Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (CC BY-SA 2.0)

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de mondiale elite oorlog voert tegen de mensheid en letterlijk werkt aan een radicale ontvolking van de wereldbevolking door miljarden mensen heimelijk te steriliseren en langzaam te vermoorden.

Het menselijk ras is een invasieve soort die de aarde teistert en die dringend moet worden geruimd, volgens de anti-mensheid doctrine van de mondiale elite, schrijft Baxter Dmitry.

De volgende 33 citaten over bevolkingsbeperking onthullen dat de elite echt gelooft dat het menselijk ras een plaag op aarde is en dat een grote ruiming noodzakelijk is:

1. Britse televisiepresentator Sir David Attenborough: “Wij zijn een plaag op aarde. In de komende 50 jaar of zo zal het op ons terugslaan. Het is niet alleen de klimaatverandering, maar ook de ruimte, de plaatsen om voedsel te verbouwen voor deze enorme horde. Of we beperken onze bevolkingsgroei of de natuur zal het voor ons doen, en de natuur doet het op dit moment voor ons”.

2. Paul Ehrlich, voormalig wetenschappelijk adviseur van president George W. Bush en schrijver van “The Population Bomb“: “In onze ogen is de fundamentele remedie, het verkleinen van de schaal van de menselijke activiteit (inclusief de omvang van de bevolking) om de totale consumptie ervan binnen de draagkracht van de aarde te houden duidelijk, maar te veel verwaarloosd of ontkend.”

3. Paul Ehrlich opnieuw, deze keer over de grootte van gezinnen: “Niemand heeft volgens mij het recht om 12 kinderen te krijgen of zelfs maar drie, tenzij de tweede zwangerschap een tweeling is.”

4. Dave Foreman, de medeoprichter van Earth First: “Wij mensen zijn een ziekte geworden, de Humanpox.”

5. CNN-oprichter Ted Turner: “Een totale wereldbevolking van 250-300 miljoen mensen, een daling van 95% ten opzichte van het huidige niveau, zou ideaal zijn.”

Hij werd geciteerd toen hij zei: “We zijn met te veel mensen; daarom hebben we opwarming van de aarde.”

Helaas voor hem en andere fervente depopulationisten zijn zowel de mythe van de overbevolking als het door de mens veroorzaakte bedrog over de opwarming van de aarde herhaaldelijk ontkracht.

6. De Japanse vice-premier Taro Aso over medische patiënten met ernstige ziekten: “Je kunt niet goed slapen als je denkt dat het allemaal betaald wordt door de overheid. Dit wordt niet opgelost tenzij je ze laat haasten en sterven.”

7. David Rockefeller: “De negatieve impact van bevolkingsgroei op al onze planetaire ecosystemen wordt ontstellend duidelijk.”

David Rockefeller pochte dat hij miljoenen dollars uitgaf om de zaak te promoten.

8. Milieuactivist Roger Martin: “Op een eindige planeet is de optimale bevolking die de beste levenskwaliteit voor iedereen biedt, duidelijk veel kleiner dan het maximum, dat naakte overleving mogelijk maakt. Hoe meer we zijn, hoe minder voor elk; minder mensen betekent een beter leven.”

9. HBO-persoonlijkheid Bill Maher: “Ik ben pro-keuze, ik ben voor hulp bij zelfdoding, ik ben voor gewone zelfdoding, ik ben voor alles wat de freeway in beweging krijgt – daar ben ik voor. Het is te druk, de planeet is te druk en we moeten de dood bevorderen.”

10. MIT professor Penny Chisholm: “De echte truc is, om te proberen ergens lager dan die 9 miljard te nivelleren, om de geboortecijfers in de ontwikkelingslanden zo snel mogelijk te laten dalen. En dat zal het niveau bepalen waarop de mensheid op aarde zal nivelleren.”

  Waar komt de 'Coronapandemie' vandaan en wat is het doel ervan?

11. Julia Whitty, columnist voor Mother Jones: “De enige bekende oplossing voor ecologische overschrijding is om onze bevolkingsgroei sneller te vertragen dan nu het geval is en uiteindelijk om te keren – tegelijkertijd vertragen en keren we uiteindelijk het tempo waarin we de hulpbronnen van de planeet verbruiken.

