Het Nieuw-Zeelandse Ministerie van Volksgezondheid verleende vrijstellingen voor vaccins aan belangrijke stafleden, terwijl het schijnheilig de meest draconische vaccinatie-mandaten ter wereld uitrolde en erop stond dat het publiek gevaccineerd werd.

De hypocriete vaccinvrijstellingen voor de elite werden toegekend door de voormalige regering van premier Jacinda Ardern voordat zij aftrad en een nieuwe rol aanvaardde als de wereldwijde “desinformatie tsaar” van het World Economic Forum, schrijft Thepeoplesvoice.

De beslissing van Ardern om de elite toe te staan het vaccin te weigeren terwijl ze de normale mensen het vaccin opdrong, werd onthuld door een Official Information Act (OIA) verzoek HNZ00023978 van 2 augustus 2023 waarin de volgende vraag werd gesteld:

“Volgens de toenmalige wetgeving in 2021 waren er operationele vrijstellingen beschikbaar voor degenen die zich niet lieten vaccineren tegen Covid 19. Uw website schetst het proces voor het aanvragen van een operationele vrijstelling onder clausule 12a. Hoeveel aanvragen zijn er ontvangen? Hoeveel zijn er door het ministerie goedgekeurd?”

Matt Hannant, Interim Director, Prevention, National Public Health Service, Te Whatu Ora antwoordde:

“Van 13 november 2021 tot 26 september 2022 zijn er in totaal 478 aanvragen voor een vrijstelling voor Significant Service Disruption (SSD) ontvangen. Er zijn 103 aanvragen toegekend, die betrekking hebben op ongeveer 11.005 werknemers. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om het exacte aantal werknemers te geven dat onder SSD’s viel. De reden hiervoor is dat het voor een organisatie mogelijk was om een aanvraag in te dienen voor meer dan één werknemer.”

Dit artikel is in zijn geheel beschikbaar als PDF-document.

Dus hoeveel medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid en aannemers hebben precies geprofiteerd van de vaccinvrijstellingen?

Guy Hatchard doet verslag: Ik heb navraag gedaan en vond een aantal medewerkers bereid om informatie te lekken. Eén bron heeft me verteld dat alleen al 95 consultants in de regio Dunedin hebben geprofiteerd van de vaccinvrijstellingen. Een andere bron heeft gewezen op een groep artsen die in Northland werken en die onderling afspraken hebben gemaakt om niet gevaccineerd te worden. Het totaal lijkt op honderden en mogelijk meer.

Het lijkt erop dat degenen die een vrijstelling kregen een spreekverbod opgelegd kregen. Met andere woorden, ze mochten niemand vertellen dat ze een vrijstelling hadden gekregen – het was een geheimzinnig proces dat het Ministerie van Volksgezondheid graag voor het publiek verborgen wilde houden.

Hoe dan ook, tegen elke arts die een patiënt adviseerde dat mRNA Covid vaccinatie riskant kon zijn, werden disciplinaire maatregelen genomen en velen werden zelfs geschorst.

  Waarnemingen van mogelijke microbiota in COVID mRNA-vaccins door Dr. Pablo Campra Madrid

Medisch personeel liet zich dus in een positie manipuleren waarin ze, als ze zelf niet gevaccineerd waren, toch verplicht waren om hun patiënten te adviseren om te vaccineren – een recept voor wijdverspreide hypocrisie in de gezondheidszorg.

Dit proces werd ongetwijfeld goedgekeurd door Dr. Ashley Bloomfield, die zelf aanzienlijke bekendheid verwierf door vaccinatie-uitzonderingen te weigeren aan mensen die ernstig gewond waren geraakt door hun eerste prik, en erop stond dat ze doorgingen met hun vaccinatieschema. Gezien de nauwe werkrelatie van Dr. Bloomfield met Jacinda Ardern en Chris Hipkins is het zeer waarschijnlijk dat zij beiden op de hoogte waren van het proces en het goedkeurden. De oppositieleiders werden waarschijnlijk ook op de hoogte gehouden.

