Als je deze drie ‘feiten’ over COVID-19 in twijfel trekt, of iets zegt dat er tegenin gaat, wees dan voorbereid om gecensureerd te worden. Ontdek waarom het valse narratief dat ons als waarheid wordt opgedrongen, allesbehalve de waarheid is, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Toen Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA- en DNA-vaccin kerntechnologie, zich in juni 2021 uitsprak over de risico’s van COVID-19 gentherapievaccins, was hij verrast dat het drie uur durende interview viraal ging. “Het toonde aan dat er een enorme dorst naar informatie was van mensen over de hele wereld,” zei hij in een gesprek met Aga Wilson van Newsvoice.

De podcast werd van YouTube gewist en Malone besefte al snel dat zijn boodschap, die hij moreel verplicht voelde te delen, niet zou worden gehoord via de mainstream media.

“Toen het me duidelijk werd dat ik niet zou kunnen spreken via de reguliere media, heb ik, samen met mijn vrouw… een bewuste beslissing genomen om alternatieve en nieuwe media te gebruiken, en ik heb van vele, vele podcasts en podcasters zoals uzelf geleerd wat de waarde is van dit nieuwe medium van podcasting,” vertelde hij Wilson.

Experimenteel vaccin schendt Bio-ethische Wetten

Met Malone’s indrukwekkende geloofsbrieven, hebben zijn ernstige zorgen over de COVID-19 vaccins velen doen stilstaan en luisteren, en mensen begonnen hem te schrijven over hun eigen problemen met censuur en het spectrum van ongewenste bijwerkingen met het vaccin. Het begon allemaal, zei Malone, met een lang gesprek met een arts in Canada, die zijn hart uitstortte over wat hij meemaakte in Canada bij de behandeling van patiënten met COVID-19 en bijwerkingen na vaccinatie.

Hij meldde ze aan de autoriteiten, maar werd afgewezen en er werd hem verteld dat ze geen verband hielden met de injectie, hoewel dat volgens zijn klinische mening wel het geval was. Met de massale vaccinatiecampagne in volle gang, vond Malone het ook verontrustend dat de overheid het in orde acht kinderen te verleiden zich te laten vaccineren door hen gratis ijs of donuts aan te bieden, en zelfs kinderen toe te staan zich te laten vaccineren zonder toestemming van hun ouders.

Hij boog zich al snel over de bio-ethiek van de vergunning voor noodgevallen (EUA) die is verleend voor de COVID-19-vaccins. Experimenten zonder de vereiste geïnformeerde toestemming zijn in strijd met de Code van Neurenberg , waarin een aantal ethische beginselen voor experimenten op mensen zijn vastgelegd.

Deze beginselen werden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de medische gruwelen die werden ontdekt tijdens de Neurenberg-processen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nooit meer zouden plaatsvinden, maar in het huidige klimaat van extreme censuur worden de mensen niet ingelicht over de volledige risico’s van de vaccins – die nu aan het licht beginnen te komen.

Bovendien hoeven volwassenen vanwege de EUA geen toestemmingsverklaring met geïnformeerde toestemming te ondertekenen en krijgen zij tegelijkertijd geen volledige informatie over de risico’s die normaal gesproken bij een klinische proef wel worden gegeven – en op dit moment neemt iedereen die het vaccin krijgt, deel als proefpersoon aan een onderzoek.

  15-Jarige jongen overleed plotseling 2 dagen na tweede dosis Pfizer Covid-19 vaccin

FDA verwierp Malone’s waarschuwing voor het vaccin

Malone heeft gedurende zijn professionele loopbaan vele jaren nauw samengewerkt met de Amerikaanse overheid. Als zodanig heeft hij een open dialoog gevoerd met collega’s bij de Amerikaanse Food and Drug Administration, met wie hij zijn bezorgdheid besprak over bijwerkingen en het spike-eiwit dat in COVID-19 vaccins wordt gebruikt.

In zijn oorspronkelijke vorm in SARS-CoV-2 is het spike-eiwit verantwoordelijk voor de ziektebeelden van de virusinfectie, en in zijn wilde vorm is het bekend dat het de bloed-hersenbarrière opent, celschade veroorzaakt (cytotoxiciteit) en, aldus Malone, “actief is in het manipuleren van de biologie van de cellen die de binnenkant van je bloedvaten bekleden – vasculaire endotheelcellen, gedeeltelijk door zijn interactie met ACE2, dat het samentrekken van de bloedvaten, de bloeddruk en andere dingen regelt.”

