© Freepik

In Oostenrijk heeft de massale schade aan mensenlevens en gezondheid, aangericht door de Covid “vaccins”, ertoe geleid dat de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid de verantwoordelijkheid heeft afgeschoven op artsen die hun medische verantwoordelijkheid om patiënten te informeren over de risico’s van het vaccin verzaakt hebben, bericht Paul Craig Roberts.

Als de artsen dat gedaan hadden, zouden zij natuurlijk gestraft zijn voor het “verspreiden van verkeerde informatie”. Het was de Oostenrijkse regering die probeerde elke Oostenrijker onder dwang te laten inenten.

In werkelijkheid was de “Covid-pandemie” een exercitie in massale desinformatie door “gezondheidsautoriteiten,” alias marketingagenten voor Big Pharma, onbekwame, hersenloze politici, en een hoerenpers die keihard loog en dat nog steeds doet.

Nu de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid de verantwoordelijkheid heeft afgeschoven op de artsen, hoe lang kan het volkomen corrupte “volksgezondheidsstelsel” nog ontkennen dat er massale “vaccin”-letsels zijn?

Het sterftecijfer van de VS in het Covid-jaar 2020 was hetzelfde als in 2019. Het sterftecijfer schoot omhoog na de vaccinatiecampagne. Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen hebben verbluffende stijgingen gemeld na de Covid-vaccinatie. De CEO van ziektekostenverzekeraar OneAmerica zei: “We zien op dit moment de hoogste sterftecijfers die we in de geschiedenis van dit bedrijf hebben gezien – en niet alleen bij OneAmerica,” zei de CEO van het bedrijf, Scott Davison, tijdens een online nieuwsconferentie deze week. “De gegevens zijn consequent voor elke speler in die bedrijfstak.”

Big Pharma en zijn agenten bij NIH, CDC, en FDA, en de verantwoordelijke politici en presstituees zullen proberen het verhaal naar hun hand te zetten en concluderen dat de sterfgevallen Covid-doden zijn, te wijten aan de tanende werkzaamheid van het “vaccin”. Onafhankelijke en eerlijke wetenschappers zullen erop wijzen dat de sterfgevallen door vaccinatie veroorzaakt zijn. Alles zal in het werk gesteld worden om de massamoord in de doofpot te stoppen door eerlijke artsen te beschuldigen van “het verspreiden van verkeerde informatie” en hun medische licenties af te nemen omdat zij de waarheid vertellen.

Wochenblick.at:

Een parlementaire vraag van het ambitieuze FPÖ-parlementslid Mag. Gerald Hauser heeft de Groene minister van Volksgezondheid Johannes Rauch in een lastig parket gebracht. Maar de klap op de harde grond van de werkelijkheid zal vooral het deel van de medische wereld treffen dat naïef geloofde in de bewijsloze verzekeringen van het ministerie dat de Corona-preparaten veilig waren. In het tien bladzijden tellende antwoord op de vragen over de aansprakelijkheid voor de Covid-injecties, wordt het duidelijk: Rauch wordt duidelijk bang en schuift de verantwoordelijkheid af op de vaccinatiedokters. Zij zouden hun informatieplicht moeten nakomen. Anders kunnen zij gruwelijke boetes tot 14.000 euro krijgen als zij herhaaldelijk nalaten dat te doen.

  Dr. Francis Boyle, auteur van de 1989 Biological Weapons and Antiterrorism Act, geeft beëdigde verklaring vrij die bevestigt dat COVID "vaccins" biologische massavernietigingswapens zijn

Reeds in juli vorig jaar berichtte Wochenblick dat in geval van vaccinatieschade de vaccinator zeer waarschijnlijk verantwoordelijk gesteld zou kunnen worden. Dit zou het geval zijn als de vaccinator niet voldoende informatie had gegeven over de mogelijke negatieve gevolgen van de injectie, zoals de vele bekende en ernstige bijwerkingen. Want zoals Vrijheidspartij-lid Hauser herhaaldelijk heeft benadrukt: “De inenting is het probleem, niet de ziekte!” En nu zou de Corona prik een probleem kunnen worden voor veel vaccinatieartsen. De onvermoeibare FPÖ-mandataris Mag. Gerald Hauser, die de regering altijd opzadelt met zijn vele uitvoerige vragen, benadrukte tegenover Wochenblick: “Zonder mijn ongelooflijk team zou dit enorm hoge aantal treffers helemaal niet mogelijk zijn. De vele uren onderzoek alleen al die nodig zijn om een goed gefundeerde vraag voor te bereiden; dat zou voor mij alleen nooit te doen zijn,” benadrukte het lid van de Vrijheidspartij het belang van zijn team.