“Succes in deze dubbele inspanning zal onze meest dringende wereldwijde problemen oplossen: klimaatverandering, voedselschaarste, watervoorziening, immigratie, gezondheidszorg, verlies van biodiversiteit, zelfs oorlog. Op één front hebben we al ongekende vooruitgang geboekt door de wereldwijde vruchtbaarheid terug te brengen van gemiddeld 4,92 kinderen per vrouw in 1950 tot 2,56 vandaag – een prestatie van vallen en opstaan en soms brutaal dwingende fouten, maar ook het resultaat van één vrouw per keer die haar individuele keuzes maakt. De snelheid van deze revolutie in het krijgen van kinderen, tegen de biologische programmering in, is misschien wel onze grootste collectieve prestatie tot nu toe.”

12. Professor Philip Cafaro van de Colorado State University in een paper getiteld “Klimaatethiek en bevolkingsbeleid”: “Het stoppen van de bevolkingsgroei is bijna zeker een noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarde om een catastrofale wereldwijde klimaatverandering te voorkomen. Sterker nog, een aanzienlijke vermindering van het huidige aantal mensen kan noodzakelijk zijn om dit te doen.”

13. Eric R. Pianka, professor biologie aan de Universiteit van Texas in Austin: “Ik heb geen kwade bedoelingen met mensen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de wereld, inclusief de hele mensheid, duidelijk veel beter af zou zijn zonder zoveel van ons.”

14. Detroit News Columnist Nolan Finley: “Aangezien de nationale aandacht uitgaat naar geboortebeperking, is dit mijn idee: als we armoede willen bestrijden, gewelddadige criminaliteit willen terugdringen en ons beschamende percentage vroegtijdige schoolverlaters willen verlagen, zouden we voorbehoedsmiddelen moeten inruilen voor fluoride in het drinkwater van Michigan.

We hebben een babyprobleem in Michigan. Te veel baby’s worden geboren bij onvolwassen ouders die niet de vaardigheden hebben om ze op te voeden, te veel baby’s worden ter wereld gebracht door arme vrouwen die het zich niet kunnen veroorloven en te veel baby’s worden verwekt door zielige nietsnutten die hun zaad verspreiden als paardenbloemen en dan weglopen voor de gevolgen.”

15. John Guillebaud, professor gezinsplanning aan het University College in Londen: “Het effect op de planeet van één kind minder is een orde van grootte groter dan al die andere dingen die we zouden kunnen doen, zoals het licht uitdoen. Een extra kind is het equivalent van een heleboel vliegreizen over de planeet.”

16. Democraten strateeg Steven Rattner: “WE hebben death panels nodig. Nou ja, misschien niet precies death panels, maar tenzij we beginnen met het verstandiger toewijzen van middelen in de gezondheidszorg – rantsoenering, zoals het eigenlijk heet – zullen de exploderende kosten van Medicare het federale budget overspoelen.”

17. Matthew Yglesias, een zakelijke en economische correspondent voor Slate, in een artikel getiteld “The Case for Death Panels, in One Chart”:

“Maar niet alleen zijn deze uitgaven voor gezondheidszorg aan ouderen het belangrijkste onderwerp in het federale budget, onze onevenredige toewijzing van gezondheidszorgdollars aan oude mensen is zeker de oorzaak van het opmerkelijke gebrek aan schijnbare kosteneffectiviteit van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem. Wanneer de patiënt al over de 80 is, is het een feit dat geen enkele behandeling wonderen zal verrichten op het gebied van levensverwachting of levenskwaliteit.”

  Dit is geen samenzweringstheorie - Dit zal ook u treffen

18. Margaret Sanger, oprichtster van Planned Parenthood: “Al onze problemen zijn het resultaat van overmatig fokken onder de arbeidersklasse”.

19. Ruth Bader Ginsburg, rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof: “Eerlijk gezegd had ik gedacht dat op het moment dat Roe werd besloten, er bezorgdheid was over bevolkingsgroei en in het bijzonder groei in bevolkingsgroepen waarvan we er niet te veel willen hebben.”

20. Margaret Sanger,, oprichtster van Planned Parenthood: “Het meest barmhartige dat een grote familie doet met een van haar zuigelingen is het doden ervan.”

Liberaal icoon Margaret Sanger was oorspronkelijk een racistische eugeniste die herhaaldelijk zwoer het zwarte ras uit te roeien. De depopulist Margaret Sanger richtte zich daarna op de kinderen van de arbeidersklasse

21. Salon-columniste Mary Elizabeth Williams in een artikel getiteld “So What If Abortion Ends Life?”: “Al het leven is niet gelijk. Dat is een moeilijk punt voor liberalen zoals ik om over te praten, omdat we anders overkomen als doodswens-liefhebbende, dood-je-grootmoeder-en-je-lieve-baby stormtroopers. Toch kan een foetus een menselijk leven zijn zonder dezelfde rechten te hebben als de vrouw in wiens lichaam het zich bevindt.”

