Sommige mensen met kennis van zaken, waaronder blijkbaar ook de Paus, beginnen te vermoeden dat er misschien meer aan de hand is in de wereld dan alleen de oorlog in de Oekraïne. Zij zeggen dat de Derde Wereldoorlog al begonnen is en dat het vanaf nu alleen maar erger zal worden. Dit kan moeilijk te bepalen zijn, terwijl wij zelf deelnemen aan de zich ontvouwende gebeurtenissen en niet het voordeel van het historisch perspectief hebben. Het is te betwijfelen dat de mensen in 1939 beseften dat zij voor het begin van een groot wereldwijd conflict stonden, hoewel sommigen het misschien vermoed hebben, schrijft Gaius Baltar.

De huidige wereldsituatie is in vele opzichten als een reusachtige legpuzzel, waarbij het grote publiek maar een heel klein stukje van het complete plaatje ziet. De meesten beseffen niet eens dat er meer stukjes kunnen zijn en stellen niet eens deze eenvoudige vragen: waarom gebeurt dit allemaal en waarom gebeurt het nu?

De dingen zijn ingewikkelder dan de meeste mensen beseffen. Wat zij zien is de boze tovenaar Vladimir Saruman Poetin die met zijn orkenleger het onschuldige Oekraïne binnenvalt – zonder enige reden. Dat is op zijn zachtst gezegd een simplistische visie, want niets gebeurt zonder reden. Laten we de zaken eens relativeren en kijken wat er werkelijk aan de hand is – en waarom de wereld voor onze ogen krankzinnig wordt. Laten we eens kijken waar de Derde Wereldoorlog over gaat.

De snelkookpan

Het Westen (dat we hier kunnen definiëren als de VS en de EU en nog een paar) houdt de hele wereld al tientallen jaren onder druk. Dat geldt niet alleen voor landen buiten het Westen, maar ook voor Westerse landen die afdwaalden van de dictaten van de heersers van het Westen. Over deze druk is veel gediscussieerd en er zijn allerlei motieven aan ten grondslag gelegd, waaronder neokolonialisme, gedwongen financiële hegemonie, enzovoort. Interessant is, vooral gedurende de laatste 20 jaar, welke landen onder druk zijn gezet en wat zij niet gemeen hebben.

Onder de onder druk gezette landen vinden we Rusland, China, Cuba, Venezuela, Libië, Syrië, Servië, Thailand, en Iran, om er maar een paar te noemen. Er zijn ook recentelijk landen bijgekomen, waaronder India en Hongarije. Om te begrijpen waarom zij onder druk zijn gezet, moeten wij nagaan wat zij gemeen hebben. Dat is niet gemakkelijk, want zij zijn in de meeste opzichten uiterst verschillend. Er zijn democratieën en niet-democratieën, conservatieve en communistische regeringen, christelijke, moslim- en boeddhistische landen, enzovoort. Toch zijn vele van hen zeer duidelijk geallieerd. Men moet zich afvragen waarom conservatieve en godsdienstige landen als Rusland of Iran zich zouden verbinden met de goddeloze communisten in Cuba en Venezuela.

Wat al deze landen gemeen hebben is hun verlangen om hun eigen zaken te regelen; om onafhankelijke landen te zijn. Dit is onvergeeflijk in de ogen van het Westen en moet met alle mogelijke middelen aangepakt worden, met inbegrip van economische sancties, kleurenrevoluties, en regelrechte militaire agressie.

Het Westen en zijn militaire NAVO-arm hadden Rusland omsingeld met vijandige landen en militaire bases, Oekraïne bewapend en gemanipuleerd om het als hamer tegen het land in te zetten, en sancties en dreigementen aangewend. Hetzelfde gebeurde en gebeurt in Azië, waar China met alle mogelijke middelen omsingeld wordt. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor alle hierboven genoemde Onafhankelijken. In de afgelopen 10 jaar of zo is de druk op de Onafhankelijken massaal toegenomen, en die bereikte bijna een koortshoogte in het jaar vóór de Russische inval in de Oekraïne.

