Wetenschappers en artsen bekritiseren herhaaldelijk het gebrek aan voorlichting over de COVID-19 vaccins. In plaats van voorlichting te geven over mogelijke gevaren en bijwerkingen, worden alleen reclame en propaganda gebruikt om zoveel mogelijk burgers zover te krijgen dat zij de prik nemen, schrijft wochenblick.at.

Daarbij hebben de vaccins – waarvoor slechts een voorlopige goedkeuring is verleend – herhaaldelijk bijwerkingen vertoond, waarvan sommige ernstig en sommige dodelijk zijn. Vooral ook de nu beginnende inentingscampagnes voor kinderen en jongeren worden door veel deskundigen met grote bezorgdheid bekeken.

Daarbij hebben de vaccins – waarvoor slechts een voorlopige goedkeuring is verleend – herhaaldelijk bijwerkingen vertoond, waarvan sommige ernstig en sommige dodelijk zijn. Vooral ook de nu beginnende inentingscampagnes voor kinderen en jongeren worden door veel deskundigen met grote bezorgdheid bekeken. Zo ook onlangs de kritische artsen van het initiatief voor empirisch onderbouwde Corona-informatie (ICI), dat in Wenen met een persconferentie naar het publiek ging. Zij waarschuwden tegen algemene vaccinaties voor kinderen zonder een echte risico-batenanalyse. Want vooral kinderen hebben nauwelijks een ernstige ziekteverloop bij Corona, terwijl daarentegen de ontoereikende en tot dusverre gebrekkige studies over de verdraagzaamheid van de vaccins voor kinderen en jongeren laten veronderstellen dat er ernstige bijwerkingen zullen optreden. De advocate Andrea Steindl, die aanwezig was op de persconferentie en zich ook bezighoudt met de claims in verband met de COVID-19 vaccinatie, had ook kritiek op het feit dat geen van de getroffenen was ingelicht over de risico-batenverhouding van de nieuwe vaccins. Momenteel gaat zij er ook van uit dat het uiteindelijk de artsen zullen zijn die aansprakelijk zullen zijn voor de schade.

Maar ook veel volwassenen zijn slecht voorgelicht en geïnformeerd over de “nieuwe” vaccins die hun worden toegediend en de mogelijke complicaties. Op internet circuleert echter sinds korte tijd een brief die afkomstig zou zijn van een arts in Franstalig Zwitserland en die zij aan haar vaccinatiepatiënten ter ondertekening zou voorleggen alvorens de naald toe te dienen. Deze brief is een uitvoerige compilatie van mogelijke gevaren en presenteert openlijk en deels ook meedogenloos de feiten en vormt daarmee een tegenwicht tegen deze eenzijdige vaccinatiecampagne, waarin mogelijke calamiteiten zoveel mogelijk worden verzwegen en gebagatelliseerd.

  Dochter geïnfecteerd met Corona: gevaccineerde ouders moeten nog steeds in quarantaine

Hier is de brief in vertaling:

Uw geïnformeerde toestemming voordat u het COVID-19 RNA-vaccin krijgt.

Enkele waarheden die u moet aanvaarden voor ik u injecteer met het vaccin:

 • Ik begrijp dat ik een experimenteel, volledig nieuw vaccin krijg met nieuwe ingrediënten die vóór de zomer van 2020 nog nooit op grote schaal zijn toegediend.
 • Ik stem toe in deelname aan een internationaal experiment, uitgevoerd door farmaceutische bedrijven en politici die geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele schade.
 • Ik stem ermee in mijn persoonlijke medische gegevens gedurende een periode van twee jaar te verstrekken in het kader van dit fase 3 en 4 post-goedkeuringsonderzoek.
 • Ik heb begrepen dat de vaccins zich nog in de proeffase bevinden en dat de klinische proeven van fase 3 aan de gang zijn en naar verwachting in oktober 2022 voor Moderna en in januari 2023 voor Pfizer-BioNTech Comirnatyzullen zijn afgerond.
 • Ik ben mij ervan bewust dat de definitieve resultaten over de veiligheid en doeltreffendheid van deze experimentele vaccins op dit moment nog niet bekend zijn.
 • Ik ben mij ervan bewust dat dit experimentele vaccin een 100% synthetisch gentechnologisch product is – het is een GMO, een genetisch gemodificeerd organisme dat in mijn lichaam wordt geïnjecteerd.
 • Ik begrijp dat dit experimentele vaccin mij mogelijk niet tegen de COVID-19 ziekte beschermt (mogelijk beschermt het alleen tegen ernstige vormen) en mogelijk niet de overdracht van SARS-CoV-2 voorkomt.
 • Ik erken dat de risico-batenanalyse van dit onderzoeksvaccin gebaseerd is op onbekende en geminimaliseerde risico’s en overschatte en veronderstelde voordelen. Mogelijke risico’s zijn onder meer verminderde vruchtbaarheid, bloedingsstoornissen en neurologische aandoeningen.
 • Ik aanvaard de misvatting dat de mens altijd een potentiële besmettingsbron en drager van ziekten is, een idee dat is ontworpen om angst in te boezemen.
 • Ik begrijp dat ik bij vaccinatie moet voldoen aan de sanitaire maatregelen van sociale afstand, mondkapje dragen, PCR-test en quarantaine als ik in de toekomst positief test.
 • Ik besef dat er tot op heden duizenden sterfgevallen zijn gemeld als gevolg van deze experimentele vaccinatiecampagne, alsmede honderdduizenden gewonden door neurologische aandoeningen, ernstige ontstekingen en cardiovasculaire bijwerkingen (trombose, beroerte, hartaanval).
 • Ik heb begrepen dat de COVID-19 ziekte alleen voor ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem een groot risico vormt, en dat voor meer dan 99,7% van de bevolking de dood geen risico is: 99,7% overleeft.
 • Ik ben op de hoogte van de richtlijnen en overeenkomsten in Zwitserland met betrekking tot compensatie en schadevergoeding (maximum bedrag betaald = CHF 70.000 (64.000 euro):
 • Ik ben mij ervan bewust dat het niet mogelijk is de fabrikant van deze injectie tegen Covid-19 te vervolgen indien deze verantwoordelijk is voor enige gezondheidsschade of overlijden.
 • Ik weet en heb kennis genomen van de lijst van belangrijke bijwerkingen die gemeld zijn in verband met COVID-19 injecties.

