Grafeenoxide, een stof die giftig is voor mensen, is gevonden in de Covid-19 “vaccins”, in de watervoorziening, in de lucht die we inademen via chemtrails, en zit zelfs in onze voedselvoorziening. Grafeenoxide staat in wisselwerking met en wordt geactiveerd door elektromagnetische frequenties (“EMF”), met name het bredere frequentiebereik van 5G, dat nog meer schade aan onze gezondheid kan toebrengen, schrijft The Exposé.

De symptomen van grafeenoxidevergiftiging en EMF-stralingsziekte zijn vergelijkbaar met de symptomen die worden beschreven als Covid. Het goede nieuws is dat, nu grafeenoxide is geïdentificeerd als een verontreiniging, er manieren zijn om grafeenoxide uit uw lichaam te verwijderen en uw gezondheid te herstellen.

Dit is een holistische benadering waarbij verschillende methoden tegelijkertijd worden gebruikt voor het beste effect. Waaronder specifieke supplementen om het grafeenoxide in het lichaam af te breken, en controle van EMV’s in de omgeving om de activering van grafeenoxide te minimaliseren.

Deze informatie komt uit verschillende bronnen en is gebaseerd op wetenschappelijke studies. Hieronder vindt u linken.

Glutathion begrijpen

Glutathion is een stof die bestaat uit de aminozuren glycine, cysteïne en glutaminezuur. Het wordt op natuurlijke wijze geproduceerd door de lever en is betrokken bij vele processen in het lichaam, waaronder weefselopbouw en -herstel, het maken van chemische stoffen en eiwitten die nodig zijn in het lichaam en voor het immuunsysteem. Wij hebben een natuurlijke glutathionreserve in ons lichaam. Dit geeft ons een sterk immuunsysteem.

Wanneer het glutathiongehalte in het lichaam hoog is, hebben we geen problemen en functioneert ons immuunsysteem goed. Maar wanneer de hoeveelheid grafeenoxide in het lichaam groter is dan de hoeveelheid glutathion, stort het immuunsysteem in en ontstaat er een cytokinestorm. De manier waarop grafeenoxide snel groter kan worden dan glutathion in het lichaam is door elektronische prikkeling. Dat wil zeggen, EMV’s die het grafeen bombarderen om het te oxideren, waardoor de ziekte snel ontstaat.

Op 65-jarige leeftijd daalt het glutathiongehalte in het lichaam drastisch. Dit kan verklaren waarom ouderen het meest door Covid-19 worden getroffen. Glutathionspiegels zijn ook erg laag bij mensen met reeds bestaande aandoeningen zoals diabetes, obesitas, etc. Evenzo is het glutathiongehalte zeer hoog bij zuigelingen, kinderen en atleten. Dit kan verklaren waarom Covid-19 deze mensen niet heeft aangetast.

Grafeenoxide overschrijdt bij oxidatie of activering door specifieke EMV-frequenties het vermogen van het lichaam om voldoende glutathion aan te maken, wat het immuunsysteem vernietigt en de ziekte veroorzaakt. Bij ziektegevallen (zoals Covid-symptomen en alle “varianten”) is het noodzakelijk het glutathiongehalte in het lichaam te verhogen om het gif (grafeenoxide) dat is ingebracht of elektrisch is geactiveerd, het hoofd te bieden.

Geïntubeerde intensive care Covid-patiënten genezen binnen enkele uren na behandeling met glutathion en NAC, voorbeeld van Ricardo Delgado

“Wij hebben klinische proeven gezien met honderden patiënten die op de intensive care lagen, aan de beademing en geïntubeerd, praktisch op het randje van de dood. Met bilaterale longontstekingen veroorzaakt door de verspreiding van grafeenoxide en de daaropvolgende 5G-straling in de longplakken.

Nou, deze diffuse vlek bij deze patiënten is symmetrisch, wat niet zou gebeuren bij een biologisch agens, omdat het eerder asymmetrisch zou zijn, zoals bijvoorbeeld bij een pneumokokkeninfectie, toch?

