Een van de grootste hindernissen voor de gewone burger in het Westen is de zelfvoldane veronderstelling dat de westerse instellingen en filosofieën inherent immuun zijn voor de opkomst van het totalitarisme. Dit is een begrijpelijke blinde vlek. Hun identiteit is, in verschillende mate, gesmeed in de grote tradities van de Verlichtingsideeën over vrijheid, vrije meningsuiting en natuurlijke rechten. Het kan toch niet zo zijn dat de overwinnaars van het communisme, fascisme en nazisme dan het slachtoffer worden van de waanzin van diezelfde filosofieën, die hun systemen van binnenuit in elkaar doen storten. Dit “Wij/Hen” zelfbedrog heeft de burgerij ervan weerhouden de tirannie binnen haar poorten te herkennen, schrijft J.B. Shurk.

Het is goed voor de mensen om trots te zijn op de prestaties en de geschiedenis van hun natiestaten. Het is natuurlijk voor de inwoners van landen die gesticht zijn in gevechten voor vrijheid, om aan te nemen dat de kosten voor het verkrijgen van die vrijheid achter hen liggen en niet voor hen. Het is gemakkelijk om de overwinnaars van WO II zelf te definiëren als culturen die zich stevig verzetten tegen autoritarisme, om te geloven dat naties die niet gebonden waren door het IJzeren Gordijn er nooit voor zouden kiezen hun eigen gordijn te bouwen, en om aan te nemen dat miljoenen graven en monumenten die getuigen van de grote menselijke offers die in de afgelopen eeuw gebracht zijn ter verdediging van de vrijheid, voldoende bescherming bieden tegen toekomstige generaties die ooit zullen afwijken van de zegeningen van de menselijke vrijheid. Maar al deze goede en natuurlijke en gemakkelijke mentale prisma’s worden mentale gevangenissen wanneer zij ons ervan weerhouden te zien wat er in onze eigen achtertuin gebeurt.

De groeiende tirannie in het Westen is niet van de ene dag op de andere gebeurd. Zij is niet plotseling voor onze deur komen staan met de Chinese griep. Het is een nachtmerrie die al tientallen jaren aan de gang is. Het verschil is dat de burgers die vroeger zo subliem tevreden waren met de gewone sleur van hun leven, nu wakker worden en beseffen dat de vijanden uit ons verleden wraakzuchtig zijn teruggekeerd. Vrije meningsuiting wordt als gevaarlijk behandeld. Westerse regeringen, bedrijven en social media platforms houden zich bezig met ongebreidelde censuur. Ras en seksuele identiteit worden gebruikt als de bepalende attributen van een persoon, met uitsluiting van talent, karakter en prestaties. Vakbonden van leraren eisen openlijk het recht op om kinderen te indoctrineren volgens de belangen van de staat. Ouders worden bedreigd omdat zij geloven dat hun kinderen bij hen horen. Het strafrecht wordt gebruikt als een plaats om politieke tegenstanders te straffen en politieke vrienden te beschermen. Godsdienstige meningsuiting is vogelvrij. De “geseculariseerde godsdienst” van de linksen wordt opgelegd. Vrijheid wordt verguisd als “rechts”. Dwang is in de plaats gekomen van instemming. Slachtofferschap is in de plaats gekomen van deugdzaamheid. Conformiteit is in de plaats gekomen van individualiteit. Het “correcte” denken is in de plaats gekomen van het “vrije” denken. “Sociale rechtvaardigheid” is in de plaats gekomen van echte rechtvaardigheid. En de bescherming van de overheid is belangrijker geworden dan de bescherming van de rechten van de mens.

  Heeft u het vaccin genomen? Uit de gegevens blijkt dat hoe meer u vaccineert, hoe zieker u wordt

Pas ontwaakte mensen hebben de neiging om dit bloedbad voor het eerst met frisse ogen te zien, en overweldigd te worden door de enorme omvang van het bederf. De corruptie, de criminaliteit en de chaos hebben alles geïnfiltreerd wat eens dierbaar was, en de toekomst lijkt hopeloos verloren. Die hopeloosheid berust echter niet op de werkelijkheid, maar veeleer op het “Wij/Hen” zelfmisleiding dat tirannie hier niet zou kunnen gebeuren. Het is niet gemakkelijk te aanvaarden dat de grote offers die in het verleden gebracht zijn in de strijd voor de vrijheid van de mensheid, opnieuw verkwanseld zijn door een nieuwe generatie despoten. Het is echter een noodzakelijke eerste stap, voordat de rechtvaardigen zich in de strijd kunnen werpen en weer aan het werk kunnen gaan. En als de mensen eenmaal in het reine komen met het feit dat tirannie hier niet alleen zou kunnen gebeuren, maar dat het hier ook gebeurt, dan zullen zij beseffen dat de strijd nu pas echt serieus begonnen is.

Is er iemand die denkt dat de perverse en hardhandige reacties van de Amerikaanse regering op de demonstranten van de verkiezingen van 6 januari een teken van kracht is? Is er iemand die gelooft dat het besluit van de Canadese regering om noodbevoegdheden en de staat van beleg af te kondigen om vreedzame betogers die protesteerden tegen medische mandaten, te mishandelen, blijk geeft van institutioneel vertrouwen? Zijn de pogingen van de regering van het Verenigd Koninkrijk om Brexit af te schilderen als een “Russische operatie” een project van gezond vertrouwen in verkiezingen? Wanneer de Franse president Emmanuel Macron zich genoodzaakt voelt om te gaan politiseren met traangas en zwaar gepantserde voertuigen aan zijn zijde, komt hij dan over bij de gele hesjes dragende Europeanen als iemand die alles volledig onder controle heeft? Lijken de gebruikelijke pesterijen van het ministerie van Justitie tegen conservatieven in de hele Verenigde Staten om hun geloofsovertuiging of zijn herhaalde pogingen om president Trump strafrechtelijk in gevaar te brengen werkelijk op de daden van een federaal systeem dat zeker is van zijn toekomst? Natuurlijk niet!

