Wat is het “Grote Geheel” van Covid-19, alias SARS-CoV-2? Is het dat wat we ook als eindspel kunnen aanduiden, of wat Aldous Huxley “Brave New World” (1932) noemde, science fiction – geleidelijk werkelijkheid wordend in de vorm van de VN Agenda 2030 – met het uitvoeringsinstrument van Agenda ID2020 gecreëerd door Bill Gates.

We staan aan het begin van het eindspel. We bevinden ons in wat het Rockefeller Report van 2010 “The Lockstep” scenario noemt, schrijft Peter Koenig.

Dit is het eerste van vier scenario’s die worden uitgelokt door een onzichtbare vijand, een virus, een Coronavirus, vergelijkbaar met het virus dat ten grondslag lag aan de SARS-uitbraak in China van 2002 tot 2004.

Dit virus moet worden gepropageerd als een enorm dodelijk gevaar. Het is een hersenspoelende angstcampagne. Het besluit voor de lancering werd genomen tijdens Event 201, in NYC op 18 oktober 2019 – enkele weken voor de eigenlijke SAES-CoV-2 uitbraak.

En dat werd bevestigd tijdens de conferentie van het Wereld Economisch Forum (WEF) in januari 2020 in Davos, Zwitserland.

Event 201, georganiseerd door de Bill and Melinda Gates Foundation, de Johns Hopkins School of Medicine (gefinancierd en gecreëerd door de Rockefeller Foundation) en het WEF, was voornamelijk een computersimulatie van een SARS-achtige pandemie, die in 18 maanden zo’n 65 miljoen mensen zou doden – en de wereldeconomie zoals we die kennen zou vernietigen.

Wat werd voorzien was een bio-oorlog tegen de mensheid. Het virus heette SARS-Cov-2, en werd later door de WHO om redenen van verhulling voor de makers omgedoopt tot “Covid-19”. De naaste metgezel van het virus was ANGST – angst als wapen.

Samen met een enorme propaganda- en hersenspoelingsinspanning werd de hele wereld – 193 lidstaten van de VN – als Covid risico aangeduid – en de WHO verklaarde op 11 maart 2020 een pandemie – zoals later bleek een plandemie te zijn.

Stel u zich dat eens voor. Met slechts ongeveer 4.600 “gevallen” wereldwijd, noemde de Wereldgezondheidsorganisatie het een pandemie.

De wereld ging in een shocktoestand. Wanneer mensen in shock zijn, zijn ze goedgelovig en zullen ze alles accepteren – zie Naomi Klein’s “The Shock Doctrine” (2008).

Een onzichtbare globalistische cabal gaf tegen medio maart 2020 opdracht tot een wereldwijde lockdown van alle 193 VN-regeringen tegelijk. Regeringen werden omgekocht, gecorrumpeerd, gecoöpteerd of bedreigd om zich te gedragen zoals bevolen door een wereldwijd gemeenschappelijk moet-narratief.

Het hele VN-systeem was, en is tot op de dag van vandaag, een onderdeel van deze wereldwijde fraude. De regeringsleiders die het narratief niet volgden, die zich verzetten tegen de pandemie, riskeerden immers zware “straffen”.

De president van Burundi, Pierre Nkurunziza, is onverwacht op 8 juni 2020 overleden, vlak voor het officiële einde van zijn ambtstermijn. Hij was de langst regerende president in de Burundese geschiedenis.

  Het is officieel: Uw DNA wordt als wapen tegen u gebruikt

Zijn dood werd gediagnosticeerd als een hartaanval. Hij stond bekend om het tarten van het officiële narratief van Covid-19 en het uit zijn land schoppen van de WHO – kort voor zijn dood.

De populaire president van Tanzania, John Magufuli, is op 17 maart 2021 in een ziekenhuis in Dar es Salaam overleden aan “hartcomplicaties”. Magufuli was een van Afrika’s meest prominente sceptici van het Coronavirus.

Hij riep op tot gebed en kruidentherapie met stoom om het virus te bestrijden. Kort voor zijn dood had hij PCR-tests had laten uitvoeren op een papaja en een geit – en dat de tests positief terugkwamen, wat impliceert dat de beruchte PCR-testkits vooraf met het virus besmet waren.

Het grote publiek wordt in het ongewisse gelaten over wat de Deep State, de oligarchen van bedrijven, banken en hightech-communicatie, of gewoon het werkelijke plan van de Global Cabal is achter de Covid-19 fraude.

