© NoJab nojab.imgbb.com

2021 was het jaar waarin de broosheid van de vrijheid in de vrije wereld aan het licht kwam. Overal in de westerse wereld hebben vertegenwoordigers van de uitvoerende macht, die geen wetgevende macht hebben, “mandaten” (verordeningen) uitgevaardigd die hele bevolkingsgroepen hun baan, hun inkomen, hun bewegingsvrijheid, hun vrijheid van vereniging, zelfs met familie, en vrijwaring van medische dwang is ontnomen. Zelfs particuliere werkgevers hebben de rol van wetgever op zich genomen door hun werknemers te verplichten zich te laten injecteren met een gevaarlijk “vaccin” dat, volgens de databases met bijwerkingen van vaccins in de VS, het VK en de EU, evenveel of meer mensen ziek heeft gemaakt en heeft gedood dan Covid zel, schrijft Paul Craig Roberts.

Het “vaccin” is ondoeltreffend gebleken bij het voorkomen van infectie met Covid, ondoeltreffend bij het voorkomen van de verspreiding van de infectie, maar zeer doeltreffend bij het veroorzaken van ernstige bijwerkingen, en het beschadigen van het aangeboren immuunsysteem, waardoor gevaccineerde mensen vatbaarder worden voor ziekten en aandoeningen, en bij het maken van gevaccineerde mensen tot de belangrijkste verspreiders van het virus.

Om het “vaccin” zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen zonder volledig getest te worden, werden bekende geneesmiddelen tegen Covid niet gebruikt, met als gevolg dat de meeste mensen die aan Covid stierven, dit deden door gebrek aan behandeling.

Ondanks het totale falen van het vaccin om tegen Covid te beschermen en de verspreiding van de infectie in te dammen, hebben politieke leiders en medische instellingen in de vrije westerse wereld de levensgevaarlijke vaccins tot “levensreddende vaccins” verklaard. Het enige probleem, beweren functionarissen, is dat de vaccins “niet overal op de juiste wijze worden gebruikt.” De overtreding van de Neurenberger Wetten door verplichte vaccinatie is geherdefinieerd als een “daad van nationale solidariteit”. De Duitse artsen die terecht stonden voor misdaden tegen de mensheid na WO II kenden deze ontsnappingsclausule niet.

Uit informatie uit elk land blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen toeneemt met vaccinatie. De meerderheid van de mensen in ziekenhuizen en de meerderheid van de mensen die sterven zijn gevaccineerde mensen. De enige veilige mensen lijken de ongevaccineerden te zijn. Toch zijn de ongevaccineerden het doelwit van huisarrest, gevangenis en concentratiekampen.

Waarom?

De in diskrediet geraakte Duitse kanselier Merkel heeft bij haar afscheid gezegd dat Duitsland ongevaccineerde mensen in lockdown zal zetten omdat ze ongevaccineerd zijn, geïnfecteerd of niet. Geen andere reden nodig. Wat Merkel betreft, is er geen andere reden nodig om Duitsers hun vrijheid te ontnemen. Merkel heeft het gemunt op de mensen die het gezondst zijn en de minste kans hebben om de infectie te verspreiden. Duitse functionarissen zeiden dat ze van plan zijn verder te gaan en kondigden hun plannen aan om in de komende maanden verplichte vaccinatie op te leggen aan alle Duitsers. Het is Dr. Mengele “all over again”.

  Restaurant in Californië eist "bewijs van ongevaccineerd zijn" voor service

Merkel heeft duidelijk gemaakt dat er geen einde zal komen aan de vaccinaties. Om de negen maanden is een nieuwe vaccinatie nodig omdat de vaccinatiestatus vervalt. In de VS zegt Fauci elke zes maanden een nieuwe prik. Met andere woorden, Big Pharma profiteert voor altijd. Hoeveel smeergeld krijgt Merkel voor het verplicht stellen van een mislukt “vaccin” dat mensen doodt?

De vraag is: met welk vaccin wordt er gevaccineerd? Big Pharma zelf zegt dat zijn vaccins niet doeltreffend zijn tegen het groeiend aantal varianten – Delta, Omicron – dat door het Covid-vaccin wordt geproduceerd. We zijn dus aangewezen op een eindeloos aantal nieuwe, niet geteste vaccins om ons te “beschermen” tegen varianten met een extreem lage mortaliteit.