In het jaar vóór de oorlog in Oekraïne hebben de VS hun diplomaten de wereld rondgestuurd om de druk af te stemmen. Zij waren als een rondreizend circus of een rockband op tournee, maar in plaats van amusement brachten zij dreigementen: koop dit van ons en doe wat wij u zeggen of er zullen consequenties zijn. De urgentie was absoluut en voelbaar, maar toen kwam de oorlog in Oekraïne en de druk steeg tot 11. Gedurende de eerste maand van de oorlog was het hele diplomatieke corps van het Westen volop bezig met dreigementen aan het adres van de “rest van de wereld” om het isolement van Rusland te bewerkstelligen. Dit lukte niet, wat tot paniek leidde in politieke en diplomatieke kringen in de VS en Europa.

Al die druk door de jaren heen, en al die angst en paniek toen het niet werkte, houden duidelijk verband met de gebeurtenissen in Oekraïne. Zij maken deel uit van hetzelfde “syndroom” en hebben dezelfde oorzaak.

De schulddimensie

Er zijn veel verklaringen geweest voor wat er aan de hand is, en de meest voorkomende is de strijd tussen twee mogelijke toekomsten; een multipolaire wereld waarin er verschillende machtscentra in de wereld zijn, en een unipolaire wereld waarin het Westen de wereld regeert. Dit klopt voor zover het opgaat, maar er is nog een andere reden die verklaart waarom dit nu gebeurt en waarom er in het Westen al die urgentie en paniek is.

  Na het bezoek van Biden: Nu spreekt Zelensky van Derde Wereldoorlog

Onlangs tweette de Nieuw-Zeelandse tech-goeroe Kim Dotcom een draadje over de schuldsituatie in de VS. Volgens hem overtreffen alle schulden en niet-gefinancierde verplichtingen van de VS de totale waarde van het hele land, inclusief het land. Deze situatie is niet uniek voor de VS. De meeste landen in het Westen hebben schulden die alleen kunnen worden terugbetaald door het hele land en alles wat het bevat te verkopen. Daar komt nog bij dat de meeste niet-westerse landen bedolven zijn onder de schuld in dollars, en praktisch eigendom zijn van dezelfde financiers die het Westen bezitten.

Gedurende de laatste decennia is de economie van de VS en Europa vervalst op een niveau dat moeilijk te geloven is. Wij in het Westen hebben ver boven onze stand geleefd en onze munteenheden zijn massaal overgewaardeerd. Wij hebben dit kunnen doen via twee mechanismen:

1. Het eerste is de reservestatus van de dollar en de semi-reservestatus van de euro, die het Westen in staat hebben gesteld digitaal geld uit te voeren en er goederen voor terug te krijgen. Dit heeft het Westen een enorme financiële macht gegeven en het in staat gesteld als een parasiet op de wereldeconomie te functioneren. Wij hebben heel wat goederen gratis gekregen, om het zacht uit te drukken.

2. Het tweede vervalsingsmechanisme is de toename van de schuld tot een niveau waarop wij in wezen alles wat wij bezitten, met inbegrip van onze huizen en landerijen, hebben verpand om onze levensstandaard op peil te houden. Wij bezitten nu niets meer als de schuld is afgetrokken. De schuld is allang niet meer af te lossen – veel te hoog om er rente over te kunnen betalen – wat verklaart waarom de rente in het Westen in de buurt van nul ligt. Elke verhoging zou de schuld onbetaalbaar maken en wij zouden allemaal in één dag formeel failliet gaan.

Bij dit alles komt nog dat de vervalsing kunstmatig sterke valuta’s in het Westen heeft gecreëerd, waardoor hun koopkracht voor goederen die in niet-westerse valuta’s geprijsd zijn, is toegenomen. Deze mechanismen hebben het Westen ook in staat gesteld om opgeblazen en disfunctionele diensteneconomieën te runnen, waar de inefficiënties onvoorstelbaar zijn. Wij hebben reusachtige groepen mensen in onze economieën die niet alleen geen waarde scheppen, maar ook systematisch waarde vernietigen. Wat de levensstandaard van het Westen nu in stand houdt, is een kleine minderheid van productieve mensen, een voortdurende toename van de schulden, en parasitisme op de rest van de wereld.

De mensen die al die schulden bezitten, bezitten in feite alles wat wij denken te bezitten. Wij in het Westen bezitten op dit ogenblik niets – wij denken alleen van wel. Maar wie zijn onze echte eigenaars? Wij weten min of meer wie het zijn, want zij komen elk jaar bijeen op het Economisch Wereldforum in Davos, samen met de westerse politieke elites, die zij toevallig ook bezitten.