Het tot dusver bijna onzichtbare Grote Geheel, ook wel The Great Reset genoemd, of in het jargon van de VN-agenda 2030, “Build Back Better” – bestaat uit een drieledige doelstelling:

• I Het nemen van totale controle over de mensheid, zoals in One World Order (OWO); door elektromagnetische manipulatie (daar komt 5G, later 6G om de hoek kijken); door alles te digitaliseren, inclusief al het geld; door mensen om te vormen tot transmensen; zij – de heer Klaus Schwab, de co-auteur van de Great Reset, en zijn cabal, noemen het de 4e Industriële Revolutie;

• II Het verschuiven van activa en middelen van het midden en de onderkant van de samenleving naar de top few; en

• III Drastische vermindering van de wereldbevolking door een eugenistische agenda van massale ontvolking.

Uiteindelijk zal een kleine globalistische elite – allen die verbonden zijn met het management en de regering van de OWO tirannie – plus een relatief kleine wereldbevolking van lijfeigenen – of wat Aldous Huxley de “epsilon mensen” noemde (de laagste kaste van werkende mensen) – in de toekomstige als “transhumanen” overleven. De horigen of Epsilon mensen, zouden allen elektronisch gecontroleerd en gemanipuleerd worden, zodat zij niet zouden zondigen in het zoeken naar hun verloren gewaande “vrijheid”.

De door Rockefeller geleide Bilderberg Society en Rockefeller’s protégé Henry Kissinger propageren al tientallen jaren een verminderde wereldbevolking. Denk aan de beruchte uitspraak van Henry Kissinger: “Wie de voedselvoorziening controleert, controleert de mensen; wie de energie controleert, kan hele continenten controleren; wie het geld controleert, kan de wereld controleren”.

Bill Gates is nu de belangrijkste voorstander van een verminderde wereldbevolking. Hij is onlangs ook de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in de Verenigde Staten geworden.

  "Iedereen op aarde zal sterven", waarschuwt top AI-onderzoeker

Naar verluidt bezit hij 242.000 acres (ongeveer 980 vierkante kilometer) landbouwgrond in 18 staten. Wat is hij van plan te doen met deze landbouwgrond? – Wel, hij die het voedsel controleert, controleert de mensen. Gates is ook een belangrijke aandeelhouder en partner in (Bayer) Monsanto’s GMO-zaad en bestrijdingsmiddelendivisie.

Op dit moment kunnen we alleen speculeren.

Maar sommige van de niet zo vergezochte speculaties suggereren dat Bill Gates synthetisch voedsel, in het laboratorium geproduceerd vlees, en GMO (genetisch gemodificeerde) granen en groenten wil produceren onder het mom van milieubewustzijn (d.w.z. de goede oude “klimaatveranderingsagenda”) en de New Green Deal.

Dit synthetische GMO-voedsel, volgestopt met giftige bestrijdingsmiddelen, zal dan gaan concurreren met “echt voedsel” dat – onder de neoliberale marktwerking steeds zeldzamer zal worden – alleen betaalbaar voor de elite.

Synthetisch voedsel kan allerlei “gezondheids- en ziekte”-middelen bevatten om de bevolking te reguleren. Natuurlijk zullen de Epsilon mensen hier geen idee van hebben. Als de Great Reset klaar is, zullen ze niets bezitten en gelukkig zijn.

Terwijl dit zich in de schaduw afspeelt, onzichtbaar voor de meeste mensen, zorgen de media ervoor dat het debat – officieel door de regeringen en officieus door de anti-Covid maatregelen demonstranten – volledig wordt toegespitst op het Covid-19 virus, de infectie, de onzichtbare, wrede vijand, de angstzaaierij, plus alle repressieve Covid-maatregelen, mondkapjes, de sociale afstand, de halve of hele lockdowns, de reisbeperkingen, het al dan niet vaccineren – en de verplichte elektronische vaccinatiekaarten, vergelijkbaar met Agenda ID2020.

Allemaal concentreren ze zich op het Covid-19 virus.

Bijna niets doet vermoeden dat er een Groot Geheel is, een veel grotere, veel dodelijker agenda achter dit alles, dat het virus en de gruwelijke angst die het bevordert, slechts een instrument is om de grotere doelstellingen te bereiken, die welke hierboven zijn opgesomd.

Nauwelijks wordt in een publiek of onofficieel debat, zelfs niet in massale anti-Covid maatregelen protesten tegen het virus, zoals de “Wake up the World” demo van de World Freedom Alliance – in Kopenhagen op 4 februari 2021, het Grote Geheel aangeroerd, wat ons te wachten staat aan het einde van de VN Agenda 2030: je bezit niets en bent gelukkig.

We zijn in oorlog. Niet alleen tegen een onzichtbare vijand, het Coronavirus en de bewapende factor ANGST, maar ook tegen onze eigen onwetendheid en onbewustheid.

En tegen de Global Cabal – het WEF en zijn Great Reset met zijn verraderlijke nep-New Green Deal, een nieuw ultra-neoliberaal kapitalisme, groen geverfd – en van plan om ons allemaal op te slokken onder het bedrog van de klimaatverandering en het milieuactivisme, de wedergeboorte van de Greta-agenda.