De criteria voor het toekennen van vrijstellingen hielden blijkbaar een beoordeling in van hoe vitaal het personeel was voor het functioneren van de gezondheidszorg. Met andere woorden, hooggeplaatste personen en mensen met sleutelposities in de chirurgie konden erop staan dat ze ongevaccineerd bleven en mochten blijven werken. Terwijl ongevaccineerde verpleegkundigen bijvoorbeeld geen vrijstelling konden krijgen en hun functie verloren.

Als hoger personeel dat ongevaccineerd wilde blijven, zich publiekelijk had uitgesproken, zou de kwestie van de veiligheid van Covid-vaccins misschien publiekelijk aan de orde zijn gekomen. In plaats daarvan hielden het Ministerie van Volksgezondheid en de regering alle discussies in de doofpot. Dit gebeurde door contacten met de reguliere en sociale media om de inhoud te censureren en door een strenge controle van het personeel.

Waarom koos het hogere medische personeel er dan voor om niet gevaccineerd te worden?

Misschien waren ze op de hoogte van een artikel uit 2019 in Frontiers in Oncology Journal met de titel Gene Therapy Leaves a Vicious Cycle, waarin het volgende werd gemeld

“…gentherapie zit al bijna twee decennia gevangen in een vicieuze cirkel vanwege immuunrespons, insertionele mutagenese, viraal tropisme, off-target activiteit, ongewenste klinische uitkomsten (variërend van ziekte tot overlijden van deelnemers aan klinische proeven) en fragmentarische regelgeving.”

Ondanks dit bewijs van eerdere schade en de twijfels van senior medische adviseurs die in de positie waren om een beredeneerde en op bewijs gebaseerde risicobeoordeling te maken, denkt u misschien dat het vaccin in feite veilig en effectief was. Dat was het niet, zoals later onderzoek heeft aangetoond. Ongelooflijk genoeg moedigt de overheid, tegen het bewijs in, het publiek nog steeds aan om zich te laten vaccineren.

Als iemand die de afgelopen vijftig jaar sociale gegevens heeft geanalyseerd, voel ik wel mee met de artsen die voor voorzichtigheid hebben gekozen. Dat zou een normale reactie zijn op nieuwe medicijnen. Het duurt jaren om de veiligheid te beoordelen. Dus hoe onveilig is het mRNA Covid vaccin? Extreem onveilig.

  Waarom storten voetballers in? Een wetenschapper ontwijkt de vraag

De gegevens van 2023 over oversterftegevallen in OESO-landen.

De landen met de meeste Covid-vaccins in de OESO zijn in volgorde Portugal, Chili, Canada, IJsland, Nieuw-Zeeland, Spanje en Australië. Hun gemiddelde percentage van de bevolking dat gevaccineerd is, is 91%. Hun gemiddelde sterftecijfer in 2023 ligt tot nu toe 12% boven het historisch gemiddelde over vijf jaar.

De minst Covid gevaccineerde landen in de OESO zijn Slowakije, Slovenië, Polen, Estland, Tsjechië, Hongarije en Zwitserland. Hun gemiddelde percentage van de bevolking dat gevaccineerd is, is slechts 63%. Hun gemiddelde sterfteoverschot tot nu toe in 2023 is 0% vergeleken met het historisch gemiddelde over vijf jaar. Met andere woorden, zij hebben gemiddeld een normaal sterftecijfer.

Iedereen die suggereert dat het sterftecijfer onder ongevaccineerden hoger is dan onder gevaccineerden, gaat tegen de stroom van bewijs in. Deze opvatting klopt niet met de internationale gegevens.

De standaard manier om deze inconsistentie op te lossen zou zijn om te verwijzen naar prospectieve studies die twee groepen samenstellen, de ene groep vaccineren en de andere groep ongevaccineerd laten en meten wat er gebeurt over een significant lange periode. In het normale verloop van de goedkeuring van vaccins zou dit ongeveer tien jaar voorafgaand aan de goedkeuring zijn gedaan. Niemand heeft dit gedaan.