Wel, in dat geval verschijnt een diffuse vlek meestal in het ene deel van de long, maar niet in het andere, niet in beide symmetrisch. Dus, wanneer mensen worden behandeld met glutathion via directe intraveneuze – of zelfs oraal – of met N-acetylcysteïne (NAC) 600 mg of hogere doses, beginnen ze binnen enkele uren hun zuurstofverzadiging te herstellen.”Ricardo Delgado, La Quinta Colmuna.

  MILJOENEN sterven aan COVID-19 vaccins, maar de media vertellen u er niets over

N-acetylcysteïne (“NAC”) is een supplement dat ervoor zorgt dat het lichaam glutathion aanmaakt, het staat bekend als de voorloper van glutathion en zorgt ervoor dat het lichaam endogeen glutathion gaat afscheiden, net als bij intensief sporten. NAC komt van het aminozuur L-cysteïne en wordt door het lichaam gebruikt om antioxidanten op te bouwen. Antioxidanten zijn vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen die cellen beschermen en herstellen tegen schade. U kunt NAC krijgen als supplement of als receptgeneesmiddel.

Zink in combinatie met NAC zijn essentiële antioxidanten die worden gebruikt om grafeenoxide af te breken. Ricardo Delgado stelt dat hij met deze twee antioxidanten persoonlijk mensen heeft geholpen die na inenting door magnetisme zijn aangetast. Dit is bij mensen met twee doses Pfizer die magnetisch zijn geworden en na deze supplementen dit symptoom niet meer hebben.

Andere supplementen die kunnen worden ingenomen om te helpen bij de verwijdering van grafeenoxide zijn:

 • Astaxanthine
 • Melatonine
 • Mariadistel
 • Quercetine
 • vitamine C
 • Vitamine D3

Voor meer informatie over deze supplementen voor het verwijderen van grafeenoxide zie deze LINK.

Het verband begrijpen tussen EMV, 5G, grafeenoxide, hydrogels en Covid

Grafeenoxide wordt geactiveerd door EMV, met name de frequenties die deel uitmaken van het 5G-spectrum. Alle materialen hebben een zogenaamde elektronische absorptieband.

Een absorptieband is een bereik van golflengten, frequenties of energieën in het elektromagnetische spectrum die kenmerkend zijn voor een bepaalde overgang van begin- naar eindtoestand in een stof.

Dit is een specifieke frequentie waarboven een stof wordt geëxciteerd en zeer snel oxideert. Frequenties die worden gestraald naar mensen die een ophoping van grafeenoxide in hun lichaam hebben, kunnen ervoor zorgen dat het grafeenoxide zich zeer snel vermenigvuldigt, waardoor het evenwicht van glutathion wordt verbroken en binnen enkele uren een cytokinestorm wordt veroorzaakt.

Grafeenoxide is het belangrijkste ingrediënt in door DARPA gepatenteerde hydrogels. Het zijn deze hydrogels die in de Covid-injecties, de PCR-teststaafjes en de maskers zitten. Een geleidende hydrogel is een polymeerachtig materiaal dat aanzienlijke kwaliteiten en toepassingen heeft.

Zij ontwikkelen verschillende soorten geleidende hydrogels die in veel dingen worden gebruikt, in ons voedsel, ons water en in vaccins die in ons lichaam worden geïnjecteerd. Geleidende hydrogels bevatten nanotech die zich aan uw DNA bindt en door 5G-sensoren kan worden bestuurd.

Hiermee kan DNA worden verzameld en gemanipuleerd. Met geleidende hydrogels kunnen mensen worden gevolgd en opgespoord. Er zijn duizenden peer-reviewede wetenschappelijke studies en artikelen over geleidende hydrogels. Wij hebben een korte lijst samengesteld van enkele relatieve studies als back-up documentatie.

  Miljoenen doden: Vaccindeskundige Geert Vanden Bossche waarschuwt voor vaccinramp

Samenvatting van kenmerken van hydrogel & Quantum Dot Nanotechnologie – Klik om te downloaden

Op basis van deze studies kunnen wij enkele kenmerken van geleidende hydrogels samenvatten.

Kenmerken van geleidende hydrogels: zelfherstellend, elektrisch geleidend, transparant, vriesbestendig, uitrekbaar, zelfhelend, prikkelgevoelig, wat betekent dat het bepaalde dingen doet wanneer 5G het raakt (of andere frequenties trouwens).