  Schok: Voetbalcommentator en vaccin-influencer zakt live op TV in elkaar (Video Update!)

Westerse regeringen zijn tegenwoordig doodsbang voor hun volk. Zij zijn doodsbang voor wat hun volk gelooft, anders zouden zij zich niet genoodzaakt voelen gedachten als “haatdragend” te criminaliseren. Zij zijn doodsbang voor wat hun volk tegen elkaar zou kunnen zeggen, anders zouden zij zich niet bezighouden met massabewaking en schaamteloze censuur. Zij zijn bang voor vrije en eerlijke verkiezingen, anders zouden zij niet zo hard werken om die te manipuleren en te ondermijnen. En ze zijn absoluut versteend voor een toekomst waarin cryptocurrencies en blockchain-technologieën hun burgers bevrijden van de geconsolideerde controle die door centrale banken en spenderende schatkisten wordt opgelegd. Als ontmoedigde en gedemoraliseerde Westerlingen eraan twijfelen dat zij op dit moment meer macht hebben dan hun regeringen ooit zouden kunnen bezitten, kijk dan eens goed naar de obscene lengtes waartoe die regeringen zijn gegaan om hun rechtspraak te handhaven en te behouden. Het omhelzen van tirannie onder het misselijkmakende voorwendsel van “behoud van de democratie” verraadt hoe zwak die regeringen geworden zijn!

Václav Havel – dissident, politiek gevangene, en uiteindelijk president van Tsjecho-Slowakije en de Tsjechische Republiek – schreef eind jaren ’70 een mokerslag van een essay, getiteld “De macht van de machtelozen.” In die aanklacht tegen het onderdrukkende karakter van communistische regimes demystificeerde hij het totalitarisme als een systeem dat de burgers dwingt om “in een leugen te leven.” Wat elke burger heimelijk gelooft, doet er niet toe. Of een burger privé in zijn hoofd de geconstrueerde waarheden van de Staat betwist, doet niet ter zake. Wat wel van cruciaal belang is voor het totalitarisme, is dat elke burger de leugens van de Staat herhaalt, leeft binnen het systeem dat op die leugens gebaseerd is, en dat systeem van leugens in het dagelijks leven bestendigt. Hij gebruikt het voorbeeld van een kruidenier die een bord van de Arbeiders van de Wereld, Verenig u! ophangt, omdat als hij dat niet doet, dat gezien zou kunnen worden als een teken van ontrouw aan de Staat. Door het te tonen geeft de kruidenier geen blijk van waarheid of persoonlijk enthousiasme voor een zaak, maar veeleer van zijn vernederende onderwerping aan een controle van het systeem.

  Nieuwste laatste resultaat van COVID-19 vaccinatie? De mysterieuze neerwaartse spiraal (Video's)

Denk nu eens aan alle slogans die wij dagelijks tegenkomen, zowel van regerings- als van bedrijfsmondstukken: Black Lives Matter!; Build Back Better!; Trans Rights Are Human Rights!; The Science Is Settled!; Save the Earth!; Stop Global Warming!; The War on Women Is Real!; We’re All In This Together!; Abortion Is Health Care!; My Body, My Choice! Het maakt niet uit hoe flauw, feitelijk onjuist, of tegenstrijdig de politieke slogan is. Waar het om gaat is dat wij ze allemaal gehoorzaam herhalen om onze trouw aan en ons geloof in het systeem te bewijzen. En daarin ligt de sleutel tot onze redding.

Trek de leugens in twijfel, en u trekt het systeem in twijfel. Verzet u tegen het monopolie van de Staat op de waarheid, en u verlamt de legitimiteit van de Staat. Vier de individualiteit, en u breekt de mentale gevangenis van het groepsdenken. Leef “in waarheid”, en u holt de controle van het dogma van de Staat uit. Wanneer de mensen beseffen dat zij individueel de Staat versterken door zich aan zijn leugens te onderwerpen, dan begrijpen de mensen dat het hele kunststukje van het systeem overleeft louter door hun individuele instemming. Op dat moment wordt het duidelijk dat het kleine aantal mensen aan de top van het systeem het eigenlijk helemaal niet voor het zeggen heeft. Het is de grote bevolking – die psychologisch misbruikt en gekweld wordt door hun regering – die de macht uitoefent wanneer zij dat verkiest. Zodra de machtelozen deze openbaring hebben, hebben zij alleen hun lot in handen.

Identificeer tirannie. Stel leugens in vraag. Verzet u tegen onderdrukking. Bevestig de waarheid. Geef de machtelozen kracht. Vernietig de illusie van controle van het systeem. Wees niet bang. Zo eenvoudig is het.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Reiner Fuellmich: “Onze onderdrukkers zijn zeer bange mensen”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAustralische politie wordt onderzocht wegens gebruik van sonisch wapentuig tegen betogers
Volgend artikelVN-troepen om protesten in Canada te onderdrukken – samenzweringstheorie of werkelijkheid?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

  1. Ja ik ben een wappie en blij toe niet zo een dom figuur die alles geloven wat onze moordenaars ons willen doen geloven gaan jullie land verraders maar snel naar de hel want op de brandstapel horen jullie thuis jullie zijn het uitschot van de 21ste eeuw en dat dient snel geruimd te worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in