse uitblinker ook in ontkenning over Oekraïne
Volgend artikelVS wordt moe van Zelensky, die bruggen met Europa aan het verbranden is – Voormalig functionaris van het Pentagon
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

47 REACTIES

 1. Zeer interessant artikel.
  We kunnen dus wel stellen dat alle ellende op deze planeet wordt bedacht door een clubje
  Psychopaten met een zwaar god complex.
  Laffe achterbakse strategieën om z.g. derde wereld landen te helpen maar in werkelijkheid te gronde richten. Geen enkel middel wordt geschuwd.
  Echt heel walgelijk allemaal. Uiteraard worden deze smeerlappen allemaal dik 90 jaar en behoren ze tot onze welbekende club van filantropen.
  Nou msm… mooi artikel om je tanden eens in te zetten.
  Oh nee….natuurlijk niet. Jullie zijn lang geleden al opgekocht door deze club.

  • Wij wappies wisten dit al van dag een af wij heb ben er veel bewijzen voor geleverd en vergeet zeker niet Willen Engel die alles heel fijn uit legde en de vele artsen en virologen en niet te vergeten de artsen die het zwijgen zijn op gelegd maar wel stuk voor stuk met bewijzen weren bedreigd door de elite waaronder het WEF waar zelfs Maxima aan het moorden meedeed en waar wij van weten uit welke familie moordenaars vandaan kwam of zijn jullie de beelden vergeten waar elke vrijdag de moeders stonden en vroegen waar zijn onze kinderen die de pa van Maxima uit een vliegtuig liet gooien boven zee, wat voor een dom en laf volk zijn wij Nederlanders toch, maar wacht maar verraders jullie zullen ook jullie deel krijgen want voor Rutte en zijn WEF tuig zij jullie bruikbare idioten viezerikjes ik kots op jullie en mag hopen als er een oorlog uit breek dat ik jullie voor mijn loop zal krijgen, langleven Poetin.

 2. Ik sta hier volkomen achter.
  Het is te gek om los te lopen dat in Afrika elke vrouw gemiddeld 7 kinderen krijgt.
  De gemiddelde leeftijd in Afrika is 16 jaar.
  In 30 jaar verdrievoudig het aantal afrikanen.
  Het zullen er dan 4 – 5 miljard zijn terwijl het aantal blanken en chinezen dramatisch afneemt

  • Het lullige is dat het daar waar dit het meest nodig is bijna geen zoden aan de dijk zet, terwijl west-europa ontvolkt en omgevolkt wordt.

  • @ Eelke Piers juli 26, 2023 at 18:14,
   Wat is het probleem? Zolang ze daar blijven heb ik er geen probleem mee. Afrika is zo enorm groot continent, daar past noord en zuid Amerika in inclusief Europa en Australië. De wereld kan met gemak 30 miljard mensen aan, om voedsel te verbouwen. Maar zoals ook in het verhaal aangeeft, is dat ze maximaal 8 miljard kunnen overheersen en niet meer. Zo ook dat zij Afrika bewust onderdrukken om dit continent niet te laten ontwikkelen, want dan kunnen de grote Amerikaanse of Chinese internationale coöperaties het niet meer vrij uit plunderen. Dan zouden de betreffende landen zelf die delfstoffen nodig hebben. Het is PUUR HEBZUCHT waar het omdraait.

   Maar de grote internationale beurs genoteerde bedrijven zijn de Afrikaanse landen aan het plunderen qua delfstoffen en vruchtbare landbouwgronden. Iedere Afrikaanse inwoner die in de weg staan worden met geweld hun landerijen en dorpen af gedwongen en naar opvangcentrums gebracht. Die overvol zijn, daar neuken de negers alsof ze konijnen zijn. De enige bezigheid waar ze nog interesse hebben. Want ze behoeven niets te doen daar in die opvangkampen. Vandaar uit worden vele op transport naar Amerika of Europa gezet, om de opvangkampen enigszins te ontlasten. Maar wij worden ermee opgescheept, wat de voortplantingsdrang ligt bij hen vele male hoger als hier. Omdat dat wij al van onze geboorte af al geïnfecteerd zijn door het ontvolkingsprogramma wat we gezondheidszorg noemen.

