Tony Webster from Portland, Oregon, United States / Wikimedia (CC BY 2.0 DEED)

Na de Duitse nederlaag in 1945 keerde Walter Ulbricht terug uit ballingschap in Moskou om een van de oprichtende politici van de DDR te worden. De nieuwe staat, zei hij, “moet er democratisch uitzien, maar we moeten alles onder controle hebben.” Het is 80 jaar geleden dat Ulbricht deze woorden sprak en hoewel de DDR is vervaagd, leeft de geest ervan voort in het politieke establishment van de Bondsrepubliek. Onze huidige machthebbers doen er alles aan om de pseudodemocratie in het Westen te herstellen. Dit is niet zomaar een Eugyppius overdrijving, en het is geen sensatiezucht voor internet clicks. Het is wat onze politici zelf zeggen, schrijft Eugyppius.

Net als in de DDR horen we dat deze antidemocratische maatregelen nodig zijn om ons te beschermen tegen de dreiging van rechts. De waarheid is veel alledaagser: Duitsland heeft een van de oudste partijstelsels van Europa. Zoals al in veel andere landen is gebeurd, valt dit naoorlogse establishment uit elkaar. Terwijl andere landen de opkomst van nieuwe partijen en politieke structuren met een zekere mate van gelijkmoedigheid hebben doorstaan, zijn onze kartelpolitici in Duitsland doodsbang om de macht te verliezen, en ze zullen alle middelen die ze tot hun beschikking hebben gebruiken om die macht te behouden – tot en met het opschorten van de democratie zelf.

Alternative für Deutschland bevindt zich niet in het doel van ons nominaal democratische priesterschap omdat ze extreem rechts zijn, of racistisch, of xenofoob of iets dergelijks. Politiek gezien verschillen ze nauwelijks van de CDU van de jaren tachtig. Hun echte misdaad is dat ze sterk genoeg zijn geworden om het gevestigde ecosysteem te bedreigen. Hoe sterker AfD wordt, hoe moeilijker het voor de regeringspartijen wordt om anti-AfD coalities te vormen. Sommige van deze partijen, zoals de FDP, lijken voorbestemd om helemaal te verdwijnen; andere, zoals de SPD, vrezen een toekomst van permanente irrelevantie. De ooit dominante centrumrechtse CDU en CSU zullen ondertussen niet in staat zijn om werkbare regeringen te vormen met partners ter linkerzijde, en hebben dus geen excuus meer om niet het milde nationalisme in te voeren dat een duidelijke meerderheid van de kiezers eist en dat zo uit de mode is bij onze globalistische machthebbers.

Dit is het doel van de onophoudelijke, astroturfed agitatie “tegen rechts” die het establishment nu al meer dan een maand over Duitsland heeft uitgestort. De protesten hebben niet gewerkt om de steun voor de AfD te vernietigen, dus nu worden ze gerecycled als een vrijbrief om handhavend op te treden tegen “rechts-extremisme.” Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) zei dinsdag tijdens een persconferentie dat de protesten haar zowel een “aanmoediging” als een “mandaat” hebben gegeven om door te gaan tegen rechts. “Dit is echt een heel positief signaal,” zei ze, “omdat het gaat om het verdedigen van onze open samenleving tegen haar vijanden. Als een democratie die zich verdedigt, moeten we opstaan tegen de extremisten.”

© Olaf Kosinsky / Wikimedia / (CC BY-SA 3.0 DE LIZENZVERTRAG)

Faeser sprak deze woorden toen ze een reeks maatregelen aankondigde waarmee ze “rechts-extremisme” hoopt te bestrijden. Deze staan ook beschreven in een 16 pagina’s tellend document van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over “Resoluut bestrijden van rechts-extremisme: Het gebruik van de instrumenten van de defensieve democratie.” Hierbij is het belangrijk op te merken dat Faeser een van de meest impopulaire politici van heel Duitsland is. Vorig jaar leed ze een vernederende nederlaag in haar poging om minister-president van Hessen te worden en 60% van de Duitsers staat negatief tegenover haar. Dat is een sterke motivatie om de Duitse democratie weer onder controle te krijgen. Haar “pakket maatregelen” om “rechts” te bestrijden behoren tot het meest openlijk antidemocratische, dictatoriale beleid dat ik ooit een Westerse politicus heb zien formuleren. In andere landen worden dit soort dingen achter gesloten deuren gezegd, maar in Duitsland staan ze in alle grote kranten. Je kunt je alleen maar voorstellen wat deze mensen in het geheim overwegen.

