De beruchte Carl Rove (we zullen geen toelichting geven, wie zich deze cowboy nog herinnert en geïnteresseerd is, mag hem opzoeken) verwoordde een jaar of twintig geleden de kern van de opschepperige ideologie van het imperium:

“We zijn nu een imperium, en als we handelen, creëren we onze eigen werkelijkheid. En terwijl u die realiteit bestudeert – verstandig, zoals u wilt – zullen wij weer handelen en andere nieuwe realiteiten creëren, die u ook kunt leren, en zo zal het allemaal in orde komen. Wij zijn de acteurs van de geschiedenis… en jullie, jullie allemaal, zullen alleen maar hoeven te leren wat wij doen.”

Leerlingen van het “imperium” moeten zich inderdaad afvragen hoe deze dwaze man, als hij er nog is, zijn vroegere uitspraak nu zou becommentariëren. Het imperium in wiens naam Rove een kwart eeuw geleden arrogant sprak, ligt in puin; zijn realiteitsproducerende krachten lijken aanzienlijk verminderd. Als de pretentieuze idioot Rove enig besef had van geschiedenis, zou hij waarschijnlijk erkennen dat de levensduur van zijn imperium nog korter was dan die van Assyrië, het kortstondige prototype uit de oudheid, schrijft Stephen Karganovic.

De grove vulgariteit van Rove’s opschepperij mag echter niet verhullen dat een soortgelijke minachting voor de werkelijkheid vóór hem werd verwoord door Lord Bertrand Russell, naar alle maatstaven een echt substantiële figuur. In zijn verhandeling “The Impact of Science on Society” uit 1953 schreef de verfijnde intellectueel Russell een veel meer gepolijste en cynische versie van Rove’s plebejische tirade:

“De sociale psychologen van de toekomst zullen een aantal klassen schoolkinderen hebben op wie ze verschillende methoden zullen uitproberen om een onwrikbare overtuiging te produceren dat sneeuw zwart is” (blz. 33).

De poging om de werkelijkheid om te keren en precies zo’n onwankelbare overtuiging te produceren is in volle gang in de terminaal zieke gemeenschap van naties die Dostojevski liefdadig “het kostbare kerkhof” noemde, en die nu ook bekend staat als het Collectieve Westen.

De nieuwste ideologische rage van het Westen is de omkering van de werkelijkheid. Een andere manier om het te zeggen is dat de meest dwingende uiting van trouw aan de waarden van het Westen bestaat uit het luidkeels ontkennen van het bewijs van iemands zintuigen.

  Klaus Schwab herformuleert ontvolkingsplan als 'humanocratie'

Bewijs is er in overvloed. Het dogma dat in februari van dit jaar tijdens een door de Oklahoma State University gesponsorde “educatieve” workshop werd gepropageerd, was dat het biologische feit dat chromosomen het geslacht van een individu bepalen van geen enkele betekenis is. Er werd verwacht dat de deelnemers integendeel de onwrikbare overtuiging zouden omarmen dat geslacht niet alleen meervoudig is, maar ook een kwestie van willekeurige zelfbeschikking. Ideologie “cancelt” feiten. Leden van de wetenschappelijke gemeenschap en studenten biologie die, om voor hun examen te slagen, het tot voor kort voordelig vonden om empirische feiten over de rol van chromosomen te bevestigen, moeten voortaan de wetenschappelijke kennis herijken en in overeenstemming brengen met ideologische criteria. Wie kan het lezers kwalijk nemen die vroeger burgers waren van een ander imperium, dat nog niet zo lang geleden als “slecht” werd bestempeld, als zij dergelijke abrupte omkeringen van de officieel goedgekeurde werkelijkheid ongemakkelijk of zelfs traumatiserend vinden?

Het tumult dat ontstond aan de Portland State University toen een bioloog beweerde dat er “expliciet anatomische en biologische” verschillen waren tussen mannen en vrouwen, en dat daar aanstoot aan nemen een “verwerping van de werkelijkheid” betekent, illustreert rijkelijk de diepte van de waanzin waartoe het Westen is afgedaald.

