Dit zijn mijn waarheden, en ik geloof dat ze vanzelfsprekend zijn. Mijn naam is Robert Malone, en ik ben een in de Verenigde Staten gevestigde arts en wetenschapper. We staan allemaal op de schouders van reuzen. De simpele waarheden zijn het belangrijkst. Eerlijke woorden, gesproken vanuit het hart, kunnen de wereld veranderen.

We hadden de volksgezondheidsreactie op SARS-CoV-2 en COVID-19 niet mogen politiseren, schrijft Dr. Robert W Malone.

En Justin Trudeau had zich moeten concentreren op het achterhalen van de echte waarheid over COVID-19 in plaats van het script te volgen dat hem door de leiding van het World Economic Forum was aangereikt.

Ik ben nu arts en wetenschapper met een uitstekende opleiding en ervaring in de ontwikkeling van vaccins en andere geneesmiddelen.

Maar ik ben ook timmerman en boerenknecht geweest, en ik werk nog steeds op mijn boerderij. Ik rijd op een GMC dually diesel dieplader, een Kubota landbouwtractor, en kan een schranklader besturen of een team Percheronpaarden drijven. Ik heb mijn Percheron veulens getoond op de Royal Winter Fair. Volgens de oorspronkelijke betekenis, ben ik een menner.

Ik kom naar je toe met een open hart, toegewijd aan genezing, en breng drie simpele woorden.

Dit zijn drie eenvoudige woorden die als klokken luiden in de harten van eerlijke mensen.

Benito Mussolini zei ooit: “Fascisme kan beter corporatisme worden genoemd, want het is de fusie van staats- en bedrijfsmacht.”

In het optreden van de regeringen van Ottawa en Canada kunnen we nu duidelijk het tot nu toe verborgen gezicht zien van het wereldwijde fascistische totalitarisme, waarmee ik bedoel de fusie van de macht van grote bedrijven met de macht van de staat – precies zoals Mussolini het fascisme definieerde.

We zien nu schokkende signalen van wanhoop van onze globalistische, corporatistische tegenstanders. De incompetentie van de Davos partij is voor iedereen te zien.

1) Voor het eerst kunnen we duidelijk zien dat ze bereid en in staat zijn samen te spannen met Silicon Valley om het banksysteem tegen ons te bewapenen.

10 miljoen US dollar uit een politieke fondsenwervingscampagne halen is iets wat de meesten van ons zich twee jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen.

Deze actie heeft duidelijk averechts gewerkt omdat zij iedereen heeft laten zien dat er een onnatuurlijke coördinatie bestaat tussen de overheid, de informatietechnologiesector en de banken.

En nu hebben we direct videobewijs van deze samenspanning van de beruchte Zoom call opname die de betrokkenheid van de regering en de burgemeester van Ottawa documenteert.

2) Censuur is in opmars, en onze tegenstanders proberen het niet echt meer goed te praten.

De aanvallen op Joe Rogan zijn echt een wanhoopsdaad.

Het aanvallen van het meest populaire media-icoon in Noord-Amerika heeft zoveel nadelen en toont eens te meer aan dat zij gecoördineerd zijn.

  EXPLOSIEF: Spanje onthult geheim militair chemtrailprogramma!

WIST JE DAT SPOTIFY EN MODERNNA DEZELFDE GROOTSTE INVESTEERDER HEBBEN? “BAILEY GIFFORD” ASSET MANAGEMENT BEZIT 11.5% VAN BEIDE BEDRIJVEN.

En nu weten we dat Neil Young een financieel belangenconflict heeft vanwege de grote investeringsbank die ongeveer de helft van de financiële rechten voor zijn liedjescatalogus bezit.

Deze strategie werkt averechts – Joe Rogan is nog steeds sterk en het centrale farmaceutische en het bancaire systeem wordt meer gehaat dan ooit. Er is meer nodig dan Neil Young om Joe Rogan te stoppen.

3) Deze samenzweerders zijn zo wanhopig dat zij letterlijk het Amerikaanse Ministerie van Defensie hebben gevraagd een misdaad te begaan: het wijzigen van gegevens in de Medische Epidemiologische Databank van Defensie.

Stom genoeg waren de gegevens al gepubliceerd – en worden ze nu onderzocht door de medische gemeenschap. ZE WERDEN BETRAPT MET HUN BROEK OP DE ENKELS TOEN ZE DE GEGEVENS ACHTERAF VERANDERDEN. Ik ben van mening dat dit een strafrechtelijk onderzoek verdient.