Faeser en haar mede politieke handhavers hebben zo’n breed en flexibel begrip van wat “rechts-extremisme” is, dat het etiket tegen vrijwel iedereen kan worden gebruikt. In het document van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat: “Het doel van rechts-extremisten is om de liberale democratie af te schaffen en onze samenleving opnieuw vorm te geven volgens hun nationalistische, racistische en antipluralistische ideeën.” Je zou kunnen denken, “nou, dan is het goed, ik ben een pluralistische liberaal,” maar dat zou net zo naïef zijn als denken dat je veilig bent voor de Stasi omdat je geen fascist bent. Dezelfde krant klaagt vervolgens dat “het extremistische … Nieuw Rechts … er naar streeft om onderwerpen te bespreken en termen te gebruiken die hun onmenselijke plannen een onschuldig uiterlijk geven.” Vertaald uit het democratisch: “Er zijn mensen die niets illegaals zeggen, maar die zichzelf toch tot last hebben gemaakt.” De voorzitter van het Federale Bureau voor de Bescherming van de Grondwet, Thomas Haldenwang, sprak op de persconferentie ook over de neiging van “rechtse extremisten” om zich “te verkleden en te camoufleren.” Ze moeten “ontmaskerd en ontmaskerd worden … als vijanden van onze democratie.”

  "Pandemieverdrag" zal de WHO de sleutels overhandigen tot wereldregering

Deze constructie van “rechts-extremisme” als een cryptische, verborgen hoedanigheid die ontmaskerd moet worden door de politieke politie is onvoorstelbaar gevaarlijk. Je bent nooit veilig voor een regime dat op deze manier denkt, want wat je eigenlijk zegt, doet of zelfs gelooft doet er niet toe. Je bent schuldig aan “rechts-extremisme” als het bureau van Haldenwang denkt dat je dat bent. Deze flexibiliteit is belangrijk, want het establishment is eigenlijk niet geïnteresseerd in het verdrijven van zombie-nationaalsocialisten. Ze willen de politieke oppositie uitschakelen, ongeacht haar vorm of programma.

In wat volgt, moet je daarom onthouden dat verwijzingen naar “rechts-extremisme” niets anders zijn dan het belasteren van politieke tegenstanders. Evenzo verwijzen resoluut ongekarakteriseerde en ongedefinieerde verwijzingen naar “democratie” naar niets anders dan het gevestigde partijstelsel. Als Faeser zegt dat “we … extreemrechtse netwerken willen vernietigen, we willen ze hun inkomen ontnemen, we willen ze hun wapens afnemen,” dan bedoelt ze dat ze de mensen die het niet met haar eens zijn, wil vernietigen en verarmen. Als ze zegt dat “we alle instrumenten van de rechtsstaat willen gebruiken om onze democratie te beschermen,” bedoelt ze dat ze alle handhavingsmechanismen waarover het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikt wil gebruiken om de oppositie buiten de macht te houden.

Faeser was natuurlijk veel specifieker dan dat:

Ik wil extreemrechtse netwerken op dezelfde manier behandelen als de georganiseerde misdaad. Degenen die de staat bespotten, moeten te maken krijgen met een sterke staat, wat betekent dat elk strafbaar feit consequent moet worden vervolgd en onderzocht. Dat kan niet alleen door de politie, maar ook door regelgevende instanties zoals de horeca of bedrijfstoezichthouders. Onze aanpak moet zijn dat we geen middel onbeproefd laten als het gaat om rechtsextremisten.