Wij worden omringd door EMV-straling van mobiele telefoons, TV’s en Wi-Fi. Veel gebieden zetten ook 5G aan en er zijn onderzoeken gedaan die het verband aantonen tussen de 5G-netwerken en de Covid-uitbraken in een gebied.

Om uzelf zo goed mogelijk te beschermen tegen grafeenoxidevergiftiging en de activering van grafeenoxide in uw lichaam is het noodzakelijk verschillende dingen te doen om uw blootstelling aan EMV te beperken.

Enkele suggesties om dit te doen zijn: woon niet in een stad met veel masten als het enigszins kan, zet uw Wi-Fi ’s nachts uit en blijf uit de buurt van slimme meters en andere slimme apparaten als het überhaupt kan. Een andere optie is het gebruik van EMF-beschermingsproducten zoals orgone-energieapparaten om de EMF-straling te helpen transformeren om de schadelijke effecten te beperken.

Orgone-energie, EMF-bescherming en grafeenoxide

Aangezien EMF grafeenoxide activeert, wilt u in uw directe omgeving een beschermende barrière creëren die de EMF afzwakt, zodat deze het grafeenoxide niet activeert.

In de jaren 1930 werd een ontdekking gedaan die vandaag de dag kan worden toegepast om te helpen bij EMV-bescherming. Tijdens een reeks experimenten ontdekte wijlen Dr. Wilhelm Reich dat levende proefmonsters, geplaatst in containers van afwisselend lagen staal en niet-geleidend organisch materiaal, in staat waren gezonde “kosmische energie” uit de omgeving te benutten. Hij noemde deze energie “orgone”.

Deze orgone-accumulatoren hadden het vermogen om: bloedmonsters langer te bewaren; gezondere plant-zaailingen te laten ontkiemen; en pijnverlichting te bieden aan de patiënten die erin zaten.

Tegenwoordig gebruiken wij in plaats van platen staal en plastic een composiet van een mengsel van ijzeroxide, staal, messing, shungiet en kristalpoeders in epoxyhars.

Het eindresultaat is een harmonisator die in staat is de schadelijke draadloze velden van zendmasten, slimme meters, smartphones, internetrouter en uw televisie om te zetten in meer heilzame energie voor u en uw planten en huisdieren.

De effecten van dit wetenschappelijke fenomeen zijn gerepliceerd en goed gedocumenteerd in studies van de Universiteit van Pennsylvania en het Heraclitus Microscopisch Onderzoekslaboratorium.

Opvallende gelijkenis van Reich Bloedtest met recente grafeenoxide EMF bloedmonsters

De meest opvallende studie in het licht van recente ontdekkingen van grafeenoxide is te vinden in de “Reich Bloedtest” uitgevoerd door het Heraclitus Microscopic Research Laboratory. In deze test tonen zij de effectiviteit aan die orgone-energie heeft op het bloed.

Zij namen twee bloedmonsters en legden er een in een controledoos en de andere in een doos met orgone-energie. Na verloop van tijd namen zij microscopische foto’s van de bloedmonsters en constateerden dat het monster met orgone-energie
zijn levenskracht langer kon behouden (het was als de fontein der jeugd voor bloed).

  De ongevaccineerden verdienen schadevergoeding

Wanneer een rode bloedcel gebreken vertoont en begint af te sterven, kan hij iets ontwikkelen dat Acanthocyte-vorming wordt genoemd, waarbij meerdere piekvormige uitsteeksels van verschillende lengte uit de cel steken. De foto’s hieronder laten zien hoe het eruit ziet als een bloedcel afsterft.

Reich Experimental Blood Test – Blood Disintegration

Afstervende bloedcellen die zich vormen tot wat Dr. Reich “bionen” noemde uit de Reich Bloedtest van Hericlitus Labs.

Bovenstaande foto’s tonen de bionische desintegratie van levende en niet-levende materie. De gezondere cel heeft een steviger membraan met een blauw licht eromheen. Dit blauwe licht is eigenlijk de levenskracht of “Aura” van de cel. Het is wat Dr. Reich “orgone” energie noemde. Als de cel afsterft en uiteenvalt, vormt de membraanwand stekelige uitsteeksels die eruit komen.