22. Alberto Giubilini van de Monash Universiteit in Melbourne, Australië en Francesca Minerva van de Universiteit van Melbourne in een paper gepubliceerd in het Journal of Medical Ethics:

“Wanneer zich na de geboorte omstandigheden voordoen die abortus zouden hebben gerechtvaardigd, zou wat wij abortus na de geboorte noemen, geoorloofd moeten zijn. … Wij stellen voor om deze praktijk ‘abortus na de geboorte’ te noemen, in plaats van ‘kindermoord’, om te benadrukken dat de morele status van het individu dat gedood wordt vergelijkbaar is met die van een foetus … in plaats van met die van een kind.

Daarom stellen wij dat het doden van een pasgeborene ethisch toelaatbaar zou kunnen zijn in alle omstandigheden waarin abortus dat zou zijn. Dergelijke omstandigheden omvatten gevallen waarin de pasgeborene het potentieel heeft om een (ten minste) aanvaardbaar leven te hebben, maar het welzijn van het gezin in gevaar is.”

23. Nina Fedoroff, een belangrijke adviseur van Hillary Clinton: “We moeten het groeitempo van de wereldbevolking blijven verlagen; de planeet kan niet veel meer mensen onderhouden.”

24. De belangrijkste wetenschapsadviseur van Barack Obama, John P. Holdren: “Een programma om vrouwen te steriliseren na hun tweede of derde kind, ondanks de relatief grotere moeilijkheidsgraad van de operatie dan vasectomie, is misschien gemakkelijker te implementeren dan te proberen mannen te steriliseren.

De ontwikkeling van een sterilisatiecapsule voor de lange termijn die onder de huid geïmplanteerd kan worden en verwijderd kan worden wanneer een zwangerschap gewenst is, opent extra mogelijkheden voor gedwongen vruchtbaarheidscontrole. De capsule zou geïmplanteerd kunnen worden in de puberteit en zou, met officiële toestemming, verwijderd kunnen worden voor een beperkt aantal geboortes.”

25. David Brower, de eerste uitvoerend directeur van de Sierra Club: “Het baren van kinderen zou een strafbare misdaad tegen de samenleving moeten zijn, tenzij de ouders in het bezit zijn van een vergunning van de overheid … Alle potentiële ouders zouden verplicht moeten worden om anticonceptieve chemicaliën te gebruiken, de overheid die tegengif uitgeeft aan burgers die gekozen zijn voor het baren van kinderen.”

26. Thomas Ferguson, voormalig ambtenaar bij het Amerikaanse State Department Office of Population Affairs: “Er is één thema achter al ons werk – we moeten het bevolkingsniveau terugdringen. Of regeringen doen het op onze manier, met mooie, schone methoden, of ze krijgen het soort rotzooi dat we hebben in El Salvador, of in Iran of in Beiroet. Bevolking is een politiek probleem. Als de bevolking eenmaal niet meer onder controle is, is er een autoritaire regering nodig, zelfs fascisme, om het terug te dringen…”

  Schokkende nieuwe studie onthult dat COVID-19 prikken eigenlijk massaontvolkingswapens zijn

27. Michail Gorbatsjov: “We moeten duidelijker spreken over seksualiteit, anticonceptie, abortus, over waarden die de bevolking onder controle houden, want de ecologische crisis, kortom, is de bevolkingscrisis. Verminder de bevolking met 90% en er blijven niet genoeg mensen over om veel ecologische schade aan te richten.”

28. Jacques Costeau: “Om de wereldbevolking te stabiliseren, moeten we 350.000 mensen per dag elimineren. Het is verschrikkelijk om dat te zeggen, maar het is net zo slecht om het niet te zeggen.”

29. De Finse milieuactivist Pentti Linkola: “Als ik op een knop kon drukken, zou ik mezelf zonder aarzelen opofferen als dat zou betekenen dat miljoenen mensen zouden sterven.”

30. Prins Phillip, echtgenoot van koningin Elizabeth II en medeoprichter van het Wereld Natuur Fonds: “In het geval dat ik gereïncarneerd word, zou ik graag terugkeren als een dodelijk virus, om iets bij te dragen aan het oplossen van overbevolking.”

De echtgenoot van koningin Elizabeth, prins Philip, heeft tijdens zijn leven een aantal opmerkingen gemaakt waarin hij aangeeft te willen reïncarneren als een “dodelijk virus” om verwoestingen aan te richten in de wereld en de wereldbevolking te verminderen.