Kort samengevat is de partijlijn nu dat niet objectieve factoren zoals chromosomen het geslacht bepalen, maar “iemands interne gevoel man te zijn, vrouw, geen van beide, beide of een ander geslacht … voor transgenders zijn het bij de geboorte toegewezen geslacht en hun eigen interne gevoel van genderidentiteit niet hetzelfde. Vrouwelijk, vrouw en meisje en mannelijk, man en jongen zijn ook niet noodzakelijk met elkaar verbonden, maar zijn slechts zes gemeenschappelijke genderidentiteiten.” Met andere woorden, men “is” zoals men zich “voelt” en het gevoel hoeft niet verankerd te zijn in de externe werkelijkheid. (Zie hier.)

Het idee dat ook mannen zwanger kunnen worden, dat nu bijna heilig is verklaard als een verplicht dogma (een basketbalteam in Toronto werd gedwongen tot een kruiperige collectieve verontschuldiging nadat zijn spelers onwetend hadden gesuggereerd dat zwangerschap uitsluitend het voorrecht was van vrouwen) is slechts een ander uitvloeisel van de subjectiviteit van het gendergeloof en van de ideologische diskwalificatie van het bewijs van onze zintuigen. Hetzelfde geldt voor de proliferatie van “geslachten”, waarvan het aantal kan variëren afhankelijk van met wie men praat (de precieze opsomming is nog steeds vaag), maar die altijd meer dan twee moeten zijn.

  Normaal zijn in een krankzinnige samenleving

Op het eiland Man, in Groot-Brittannië, ging de indoctrinatie van schoolkinderen in deze afschuwelijke onzin blijkbaar een beetje te ver, wat de somnolescente ouders onverwachts tot woedend protest aanzette. Het plaatselijke schoolbestuur nodigde een travestiet als autoriteit uit om de leerlingen een lezing te geven over seksuele zaken. Toen een van de jongeren het woord nam om de bewering van de travestiet dat er 73 geslachten zijn te weerleggen, brak er een schandaal uit. Ze schold de neezegger uit: “Je hebt me boos gemaakt,” en zei dat het brutale kind moest vertrekken. Het incident leidde tot een petitie die door meer dan 500 ouders werd ondertekend en nu is het schoolbestuur bezig met een “onderzoek”. Het is echter onwaarschijnlijk dat zo’n kleine lokale complicatie volstaat om de agenda te doen ontsporen.

De verachtelijke seksualisering van kinderen met genderonzin gaat gewoon door. Elders in het Verenigd Koninkrijk worden dragshows opgevoerd voor kleuters, zonder dat ouders of de perverse en decadente samenleving zich daartegen verzetten.

Dr. Paul Craig Roberts, een scherpzinnige waarnemer wiens geheugen en aandachtsspanne (in tegenstelling tot die van de meeste van zijn landgenoten) langer is dan 15 minuten, vraagt zich scherp af: “Heeft u zich ooit afgevraagd wat de transgender rage was die plotseling op ons afkwam? Ik doorliep de middelbare school, 4 jaar universiteit en 4 jaar graduate school en hoorde het onderwerp nooit ter sprake komen. Ik heb nooit iemand gekend of gehoord die dacht dat hij het andere geslacht was, of een man kende die een vrouw wilde zijn of een vrouw die een man wilde zijn. Als kind kende ik een paar meisjes, bekend als ‘Tom Boys’, die graag in bomen klommen en van de hoge duikplank afsprongen, maar daar bleef het bij.”

Het merkwaardige is dat niemand weet wie deze “nieuwe realiteitsnormen” dicteert, en niemand in het collectieve Westen durft of neemt de moeite het te vragen.