Malone is zich terdege bewust van de werking van het spike-eiwit, aangezien hij heeft gewerkt aan de identificatie van een doeltreffend geneesmiddel dat de werking van het COX-2 enzym blokkeert, een belangrijk ontstekingsenzym. In een van zijn artikelen zet hij uiteen hoe het spike-eiwit en een ander eiwit in het virus de COX-2 promotor in geïnfecteerde cellen direct aanzetten.

Omdat hij wist dat het spike-eiwit een biologisch actief eiwit is, waarschuwde hij afgelopen herfst de FDA voor de risico’s die eraan verbonden zijn. Zijn collega’s van de FDA gaven zijn bezorgdheid door aan de beoordelingsafdeling van de FDA, die zijn bezorgdheid van de hand wees met de mededeling dat zij niet geloofden dat het spike-eiwit biologisch actief was en dat er niet voldoende documentatie was over het tegendeel. Zoals de geschiedenis nu uitwijst, ging men door met de EUA.

Sindsdien is onthuld dat het spike-eiwit op zichzelf al genoeg is om ontstekingen en schade aan het vaatstelsel te veroorzaken, zelfs onafhankelijk van een virus.

Plato’s Edele Leugen: Drie Valse ‘Waarheden’ in omloop

Het concept van de edele leugen werd voor het eerst beschreven door Socrates en Plato. Het verwijst naar het idee dat, in het geval van personen met een hoge status of aangewezen publieke leiders, het aanvaardbaar is om te liegen als de leugen wordt gemaakt in het belang van het algemeen welzijn.

Maar in de moderne tijd, te midden van een zogenaamde globale pandemie waarin overheid, Big Pharma, media en Big Tech geïntegreerd zijn geraakt, zien we de edele leugen “zich afspelen op een manier die Plato zich nooit had kunnen voorstellen,” zei Malone.

Neem nu Dr. Anthony Fauci – wiens expertise sinds het begin van de COVID-19 pandemie als door de mainstream media onbetwistbaar werd beschouwd. Hij is betrapt op het liegen tegen zowel het publiek als de Amerikaanse Senaat over een aantal zaken, maar er is niets aan gedaan.

  VK: Bijwerkingen van COVID-injecties bereiken na 6 maanden nieuw hoogtepunt - Overtreffen alle bijwerkingen van vaccins in de afgelopen 11 jaar

Malone schetste drie belangrijke logische elementen – elk vals – die worden gepropageerd als onderdeel van de grotere nobele leugen. Elke mening die deze drie elementen betwist of tegenspreekt wordt gecensureerd:

1. Het verminderen van sterfte en ziekte door COVID vereist kudde-immuniteit – Dit is niet waar, want het is mogelijk om sterfte en ziekte door COVID-19 te verminderen met behulp van medicijnen zoals Ivermectine en vele andere, waaronder ontstekingsremmers.

2. De enige manier om kudde-immuniteit te bereiken is door universele vaccinatie – Ook dit is een leugen. Zoals Malone zegt: “Kudde-immuniteit wordt het vaakst bereikt door natuurlijke infectie.” Verder zijn er geen solide gegevens over de vraag of COVID-injecties de overdraagbaarheid verminderen, die hoe dan ook afhankelijk van de variant verandert. Dus het idee dat we met COVID-19 vaccins een bepaald percentage van kudde-immuniteit in de bevolking moeten bereiken om de pandemie te beëindigen “slaagt niet voor de logische test.”

Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die gevaccineerd zijn om mondkapjes te blijven dragen vanwege de Deltavariant, omdat het “vaccin alleen de overdracht binnen de gemeenschap niet zal stoppen.” “Vaccins zullen ons niet tot kudde-immuniteit brengen,” zei Malone.

3. De vaccins zijn volkomen veilig – Ook dit is een leugen, want het is algemeen bekend dat de vaccins niet volkomen veilig zijn. Malone noemde verschillende bijwerkingen die nu al de alarmbellen doen rinkelen. Een ander belangrijk punt: Censuur verhindert een volledig begrip van deze risico’s.

