Alle diagnoses van vermeende Coronavirus-infectie worden uitgevoerd met de PCR-test. Deze test is echter niet geschikt voor het opsporen van Corona-infectie. In feite kunnen deze PCR-tests helemaal geen vrije, infectieuze virussen opsporen, zoals de uitvinder van deze test, Nobelprijswinnaar Prof. Dr. Karry Mullis, toegeeft.

In 1983 ontwikkelde Kary Mullis de polymerasekettingreactie, die op grote schaal is gebruikt als PCR-test in de loop van de vermeende Coronapandemie. Daarvoor kreeg hij in 1993 samen met Michael Smith de Nobelprijs voor de Scheikunde. In een video-interview sprak hij over de voor- en nadelen van de test.

Met PCR, als je het goed doet, kun je zo’n beetje alles vinden in iemand. De meting is niet exact. PCR is een proces dat van ergens iets veel van maakt. Om een kleine hoeveelheid van ergens iets nemen, het meetbaar te maken en het dan te presenteren alsof het er toe doet, is misleidend. De test vertelt je niet of je ziek bent of dat wat ‘gevonden’ is je echt schade zou doen.

Deze uitspraken zijn gedaan door de Nobelprijswinnaar tijdens de een opgenomen paneldiscussie, die plaatsvond ten tijde van de HIV-epidemie.

Uiteindelijk kon men het gebruiken om een onzichtbare molecule te dupliceren tot men “iets” had. Mullis voegt eraan toe dat je bijna elk virus in elke mens kunt vinden als je de PCR-test dienovereenkomstig gebruikt. Dit komt omdat de meeste moleculen in de mens worden gevonden, je hoeft alleen maar de juiste moleculen vaak genoeg te dupliceren om het resultaat te krijgen dat je wilt. Het mogelijke misbruik van de procedure zou zijn om te beweren “dat de gevonden resultaten significant zijn”, zegt Mullis. Als het virus zodanig zou muteren dat de gezochte delen niet meer aantoonbaar zijn, zouden vals-negatieve testresultaten worden verkregen. Omgekeerd kunnen vals-positieve testresultaten worden verkregen als de gezochte fragmenten bijvoorbeeld ook in delen van andere virussen voorkomen.

De PCR-test geeft regeringen elk resultaat dat ze willen

Waarom de test standaard wordt gebruikt is daarom eenvoudig uit te leggen: Het geeft de regeringen die betrokken zijn bij de gigantische pandemieleugen de resultaten die ze willen: In feite kunnen DNA-fragmenten van het gegenereerde Coronavirus in bijna ieder mens worden gedetecteerd. Deze fragmenten zijn echter veel ouder van aard dan het virus en werden tijdens de evolutie in het menselijk genoom opgenomen.

Het feit dat politici en de media, die zich hier terdege van bewust zijn, dit flagrante feit negeren, toont aan dat de wereld wordt geregeerd door een zeer criminele politieke kliek, die het niet om de waarheid gaat, en vooral niet het beschermen van mensen tegen een pandemie. Dat weten we in ieder geval sinds de verklaring van de WHO dat de zogenaamde Coronapandemie niet meer sterfgevallen eist dan een een normale seizoensgebonden griep.

Hier zijn de feiten over een samenzwering, die geen “samenzweringstheorie” is, zoals de massamedia de mensen wijsmaken. Ter herinnering: de massamedia zijn voor bijna 100 procent in handen van de globalisten en zijn hun scherpste zwaard voor de ultieme onderdrukking van 7 miljard mensen.

Citaten van vooraanstaande wetenschappers over de PCR-test

Volgens Nobelprijswinnaar Prof. Dr. Kary B. Mullis, uitvinder van de PCR-testmethode, is de test ongeschikt voor medische diagnoses, vooral als het gaat om het bepalen van de virusbelasting in het bloed. De virale belasting heeft betrekking op het werkelijke aantal virussen in het bloed, waarvan de waarschijnlijkheid dat de geteste persoon ziek wordt of niet, afhankelijk is. Letterlijk zei de uitvinder van de test,

Kwantitatieve PCR is een oxymoron. PCR is bedoeld om stoffen kwalitatief te identificeren, maar is uit de aard der zaak ongeschikt voor het schatten van aantallen. Hoewel er een veel voorkomende misvatting is dat de viral load-tests daadwerkelijk het aantal virussen in het bloed tellen, kunnen deze tests helemaal geen vrije, infectieuze virussen detecteren.