De nanodeeltjes op basis van grafeenoxide die in de Covid-injecties worden gebruikt, zijn ontworpen om het membraan van de cellen te penetreren om het mRNA erin te krijgen. Deze constante penetratie van de celmembraanwand zou de oorzaak kunnen zijn van deze membraanvervormingen. Volgens A Laboratory Guide to Clinical Haematology van het Open Education of Alberta:

“Acanthocytenvorming treedt op als gevolg van erfelijke of verworven membraandefecten. Defecten die een onevenwicht tussen het cholesterol- en lipidegehalte van het membraan veroorzaken, beïnvloeden het vermogen van de RBC om te vervormen, wat resulteert in een stijver plasmamembraan.”

Hieronder ziet u drie foto’s van recent [bijgewerkt tot 1 oktober 2021] bloedonderzoek van Dr. Robert Young.

Zijn conclusie is dat wat we zien in deze bloedcellen het effect is van EMV stralingsvergiftiging, grafeenoxide vergiftiging. Hij noemt de vorming van de bloedcelmembranen het “corona effect” en het “spike-eiwit effect”.

Scanning & Transmission Electron Microscopy onthult grafeenoxide in CoV-19 Vaccins.

Dit ziet er identiek uit als het gedrag van de stervende bloedcellen in het Reich Bloedproef experiment. Wat we hier zien zijn cellen die vergiftigd zijn en afsterven. We zien ook de vorming van het spike-eiwit in de laatste foto.

Een opvallende ontdekking wordt gevonden in de Reich Bloedtest die laat zien hoe de orgone-energie apparaten dit verval van bloedcellen vertragen en stoppen. Dit toont aan, op cellulair niveau, hoe de orgone-energieapparaten het menselijk lichaam beschermen tegen schadelijke EMF.

De foto hieronder toont de resultaten van de Reich Bloedtest. Het monster links is het monster dat in de orgone-accumulatiedoos zat. Het percentage celdood en verval is 5%. Het rechter voorbeeld is het proefmonster dat niet in de orgone-accumulatorbox zat. De snelheid van verval is 50%. Het is duidelijk dat de orgone-energie iets doet om te helpen de levenskracht en de gezondheid van het bloed te behouden.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

SHEDDING DOSSIER

“Hoe lang zullen de gevaccineerden leven?” Het antwoord van de uitvinder van grafeenoxide zal je doen gruwelenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVicevoorzitter van Russische Assemblee debatteert met oorlogszuchtige Franse journalisten
Volgend artikelMessenger-RNA sequenties worden weken na de COVID-19 vaccinatie in het bloed aangetroffen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

40 REACTIES

 1. Allemaal leuk en aardig en een prima oplossing, alleen de meeste gevaccineerden willen helemaal niets van het grafeen en 5g verhaal geloven. Daar gaat het dus niet meer voor helpen.

  • @ sa, Je moet het anders bewoorden. NAC zorgt er ook voor dat je vetvertering wordt gestimuleerd. Wat weer een middel is om af te vallen. Daar hebben veel onwetende geïnjecteerde vaak wel interesse in. Dan vertel jij ze dat het in combinatie met zink – methionine + koper het nog beter zal werken. Dan zullen vele deze producten gaan gebruiken, zonder dat zij het beseffen dat het voor hun eigen levensbehoud is. Zo heb ik het gebracht bij mijn vrienden en alle zijn er positief over. Dat zij inderdaad ervan zijn afgevallen en dat zij zich ook een stuk beter voelen.

 2. Ik vind dit artikel net zo ernstig als de prikken zelf. Met ook allerlei praktijken waar de gemiddelde mens amper van heeft gehoord, dus hoe goed getest?
  Grafeen is C, koolstof. Koolstof is niet giftig.
  Het is koolstof maar dan 1 atomaire laag dik.
  Je lichaam weet daar echt wel raad mee.
  En verder, hoe ouder je wordt hoe dichter je bij je einde komt.
  De reden dat dit angst aanjaagt is omdat je ziel weet wat er daarna gebeurd.
  Overdenk dat goed.