Rauch schuift de verantwoordelijkheid af op artsen

Dit is precies wat het antwoord van de Minister van Volksgezondheid op de parlementaire vraag bevestigt. Hij schijnt te proberen zijn eigen hoofd uit de steeds strakker wordende strop te trekken en zich aan de verantwoordelijkheid te onttrekken. Hij schrijft de “inentingen” voor, maar de aansprakelijkheid wordt volledig verlegd naar de medische wereld.

Artsen moeten informatie verstrekken – anders riskeren zij tuchtrechtelijke en aansprakelijkheidsgevolgen

De artsen zouden vooraf voldoende informatie moeten verstrekken over de voordelen en risico’s van de behandeling, zodat de betrokkene een weloverwogen en vrije beslissing kan nemen. Ook de gevolgen voor de artsen worden in het antwoord vermeld: “De functie van informatie is de beslissingsvrijheid van de betrokkene te bewaren.” En: “(…) dat gebrekkige informatie, die niet overeenstemt met de stand van de medische wetenschap, een schending van de medische beroepsplicht vormt. Dit kan bestraft worden volgens het administratief recht en/of het tuchtrecht, en kan ook gevolgen hebben volgens het aansprakelijkheidsrecht.”

Dit zou tot een uiterst pijnlijk ontwaken kunnen leiden voor de vaccinatieartsen die vertrouwd hebben op de verklaringen van het Ministerie van Volksgezondheid dat de injecties veilig zijn. Want er zou een ware tsunami van rechtszaken op hen af kunnen komen voor de goedgelovige medici.

  Vaccinverkoper van het jaar: WHO-chef zegt dat COVID-boosters "door landen worden gebruikt om kinderen te doden" - Fake factcheckers gaan door het lint

“Vandaag met een bevriende arts gesproken:

Artsen mogen geen melding maken van vaccinatieschade, zelfs niet van vermoedelijke gevallen! Strikte instructies van de medische vereniging. Iedereen die dit overtreedt, zal zijn recht om te werken ingetrokken zien”

– MarsMensch🇩🇪✊️🇷🇺🤥🤧 (@rulezof909) 20 juni, 2022

Medische bijscholing en de farmaceutische industrie

Het antwoord op de vraag van Hauser brengt ook een ander punt aan het licht dat Wochenblick al uitvoerig behandeld heeft (o.a. hierhierhierhier und hier): de enorme invloed van de farmaceutische industrie op de medische stand en het hele gezondheidszorgsysteem. Alleen al in 2020 heeft Pfizer meer dan 31 miljoen euro in het Oostenrijkse gezondheidsstelsel gepompt. Uit het antwoord van Rauch blijkt dat er tot nu toe in totaal 143 opleidingen voor vaccinatieartsen zijn geweest over het onderwerp Covid-vaccinaties. Volgens haar website wordt de organisatie DFP, die deze evenementen organiseert, gesponsord door de farmaceutische bedrijven Sanofi, Merck Sharp & Dohme, Valneva en Johnson & Johnson. De vraag rijst dus hoe uitgebreid vaccinschade überhaupt aan de orde komt op dergelijke evenementen.

Tot 14.000 euro aan boetes voor artsen

Uit de antwoorden op de vragen vier tot en met zeven blijkt duidelijk dat de medische beroepsgroep volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is in verband met vaccinatie en de bijwerkingen daarvan en door het Ministerie van Volksgezondheid aan zijn lot wordt overgelaten. Want Rauch poetst zich schoon met de volgende formulering: “De omvang van het medisch onderwijs is al jaren in kaart gebracht in het Oostenrijkse Vaccinatieplan, en ik mag aannemen dat artsen werken volgens de aanbevelingen en de stand van de wetenschap.”

