Het is best wel grappig, maar onlangs heb ik een paar artikelen gelezen die mijn oudere verhalen over “Het Ding” van afgelopen oktober lijken te bevestigen, en de Grafeenoxide “Scheermesjes” zoals die te vinden zijn in het artikel van november dat volgde op het eerste. Daarna waren er een aantal artikelen die beweerden dat er microchips en zelf-assemblerende radiozenders of spionagechips of wat dan ook in de bloedstroom samenkwamen. Natuurlijk waren de officiële propagandakanalen en de “factcheckers” er snel bij om al die theorieën te ontkrachten met beweringen dat ze vervalst waren of dat de video’s van iets heel anders waren. Ik was geneigd het met hen eens te zijn dat het vals was, en ben dat nog steeds, maar er is wat nieuwe informatie verzameld waaruit blijkt dat mijn oorspronkelijke verhalen juist waren. Er zijn er ook die aantonen dat mijn afwijzing van de nano-chips misschien ook niet juist was, maar daar komen we later nog op. Eerst een paar recente artikelen die we moeten doornemen, schrijft Alan Barton.

Een paar weken geleden waren er een aantal artikelen die ongeveer de hernieuwde belangstelling behandelden voor wat er ook geïnjecteerd wordt naast de Biowapens, zoals het verhaal in Insider (een links propaganda nieuwsorgaan) met de titel “20% van de Amerikanen gelooft in de samenzweringstheorie dat er microchips in de COVID-19 vaccins zitten, zegt onderzoek van YouGov” en zij zeiden “Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 5 Amerikanen gelooft dat het “zeker waar” of “waarschijnlijk waar” is dat er een microchip in de COVID-19 vaccins zit” en hoewel ik geneigd ben het daarmee eens te zijn, moeten wij ook zeggen dat het peilingsbedrijf YouGov “What the World Thinks” een wereldwijd opinie- en gegevensbedrijf is dat dingen samenstelt om de agenda van de Globalisten te ondersteunen. Laten we dat dus temperen met de video’s van Alex Jones show News Wars die microscoop-video’s laat zien van “Engineered Bio Structures Removed From Blood Vessels” en hoewel ik nog steeds niet geloof in de nano-elektronica zoals in zoveel verhalen staat, bestaan er wel degelijk structuren die door die moorddadige dodelijke prikken geproduceerd worden. Die link van News Wars heeft nog een paar andere video’s waarop massieve stolsels te zien zijn; niet de gebruikelijke bloedstolsels, maar massieve structuren die betrokken zijn bij het Sudden Adult (en children) Death Syndrome. Ze zijn het bekijken waard, als u dat nog niet eerder gedaan hebt.

“Hoofdonderzoeker, Dr. Daniel Nagase is een voormalige ER-arts die vervolgd werd omdat hij Ivermectine gebruikt had om in Canada Covid-19 patiënten te behandelen. Toen de inhoud van het vaccin onder een elektronenmicroscoop werd gelegd, kon Dr. Nagase basiselementen als koolstof en zuurstof identificeren. “Je zou verwachten koolstof, zuurstof, stikstof en fosfor te zien – al die dingen die je normaal in een eiwit ziet,” zei Nagase. Geen van de monsters bevatte echter stikstof of fosfor, niet in de röntgenspectroscopie of in de beelden van de elektronenmicroscoop…. elk levend wezen, of het nu een virus, plant of dier is, bestaat uit eiwitten die stikstof, koolstof, zuurstof en fosfor bevatten… Een van de niet-biologische levensvormen (in het Moderna-vaccin) bevatte neurotoxisch aluminium en zag eruit als een “bal waar de poten uit groeien”.

Dit uit een Natural News verhaal van vorige maand, dat ook mijn column van oktober bewijst over die dingen die ik “Het Ding” noemde.

Een ander verhaal dat een paar weken geleden uitkwam komt van Vaccine Deaths, dat is een pagina die gewijd is aan artikelen van Ethan Huff, en het verhaal dat ik naar voren wil brengen is getiteld “Health Ranger voert live microscopie analyse uit van “Gemanipuleerde biostructuur stolsels verzameld bij overleden covid prik slachtoffers”, wat weer een artikel is met het interview met Mike Adams. Ik breng dit tweede naar voren, zodat u een goede plaats hebt om veel verhalen over de moordprik van Ethan Hunt te vinden. Ook het USSA News verhaal van een paar weken geleden behandelde het Mike Adams verhaal met foto’s van die bouwsels die zeer boeiend zijn. Ik heb er een paar bijgevoegd die siliconen microchipdeeltjes lijken te tonen en zoals in hun onderschrift staat: “Deze serie toont iets dat lijkt op microchipstructuren op basis van silicium, hoewel ik niet met zekerheid kan beweren dat dit een circuit van welke soort dan ook is. Het lijkt er gewoon op hoe microschakelingen er bij vergelijkbare vergrotingen uitzien.” Nogmaals, ik denk het niet en zou willen suggereren dat het in plaats daarvan andere mogelijke soort grafeenstructuren zijn. Ik stel voor om naar dat USSA News verhaal te gaan voor meer foto’s, als u geïnteresseerd bent, want ik vind ze fascinerend.