  • marceluitnederland februari 17, 2023 at 13:23
   “Je lichaam weet daar echt wel raad mee.”
   Hopelijk heb je gelijk. Maar dat zou dan betekenen dat er constant grapheen bijgespoten moet worden om het op peil te houden voor de doelstellingen van het aansturen / uitzetten van mensen dmv kunstmatige stralingen. En dat zou dan bewerkstelligd kunnen worden door mensen te dwingen spuiten te nemen, tien per jaar of zo, of weet ik wat. Met paspoortjes etc die afhankelijk zijn van het aantal spuiten dat je neemt. Tot je er bij neervalt.

   Maar of het allemaal zo is, geen idee. Wel is het bekend dat grafeen gebuikt kan worden voor medicijntransport. Zou dus kunnen dat het daarvoor gebruikt werd in de gifspuit, ipv als een geleider om je een wandelende hotspot te maken die uitgezet kan worden dmv de masten. Maar ik zou niks vertrouwen wat uit de keuken van die psychopaten komt…

 3. Tegenwoordig gebruiken wij in plaats van platen staal en plastic een composiet van een mengsel van ijzeroxide, staal, messing, shungiet en kristalpoeders in epoxyhars.
  Leuk en aardig > stuur mij even de specificaties door van de materialen / receptuur en een bouwtekening met laagdiktes en andere kenmerken
  Dit is typisch weer een artikel met halve informatie. Als je met je artikel de mensheid wil helpen dan ook ALLE informatie verstrekken, of wil je dat voor jezelf houden en er een smak geld mee verdienen???????

  • Wat ook veel stralingen absorbeert is bitumen. Deze dakbedekking is zeer goedkoop aan te schaffen. Als dat met kippengaas of parkietengaas (deze zijn gegalvaniseerd ijzer) combineert en dit aan een aarde verbindt, dan leid je zo alle elektrosmog weg. Dus als jij je zijmuren met je buren wilt afschermen tegen alle elektromagnetische frequenties zijn dit ideale goedkope bouwmaterialen. Zo is ijzer, zink, tin, aluminium negatief gepoold en kunnen hierdoor veel energie opslaan. Wat mij altijd opviel/valt is bij verkeersbord palen die gegalvaniseerd zijn rondom waar ze de grond in gaan bij stoepen, altijd mooi schone stenen zichtbaar is. Koper, messing, roestvast staal, zilver en goud zijn weer positief gepoold. Dit materiaal kun je weer gebruiken als antenne materiaal, want het absorbeert vrije elektronen, die je kunt koppelen aan het bitumen. Je verkrijgt eigenlijk een soort van condensator met een antenne. Zodat je deze elektrosmog met wat elektronica kunt omzetten in elektriciteit uit de lucht halen.

 4. Voor mij helpt het wel.
  Ik krijg hier een bevestiging dat ik de juiste supplementen neem.
  Die straling zal ik beter moeten aanpakken.
  Slimme meter inpakken?
  WiFi misschien uitzetten als ik bv ga slapen?
  Een organen-hanger dragen ?

  • Ook bij supplementen weet je nirt wat er echt in zit. Daarnaast is het zaak te bestuderen welke supplementen het lichaam teveel kan krijgen of simpelweg bij teveel niet opneemt.
   Gewoon uit natuurlijke produkten en absoluut zuivel de darmwand niet laten aantasten

 5. Dit is een interessant verhaal met veel nuttige info die ook makkelijk toepasbaar is voor diegenen die behoefte hebben aan wat steun met die grafeen troep. Ze kunnen dan wat slikken, baat het niet dan schaadt het ook niet. Er is ook goede uitleg over een aantal zaken. De straling is wel degelijk een probleem. Met deze info ben je weer een stuk verder in je zoektocht naar antwoorden. Bedankt Prof. Rommel voor je hulp.