Gegevens ondersteunen vaccinatie van kinderen niet

Malone is van mening dat kinderen en jonge volwassenen tot de leeftijd van 30 of 35 jaar niet gevaccineerd zouden moeten worden, waarbij hij opmerkte dat het totale aantal COVID-19 sterfgevallen voor geboorte- tot 18-jarigen gedurende de gehele pandemie 386 bedraagt. Kinderen hebben weinig baat bij dit vaccin, niet alleen omdat zij een zeer laag risico lopen op COVID-19, maar ook omdat, volgens Peter Doshi, Ph.D., een aanzienlijk deel van de Amerikaanse kinderen al immuun is en om te beginnen geen risico loopt op infectie.

Doshi citeerde gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention waaruit blijkt dat naar schatting 23% van de kinderen jonger dan 4 jaar en 42% van de kinderen tussen 5 en 17 jaar al een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt en nu over een robuuste en langdurige immuniteit beschikken.

De redenering is dat kinderen moeten worden gevaccineerd om de ouderen te beschermen, maar dit heeft alleen zin als het vaccin geen toxiciteit heeft, wat niet het geval is met de COVID-19 injecties, zodat de rechtvaardiging jammerlijk faalt. “We moeten zorgvuldig nadenken over wie baat heeft bij vaccinatie, en de vaccinatie op hen richten,” zei Malone.

Voor mensen die geen hoog risico lopen, is het moeilijk te rechtvaardigen dat ze worden blootgesteld aan het risico van een COVID-19 injectie. Doshi wees er ook op dat de FDA geen basis heeft om COVID-19 vaccins een noodtoestemming te geven voor gebruik bij kinderen, omdat COVID-19 geen noodtoestand is bij kinderen. De bedreiging die deze infectie vormt voor kinderen is verwaarloosbaar en niet ernstiger dan die van een gewone verkoudheid of griep.

  Met AstraZeneca tot de dood erop volgt - verschrikkelijke zaak schokt Duitsland

De kracht van Podcasts

Malone heeft zich uitgesproken over de problemen van censuur en het feit dat artsen en wetenschappers die zorgen uiten die tegen het officiële narratief ingaan, beroepsmatig beschadigd kunnen worden. Hij hoorde zelfs een onbevestigd bericht uit Spanje dat een arts die pleit voor alternatieve behandelingsstrategieën geestelijk onbekwaam kan worden verklaard en in een inrichting kan worden opgenomen.

“Dit is zeer verontrustend,” zei hij, “maar we zien het over de hele wereld… Het is extreem moeilijk om tegen dit narratief in te gaan.” Malone kan het weten. Slechts vijf dagen nadat hij publiekelijk zijn bezorgdheid had geuit over de gevaren van COVID-19 injecties, werden zijn naam en wetenschappelijke referenties, met inbegrip van die met betrekking tot mRNA-vaccins, van Wikipedia verwijderd.

Door zijn resterende contacten met de overheid probeert Malone nog steeds deze krachtige voorkennis en gegevens te delen met diegenen in machtsposities die willen luisteren. Hij komt uit een plaats van zorg en empathie en gelooft dat dit, en niet het bestrijden van de oppositie, de sleutel is.

Hij spreekt zich ook uit via podcasts, die volgens hem “uiterst waardevol” zijn en “een bedreiging vormen voor het narratief“. In plaats van zich zorgen te maken dat hij van social media wordt verwijderd of met een verslaggever spreekt die “mijn woorden knipt en plakt om in een of ander narratief te passen dat zij willen opdringen … podcasts werken. Ze komen bij de mensen terecht.”

Malone is zich bewust van de tegenstand die hij ondervindt, maar als een zeer ethische arts die integriteit hoog in het vaandel draagt – en bij uitstek gekwalificeerd is om over dit onderwerp te spreken – voelt hij het als zijn plicht om de waarheid te delen. Hij en vele anderen zoals hij zullen hun stem moeten laten horen om het valse narratief dat ons als de waarheid wordt opgedrongen tegen te gaan.

