Niets is schadelijker voor een nieuwe waarheid dan een oude fout” zei Johann Wolfgang von Goethe. Dus ik zal het nu toegeven: Ik had het fout. En hoe fout ik het had…,  schrijft de Duitse filosoof en schrijver Gunnar Kaiser op Kaisertv.de.

In de afgelopen weken zijn er een aantal studies gepubliceerd die mijn kijk op de wereld weer eens grondig aan het wankelen hebben gebracht. Het zijn talrijke resultaten van wetenschappelijk onderzoek die mij de situatie in een heel ander licht doen bekijken. Ze zijn zo duidelijk in hun massa dat ik mijn situatie moet herbeleven en heroverwegen. Ja, ik weet het, ik denk dat dat “terugkrabbelen” wordt genoemd. Maar kijk zelf maar.

 1. PCR-test
 2. Gebruik van bedden op de Intensive Care
 3. Sterftecijfer
 4. Mondkapjes
 5. Corruptie
 6. Scholen
 7. Lockdowns
 8. Vaccinatie

1. De PCR-test

Zoals we nu weten, is de PCR-test als meetmethode te aspecifiek en daarom niet geschikt als enige maatstaf voor het nemen van besluiten over maatregelen in reactie op een pandemie.

Een in het Journal of Infection gepubliceerde studie, “The performance of the SARS-CoV-2 RT-PCR test as a tool for detecting SARS-CoV-2 infection in the population”, kwam tot de conclusie dat meer dan de helft van degenen met positieve testresultaten hoogstwaarschijnlijk helemaal niet besmettelijk was. Bij een replicatiegetal van meer dan 25 was de CT-waarde, d.w.z. de replicatiewaarde, te hoog en was de viruslast bij de geteste personen dusdanig laag dat zij in het geheel niet geïnfecteerd waren geweest. Hun PCR testresultaat is dus waardeloos.

De RT-PCR-testtechniek, die in het verleden ook tot pseudo-epidemieën heeft geleid, werd gekozen als de gouden standaard voor de opsporing van een SARS-CoV-2-infectie – ook al is bekend dat de techniek niet geschikt is als enig diagnosemiddel, maar alleen ter aanvulling van een diagnose. De onderzoekers van de Amerikaanse studie hebben deze procedure op basis van hun evaluatie van de gegevens massaal in twijfel getrokken.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, de CDC, de goedkeuring van de PCR-test voor noodgevallen ingetrokken omdat deze geen onderscheid kan maken tussen SARS-CoV-2 en griep.

Bronnen:

Andreas Stang et al https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.05.022
https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html,
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

2. De overbelasting van bedden op de intensive care

Het bleek dat het gevaar van overbevolking van de IC-bedden nooit heeft bestaan en toch bewust en met opzet door de regering en de media geprojecteerd werd.

In werkelijkheid is de capaciteit van de intensive care voor “covid”-patiënten vorig jaar door een gebrek aan bezetting teruggebracht, waardoor de resterende bedden op de intensive care logischerwijs sneller “volliepen”. Wat dan weer de schijn wekte van dreigende overbevolking van de ICU. (Op geen enkel moment hebben de federale staten gemiddeld meer dan 10 tot max. 20% van de bedden op de intensive care toegewezen aan covidpatiënten).

Bovendien wordt een groot aantal ziekenhuizen en de DIVI (Duitse interdisciplinaire vereniging voor intensive care en spoedeisende geneeskunde) er na een onderzoek van de federale rekenkamer van beschuldigd dat zij opzettelijk onjuiste cijfers over de bezetting van intensive care-bedden hebben gemeld – d.w.z. minder intensive care-bedden dan er in werkelijkheid beschikbaar waren – in ruil voor royale subsidies en compensatiebetalingen van de federale overheid. Volgens berichten in de media wisten de verantwoordelijke ministeries ten minste al sinds januari van dit jaar dat de bezettingscijfers mogelijk niet betrouwbaar waren. En toch werden juist deze cijfers gebruikt om de drastische “federale noodrem” en dus een verdieping van de lockdown door te voeren.