  Britse man tijdelijk verbannen van Facebook na delen gruwelijke foto van na-AstraZeneca, honkbalgrote bloedprop in zijn arm

Het was het meer recente verhaal van The Exposé dat echt mijn aandacht trok, waarin Dr. Ariyana Love geciteerd werd: “De monsters die uit de aders en slagaders van de met Covid gevaccineerde lijken getrokken werden, hebben de wereld geschokt en blootgelegd dat er iets meer aan de hand is met de Covid vaxx dan alleen maar “vaccinatie””, en dat gaat terug op het oorspronkelijke verhaal in januari van Red Voice Media met een verhaal van Dr. Jane Ruby en haar interview met een gediplomeerd balsemer en begrafenisondernemer, toen zij de schokkende clips lieten zien van de massale stolsels die uit de lichamen van de overledenen verwijderd werden, die u zich misschien herinnert dat u ze eerder gezien hebt. Dat Exposé verhaal noemde die stolsels die verwijderd werden en Dr. Love zei dat haar onderzoek leidt tot de suggestie dat het weefsels zijn die als een stellage en nanodraden fungeren, wat meteen teruggaat op mijn eerdere verhaal over die Grafeenoxide “scheermesjes” zoals ik het toen verwoordde. Ah, maar houdt uw hoed vast dames en heren, er is meer!

Red Voice Media en de Stew Peters show brachten nog een ander aspect uit het interview met Dr. Ariyana Love naar voren dat opmerkelijk is. Zij verklaren dat zij gezegd heeft “dat zij bewijzen gevonden heeft van “microsferen” en “weefselsteiger” technologie binnen de vaccins, en zij heeft iets nog vreemder gevonden in bloedmonsters genomen van gevaccineerde patiënten.” Dat wat zij gevonden hebben dat nog vreemder is beschrijft zij als menselijk navelstrengweefsel dat met het vaccin bij kinderen wordt ingespoten. Ik heb dat interview opgenomen als de tweede video hieronder en ik wil u op één specifiek punt wijzen dat zij noemt; er zijn octrooien op nanodraad-arrays voor Neuro Technologie en verderop zullen wij daar wat meer op ingaan. (Ik verwijs ook naar een artikel in NIH National Library of Medicine over ditzelfde onderwerp). Zij vermeldt dat er magnetische eigenschappen aan deze nanodraden zitten en dat speelt later een rol. Zij vermeldt een studie met de titel “Macroporous nanowire nanoelectronic scaffolds for synthetic tissues” en beschrijft daarmee een “pharmacological lab on a chip” platform dat hybride 3-d weefselmaterialen is, die zij beschrijft als nanozenders en -ontvangers. Zij gebruiken nanodraad siliconen veldeffecttransistoren (FET’s, als u iets van elektronica weet, weet u wat dat zijn) en kunnen zowel extracellulaire als intracellulaire signalen opnemen met subcellulaire resoluties. Zij zei dat ze ook wel detectoren, nano-metaalelektroden, koolstofnanobuisjes, nanovezels of gewoon nanodes worden genoemd. Zij registreren activiteit en zenden die naar buiten uit, en daar zijn die nanodraden voor.

De term TransHumanisme komt hier in me op, en dat is nu juist wat er geconstrueerd wordt bij degenen die werkelijk de zeer hoge sterftecijfers kunnen overleven die inherent zijn aan die mRNA “vaccins”. Er staat nog veel meer in dat interview in de tweede video, o.a. gemanipuleerde bloedvaten en veel ander weefsel-engineering onderzoek, dat kunstmatige biostructuren zijn die in die satanische laboratoria bestudeerd en gemaakt worden. Zij merkte op dat die gebruikt worden om in wezen een nieuw brein in de mens te construeren en een nieuw neuraal netwerk voor uitwendige besturing. Haar website behandelt dit en nog veel meer, waarbij de specifieke link naar wat zij met Stew Peters sprak op deze pagina staat.