 6. De meeste glutathion zit in sesamolie. En werd in de oudheid extern opgebracht. Sesamolie is dik en kan niet makkelijk in de porieen. De olie opdrinken schiet je niks mee op. Het moet via de huid worden ingebracht. Als het in het lichaam zit via de porieen is het geen olie meer.
  Doe als volgt;
  Neem een steelpannetje en doe daar een bodempje olie in. En 1 druppel water. Zet op het vuur en blijf er bij staan voordat het in de fik vliegt. Als het begint te spetteren is de olie 108 graden, en dun genoeg voor huid opname. Hoger in tempratuur dan 108 graden maakt de olie een afvalstof. Bij andere olie soorten hoef je niet te verhitten en ook niet bij bewerkte olie soorten die te koop zijn in India nog steeds. (bijv Dhanwantari tailam, tailam is olie)
  Smeer op het lichaam bij voorkeur s morgens voor 8 uur en laat het minimaal 20 minuten zitten. Daarna olie met oude doek afvegen en gaan douchen met warm water, dat is goed voor het transport in het lichaam. Ondertussen kan je wat werkjes in je huis doen. Kan ook s avonds maar alleen als je moe bent. Als je het s avonds doet wordt het door gebrek aan beweging niet door het lichaam getransporteerd en wordt het ook een soort afvalstof waardoor je duf en soezebollerig wordt, soms hoofdpijn.
  In onze contreien deed men het met andere olie soorten, die zijn ook goed, behalve safraan olie,(haalt het lichaam juist overhoop) maar niet zo sterk als sesamolie en met minder glutathion. Ook zonnebloem olie kan, maar dat moet dan net als sesamolie koud geperst zijn. Bij verhitting met persen gaan de aminozuren zoals glutathion naar de knoppen en heb je er niks aan. Zonnebloem olie is tamelijk lauw in werking, sesamolie is veel sterker. Het helpt tegen een enorme reeks van zwaktes, discomforts en ziektes, de lijst is te lang op op te nomen maar kanker is er eentje van. Iemand die zich regelmatig met olie insmeert is voor het grootste deel vrij van ziektes, komt dan maar zelden voor. 80% van al uw ziektes worden preventief al opgeruimd en voorkomen. Ook tegen stralingen is dit een mooi beschermend middel. Vooral, nogmaals, sesamolie in ongeperste vorm aanschaffen, staat op het etiket als het goed is. Ook bij olijfolie.
  Ik smeer zelf al 35 jaar met olie en heb nooit wat. Ik leef normaal en gezond al zeg ik het zelf. Deze kennis is afkomstig uit de Auyr Veda en wordt in vele streken wereldwijd nog steeds gedaan . (Italie, Tunesie, Nepal, zuid China, India, zuid Oost Azie, ect ect. Al is het daar ook aan het verwateren . In de Auyr veda heet dit proces Abyanga. Google het. Wat je thuis doet is zelf Abyanga. Abyanga is de kliniek term van met olie insmeren. Moderne ziektes bij olie insmeren gaan je deur wel voorbij, en ook oudere ziektes. Heel heel weinig griep. Ik heb het zelf maar 1 maal gehad in de laatste 35 jaar. Het drijft tevens veel vuil uit het gehele lichaam, maar als je alreeds een ziekte hebt is het wat anders vaak.
  Magere mensen kunnen dagelijks, middelmatig gebouwden om de dag en van nature zwaar en fors gebouwd kunnen 2 a drie keer of sommigen zelfs 1 maal per week. Bij aanvang kun je het 60 dagen achtereen doen. Als je meer neemt dan nodig geeft dat niet omdat de olie alleen wordt geabsorbeerd als het lichaam het nodig heeft. Het is een waanzinnig goede methode om jezelf gezond te houden. Ook de Romeinen wisten dat. Hun belangrijkste export artikel was olijf olie en dat werd niet gebruikt voor koken. Ook op You Tube vindt je wel pro olie insmeer sites, of Glutathion sites. Glutathion is het meest sterke aminozuur. De meesten voelen zich een stuk beter overdag als ze dit regelmatig praktiseren. En dat zijn er niet veel meer, doch probeer maar. Draai de corona brengende rotzakken een loer.