   • In Afrika willen ze het beste van twee werelden: her recht op onbeperkt kweken en het recht om hun individuele nakomelingen ook allemaal dezelfde impact te laten hebben op het milieu als de individuele westerling.

    Om de nefaste impact op de wereld van de explosieve bevolkingsgroei in Afrika te compenseren en te accommoderen zou de Westerse bevolking nu dus welvaart moeten gaan inleveren.

    Het is zeker geen toeval dat de catastrofale bevolkingsexplosie in Afrika begonnen is vanaf het moment dat de westerse deugmensen begonnen zijn met het geven van medische hulp. Zoals ze in Engeland zeggen: ‘no good deed goes unpunished’…

  • Niet waar waar want de meeste afrikanen komen naar Europa om daar verder te fokken Ontvolking van Afrika gaat verder als ze de lil daar toe laten maar de dekhengsten die het daar voor het zeggen hebben verbieden dat door hun geloof in allerhande dekhengsten theorieen De westerse bevolking heeft daar goed huisgehouden door natuurwetten te overtreden om een Afrikaan ouder te laten worden door artsen zonder grenzen ed ernaar toe te sturen Ja en dat die mensen daar nog geen euro hebebn om die monden te voeden ja daarom leven ze in grote armoede en criminaliteit om het gebrachte ontwikkeling programma van de zogenaamde weldoeners van het blanke ras te voldoen maar zoals altijd willen de blanken alleenmaar gebruik maken van de bodemschatten van Afrika om hun hebbedingtjes te produceren De grote armoede is onstaan in Afrika doordat de blanke er voet aan wal zette en het natuurvolk dat zichzelf in evenwicht hield met loze leugens en beloftes om te turnen to westerse gewoonten en gebruiken de afro zwarten weten nu ook waar west europa ligt en komen er massaal hun gram halen!!!!!!!!!!! als je dit bovenstaand artikel in de krant wil zetten dan ben je een rassist of zwarte mensen hater en breng je meteen de blanke in het ongewis

   • Beste Mensen

    Wij zullen onze eigen billen maar eerst zelf leren schoon te wassen met water
    Alvorens een ander de les te lezen i.v.m. billen wassen
    Afrikanen hebben haast geen water
    Maar weten toch beter hoe de billen te wassen
    Europa is te laconiek
    Wil het gewoon niet doen
    Hier heeft men alles om het koude water warm te maken
    Maar wij zijn te krenterig
    Wij zijn toch al Wit
    Wit betekend schoon
    Dus die Wespen stront Vliegen Bijen rond onze billen laat ons gewoon koud
    Daarom hebben wij nu toch ook nog eens opgericht de Transgender Bende
    Wij weten alles beter
    Als wij als man zijnde een vrouw voelen dan is het hup naar de dokter
    Even dat ding laten veranderen
    Hoe heet dat verschrikkelijke uitsteeksel ook alweer
    Ooo ja de piemel
    Of visa versa als vrouw zijnde
    Wat zijn wij Europeanen toch goed ontwikkeld zeg
    Wij hebben op alles een antwoord
    Of die antwoorden met de realiteit stroken of niet
    Dat doet er niet toe
    Wij de machtigen hebben toch altijd gelijk
    De wet van de sterkste geld
    Daarom grijpt het Alomtegenwoordige NU persoonlijk in
    Zowel Zichtbaar als Onzichtbaar

    Dank U

  • De krankzinnige, genaamd Kissinger, viert zijn 100ste verjaardag ongestoord door zijn niet-bestaande geweten en niet bestaande morele besef. In de jagers-verzamelaars tijd was deze psychopaat en alle andere vrijmetselaars als kleuter van het leven beroofd en was er helemaal geen enkele sprake van overbevolking geweest. Het laten overleven van het soort waar Kissinger toe behoort heeft geleid tot een enorme bevolkingsexplosie. Als wij normale mensen met een geweten deze fout herstellen wordt nooit meer gesproken over overbevolking.