De Britse premier, Boris Johnson, sprak op 8 oktober 2020 via video zijn conservatieve Tory-partij toe met ongeveer deze woorden:

  Zijn deze mensen slecht of gewoon krankzinnig?

“We hebben te veel verloren, te lang gerouwd en het leven kan niet doorgaan zoals voorheen. De geschiedenis leert ons dat gebeurtenissen van deze omvang – oorlogen, pandemieën – niet zomaar komen en gaan. Meestal zijn ze de aanzet tot sociale en economische veranderingen. Wij zien deze gebeurtenissen als een periode om te leren en beter te worden. Vandaar dat deze regering wil “build back better” (weer beter opbouwen), (VN-slogan voor de Great Reset).

Laten we dit eens vergelijken met de woorden van Klaus Schwab in zijn “Covid-19 – The Great Reset”:

“Velen van ons vragen zich af, wanneer zullen we terugkeren naar de normaliteit?

Het korte antwoord is NOOIT. Niets zal terugkeren naar het muffe gevoel van normaliteit dat voor de crisis bestond, want de Coronapandemie markeert een fundamentele verandering in onze globale ontwikkeling.

Veel analisten noemen het een kruispunt, anderen een crisis van Bijbelse proportie, maar in essentie laat dit ons zien dat de wereld die we in de eerste maanden van 2020 nog kenden, niet meer bestaat. Ze is opgelost in de context van de pandemie”.

Wow! Dit is sterke en vrij ongevoelige taal voor de vele mensen die stierven aan Covid-19 en vooral – voor die honderden miljoenen, zo niet miljarden, die alles hebben verloren, hun banen, hun huizen, hun inkomen – hun families en vrienden – degenen die lijden onder hongersnood, die nu in ellende leven, op de rand van het pure bestaan – degenen die tot zelfmoord worden gedreven.

Het grandioze WEF, de Rockefellers, Gates, prins Charles, de directeur-generaal van de WHO, het hoofd van het IMF, de secretaris-generaal van de VN, en al degenen die hebben deelgenomen aan de planning van deze “pandemie” tijdens Event 201, noemen deze mensen nooit.

Met andere woorden, voor deze kleine elite, de planners en organisatoren van de Great Reset, zij die het concept vertegenwoordigen: Je bezit niets en bent gelukkig – zijn deze in armoede gedumpte “epsilon mensen” overbodig.

Als we niet in staat zijn de Covid-zwendel onder de knie te krijgen, er een eind aan te maken, en zelfs de 193 liegende, bedriegende en uiteindelijk moorddadige regeringen die lid zijn van de VN te ontmantelen en voor het gerecht te brengen – hoe kunnen we dan greep krijgen op en ontsnappen aan de giftanden van het “Grote Plaatje”?

De Great Reset – die ons uiteindelijk zal beroven van onze dagelijkse voeding, ons onvruchtbaar en steriel zal maken met giftig kunstmatig voedsel met de gedwongen vaccins – en een massale genocide teweeg zal brengen door genoom-veranderende mRNA-achtige vaccins, pesticide-GMO voedsel – met een zielloos, gemaskerd leven in eenzaamheid?

Over de psychologie van de samenzweringsontkenner

Vorig artikelAmerikaanse sportschool biedt gratis lidmaatschappen aan voor niet-ingeënte mensen
Volgend artikelVaccinatiecentrum in Frankrijk sluit uit vrees om AstraZeneca te injecteren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. we hebben Il Duce terug nodig om deze kabal te bestrijden !!!
  Hij had gelijk!!!

  De wereld zal een ondenkbare trieste toekomst hebben als de verkozenen totale wereldmacht verkrijgen

 2. BUILD BACK BETTER ??? SUSTAINABLE ??? FAIR TRADE ??? GREEN DEAL ??? S.O.S. !!!
  FARMERS FIGHT BACK: French, Croatians Protest Seed Law & Takeover of Food – 07/04/2021

  ‘Farmers in France and Croatia are standing up to EU policies that are designed to end traditional farming and ranching: Even as a new seed law CRIMINALIZES traditional seed saving, drones and satellites are launched to monitor all fishing in realtime. Croatians are wary of the EU Ag Census which takes total inventory of all food production — farms, animals, bees, anything — because it was only 1945 when Yugoslavia LAST conducted a census … right before they collectivized the farms and kicked people off their land. They remember. They recognize a total takeover of food. Do you?’

  https://www.iceagefarmer.com/2021/04/07/farmers-fight-back-french-croatians-protest-seed-law-takeover-of-food/

  Klaus Schwab: “YOU will own NOTHING and YOU WILL BE happy.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in