Duits Corona-jaar 2020: geen beduidend hoog oversterftecijfer

1

Het jaar 2020 was extreem – maar niet in termen van sterfte. Dat is wat de cijfers zeggen. Eindelijk heeft het Robert Koch Instituut de sterfgevallen van eind vorig jaar vrijgegeven. Ze worden verondersteld te bewijzen dat Covid-19 een dodelijke bedreiging is en alleen kan worden bestreden met een lockdown. Maar zoals altijd wanneer de RKI statistieken produceert, blijft er meer twijfel dan bewijsbare feiten.

Over de gegevens: het RKI geeft de mortaliteit voor de jaren 2016 tot 2020, uitgesplitst in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse trends. De jaren 2016 tot en met 2019 zijn bedoeld als vergelijkingswaarden om te kunnen aantonen dat Covid-19 een extreme dreiging is die heeft geleid tot dodelijke aantallen die een lockdown rechtvaardigen. Geven de cijfers een overeenkomstig bewijs?, schrijft Freiewelt.

Om het ronduit te zeggen, dat doen ze niet. Erger nog, het RKI heeft weer eens spelletjes gespeeld met zijn gegevens, spelletjes die bekend staan als liegen met statistieken. Het begint met de verstrekte gegevens. Waarom alleen de gegevens van de afgelopen vier jaar? Dat blijft een geheim van het RKI – het is veel te weinig om een ​​zinvolle afweging van een ontwikkeling te geven. Om een voorbeeld te geven: om aan te tonen dat Duitsland zich eind 2020 in een extreme situatie bevond, worden de gegevens vergeleken met de vier jaar daarvoor. Maar in maart 2018, zoals een snelle blik op de grafiek bewijst, bevond het zich in een vergelijkbare situatie. Hier zou een vergelijking met de vorige trend zinvol zijn – behalve dat de gegevens van de vier voorafgaande jaren ontbreken.

En zo gaat het verder: de grafiek van het RKI voldoet aan alle criteria van fraude met statistieken. Op de eerste pagina staan vier gegevens: de mortaliteit over de maanden in 2020, het gemiddelde van de vier voorgaande jaren, de maximum- en minimumwaarden van de vier voorgaande jaren, en de sterftecijfers van Covid-19.

  VS: verkorte gevangenisstraffen als beloning voor gevaccineerde gedetineerden

Een populaire truc bij het presenteren van gegevens is het gebruik van passende kleuren. In dit geval: een dikke, rode lijn geeft de sterftecijfers van 2020 weer, terwijl dun en donkerblauw het gemiddelde is. En de maximum- en minimumwaarden, die eigenlijk ook twee lijnen zijn, worden gepresenteerd als een gebied – een lichtblauw gebied. En zo staan de waarden van vorig jaar als een dodenlijn. Het feit dat de dodencijfers van Covid-19 rood zijn en zelfs van stippen zijn voorzien, mag dan ook niemand verbazen.

Ja, het RKI presenteert de cijfers van voorgaande jaren in nog een andere grafiek, waarnaar u met een klik kunt overschakelen. Maar wie doet dat. En ook daar is het jaar 2020 in helder rood weergegeven en het andere cruciale jaar, zoals we zo dadelijk zullen zien, in lichtblauw.

Maar nu de gegevens.

Zelfs een eerste blik op de maandelijkse trends maakt het duidelijk: 2020 is inderdaad buitengewoon. Maar het is niet het enige jaar met extreme waarden. In maart 2018 lag het maandelijkse sterftecijfer met 107.104 zelfs iets hoger dan in december 2020 met 106.607. In 2018 was er echter geen lockdown.

Tegelijkertijd vertoont de maandelijkse trend een duidelijk patroon: vanaf september stijgt het aantal sterfgevallen tot boven het gemiddelde – groene lijn – tegen januari. Dit bevestigt het bekende sterfterisico, dat een duidelijke slingerbeweging door de seizoenen heen laat zien.

Over het geheel genomen zien we wat al lang bekend is: de twee jaren 2018 en 2020 zijn buitengewoon. Hoeveel ze afwijken van normaal wordt bepaald door ze te vergelijken met de gemiddelde waarden. En hier begint de volgende truc van de RKI. Omdat het gemiddelde van de afgelopen jaren 2016 tot en met 2019 wordt genomen en niet het gemiddelde inclusief 2020.