Zoals Wochenblick vorig jaar al uitvoerig berichtte, staat op het overtreden van de meldingsplicht van bijwerkingen of gebrek aan werkzaamheid (volgens de Geneesmiddelenwet) een boete van 7.500, in herhaalde gevallen tot 14.000 euro. Maar: vreemd genoeg is er tot nu toe nog geen enkele klacht in dit verband binnengekomen. Het lijkt erop dat de getroffenen zelf actie moeten ondernemen.

Is vaccindoorbraak een bijwerking?

Vermoedelijke bijwerkingen moeten altijd gemeld worden, aldus Rauch. Deze melding moet worden gedaan bij het Federaal Bureau voor de Veiligheid in de Gezondheidszorg (BASG). Bovendien kunnen patiënten en hun familieleden bijwerkingen ook vrijwillig rechtstreeks aan de BASG melden. Een bijwerking is “elke reactie op het vaccin die schadelijk en onbedoeld is. In het geval van vaccins omvat dit ook de afwezigheid van een effect.” Hier rijst dus de vraag: is het al een te melden bijwerking als een gentherapiepatiënt vervolgens Corona oploopt en daadwerkelijk ziek wordt – d.w.z. een zogenaamde “vaccindoorbraak” heeft?

  Dr. Denis Rancourt: COVID-injecties hebben wereldwijd 13 miljoen mensen gedood

Vaccinatiestatus meestal niet geregistreerd

Een bijzonder explosief punt komt aan de orde in het antwoord op vraag acht: Wordt de vaccinatiestatus überhaupt verzameld? Wanneer een arts de medische voorgeschiedenis van een patiënt opneemt, zou ook alle informatie over genomen medicijnen en ook toegediende inentingen moeten worden genoteerd. Anders kan er überhaupt geen verband worden gelegd tussen de symptomen en de vorige injecties.

Veel artsen die bijwerkingen van vaccinaties behandelen, klagen erover dat juist deze informatie over Coronavaccinaties heel vaak ontbreekt in de anamnese. Volgens de Minister van Volksgezondheid is er “geen uitdrukkelijke wettelijke verplichting om de “vaccinatiestatus te verzamelen””. Maar: “In het kader van de anamnese moet alle informatie worden verkregen die nodig is om een klinisch beeld te verduidelijken. Als er een vermoeden is van een bijwerking van de vaccinatie of als de verwachte werkzaamheid uitblijft”, zijn de artsen verplicht dit onmiddellijk aan de BASG te melden.

Onwettige vergelijking van gegevens?

Op bladzijde vijf van het antwoord komt een ander schrijnend punt aan de orde. De Minister van Volksgezondheid schrijft: “Als volledig gevaccineerde personen ziek worden met COVID-19, spreekt men van een vaccindoorbraak. Om “onderrapportage” tegen te gaan, worden de gegevens uit het epidemiologische rapportagesysteem EMS gematcht met die uit het e-vaccinatiepaspoort.” Dit doet de vraag rijzen of deze procedure wel wettelijk is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Zoals bekend weigerde ELGA het vaccinatieregister bij te houden, om zich niet juridisch kwetsbaar te maken (zoals Wochenblick berichtte).

Ministerie van Volksgezondheid doet niets

Op de vraag wat het ministerie doet om ervoor te zorgen dat bijwerkingen gemeld worden, antwoordde Rauch opnieuw dat alle verantwoordelijkheid bij de artsen ligt. Het Ministerie van Volksgezondheid zelf doet dus helemaal niets!

Antwoord op de parlemantaire vraag downloaden


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Planeet van de cavia’sVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Geen rechtvaardiging maar een provocatie”: Chomsky over de grondoorzaken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne
Volgend artikelHet vaccinmoordwapen van de globalisten is het speerpunt van hun ontvolkingsagenda
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

30 REACTIES

  • Hij zal opgeruimd worden over een tijdje. Als hij denkt dat hij weer veilig alleen over straat kan. Net als zovele van dit soort criminelen. Ook in Nederland.
   De plannen liggen klaar.
   Geduld is een schone zaak.