  Na betrapt te zijn op het vervalsen van gegevens over de werkzaamheid van vaccins, "herziet" AstraZeneca zijn cijfers... maar het is nog steeds een wrede farce

Bronnen:

https://www.tagesschau.de/inland/corona-kliniken-intensiv-101.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/intensivbetten-daten-101.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/intensivbetten-betrug–das-ist-freiheitsberaubung-30567954.html
https://www.welt.de/kultur/plus232088383/Intensivbetten-Recherche-Der-Fall-Schrappe.html

3. Het sterftecijfer

Er zijn ook bewijzen betreffende de gevaarlijkheid van SARS-CoV-2 die eerdere publieke veronderstellingen in twijfel trekken. Een nauwkeurige bepaling van het wereldwijde sterftecijfer van COVID-19 is moeilijk vanwege verschillen in regionale omstandigheden, zoals leeftijdsopbouw, medische zorg en, zie punt 1, zeer onnauwkeurige en inconsistente testmethoden voor het bepalen van het infectiegetal.

Op basis van een peer reviewed en vervolgens goedgekeurde metastudie van de bekende Stanford-professor en onderzoeker John Ioannidis, die via het WHO Bulletin is gepubliceerd, weten we nu echter dat het sterftecijfer niet in de orde van grootte van ééncijferige percentages ligt, zoals sommigen aanvankelijk aannamen. Uit de meta-analyse van Ioannidis hierover bleek een mediane infectiesterfte van slechts 0,25% in coronahaarden. Onder mensen jonger dan 70 jaar is het sterftecijfer door infectie zelfs slechts 0,04%, aldus de studie. Het sterftecijfer van Covid-19 zou dus ruwweg overeenkomen met dat van (of mogelijk een iets sterkere) seizoensgriep.

Ondanks de Zweedse “speciale weg” zonder lockdowns (en een tot nu toe vrij matige vaccinatiegraad) heeft Corona in Zweden niet geleid tot een hoger sterftecijfer dan in de voorgaande jaren. Volgens een studie van de Universiteit van Stockholm over oversterfte in Europa in 2020 had twee derde van alle Europese landen in feite aanzienlijk hogere sterftecijfers dan Zweden. “Sinds medio augustus 2020 ligt het wekelijks toegevoegde aantal sterfgevallen in Zweden grotendeels op hetzelfde niveau als in Duitsland, zo blijkt uit “Our World in Data”. Sinds begin februari heeft Zweden zelfs minder sterfgevallen per week (momenteel 1,2 per miljoen inwoners) dan Duitsland (1,9), schrijft Redaktionsnetzwerk Deutschland in juni 2021.

Bronnen:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v2
Klicke, um auf BLT.20.265892.pdf zuzugreifen
https://www.statista.com/statistics/1202074/share-of-population-vaccinated-covid-19-by-county-worldwide/
https://www.rnd.de/politik/corona-schwedens-sonderweg-in-der-pandemie-eine-bilanz-P5OUJ6FLFZFCFBARECIA5UAVUA.html

4. De mondkapjes

Ondanks de wijdverspreide invoering van verplichte mondkapjes in veel landen over de hele wereld, was er tot voor kort een gebrek aan zinvol bewijsmateriaal over de negatieve neveneffecten van mond-neus-maskeren. Duitse onderzoekers hebben nu een meta-analyse gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health, waarin meer dan 100 verschillende studies over het algemene effect van mondkapjes zijn geëvalueerd. De negatieve effecten omvatten:

Een toename van kooldioxide in het bloed, daling van de zuurstofverzadiging in het bloed, stijging van de bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie, ademhalingsmoeilijkheden en kortademigheid, hoofdpijn, duizeligheid, licht in het hoofd, verminderd denk- en concentratievermogen, huidirritatie, blootstelling aan ziekteverwekkers zoals schimmels en bacteriën, enzovoort.