Waarom dwingen Duitsland, Oostenrijk, Italië en Australië mensen zich te laten injecteren met een “vaccin” waarvan zelfs Big Pharma zegt dat het niet effectief is tegen de nieuwste versies van Covid?

Verwacht niet dat iets wat politici en medische instellingen in het “Vrije Westen” zeggen ook maar enigszins zinnig is. De rede is niet langer een deel van de vergelijking. De vrije westerse wereld heeft gekozen voor een zinloos bestaan. Waar zijn de Westerse leiders die opkomen voor vrijheid, behalve gouverneur Ron DeSantis van Florida?

In nazi-Oostenrijk vaardigde de kanselier, die inmiddels is afgetreden, een mandaat uit dat iedereen zich moest laten vaccineren of naar de gevangenis moest. Kunnen Oostenrijkse kanseliersdictators niet-wetgevende mandaten uitvaardigen die mensen gevangenzetten? Zo ja, wat is dan het verschil tussen het huidige Oostenrijk en het Duitsland van Hitler of het Rusland van Stalin? Let iemand op de rechtsgeldigheid van de mandaten, of is iedereen zo gedreven door georkestreerde angst dat vrijheid er niet meer toe doet? Of Goering het nu gezegd heeft of niet – vertrouw nooit factcheckers die in feite ingehuurde leugenaars zijn – het enige wat de regering nodig heeft om mensen tot slaven te maken is angst. En we krijgen een driedubbele dosis angst van de politici, de media en het corrupte medische establishment van Big Pharma.

Is de kwestie van illegale mandaten overal in het “Vrije Westen” een teken dat de dictatuur de overhand heeft gekregen over de democratie? Waarom is deze kritische vraag niet gesteld door de westerse media, de organisaties en de westerse parlementen die geacht worden hun wetgevende bevoegdheden te beschermen? Zijn er überhaupt nog politieke leiders in het Westen die geloven in vrije samenlevingen? Wie zijn dat?

  Gevaccineerden - Gevaccineerde zombies achter stuur van auto's doden mensen

Het antwoord is dat feiten er in de westerse wereld niet meer toe doen en dat alle waarden als racistisch en misogynistisch worden verworpen. Elke vorm van waarheid komt de heersende belangengroepen, die de elite vormen, slecht uit. De waarheid is wat hun belangen dient. Dat is de reden waarom Big Pharma en zijn medische handlangers jagen op echte artsen die proberen de gezondheid van mensen te dienen in plaats van de winsten van Big Pharma, en een voorbeeld van hen maken door hen te demoniseren en hen uit hun functie te laten verwijderen. Dokters worden verondersteld de winsten van Big Pharma te dienen, niet de gezondheid van hun patiënten.

Hetzelfde gebeurt met degenen onder ons die de waarheid aan de mensen proberen te brengen. Probeer maar eens alle waarheidssprekers te tellen wier social media platforms worden ontzegd en die op verschillende manieren worden gestraft omdat zij het narratief in twijfel trekken. Overal waar je kijkt in de “Vrije Westerse Wereld”, wordt de waarheid geclassificeerd als samenzweringstheorie en zijn waarheidssprekers geherclassificeerd als “samenzweringstheoretici”.

Om de omvang van de waanzin te begrijpen die de westerse wereld heeft overspoeld, kijk eens naar Schotland. Schotland, de moedigen, de Schotse krijgsman, waar zijn ze? Nergens te vinden. Je zult het niet geloven, maar de Schotse regering verplicht alle scholen om de ramen open te laten in de winter om de overdracht van covid te voorkomen. Dit heeft ertoe geleid dat leraren en leerlingen in ijskoude klaslokalen zitten en winterjassen moeten dragen om warm te blijven. (LINK naar Engelstalige website)

De Schotse autoriteiten hebben er geen probleem mee dat kinderen aan longontsteking sterven, zolang zij maar geen covid oplopen, een ziekte met een sterftecijfer van bijna nul onder kinderen.

Onafhankelijke wetenschappers die niet gebonden zijn aan de NIH-subsidies van Fauci en de subsidies van Big Pharma, hebben opgeroepen tot het stoppen van de vaccinaties, waarvan zij hebben bewezen dat ze meer kwaad dan goed doen.