 1. Politiek snijdt zich steeds dieper in de vingers.
  Alleen de stupiditeit van “volksvertegenwoordigers” en vooral de msm maakt dat ze met alle misdaden tegen de mensen weg komen, (hopelijk van niet).

 2. Het was exact andersom, zodra een arts bezwaar maakte of weigerde het vaccin toe te dienen en een alternatieve geneesmiddel voorschreef. Werd zijn licentie in getrokken door de tuchtcommissie. Dus eigenlijk werden de artsen een pistool tegen hun hoofd gezet, door de gezondheidsorganisaties van de overheid. Van doe wat wij zeggen of anders….. Maar nu er een enorme schade is ontstaan door die vaccins, krijgen de artsen de schuld en wassen de desbetreffende politici hun handen in onschuld. Hoe hypocriet met ver gaande gevolgen kunnen deze politici zich nog staande houden?

  • Wie zich laat dwingen tot het begaan van een moord is ook een moordenaar. Als je als arts eraan meewerkte was je medeplichtig. Pistool tegen je hoofd of niet. Dat wisten ze best. Dus prachtig dat die moeten bloeden voor hun criminele gedrag.

   • de artsen hadden massaal moeten weigeren om de vaccinaties door te zetten maar eigenbelang en bang voor hun baan hebben ze eraan meegewerkt Dat was ook de bedoeling van de lab. ,,,,,moordenaars!??? of onwetenden) die dit covid middel met alle geweld op de markt wilden brengen!!!!!De bevolking van alle meewerkende landen waren zelfs vijandig tegenover elkaar gaan staan als iemand er anders over dacht!!!!!! Ook nu nog doen mensen trots zijn als ze een anti covid spuit gaan halen en denken dat ze veilig zijn!????? De ongevaccineerden zijn door de gevaccineerden vermeden ja zelfs uitgesloten van deelname aan bijeenkomsten van welke aard dan ook!!!!!!!!!!!!

  • Je kunt als arts [als je het verplichte vaccin niet vertrouwt] ook een zoutoplossing spuiten.

   Ook heb je de mogelijkheid je witte jas aan de wilgen te hangen.
   Geen medelijden met artsen.

   • Heb er ook geen medelijden mee. Het zijn ordinaire criminelen. Die mensen kwaad aandoen omdat ze anders hun praktijk moeten sluiten. Zo gaan ze helemaal in tegen eed van Hippocrates.

  • In oktober 2018 is een wetsvoorstel ingediend waarmee de Wet kinderopvang op zo’n manier gewijzigd zou worden dat kindercentra een beleid mogen voeren dat ertoe leidt dat (nagenoeg) uitsluitend kinderen en personeelsleden worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het voorstel is op 18 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen, maar ligt nog voor akkoord bij de Eerste Kamer. Van een ‘verplichting’ is hier dus geen sprake: de wet heeft niet tot gevolg dat ouders verplicht worden hun kind(eren) te laten vaccineren, maar wel dat kindercentra niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren.” “Wanneer een werknemer weigert zich te laten vaccineren, kan dat dus (ook) arbeidsrechtelijke consequenties hebben.”

   Je laten vaccineren is in Nederland (nog) geen verplichting, maar “Het coronatoegangsbewijs was al verplicht in de horeca, in casino’s, bij bepaalde evenementen en bij cultuurlocaties als theaters en bioscopen. Daar kwamen eerder deze maand doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen bij.” https://www.nu.nl/economie/6167518/kabinet-wil-coronapas-ook-verplichten-voor-niet-essentiele-winkels-en-kappers.html

   Vandaag dient voor de rechtbank in Utrecht een kort geding over het advies over Ivermectine in de richtlijn COVID-19 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) wil hiermee – naar eigen zeggen – uiteindelijk via de rechter afdwingen dat ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG wordt opgenomen. Het NHG vraagt de rechtbank om het kort geding af te wijzen. Bron: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/kort-geding-over-ivermectine

   Artsen beletten hun eed na te leven en te beboeten als zij een goed werkend alternatief willen aanbieden is een misdaad? Zie https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven-tegen-corona en https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven-tegen-corona