Ook in de krant is er veel boosheid over het feit dat “extremisten (…) vaak de spot drijven met de staat en zijn instituties.” Ze moeten geleerd worden om hun meerderen te respecteren, niet alleen door politiepesterijen, maar ook door het intrekken van hun bedrijfs- en restaurantvergunningen. Het hele regelgevende apparaat moet opnieuw worden gebruikt voor politieke handhaving.

De politieke politie van de BfV moet “de samenwerking met staats- en lokale autoriteiten intensiveren”, wat een andere manier is om te zeggen dat ze lokale toezichthouders regelmatiger moeten informeren over politieke wandaden. Hier is het niet nodig dat je veroordeeld bent voor een specifiek misdrijf om je café te laten sluiten. Het volstaat dat de BfV je verdenkt van “extremisme.”

Faeser wil ook achter je bankrekening aan:

We moeten ook de financiële banden in extreemrechtse netwerken blootleggen, om ze hun inkomsten te ontnemen. Dit is het principe van ‘volg het geld’. Operationeel hebben we de financiële onderzoeken bij het Federale Bureau voor de Bescherming van de Grondwet aanzienlijk versterkt. Banken worden al gesensibiliseerd. Financiële structuren worden in detail geanalyseerd, maar we stuiten op wettelijke grenzen. Op dit moment zijn financiële onderzoeken beperkt tot het aanzetten tot haat en geweld. Dat is niet genoeg. Daarom wil ik de wet aanpassen om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de potentiële dreiging. Hierbij spelen andere factoren een rol, zoals de mogelijkheid tot actie en sociale invloed. We moeten de procedures ook sneller en minder bureaucratisch maken. Niemand die doneert aan een extreemrechtse organisatie moet erop kunnen vertrouwen dat hij of zij onopgemerkt blijft.

  Is de regering de nieuwe God? - De religie van het totalitarisme

Faeser wil de wet veranderen zodat haar ministerie niet alleen mensen die verdacht worden van “aanzetten tot haat en geweld” financieel kan aanpakken, maar ook politieke tegenstanders die alleen maar ongepaste “sociale invloed” uitoefenen. Als je doneert aan een organisatie die Faeser niet aanstaat, wil ze je naam publiceren en je een doelwit maken voor paramilitaire groepen die aan de staat gelieerd zijn, zoals Antifa. Er is dan ook een grote roep van SPD- en Groene politici om hun “Wet ter bevordering van de democratie” aan te nemen, waarvan Renate Künast expliciet hoopt dat deze meer geld zal sturen naar “Antifa-groepen” en andere linkse NGO’s, waarvan er veel betrokken zijn bij ideologische handhaving namens de staat.

Faeser is ook boos dat de politieke oppositie kan reizen:

We zijn net zo vastbesloten om het internationale netwerken van rechts-extremisten aan banden te leggen. Extreemrechtse haat mag noch uit Duitsland worden geëxporteerd, noch in Duitsland worden geïmporteerd. Daarom werken we samen met de bevoegde overheidsinstanties om het in- en uitreizen van rechtsextremisten zoveel mogelijk te verhinderen.

Het is geweldig om te weten dat ik op een dag Duitsland niet meer mag verlaten vanwege iets wat ik op internet heb gezet. Dit is echt te gek voor woorden.

Faeser heeft ook grote dromen over meer internetcensuur. Om “haatmisdrijven” te bestrijden, hoopt ze het “centrale meldpunt” van de federale politie uit te breiden, zodat ze actiever kunnen ingrijpen op social media en “ervoor kunnen zorgen dat kanalen en inhoud die worden gebruikt om walgelijke haatzaaiende uitspraken te verspreiden, worden verwijderd”. Ze richt ook “een interne opsporingseenheid” op om niet alleen “desinformatie” te identificeren, maar ook internet “beïnvloedingscampagnes … zodat we ze een halt kunnen toeroepen”:

Duitse rechtsextremisten en buitenlandse alleenheersers hebben iets gemeen: ze willen vooral via desinformatie woede aanwakkeren en verdeeldheid zaaien. Dit gebeurt via leugens, nepaccounts en in de toekomst zeker nog meer op basis van afbeeldingen of video’s die met AI-technologie zijn gemaakt. … Daarom richten we een nieuwe eenheid voor vroegtijdige opsporing op in het federale ministerie van Binnenlandse Zaken. We moeten manipulatie en beïnvloedingscampagnes in een zeer vroeg stadium herkennen, zodat we ze kunnen stoppen.