 3. Deze planeet wat ‘ontvolken’ door middel van geboortebeperking is wel aanvaardbaar en zelfs noodzakelijk.

  De bevolkingsexplosie in derdewereldlanden (met dank aan onze Westerse medicijnen…) dreigt catastrofale gevolgen te hebben voor de hele wereld en is de échte reden waarom het Westerse welvaartsniveau naar beneden toe dient ‘geëgaliseerd’ te worden tot derde wereld niveau.

  10.000 km ver vliegen naar een exotische bestemming om daar een week met de kont in het zand te liggen en daarna 10.000 km terug naar huis te vliegen zal steeds meer als een onaanvaardbare perversiteit beschouwd worden.

  • Beste Doordenker-2,
   Jouw beredenering is niet correct.
   De grote bevolkings groei is voornamelijk terug te voeren op het ontbreken van een sociaal stelsel zoals dat in het westen te zien is.
   Men heeft in die landen over het algemeen geen werkeloosheids uitkering, bijstand, AOW, laat staan pensioenvoorziening.
   In dergelijke landen zijn de ouderen, die niet meer werkzaam zijn, afhankelijk van hun kinderen en familie.
   Ook bij ziekte komt de zorg van de kinderen en familie.
   Voor de 2e wereldoorlog had men in Nederland eveneens grote gezinnen waarvan de kinderen nogal eens de grootouders en/of ouders in huis opnamen.
   Het sociale stelsel wat wij nu hebben bestond destijds nog niet.
   Na de oorlog heeft Drees e.e.a. in kunnen voeren.

   Het grote verschil tussen de derde wereldlanden en het westen is, dat wij hier een IK cultuur hebben en in de derde wereldlanden nogal eens een WIJ cultuur.
   In het westen staat de maatschappij bol van allerlei organisaties die helpen bij diverse problemen zoals UWV, Sociale diensten, Welzijnszorg, gezondheids zorg, bejaardenzorg enz. enz.
   In die landen is dat vaak niet aanwezig en moet men een beroep doen op de familie.
   Ook de economie van dergelijke landen t.o.v. die in het westen zijn ontzettend anders van structuur.
   Dat e.e.a. toe te schrijven zou zijn aan westerse medicijnen is verre van de waarheid.
   Helemaal gezien het feit dat dergelijke medicijnen niet te betalen zijn voor de gemiddelde mensen daar gezien het ontbreken van een goed zorgstelsel.

    • Beste mensen

     Moordenaars Kannibalen Dieven Rovers Boevenbende
     Het Europese gestoelte gedachtengoed uit de prehisterie periode
     Henrie Kissinger gaat accoord met deze sadistisch Romeinse taktiek
     Creeer arme landen
     Maak knecht kneed ze tot Slaven
     Vervolgens
     Houd die arme landen arm
     En lach je Sadistisch krom kapot
     Lang leve lui lekkerland Europa gaande lopende over lijken
     Met valsheden van de daken schreeuwend verkondigende tot de Schaapjes van Europa
     Hersenspoelende van wij zijn de besten
     De helpers
     Leugens allemaal
     Als men ergens voor € 100,- steelt vervolgens
     € 1,- Euro in ruil voor een ander product gemaakt van diezelfde gestolen grondstoffen uit dat land gaat vragen als vergoeding
     Dan heeft men € 101,- puur winst gaande over lijken
     Zoals bijvoorbeeld bij het maken van het zogenaamde Ooo zo milieuvriendelijke Tesslalaas
     Vervolgens verkondigen schreeuwend van de Daken
     Wat zijn wij toch barmhartig
     We maken een product en geven die nagenoeg gratis weg aan arme landen
     Zonder vermeldingen making van gepleegde misdaden i.v.m. verkochte spul