31. Henry Kissinger, een toparchitect van de Nieuwe Wereldorde, wordt door velen beschouwd als een van de grootste oorlogsmisdadigers ter wereld. Hij heeft hard gewerkt om zijn ontvolkingsplannen uit te voeren.

Hij werd ook geciteerd toen hij zei:

“Ontvolking zou de hoogste prioriteit van het buitenlands beleid ten opzichte van de derde wereld moeten zijn, omdat de economie van de VS grote en toenemende hoeveelheden mineralen uit het buitenland nodig zal hebben, vooral uit minder ontwikkelde landen”.

32. De Engelse primatologe Jane Goodall, die bijdraagt aan de agenda van het WEF, vertelde haar mede-globalisten dat ze “de planeet konden redden” van de “opwarming van de aarde” als de wereldbevolking 90 procent kleiner zou zijn dan nu.

33. Bill Gates is misschien wel de gevaarlijkste en meest geobsedeerde depopulationist ter wereld. De vader van de Microsoft-oprichter was hoofd van Planned Parenthood en heeft zijn opvattingen over bevolkingsbeperking van jongs af aan beïnvloed.

In een TEDx-lezing legt hij uit dat een manier om het CO2-niveau te verlagen (wat overigens helemaal geen probleem is, aangezien het totale CO2-niveau) is door de menselijke bevolking te verminderen:

“De wereld heeft op dit moment 6,8 miljard mensen. Dat worden er ongeveer negen miljard. Als we nu echt goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg, kunnen we dat met misschien 10 of 15 procent verminderen.”


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Schokkende plannen voor ontvolking en een wereldwijd totalitair systeem meer dan 50 jaar geleden onthuldVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVK overheidsgegevens onthullen 16x meer sterfgevallen in gevaccineerd cohort terwijl ’tsunami van de dood’ de natie overspoelt
Volgend artikelKijk: Japanse professor brengt verbluffende boodschap die iedereen moet horen (Nederlands transcript)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

48 REACTIES

  • dat is omdat zijn denken dat zij het recht hebben om oud te worden, terwijl de ‘mensen’ waarover zijn het hebben, de kinderen zijn van een mindere God. Attenborough and Goodall en de meestal ‘democratische’ fanaten hier genoemd, denken dat die Andersen beesten zijn – of slechter Dan de beesten. Want die twee vinden beesten better Dan mensen, en in zekere zin, Ben ik het met hen eens! Als je ziet wat er grande is in de wereld, dat gebeurt niet in de dierenwereld, duizenden beesten die mekaar afmaken om even stukje grond. Ik Ben het totaal met je eens, dat deze oude mensen het voorbeeld zouden moeten geven. In plaats van bloedproducten te nuttigen om Langer te leven, zouden ze de canadese regering om een zelfmoord kit moeten vragen! Al die vindt dat er te veel mensen zijn, geeft het voorbeeld. U eesrt, Dan uw kinderen, kleinkinderen, families enz. Dan kunnen wij rusting Verder leven.

 1. Allemaal zelfbenoemde ‘superieure’ mensen. Opvallend is dat geen van de in het artikel genoemde figuren de hand aan zichzelf slaat of eigen familie opruimt. Heel apart.

 2. Als we de bevolkingsgroei per ras bekijken dan wordt duidelijk welke rassen het probleem dat zij denken te zien veroorzaken.

  Blanken zijn het in ieder geval niet!

  Dus bij ons moeten ze niet zijn!

  Politici die de overbevolking van Europa veroorzaken door import van Mislim tuig dat hier fokt als konijnen zouden wel aangepakt moeten worden. Zowel die politici als het tuig natuurlijk.

  • Blanken zijn het helaas wel, die zijn namelijk de ongezondste. In het westen eten we alleen verwerkt voedsel, kanker is doodsoorzaak 1. Dus zorkkosten het hoogst. Terwijl in de armere landen het bijna niet voorkomt, meer vers gegeten wordt en de mensen daar de sterkste genen hebben.

   • “daar de sterkste genen hebben”… Je slaat de plank heftig mis. Wij eten ongezond, maar aan onze genen is niet veel mis. In moslim landen is er enorm veel inteelt, daar ligt de genetica op zijn bek, en een zwarte huid heeft 5 maal meer zonlicht nodig om dezelfde hoeveelheid gezondheid versterkende vitamine d te produceren. Zo kan ik je nog wel wat voorbeelden noemen. Je kon er niet meer naast zitten.