Het is duidelijk dat onze eigenaars zich steeds meer zorgen zijn gaan maken, en hun zorgen zijn toegenomen naarmate de druk van het Westen op de rest van de wereld, en vooral op de Onafhankelijken, toenam. Tijdens de laatste bijeenkomst in Davos was de stemming somber en paniekerig tegelijk, ongeveer zoals de paniek onder de westerse politieke elites toen het isolement van Rusland mislukte.

Wat staat er te gebeuren

De paniek van onze eigenaars en hun politici is begrijpelijk, want wij zijn aan het eind van de streep gekomen. Wij kunnen onze levensstandaard niet langer op peil houden door schuldverhoging en parasitisme. De schuld reikt verder dan wat wij als onderpand bezitten en onze munteenheden staan op het punt waardeloos te worden. Wij zullen geen gratis spullen meer kunnen krijgen van de rest van de wereld, of onze schuld kunnen terugbetalen – laat staan er rente over betalen. Het hele Westen staat op het punt failliet te gaan, en onze levensstandaard zal met een enorm percentage omlaag gaan. Dit is wat onze eigenaars in paniek heeft gebracht en zij zien slechts twee scenario’s:

1. In het eerste scenario verklaren de meeste landen in het Westen, en alles en iedereen daarbinnen, zich failliet en wissen de schuld uit door een dictaat – waartoe soevereine staten in staat zijn. Daarmee worden ook de rijkdom en de politieke macht van onze eigenaars uitgewist.

2. In het tweede scenario nemen onze eigenaars tijdens het faillissement het onderpand over. Het onderpand zijn wijzelf en alles wat wij bezitten.

Er is geen genie voor nodig om uit te vogelen welk scenario gekozen is. Het plan voor het tweede scenario is klaar en wordt op dit moment uitgevoerd. Het heet “De Grote Reset” en is geconstrueerd door de mensen achter het Wereld Economisch Forum. Dit plan is geen geheim en kan tot op zekere hoogte onderzocht worden op de website van het WEF.

  Oekraïne - Een "tegenoffensief" dat gedoemd was te mislukken

De Grote Reset is een mechanisme voor de inbeslagneming van alle onderpanden van schulden, waaronder uw bezittingen, de bezittingen van uw stad of gemeente, de bezittingen van uw staat, en de meeste bedrijfsbezittingen die nog niet in het bezit van onze eigenaars zijn.

Dit mechanisme voor inbeslagneming van activa heeft verschillende componenten, maar de belangrijkste zijn de volgende vier:

Afschaffing van soevereiniteit: een soeverein (onafhankelijk) land is een gevaarlijk land, omdat het ervoor kan kiezen zijn schuld niet af te lossen. Het afnemen van de soevereiniteit is een prioriteit geweest voor onze eigenaars en er zijn verschillende regelingen geprobeerd, zoals het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap en het Trans-Pacifisch Partnerschap. De meest succesvolle regeling is ongetwijfeld de Europese Unie zelf.

De afstemming van de economie: de westerse economie (en ook de wereldeconomie) moet met een zeer aanzienlijk percentage naar beneden worden bijgesteld. Deze down-tuning is nodig omdat de westerse economie nu massaal vervalst is en moet worden teruggebracht tot haar werkelijke niveau – dat wel de helft lager kan zijn dan het nu is – of meer. De langzame down-tuning heeft ook tot doel een plotselinge crash te vermijden, die massale sociale onrust zou veroorzaken, die een bedreiging zou zijn voor onze eigenaars. Een gecontroleerde down-tuning is daarom te verkiezen boven een ongecontroleerde crash. Deze gecontroleerde afbraak gebeurt al en is al een hele tijd aan de gang. Er kunnen vele voorbeelden van deze down-tuning genoemd worden, waaronder het energiebeleid van de EU en de VS dat bedoeld is om de westerse economie te saboteren, en de overduidelijke pogingen tot vraagvernietiging tijdens en na de epidemie, inclusief de tamelijk bizarre logistieke problemen die plotseling uit het niets kwamen.

