65 studies tonen aan dat mondkapjes fysieke, psychologische en sociale schade veroorzaken

1
Screenshot FNTV - FreedomNewsTV YouTube-kanaal

Uit een meta-analyse van 65 studies blijkt dat mondkapjes het Mask-Induced Exhaustion Syndrome (MIES) veroorzaken. De studie gaat dieper in op de schadelijke gevolgen van het gebruik van mondkapjes en voegt iets toe aan een groeiend corpus van ondergerapporteerde, zo niet ronduit gecensureerde en onderdrukte biomedische literatuur die zich heeft verzameld en het wijdverbreide narratief weerlegt dat mondkapjes veilig en doeltreffend zijn en dat aanbevelingen voor het gebruik van mondkapjes van agentschappen als de CDC op bewijsmateriaal zijn gebaseerd, wat ze duidelijk niet zijn.

Een eerste in zijn soort overzicht van de literatuur over de nadelige effecten van mondkapjes, getiteld “Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards?“, laat zien dat deze duidelijk en wetenschappelijk aantoonbaar nadelige effecten voor maskergebruikers hebben, zowel op psychologisch, sociaal als fysiek vlak.

Nieuw gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health, erkent een team van Duitse wetenschappers dat hun onderzoek het eerste uitgebreide onderzoek is naar de nadelige gezondheidseffecten die mondkapjes kunnen veroorzaken – een verrassend feit gezien het feit dat veel landen over de hele wereld het universeel dragen van mondkapjes in openbare ruimten voor het indammen van SARS-CoV-2 in 2020 als een verplicht gezondheidsbeleid hebben ingevoerd zonder de werkelijke risico’s van mondkapjes te onderzoeken of aan hun burgers mee te delen, en daarmee de geïnformeerde toestemming schenden.

Volgens het Duitse onderzoeksteam is hun werk bedoeld om “een eerste, snelle, wetenschappelijke presentatie te geven van de risico’s van algemeen verplicht mondkapjesgebruik door zich te richten op de mogelijke nadelige medische effecten van mondkapjes , met name bij bepaalde diagnose-, patiënten- en gebruikersgroepen”.

De onderzoekers vatten hun studie als volgt samen:

“Het doel was om wetenschappelijk bewezen gerelateerde bijwerkingen van het dragen van maskers te vinden, te testen, te evalueren en te bundelen. Voor een kwantitatieve evaluatie werd verwezen naar 44 veelal experimentele studies, en voor een inhoudelijke evaluatie werden 65 publicaties gevonden. De literatuur bracht relevante neveneffecten van maskers in talrijke disciplines aan het licht.

In dit artikel verwijzen we naar de psychologische en fysieke aftakeling en de vele beschreven symptomen vanwege hun consistente, terugkerende en uniforme presentatie vanuit verschillende disciplines als een Mask-Induced Exhaustion Syndrome (MIES).

We objectiveerden evaluaties die aantoonden dat veranderingen in de ademhalingsfysiologie van maskerdragers met een significante correlatie van O2-daling en vermoeidheid (p < 0,05), een geclusterd samen voorkomen van ademhalingsstoornissen en O2-daling (67%), N95-masker en CO2-stijging (82%), N95-masker en O2-daling (72%), N95-masker en hoofdpijn (60%), ademhalingsstoornissen en temperatuurstijging (88%), maar ook temperatuurstijging en vochtigheid (100%) onder de maskers.

  Israëlische advocaat slaat alarm over vaccinaties: "Ons land is overgenomen door slechteriken"

Het langdurig dragen van maskers door de algemene bevolking zou kunnen leiden tot relevante effecten en gevolgen op vele medische gebieden”.

De onderzoekers gaven de volgende belangrijke context voor hun werk:

“De mogelijke drastische en ongewenste effecten die op multidisciplinaire gebieden zijn gevonden, illustreren de algemene reikwijdte van wereldwijde beslissingen over maskers bij het grote publiek in het licht van de bestrijding van de pandemie. Volgens de gevonden literatuur zijn er duidelijke, wetenschappelijk vastgestelde nadelige effecten voor de drager van het masker, zowel op psychologisch als op sociaal en fysiek vlak.

Noch instellingen op hoger niveau, zoals de WHO of het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), noch nationale instellingen, zoals de Centers for Disease Control and Prevention, GA, USA (CDC) of het Duitse RKI, onderbouwen met deugdelijke wetenschappelijke gegevens een positief effect van maskers bij het publiek (in de zin van een verminderde verspreidingssnelheid van COVID-19 onder de bevolking) [2,4,5].

In tegenstelling tot de wetenschappelijk vastgestelde norm van evidence-based medicine, hebben nationale en internationale gezondheidsautoriteiten hun theoretische oordelen over de maskers in openbare plaatsen gegeven, ook al geeft het verplicht dragen van maskers een bedrieglijk gevoel van veiligheid [5,112,143]”.

De auteurs geven de volgende samenvatting van het probleem met het wijd verspreide verhaal dat mondkapjes a priori “veilig en doeltreffend” zijn.

“Vanuit infectie-epidemiologisch oogpunt bieden maskers bij dagelijks gebruik het risico op zelf-infectie door de drager van binnenuit en van buitenaf, onder meer via besmette handen [5,16,88]. Bovendien worden maskers doordrenkt door uitgeademde lucht, waardoor infectieuze agentia uit de nasofarynx en ook uit de omgevingslucht aan de buiten- en binnenkant van het masker kunnen accumuleren.