    • Waarom komt kk hier zo veel voor en in arme landen binna niet? Waarom winnen er bij sport ALTIJD donkere mensen? Waarom takelen blanken vrouwen na hun 30e helemaal af en zijn de bv indo vrouwen op hun 50e nog steeds mooi?

     • 👍🌟 HELEMAAL JUIST 👏 👏…laat de anderen maar Onzinnig lullen…je kan er een boek over schrijven of een Encyclopedie… feit is dat onze bevolking, de Westerse Wereld dus..over heel de Aarde het gaan zoeken is op alle andere werelddelen ( met uitzondering van een aantal Moslim volkeren ).. letterlijk Overall.. omdat men hier Niet/Nooit tevreden is..de Donkere Middeleeuwen waren hier en Nergens anders… wij maakten de rest vd wereld kapot smerig en vuil hebben deze mensen achter gelaten nadat we alles Geplunderd en Verkracht hadden én ze doen het nog steeds..nu krijgen ze de Rekeningen voorgeschoteld…en dan hebben we nu ook die idioten die de mensheid willen decimeren..BHULSHIT..end of Story…we zullen wel zien wat de Joodse Moordenaars én hun volgelingen bereiken.. namelijk hun Verdiende Loon…

   • Dat heeft weinig met het blanke ras te maken.
    De zorgkosten zijn hier extreem hoog vanwege het gegraai wat toegelaten wordt door de vriendjes ( Hugo de Jong en broer, van de Leyen met dr Pfizer als voorbeeld ).
    Kanker zou niet zo actief zijn als de mensheid niet constant in een EMF 5G veld zou rondlopen, elk huis z’n wifi kastjes er uit pleuren en zich niet liet vergiftigen met medicijnen en vaccins.

    Zet de blanke in een schoon land en je hebt na een eeuw een superras. En dat bedoel ik niet op z’n Duits.

  • Exact Barry,

   Je kunt de gehele wereldbevolking in Nederland kwijt als je per persoon 1m2 zou geven en dan hou je nog twee provincies aan ruimte over. Realiseert zich bijna niemand.

   • het is alleen jammer dat we er zo’n puinzooi van maken. Zeeën leegstropen, vervuiling, gif in bron, water, lucht, voedsel en dit allemaal uit financieel gewin.

    Moet ik denken aan de kapitein van een trawler die miljoenen gevangen haringen overboord gooide omdat er een een vettere school te vangen was. Ik denk dat er zat mensen op aarde zijn wellicht al veel te veel als we het fatsoen niet hebben om de aarde waar we op leven te respecteren.

    • @Gijp Dat laten we ons vertellen, maar is dat waar? Ruim 70% van de aarde is water, denk je echt dat we die leeg kunnen vissen? Er zijn gigantische stukken oceaan waar nooit een mens komt en dat geld ook voor land. De aarde doet het prima en er is meer dan genoeg voor iedereen om een mooi en rijk leven te leiden, maar dat mogen wij niet weten. Het moet lijken of er schaarste en gevaar is om ons onder controle te houden en veel aan ons te verdienen.

     • Ik zal maar niet naar bronnen vragen Anton. Of hadden we de walvis ook niet bijna uitgeroeid. En de Dodo en god mag weten hoeveel diersoorten nog meer. Bushmeat is in Afrika ook populair en de Chinezen hebben hun land al kaal gevreten. Een paar panda’s hebben ze nog en die zitten in Rhenen. Het is overal het zelfde.

   • er zijn hier in de USA honderden vierkante km waar geen mens woont. natuurlijk zijn dat plaatsen met weinig water. maar als je ziet hoe Groot dit land is en hoe gecentraliseerd de bevolking, Dan is overbevolking gewoon even lachertje. Dat Attenborough en Goodall daar in trappen is gewoon onzin. En Van de Rockefeller is Al honderd jaar geweten dat ze de wereld voor hunzelf willen hebben. Ze zijn stinkend rijk maar willen nog meer.

  • Juist, het smerige type die zeggen overbevolking, zijn veelal al ver in de 70-80 of zelfs ouder. Waarom geven zij niet het voorbeeld. Dat gedoe met ecologisch is enkel en alleen maar om alles aan banden te leggen voor het gewone volk. Elkaar opzetten tegen elkaar is wat de Zionisten het beste kunnen.