Nadat Faeser deze lange tirade had beëindigd, kreeg de politiek-politiechef Haldenwang het woord, en zijn woorden waren net zo verontrustend. Hij eiste dat we “onze benadering” van “rechts-extremisme” zouden herzien, omdat het “fenomeen” een “verandering” doormaakt:

De grenzen tussen voorheen ideologisch gedefinieerde kampen … vervagen, waardoor het moeilijk wordt om ze precies te lokaliseren.

Het enige dat veranderd is, is het perspectief van Haldenwang. Hij hanteert een geheel nieuw begrip van ‘rechtsextremisme’, namelijk een begrip dat alle niet-establishment politiek omarmt. Als je een vijfde van de bevolking van je land begint te verdenken van politieke criminaliteit, verschuiven de grenzen inderdaad en wordt het heel moeilijk om ideologisch wangedrag te “lokaliseren.”

Halendwang maakt zich dus grote zorgen over wat mensen denken. Het project, zoals hij het ziet, is niet alleen het bestrijden van “de bereidheid om geweld te gebruiken”, maar ook het aanpakken van “verschuivende verbale en mentale grenzen”. Ja, deze man heeft inderdaad de verantwoordelijkheid op zich genomen om te controleren wat mensen denken:

Rechts-extremisten maken gebruik van de angsten en crisiservaringen onder de bevolking om de politieke rand te radicaliseren en hun agenda te verspreiden naar de middenklasse. We moeten oppassen dat dergelijke denk- en spraakpatronen geen deel gaan uitmaken van onze taal.

Hij stoort zich er ook aan dat mensen van “Nieuw Rechts” naar conferenties gaan en toespraken houden:

  Wereld Economisch Forum brengt dystopische film uit over het "mondkapje van de toekomst"

In het spectrum van Nieuw Rechts zien we netwerkactiviteiten die verder reiken dan de kleine kring van extreemrechtse intellectuelen en ook uitstralen naar de parlementaire sfeer. Van daaruit worden op verschillende niveaus verbindingen gelegd met actoren en organisaties van andere rechtsextremisten. Dit zijn structurele verbindingen binnen een strategisch opererend netwerk. Dit netwerk kenmerkt zich door wederzijdse uitnodigingen voor evenementen, interviews en gastbijdragen voor online formats en ontmoetingen in de echte wereld. …

Samengevat: “Rechtsextremisten” zijn een nevelige en moeilijk te identificeren populatie van politieke ondermijners, die door de politieke politie ontmaskerd moeten worden. Dit is nodig om de heersende “denk- en spraakpatronen” in Duitsland onder controle te krijgen. Als deze extremisten eenmaal geïdentificeerd zijn door onze hoeders van de orthodoxie, moeten ze gestraft worden voor hun bespotting van de staat en moet het regelgevend apparaat opnieuw worden ingezet om hen alles te ontnemen, van inkomsten tot bankrekeningen. Hun namen worden gepubliceerd zodat ze gemakkelijker geïntimideerd en lastiggevallen kunnen worden door aan de staat gelieerde organisaties vanwege hun politieke standpunten en het wordt hen onmogelijk gemaakt grenzen te overschrijden en met elkaar in contact te komen. Dit is een directe samenvatting van wat een zittende Duitse minister van Binnenlandse Zaken en een van haar topbureaucraten vier dagen geleden op een nationale persconferentie hebben gezegd.