PCR is bedoeld om stoffen kwalitatief te identificeren en is daarom uit de aard der zaak ongeschikt voor het schatten van aantallen. Er bestaat ook een wijdverbreide misvatting dat een virusbeladingstest het aantal virussen in het bloed daadwerkelijk kan tellen.

Een oxymoron is een retorische figuur waarin een formulering wordt gevormd door twee tegengestelde, tegenstrijdige of elkaar uitsluitende termen, bijvoorbeeld “oude jongen”.

In verband met het zoeken naar de trigger van AIDS met behulp van PCR-tests, legde Mullis destijds uit:

In feite kunnen deze PCR-tests helemaal geen vrije infectievirussen opsporen; ze kunnen alleen maar eiwitten opsporen waarvan men denkt dat ze – ten onrechte – uniek zijn voor het HIV-virus. De tests kunnen genetische sequenties van virussen detecteren, maar niet de virussen zelf.

De PCR-test is als het lezen van koffiedik, zegt professor Dr. Ulrike aan het het universitair ziekenhuis van Würzburg.

De PCR-test is een leugen. De PCR-test is nooit geschikt voor het stellen van een klinische diagnose. Het is alsof je een uitstrijkje neemt en een fragment van het sperma vindt en zegt: de vrouw is zwanger, zegt de Duitse arts Dr. Guido Hofmann.

Lees de volgende 30 onweerlegbare bewijzen dat de PCR-test volledig ongeschikt is voor het opsporen van Corona-infectie. Net als bij de klimaatleugen liegt men ons weer voor over de Coronapandemie – die, zoals we nu weten, geen medische maar een politieke pandemie is.

  Antifa en BLM zijn de nuttige criminelen van de globale elites

De PCR-test is niet gevalideerd, Corona-feiten, 25 juni 2020

De meeste mensen weten al dat de PCR-test geen virus kan detecteren, zoals de uitvinder Kary B. Mullis zelf bevestigde. Hij noemde deze praktijk zelfs “oxymoron”, een contradictio in terminis. Om wetenschappelijk bewijs te eisen heeft hij zelfs een ontmoeting gehad met Prof. Luc Montagnier, de man die volgens officiële bronnen het HIV-virus zou hebben ontdekt. Maar hij kon geen enkel bewijs leveren. (zie Dr. Kary Mullis).

In dit artikel gaan we in op de validatie van de PCR-test. Die niet bestaat. In principe moet het worden begrepen als: zolang er geen sprake is van een zuivere isolatie van het geclaimde virus (zie bijvoorbeeld hier) en Kochs postulaten niet worden bevestigd, kan geen enkele test in deze wereld een uitspraak doen over de vraag of iemand geïnfecteerd is. Ik zal in dit artikel niet ingaan op wat de PCR-test precies doet, ik zal dit in het volgende artikel uitleggen. U moet naar de volgende punten kijken: Een validatie kan voor 100% worden uitgesloten. De PCR-test is geen gouden standaard, zoals sommigen vreemd genoeg zonder enige logische uitleg beweren.

• Drosten’s PCR-test kan helemaal niet gevalideerd worden, simpelweg omdat Drosten en zijn team de test voor de allereerste publicatie van de Chinezen presenteerden (er werden toen nog geen sequenties gepubliceerd). Ook de WHO heeft deze test 3 dagen voor de eerste release gepromoot. (Der Wissenschaftsbetrug durch Prof. Christian Drosten)

• Het testprotocol van de Charité van januari 2020, ontwikkeld door Prof. Drosten en zijn collega’s, werd niet gevalideerd bij de publicatie, maar werd aanvaard en verspreid door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Robert Koch Instituut (RKI).