     Dank U

      • Beste Mensen

       Zo gaan wij Kinderen aftreksels van de Negatieve entiteiten Vampieren Europeanen geheten de Negatieve keerzijde van de Muntstuk vertegenwoordigende onszelf als God Duivels van de Vergiften genaamd Chemicali Farmacie Doktori de mensen van Afrika zien als onze tuin met proefkonijnen volkje
       Wat zijn wij toch goed bezig volgens sommige Harteloze Bloeddorstige Vampieren Sadistisch ingestelde Barbaren van Europa
       Zie resultaat waar het toe kan leiden
       Frankrijk recent Rellen Oproer
       Een Boom in de Fik en veel Vampieren hebben geen slaapplaats meer om bungelend aan de takken te kunnen uitrusten
       Dat is wat
       En als Afrika plat word gebrand
       De meeste plaatsen zijn al leeg geroofd door ons Europeanen
       Waar wij ook neer strijken langs gaan
       Daar laten wij Woestijnen achter
       Als wij Witte Wezens Bezetenen door het Blanke All Alien het maar goed hebben

       Pas op iedereen moet de hielprik krijgen bij de geboorte al met Spionage volg apparatuur
       Anders geen controle mogelijk onder de beschermings Paraplu genaamd Shaytaan = Satan
       Via de God Duivel Theorie
       Dus ook die Aan de takken bungelende vleermuizen beste vleemuismensen
       Die helaas hoofdzakelijk in Europa voorkomen
       Door uitmoorden andere werelddelen proberen te bemachtigen
       Zoals men weet Amerika en Australië door uitmoorden de origineele bewoners van aldaar
       De Indianen en de Aboriginals
       Wij horen onze barbaarse geschiedenis te kennen
       Ja wij Europeanen zijn echt Harteloos
       Wij eten levende Apen al lepelend uit de hersenpan met een slokje alcohol erbij
       Ooo wat genieten wij daar ook nog bij
       Struin youtube op af naar die beelden
       Echt Luguber brrr….
       Niet alleen maar dat
       Zo zijn er tigtal voorbeelden van onze heldhaftige Lafaards daden
       Opend de echte Ogen en zie beste vleermuismensen
       Onze huiselijke vuil opslag is vol
       Wij bewaren graag heel veel rommel in onze container
       Het zaagsel hoofd is die container
       Daar lopen al maden uit

       Vervolgens gaan wij verbeelden daarmee iets unieks te kunnen doen of te hebben gedaan
       Het maken van een Robot bijvoorbeeld of Computer Satelieten
       Dezen zijn helemaal niet nodig
       Want men kan veel meer met telepathie
       Helaas is telepathie een verkeerde benaming ervoor
       Maar Europa heeft nog geen woord ervoor ontwikkeld
       Daarom die valse term welk ongeveer ermee overeen komt

       Dank U

       • Aanvulling

        De echte telepathie
        Hoe die te kunnen realiseren
        Volledig Puur overgave 100% dus geen 101% of meer of 99,999 % of minder in Pure Zuivere Universele Liefde dit gaat helaas alleen via een echte meester
        Geen huichelaar die zich voor meester uitgeeft
        Aangezien men geen moorden kan plegen uit liefde met uitzondering van hetzelf
        Is en word het voor ons Europeanen een zware klus
        Want Moorden Kannibaliseren …
        Dat zit gewoon in ons ….
        Helaas

   • Mensen worden te lang in leven gehouden want dat is big bucks voor multi nationals , Big Pharma en de medische sector in in t algemeen …Ons sociaal welvaart systeem is compleet bankroet, men beseft het voorlopig echter niet, politici houden het met plakband en draadjes in stand tot de volgende verkiezing waarbij ze op enkele jaartjes (geen 45jaar loopbaan dus) hun ‘schaapjes’ op het droge hebben binnen het bankroete systeem, maar onze politieke klootzakken zullen in elk geval tot op het ‘einde’ betaald worden terwijl de plebs al lang honger lijden ….