De onderzoekers noemen de combinatie van deze meervoudige symptomen het Mask Induced Fatigue Syndrome. Zij verklaren: Het langdurig dragen van mondkapjes door de bevolking in het algemeen zou kunnen leiden tot relevante effecten en gevolgen op tal van medische gebieden.

Bronnen:

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344
https://doi.org/10.1002/14651858.CD006207.pub5

5. Politieke corruptie

Wie vertrouwt op de goedmoedigheid en het altruïsme van politici, die toch al niet zouden proberen zichzelf te verrijken, laat staan hun bevolking in tijden van crisis, vergist zich. Zoals wij nu weten, zouden volgens berichten in de media tot 40 leden van de Bundestag betrokken zijn geweest bij maskertransacties met ondernemingen, waarbij ten minste enkele parlementsleden ook hoge commissies zouden hebben ontvangen.
Nog opvallender was de aanpak van het Ministerie van Volksgezondheid bij de aanschaf van mondkapjes. Onder leiding van Jens Spahn kocht het ministerie vorig jaar FFP2-beschermingsmondkapjes van Burda GmbH, waarvoor Spahns echtgenoot Daniel Funke als lobbyist en kantoormanager in Berlijn werkt. Even later bleek uit chat-afschriften van SPIEGEL dat Spahn’s echtgenoot en Burda-lobbyist wel degelijk betrokken was bij de mondkapjesdeal en een directe link legde met het Ministerie van Volksgezondheid. Men kan dit lobbyen afdoen als “politiek zoals gewoonlijk”. Maar nog ernstiger is het feit dat het ministerie van Spahn begin 2020 al voor ongeveer een miljard euro aan onbruikbare mondkapjes uit China had gekocht. Omdat deze ogenschijnlijk inferieure mondkapjes niet mochten worden uitgedeeld, wilde het ministerie van Spahn ze serieus weggeven in speciale campagnes aan ontvangers van sociale subsidies, invaliden en daklozen. Ditzelfde ministerie van Volksgezondheid had ook particuliere testbedrijven toegestaan hogere prijzen te vragen voor Coronatests dan op de markt gebruikelijk was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel meer tests in rekening werden gebracht dan daadwerkelijk werden uitgevoerd.

  De totale rijkdom van miljardairs is gestegen tot 10,2 biljoen dollar tijdens de Corona

Bronnen:

https://www.bild.de/politik/inland/politik/interne-liste-zeigt-40-abgeordnete-an-masken-vermittlung-beteiligt-76213820.bild.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahn-und-die-masken-bundesrechnungshof-kritisiert-chaotische-beschaffung-a-6b08611d-f542-4a32-a564-dfce605fc3c4
https://www.welt.de/politik/deutschland/article228841271/Arbeitgeber-von-Spahn-Ehemann-verkaufte-Masken-an-Gesundheitsministerium.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahn-chat-protokolle-belegen-dass-spahns-ehemann-daniel-funke-von-maskendeals-wusste-a-19191763-0002-0001-0000-000177244283
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-attackiert-jens-spahn-wegen-neuem-masken-desaster-a-9966afa0-7480-4f65-8acd-32769202945e
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-tests-spahn-1.5316946https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/razzia-mit-ueber-200-polizisten-50-tatverdaechtige-polizei-nimmt-coronatest-clan-77221338.bild.html

6. Scholen als aanjagers van de pandemie

En een andere pijler brokkelt af: zoals nu wetenschappelijk is bewezen, zijn scholen geen belangrijke aanjagers van de pandemie. Dit is het resultaat van verschillende, onafhankelijke studies door wetenschappers van de Ludwig-Maximilians-Universität in München, de gezondheidsdienst in Frankfurt en een studie-analyse door het RKI.

Zo bleek uit de studie van Frankfurt van vorig jaar dat ondanks een vertienvoudiging van de zogenaamde “incidentie” in de totale populatie, het “positieve percentage” onder de onderzochte leraren over het geheel genomen in feite licht daalde, en het positieve percentage onder de onderzochte leerlingen slechts onbeduidend steeg. De onderzoekers zien daarom contacten in de privé-omgeving als veel waarschijnlijker transmissieroutes – niet directe schoolcontacten.

In Hamburg bleek uit een soortgelijk, gedetailleerd onderzoek dat ten minste 78 procent van de met Corona “besmette” leerlingen niet op school, maar daarbuiten was “besmet”.

De onderzoekers van de Ludwig Maximilian Universiteit in München kwamen tot een soortgelijke conclusie: “We hebben geen enkele statistische aanwijzing dat de school een uitbraakcentrum voor Covid-19 is. Eerder het tegenovergestelde,” zegt Göran Kauermann, professor aan het Instituut voor Statistiek van de universiteit.

Bronnen:

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfen-schulen-keine-pandemietreiber-100.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/217182/COVID-19-in-Schulen-Keine-Pandemie-Treiber
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-schulen-rki-101.html

7. De lockdowns

Ook het verhaal over de doeltreffendheid van lockdowns dreigt in elkaar te storten. Uit een door de Stanford University gefinancierde studie van januari 2021 blijkt dat er geen bewijs is dat meer restrictieve niet-farmaceutische interventies, d.w.z. “lockdowns”, aanzienlijk hebben bijgedragen tot het afvlakken van de curve van nieuwe gevallen in verschillende landen zoals Engeland, Frankrijk, Duitsland, Iran, Italië, Nederland, Spanje of de Verenigde Staten aan het begin van de pandemie. De onderzoekers concludeerden dat restrictieve maatregelen zoals bedrijfssluitingen en uitgaansverboden geen bijkomend significant voordeel boden ten opzichte van minder restrictieve niet-farmaceutische interventies (zoals afstandsregels, hygiëneregels of verboden op grote samenscholingen), maar wezen op de vele schade die agressieve maatregelen veroorzaken.

Een meta-analyse door de econoom Douglas Allen van de Simon Fraser Universiteit, een overzicht van de resultaten van zo’n 80 studies over het lockdownbeleid, kwam eveneens tot de vernietigende conclusie dat de strenge maatregelen in het beste geval een marginaal effect hadden op het aantal sterfgevallen door covid 19 en dat zij waarschijnlijk meer kwaad dan goed deden.

https://www.welt.de/gesundheit/plus228783145/John-Ioannidis-Wissenschaft-ist-zu-einer-Waffe-geworden.html
http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf
https://www.cicero.de/wirtschaft/neue-lockdown-studie-mehr-schaden-als-nutzen

8. Vaccinatie

En het hoofdverhaal van vaccinatie als de (enige) uitweg uit de crisis lijkt ook op zand te zijn gebouwd. Intussen zien landen met de hoogste vaccinatiegraad – zoals IJsland, Israël en de Seychellen – de coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisgevallen weer toenemen, zodat zij opnieuw strenge lockdowns en maatregelen opleggen, wat niet veel goeds belooft voor een snelle beëindiging van de pandemie door inenting. (De hoofdepidemioloog van IJsland heeft onlangs gezegd dat de maatregelen nog vele jaren nodig kunnen zijn). In elk geval is de vaccinatiestatus niet doorslaggevend voor de overdraagbaarheid van de SARS-CoV-2-pathogeen. Dit is de conclusie van Public Health England (PHE). Deze beoordeling wordt ondersteund door gegevens van de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) van vorige week, die erop wijzen dat gevaccineerde en ongevaccineerde mensen de Deltavariant verspreiden en dat met Delta besmette gevaccineerde mensen dezelfde viruslast dragen als ongevaccineerde mensen, zoals gemeld door de Guardian en andere media.

  VAERS gegevens tonen 2.000 procent toename van meldingen van hersenletsel na COVID-19 vaccinatie

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/island-corona-massnahmen-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-coronavirus-neuinfektionen-deltavariante-101.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/israel-warnsignal-auch-fuer-andere-laender-der-Spritzweltmeister-stoesst-an-grenzen/27511970.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article231095883/Seychellen-Diese-Faktoren-bremsen-die-Herdenimmunitaet-aus.html
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/07/22/segir_takmarkanir_geta_varad_naestu_arin/
https://www.n-tv.de/wissen/Sind-infizierte-Geimpfte-hochansteckend-article22731825.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9844701/SAGE-Covid-variant-kill-one-three-people.html
https://www.nature.com/articles/s41598-021-95025-
https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/141721246778930381

De blogger Klaus Kusanowsky reageert scherpzinnig in de commentarensectie onder het schrijven van Gunnar Kaiser:

Beste Gunnar Kaiser, niet alleen de ene keizer is naakt, de andere ook. Al geruime tijd hebt u zich zeer welsprekend en ijverig beziggehouden met de talrijke dwalingen van anderen, en nu merkt men dat u niets beters kunt bedenken dan in kringetjes rond te draaien. Nadat u de fouten van anderen hebt opgesomd, geanalyseerd, bekritiseerd, geëvalueerd en opgeschreven, begint u weer van voren af aan. Waarom bent u zo bang om over uw fouten te praten? Wanneer zult u het punt bereiken dat u denkt dat uw fouten niet minder, onschuldiger, banaler, op de een of andere manier onschuldiger zijn dan die van de regering, de journalisten, de lobbyisten, de verkopers van farmaceutische producten? Meer dan eens kreeg men in de afgelopen anderhalf jaar de indruk dat alle kritiek, discussie, verzet, protest net zo weinig uithaalt als pcr-testen, afstand houden, mondkapjes dragen, lockdown en nu vaccinatie, wat ook bijna niets doet om de waanzin te stoppen. Er zijn veel fouten in het spel, maar men kan de indruk krijgen dat sommigen, net als anderen, alles in het werk stellen om te weigeren hun eigen fouten te zien.

Misschien zal men op een dag beseffen dat het een grote vergissing is te denken dat men zich tevreden kan stellen met het benoemen van de obscene fouten van anderen? Hebben wij niet allang het punt bereikt waarop een hele levenswijze, die van de moderne industriële mens, de grenzen van zijn uithoudingsvermogen heeft bereikt? En kan het zijn dat daarin de doorslaggevende fouten zitten waarover op een gegeven moment gesproken moet kunnen worden? Is de manier van leven zelf niet de grootste obscene fout waarin wij allen verwikkeld zijn?

Heb de moed om uw fouten te melden. Zolang uw weigert, moet u in kringetjes ronddraaien en kun u alleen maar nors staren naar een hopeloos verwarde wereld. Ik vraag me af of u dat kunt veranderen.

Met vriendelijke groet, Klaus Kusanowsky


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ze hebben mensen vermoord voor vaccinwinstenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelClif High: Deep State deceptie misleidt ons in te denken dat ze aan het winnen zijn
Volgend artikelVaccinatiedwang wordt opgevoerd: Loondoorbetaling ongevaccineerde Duitsers in quarantaine wordt stopgezet
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Als onze wereld leiders moordenaar worden,
  Wat ik als wappie begin deze verschrikkelijke uitbraak corona zij dat berust allemaal op onjuiste informatie,
  Na bijna twee jaar komt de waarheid te voor schijn en nog zijn er voldoend schaapje die deze moord partij niet onder ogen willen zien.
  Klaus Kusanowsky komt er achter dat hij belogen en bedrogen is en bied zijn excuses aan dan als je dat al durf ben je in mij ogen een held zeker in deze absurde tijd, het ik nu tijd dat jullie ook in gaan zien dat jullie bij de neus genomen zijn geworden en toe geven is een goede daad, stop met u kinderen te laten vermoorden door die criminelen en schrijf de naam op die jullie die dodelijke spuit heeft gegeven het recht zal zegen vieren en zij hebben allemaal mee gedaan aan het vermoorden van het volk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in