Oogsten van activa (u zult niets bezitten en “gelukkig” zijn): alle bezittingen die beschouwd kunnen worden als onderpand voor onze particuliere en collectieve/openbare schuld zullen worden overgenomen. Dit is een duidelijk verklaard doel van de Grote Reset, maar het is minder duidelijk hoe dit zou worden uitgevoerd. Totale controle over de westerse regeringen (en eigenlijk over alle regeringen) schijnt daarvoor noodzakelijk te zijn. Die voorwaarde is dichterbij dan men zou denken, want de meeste westerse regeringen schijnen op dit moment schatplichtig te zijn aan Davos. Het proces zal verkocht worden als noodzakelijke sociale herstructurering vanwege een economische crisis en de opwarming van de aarde, en zal resulteren in een enorme daling van de levensstandaard voor gewone mensen, zij het niet voor de elites.

Onderdrukking: heel veel mensen zullen dit niet leuk vinden en een opstand is een waarschijnlijke reactie, zelfs als de down-tuning geleidelijk gebeurt. Om dit te voorkomen wordt een sociaal controlemechanisme ingevoerd, dat de persoonlijke vrijheid, de vrijheid van meningsuiting, en de privacy zal uitwissen. Het zal ook een absolute afhankelijkheid van het individu van de staat creëren. Dit moet gebeuren voordat de economische afbraak voltooid kan worden, anders komt er een revolutie. Dit mechanisme wordt in het Westen al enthousiast toegepast, zoals iedereen met ogen en oren kan zien.

De Russen hebben nu de mogelijkheid om een ongecontroleerde crash in Europa te veroorzaken, en dat is niet wat Davos van plan was

Hoe spelen Rusland en China, en de oorlog in Oekraïne, in dit alles een rol? Waarom al die druk van het Westen door de jaren heen en waarom nu al die paniek? Een deel van de reden voor de druk op de Onafhankelijken, vooral Rusland en China, is eenvoudigweg dat zij zich tegen de westerse hegemonie hebben verzet. Dat is al genoeg om op de stout-lijst van het Westen te komen. Maar waarom de toegenomen druk van de laatste jaren?

De reden is dat Rusland en China niet door een faillissement kunnen worden onderworpen en hun bezittingen kunnen worden geoogst. Zij hebben niet veel schulden in westerse valuta, wat betekent dat de mensen die het Westen bezitten door middel van schulden, op dit moment Rusland en China niet bezitten (zoals zij het Westen en de met schulden beladen “derde wereld” bezitten) en hen niet kunnen verwerven door middel van schulden. De enige manier om hen te verwerven is via regimeverandering. Hun regeringen moeten met alle middelen verzwakt worden, ook met economische sancties en desnoods met militaire middelen – dus het gebruik van Oekraïne als stormram voor Rusland en Taiwan voor China.

De onderwerping van Rusland en China is een existentiële kwestie voor onze eigenaars in Davos, want als zij de westerse economie ten val brengen, moet al het andere ook ten val komen. Als de westerse economie neergehaald wordt en een groot economisch blok niet meedoet aan de ondergang, zal dat een ramp zijn voor het Westen. Het nieuwe blok zal enorme economische macht krijgen, en mogelijk een soort unipolaire hegemonie, terwijl het Westen afdaalt naar een feodale Donkere Tijd en irrelevantie. Daarom moet de hele wereld ten onder gaan, wil de Grote Reset werken. Rusland en China moeten met alle middelen onderworpen worden, evenals India en andere koppige naties.

  Frankrijk begint voedselbonnen uit te delen

Dit heeft de situatie waarin wij ons nu bevinden aangewakkerd en zal de voortzetting van de Derde Wereldoorlog aanwakkeren. De westerse eigenaars-elites trekken ten strijde om hun rijkdom en macht te behouden. Iedereen die zich verzet moet onderworpen worden, zodat zij het Westen kunnen volgen in de geplande Grote Reset Donkere Tijd.