In het Pfizer-onderzoek werd de ongevaccineerde controlegroep na een paar maanden allemaal gevaccineerd, waardoor vergelijkende resultaten op de lange termijn niet beschikbaar zijn. In ieder geval stierven er gedurende die paar maanden meer mensen in de vaccinatiegroep dan in de ongevaccineerde controlegroep. Er zijn nu ook veel onderzoeken gepubliceerd waarin de uitkomsten van gevaccineerden en ongevaccineerden worden onderscheiden.

Dus hoe ernstig is het probleem van de oversterfte?

Volgens de OESO waren er in 2022 1,2 miljoen oversterftegevallen in de landen die lid zijn van de OESO en die samen 1,2 miljard inwoners hadden. Dat is één sterfgeval per 1.000.

Nu geaccepteerd wordt dat zowel Covid als de Covid-vaccinatie hun leven begonnen in een biotechnologisch laboratorium, lijkt het niet veel uit te maken welk deel van de oversterfte te wijten is aan Covid en wat aan de Covid-vaccinatie, maar voor de goede orde: in 2022 waren er ongeveer 200.000 sterfgevallen met Covid in de OESO. Samenvattend waren er in de OESO alleen al in 2022 een miljoen sterfgevallen die niet aan Covid toe te schrijven waren. Wereldwijd gaat het waarschijnlijk om enkele miljoenen, ongeveer evenveel als de jaarlijkse sterfgevallen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  Dr. Robert Malone: "De vreselijke waarheid is dat we veel kinderen moeten laten sterven voordat de mensen eindelijk wakker worden"

U begrijpt waarom het zo belangrijk is voor degenen die betrokken zijn bij het creëren van Covid-beleid en het afdwingen van mandaten (waaronder alle momenteel gekozen 120 politici) om ervoor te zorgen dat iedereen blijft geloven dat er meer ongevaccineerden sterven dan gevaccineerden, omdat anders hun narratief dat het Covid-beleid miljoenen levens redt, volledig uit elkaar valt.

In dit licht kunnen we nu de beweegredenen beoordelen van degenen die nog steeds de draak steken met de vaccingewonden of de vaccinweigeraars ervan beschuldigen dat ze de overheid willen ondermijnen. Het Disinformation Project bijvoorbeeld, dat gefinancierd wordt door het kabinet van de minister-president, die, net als veel politici, vaccinletsel als een samenzweringstheorie hebben bestempeld. Ze proberen hun eigen fouten te verbergen die de gezondheid van de natie hebben ondermijnd.

Het Hatchard-rapport heeft de afgelopen jaren een eenvoudige klaagzang gekend: “niemand met gezag lijkt bereid te vragen waarom er in een ongekend hoog tempo sterfgevallen plaatsvinden”. Sterfgevallen zijn in feite een zeer stabiel onderdeel van het leven. In een normaal jaar zijn er geen oversterftegevallen. Verzekeringsactuarissen berekenen hun hele leven met grote nauwkeurigheid hoeveel van ons zullen sterven en wanneer. Zij stellen de premies voor levensverzekeringen daarop af. Op dit moment moeten de actuarissen slapeloze nachten hebben omdat er iets vreselijk mis is gegaan dat in de afgelopen 100 jaar op geen enkel ander moment is voorgekomen, behalve in oorlogs- en conflictgebieden.

Heel veel mensen worden ziek en sterven, terwijl ze gezond en wel zouden moeten zijn.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft deze verontrustende feiten verborgen gehouden, terwijl ze stilletjes en hypocriet hebben erkend dat hun personeel het recht heeft om deze risico’s te vermijden. Ze hebben niet alleen het publiek belazerd, ze hebben ook roekeloos hun leven in gevaar gebracht. Dit heeft gezinnen en gemeenschappen gebroken en tegen elkaar opgezet. Het heeft tragedies veroorzaakt die gezinnen in het hele land treffen, terwijl het Ministerie van Volksgezondheid en de regering kronkelige en geheime processen doorlopen om te verbergen wat er aan de hand is. Bovendien hebben ze plannen om door te gaan met het uitrollen van meer experimentele vaccins.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Een open brief aan de gevaccineerdenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWHO probeert wereldwijde COUP via Internationale Gezondheidsregeling amendementen op Pandemie Verdrag – kan het gestopt worden?
Volgend artikelKINDEREN WORDEN MEEGENOMEN: Afschuwelijke video onthult dat de Amerikaanse overheid actief meewerkt aan een GROTE kinderhandel in heel Amerika
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