  De G-7 krijst, maar zij hebben de oorlog tegen Rusland al verloren

Als er enig goed nieuws is in dit deprimerende panorama van samenlevingszelfmoord is het wel het inspirerende voorbeeld van de 16-jarige Canadese middelbare scholier Josh Alexander die, ondanks zijn jonge leeftijd, hardnekkig weerstand heeft geboden tegen het internaliseren van de onwrikbare overtuiging dat sneeuw zwart is. Josh is een leerling van een “progressieve” katholieke school in Ontario, die geen tijd heeft verspild met het invoeren van woke-mandaten, waaronder transgendertoiletten. Josh maakte daartegen krachtig bezwaar met het ongevoelige argument dat “er slechts twee geslachten zijn”, zoals blijkt uit zowel zijn religieuze geloof (dat waarneembare feit werd overigens tot voor kort door de katholieke kerk zelf aangehangen) als het bewijs van zijn zintuigen. Veroordeeld voor het uiten van opvattingen “die schadelijk zijn voor het fysieke en mentale welzijn” van transgender leerlingen, werd Josh geschorst voor zijn brutaliteit voor de rest van het schooljaar. Toen hij in strijd met het verbod probeerde terug te keren naar de klas, werd de 16-jarige gearresteerd. De zaak is nu in hoger beroep in de Canadese provincie Ontario.

“Ik werd een racist, een seksist en een bigot genoemd, maar ik bleef gewoon mijn mening verkondigen en uiteindelijk werd ik gearresteerd, zei de leerling. “Er zijn voorwaarden waar ze wilden dat ik mee instemde om terug naar school te gaan, maar als christen ga ik niet liegen, ik ga de onwaarheid niet accepteren, en ik ga niet mee in de mainstream narratieven omdat het volledig in strijd is met Gods natuurlijke orde”, (2:53 – 3:17 minuten).

Beknopt en goed gezegd, inderdaad.

Wie zal betwisten dat als de rottende westerse samenleving überhaupt nog hoop heeft op reanimatie en overleving, haar hele lot nu uitsluitend in de handen ligt van morele, intelligente, non-conformistische en moedige jonge mensen zoals Josh Alexander?


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Feiten die de homolobby in de doofpot wil stoppenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDemonstratierecht, ammehoela
Volgend artikelOekraïense nazi’s blijven overgegeven Russische soldaten executeren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

38 REACTIES

 1. Wat er nu in usa en in het zgn democratische Westen gebeurt, doet mij denken aan het verval van het Romeinse rijk. De overeenkomsten op financieel, cultuurverarming, open grenzen, een flut leger en vooral de krankzinnige politiek zijn m.i. dezelfde voorboden.
  Arme kinderen en kleinkinderen, die deze waanzin moeten ondergaan. Zelf heb ik mijn leven wel gehad, maar onze kinderen en al die kleintjes. Een inktzwarte toekomst!

  • Dat verval bracht een tijd van chaos, maar ook van een heropleving van meer lokaalgebonden cultuur en een hernieuwde (noodgedwongen) interesse in zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
   Zelf had ik ook liever gezien dat het in mijn jongere dagen was gebeurd zodat het voor de kinderen wat gemakkelijker zou zijn, maar die keuze is niet echt aan het individu.

  • Beste Jan,
   Geef de kinderen en kleinkinderen de normen en waarden mee waarmee jij uit de voeten kunt en zelf volwassen bent geworden.
   Zij zullen dan uiteindelijk ook een kritisch denkvermogen ontwikkelen.
   Een inktzwarte toekomst?……. Wij hebben óók kleurtjes in onze hand.
   Wij maken er een mooiere tekening van dan wat anderen willen.