   • De ziokhazaarse entiteit aka Israël heeft maling aan het in april 1961 in werking getreden Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer door op 01.04 de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus te bombarderen en waarbij zeven hoge Iraanse officieren zijn omgekomen.
    De westerse Mockingbird press/ newspeak/ msm zwijgt als het graf over de eerste Iraanse vergeldingsacties en waarbij de havenstad Eilat en een olieraffinaderij bij Haifa door raketten zijn getroffen.
    De doorgestoken kaartactie van Hamas op 07.10.2023 en waarbij ze de – naar men zegt – best beveiligde grens ter wereld heeft doorbroken begon om 06.06 uur (66) en deze Hamas-activiteit vond plaats exact 22 jaar na het begin van Operation Enduring Freedom, de Amerikaanse inval in Afghanistan, zogenaamd n.a.v. 9/11.
    Hamas is in 1987 opgericht door Israël en wordt mede gefinancierd door o.a. Dubai.

 3. Nou ik ben voor meer bevolking om maar eens tegengas te geven. Zolang iedereen maar zijn rommel in de prullenbak gooit en er niet te veel vreemde culturen Europa binnendringen. Als je met een vliegtuig boven de wereld vliegt, kost het je moeite steden te vinden. Er is dus ruimte zat Laten we dus stug volhouden dat we voor de honderd miljard mensen gaan op aarde. Wie schrijft het nieuwe boekje: ‘De Club van Amsterdam’, of zo. Las net ook een artikel op het NOS (Novus Ordo Seclorum) waar ze constateerden (lees promootten), dat er zoveel meer jongeren zich laten steriliseren. Ik geloof er niets van. Kinderen krijgen is het motto, zo veel als zand in de woestijn en sterren in de hemel.

  • Klopt helemaal……..Culturen……dus zéker ook de onze……kunnen alleen maar groeien door uitwisseling.

   Als we dat nooit hadden gedaan, hadden we vermoedelijk nog steeds op klompen rondgebaggerd in de overlevingsstand.

   We zijn er vijfhonderd jaar geleden nogal definitief mee begonnen…….en nee, ik praat dat koloniseren niet goed! Dat is voor veel mensen nogal dodelijk geweest, en daar heeft ook dit land een stevig steentje aan bijgedragen.

   Dus zal ik dat gegeven van uitwisseling án sich’ absoluut niet demoniseren. Dat is heel wat anders dan de verziekte pestbende in die tweede kamer, die desnoods zijn ouwe moer als hoer aanbiedt, als die er beter van kan worden.

   Maar goed…….als de betalingen stoppen aan het tuig wat onze samenleving verziekt, dus zowél de onderkant van de samenlevingen uit Noord Afrika, als aan dat omhoog gevallen mentaal gedepriveerde schorum wat voor politicus wil doorgaan, stort het kaartenhuisje vanzelf in.

   Het is de enige reden dat ze als een dolle tekeer gaan om geld af te schaffen, en een digitaal systeem met de belofte van absolute slavernij er doorheen proberen te jagen.

   Te laat!

   Dat gaat ze niet meer lukken.

   • Culturen zijn mensgemaakt, alles wat mensgemaakt is heeft een houdbaarheidsdatum. Het is tijd om te ontdekken wat ons verbindt zonder houdbaarheidsdatum.

 4. De meeste van deze ontvolkers zijn academisch gevormd.

  “Het had geen zin om te proberen de intellectuelen te bekeren. Want intellectuelen zouden nooit bekeerd worden en zouden sowieso altijd toegeven aan de sterkeren, en dit zal altijd ‘de man in de straat’ zijn. Argumenten moeten daarom grof, duidelijk en krachtig zijn en een beroep doen op emoties en instincten, niet op het intellect. Waarheid was onbelangrijk en geheel ondergeschikt aan tactiek en psychologie.”

  – Jopseph Goebels

  “Hoe meer je hebt gestudeerd, hoe meer je wordt beloond. De hoog geschoolden in deze maatschappij, hebben geen idee meer hoe de wereld in elkaar zit. Hun hesenbibliotheek bevat enkel kennis uit boeken. Ze zijn het contact met het echte menselijke leven volledig kwijt geraakt, omdat ze hun kennis uit boeken hebben gehaald. Deze bevat enken nog informatie, die ons gevangen kan houden. En ze hebben het zelf niet in de gaten. Ambachtslieden zijn volledig verdreven en hebben gedwongen plaats moeten maken voor een weggooimaatschappij, waaruit alle kleur en schoonheid is verdwenen. De ‘Tel-lie-vision’, hersenspoelt dagelijks de massa met nep nieuws. Dit heeft tot gevolg, dat mensen meer en meer in robotten veranderen, en niet langer in staat zijn zelfstandig en kritisch na te denken.”