Als het establishment er via deze maatregelen in slaagt om de oppositie de kop in te drukken, zal de Bondsrepubliek Duitsland een politiek ontwikkelen die veel weg heeft van het blokpartijensysteem van de oude DDR. De blokpartijen waren slechts satellieten die regeerden in een nominaal partnerschap met de regerende Socialistische Eenheidspartij (SED), waarbij ze over het algemeen alle voorstellen van de SED goedkeurden. Hoewel Duitsland geen duidelijke regeringspartij zoals de SED zou hebben, zou het bevriezen van het huidige politieke ecosysteem de huidige rol van de Groene Partij als koning-makers formaliseren en zou het onmogelijk worden om tegen het beleid van de Groenen te stemmen. Dit is duidelijk wat onze gevestigde orde en de aan de Groenen gelieerde staatsmedia hopen te bereiken.

Om een dergelijk systeem in stand te houden – en het bestand te maken tegen ongewenste verkiezingsuitslagen – zal het nodig blijken om de politieke politie te isoleren van politiek toezicht. Machtige mensen denken hier al over na, vooral in het oosten, waar de AfD zo sterk is dat ze een serieuze kans maken om in de regering te komen na de verkiezingen in september:

Met het oog op de mogelijke verkiezingsoverwinning van de AfD waarschuwde [Stephan Kramer, hoofd van het Thüringse Bureau voor de Bescherming van de Grondwet] dat de veiligheidsbelangen van de Bondsrepubliek in de Bondsdag en deelstaatparlementen kunnen worden aangetast. Daarom zijn er voorzorgsmaatregelen nodig om geheime informatie te beschermen.

“Het zou bijvoorbeeld de moeite waard zijn om te overwegen of we gekozen functionarissen die in bijzonder gevoelige gebieden willen werken aan een veiligheidscontrole moeten onderwerpen,” zei Kramer …”Dit moet wettelijk geregeld worden en is naar mijn mening meer dan gepast gezien de veiligheidsbelangen van de Bondsrepubliek Duitsland die het beschermen waard zijn.”

Als de grondwettelijke beschermers hun eigen gekozen toezichthouders mogen screenen, zal de transformatie van Duitsland in een pseudodemocratie bijna voltooid zijn. De politieke politie zal volgelingen selecteren die vatbaar zijn voor hun handhavingsprogramma en zal daardoor gaan opereren als een semi-autonome geheime politie. establishmentspolitici, die afhankelijk zijn van de politieke politie om de oppositie buiten de deur te houden, zullen geneigd zijn hun voorrechten uit te breiden om ook de politiek van gekozen ambtenaren af te dwingen. Het resultaat zal een stille staatsgreep zijn die niemand opmerkt tot het veel te laat is om er nog iets aan te doen.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

EU-leidster: Massacensuur zal ons helpen de agenda van het WEF te bevorderenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNavalny werd vermoord door het Covid mRNA “vaccin”
Volgend artikelKIJK: De verovering van Avdijivka – Oekraïners bevolen te vertrekken – Russen nemen strategische vestingswerken in – Kiev laat ‘laagwaardige’ troepen (inclusief vrouwen) achter om de aftocht te beschermen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

36 REACTIES

 1. Met wat we nu allemaal zien gebeuren om de mensheid definitief monddood te maken in diverse anden is er maar één laatste redmiddel.

  We moeten een offline netwerk bouwen om massaal tegelijkertijd de duivelse bende definitief de mond te snoeren. Al is het maar weer voor de komende 100 jaar dat ze ondergronds moeten.

  Wij kunnen als individu of kun kleine groepjes nooit serieus verzet bieden.

  Dat is de frustratie die hier bij ons om beurten ook opkomt.

  Nergens aan meewerken werkt tijdelijk en ten dele.
  Maar als ik hier voor ons spreek zitten we opgesloten tussen een enorme massa transhumane vegeterende herkauwers…kansloos volk.

  • @LST…
   Misschien moeten we vertrekken, want het begint uitzichtloos te worden hier. Ik zou niet weten waarheen, maar ik zit liever in de zon naar de ondergang te kijken.