Het antwoord van de autoriteiten op deze waarheidsvertellers is hen uit te roepen tot “binnenlandse terroristen” omdat zij mensen waarschuwen tegen ineffectieve en gevaarlijke vaccinaties. Het zijn deze vermeende “binnenlandse terroristen” die zich op wetenschap baseren, niet de winst- en controleverslaafden die corrupte persorganen gebruiken om hen te demoniseren.

Degenen onder ons die de waarheid vertellen zijn onder de aandacht gekomen van de FBI. Worden we in de gaten gehouden? Wordt er een zaak tegen ons voorbereid omdat we de waarheid spreken. Vrijheid is zo gedevalueerd in de “Vrije Wereld” vandaag de dag dat dit legitieme vragen zijn. Wanneer aanhangers van Trump niet eens een bijeenkomst kunnen bijwonen zonder gearresteerd te worden voor “opruiing”, kunnen waarheidsvertellers die het narratief bedreigen niet verwachten vrijuit te gaan.

  Het is officieel nu: De genvaccinatie schaadt op lange termijn het immuunsysteem en brengt gevaccineerden massaal in gevaar

Waar je ook kijkt in de “Vrije Westerse Wereld”, de waarheid is niet welkom. Mensen betalen een prijs voor het vertellen van de waarheid. Leugenaars worden gevierd. Het is in mijn belang om te zwijgen en weg te gaan. Ik ben oud en zal niet hoeven te leven onder de totalitaire regimes die in de “Vrije Wereld” worden gevestigd.

De jeugd zal niet beseffen wat er gebeurt, want zij hebben geen ervaring met het verleden. Het enige verleden dat zij zullen kennen is het verleden dat voor hen is gereconstrueerd, een verleden dat is gereconstrueerd om hen te vervreemden van hun cultuur, hun geschiedenis en hun ras. Zoals George Orwell schreef: “Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst.” Het 1619 Project van de New York Times beheerst ons verleden. Dit betekent dat er geen goede toekomst is voor blanke Amerikanen.

Mijn taak, zoals ik het zie, is om jullie te helpen de waarheid te zien, niet de gereconstrueerde egoïstische versie die de elites heerschappij over jullie geeft.

Ik heb u de beste beschikbare informatie over Covid en het “vaccin” gegeven, en ik heb u de waarheid verteld. Ik heb de onafhankelijke wetenschappelijke artikelen gelezen met de hulp van virologen en medische onderzoekers die ik ken.

Ik heb u gewaarschuwd voor de vernietiging van de Westerse cultuur en de vijandigheid jegens eer, prestatie, integriteit en blanken die de essentie van de vervangingscultuur kenmerkt.

Ik heb gewaarschuwd voor de overmoed van Washington die zowel Rusland als China ertoe aanzet zich voor te bereiden op een oorlog met een tweederangs militaire macht die denkt onoverwinnelijk te zijn.

De grote vraag die voor ons ligt is: wie heeft de menselijkheid en het gezond verstand van ’s werelds meest vooraanstaande land, de Verenigde Staten van Amerika, vernietigd?

Waarom is het buitenlands beleid van de VS gebaseerd op dreigementen en dwang?

Waarom worden vrije Amerikaanse burgers beschouwd als een hinderpaal voor de belangen van de VS en door hun eigen “democratische” regering tot “binnenlandse terroristen” verklaard? Hoe is de regering en niet het volk de baas geworden?

Waarom heeft het beleid van Covid niets te maken met feiten en volksgezondheid?

Waarom verwacht Washington dat de rest van de wereld zich aan Washington onderwerpt?

De waarheid is moeilijk te vinden. Ik stel de juiste vragen en geef waarheidsgetrouwe antwoorden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Staan onze politici voor hun Ceausescu-moment?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe wervelwind oogsten
Volgend artikelYale epidemioloog professor: COVID-19 een pandemie van angst ‘gefabriceerd’ door autoriteiten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Meest vooraanstaand land is nooit amerika geweest, dat werd gezegd,gepromoot,economisch gestimuleerd, maar qua cultuur, normen en waarden gebaseerd op eeuwenoude tradities is amerika een puppie in de geschiedenis van de mensheid.
  Economisch in het begin van de 1900 uiteraard van belang, tijdens de oorlogen eerste en tweede, korea/vietnam/afghanistan/irak en onder de gordel de belangen wereldwijd….een opgedrongen macht…geen inhoudelijke ziel.
  leeg, typische leegheid in de doorsnee amerikaan…leeghoofdig, dom, stom,achterlijk en uitermatig yuppig.
  Kortom…er zit geen verleden, geen ziel, geen inhoud in de amerikaan…het zijn aftreksels(!) van oud europese volkeren..meer niet