De reden voor de huidige paniek onder de westerse elites is dat het Oekraïne-project niet verloopt zoals gepland. In plaats van dat Rusland op het slagveld bloedt, zijn het Oekraïne en het Westen die bloeden. In plaats van dat de Russische economie in elkaar stort, met de vervanging van Poetin door een Davos-gezinde leider tot gevolg, is het de economie van het Westen die in elkaar stort. In plaats van dat Rusland geïsoleerd wordt, is het het Westen dat steeds meer geïsoleerd wordt. Het isolement werkt, en als klap op de vuurpijl heeft Europa de Russen de middelen en het motief gegeven om de Europese economie te vernietigen door de industrie gedeeltelijk stil te leggen. Zonder Russische grondstoffen is er geen Europese industrie, en zonder industrie zijn er geen belastingen voor het betalen van werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, alle vluchtelingen, en zo’n beetje al het andere wat de Europese samenlevingen bijeenhoudt. De Russen hebben nu de mogelijkheid om een ongecontroleerde crash in Europa te veroorzaken, en dat is niet wat Davos van plan was. Een ongecontroleerde crash zou de hoofden van Davos kunnen doen rollen, letterlijk, en dat veroorzaakt angst en paniek in elitekringen. De enige oplossing voor hen is verder te gaan met de Derde Wereldoorlog en er het beste van te hopen.

Wat te doen

De Grote Reset van de wereldeconomie is de directe oorzaak van Wereldoorlog III – ervan uitgaande dat dat aan de gang is. Wat kan daartegen gedaan worden? Van binnenuit het Westen kan er weinig gedaan worden. De enige manier is om Davos op de een of andere manier uit het spel te halen, maar dat zal zeer waarschijnlijk niet gebeuren, en wel om twee redenen: de eerste is, dat de grote hervormers van Davos te zeer verweven zijn met de westerse economie en politiek. Davos is als een octopus met zijn armen en zuignappen binnenin de elitekringen, media en regering van elk land. Zij zijn te diep geworteld om gemakkelijk verwijderd te kunnen worden. De tweede reden is dat de westerse bevolking te gehersenspoeld en te onwetend is. Het niveau van hun hersenspoeling is zodanig dat een groot deel van hen eigenlijk arm wil worden – hoewel zij voor “arm” het woord “groen” gebruiken omdat dat beter klinkt. Er zijn echter enige aanwijzingen dat er binnen de westerse elites verdeeldheid kan ontstaan. Sommigen van hen, vooral binnen de VS, verzetten zich misschien tegen de in de eerste plaats door Europa bedachte Grote Reset – maar of dit verzet reëel of effectief is, valt nog te bezien.

Buiten het Westen zijn er echter bepaalde maatregelen die genomen kunnen en moeten worden. Sommige van die maatregelen zijn drastisch en sommige ervan worden op dit ogenblik uitgevoerd. Onder de maatregelen zijn de volgende:

De Onafhankelijken, aangevoerd door Rusland, China en India, moeten een blok oprichten om zich te isoleren van het radicale Westen. Dit isolement moet niet alleen economisch zijn, maar ook politiek en sociaal. Hun economische systemen moeten van het Westen worden losgekoppeld en autonoom worden gemaakt. Hun culturen en geschiedenis moeten verdedigd worden tegen westerse invloeden en revisionisme. Dit proces schijnt aan de gang te zijn.

De Onafhankelijken moeten onmiddellijk alle door het Westen gesponsorde instellingen en NGO’s in hun landen verbieden, ongeacht of zij gesponsord worden door Westerse staten of personen. Verder moeten zij alle media die westerse sponsoring ontvangen verbieden en elke school en universiteit ontdoen van westerse sponsoring en invloed.

Zij moeten alle internationale instellingen tot en met eventueel de Verenigde Naties verlaten, omdat alle internationale organen door het Westen worden gecontroleerd. Zij moeten die dan vervangen door nieuwe instellingen binnen hun blok.

Zij moeten op een gegeven moment de valuta’s van de dollar en de euro non grata verklaren. Dat betekent dat zij alle schulden die in deze valuta’s luiden, in gebreke moeten stellen, maar andere schulden niet. Dit zal zeer waarschijnlijk in een later stadium komen, maar is onvermijdelijk.