In het bijzonder moeten hier ernstige infectieveroorzakende bacteriën en schimmels worden genoemd [86,88,89], maar ook virussen [87]. De ongewone toename van de detectie van rhinovirussen in de verklikkerstudies van het Duitse RKI vanaf 2020 [90] zou een aanwijzing kunnen zijn voor dit fenomeen. Opheldering via verder onderzoek zou dus wenselijk zijn.

Bij gebruik door het grote publiek worden maskers door wetenschappers beschouwd als een risico op infectie omdat de gestandaardiseerde hygiënevoorschriften van ziekenhuizen niet door het grote publiek kunnen worden gevolgd [5]. Bovendien ademen maskerdragers (chirurgisch, N95, stoffen maskers) relatief kleinere deeltjes uit (grootte 0,3 tot 0,5 μm) dan mensen zonder masker en de luidere spraak onder maskers versterkt deze verhoogde fijne aerosolproductie door de maskerdrager (vernevelaar) nog verder. effect) [98].

  Bizar door de EU gefinancierd stripboek voorspelde pandemie - met globalisten als redders

De geschiedenis van de moderne tijd toont aan dat reeds bij de grieppandemieën van 1918-1919, 1957-58, 1968, 2002, bij SARS 2004-2005 en bij de griep in 2009, maskers in het dagelijks gebruik niet het verhoopte succes konden boeken in de strijd tegen virale infectiescenario’s [67,144]. De ervaringen leidden tot wetenschappelijke studies die reeds in 2009 beschreven dat maskers geen significant effect vertonen ten aanzien van virussen in een alledaags scenario [129,145].

Nog later beoordeelden wetenschappers en instellingen de maskers als ongeschikt om de gebruiker veilig te beschermen tegen virale infecties van de luchtwegen [137,146,147]. Zelfs bij gebruik in ziekenhuizen is er voor chirurgische maskers geen sterk bewijs van bescherming tegen virussen [67]. Oorspronkelijk voortgekomen uit de nuttige kennis om wonden te beschermen tegen de adem van chirurgen en voornamelijk tegen bacteriële druppelbesmetting [144,148,149], is het masker de laatste jaren zichtbaar misbruikt met een grotendeels onjuist populair dagelijks gebruik, vooral in Azië [150].

Veelbetekenend is dat de socioloog Beck het masker reeds in 1992 als een cosmetisch risico beschreef [151]. Helaas is het masker inherent aan een vicieuze cirkel: strikt genomen beschermt het alleen symbolisch en vertegenwoordigt het tegelijkertijd de angst voor besmetting. Dit fenomeen wordt versterkt door de collectieve angstzaaierij, die voortdurend wordt gevoed door de mainstream media [137].

Tegenwoordig vertegenwoordigt het masker een soort psychologische steun voor de algemene bevolking tijdens de virus pandemie, waarbij hen extra bewegingsvrijheid wordt beloofd die de angst vermindert. De aanbeveling om maskers te gebruiken in de zin van “bronbestrijding”, niet uit zelfbescherming maar uit “altruïsme” [152], is ook erg populair bij de regelgevende instanties en bij de bevolking van veel landen.

De WHO-aanbeveling van het masker bij de huidige pandemie is niet alleen een puur infectiologische benadering, maar geeft ook duidelijkheid over de mogelijke voordelen voor gezonde mensen bij het grote publiek. Met name wordt melding gemaakt van een verminderde potentiële stigmatisering van maskerdragers, het gevoel een bijdrage te hebben geleverd aan het voorkomen van de verspreiding van het virus en de herinnering om zich aan andere maatregelen te houden [2]”.

Bovendien wijzen de onderzoekers erop dat er terugkerende patronen van gerelateerde gezondheidsproblemen zijn die geassocieerd worden met het dragen van maskers, waardoor ze de term Mask-Induced Exhaustion Syndrome (masker-geïnduceerd uitputtingssyndroom, MIES) hebben bedacht, dat de volgende pathofysiologische veranderingen en subjectieve klachten omvat:

  "Deskundigen" zeggen nu dat mensen DRIE mondkapjes moeten dragen

De onderzoekers wijzen erop dat de hierboven beschreven effecten zijn waargenomen in studies met gezonde mensen, wat impliceert dat zieke mensen nog meer uitgesproken effecten zullen hebben van het dragen van maskers. Ook wijzen zij erop dat deze in eerdere studies waargenomen effecten betrekking hadden op blootstellingsperioden die aanzienlijk lager waren dan wat op dit moment op grond van de huidige pandemievoorschriften en -verordeningen bij het grote publiek te verwachten valt.

De studie gaat zeer diep in op de schade van het dragen van mondkapjes en voegt zich bij een groeiende hoeveelheid ondergerapporteerde, zo niet ronduit gecensureerde en onderdrukte biomedische literatuur die het wijd verspreide narratief weerlegt dat mondkapjes zowel veilig als effectief zijn, en dat hun aanbevelingen voor gebruik door staatsautoriteiten als de CDC op bewijs gebaseerd zijn, wat ze duidelijk niet zijn.

Rechter haalt kinderen weg bij moeders die betrapt worden op het niet dragen van mondkapjes

Vorig artikelSchoolleiding verbiedt Covid-19 gevaccineerden hun school te betreden
Volgend artikelDr. Sherri Tenpenny: “Dit is een perfect ontworpen moordmachine”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in