Dit zal ook averechts werken omdat mensen nu persoonlijk worden ontmaskerd en ik vermoed dat zij zullen onderduiken of klokkenluiders zullen worden. Ik begrijp dat advocaat Thomas Renz wordt overspoeld met nieuwe klokkenluideracties en informatie vrijlatingen.

4) Het is tijd om een einde te maken aan de VALSE noodbevoegdheden die zijn gebruikt om uw grondwettelijke en natuurlijke rechten op te schorten.

Er bestaat niet zoiets als een noodgeval. Tegen maart 2020 zijn er behandelingsstrategieën ontdekt om COVID-19 met nieuw ontwikkelde protocollen te genezen. Omicron is geen moordenaar. De censuur moet stoppen.

Ik lees uit een zeer academisch boek van Dr Mattias Desmet genaamd “The Psychology of Totalitarianism” –

“Alternatieve stemmen worden gestigmatiseerd door een waar Ministerie van Waarheid dat overloopt van ‘factcheckers’. De vrijheid van meningsuiting wordt beknot door verschillende vormen van censuur en zelfcensuur; het recht van mensen op zelfbeschikking wordt geschonden door dwingende vaccinatiestrategieën, die de samenleving sociale uitsluiting en segregatie opleggen die tot dan toe ondenkbaar waren.”

Ik kom nu op Integriteit, Menselijke Waardigheid, en het belang van Gemeenschap.

Integriteit is een streven naar waarheid, in wat je zegt, hoe je leeft en hoe je anderen behandelt.

De heilige Augustinus, de doctor van de Rooms-Katholieke Kerk, heeft ooit gezegd: “De waarheid is als een leeuw. Je hoeft het niet te verdedigen. Laat het vrij. Het zal zichzelf verdedigen”.

Waardigheid komt voort uit respect voor onszelf, voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

Gemeenschap is wat ons met elkaar verbindt en zin en doel geeft aan ons leven.

Wat betreft de genetische COVID vaccins, de wetenschap staat vast.

  Italiaans minister van Volksgezondheid onder onderzoek voor moord wegens verzwijgen sterfgevallen COVID-19 vaccin

Ze werken niet om infectie, replicatie en verspreiding naar anderen te voorkomen, en ze zijn niet volledig veilig. In ons dagelijks leven, met onze vrienden, met ons gezin, met onze collega’s weten we allemaal dat dit waar is.

Ze zijn niet volledig veilig, en de volledige aard van de risico’s blijft onbekend. Daarentegen is de natuurlijke immuniteit die gezonde immuunsystemen ontwikkelen na infectie en herstel van COVID-19 langdurig, breed, en zeer beschermend tegen ziekte en dood veroorzaakt door dit virus.

Nu hebben we Omicron. Deze vaccins zijn ontworpen voor de oorspronkelijke Wuhan-stam, een ander virus. Deze vaccins voorkomen geen Omicron-infectie, virale replicatie of verspreiding naar anderen, en er zijn gegevens die erop wijzen dat zij het risico van infectie en ziekte groter maken.

Deze genetische vaccins zijn lek, hebben een slechte langdurigheid, en zelfs als iedere man, vrouw en kind in de Verenigde Staten en Canada gevaccineerd zou zijn, kunnen deze producten geen kudde-immuniteit bereiken en COVID stoppen.

Als er een risico is, moet er een keuze zijn.

Dit is de fundamentele basiswaarheid van de moderne bio-ethiek.

Alle medische procedures, vaccins en medicijnen hebben risico’s.

Ieder van ons heeft het recht die risico’s te begrijpen, en zelf te beslissen of we die risico’s willen aanvaarden.

Dit ontkennen is het ontkennen van menselijke waardigheid.

Het kwaad heeft vele wortels. De bereidheid om de menselijke waardigheid te ontkennen is een van de grootste. In ons hart, en in onze ziel, weten we allemaal dat dit waar is.

Wat onze kinderen betreft.

Hoewel ik arts ben en de eed van Hippocrates hoog in het vaandel draag, ben ik bovenal echtgenoot, vader en grootvader. Ik verzoek u mij een moment te gunnen om tot u te spreken over onze kinderen, en over onze fundamentele verantwoordelijkheid om hen te beschermen.

Eerst en vooral moeten we onze kinderen koesteren en beschermen. Dat is de eerste taak. Het is uw taak. Het is mijn werk. Het is niet hun taak om ons te beschermen. En in de afgelopen twee jaar hebben onze samenleving en ons gezondheidszorgsysteem gefaald om hen te beschermen. Veel van wat ons volksgezondheidssysteem ons vraagt te doen, is rechtstreeks schadelijk voor onze kinderen.