   • @Tigron July 26, 2023 at 7:39 PM

    I think you’re for a small part right that it’s a social economic issue.
    I’ve seen several interviews with African woman who claim that big families is a cultural thing. If you don’t have many kids , there must be something wrong with you/your family. Like I saw in Asian countries , where you are supposed to marriy young and have at least two or three kids.
    If your social/economic and/or cultural system doesn’t work without outside help you should change your system , or bring your population down instead of letting it grow (which is/was possible because of that same help from outside)
    Of course pointing this out is , you guessed it , RRRRRRRRRRRRacist.

  • Wat is het probleem? Vliegtuig verbruiken enkel kerosine voor de elektriciteit aan boord. De motoren verbruiken het niet, dit is een heel goed bewaard geheim. Als je een beetje logisch na kunt denken, en alleen al de volume van de zogenaamde benodigde vloeistof zou nooit in de vleugels passen. Met veel vloeistof in de vleugels zou het onmogelijk zijn om op te stijgen en te vliegen. Want de vleugels bewegen en vloeistof is niet indrukbaar. Nog buitenbeschouwing gelaten als de vloeistof kan klotsen in de tanks is het vliegtuig onbestuurbaar. Dan heb ook nog het gewicht van de kerosine, die dan al vlakbij het maximale startgewicht zit, zonder passagiers met hun koffers e.d. Kortom we worden weer keihand voor gelogen. En vandaar uit maken we de verkeerde veronderstellingen. Het enige wat wel is dat vliegtuigen door hun hete uitlaten de bovenste luchtlagen opwarmen en daarmee het klimaat mee veranderen.

  • Ook hier wordt nog bij de beesten af vermeerderd. Dat door die verdomde fokpremies en “kortingen” (lees: ik betaal voor andermans kutkinderen overal)

   Rokjessekte, katholieken en de “modetrent” om ineen weer meer dan 0, 1 of 2 kinderen te hebben.
   en kijk maar eens, op pedorut na, al dat schorum op machtige posities heeft zich beestachtig vermeerderd.

  • Beste Mensen

   Afrikanen zijn echte gelovigen
   Ze vragen en hebben geen Europese hulp nodig om te worden vergiftigd
   Chemicali Farmatie betekend vergiften of vergiften mengers
   Afrikanen kunnen zichzelf redden
   Europeanen hebben daar niks te zoeken
   Maar jaah.. hoe kan het ook anders
   Waar moeten de Europeanen naar toe om hun Kern afval en veel meer troep Zwaar Chemisch Afval te kunnen dumpen
   De naam zegt het Chemisch
   Het recent bekende uitgelekte geval Probo Kowala & de zwaar vergiftigde boten naar Bangladesh men kent die nog
   Zo zijn er veel en veel meer gevallen die niet zijn uitgelekt
   Als men echte kennis op alle helende gebieden wilt vergaren dan gaat men de toevlucht zoeken richting Azië Afrika Zuid Amerika Australië
   Vervolgens men plundere het latende een Gep achter gevuld met vanuit Europa mee genomen Vergiften
   Al moordend terroriserend onderdanige slaven makend ook nog