Zo zal een situatie ontstaan waarin het Westen in de duisternis zal afdalen zonder anderen mee naar beneden te trekken – als wij erin slagen aan het atoomvuur te ontkomen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Klaus Schwab: “Wij zijn er zeer trots op dat wij met onze Young Global Leaders in elk kabinet doordringen”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDr. McCullough: De wereldwijde vaccinreactie op COVID-19 was lang van tevoren bekokstoofd
Volgend artikelIedereen heeft het over Poetin. Wat hij werkelijk zegt, mag niemand weten. Hier is zijn toespraak in het Nederlands
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. Goede analyse en uitleg. Zie ook de indrukwekkende Netflix documentaire “The Coming War on China” (2016) over de dubbele tong waarmee Amerika spreekt om zichzelf te verkopen als verdediger van mensenrechten en vrede terwijl ze in de praktijk bewust mensen als proefkonijnen gebruiken en al langere tijd de grootste exporteur waren/zijn van militaire dreiging. De collectieve blindheid voor de werkelijkheid onder de Amerikaanse bevolking wordt gematcht door de gezapige gelukzaligheid waarmee een belangrijk deel van de Europese bevolking de politiek van Amerika beschouwt als bescherming van de stabiliteit en vrede in de wereld en geen oog heeft voor wat er werkelijk al vele decennia lang gaande is. Voor ieder die zich in deze slaap laat sussen, geldt dit: For them to live in bliss is more important than to live in truth, but in the long run this is more deadly as well as morally indefensible.

 2. Dit is een bijzonder goed stuk, en de juiste analyse. Zoveel als mogelijk delen zou ik zeggen zodat de meeste slaapkoppen wakker worden.

  Fijne zondag

  Gerrit

 3. Absoluut briljante analyse !! Jammer dat het niet te delen is met vaxinoos wegens de voor hen toxische artikelen over covid…
  We zitten in ww3 en er lijkt maar een uitweg helaas. Houdt goede MOED !!

 4. Wederom bedankt FN voor een uitstekend artikel. Hopelijk nemen die sudderende haat-schapen dit ook eens ter harte. (We nemen je niks kwalijk als je eindelijk eens je hersens gaat gebruiken schaap.)

 5. Zeer goede weergave van de huidige toestand in de wereld. Complimenten frontnieuws! Jammer dat vrijwel niemand dit kan of wil lezen, dat zou mensen toch aan ’t denken moeten zetten maar men doet dit snel gemakshalve af als misinformatie, wat het zeer zeker NIET is, integendeel. Het is overigens wel een pijnlijke waarheid om te moeten constateren wat wij in het verkeerde werelddeel wonen momenteel.

 6. Ik denk wel dat ze een hele dobber zullen hebben om China zo gek te krijgen, en het trio China Rusland en India is ook een flinke jongen

 7. Er is nog een kritisch hoofdstuk wat wel degelijk een min of meer grote rol in speelt, maar niet in het verhaal mee is genomen. In 2011 en 2013 heeft de vorige paus de LQC trusten vrij gegeven wereldwijd. Daarmee werd iedere burger een autonoom en moesten de desbetreffende landen/overheden iedereen op de wereld schadeloos stellen. Bij iedereen is bij zijn geboorte bij de gemeente geregistreerd en niet hij/zij werd geregistreerd maar zijn placenta. De levende werd op papier dood en verloren op zee verklaard. De fictieve natuurlijke persoon (geregistreerde placenta met een registratie nummer, wat we Burger Slaven Nummer noemen) was/is een creatie van de overheid en dus eigenaar.

  Zolang de levende mens aanneemt dat hij/zij die natuurlijke persoon is, is hij eigendom van de overheid. Dus alle materieel en persoonlijke geregistreerde eigendommen, zoals een auto, een huis en dergelijke zijn dan eigendom van de overheid en daarover moet men belasting betalen. De overheden hebben de natuurlijke personen verhandeld op de beurzen om zo geld op te halen op de wereldmarkt in de vorm van staatsobligaties. Waar de natuurlijke persoon c.q. burger garant voor stond/staat. Maar doordat de vorige paus die de geboorte trusten vrij hebben gegeven en alle overheden iedereen moesten schadeloos stellen is dit niet van dank afgenomen bij het Angelo Zionisten Rijk. De vorige paus is uit zijn functie ontheven en de valse Paus heeft zijn plaats ingenomen. Want dat zou anders betekenen dat alle overheden direct failliet gingen en dus ook hun macht zagen verdampen. Als dit wereldwijd publiekelijk bekent zou worden.