Natural News vermeldt, naast zovele andere nieuwsbronnen, Elon Musk en zijn Neuralink technologie, die verondersteld wordt mensen met computers te verbinden, zoals wij al eerder behandeld hebben. Hoewel hij beweert dat het zal gaan via implanteerbare technologie zoals die momenteel in veel SciFi films te zien is, lijkt het, gezien de informatie zoals die tot nu toe genoteerd is, misschien een verouderde vorm om de taak uit te voeren. Een veel nieuwer verhaal in Natural News brengt dat bij de tijd door te vertellen over Musk’s concurrent Synchron en hun beginnende proeven met de eerste brein-computer interface. Gefinancierd door de NIH (denk Tony Fauci) en u kunt zich een Borg-achtig gemeenschapskorf en totaal gecontroleerd denkprocessysteem voorstellen, dat zou voldoen aan de Nieuwe Wereldorde van de Illuminati’s totale controle over alles en iedereen. Zij zeggen in dat artikel dat “Als Synchron bewijzen kan verzamelen waaruit blijkt dat het apparaat werkt en “veilig” is, dan wordt verwacht dat de Food and Drug Administration (FDA) het in sneltreinvaart commerciële goedkeuring zal verlenen” en bedenk dat deze onderzoekslaboratoria gefinancierd worden met geld van de regering. “In 2019 stelde Musk zich voor om een “stel piepkleine draadjes” in te bouwen in de hersenen van mensen, en zo een “elektrode-naar-neuron-interface op microniveau” te creëren, en dat “Het streven op lange termijn met Neuralink zou zijn om een symbiose te bereiken met kunstmatige intelligentie en om een soort democratisering van intelligentie te bereiken, zodanig dat die niet monopolistisch in zuiver digitale vorm in handen is van regeringen en grote bedrijven,” aldus Musk. Tot zover zijn poging om een goed mens te zijn.

  Dr. Coleman: Iedereen die in de toekomst de COVID-19 prik neemt, verdient wat hij krijgt. Zij zijn te dom om te leven

Pfizer CEO Albert Bourla heeft op een forum van het WEF toegegeven dat er “Biologische Chip “in vaccins zit, zoals te zien is in een Tweet die de factcheckers voor wat wij mogen geloven ons vertellen, niet gebeurd is, maar de video is er wel. De “debunkers” zeggen dat hij doelde op de pil die een elektronische chip heeft die kan bewijzen of u een voorgeschreven medicijn genomen hebt, maar als ik er naar luister denk ik dat hij meer in gedachten heeft dan dat eenvoudige apparaatje, maar ben het er wel mee eens dat hij het in de eerste plaats had over de chip die bewijst of de patiënt zijn schizofrene of bipolaire medicijnen genomen heeft.

MIT News berichtte dat zelfassemblerende computerchips, in volledige tegenspraak met de officiële verhalen, “Moleculen zijn die zichzelf rangschikken in voorspelbare patronen op siliciumchips en dat zou kunnen leiden tot microprocessoren met veel kleinere schakelingselementen.” Verder zei men: “De functies op computerchips worden zo klein dat binnenkort het proces om ze te maken, dat de laatste 50 jaar nauwelijks veranderd is, niet meer zal werken. Een van de alternatieven die academische onderzoekers hebben onderzocht is het maken van piepkleine circuits met behulp van moleculen die zich automatisch rangschikken in bruikbare patronen… Het probleem is dat de chip-elementen nu aanzienlijk kleiner zijn dan de golflengte van het licht dat gebruikt wordt om ze te maken…”, dus ontwikkelen zij zelf-assemblerende moleculen om dat probleem te ondervangen. Ik vraag me af of dat ook aan de hand is in die geïnfecteerde lichamen die de biowapen-prikken hebben gekregen.

Voordat ik al mijn ruimte in mijn column verbruik om te mijmeren over onze “Borgificatie” en de nu al duidelijke structuren die gevonden zijn in wetenschappelijke studies die door baanbrekende en moedige journalisten en artsen naar buiten gebracht zijn, laten we teruggaan naar mijn afwijzing van die verhalen over nano-chips die zichzelf in ons lichaam leken samen te stellen. Ik geloof ze nog steeds niet zoals ze beschreven zijn, en zogezegd op microscoopbeelden zoals die een paar maanden geleden vele malen gepubliceerd zijn, maar met de voorgaande kennis denk ik dat we moeten ingaan op wat ik onderzocht heb dat op het eerste gezicht misschien geen verband lijkt te hebben, maar dat wel direct in verband kan blijken te staan met dit Borg Korfgeest idee.