37 REACTIES

 1. Alsof er ook maar 1 iemand rond zou lopen die er wel van uit was gegaan dat al die zogenaamde lijders zich zelf heb laten vol spuiten met dat gif.
  Ze wisten precies welk dodelijk gif ze bevolking opleggen.

  • Guantanamo Bay, publiekelijk berechten, executeren. De mensheid moet leren over satanisme/egoïsme en zich nooit meer door iets of iemand anders dan hun eigen liefde laten regeren. Wij moetem deze psychopaten/egoïsten ontstijgen en leren herkennen dat egoïsten onze eenheid verwoesten. Zolang een mens geen psychopaat is, is egoïsme te genezen. Egoïsme is het gedrag waar psychopaten en sociopaten aan te herkennen zijn. Ze hebben geprobeerd om de hele mensheid egoïstisch te maken, zodat ze zelf (de psychopaten) niet opvallen. Egoïsme is een stoornis die de liefde verwoest. Waar egoïsme is, is geen liefde. Waar liefde is, is geen egoïsme.

   • Volgens mij begint dat door deze figuren te noemen wat ze zijn. Nazi’s en Nazi Liefhebbers!
    Nooit meer een periode als 1938 – 1945, riepen ze!
    Velen zijn door propaganda, de extreemste nazi’s weer gaan volgen.

    Het zijn geen ratten.
    Het zijn nazi’s, die door veel stom volg-volk weer machtig zijn geworden.
    Zonder stom volg-volk, hebben de nazi’s geen macht.
    Zonder volksverraders, zou er minder ellende zijn.
    De acteurs, de volksverraders die door the Worlds Elites Fascists op het podium worden gezet negeren, uitlachen en noemen wat ze zijn!
    Daar begint het mee, volgens mij.

   • Hoi Let God,

    Egoïsten zijn we allemaal tot op zekere hoogte. Voorbeeld, stel, er is wereldwijd honger. Als jij en je gezin honger hebben is het logisch dat als je miraculeus flink wat (houdbaar) voedsel krijgt je het voor je gezin reserveerd. Als het nog meer is dan de rest van je familie en goede vrienden. Als het echt veel is je je lokale omgeving mobiliseerd onder een deal zo van, wij voeden je nu maar werk mee aan een goede voedselvoorziening voor het komende seizoen.

    Als dat een goede oogst ed opleverd is het logisch dat de omliggende gebieden zo een deal krijgen om zo nog meer te produceren. Ja, ook om te voorkomen (lees omkopen) dat ze binnenvallen om het eten te jatten en alles te vernietigen.

    Als je dat niet doet heb je een doekje voor het bloeden en tackel je het probleem niet. Sint Maarten gaf ook slechts zijn halve mantel weg want anders was hij bevroren en kon hij niet meer goed doen. Een bekende spreuk is in die zelfde richting. Geef een man een vis en je voed hem voor een dag. Leer de man vissen en je voed hem voor de rest van zijn leven.

    Uiteraard ben ik het eens met je dat het egoïsme van de ”elite” walgelijk is. Al die zogenaamde liefdadigheidsorganisaties ook. Die hebben een belang bij om de ellende in stand te houden. Anders zouden ze ophouden met bestaan. Daarom, zoveel mogelijk decentraal.