  • Het is een feit dat de anglosaksen via de britten het Romeinse imperium overzee hebben gebracht. USA = Rome 2.0. Bekijk hun symboliek. In het pentagon de romeinse adelaar. In washington de obelisk net als in Rome. De hele regering structuur is idem dito. Net als in Groot Britanie. Men heeft enkelr namen verwisseld zoals president en keizer. Rome 1.0 bestaat ook nog en zit in het vaticaan. De Caesar titel van pontifex maximus is op dit moment in het bezit van de Roomse pontif. Ipv goeverneurs en senatoren gebruikt het vaticaan echter de kardinaals en bisschoppen. Deze titels kwamen in de Bijbel nooit voor. Ik weet niet hoe dit namaak Christendom de mensen zo kan blind maken om zich als een wolf in schaapskleren te verkopen en de menigte het gewoon niet te zien. Vaticaan is gewoon de machts voortzetting die politiek wereldwijd regeringen beinvloed. USA is Rome 2.0 de militare macht met NATO als hun leger dat er slechts op uit is om te veroveren en te omderdrukken. Echter het sodomieten leger van amerikanen zijn geen partij voor een leger als van Rusland of China. Een leger met mannen dat op hoge hakken wil lopen in een roze uniform en zich de onderdelen eraf halen om ook nog de wens te hebben om in verwachting te geraken kan onmogelijk in direkte konfrontatie met de Russen gaan. Amerikaanse bevelhebbers dagen op in een rok. Het Amerikaanse rome is opnieuw zo dekadent als in de dagen van caligula. En net als Sodom en Gomora door vuur zijn vergaan gaat deze Romijnse arend in zijn eigen zwaard vallen. Deze proxi oorlog is waarschijnlijk al lang point of no return voorbij. De vraag is enkel wanneer komt de hete direkte konfrontatie VS x Rusland. Wanneer is het Oekrainse vlees op en moeten de mietjes zelf gaan oorlog voeren. Helaas voor de Amerikaanse mensen die het hart nog op de juiste plaats heben zitten, want nukes maken geen onderscheid tussen goed en slecht….

 2. ´Hoe Warren Buffett en Bill Gates een moord maken op de obesitasepidemie bij kinderen
  Warren Buffett’s verticaal geïntegreerde investeringen in de productie van fructose-glucosestroop – een belangrijk ingrediënt in sterk bewerkte voedingsmiddelen en bijdragend aan obesitas bij kinderen – genereren enorme winsten voor hemzelf en Bill Gates.´

  ´Er is één ding waar de meeste experts het over eens zijn: verhoogde consumptie van sterk bewerkte voedingsmiddelen is een belangrijke bijdrage aan de obesitasepidemie bij kinderen.

  Maar hier is een minder bekend feit: high fructose corn syrup (HFCS) is de spil van de verwerkte voedselindustrie – en de HFCS-industrie heeft enorme winsten gegenereerd voor Warren Buffett en Bill Gates, twee van ’s werelds rijkste mannen.´ …

  https://childrenshealthdefense.org/defender/bill_gates_warren_buffett_obesity_corn_syrup/

 3. “Heeft de rottende Westerse samenleving nog hoop op reanimatie en overleving?”

  Ja, mits wij normaal blijven doen met gezonde overtuigingen.
  Iets wat duizenden jaren heeft gefunctioneerd moet men niet willen veranderen.

  Als mensen onzeker zijn over hun eigen identiteit, hoe kan dan daar een zelfverzekerde en stabiele maatschappij uit ontstaan?
  In plaats van dat mannen een rokje aantrekken en borsten laten groeien en vrouwen een penis laten aannaaien, Kunnen ze beter af zijn met langdurige sessies bij de psychiater.
  Bij de slogan; ‘je bent wat je eet’ kan ik mij wel in vinden.
  Maar bij de opvatting; ‘je bent wat je denkt te zijn’ gaat het uiteindelijk mis, op ieder vlak.
  ( zie het in b.v. de politiek)

 4. “We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re studying that reality — judiciously, as you will — we’ll act again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re history’s actors . . . and you, all of you, will be left to just study what we do.”
  ― Karl Rove

  de vertaling is niet goed

 5. On the title, over de titel,
  De Westerse wereld glijdt af naar rural African standards, naar Afrikaanse landelijke gewoonten. Wij kleden ons steeds minder en het enige dat nog geldt is voortplanting. Natuurlijk, dat IS een van de menselijke eigenschappen, maar ook dat is slechts Één van de menselijke eigenschappen. Wij mensen zijn lichaam en ziel. Niet alleen lichaam, niet alleen ziel, wij zijn beide. En waar de ene eigenschap wordt verheerlijkt lijdt de andere. Wat staat ons dan te doen? Buig u neer voor de Vorst van de hemel en de aarde. Hij kan ons leiden naar het eeuwig licht.

 6. De westerse wereld zal pas veranderen na een ramp van apocalyptische omvang. In een maatschappij waar decadentie de norm is zal het deel van de bevolking dat strijd tegen moreel verval in toenemende mate te maken krijgen met repercussies.