  – Harriet Algra

 5. volgens de mensen die menen dat er veel te veel mensen op de aarde zijn zijn er veel te weinig mensen in nederland.
  of is het de bedoeling dat bevolkingsgroepen elkaar straks afmaken

 6. Nr 13 is og het meest eerlijk, maar ik hoop dan wel dat wat hij bedoeld met “wij” hij het over zijn groep heeft, die andere 32 en hun opdrachtgevers en al diegenen die daarboven aan de touwtjes trekken.
  Stel je voor in wat voor een vreedzame wereld we zouden leven als al die onruststokers zouden verdwijnen.

  • Dan gaan we van 99% tegenwind, naar 99% rugwind. Mensen moeten gaan realiseren dat we niets te verliezen hebben. De winst daarentegen zal gigantisch zijn.

 7. Even advies gevraagd aan ChatGPT.
  Als we alle mensen op aarde zouden plaatsen in 1 vierkante meter in Zeeland, Brabant en stukje Limburg

  Laten we een ruwe schatting maken. Laten we zeggen dat het totale landoppervlak van Zeeland, Brabant en een klein stukje Limburg samen ongeveer 14.000 km² is.

  Als we alle mensen op aarde in dit gebied zouden plaatsen, dan zouden we het totale landoppervlak moeten delen door het aantal mensen. Laten we aannemen dat er nog steeds ongeveer 7,9 miljard mensen zijn.

  Dus, elke persoon zou ongeveer (14.000 km²) / (7,9 * 10^9 mensen) = ongeveer 1,77 * 10^-6 km² (of 1,77 vierkante meter) ruimte hebben.

  Dit betekent dat elke persoon ongeveer 1,77 vierkante meter ruimte zou hebben, wat iets beter is dan de vorige berekening, maar nog steeds erg krap en onpraktisch. Het illustreert nog steeds krachtig hoe dichtbevolkte gebieden kunnen zijn in vergelijking met andere delen van de wereld.
  Dan is de rest van de wereld leeg.

  • ALLES is een leugen… ALLES. Er zijn geen crisissen behalve de crisissen die de satanisten maken. Er is geen overbevolking, behalve waar de satanisten het creëren. Het wordt allemaal opzettelijk gecreëerd. ALLES van geboorte tot graf wordt geregisseerd en alles wat wij leren is een leugen, waardoor wij in een totale leugen leven en over totale leugens discussiëren. Het is zo gigantisch dat we echt 99% moeten loslaten. Als je dat eenmaal echt realiseert, dan worden dingen eenvoudiger… alles moet opnieuw… ALLES. En daarvoor moet de oude wereld tenonder gaan en sterven, zodat er een nieuwe wereld kan beginnen… eentje waar we alles loslaten en helemaal opnieuw beginnen. Tegen de tijd dat deze Great Awakening is voltooid zullen we allemaal uit de hypnose zijn van apparaten en media en ONDERwijs en politiek. Dan zullen we niks meer geven om consumptie. Alles wat we nu nog heel belangrijk vinden, zal volkomen onbelangrijk worden. Alles waar we nu nog van DENKEN te genieten zal waardeloos worden. We zullen innerlijk bevrijd worden en uit onze non-stop overprikkeling komen en loslaten wat we nu nog met twee handen vasthouden. Je kan pas zwemmen als je de stenen die je vasthoudt loslaat. We gaan realiseren dat alles wat we vasthouden voorkomt dat we kunnen zwemmen… leven.

 8. Hij spreekt de waarheid: 13. Eric R. Pianka, professor biologie aan de Universiteit van Texas in Austin: “Ik heb geen kwade bedoelingen met mensen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de wereld, inclusief de hele mensheid, duidelijk veel beter af zou zijn zonder zoveel van ons.”
  De mensheid zou inderdaad veel beter af zijn zonder de elite.

 9. 33 keer dezelfde denkfout. Zien de mens los van en buiten de natuur. Zie in plaats daarvan de mens als onderdeel van de natuur en ook alles wat mensen maken als natuur en je beseft dat we de natuur gewoon de vrije loop moeten laten en dat dan het evenwicht vanzelf hersteld wordt. Zoals altijd gebeurt als een soort -in dit geval de mens- zo dominant wordt dat die soort een plaag wordt. Ook zonder ingrijpen wordt die soort gedecimeerd op natuurlijke wijze, dus zo dat enkel de meest geschikte exemplaren overleven. De meest geschikte zijn niet noodzakelijk de sterkste, de intelligentste of de rijkste. “Survival of the fittest”, letterlijk vertaald “Overleving van de meest geschikte”.