  Nu iedereen langzaam beginnen te ontwaken en meer bewust worden wat er zoal gebeurt op de wereld. Zijn de Angelo Zionisten Rijk druk bezig om alles en iedereen op de wereld te patenteren. Zodat zij hun macht over alles en iedereen kunnen voortzetten. Door genetische modificatie van planten (Monsanto met hun GMO Genetische Modificatie Organisme) en bij dieren via het CRIS-PR techniek (het lange wattenstaafje voorin de neus, ook wel de PCR test genoemd) en de fictieve corona pandemie om zoveel mogelijk levende mensen te kunnen injecteren met het experimentele genetische modificatie injectie. Die ze liefkozend vaccins noemen, maar niets anders zijn dan biowapens. Tenminste zo staat het geregistreerd in de patenten. Zodra iemand met dat experimentele genetische modificatie injectie ingespoten krijgt is hij/zij eigendom geworden van de patenthouder. Daarmee worden al zijn bezittingen automatisch juridisch overgedragen aan de patenthouder. Dat is de redenen dat de druk steeds verder wordt opgevoerd om iedereen te kunnen injecteren met dat zogenaamde experimentele genetische modificatie injectie wat vaccin genoemd wordt.

  Daar de Angelo Zionisten Rijk het spel nu spelen van alles of niets en niets of niemand willen sparen. Het enige wat telt bij hen is dat zijn hun macht willen behouden ten koste van alles. De burger bevolkingen zien zij enkel als een (wegwerp)product en zo wordt er ook mee omgegaan. Zie maar hoe de bevolkingen altijd al behandeld worden, je gehele leven hard gewerkt, maar zodra je pensioen gerechtigd bent wordt je afgedankt. Steeds meer worden onze universele rechten met voeten betreden en aan hun laars gelapt door de overheden. Het Angelo Zionisten Rijk (wat wij het westen noemen) heerst over het zeerecht = handelsrecht, waar de gehele wetssysteem op berust is. Maar wij mensen leven niet op zee, maar op het land met het landrecht = de natuurlijk wet (COMMON LAW) Zoals in Rusland waar het landrecht heerst.

 8. Helaas voor de Ongelovigen maar wij het Westen dus.. moeten aanvaarden dat het héle Westen SCHULDIG IS AAN MASSAMOORDEN..DIESTAL KINDER-HANDEL, SLAVERNIJ, VERWOESTING…TEN OVERSTAAN VAN LETTERLIJK DE REST VAN DEZE AARDBOL…ik ben geen masochist maar wat komt zou men met recht en reden… RECHTVAARDIGHEID noemen ‼️‼️‼️

 9. Maar vergeet niet dat voor een heuse wereldoorlog je ook volkeren nodig hebt die andere volken haten op zeer grote schaal , en dat is er helemaal niet , het enige wat ze hebben is een politieke show op TV die volkerenhaat probeert aan te wakkeren met een gefabriceerde oorlog in Ukraine waar niemand in geïnteresseerd is. De media kan wel elke dag oproepen tot een wereldoorlog maar in werkelijkheid heeft er niemand belangstelling om andere volken te doden op staatscommando. Op een paar schapen na natuurlijk die zelfs de dodenprik accepteren en denken dat ze veilig zijn voor een jaarlijkse griep gepresenteerd als een dodelijke virus pandemie uit china zonder enig bewijs off wat dan ook. Nee die wereldoorlog vechten ze maar uit op de tv , ik zie dat niet gebeuren onder de mensen, niemand wil het. Jammer voor de elite.

 10. wat zich christelijk noemt en genoemd wordt is dat wel zo?? welke christelijke of ander geloof /religie groep volgt de geboden zoals gegeven aan Mozes door de Heer (christus) 99% volgt de geboden van rome en wetten .feesten en datums . Christus is geboren 4 jaar voor de jaartelling , de rustdag is niet de zondag ,het natuurlijke jaar eindigt in feb .einde winter. christus is geboren in september .En wie dit allemaal veroorzaakt heeft is de antichrist ,dienaar van de boze . daarom is dit allemaal gaande . het is aangekondigd door christus in openbaring

 11. Laat er nou toevallig een dikke vette bom vallen bom de volgende dovos vergadering..

  Of een rare ziekte uitbreken en er een heeeeele lange lockdown zou volgen.

  Die knaken liggen in Zwitserland en het Vaticaan fort knox City of London.

  Great clean up

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in