• Niet alleen werd de test door Drosten ontwikkeld vóór de eerste publicaties door de Chinezen: dit betekende natuurlijk dat er geen gensequenties beschikbaar waren. Dus hij gebruikte oude sequenties uit 2003! Op basis van welke aannames, experimenten en controle-experimenten kan Prof. Drosten beweren dat zijn testprocedure, waarmee hij slechts gedeeltelijke gebieden van 2 (twee) genen uit het genoom van in totaal 10 (tien) genen van het Coronavirus detecteert, een heel, actief en ziekteverwekkend virus detecteert? En niet alleen fragmenten van een virus, na een veronderstelde succesvolle strijd van het immuunsysteem of de aanwezigheid van “gebrekkige” of “onvolledige” of “onschadelijke” virussen in ons genetisch materiaal, die typisch zijn en 50% van de genmassa’s van onze chromosomen uitmaken? Zie Dr. Stefan Lanka – misinterpretatie-virus-part-2

• Op 23.01.2020: Publicatie van de ontwikkeling van de testmethode van Prof. Drosten. Op pagina 3 van dit artikel, linker kolom, 8 regels vanaf de onderkant, beschrijft hij de eerste en beslissende stap van zijn aanpak: “Voorafgaand aan de vrijgave van openbare virussequenties vanaf 2019-nCoV-gevallen vertrouwden we op sociale-mediaberichten waarin de detectie van een SARS-achtig virus werd aangekondigd. Daarom gingen we ervan uit dat een SARS-gerelateerde CoV betrokken was bij de uitbraak”. Op dat moment waren er geen klinische gegevens beschikbaar om een dergelijke veronderstelling te onderbouwen. Het gaat verder met te zeggen: “In het huidige geval van 2019-nCoV zijn virusisolaten of monsters van geïnfecteerde patiënten tot nu toe niet beschikbaar gekomen voor de internationale volksgezondheidsgemeenschap. We brengen hier verslag uit over het opzetten en valideren van een diagnostische workflow voor 2019-nCoV-screening en specifieke bevestiging, ontworpen in afwezigheid van beschikbare virusisolaten of originele patiëntenspecimens. Het ontwerp en de validatie werden mogelijk gemaakt door de nauwe genetische verwantschap met de SARS-CoV van 2003, en geholpen door het gebruik van synthetische nucleïnezuurtechnologie”.

In een instructie (p. 38) van de Amerikaanse CDC over de PCR-test staat bijvoorbeeld: “De uitvoering van deze test is niet ingesteld voor het monitoren van de behandeling van 2019-nCoV-infectie. De detectie van viraal RNA wijst mogelijkerwijs niet op de aanwezigheid van een besmettelijk virus, of dat 2019-nCoV de trigger is voor klinische symptomen”.

Vertaald betekent dit: Een positieve test garandeert niet dat het COVID-virus überhaupt een infectie veroorzaakt. En, ahum, als je tussen de regels door leest, kan het COVID-virus niet in het lichaam van de patiënt zitten.

•  Een document uit Singapore door artsen en volksgezondheidsambtenaren biedt een inzichtelijke blik in het testen van het Coronavirus. Verborgen in het aanvullende referentiemateriaal ‘Young BE et al Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA’, waar weinig mensen het zullen zien, onthult het enkele belangrijke vragen over tests (belangrijke grafiek is “EFigure 3A”-pagina 6): “Er werd vastgesteld dat de test willekeurig patiënten positief en negatief afwisselend testte. Interessant is dat de patiënten die de sterkste symptomen vertoonden niet de patiënten waren die minder cycli van de PCR-test nodig hadden om een positief resultaat te krijgen”.

•  Productinformatie van de testkit “SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR Kit (CD019RT)”. “This product is for research use only and is not intended for diagnostic use.” (“Dit product is uitsluitend bestemd voor onderzoek en niet voor diagnostisch gebruik”). Het volgende wordt vermeld als “beoogd gebruik”: “Dit product is bestemd voor de detectie van het 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV). Het resultaat van de detectie van dit hulpmiddel is alleen bedoeld als klinische referentie en mag niet worden gebruikt als het enige bewijs in de klinische diagnose en behandeling”. Bron van de Test-kits.

  mRNA COVID-19 vaccins zijn gentherapie en geen vaccins volgens Amerikaanse gezondheidsautoriteit definitie

• Een studie in het Journal of Medical Virology concludeert dat de internationaal gebruikte coronavirus test onstabiel is: ook vals-positieve tarieven, evenals vals negatieve tarieven (Stability issues of RT-PCR testing of SARS-CoV-2 for hospitalized patients clinically diagnosed with COVID-19).