  • Hoi politiek profeet,

   Ik zie de Amerikaanse ziel heel anders dan jij. Alle Europeanen die zoiets hadden van, fuck die koningshuizen en het horige zijn. Ik wil mijn eigen leven maken. Alleen de ”blije horigen” (wat de meute was) of degenen die het niet konden betalen bleven in Europa. Dus de meest wakkere van die tijd vertrokken naar het huidige Amerika.

   Ze wisten donders goed dat ze het land van anderen gingen inpikken toen ze er een poosje waren. Wisten ook dat als ze de Indianen lieten leven in zeg een omgekeerde werkelijkheid waar wij nu in leven ze nooit anderen als horigen konden behandelen aangezien ze nog harder zouden muiten als zij deden zonder succes. Dus maar uitroeien die Indianen.

   Dat was gelukt en nadat het continent vereenigt was….. What is next om te veroveren. Na WO! & 2 kwam de megalomie om de hoek kijken. De hele wereld want dan kunnen we allemaal zoals royals leven. Dat is ze aardig gelukt maar op elke reactie komt een tegen reactie.

   Dit is tot in de top van de Amerikaanse politiek doorgedrongen en ze zeggen het openlijk in speeches. Amerika is the city on the hill (zoek de relevantie daarvan maar even op, gaat niet eeuwen maar millennia terug voor een land dat zich superieur acht). Of the only indispensible nation, het enige onvervangbare land. Oftewel, de rest is vervangbaar.

   Leuk feitje dat je nooit zal horen is dat er meer blanke afstammelingen van slaven zijn dan zwarten. Maar dat is weer een ander verhaal. Net zoals dat Zwarte leiders graag hun onderdanen verkochten als slaven aan de blanken. Of dat Arabieren veel grotere slavendrijvers waren. Maar goed, fijn dat ik dat hier kan stellen. Indien bewijs is gewenst kan ik naar boeken verwijzen maar zal dat je voor nu besparen (smile)

   Groeten,
   Hugo

   • Met allemaal niet eens en vooral Hugo slaat de plank flink mis.

    Wat nu de VS heet was al heel gauw een wingewest van GB en dat is altijd zo gebleven, zelfs na de Boston tea party nonsense en de Am revolutie.

    De City of London heeft het ook vandaag nog over “The Plantation”. De VS zijn niet alleen gestolen van de oorspronkelijke bevolking maar ook deels van Spanje/Mexico, Frankrijk en een stukje oostkust van Nederland door een al heel gauw door oligarchen gecontroleerde bandietenstaat die al lang voor de twee wereldoorlogen in allerlei landen van de wereld de baas ging spelen en op grote schaal de rijkdommen ging stelen.
    Hier een blog van een Amerikaan die het ware verhaal in de Library of Congress onderzocht heeft en in chronologische volgorde en gecondenseerd op z’n site gezet heeft. Een aanrader want zeer het lezen waard!:

    http://mtwsfh.blogspot.com/2007/12/1620-plymouth-massachusetts.html

    • Hoi Cas (2),

     Ik heb t over het algemeen niet op anonieme bloggers. Uiteraard weet ik dat de city of London een speciale status heeft (net zoals het Vaticaan, bijzonder he).

     Ik denk dat je mijn opmerking niet helemaal hebt begrepen. Amerika heeft enorme geldstromen zijn kant op zien komen na WW2 waardoor de populatie daar zoveel rijker is dan het zou moeten zijn. Nederland ook trouwens maar later.

     De USA heeft zijn welvaart puur te danken aan het financiele syteem (en politieke systeem) en heeft niets te maken met de echte economie. Ik vrees dat jij de plank helemaal misslaat.

     Heb jij bijvoorbeeld ooit gezocht in stukken in the Libary of Congress? Ik wel en was een nachtmerrie en mijn zoektocht was naar wie Hitler heeft gefinancieert.

     Mij neerzetten als onwetend vind ik niet netjes. De Amerikanen deden hetzelfde als de Portugezen, de Spanjaarden, de Fransen, de Nederlanders, de Engelsen en nu de Amerikanen.