 10. Uit welk jaar is dit artikel afkomstig, want er wordt gewag gemaakt van 6,8 miljard inwoners op deze planeet en volgens New World Order-instituut VN hebben we in november 2022 de grens van 8 miljard inwoners gepasseerd.

 11. Als al die mensen praten over de overbevolking en het doden van ontelbare volkeren vraag ik mij af waarom beginnen ze niet met zichzelf dan is er al minimum 30% minder volk op onze wereld anders moeten we ze een beetje helpen toch

 12. We wisten al langer dat de vijand der mensheid, in zio-Anglo-Amerikaanse hoek huist, het nieuwe Empire of Evil. Dit vertoont het lange termijn effect van Luther’s (+1546) Reformatie in 1517 en, via Calvijn’s (Cohen) opkomst enkele jaren later, geïmplementeerd door de vrouwenmoordenaar Hendrik VIII (+1547) en de genocidaire puritein legerleider Cromwell (+1659). Naarmate het Christendom verder weg ebt, vanaf 1517, werd de wereld gewelddadiger (FR ‘1789’, WO I en WO II), eindigend in zelfvernietiging wereldwijd, zelfs suïcidair met te kleine gezinnen, de pil, abortus en euthanasie. Somberheid troef van de ‘dood cultuur’, aangehaald door paus JP 2.

  Maar ik geloof er niks van. Die zio elites halen die slag niet binnen? Herbezinning zal komen.
  In gedachte houdend Jaweh’s belofte aan Abraham (2500 jr voor Christus), “uw nakomelingen tellen als de zandkorrels aan zee”. Jaweh sprak voor de eeuwigheid en Abraham bevroedde niet de komst van Christus en de vernietiging van Jeruzalem (Jaar 70).
  Het nieuwe Jeruzalem, Rome, zal dus hersteld worden, alle vijandschap der wereldse duivels krachten ten spijt.

 13. Alles wat deze zichzelf noemende “elite” hier uit hun botten slaan zijn stuk voor stuk door hun zelf gecreëerde toestanden, niks van al hun gezever kunnen ze onderbouwen en bewijzen. Wat inmiddels wel bewezen is, is het feit dat zij de grote schuldigen zijn en zich zo zelf tot “overbodige eters” gemaakt hebben die de mensheid in groot gevaar brengen. Alleen dan, als we ons ontdoen van dit crimineel gepeupel, zal de mensheid en heel de natuur weer normaal kunnen functioneren. Dus……..

 14. HONESTY

  No matter how painful it might be, empaths will always go with the truth. They hate lying and they hate being lied to. They are some of the most forceful advocates of better to get hurt by the truth than comforted with a lie’.

  Because empaths like truth, you’ll never be lied to. You’ll always be clear with where you stand with them. You won’t ever need to worry that an empath is lying to you or that you’re being manipulated.

  You’ll always get the truth in your relationship, and this is something many couples lack.

  Many people have learned to block their emotions early in life.
  There are many reasons that lead to the suppression of emotions, and all of them are associated with pain.
  This world moved into the Age of Aquarius in the year 2000-4000
  https://6dimensionsofhealing.com/emotional-dimension/

  5th DIMENSIONAL SOLAR SPINE AND TWELVE SOLAR CHAKRAS.
  Humans will have 12 helix DNA by combining 2 helix DNA.

  The incredibly powerful vibe of the Super New Moon and The White Sun.

  There is a mission at hand. We were called to assist in a grand ascension.

  Mother Earth is awake, just as most of you reading this are. She is ascending so that she can activate your light body, just as we are. Our role is to ground as much of our multidimensional soul as we can so return to authenticity is becoming the real you without ego is self love.

  Het aquariustijdperk brengt echter snellere ontwikkeling van de geest (het bewustzijn) van de mens. Hierdoor worden de chakra’s nog belangrijker. De kosmische mens heeft dertienvoudig bewustzijn en dit betekent dat we in plaats van zeven chakra’s nu dertien chakra’s hebben. Hiermee kunnen we dan ook op dertien niveaus transformeren. De chakra’s en hun werking
  https://tweelingzielenenmeer.nl/chakras-in-het-aquariustijdperk/

  While this article is in NO WAY intended to replace or minimize the support of mental health professionals, it is possible that if you are experiencing these symptoms, you might be going through The Shift. And with some guidance, you can make it through.
  https://www.nickersoninstitute.com/blog/no-you-are-not-going-crazy-its-part-of-ascension-and-the-shift

  We Rise By Lifting Others.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in