  • Dit was exact wat die moeder zei.

   De roep om de doodstraf wordt steeds groter.

   Zie mijn commentaar bij “WEF zegt dat het Westen “één kind beleid” moet invoeren voor blanke gezinnen”

   Ik hoorde van een ondeugend meisje van 8 die een voortrekker deugniet was in de klas, dat bij kennissen met hun kinderen aan het spelen was ook dat soort ongein van haar moeder die zich er druk over maakte. Ik zei dat het geen zin had. Dus ik stond misschien aan ‘de verkeerde kant’, want sommige mensen bestaan van polarisatie. Die kinderen hadden iemand van de plantsoenendienst in een vrije tijd bij een boom zien staan. En ze dachten gelijk aan seks. Toen zij een jaar of vijftien was hoorde ik dat ze het met oudere mannen deed. Ze was kennelijk opgevoed met die verhalen en erdoor geconditioneerd. Die kennissen hadden er geen contact meer mee. Het zijn inhoudsloze levens met een agressieve aanleg die een voorwendsel nodig hebben om moreel te zijn en zich boven de wet te plaatsen.

  • Opvoeding is meer dan je kind met een zak chips voor de tv zetten.
   Trouwens pa heeft zichzelf al laten steriliseren. Hij heeft een nieuwe vriendin van 16.

 7. Mensen die daarover enthousiast worden, zijn bereidt om weer met een erectie in de arm te marcheren.
  Maar nieuw is deze idiotie niet.
  In de jaren tachtig op het internaat begon men een jongens-groep.
  Mij werd aangeraden om er aan mee te doen.
  Ze zouden dat naar de sauna gaan “om mekaar beter te leren kennen”!.
  Ik was een van de twee, daaraan niet mee deed.
  Tegen het sLinkse figuur wat als “begeleider” zei, dat het goed voor me zou zijn.
  Dat het een manier was “om mekaar beter te leren kennen”.
  Waarop toen al mijn reactie was, dat ik het al voldoende kennen en dat het me al niet beviel.
  De tactiek van die idioten was, om ervoor te zorgen dat degene die niet mee deden, zich niet konden vermaken!
  Mensen die zichzelf niet accepteren, accepteren ook geen anderen!
  Mensen die anderen dwingen, om de mens te accepteren, die zichzelf niet accepteert, zijn zeer gevaarlijk!
  Als zorgbehoevende zal ik nooit hulp van zo’n idioot die zichzelf niet accepteert “accepteren”!

  Als men zichzelf niet een kan accepteren, hoe kunnen ze dan respect hebben voor anderen?!
  Bij dit onderwerp moet ik altijd aan de film Johnny Handsome (Micky Roucke) denken.

 8. Het is vrij eenvoudig…elke ouder, die een kind heeft op een school die dit soort vulgair en smerig onderwijs(!) aanbied..is zelf verantwoordelijk voor het verdere traject van HUN kind.

  • Mijn dochters heb ik altijd goede normen en waarden bijgebracht, de ouderwetse normen en waarden die ik van mijn ouders heb geleerd. Het mocht niet baten, De school, de maatschappij en de propaganda vanuit regering en media heeft hun jonge brein kapot gemaakt en pa werd afgeserveerd als een oude gekke complotdenker. Al mijn argumenten en liefde weggehoond door mijn gezin, familie en “vrienden” “Woke en Schaapgedrag” regeert in mijn ex gezin. Dit alles structureel georganiseerd door een zieke kliek van satanisch regeringstuig en een handjevol extreem rijke machtswellustelingen die ons willen onderdrukken, verarmen en uitmoorden. Wat zou ik graag met een groep echte kerels de wapens opnemen en dat geteisem met zinvol geweld de wereld uithelpen. Helaas, ze zijn er niet ofwel ik vind ze niet. Ondertussen merk ik dat mijn persoon zelf verwrongen is van intense haat en woede, Tribunalen zijn voor mij te min, ik wil bloed en veel. Ik zou ervan genieten om dat regeringstuig op beestachtige wijze af te slachten en alle menselijke grenzen te buiten te gaan en na gedane arbeid lekker een frietje te gaan eten. Maar, deze mooie tijd zal niet komen want het klootjesvolk slaapt en ik ga met hen ten onder. Bedankt, fijn kutvolk.