  Bill Gates wil Corona-geïnfecteerden microchips implanteren

Alleen met deze aanvullende waarden kan echter worden bepaald hoe sterk de afwijking werkelijk is. En alleen dit is vanaf nu aan de orde! In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, is de belangrijkste vraag niet of 2020 buiten het gemiddelde van alle jaren valt – althans, dat doet het tegen het einde. Maar andere jaren ook. De centrale vraag is dan ook: in hoeverre onderscheidt het jaar 2020 zich van andere extreme jaren?

Welnu, het blijkt dat 2020 niet extremer was dan 2018. Weliswaar verschillen de sterftetrajecten qua structuur: in 2018 deed zich in maart een plotselinge piek voor, terwijl in 2020 de piek zich aan het eind van het jaar over een langere periode uitstrekte. De afwijking van het gemiddelde is daarentegen vrij duidelijk in beide jaren – zolang men het gemiddelde neemt over alle vijf jaren en niet, zoals de RKI doet, alleen over de jaren 2016 tot 2019.

Door de waarden van 2020 erbij op te tellen, stijgt de gemiddelde waarde natuurlijk, omdat de sterfte in de laatste drie maanden van het jaar aanzienlijk hoger was. Het jaar 2020 is dus minder ongewoon. En omgekeerd, omdat de RKI 2020 weglaat, daalt het gemiddelde. Natuurlijk kan de RKI op die manier rekenen. Maar voor een vergelijking met het jaar 2018 moeten dan ook deze waarden ervan niet in de gemiddelde waarde worden opgenomen – wat de RKI uiteraard niet doet. Op die manier worden de waarden van 2020 extremer gemaakt met trucs uit de statistieken.

Opmerkelijk is de vaststelling van een statisticus van het Max-Planck-Instituut. In een interview beweert hij verontwaardigd dat het niet juist is om het jaar 2020 te vergelijken met de jaren 2017 en 2018 omdat er toen een ongewoon groot aantal mensen is overleden als gevolg van de zware griepepidemieën. Weliswaar zegt hij correct: “Dit zijn geen normale niveaus”. Maar dat is het punt: aantonen dat 2020 weliswaar een abnormaal jaar was, maar niet abnormaler dan andere abnormale jaren ook zijn geweest, zonder een lockdown op te leggen.

  Moderna shockverhoogt de prijs van hun Covidvaccin

Zoals ik al eerder zei: het gaat erom extreme jaren te vergelijken met andere extreme jaren. En daaruit blijkt dat 2020 extreem was – maar niet extremer dan 2018. En het laat nog iets anders zien: 2020 was alleen extreem aan het eind van het jaar. In de lente, bij de eerste lockdown, valt 2020 in niets op. Daarentegen was maart 2018 extreem. In een paar dagen tijd steeg het dodental exponentieel. Zonder dat er een lockdown werd opgelegd.

Nu weten de statistici van het RKI wat ze doen. En daarom hebben ze het aantal Coronadoden meegenomen in de statistieken. Deze curve is bedoeld om de indruk te versterken dat Covid-19 een extreme situatie veroorzaakte die erger was dan de griep in maart 2018 – waarvan het RKI zich de slachtoffers niet herinnert met een speciale lijn.

Duitsland 1970: Zelfs bij een griepepidemie met 55.000 doden geen lockdown

Vorig artikelFacebook: Wij delen de politieke doelen van Joe Biden
Volgend artikelTot zover de “gewelddadige Corona-demonstratie”: Oostenrijkse politieagenten zetten helmen af en oogstten applaus
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Nu wordt er wel gezegd dat zowel 2018 als 2020 ‘buitengewoon’ zijn, maar waarom zijn deze jaren niet ‘gewoon’ en de andere jaren ongewoon met een lager sterftecijfer? Wat is ‘gewoon’? In elk geval, er is niks aan de hand qua ziektes, sterftes etc etc. Het zijn de regeringen wereldwijd met hun maatregelen die alles verzieken en met de grond gelijk maken. ALLE regeringen moeten GESTOPT worden! Ziektes en sterfte hoort bij het leven. Accepteer dit en doe allemaal NORMAAL.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in