    Groeten,
    Hugo

 2. Een artikel gelezen dat de “griep-vaccins” ook gebaseerd zijn op de mRNA dodelijke techniek.
  Net een brief van de huisarts gekregen, of ik even een gifspuit wil ontvangen na afspraak.
  Linksom of rechtsom > je wordt belazerd door je eigen huisarts.

  • Was jij hier dan nog verbaasd over?
   Helemaal niemand van dat tuig, waar ook ter wereld is zo achterlijk geweest om dat gif te nemen.
   Omdat ze alle wisten dat het dodelijk gif was.
   Alleen het gepeupel moest uitgedund worden, niet de zo gezegde belangrijke mensen.
   Anders hebben ze er nog geen lol van van al hun werk.

  • Nee zeggen is genoeg, beter dan boos worden. Ik heb een uitnodiging gekregen voor de griepprik, waarom zou ik daar boos om worden? Ik zeg gewoon nee, is effectief genoeg toch? Ik denk dat veel meer mensen nee zeggen dan wij denken. Je leest dat natuurlijk niet in msm, maar het wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Ook als het protest niet zichtbaar, kan er nog wel geprotesteerd worden. Weigeren is een krachtig protest!

 3. Tja waar blijft de contra revolutie, de Europeanen hebben de afgelopen 3 jaren genoeg voor hun kiezen gekregen, de slimmerikken leven nog en hebben nog geen last van vaccineschade of laten “wij” ons tot de laatste Nederlander ons afslachten, de parallellen met de 2e wereld oorlog worden steeds duidelijker.

 4. Dit is weer z’ on bericht waaruit de VOOROPGEZETHEID van de hele pandemie met de vaccinaties blijkt.
  Het is een proces van ONTVOLKING van grote delen van de mensheid.❗️
  Bij de uitvoering van dit totale project, hadden de criminelen niet op zoveel weerstand gerekend. Want in vele landen zijn er steeds “ wetenschappers en sociologie en anderen” geweest, die de kwaadaardigheid hebben doorzien en ons hebben gewaarschuwd.

  Deze werden met alle beschikbare middelen de mond gesnoerd en toch bleken deze individuen slimmer dan het hele collectief. ❗️

  Het geeft wel hoop voor de toekomst, want dit is nog maar een “OPMAAT NAAR VERDERE VERNIETINGING VAN DE MENSHEID”❗️

  Nu zal via honger en een DNA gemodificeerd voedselketen opnieuw aanval op de mensheid worden gedaan terwijl de Bioenignering ons ook dagelijks treft….. en daarvoor “ schuilen” is moeilijk…..

  Ik las ergens dat nu de “ drinkwater voorziening “ in de picture komt van de “ Human criminelen”

  Het is ijdele hoop dat ooit dit soort lieden gestraft zullen worden, de misdaad is te groot te al omvattend en te diep vertakt in de maatschappij om dit te denken.❗️
  Het enige wat we kunnen doen; alert blijven en tegen deze criminelen blijven protesteren en zien hen voor ( een fatsoenlijke ) rechtbank te krijgen.
  En PAS GOED OP JEZELF.‼️

  Kijk ook eens op de site “ Voorwaarheid” voorheen virus waarheid.
  Zij hebben een sommatie brief geschreven op grond van “ verlopen vaccinatie vergunningen “ om per direct de nu lopende vaccinatie ronde te stoppen, als zijnd onwettig.❗️
  Dit werd natuurlijk door verwezen naar Europe wetgeving en weg gewimpeld, maar de opstellers staan nogal zeker van hun zaak hebben een ultimatum gesteld aan de overheid en gaan nu een officiële aanklacht indienen….. volg hen ‼️

 5. Magdalena Dzambo, die na het coronavaccin van Pfizer last kreeg van ernstige bijwerkingen, is naarstig op zoek naar de bijsluiter van de nieuwe coronaprik. Tot dusver heeft haar zoektocht nog niets opgeleverd.
  Ze ging langs bij een priklocatie in Rotterdam, waar mensen op dit moment het nieuwe coronavaccin toegediend krijgen.