Hebt u ooit gehoord van een technologie die Human Body Communication heet? HBC is een studie die volgens Hindawi in hun Wireless Communications and Mobile Computing Journal:

“Human body communication (HBC), waarbij het menselijk lichaamsweefsel als transmissiemedium wordt gebruikt om gezondheidsinformatie door te geven, dient als een veelbelovende fysieke laag-oplossing voor het body area network (BAN). Het mensgerichte karakter van HBC biedt een vernieuwende methode om de gezondheidsgegevens over te brengen, waarvan de transmissie weinig interferentie en een betrouwbare gegevenskoppeling vereist… Human body communication (HBC, ook wel intrabody communication genoemd) is een nieuwe transmissietechniek waarbij het menselijk lichaam als transmissiemedium voor de overdracht van elektrische signalen wordt gebruikt…” Dat is nu echt iets anders; en dat is het gebruik van het menselijk lichaam zonder antennes, alleen de menselijke systemen, om te communiceren met systemen van buitenaf. US Patent US7664476B2 zegt in zijn Abstract dat “een communicatiesysteem voor het menselijk lichaam om gegevens te communiceren via een elektrisch veld dat gevormd wordt door tussenkomst van een menselijk lichaam…. waarbij de zender en de ontvanger het potentiaalverschilsignaal gebruiken in een frequentieband zodanig dat een quasi-elektrostatisch veld dat binnen het menselijk lichaam gevormd wordt, overheerst over een stralingsveld dat buiten het menselijk lichaam gevormd wordt, wanneer de zendelektrode en de ontvangstelektrode elk in zeer dichte nabijheid van het menselijk lichaam geplaatst zijn.”

Het Institute of Electrical and Electronic Engineers, meer bekend onder de naam IEEE, heeft een aantal artikelen over deze techniek en in een artikel met de titel “Turning the Body Into a Wire” zeggen zij: “Medische apparaten zijn slechts het topje van de ijsberg als het gaat om de draadloze apparaten die mensen in of op hun lichaam plaatsen. De lijst omvat draadloze oordopjes, smartwatches, en virtual-reality headsets. Technologieën die nog in ontwikkeling zijn, zoals slimme contactlenzen die informatie weergeven en digitale pillen die sensorgegevens doorgeven nadat ze zijn ingeslikt, zullen ook gevaar lopen.

Al deze apparaten moeten gegevens veilig verzenden met een laag vermogen en over een kort bereik. Daarom zijn onderzoekers ze gaan beschouwen als afzonderlijke componenten van één enkel draadloos netwerk op mensenmaat, dat een “body-area network” wordt genoemd. De term “Internet of Bodies” (IoB) komt ook in gebruik, naar het voorbeeld van het Internet of Things.” Zij gingen verder: “Door ons onderzoek aan de Purdue Universiteit hebben wij een nieuwe communicatiemethode ontwikkeld die medische apparaten, wearables, en alle andere apparaten op of bij het lichaam veiliger houdt dan wanneer zij draadloze signalen met een laag vermogen gebruiken om met elkaar te communiceren. Het systeem maakt gebruik van het aangeboren vermogen van het menselijk lichaam om minuscule, onschadelijke elektrische signalen te geleiden, om van het hele lichaam een bedraad communicatiekanaal te maken. Door van het lichaam het netwerk te maken, maken wij IoB-apparaten veiliger.”

Een PDF van Progress In Electromagnetics Research met de titel “Human Body as Antenna and Its Effect on Human Body Communications” zegt in zijn samenvatting “Human body communication (HBC) is een veelbelovende draadloze technologie die het menselijk lichaam gebruikt als deel van het communicatiekanaal. HBC werkt in het nabije veld van de hoge frequentie (HF) band en in de lagere frequenties van de zeer hoge frequentie (VHF) band, waar het elektromagnetische veld de neiging heeft zich in het menselijk lichaam op te sluiten… De resultaten tonen aan dat de maximale HBC-versterking bij 50 MHz te wijten is aan de resonantie van het gehele lichaam, en het maximum bij 80 MHz aan de resonantie van de arm. Evenzo wijzen de resultaten erop dat de grootte van de geïnduceerde axiale stroom in het lichaam ten gevolge van de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden hoger is in de buurt van 50 MHz.” Die frequenties liggen in het bereik in de buurt van waar vroeger de oude Televisiekanalen 2, 3, 4 en 5 waren.