    • Brics landen nu:
     Saudi-Arabië, Iran, Argentinië, Egypte, Ethiopië, Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.
     Eerlijk gezegd sta ik nog niet te trappelen om m’n biezen te pakken…

   • Als nomaden gaan leven? Amish? Commune?
    Rugzak mee, gereedschap mee, ‘skills’ mee….

    Alles wat je thuis laat is mooi meegenomen.

   • Naar Wallonië, kan je de rest van je leven in de hangmat liggen, vadertje staat betaald alles en les sales Flamands zullen wel werken.

   • Met 54 en kapotte knieën gaat het moeilijk worden ergens anders nog wat op te bouwen.
    Als ik 10 jaar jonger was, wist ik het wel, maar misschien was ik dan ook een schaapje geweest.
    Mbt. Duisterland, de MRNA plat gespoten autochtone bevolking zal ook door mentale factoren sterk terug lopen, stijgende tendens bij de nieuwe Duitse burgers, die ook een “eigen” partij zullen hebben, deze partij zal ivm politieke correctheid niet zoals de AfD aangepakt worden.
    Neem het VK als voorbeeld, premier, premier van Schotland, minister van defensie en de burgemeester van Londen.
    Zo zal ook in het duistere land het tij keren, er zal veel in de party kelders gemopperd worden, en ze zullen braaf gehoorzamen.
    Nu het echte slechte nieuws de nieuwe Führer zit al in Brussel

 2. De DDR was een oefening. Dit eindigt pas als alle elites in werkkampen worden opgesloten. Allemaal een chip, dat wilden ze toch zo graag?

 3. IK HOU VAN POETIN.
  1. Zo nu mag ik niet meer reizen, fietsen.
  2. En ik moet nu stoppen met m’n economische activiteiten, kranten rondbrengen.
  Schiet lekker op in Duitsland..!!
  Stakkers, dat aan een INFUUS ligt van Amerika…!!!

 4. Het linksfascisme. Wat in de jaren dertig een bruin hemd droeg, dat draagt tegenwoordig een rood / groen hemd.
  Het zgn democratische Westen is politiek verrot, financieel failliet en staat geheel onder de knoet van de WEF bende, de WHO zooi. De politiek in het zgn democratische Westen fungeert als uitvoerder van de opdrachten van de echte machthebbers, die nooit in het openbaar verschijnen, maar via hun dik betaalde stromannen hun wil aan het klootjesvolk opleggen. Wat een wereld. De sappigs weten wel wie dit zijn. Wanneer zullen de oogjes van de rest van het volk opengaan? Ik vermoed nooit.

 5. Deze duitse trut denk dat exstreem rechts verkeerd is maar zoals altijd hebben ze de situatie niet onder controle ook niet met hun zogenaamde democratie handhaving die uitloopt dat alle tuig in land binnenloopt!!!!!

 6. In een kamer vol licht kan duisternis niet komen, in een kamer vol duisternis is maar 1 licht nodig om te verlichten.. lucifer betekent lichtdrager maar hij brengt alleen maar duisternis, laat je niet misleiden in de komende tijd. In Romeinen 8 staat dat heel de schepping zucht en verlangt naar het openbaren van de zonen Gods.. denk aan hoe Jezus oog in oog stond met duisternis en ze continue terechtwees met waarheid.. adderengebroed!! Hij vreesde het kwaad niet maar stond als een rots, een licht in de duisternis die vele mensen de ogen en harten opende.. wees dat licht in je omgeving, vrees de duisternis niet en je zal vele ogen en harten openen. Geen religieus gelul maar gewoon omdat je weet dat je bestemd bent om lief te hebben, niet om te haten❤️❤️

 7. JA HOOR WE ZULLEN DOEN WAT ZIJ ZEGGEN METEEN HOOR DACHT HET NIET ZIJ KUNNEN VAN MIJ DE ROT MOORD STEKEN WEET JE JE ZIET ZE NIET BIJ DE GEWONE BURGER DE LAF AARDS

 8. Gewoon weg met al dat gespuis. Allemaal in het kleine kamertje zonder ramen nog deuren. Alle openingen dicht metselen en laat het maar bezinken . Die komen wel aan .