  Ook daar was de bijsluiter in geen velden of wegen te bekennen. “Jullie hebben geen hard copy van de bijsluiter of een flyer?” vroeg Dzambo aan een medewerker. “Nee,” klonk het.

  https://www.ninefornews.nl/dit-gebeurt-er-als-je-op-de-priklocatie-naar-de-bijsluiter-vraagt-ik-ben-flabbergasted/

  • @Bert

   De prikkers doen alsof hun neuzen bloeden en van de Prins geen kwaad weten, verleden week op NPO Radio 1 ook een gepensioeneerde zorgmedewerkster die zó enthousiast was dat zij bijna niet kon wachten om vrijwillig de prikken wil zetten, wat beweegt de psyche van zo’n idioot mens denkt zij bijv. conform de gezondheidszorg mee te werken aan het algemeen goede dat de gezondheidszorg te bieden heet of heeft zij door de alternatieve media lucht gekregen om gewoon de demonische prikken te zetten omdat zij ook verknipt is.

   • Dat zal ik ook nooit begrijpen waarom ze er vrijwillig binnen stappen.
    En dan maar hopen dat ze er niks aan overhouden.
    Maar ik plaats dit omdat er nergens een bijsluiter was.
    Heel vreemd. Is dat niet verplicht, wat voor onzin er ook opstaat.

    • Ik zit in een oud communistisch land.
     De televisie staat continu aan, op zo’n commerciële kut zender!
     Het steeds extremer wordende fascisme, wordt gegoten in een spelvorm.
     Niemand dwingt ze om er naar te kijken!
     Informatief is het zeker niet.
     Maar dagelijks zet men het vrijwillig op!

     Dat zegt genoeg!

     koekkoek!

     • ‘1. INLEIDING Voor wie bestemd De discussies tussen voor- en tegenstanders laaien telkens weer op als het onderwerp “televisie” ter sprake komt. Niet alleen tussen christenen, maar ook in de wereld. Het betreft hier dan ook niet een zaak van ondergeschikt belang. Als we bedenken dat achtennegentig procent van alle Nederlandse huishoudens eind 1987 over één of meer televisietoestellen beschikte, hebben we daar een aanwijzing van de uitgebreidheid van dit verschijnsel. Deze achtennegentig procent zal de aanschaf van een televisietoestel kunnen verantwoorden. De overige twee procent heeft zijn eigen redenen om het niet te doen. In beide groepen kunnen zich personen bevinden die wel bij de andere groep zouden willen horen dan waar ze nu onder vallen.’

      ’25. TV -kijken Maar met alleen de inhoud van de programma’s, ook het kijken als bezigheid heeft bepaalde gevolgen voor het kind. “Een gezond kind vertoont gedurende bijna de hele dag motorische activiteit: het moet hollen, duwen, vallen, klimmen, springen, enzovoort. Maar het moet ook een volledig gebruik van zijn zintuigen ontwikkelen. De zintuigen zijn de poorten waardoor denkervaring moet komen, zonder welke een juiste ontwikkeling van de linker hersenschors ernstige belemmering zou ondervinden. Het kind moet een boom zien, de wind horen, een bloem ruiken, een appel proeven, zijn teddybeer voelen en knuffelen. Wat doet TV in dit opzicht? Het forceert het kind ineen onnatuurlijke onbeweeglijkheid van het gehele lichaam, met inbegrip van de ogen. Bovendien begrenst het de uitgebreide omvang van echte zintuiglijke prikkels die op de hersencellen inwerken, daar het deze verlaagt tot een surrogaat van eenzijdige, kunstmatige, en daarom onwerkelijke zintuiglijke sensaties. Het overactiveert zekere hersen centra, terwijl het andere totaal veronachtzaamt. Er zijn tal van wetenschappelijke studies die aantonen dat oogbeweging en denken direct met elkaar te maken hebben. Het is de uitdrukking van de ziel via de ogen, afgewisseld met levendige waarneming met de ogen, die maakt dat het bewustzijn waakzaam is en actief. Kortom, dat het functioneert. Er zijn aanverwante studies die aantonen dat, wanneer de ogen niet bewegen maar integendeel staren, als die van een slaapwandelaar, het denken verminderd is. De bevroren staarblik van de tv-kijker geeft er duidelijk blijk van hoe zijn bewuste denkvermogen en zijn onderscheidingsvermogen heeft plaats gemaakt voor de passieve ontvangst van de tv-droombeelden – in een soort trance toestand, niet ongelijk aan de toestand van “dagdromen”.’