   • Het gaat al een hele tijd om het ‘opruimen’ van mensen. Al vóór covid.
    Ik begrijp dus niet dat men zich dat nog afvraagt. Dat mensen er nog verbaasd over zijn.
    Misschien komt het omdat ik bij de lagere sociale klasse behoor. Wij hebben al een flink aantal jaren ‘last’ van de passieve moorden, door het onthouden van hulp door huisartsen. Beginnende kanker en andere ziektes worden niet meer aangepakt. Hoe je ook smeekt. Ernstige beschadigingen aan je lijf worden niet meer verholpen waardoor je chronisch gehandicapt kunt raken. Hulp krijg je niet meer. En dat alles terwijl je er wel voor verzekerd bent, goudgeld aan de verzekering betaalt. Je kunt maar één conclusie trekken en dat is dat de regering eropuit is om de bevolking te decimeren ten gunste van zichzelf en hun nageslacht.

  • Artsen hebben zich suf verrijkt , aan geld
   Bijmensen thuis langs, spuit opgedrongen hoppa , bij collega na 2 jaar gepromoot, actief vaccinatie aanmoedigen, op een lijstje gezien dat 1 x blokje rood was bij een ongevaxxte ,
   Vet. Verdient ook aan pcr testen/ fout volk,
   Men had naast mening overheid ook eigen mening kunnen geven
   Niets gedaan, van mij mogen ze direct enkele reis naar de maan , nooit meer terug

   • uiteindelijk komen alle artsen die zich verrijkt hebben net zoals de oorlogsmisdadigers terecht in het nieuw opgezet en herhaalde Neurenberg proces Het verschil is deze artsen hebben gedaan wat ze wisten maar onder dwang gehandeld van hun oppersten die hun handen wassen in onschuld dat niet zij maar de artsen fout zijn geweest

 3. Big Pharma is niet de verantwoordelijke. Zij hebben genoeg gewaarschuwd dat het vaccin een experimenteel vaccin was en hebben bedongen dat zij nooit en te nimmer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade.
  Voor ons is Rutte en consorten de grote booswicht.

  • Met ook Hugo de Jonge voorop. Met zijn ziekelijke leugens en dwingelandij. Geestesziek figuur, je ziet het in zijn ogen. Arme Ismaël en Sarah. Ik vraag me vaak af hoe zij zo’n vader met zo’n slechte inborst overleven.
   Rutte is alleen maar een doortrapte smeerlap, een echte VVD’er die alleen voor geld en macht gaat. Maar dat weet je. En godzijdank heeft hij geen kinderen.

   • Wie zegt dat dat hij geen kinderen heeft met zijn smile gezicht die veel zaken verdoezelen kan waarom dit ie (wicht) geboren is mij een raadsel maar volgens mij wil God de mens bestraffen voor de zonden die ze hebben begaan met de dood en om de wereld te behoeden voor de ondergang

 4. 2022: “Kuipers geeft kwetsbare 60-minners geen herhaalprik: ‘Dan ben ik aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen’.” Bron: https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/nl/binnenland/518504/

  2021: “Kuipers: stoppen met AstraZeneca onder de 60 onbegrijpelijk” “Kuipers vindt dat die risico’s niet in verhouding staan tot de gevaren van covid en de huidige situatie in de ziekenhuizen”
  https://nos.nl/artikel/2376463-kuipers-stoppen-met-astrazeneca-onder-de-60-onbegrijpelijk

 5. Een quote van MEVROUW DÉSIRÉE l. ROVER.

  13 oktober 2021 om 17:04
  De meeste mensen richten hun aandacht op het Covid-circus, en zien dan dat de tot viroloog omhoog gevallen griezels niet deugen.
  Vanuit mijn jarenlange research kan ik volmondig zeggen, het is nog veel erger. De hele Westerse patentgeneeskunde is een leugen.
  Er is geen pil of drankje, geen injectie of infuus dat een arts kan toedienen, dat werkelijke genezing zal brengen.
  Genezen doet het lichaam zelf, wanneer het alle daartoe benodigde nutriënten krijgt.
  Wat een arts doet met zijn farmacijnen, is stoppen, afremmen, blokkeren, doden, verdoven, ruïneren…