 9. Met de macht die deze mevrouw op deze manier voor zichzelf en haar clubje wil behouden is het hetzelfde als met een handvol los zand; hoe harder ze knijpt, hoe sneller het weg is..

 10. Nog los of het allemaal wel of niet voet aan de grond zal krijgen, het staat volgens Jeroen Pols allemaal beschreven in de EU verordeningen, genaamd; Carbon Border Adjustment Mechanism kortweg CBAM.

  Die verordening zou 1 Jan 2026 van kracht worden wat betekent dat alles gekoppeld zal worden aan Co2 rechten e.d. en dus drastisch aan banden wordt gelegd. Wat we nu al zien met de boeren zal zeker voor het mkb en de burger gelden.

  Niks eigen tuintje, dieren, auto, bedrijfje etc.etc. Echt interessant wat Jeroen bij Corona Ausschuss had te vertellen; https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s194de-jp-3:e

  En mocht het toch doorgang vinden om welke reden dan ook kunnen we alvast bekijken in de tragikomedie hoe het eruit zal zien in de George Orwell achtige openlucht gevangenis; https://www.bitchute.com/video/uA36i4LaRLJl/

 11. Hitler zou trots zijn op mevrouwtje Faeser. Ze had zo een bruine outfit van hem gekregen. Het enige dat nog ontbreekt is ‘Heil’. Dat moet ze voor de spiegel nog maar eens goed oefenen. Misschien dringt er dan enig realiteitsbesef tot haar door.

 12. “Ik wil extreemrechtse netwerken op dezelfde manier behandelen als de georganiseerde misdaad.”
  Dat biedt hoop.
  De georganiseerde misdaad wordt nergens in West-Europa aangepakt.
  Blijkt nergens uit.

 13. S Latitude: -28.248747
  W Longitude: -65.777989

  Straal van 100 km
  Niet te lang wachten, ga voordat de euID uitgerold is. Er komt een grote europese tsunami dat alle gespuis opruimt, daarna komt de pshift.

 14. Herinner me nog dat, na de Duitse West-Oost hereniging, een oprechte Duitser zich afvroeg of Duitsland zoals dat was na de oorlog, de hereniging wel zou kunnen overleven. Hij voorzag wat er zou gebeuren. Communisten zijn niet te “bekeren”, dus werd het land binnen de kortste tijd geïnfiltreerd door Oost Duitse communisten in het CDU en vanzelfsprekend in de socialistische zuster organisatie SPD. De FDP, de vrijmetselaar partij van .:. Genscher, hield zich op de vlakte en Kohl (Hennoch Kohn) was te slap om in te grijpen en om alle Oost Duitse partij bonzen en de VOPO politie voor hun moorden op vluchtelingen en andere misdaden te berechten. De top vrijmetselaar president Mitterand in Parijs, eiste voor de hereniging de inruil van de Mark, tegen de Euro.
  Het eind resultaat is dat twee SED politici, de joodse vrijmetselaar Merkel en de top vrijmetselaar Scholz, de macht konden veroveren in Bonn, en later in Berlijn. Zowel Merkel als Scholz waren leden van de SED, de communistische partij. Foto’s van Merkel marcherend in SED uniform, zijn nog te vinden op internet. De gehele Europese politieke wereld in Europa is te sterk verrot om dat met verkiezingen te kunnen herstellen. Het AfD heeft het zwaar. Een PVV ommezwaai zoals op 22/11 in NL, zit er nog niet in. Het lijkt erop dat het voormalige West-Duitsland zich herenigd heeft met de voormalige DDR, van communisten. Indertijd een kolonie van het Russische, internationaal georiënteerde jodendom, van de Sovjet Unie, een joods imperium.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in