Als we opgeven, gaan we verder in dit konijnenhol waarin verkeerde informatie een feit wordt en geloven de enige keuze is om deel te blijven uitmaken van de samenleving. Dit is geen optie, en daarom is het delen van gegevens en informatie, zoals Malone doet, een heroïsche actie waar we allemaal aan mee kunnen doen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Mike Yeadon: Ik raak geïrriteerd van constant mensen proberen uit te leggen dat we worden voorgelogenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVaccincatastrofe: Israël – 85-90% van de in het ziekenhuis opgenomen Covidpatiënten zijn dubbel gevaccineerd / VS – significant hogere sterftecijfers onder gehospitaliseerde gevaccineerden
Volgend artikelAustralische senator geeft “een van de beste politieke toespraken aller tijden”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

  1. Dr Einstein had er spijt van dat hij de atoomsplitsing van moleculen had ontdekt en en ontwikkeld had omdat de atoombom werd gebruikt om meteen een massa vernietiging van mens en haard mogelijk had gemaakt en dus zijn uitvinding in criminele handen van de overheden was belandt Deze Robert Melone betuigt nu zijn spijt dat hij de mnra en dna had ontwikkeld maar waarom nu pas als het leed al geschied is bij 1 miljard mensne die zouden behandeld zijn met de covid spuiten van pfizer volgens de WHO info of kloppen die getallen niet Er zullen dus 1 miljard mensen vroegtijdig gaan sterven maar dat was ook de bedoeling van het opgezet inspuiting programma van de wereldleiders mensen zullen dus met de bosjes tegenlijk omvallen maar de artsen zullen roepen dat was ieder jaar,,,,,,, zo!!!!!!??????

  2. En nu willen ze in America versneld (dus in September a.s.) het in noodgebruik zijnde covid vergifspuit officieel goedkeuren. Dus de goedkeuring wordt er gewoon doorheen gedrukt.

  3. altijd komt dit soort schijt en dwang uit de linkse hoek..en maar doorpersen ten koste van alles en iedereen..de EU..de euro..het corona circus..Trump is zo dom geweest om zich neer te leggen bij de grootste fraude in de geschiedenis van de VS : hij had het grootste deel van het leger en politie aan zijn kant en heeft de kans gehad / gemist om deze kankercellen uit de Amerikaanse maatschappij te elimineren..iedereen die nog een beetje zijn normale verstand gebruikt ziet wat een ranzig zooitje het daar nu al is en het einde is nog niet in zicht..en nu zie je hetzelfde hier in Europa gebeuren : ranzig links bolsjewisme pur sang steekt de kop op..hebben mensen wel eens de 10 delige serie / documentaire : Europe the last battle gezien / bekeken..kan je ( nog wel / steeds) op het internet vinden..ook hierin de interviews met de overlevenden van de stalinistische goelags..dit soort gedachtengang wordt hier door groen links en sp op handen gedragen en aanbeden..ja de gedachte om God te kunnen spelen en over leven en dood te beslissen spreekt deze mensen wel aan..ik kan nu tenminste zeggen : zeg niet dat ik jullie niet gewaarschuwd heb..open jullie ogen : ons mooie Nederland is niet verrot : nee het is totaal verkankerd door : politieke en medische leugens / de manipulatie in de media door linkse schijt journalisten : meegeholpen door bnn-ers en influencers uit film / tv / sport wereld : want : God verhoede natuurlijk dat dit soort mensen van hun gouden levensstijl af moeten stappen en als gewoon werkvolk zouden moeten leven : die gedachte alleen al is een marteling in hun gedachten : nee, liever een heel land en volk verraden voor eigen gewin en behoud van hun levensstijl dan dat / nog niks gezegd over de openlijke klasse justitie en ga zo maar door..elke dag dat ik door de diverse nieuws rubrieken lees : het ad / nrc / volkskrant : noem maar op : kots kanker misselijk wordt je ervan..als God toekijkt , dan hoop ik dat Hij deze figuren die hun ziel aan satan hebben verkocht voor een : ,, hemel ” op aarde in dit leven, voor hun en trawanten : eeuwig laat branden in de voor hen bestemde hel

  4. Deze Malone lijkt zo slim, maar ook hij is in de virusvalkuil getrapt en komt er niet uit. Ook hij heeft last van tunnelvisie en gelooft heilig in het bestaan van “covid” of “virussen” in het algemeen. Ik vind dat je als wetenschapper met alle beschikbare informatie niet met droge ogen kunt zeggen dat er zoiets als covid/corona bestaat. Er is gewoon 0% bewijs voor het bestaan van welk “virus” dan ook. Dát zou zo’n man de wereld in moeten brengen, de rest is collateral damage en blablabla.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in