   De eerste Isslalalam

   Dat is het echte Iss lala Lam
   Eerst via Jadu Vanshi’s verdwalings vertakking genaamd Spiegelbeeld Kopie Jiddi Jasoos beter bekend als hardnekkig Koppig Jood
   Dienaren van Paundrak Krishna het valse of spiegelbeeld aanbidders die zich later bekend maakten onder schuil dekmantel genaamd Ineri JHWH’s Joden
   Vervolgens na te hebben gezien dat het niet mogelijk was om stand te houden tegen het Recht zichzelf ontpopt als Krishna’s Ineri Christus noemende vertakking
   Via de naam Jezus hier misbruik van makende
   Vervolgens na gezien te hebben dat dat ook niet ging baten onder de naam Is – lam via Moh A Mat
   Moge verleiding niet komen
   Met ander woorden
   Leg Maak alles Lam zonder hetzelf door Liefde te laten overtroeven met een Hart van steen
   Begrijpt men het wel een beetje?
   Nee hè
   Veels te ingewikkeld
   Immers liefde pfff
   Wat is dat nou ….
   Daar doen Europeanen toch niet aan
   Laat staan Universele Liefde
   Wij Europeanen bedenken wel onze eigen valse woorden tijdens het vertalen
   Daar zijn wij meester in
   Wij van het Westelijke halfrond
   De plaats waar de Zon ten onder gaat
   Wij brengen de nacht waar wij dat willen en we stelen de dag van die plaats daar
   Zo hebben wij Witten bezeten door het Blanke gemaakt alweer een valse namaak Zon
   Leuk hè ?!
   Wat zijn wij intelligent
   Goed hè ?!

   Dank U

 4. De taak van de mensheid op aarde bestaat er in om de co2 waarden terug te brengen naar hogere niveau’s om zodoende de aarde te vergroenen.
  Voor de industriële revolutie waren die waarden naar een gevaarlijk laag niveau gedaald, zonder het (onbedoeld) ingrijpen van de mens gingen die onherroepelijk naar de 150 ppm waarbij geen plantaardig leven meer mogelijk is.
  De mens is het enige wezen dat in staat is om de in de bodem gekapselde CO2 onder de vorm van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool) te ontginnen en als energiebron te gebruiken en zodoende de daarin gevangen CO2 terug in de atmosfeer te brengen .
  Dat kan alleen maar succesvol plaatsvinden als er voldoende grote aantallen van mensen zijn .
  Moeder aarde is zeer voorzienend maar een een groep van extreem slechte mensen met een anti-leven agenda stellen alles in het werk om deze natuurlijke evolutie om te keren.

  • De grootse producent van koolstofdioxide is de aardkorst, by far! Niet alleen uit vulkanen maar de voortdirende “massage” van de aardkorst door de zwaartekracht van zon en maan zorgt voor het vrijkomen van dit gas in de atmosfeer. Zonder de maan zou er op aarde waarschijnlijk geen leven mogelijk zijn.

   • @Case July 26, 2023 at 8:07 PM
    I thought the oceans and life on Earth were the biggest contributors of CO2 in the atmosphere.
    Do you have some good links to this ‘massaging’ of the Earth’s crust theory? Thanks in advance.

   • @ Fem juli 26, 2023 at 19:25 en Casse juli 26, 2023 at 20:07,
    Waar halen jullie die wijsheden vandaan? De maan is namelijk een krypton gaslaag hoog in onze atmosfeer, wat weerspiegeld in het firmament, zodat het net lijkt alsof het een planeet is. Die straalt enkel koud zichtbaar licht uit.

    CO2 of kooldioxide is 1 stap in de cyclus van het leven, 97% komt van de natuur zelf de andere 3% leveren wij mensen ongeveer. Want het is niet te meten in de vrije lucht. 40 promiel per kuub wordt enkel op 1 locatie op de aarde gemeten. De andere uitstoten enkel bij de bron. want we hebben nog steeds niet de gevoelige meetapparatuur om het in de vrije omgeving te meten. Maar elk levend wezen en het rottingsproces produceert kooldioxide. Zonder kooldioxide is er geen leven meer mogelijk op de aarde. Dus iedereen die voor minder kooldioxide kiest kiest voor de dood. Wat ook vele niet weten is dat de bubbels in hun frisdrank en bier koolzuurgas of te wel kooldioxide of gewoon CO2 is.