• Met betrekking tot de PCR-tests [nucleïnezuurtests] en de diagnose die herhaaldelijk door Dr. Drosten wordt geprezen, moet worden verwezen naar de volgende 2 bronnen, die beide aantonen hoe gebrekkig een detectie kan zijn. S van SARS-CoV2 met behulp van de PCR-methode. (Verwijzing naar: Dr. Wodarg – Was misst der Test eigentlich?)

• Viroloog Drosten zegt het in principe zelf al: Ik citeer: “Tuurlijk: Tegen het eind van het  verloop is de PCR soms positief en soms negatief. Hier speelt het toeval een rol. Als patiënten twee keer negatief worden getest en als genezen worden vrijgegeven, kunnen de positieve testresultaten thuis opnieuw worden verkregen. …wat niet betekent dat het een herinfectie is”.

• In een Chinees mainstream (SCMP) artikel zegt het: “Echter, omdat de test bestaat uit verschillende stappen, kan een fout in een bepaald stadium het resultaat beïnvloeden”, zei Li Yan, hoofd van het diagnostisch centrum in het Wuhan University People’s Hospital, in een interview met de staatsomroep CCTV op zondag. “De nauwkeurigheid van de test is slechts 30 tot 50 procent”, zei Wang Chen, voorzitter van de Chinese Academie van Medische Wetenschappen, tijdens een CCTV interview op woensdag.

• Deskundigen uit Engeland en Canada maken zich grote zorgen over de manier waarop epidemieën worden geïdentificeerd en behandeld. Jerome Burne meldt op  healthinsightuk.org: “Coronavirus: a reliable test is badly needed. We don’t have one” (Coronavirus: een betrouwbare test is hard nodig. We hebben er geen).

• De New York Times zegt “Coronavirus Test Kits Sent to States Are Flawed, C.D.C. Says”.
“Coronavirus testkits die naar staten worden gestuurd zijn gebrekkig, CDC zegt dat sommige tests die door het agentschap worden verspreid, “onovertuigende” metingen geven. Het CDC moet nieuwe bestandsdelen/stoffen sturen, wat de resultaten nog verder vertraagt”.

• De BBC bericht dat mensen meer dan 6 keer werden getest totdat ze uiteindelijk op de 7e test positief werden getest en nog een aantal andere gekke dingen.

• Alsof dat nog niet gek genoeg is, laten de spelers van de teams 1 FC Köln en Borussia Mönchengladbach zien dat ze afwisselend positief en negatief hebben getest, zie het artikel op Rubikon – Der Test-Betrug.

• Hoe kan een test die de verschillende SARS-virussen van vleermuizen, honden, tijgers, leeuwen, huiskatten en mensen detecteert, die al vele jaren wereldwijd veranderen en zich verspreiden, specifiek worden genoemd voor de detectie van een SARS-CoV-2 die naar verluidt slechts vier maanden oud is? Bron: Wodarg en NBC News.

• De president van Tanzania testte de test – onze kanselier is nog niet klaar, maar het bleek dat de test ook positief was voor geiten, konijnen, huiskatten, (papaja) een vrucht!
Daarnaast zijn er verschillende bronnen: : Video van de President | ook Reuters bericht | ook RT-Deutsch | en ook Sputniknews.

• De PCR-test kan geen virus detecteren, dat heeft de uitvinder bevestigd.

• Kary B. Mullis zelf noemde deze praktijk zelfs een “oxymoron” (een contradictio in terminis). Om wetenschappelijk bewijs te eisen, ontmoette hij zelfs Prof. Luc Montagnier, degene die volgens het officiële verhaal het HI-Virus ontdekte. Maar hij kon geen enkel bewijs leveren. (zie Dr. Kary Mullis).

• Twijfels over de corona-uitbraak in het seniorencentrum komen aan het licht. Vreemd: geen van de positieve had symptomen! