Globalisme valse gezicht

0

In de afgelopen 100 jaar zijn bedrijven, banken en organisaties over de hele wereld steeds groter en machtiger geworden en hebben ze grote fortuinen verdiend. Essentiële delen van het totale kapitaal van de wereld zijn in steeds minder handen geconcentreerd. Men kan deze ontwikkeling de ultieme doorbraak van het kapitalisme noemen.

Natuurlijk realiseer ik me dat het woord kapitalisme niet langer “in” is. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het lelijk in de oren klikt en gedachten oproept aan fouten en tegenstrijdigheden uit het verleden, zowel politiek als economisch. Daarom hebben slimme mensen in het bedrijfsleven waarschijnlijk gezocht naar een aanvaardbaar woord, dat deels een positief woord was, en deels kan worden gebruikt zonder eerdere herinneringen over het kapitalisme. Het fraaie woord “globalisme” bleek geschikt, schrijft de Deense auteur Jens Graae op Snaphanen.

De superrijken

Reeds aan het einde van de vorige eeuw was het financieel gezien zo ver gekomen dat de leiders van de gelieerde machtige bankwereld het nodig achtten om de westerse wereld te organiseren volgens de behoeften van het Grootkapitaal. Hun superieure economie werd nu gebruikt om politici, politieke partijen, sleutelfiguren binnen de afzonderlijke landen, maar ook bedrijven en organisaties toegang te geven tot het Grootkapitaal, oftewel de huidige positieve benaming, namelijk de opvattingen van het globalisme. Langzaamaan was men begonnen met het creëren van een wereld die ideaal zou zijn voor de superrijke internationale zakenwereld.

Het globalisme is een dwaasheid

Het is belangrijk dat men zich er van bewust is dat Globalisme een van de “isme” is. Een open wereld bevalt veel gewone mensen. Ongeacht grenzen staat het je vrij om overal ter wereld te werken, handelen, nuttig maken en met iedereen informatie uit te wisselen. Van de wereld wordt verwacht dat zij één grote gemeenschap zal zijn. Al vele jaren kunnen mensen bijna alles wat ik heb opgesomd doen zonder zich voor te stellen globalisten te zijn. Net als alle andere “isme” heeft het globalisme een mooie voorpagina met allerlei beloften in de richting van de mooie nieuwe wereld. Ongelooflijk veel mensen overal in Europa en de Verenigde Staten steunen het globalisme zonder zich er blijkbaar van bewust te zijn dat het begrip globalisme geen nieuwe vreugdevolle en gelukkige wereld betekent, maar eerder de poging van het internationale bedrijfsleven om uw en mijn wereld zo te organiseren dat mensen met macht in alle rust nog meer kunnen verdienen en zelfs de hele wereldmarkt kunnen veroveren en monopoliseren.

We zijn blij dat sommige dingen door de concurrentie goedkoper zijn geworden, maar het zijn nog steeds slechts de weinige superrijken die profiteren van het globalisme. Niemand van ons krijgt ooit invloed op de kapitaalkrachtige bankwereld van het globalisme. We worden bedrogen! Wij zijn de enige verliezers in de spelletjes van de rijken, marionetten of onverschillige stukken, die net als de stukken in het schaakspel naar behoefte kunnen worden verplaatst en precies daar worden verplaatst waar het internationale bedrijfsleven denkt dat we zouden moeten zijn.

En voor nu moeten de Europeanen passief worden gemaakt en vervolgens worden weggevaagd vanwege een te laag geboortecijfer en de daaruit voortvloeiende krimpende bevolking. Volgens de globalisten, de VN, de EU en onze eigen nationale politici zijn we bezig onszelf uit te roeien, dus je kunt net zo goed de bevolking aanvullen door immigratie van moslims en andere Afrikanen.

  Dr. Coleman: Er heeft een wereldwijde staatsgreep plaatsgevonden (Deel I)

De sociale elite zijn de superrijke helpers van de globalisten

Het internationale grootkapitaal, ook wel bekend als globalisten, heeft in de westerse samenlevingen mensen nodig die invloed kunnen uitoefenen op gemeenschapspolitici, belangrijke organisaties en bedrijven. Die mensen vinden ze in de gemeenschapselite, die meestal trots zijn op deelname aan de clubs van de rijke man. De meerderheid van deze elite omvat bijvoorbeeld politici van rechts en links, universiteitsmensen, ambtenaren, ondernemers, belangrijke aandeelhouders en anderen.

Globalistische clubs

Twee van deze “clubs” zijn bijvoorbeeld de Trilaterale Commissie en de Bilderberg Groep. De Trilaterale Commissie werd in 1973 opgericht door David Rockefeller. De organisatie omvat de elitecirkels en heersers van de wereld binnen de politiek, de economie en de media. De bijeenkomsten zijn geheim en gesloten voor journalistieke inzichten. De Bilderberg Groep werd in 1954 opgericht door Prins Bernhard van Nederland en omvat, net als de Trilaterale Commissie, discussies over economie, politiek, enz. in verband met de Verenigde Staten, Canada en Europa.

De groepen bestaan niet uit een vast lidmaatschap, omdat er regelmatig vervangingen plaatsvinden. Over het algemeen worden de leden alleen onder de elite van de samenleving geselecteerd. Er is natuurlijk een algemeen management dat rapporteert aan de bankwereld van het internationale Grootkapitaal.  Enkele honderden deelnemers uit Europa, de Verenigde Staten en Canada nemen deel aan de discussies, die meestal in ondergeschikte groepen plaatsvinden. Deze discussies kunnen ook onderwerpen omvatten zoals immigratie, grensproblemen, veiligheidskwesties en nog veel meer.

De Bilderberg Groep en de Trilaterale Commissie zijn adviesgroepen. De geheimhouding van hun activiteiten dient om alle deelnemers in staat te stellen vrijuit te spreken. De enige taak van de Groep en de Commissie is om via hun leden invloed uit te oefenen op politici en politieke partijen, op organisaties en bedrijven. Dit gezegd zijnde, kan worden vastgesteld dat het doel van globalisten is om een EU te creëren als enige en cruciale heerser in Europa. Zij zullen slagen als de globalisten, onze politici en bepaalde delen van de samenleving, de VN en de EU erin slagen de nationale bewegingen van Europese landen te elimineren.

De superrijke operationele groep in Europa en Noord-Afrika

Daarnaast is er een actieve wereldwijde groep bekend, die de internationale financiële wereld bedient, namelijk de Soros groep Open Society. Deze groep bestaat uit een aantal stichtingen en organisaties, de laatste blijkbaar met politieke leden uit Europese landen, voor zover bekend ook uit Denemarken. De Soros-groep heeft grote fondsen beschikbaar.

Soros is een Amerikaan/Hongaar en verbonden aan de Rothschild-groep, die hem hielp bij zijn eerste hedgefonds. Hij heeft zijn fortuin vakkundig verhoogd. Later toonde hij iets van zijn vuige talenten door de Zweedse en Engelse munt aan te vallen en hier miljarden euro’s aan te verdienen. Hij viel ook de Deense munt aan, maar zonder resultaat.

  Wat niemand u vertelde over Oekraïne - Mindblowing!

Hij heeft moslims in het Arabisch informatie gegeven over naar welke landen in Europa het de moeite waard was om te emigreren en welke financiële steun men kon verwachten. Hij heeft dergelijke informatie ontvangen van elitecirkels in de afzonderlijke landen en ministeries.

Hij heeft blijkbaar grote bedragen betaald aan organisaties zoals “Artsen zonder Grenzen”, NGO’s en nog veel meer om schepen aan te schaffen met het doel om immigranten op rubberboten uit in de buurt van de Afrikaanse Middellandse Zeekust op te halen en hen veilig over de Middellandse Zee naar Europa te laten varen. Andere organisaties met als doel immigranten naar Europa te helpen hebben ook grote bedragen ontvangen van Soros. Soros bezoekt regelmatig de EU. Hij is een dierbare vriend van de leiders.

Betrokkenheid van de EU bij de doelstellingen van het internationale Grootkapitaal

Het immigratievriendelijke leiderschap van de EU houdt vast aan het denken van het globalisme. Jean-Claude Juncker beweerde dat zonder immigratie uit Afrika, dat wil zeggen van moslims en zwarte Afrikanen, Europa verloren zal gaan. Maximale immigratie van Afrikanen naar Europa zijn dan ook de sleutelwoorden van het voormalige buitenlandse hoofd van de EU, Federica Mogherini, die een overtuigd communist is, en EU-commissaris voor migratie en de Griek Dimitris Avramopoulos. De Nederlander Frans Timmerman, is, indien mogelijk, een nog meer rabiate globalist.

En waarom is het zo belangrijk voor de EU om een zo groot mogelijke immigratie naar Europa te bereiken. Het vermeende doel is om meer arbeid in Europa te introduceren, bedrijven hebben arbeiders nodig om hun volledige capaciteit te benutten. Globalisten zijn van mening dat hoe meer mensen een baan kunnen vervullen, hoe lager het salaris! Daarom is er een grote immigratie zonder rekening te houden met ongerijmde culturele verschillen.

Het robottijdperk is net om de hoek

Het is de hopeloos ouderwetse denkwijze van de VN, de EU, globalisten en onze eigen politici, die nauwelijks terrein kunnen winnen als de robottechnologie in afzienbare tijd miljoenen banen in Europa overneemt. Het robottijdperk is net om de hoek. Wat moeten we dan met talloze moslims uit Noord-Afrika en andere Afrikanen doen? Is het niet goedkoper om hen in hun eigen land te helpen. Er zullen alleen banen zijn voor onze eigen hoogopgeleide etnische burgers.

En natuurlijk kunnen we vaststellen dat de EU nog steeds niet de beloofde 10.000 mensen in dienst heeft genomen en opgeleid om de buitengrenzen van de EU te beschermen. Overigens doen 10.000 grenswachten aan de buitengrenzen van de EU net zo veel nut als een “kleermaker in de hel”.

Afbraak van de natiestaten

Maar ook andere factoren spelen een rol. Migratie moet blijkbaar ook dienen om de cohesie van de mensen in de Europese natiestaten te vernietigen. Het is volstrekt begrijpelijk dat de meerderheid van de volkeren van de Europese natiestaten patriotten/nationalisten zijn. De nationalisten zijn ongetwijfeld de vijand van de globalisten, de VN en de EU.

Als het aan de globalisten, dat wil zeggen, het internationale Grootkapitaal en de EU is, dan moeten de Europese natiestaten worden omgevormd tot multiculturele, onsamenhangende regio’s die gecontroleerd moeten worden door de EU. Misschien zullen de multiculturele regio’s voor de EU zo moeilijk te controleren zijn, dat men een dictatuur moet invoeren die vergelijkbaar is met de dictaturen die in het Midden-Oosten bestaan. Dan zijn we aan het einde van de weg.

  Het duivelse plan om de mensheid te herontwerpen

In ongeveer vijfhonderd jaar tijd zal de Europese bevolking tot bijna niets gereduceerd zijn. De overblijfselen leiden een slavenleven onder de islamitische heersers. De heerschappij van de moslims faalt niets, ook al hebben onze politici die kant van de zaak nooit gezien.

Waar staat Denemarken?

In Denemarken is men in diepe slaap. Hoeveel Denen weten er over de vele overeenkomsten die in de loop der jaren door Deense politici zijn ondertekend? Langzaam maar zeker zijn er in de tweede helft van de vorige eeuw immigranten naar Denemarken gekomen. Denk aan de overeenkomst over immigratie in ruil voor olie. Herinnert u zich de vreemdelingenwet van ombudsman Hans Gammeltoft Hansen uit 1983, die de meest liberale vreemdelingenwet ter wereld werd genoemd?

Sommige slaperige politici, die nauwelijks leken te beseffen wat de wet betekende, knikten ja tegen de wet. Het was een Deense wet die elke regering in de komende jaren had kunnen verwijderen, zonder dat het buitenland had kunnen protesteren. Waarom is deze wet nooit verwijderd? Later werden een aantal verdragen over immigratie ondertekend, die ook publiciteit van krantenjournalisten kregen met het bevel om fraai over immigratie te schrijven.

In 2015 kwamen iets meer dan 25.000 immigranten het land binnen, ondanks de belofte van Lars Løkke dat we slechts de plicht hadden om 1.000 immigranten op te nemen. Een ontmoeting in Duitsland met bondskanselier Merkel heeft blijkbaar de houding van Lars Løkke veranderd.

De overeenkomst in Marrakech werd ondertekend door onze premier Lars Løkke Rasmussen en nu, ongeacht de beweringen van de premier, heeft het land zich opengesteld voor toestroom uit heel Afrika en het Midden-Oosten, geheel in de geest van de Verenigde Naties, de EU en het internationale Grootkapitaal.

Wat is er met de democratie gebeurd?

Het moet verrassend zijn dat bijna alle overeenkomsten over immigratie door zowel politici als vrijwel alle journalisten geheim worden gehouden. Bovendien moet het verbazingwekkend zijn hoe gemakkelijk het is geweest om de meest liberale immigratiewetgeving van Denemarken ten uitvoer te brengen. Het is ook verbazingwekkend dat onze premier lijkt te buigen voor het bevel van de Duitse Merkel.

Men kan zich ook afvragen waar de democratie is gebleven? Er is grote oppositie in de bevolking tegen immigratie en geen enkele politicus, behalve een paar nationalisten, wil de bevolking vragen naar zijn mening of er rekening mee houden.

De bevolking moet het recht hebben uitleg te krijgen waarom we een multiculturele samenleving nodig hebben. Er moet een redelijke verklaring zijn, anders zouden onze politici deze vorm van samenleving niet steunen. Of zijn onze politici slechts marionetten?

De geplande Afrikanisering van de EU – Er wordt een nieuwe samenleving opgebouwd

Vorig artikelGehersenspoelde deugzotten wassen zwarte voeten tijdens de wake van George Floyd in de VS
Volgend artikelDe vergeten slaven: Blanken in slavernij in vroeg Amerika en industrieel Brittannië
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in