  • Lieve Henk,

   Heel hartelijk dank voor je uitgebreide informatie, ik ben er erg blij mee en ga er meteen mee aan de slag!

   groet, Ton en Louise

   • hehehe, ff af laten koelen tot lichaams temperatuur, dan wordt het beter opgenomen dan als het koud is. Na 4 dagen moet je de olie als je wat over hebt, opnieuw verdunnen door het 108 graden te maken

  • Je kunt ook regelmatig je gehele hoofd insmeren. Dat kan wat verstoppingen geven in de douche afvoer na het wassen blijft de olie wat kleven. En op den duur geeft dat verstoppingen in de afvoer. Misschien dan beter om het haarwassen in de gootsteen van de keuken te doen. Draai ook een paar druppels in je neusgaten en vergeet het plekje pal achter je oren niet. Dit doet wonderen. Je krijgt beslist geen Parkinson, Alzheimer of dementie. In het geval je je hoofd insmeert met olie, kan je dat s nachts laten zitten. Doe dan handdoek of plastic zal over je kussen. Je zult je hoofd als verbazend fris terug vinden als je wakker wordt. En veel helderder van geest. Ik gebruikte het vele jaren geleden ook tegen alcohol katers. Als je er een kwartier mee gorgelt s morgens krijg je geen gebits problemen. Spuug de restanten in het toilet. Pers het ook tussen je tanden door. Gaatjes in je gebit gaan er van dicht. En zaken als paradontitus, dus optrekkend tandvlees waardoor je kiezen er op den duur uitvallen, krijg je ook veel moeilijker. Of helemaal niet. Gochara heet dat proces in de Auyr Veda. Je kunt er op googelen. Ik gebruik hiervoor meestal olijf olie, hoewel voor het hoofd koudgeperste amandel olie wat beter schijnt te zijn. Maar dat is erg duur. En olijfolie is het beste voor het onderlichaam vanaf je kruis, naar het schijnt. Maar kan ook voor de rest van het lichaam net als andere oliesoorten.

 7. Vergeten; Een van de effecten van olie insmeren is dat zuurstof langer in een bloedcel blijft. En daar kunnen schadelijke bacterieen niet tegen. Bijv corona de rommel.Een ander voordeel van dat zuurstof gehalte in het bloed is dat u een beter conditie krijgt, dus ook uithoudingsvermogen tijdens sporten bijv. Of hard werken.

  • Dat valt mij ook op. Covid-19 is gewoon een codenaam voor vaccinpaspoort i.c.m. kunstmatige intelligentie en heeft niks – maar dan ook helemaal NIKS – met een ziekte te maken. Bovendien ben ik nog geen seconde ziek geweest van die ‘vreselijk dodelijke paniekgriep’ en ken verder ook niemand die ziek is geweest of overleden. Leef je leven zoals je dat altijd al deed en laat je niet gek maken. Er was nooit sprake van een gezondheidscrisis, maar van een duistere politieke agenda. (die zal falen)

   • Er zijn vele rapporten over doden en zwaar gewonden door het vaccin. dat vaccin kan er uit worden gewerkt met olie. of het afdoende helpt weet ik niet maar het drijft wel rotzooit uit. Covid is niet alleen een naam voor een paspoort. Corona is er wel, maar is alleen dodelijk voor mensen die al op het randje staan. Het vaccin is veel gevaarlijker.

  • De meeste aminozuren kunnen niet door de maag worden opgenomen. Een paar wel, zoals Vit C. maar glutathion, M RLA en meer kan niet. Daar zijn wel pogingen toe gedaan maar die werken niet of nauwelijks. Glutathion zeer zeker niet. Alleen minieme hoeveelheden. Daarvoor hebben we van de natuur koud geperste olie gekregen.

 8. Ik kan hier van evaring spelen. We zijn verhuisd vier jaar geleden naar een locatie op 200 (!) meter van een zendmast in ons park te Vlissingen. In de herfst van 2021 heb ik (inmiddels bijna 68 jaar) enorme aanvalen gehad op mijn huid met vrijwel niet te harden jeuk en rode blaasjes die ook opgezwollen waren over mijn hele lichaam. Heb al heel vroeg het recept van Ricardo Delgado gevolgd en dat hielp enigzins wel. In de zomer verdween het en dat komt waarschijnlijk door het zonlicht dat vitamine D aanmaakt. Maar in de herfst van vorig jaar kreeg ik opnieuw een non-stop netelroos aanval. Ik heb me verdiept in straling en heb een bureau laten komen die de straling in ons huis heeft gemeten. Wat bleek was dat we onderhevig waren aan een een wirwar van straling: een zendmast, een wifi-router, een wifi versterker voor de TV, een DECT draadloze telefoon en onze zitbank staat precies tussen de TV wifi versterker in een RECHTE LIJN met de zendmast. Bovendien hebben we ook een magnetron en een inductieplaat.
  Oplossingen: ik heb de muur in onze slaapkamer deels (2 meter bij 1 meter) met een zelfeklevende plaat van lood (halve mm dik) bedekt richting de zendmast in een rechte lijn met mijn lichaam liggend op het bed en we zetten alle wifi in het huis ALLEEN aan tussen 19.30 uur en circa 22.00 uur vooraleer we naar bed gaan. Ook hebben we nu de tv en mijn vaste computer aangesloten op de nieuwe glasvezel kabel en is mijn netelroos verdwenen als sneeuw in de zon in minder dan 24 uur tijd.