  Hiermee ben ik het meer dan 100% eens !!!!!!!!
  Groet, Jema

  • Mooi
   Het zou best kunnen dat u gelijk. De apotheek van God is veel uitgebreider en doeltreffender. Ben zelf verpleegkundige, altijd problemen gehad met de symptoombestrijdende westerse geneeskunde. Altijd sympathie gehad voor de holistische benadering van de mens.
   Dankjewel voor uw reactie mevrouw.
   🙏

 6. Jema, daar ben ik ook al jaren achter. Heb het boek “Deadly Medicines and Organiset Crimen” Van Peter C Gotzsche 2013 gelezen. voor die tijd ook al geen vaccine en of medicijnen gebruikt maar vitaminen en mineralen plus geneeskrachtige kruiden.
  Dus zeg ik altijd ‘mensen doe die TV uit en je verstand aan’! Helaas vaak te laat!

 7. Gelukkig ben ik voor de frikandel gegaan, want hugo zei dat het hetzelfde was dus ik dacht, nou, dan neem ik liever een frikandel en dan krijg ik zeker ook een QR code! Code nooit gehad maar die frikandel was wel oké. Ben er ook niet aan dood gegaan, ook niet na een herhaal frikandel. Geen bijwerkingen, niets. En alle batches zijn gelijk.
  Moraal van het verhaal: frikandellen zijn beter voor je dan vaccinaties.

  • Na ja hier worden toch meer en meer collega’s ziek. 1 cerebrale attak en met hem gaat het slecht en zelfs mijn opperbaas is thuis en ziekjes en weet niet wat hem mankeert. Hij wacht op de doktor. Een collegaatje op de afdeling is sinds dinsdag ochtend ook al ziekjes thuis. Het doet niet iedereen goed zo’n spuitje op zijn tijd….

   • Met spuiten bereik je niets neem nou een knieaandoening waar je veel last en hinder van hebt al jarenlang De arts stelt uiteindelijk een/of twee spuit voor om de pijn te verzachten maar de kwaal blijft….. Dus na lang wachten een operatie maar ook die lukt soms maar gedeeltelijk Uiteindelijk stelt de behandelde arts vast dat de aandoening slijtage is!!!!

    • Ja, slijtage dat is net zo iets als “het zit tussen de oren ”
     Ze komen overal mee weg.
     Van vaccinatieschade hebben ze nooit gehoord.

 8. Vreemd dat die gasten nog steeds bestaan.Echt waar.Er moet toch iemand zijn die het niet meer pikt.
  Neem de boer,die gaat het land in,al de 2e week, kent geen angst,komt op voor zijn vrijheid,levensonderhoud.
  En de wakkeren.? die klagen hier en daar.Dat was het dan.
  Of gaan wel eens vreedzaam demonstreren en laten zich met de knuppel bewerken.
  Dan zijn die ook weer stil.
  We zijn veel sterker dan je denkt.

 9. De regeringen zijn zelf verantwoordelijk! Met de WEF facisten op kop! Zelfs als je als arts ivermectine geefd dat ook wel degelijk werkt tegen covid dan kun je als arts je vergunning verliezen. Vraag maar aan Rob Elsenen in Nederland Venlo

 10. De wereld was allang vrij echter namen overheden deze status over van de kerk in 2011 en dachten hetzelfde spelletje te kunnen spelen met vaccins (geneesmiddelen toen in Latijns) die ook zij destijds verzonnen hadden en was hun credo. Voor de leek niet uit te leggen en het volk dom houden.

  Haagse bluf als je deze leest en in 2011 door de kerk werd overgeheveld in een wereld die van ons allemaal is Taking Care Off en niet SCARE OFF is dieper afdalen in jezelf waar dit gedrag vandaan komt = ego die de meest fragmentarische onzin verzint wat lijdt tot dit Als “ambtenaren” zich beroepen op de positive rechtspraak, erkennen ze in feite hun onmacht door de onwettigheid van positief recht.

  Het zijn verzonnen regels gebaseerd op het angstgelovige deel van onze perceptie. De doodzonde van dienstdoende ambtenaren is het tegen alle wetten en regels in vastklampen aan de macht die zij onwettig uitoefenen over de mensheid. https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/06/20/de-144-waarheden-een-dagvaarding-voor-de-valse-elite/

  https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=318

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in