Bekende bijwerkingen zijn: COVID-19 infectie, anafylaxie, neurologische problemen, ernstige cardiovasculaire aandoeningen, auto-immuunziekten, chronische ziekten, blindheid en doofheid, vruchtbaarheidsproblemen, schade aan de foetus, miskraam, doodgeboorte, en overlijden.

 • Mij is meegedeeld dat de statistische kans om aan COVID-19 te overlijden 0,003% bedraagt bij adolescenten (tussen 0 en 19 jaar), 0,02% bij 20- tot 49-jarigen, 0,5% bij personen tussen 50 en 69 jaar, 5,4% bij senioren van 70 jaar en ouder, indien onbehandeld (zoals sterk aanbevolen met: “Blijf Thuis!”).
 • Ik ben me ervan bewust dat deze COVID-19 mRNA-injecties, hoewel verkocht als “vaccins”, experimentele gentherapieën zijn.

De vaccinproducenten noemen de nog niet goedgekeurde mRNA-benadering officieel “het programmeren van de cellen van een individu” of, in de terminologie van Moderna, het gebruik van nieuwe “software”.

In het verleden is gebleken dat mRNA-injecties een inherent ontstekingselement hebben, waardoor het moeilijk is een “aanvaardbare” baten/risicoverhouding te bepalen.

 • Als proefkonijn begrijp ik dat ik, in tegenstelling tot andere onderzoeken naar therapeutische geneesmiddelen, voor dit fase 3 onderzoek bij de algemene bevolking niet door de vaccinproducent word betaald.

Ik heb de bovenstaande informatie gelezen en begrepen, geef mijn geïnformeerde toestemming en ga ermee akkoord dat ik mij vrijwillig laat inenten met het experimentele vaccin van Moderna/Pfizer, en ontsla mijn arts volledig van elke burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met deze injectie en de mogelijke gevolgen ervan.

Gezien en aanvaard

Handtekening van de patiënt

Een soortgelijke brief zou eigenlijk aan iedereen, ook in Nederland, vóór de vaccinatie ter ondertekening moeten worden voorgelegd. Maar sinds Covid is het idee van een verantwoordelijke en verlichte burger kennelijk definitief begraven.

  Erger dan de Apenpokken? Meerdere gevallen van huidziekten na COVID-19 vaccinatie verschijnen in medische tijdschriften

Notabene.

Frontnieuws redactie: ook in Nederland heeft de Lelystadse huisarts D.L.H. Ramdas, die alleen aan de COVID-19 prik meewerkt als iemand een verklaring tekent, zijn patiënten een brief gestuurd waarin stond dat hij zelf de COVID-19 prik weigerde, dat hij die ook niet zelf wilde geven, maar dat zijn assistente dat wel zou doen – onder voorwaarde dat de betrokkene schriftelijk verklaarde zelf tot de injectie te hebben besloten.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Kunnen mRNA-vaccins het DNA permanent veranderen? Recente wetenschap suggereert dat ze dat kunnen


Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelFacebook gaat frontaal Big Brother met nieuwe “extremisme”-waarschuwingen
Volgend artikelTragisch: vader en dochter sterven binnen 4 dagen na COVID-19 vaccin aan hartaanval
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Ja dat zijn nou de leiders door het volk gekozen zijn en dan ben ik van mening dat het volk verantwoordelijk is voor de vele moorden die er gepleegd worden, dat de kinderen er het slacht offer van nu zijn daar is de politiek schuld aan en deze personen moeten uit eindelijk voor een tribunaal komen te staan voor het plegen van genocide op kinderen ook de artsen die daar aan mee hebben gewerkt in welke vorm dan ook zijn medeplichtig en moeten ook hun straf krijgen en nooit meer hun werk als arts mogen uit voeren.

 2. Ik hoop dat de stupide kuddedieren deze verantwoordelijke en plichtsbewuste mensen waarderen, en eens een keer gaan nadenken.

  Aan Pierre: ik moest vreselijk lachen om je opmerking. 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in