  De banaliteit van het kwaad

Er is zoveel meer aan de hand dan ik voldoende kan behandelen, maar laat mij eindigen met deze gedachte; Wat als, laten we zeggen misschien deze ideeën allemaal samengevoegd worden. Bio gemodificeerde nanosystemen, computers en communicatiesystemen en het Internet van Lichamen allemaal samen zouden komen? Ik zeg niet dat ze dat doen – nog niet – maar het idee van de Meta van de Zuckerbergs is inderdaad een zeer beangstigende zaak. Als uw eigen lichaam u verklikt aan de Feds, als het aangeboren vermogen om onze eigen gedachten, gevoelens, daden enzovoort te controleren in handen komt van een of andere kwade kracht, wat zou het leven dan nog waard zijn? Wat zou de werkelijke toestand van de mens zijn? Ja, er wordt een zeer beangstigende toekomst gepland en ik doe daar niet aan mee. Ik weiger mee te werken, te beginnen met het niet innemen van het bio-wapen dat de C19-prik heet, en alle toekomstige vaccins die zij de bevolking willen opdringen. Ik ga echt niet toestaan dat hun moordwapen/wetenschappelijke experimenten proberen mijn neuro-systeem om te bouwen tot een op de Borg geïnspireerd Frankenstein gedrocht.

Microscopische video bewijst dat COVID Vax nanodeeltjes bevat die in het menselijk lichaam koloniseren


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GRAFEENOXIDE DOSSIER

“Ze stoppen het nu in ALLES”: Grafeen nanodeeltjesVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOostenrijkse Minister van Volksgezondheid bevestigt – Artsen verantwoordelijk voor massale Covid “vaccin” sterfgevallen en gezondheidsschade
Volgend artikelHet Nederlandse boerenprotest en de oorlog tegen het voedsel
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Men geloofde eerst niet dat er vreemde objecten in de prik zaten
  Maar blijkt toch zo te zijn
  Plus het feit dat de prik een sluipmoordenaar blijkt te zijn
  veel mensen zeiden tegen mij je kan hem gerust nemen hoor ik heb nergens last van
  Deze zelfde mensen leven nu elke dag in angst om wat er nu precies met hun lichaam kan gebeuren
  Het lijkt me het ergste wat er is
  Daarom weiger de prik denk positief en blijf gezond

 2. Mooi artikel. Wat ik ook al vaker geschreven heb, er zijn kennelijk twee experimenten gaande. Eentje heeft te maken met de pogingen waar Alan Barton over schrijft, en die nagewauweld worden door de stomme griezel Klaus Schwab en die door de brabbelende malloot Musk op poten gezet worden. En de andere is het brouwsel dat de S antigenen aanmaakt om de pijnappelklier aan te vallen (zodat vele processen, onder meer de voortplanting, verstoord worden – of zelfs totaal geëlimineerd – en ook het bewustzijn van de mens). Veel mensen bezwijken als ze toevallig de rotzooi voor de digitalisering in hun lijf gespoten krijgen, veel mensen bezwijken langzamer als ze alleen de S antigenen rotzooi binnengespoten krijgen.

  Ook de covid zelf was imo een toepassing van nanotechnologie die een griep verergerde. Ze zijn al jaren aan het rotzooien met nanotechnologie (onder meer het TNO dat gefinancierd werd in 2011 door de US Mil) en dit zgn ‘self-assembling’ spul kan heel wat schade aanrichten in de longen als het zich aan het bewegen zet, onder de invloed van straling. En zo begon het gedonder – met een griep die ‘covid’ genoemd werd. En toen kon de gifspuiterij beginnen – spuitjes met en zonder nano troep, om te zien wie er staande blijft. Diegenen die staande blijven worden de GMO’s van de toekomst en worden dan verbonden aan de Musk databasen in de lucht.

  De kern van de programma’s begint eindelijk een beetje de kast uit te komen. Wil je er aan mee doen, neem dan vooral de gifspuitjes.

 3. Gelukkig is GrafeenOxide zo goed als onvernietigbaar en komt alles uiteindelijk onverminderd in de voedselketen, ja ook in de Raw Vegan GMO Veggie-burgers en in de duurste rode wijnen want net als Nanoplastic reeds is teruggevonden IN de celkernen van vis en in het drinkwater zo zal spoedig ook de Nanoscheermesjesfabriek zijn invloed uitstrekken gelukkig ook in DA-VoostEr eentje van de Schwabinisten88, zal nog even duren maar dat nano grafenissche kaasscheermesjes effect straks ook in je Zwitserse Gaten Kaas Klaus!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in