   • Hou je rug recht , dit is precies wat ze willen dat je met je hoofd naar beneden zit .

    Pluk de dag , zeg je tv abo op en lees geen krant .

    Blijf de waarheid delen en ga met mensen in discussie .. sta aan de goede kant van de geschiedenis.

   • Altijd je hoofd omhoog houden. Laat je niet kraken . Er zijn er genoeg die zoaals jij denken . Ik geeff afentoe ook een sneer. Zoals mn collegas 3 z geprikt en weer ziek melden omdat ie positief is. Ik zei via de mail . Zo werken goed die prikken . En dan gelijk van de leiding de opmerking . Jongens niets over vaccinaties dat us niet gepast. Dan ga ik alleen maar lachen . Zielige mensen . Wel aan mij vragen in 2020 ben je gevaxt ?? . Ikku uh nee en gaat ook niet gebeuren . Laat dezE mensen . Zw zijn reddeloos verloren. En weet je . Alles begint nu uit te komen . En daar kan je ze later zeker 20 jaar mee om de oren slaan . Onze tijd komt echt .. kijk hoever je al bent in de beerput en nog kan je t wegwuiven. Houden zo . En bij tribunalen gewoon fantaseren dat jij ze in dr hoofd mag schieten . Dan kan je er weer ff tegen . Wij moeten winnen . Samen met putin . Die heeft ook nog gewone waarden .

   • De ouderwetse normen en waarden die ik van mijn ouders heb geleerd zeg jij Durachuk. Nou weet ik natuurlijk niet wat voor normen en waarden dat zijn/waren, want daar kan namelijk een heel groot verschil inzitten. Als jij als ouder, in deze verziekte tijd, je kind precies hetzelfde opvoed als pakweg 25 of 30 jaar geleden dan kan het alleen maar mis gaan. Je zal je toch echt aan moeten passen aan de tijd waar we nu inzitten, ook al valt dat vaak niet mee. Ben je te makkelijk naar je kind toe, dan neemt hij of zij je waar. Ben je te streng dan kweek je stiekemerds en hoor je vervolgens niks meer wat er in je kind zijn hoofd omgaat en met wie of wat hij of zij omgaat. Op die manier heb je er helemaal geen grip meer op. Zorg er dus altijd voor dat je kind, hoe moeilijk het voor jou soms ook zal zijn, met alles waar hij of zij mee zit bij je terecht kan. Ook al ben je het er niet mee eens, maak het bespreekbaar. En…. op die manier weet je wat er speelt. Zorg dat je kind je kan vertrouwen en wat er ook besproken is, hou het tussen jullie en ga het niet doorvertellen aan anderen. Dat schept vertrouwen en daar draait nou net alles om.
    Ik wens je heel veel sterkte toe en ik hoop voor je dat het toch nog enigzins goed komt. Echt een klote situatie dit voor je! Ik leef met je mee.

    • Dank jullie alle drie voor de steunende reacties. Weten jullie? Ik wil gewoon leven in een fijne wereld. Ik weet ook wel dat het nooit perfect zal zijn en dat hoeft ook niet maar deze zieke wereld gaat mij te ver. Ik ben niet bekrompen wat betreft veranderingen en ook altijd bereid te luisteren met open oor en veroordeel niet snel maar de veranderingen van de laatste jaren en wat er nog komen gaat zijn geen goede veranderingen, Deze plannen hebben als doel ons tot slaaf te maken en dat wil ik niet, nooit….Ik hoop dat die 100000 andere Durachuks en deze zich snel verenigen zodat we het roer om kunnen gooien en ons land weer leefbaar en vrolijk kunnen maken.