 5. Goed dat dit “ project” weer eens onder de aandacht wordt gebracht.‼️
  Dank hiervoor❗️
  Het viel mij op dat de vaccinaties niet expliciet vermeld werden in het “ genocidale rijtje”.
  Zo zie je maar weer dat er nog altijd nieuwe “ massa” genocidale middelen worden ontdekt.❗️ook nog in 2021‼️
  Ook de genetisch gemodificeerde ziekten die door ( de beruchte ) muggen ( van Bill Gates) worden overgebracht kunnen nog toegevoegd worden. ❗️
  Evenals de geo Engineering met allerelei ( giftige ) sproeimiddelen…… onder het mom van klimaat onderzoek die de USA regelmatig uitvoert vanuit vliegtuigen…… ❗️

  Hier wordt het Kissinger rapport vermeld , , maar deze “ plannen” zijn al van voor wereld oorlog 2 bij de groep eugenisten in Duitsland ontwikkeld, als ik het goed heb begrepen…kan ook de USA zijn…… ..
  Bill Gates zijn Vader was in Amerika een van de eerste aanhangers.
  Maar door WO 2 is dit project in de “ijskast” beland.
  Toen werden er 6 Miljoen Joden, vermoord door de nazis en dit was al een hoeveelheid waar dit stelletje smeerlappen even van schrokken…… maar tegelijk van likkebaarden.

  Als “ gewone burger “ kun je jezelf alleen maar verbazen.
  De wereld is door en door slecht….. de satan regeert steeds meer en meer…..en dit is SATANISCH‼️
  Probeer dit grote kwaad onder de aandacht van mensen te houden ( ze zullen je niet geloven ) want het zal regelmatig terug keren waarschijnlijk steeds in andere vormen.
  Blijf alert en laat je niets aanpraten, onderzoek voor zover mogelijk ( en met internet is dit heel goed mogelijk ) wat er speelt en in hoeverre je dit toelaat in je leven…..

  • Anna juli 26, 2023 at 20:15,
   De 2de WW was ook door hen opgezet, om zoveel mogelijk mensen te doden en Rusland door Duitsland laten veroveren. Nazi Duitsland werd uiteindelijk door de Russen vernietigd. In het westen van Europa werd nazi Duitsland verslagen door nazi Amerika en nazi Engeland. Dus die zogenaamde bevrijding was er eigenlijk niet. Het nam een andere naam aan zoals de socialisten of de democraten. Zodat voor de onwetende het niet opviel.

   Die 6 miljoen Joden die zouden vergast zijn is ook maar een aanname, want in de krant New York post van 1915 werd er gesproken over 6 miljoen Joden in heel Europa, die onder armoede leefden. Toen spraken ze al over een holocaust. Toen moest de 2de WW nog beginnen.

   Angst zaaien is hun grootste wapen, vele trappen constant in de zelfde val. Zij gaan er nog steeds vanuit de de regering het beste met hen voor hebben. Door die utopia bubbel van die massa kan niemand heen prikken, al geef jij hen alle bewijzen en feiten op een dienblaadje. Al ondervinden zij zelf de akelige gevolgen ervan, dan nog geven zij ergens anders de schuld aan. Zij zijn zienden blind en horend doof voor echte waarheden, want de grootste leugens worden zo vaak herhaald via de media dat zij die propaganda eerder geloven en als de enige waarheid aannemen. Telkens wordt door die propaganda op je emotie gespeeld. Zoals van: het is voor je eigen veiligheid, het is voor je eigen gezondheid. Maar telkens is het exact andersom.

   Het is algemeen bekent dat je mensen veel makkelijker kunt bedonderen, dan hen wijs maken dat zij bedondert zijn.

 6. OK ….t zal wel zijn zeker …maar dat ze voorlopig NIET in hun ‘opzet’ slagen is zondermeer fckn duidelijk ! Sinds november verleden jaar hebben we het 8 miljard record gebroken ….and ticking ! ….Depopulatie ? In your head , in your head (liedje ) ….