  • Beste jean-marie, ik las ooit over een echtpaar met een kunstwerk van lood boven hun bed, ze kregen ALS, na elkaar, ik weet niet hoe, komen er bv loodionen vrij?? Rvs materiaal is volgens mij afdoende tegen straling of koolstofverf e.d . Ik wil je niet verontrusten hoor..

 9. Je lijf kan zelf gluthation aanmaken en het tot 300% vermeerderen door een biohacking product dat je lichaam weer activeert om het zelfherstellend vermogen drastisch te verbeteren. Dit biohacking product bestaat uit 5 kruiden die synergetisch met elkaar samenwerken en zorgt ervoor dat per seconde er 1 miljoen vrije radicalen worden geneutraliseerd waar (wetenschappelijk bewezen) meer dan 250 ziektes, klachten en aandoeningen mee zijn gelinkt. Dit biohacking product slik ik sinds 2017 dagelijks en voel me er goed bij. Vanwege de enorme hoeveelheid peer reviewed onderzoeken die over dit product zijn gedaan, ben ik er een webshop mee begonnen. Je kunt het dus ook in mijn webshop kopen. Hoeft niet, maar als je het wil kopen, krijg ik daar een klein beetje commissie over 🙂 en anders gaan de verdiensten alleen maar naar het bedrijf.. Check 1 van de vele vele video’s over dit product op Youtube: Protandim nrf2. Mijn webshop: ranjana.lifevantage.com
  Check deze video bijv: https://www.youtube.com/watch?v=QzfweSSy6Qg EN https://www.youtube.com/watch?v=S0kBmrkLfQE

 10. Goed. Maar er zijn meer aminozuren die veel in olie zitten, het gaat niet alleen om Glutathion en daarom neem ik extern olie. Bijv R ALA is nodig voor de pancreas. Wordt dat ook aangemaakt ? Als er gebrek is aan R ALA heb je kans op suiker, of in ieder geval meer kans. Dit zit dan veel in bijv lijnzaad olie. Mogelijk ook in sesamolie, denk het haast wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook jou product ga overslaan, miss neem ik het er wel bij. Glutathion is zo wie zo fantastisch, miss moet ik er wel een kruiwagen vol van opeten dagelijks. Er zijn naar ik meen 25 aminozuren. Glutathion is de hoogste op de ladder en een beetje meer, nog meer, kan geen kwaad me dunkt

  • Voor echte vitamines moet je gewoon normaal eten; groentes, fruit etc…..
   Niks geen pillen, capsules or whatever.
   En daarbij flink schoon/gezuiverd water drinken

   Mja, wie wil dat nog horen tegenwoordig?

   • Ja Joep, zijn hele onderzoeken die aangeven dat bepaalde groepen mensen niet willen luisteren. Of dat werkelijk zo is? Ik denk dat de indoctrinatie ook hier de boosdoener is.
    Maar waar vind je nog zuivere groenten, fruit ed.? Alle rotzooi uit de lucht komt op alles terecht, ook op de biodynamische (Demeter) producten. Zijn dus weliswaar niet behandeld met antibiotica, prikken e.d. Maar grasgevoerde koeien eten ook gras waarop dus rotzooi is gevallen. Dat zit dus ook in het vlees en in de melk van die koeien.
    Bijzonder eng als je dit allemaal bedenkt. En of het reinigen met natrium-bi-carbonaat of frequenties inbrengen dit kan oplossen, ik weet het niet, maar ik probeer wel zo zuiver mogelijk te eten en drinken.
    Heb het goed met elkaar!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in