      ’29. Sinds 1975 wordt er wekelijks gemiddeld één uur en vijftig minuten meer TV gekeken en vijftig minuten minder gelezen. Vooral jongeren verruilen leesmateriaal voor de tv. Uit het onderzoek van het SCP blijkt, dat de aandacht voor de televisie vooral in de jaren 1980 1985 flink is gestegen. Oorzaak hiervan is onder andere de uitbreiding van het kabelnet en van de zendtijd van de omroepen en de doorbraak van de videorecorder. Ondanks een uitbreiding in diezelfde periode van hun aanbod verloren de gedrukte media aan belangstelling. Vooral laaggeschoolde jongeren die met de TV zijn grootgebracht, blijken het boek te hebben verruild voor de tv. Door het tv-kijken schiet ook steeds vaker het praatje met de huisgenoten erbij in”. Aldus de samenstellers, drs. M. Kalmijn en drs. W. Knulst.’

      https://adoc.pub/2-christelijke-visie-op-televisie-mg-de-koning.html

      Gewoon ’n klein, doch aardig boekje met wat eye openers en historische informatie aangaande de opkomst van de T.V.

 6. Als de bevolking zelf niets doet, gebeurt er ook niets.
  Ook de rechterlijke macht is schuldig.
  De hele nep trias politica is schuldig.
  Dit geldt wereldwijd.

  • De uit Chicago afkomstige Marty Nesbitt en Anita Blanchard, vrienden van Barry Soetoro/ Barak Obama en Big Mike aka Michelle Obama zijn de natuurlijke ouders van Malia en Sasha Obama.

 7. Beste Mensen

  Het is heel makkelijk om van het gedonder af te komen
  Ten eeste :
  Het goede voorbeeld word gegeven door de Wereld leiders
  Maar deze keer niet met zout oplossingen
  Vervolgens schijnheilig doen alsof er een kleine bijwerking heeft opgetreden
  Daarna een ieder verplichten om zichzelf een dag erna al te laten inenten met echte vergift
  Maar ditmaal onder toezicht van echte onafhankelijke doktoren in live op TV Uitzending met dat vergift inprikken
  Als er verscheidene nummeringen van die medicijnen zijn
  Dan krijgen die voorbeeld gevers de wereldleiders ze allemaal tegelijkertijd ingespoten
  Vervolgens 6 Maal Drie Honderd Vijf en Zestig Dagen wachten op bijwerkingen
  Daarna een jaar lang testen op die leiders uitvoeren
  Om Okè goed verklaring te verkrijgen
  En pas dan na die Driehonderd en Vijf en Zestig dagen test
  Bij okè groen licht tot Prikken de Wereld Ham-Burgers over gaan
  En niks anders
  Dus mogen er tot en met in de laatste test fase nog dooien vallen dan dat vergift als niet toe dien-baar verklaren
  Nog iets heel belangrijks
  Kinderen erbij neuken word voor minimaal 5 jaren uit gesteld
  Vervolgens na die vijf jaren volgt evaluatie
  Wanneer noodzakelijk deze termijn telkensmale met Vijf jaren verlengen
  Zo zal er geen onschuldige wezens te hoeven worden vergiftigd vermoord
  Iedereen en alle andere levende wezens blij
  Alle levende wezens hebben gelijke Rechten op het leven
  Dus zo een Mens zo ook een Mier of Flo
  Zielen zitten overal
  Zonder pardon of excuses makende
  Alle levende belichaamde Zielen zijn gelijk aan elkaar

  Dan U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in