 7. Uit de reacties blijkt wel dat de meeste mensen het kwaadaardige ervan niet inzien. Ze praten over al dan niet teveel mensen op deze aardkloot en of je daar wat aan moet doen.
  Natuurlijk kan je daarover discussiëren en argumenten aanhalen voor het een of ander.
  Het kwaadaardige ligt hem echter daarin dat door een select groepje wordt bepaald dat er teveel mensen zijn en dat er gewoon een heleboel mensen dienen te verdwijnen en dan niet willekeurig maar gewoon die andere mensen, die toch al niets hebben of niets kunnen en dat ze weten dat ze de macht hebben om dat af te dwingen en dat ook doen.
  En wat is hun drijfveer: Angst, angst dat er niet genoeg op deze aardbol is voor een voorspoedig leven voor hen en de hunnen en dat ze daarom ook alles willen bezitten zodat ze de macht hebben om het niet te hoeven delen.

  • @ Wim Swinkels juli 26, 2023 at 21:51,
   Hun enige drijfveer is hun onverzadigde hebzucht, de andere niets gunnen. Als zij denken dat zij niet kunnen winnen, dan vernietigen zij alles. Zodat die andere er dan ook niets meer eraan hebben. Zij kunnen totaal niet tegen hun verlies en rechtvaardigen zij zich zelf dat zij dan alle middelen mogen inzetten om toch te kunnen winnen. Tevens genieten zij als andere in de goot belanden en/of het slecht hebben. En als mensen dood eraan gaan staan ze bewijze van spreken bij te juichen. Bij hen is elke logica ver te zoeken, want die is er niet. Zij vinden dat hun wil wet is en dat iedereen hen moet aanbidden. Elke vernedering richting hen maakt hen al razend, bij uitsluiting krimpen zij ineen. Want zij moeten constant aandacht hebben om te kunnen overleven.

   Terwijl de natuur alles in overvloed geeft en aanwezig is voor iedereen.

   • Ook al zou de natuur alles in overvloed hebben, welvaart komt er niet vanzelf. Doorheen de geschiedenis was armoede de norm. Denk eens na over dit citaat:

    “Throughout history, poverty is the normal condition of man. Advances which permit this norm to be exceeded — here and there, now and then — are the work of an extremely small minority, frequently despised, often condemned, and almost always opposed by all right-thinking people. Whenever this tiny minority is kept from creating, or (as sometimes happens) is driven out of a society, the people then slip back into abject poverty.” (Robert Heinlein)

 8. Niet te gelóven !! En alles wat ze hadden moeten doen was iedereen op de wereld een fatsoenlijk leefbaar inkomen. een dak boven het hoofd en acceptabele hygiënische omstandigheden geven…Hadden ze makkelijk gekund, voor een fractie van de kosten van al die oorlogen etc. etc. Allang is immers gebleken dat zodra mensen tot welvaart komen ze vanzelf minder kinderen gaan nemen tot zelfs het teruglopen van het aantal van de oorspronkelijke bevolking overal in de ontwikkelde welvarende(r) gebieden… Maar dan hadden ze nog geen serviele zombies gekregen die ze tot alles kunnen dwingen..Dan was er een gelukkiger wereld geweest met veel sterke zelfstandige mensen, die totale contrôle zouden afwijzen. En waar die ook niet nodig zou zijn omdat het meeste dan van zelf in consensus goed zou gaan… Zoals overal in alle kleinere gemeenschappen en landen waar die situatie ook maar enigszins bestaat…

 9. “In 1974 waren de genoemde landen India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesië, Brazilië, de Filipijnen, Thailand, Egypte, Turkije, Ethiopië en Colombia.”

  “Opmerking: 33 jaar later, in 2021, doneerde de VS miljoenen mRNA-vaccins aan de volgende landen, die allemaal specifiek genoemd werden in The Kissinger Report: Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Indonesië, Brazilië, Filippijnen, Thailand, Ethiopië en Colombia.”
  WAAROM IS INDIA NIET IN RIJTJE 2021 ? OMDAT GATES DAAR ALS HIJ DIT LAND BINNEN WIL KOMEN RECHTSTREEKS JAIL INGAAT VOOR GEWEZEN VERDIENSTEN: KINDER PRIKKEN.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in