     Ik ben normaal niet zo hard want zalig zijn de ontwwetende maar jij claimt te weten en het blijkt dat je maar wat napraat. Niet lullig bedoelt trouwens maar kijk eventjes wat verder dan een blogger geloven en doe je eigen checks en die zijn vaak anders wat je wordt voorgeschotelt door alternatieve bronnen.

     Het is een oorlog, 80% info, 5% militair en 15% de rest.

     Groeten,
     Hugo

 2. Om even in te gaan op dit stuk. Ik heb de heer Paul Craig Robberts echt heel hoog zitten in mijn waarderingsladder.

  Ik grap wel eens het volgende. Vroeger, in de middeleeuwen was je horige en moest je ongeveer 10% belasting betalen en je kon overall heen als je koning, landheer of whatever meer vroeg. Ook hadden we slavernij waar 100% belasting voor de slaven gold. Was een duur geintje want wie werkt nou hard als de opbrengsten toch naar iemand anders gaan? Ik betaal nu ongeveer 80% belasting (eerst loonbelasting, dan 21% btw, plus accijns plus gemeente belasting plus plus plus) en ik moet geloven dat ik een vrij mens ben?

  Samengevat, PROEST. Niet dus.

  Groeten,
  Hugo

 3. De VS is gesticht en vervolgens uitgebuit door vrijmetselaars met daarachter waarschijnlijk nog machtiger genootschappen (Jezuïeten?). Nu hebben ze de VS niet meer nodig in hun werelddominantie. De thuisbasis van de macht is altijd Europa gebleven. Via de FED-Columbia heeft het bankenkartel de touwtjes stevig in handen en was de VS lange tijd alleen in militair en economisch opzicht van belang. De Rothschilds zitten al twee decennia zwaar in China om daar het social-credit systeem uit te rollen en natuurlijk flink met coronavirussen te stoeien ‘gain of function’- gefinanierd door Washington met Jezuïet Fauci er met de neus bovenop. Waar dat toe heeft geleid weten we sinds begin vorig jaar. Via Covid het social credit systeem nu wereldwijd uitgerold. Centrale bankiers blij. Eindelijk hun NWO. Nu zijn ze zover dat werelddominante onder bereik ligt en mag de VS in de drek zakken. En dat gebeurt. Het enige probleem vormen de wapens – second amendment. Daartegen is nu de strijd. VS gaat dieper en dieper wegzakken. In Europa zal het Romeinse rijk herrijzen. Let maar op. Dat is nooit helemaal weg geweest maar is ‘ondergronds gegaan’ in de Ridderorden van Europa, later de geheime genootschappen. Kijk maar eens naar de gelijkenis tussen de vrijmetselaars apron
  https://de-ware-wereld.nl/2017/01/09/gmail-logo-gelijk-aan-de-vrijmetselaars-apron/
  …en de Romeinse loculus
  https://romanrecruit.weebly.com/the-marching-pack.html
  Zo ook ‘compass and square’ en ‘boaz and jachin’ – kenden de Romeinen ook allemaal

  https://hijkomtmetdewolken.nl/toekomst/3b-beest-uit-de-zee

 4. Wat een misplaatste arrogantie.

  Iets van 7 generaties nadat onze voorouders het uitschot in NA hebben gedumpt komt nu uit.

  In de jaren 80 deelde een dappere leraar mijn gevoel al dat de eerste echte WO een ongekend ernstige met middelen die bijna niet te bevatten waren zouden zijn met in de hoofdrol….. 1x raden welk zichzelf overschattend stelletje mafterts.

 5. Er was en is nooit een “vrije” wereld geweest. Neem bijv. Nederland. Bij de geboorte aangifte was jij je bezield(!) mensheid kwijtgeraakt. Daarvoor in de plaats kreeg je een handelswaar registratie, de BSN, waar de B voor Borg stond. Het woord burger kwam namelijk van het woord borg staan. Ofwel jij stond borg voor de geleverde Service. Het leven werd en wordt gereguleerd en nu komen ze voor uit dat ze de “burgers” top-down,in-out willen controleren. Wat betreft de situatie van de medische wereld, die werden gechanteerd met behoud van titel en geld in alle lagen.Waar het dus om gaat is dat opgenomen mensen in het ziekenhuis werden vermoord!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in