     • In Kaatsheuvel bevindt zich een park, het heet de Efteling Durachuk., daar geloven ze ook in sprookjes. Ik zou heel graag zien dat we weer een leefbare wereld krijgen en ik ben ook meestal erg positief ingesteld, maar deze shitzooi zijn we voorlopig niet van af vrees ik.
      Probeer gewoon om er het beste van te maken met mensen die er wel hetzelfde instaan als jij. Ze zijn er echt!
      Vooral niet depressief worden/blijven daar heb je helemaal niks aan.
      Dan wint dat tuig nog ook en dat moeten we voor zijn 😉

     • ga naar betogingen , laat je gsm thuis aan de fronlinie vind je mensen zoals u verbind u met hen zonder kontakt met internet of gsm

 9. Ach, laat het nou toch eens een keer gewoon zijn. Deze dimensie is één en al illusie. Niets is dus werkelijk ECHT. Dus: niets is het daadwerkelijk waard om ermee bezig te zijn.

 10. De Romeinen moesten een purperen mantel hebben. Nu staat onze wijk vol auto’s van +60.000 euro, Jaguar en veel BMW. Mijn dochter gaat de eerste dag van haar leven werken en ’s avonds komt ze met een bedrijfs-BMW naar huis. Het nieuwe normaal op heel wat vlakken is hier in België van de pot gerukt.

 11. Aan alle lieve delers.
  Delers van informatie bedoel ik dan. Prettige en onprettige informatie, kennis en gevoelens worden gedeeld zodat we steeds meer bewust en gewaarschuwd worden over wat er allemaal speelt. Wat we (misschien) nog kunnen doen.
  Soms ook om de frustratie te delen, maar ook om elkaar moed in te spreken in deze tijden.
  Dank dus voor wat jullie delen, het ontroert me te weten dat er nog heel veel mensen zijn die het goed met anderen voor hebben. Dat mag ook wel eens worden gezegd.
  Dank voor jullie inbreng!!

 12. Beste Mensen

  Iedereen is ziek die zich gezond voor doet
  Idem dito mensen die zich opstellen als een zieke . Mensen die met hun neus te diep in de boeken zijn gevallen. Zijn de gevaarlijkste zieken. Te weten Lesbie Flikker Pooier Kinder Verkrachter en ga zo maar door
  Dezen vind men hoofdzakelijk in dienst als Rechters Advocaten Ziekenhuis – Dokter – Dokters assistent kinder begeleiders van landelijke instellingen zoals DEKMANTELNAANM : BJZ KINDERBESCHERMING KINDEROPVANG KINDERDAGVERBLIJF JEUGDFORMAAT en meer te gemeen-te-lijke instellingen

  AlstUblieft mensen pas goed op Uzelf & Uw kinderen
  Stel Uw buren niet in de gelegenheid om zulke gestichten te bellen
  Wees lief voor elkaar tot elkaar
  Anders bent U verkocht aan het Blanke de Doorzichtige God Duivel
  De handlangers en tegelijkertijd de tweelingskinderen van Shaytaan = Satan
  Linker en Rechterhand
  De twee handen op een buik systeem
  Linksom of Rechtsom
  Een twee kanten snijder Mes Tong Gespletenheid
  Zoet in gesmeerde gedeelte Tong mesrand of Zure in gesmeerde gedeelte Tong mesrand
  Uw kind zal geheid bij U vandaan worden gehaald om in vernietigingsmisbruik kampen behandelingen te ondergaan
  Zoals in voorgenoemde Prostitutie Pop omvormings instellingen
  De meeste begeleiders daar in dienst zijn zelf zwaar hulpbehoevende Junkies Zwaar verslaafd doorgedraaid d.m.v. te diep zinken in doolhofjes boeken
  Ben daar goed van op de hoogte
  Heb in het verleden zelf daarmee te maken gehad i.v.m. kind
  Voor zover het word geweten zijn de situaties Nu nog meer verslechterd
  Mensen die zich misdragen verdienen hun straf
  Afvallige gedrag moet gepast worden beloond
  Dus niet zoals Nu dat het geval is
  Wat zou de beste straf kunnen zijn voor zulke mensen ?
  Misschien als de straffen in Afghanistan ?
  Met de Cherry A of Zeur ja Wetten
  Misschien vind de verharding van de maatschappij daarom plaats
  Moge de grootste boosdoeners snel berecht worden
  U allen kennen alle namen wel die op dat lijst staan moeten

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in