Zelfbeschadiging, zelfmoord en drugsmisbruik bij kinderen hebben over de hele wereld een hoge vlucht genomen. Angst, pesten, intimidatie en dwang zijn de norm geworden. Het gemeten IQ bij de allerkleinsten is gedaald. Fundamentele kindervertragingen zijn gemakkelijk te meten. En er ontstaat lichamelijke schade bij kinderen omdat zij worden ingespoten met genetische vaccins om ouderen te beschermen tegen een virus.

Als ouders bent u uiteindelijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw kinderen. Als zij schade ondervinden van deze genetische vaccins, bent u degene die voor hen zal moeten zorgen. En u zult die last dragen voor de rest van uw leven en dat van hen. Gemiddeld zal één op de tweeduizend tot één op de drieduizend kinderen die deze vaccins krijgen, op korte termijn in het ziekenhuis worden opgenomen met door vaccins veroorzaakte schade. Pas na verloop van tijd zullen we weten welke schade op lange termijn kan optreden. De vaccins beschermen onze kinderen niet tegen infectie met Omicron, en voorkomen niet dat geïnfecteerden kinderen anderen infecteren. Daarentegen zijn de farmaceutische bedrijven en de regering bijna volledig beschermd tegen eventuele schade die deze producten bij hen zouden kunnen veroorzaken. Als uw kind schade oploopt door deze vaccins, blijft u alleen achter met zowel uw verdriet als de last van de zorg voor hen te moeten zorgen.

  Alle "deskundigen" hadden het bij het verkeerde eind over COVID. Nu zijn zij gedwongen het toe te geven

Deze genetische vaccins kunnen uw kinderen beschadigen. Ze kunnen schade toebrengen aan hun hersenen, hun hart, hun immuunsysteem en hun vermogen om in de toekomst kinderen te krijgen. En veel van dit soort schade kan niet worden hersteld.

Dus ik smeek u, alstublieft, laat u informeren over de mogelijke risico’s dat uw kinderen schade kunnen oplopen door deze experimentele medische producten. Laat niemand u vertellen wat u moet doen. Denk voor uzelf. Want het is uw verantwoordelijkheid om hen te beschermen en op te voeden. Als zij beschadigd raken, zal geen regionale autoriteit, geen ambtenaar van de Volksgezondheid, geen televisiearts er zijn om u te helpen. U, uw familie en uw kind zullen de last zelf moeten dragen.

~~~~~~~~~~~~~~~

Toen ik nog een kind was, zei een briljante jonge Amerikaanse president: “Vraag niet wat uw land voor u kan doen; vraag wat u voor uw land kunt doen.”

Canada is jullie land. Jullie bezitten dit geweldige geschenk, maar jullie moeten het verdedigen als jullie het willen behouden, anders zullen de globalisten het van jullie afnemen. Ze beloven dat u in de toekomst niets meer zult bezitten en dat u gelukkig zult zijn. Geloven jullie hen?

Vandaag vraag ik u allen om de woorden van president John F. Kennedy in uw gedachten en harten te houden. We kunnen allemaal leiders zijn, en jullie hebben die taak op je genomen. Dank u voor uw dienst aan Canada en aan de wereld.

We zullen dit overleven, en we zullen deze ontberingen overwinnen, als we deze drie eenvoudige woorden in ons hart kunnen houden.

Integriteit.

Waardigheid.

Gemeenschap.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Robert W. Malone: Voordat u uw kind een prik laat gevenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWe zijn nu allemaal truckers!
Volgend artikelEuroparlementariër wil duidelijkheid over grafeen in Covid-vaccins en stelt vragen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

  1. ” Ik ben nu arts en wetenschapper met een uitstekende opleiding en ervaring in de ontwikkeling van vaccins en andere geneesmiddelen.”

    Wat een……. . Ook al gaat het i.c. over injecties, ook vaccins hebben overal en altijd enorme ellende veroorzaakt voor het grote geld! Zo ook dit heerschap dat nu in luxe woont dankzij zijn verleden waarin hij ook over lijken is gegaan.

    • Onzin van U. Ja, hij is mede verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van vaccines, en zelfs voor de nieuwe mRNA techniek. (De manier-hoe). MAAR hij is tegen DIT specifieke vaccin. Ziet U het verschil? Voorbeeld: U timmert met een hamer een leuk schuurtje in mekaar in Uw achtertuin. Bent U nu verantwoordelijk voor een moordenaar in een andere stad die met een hamer zijn buurman in mekaar mept?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in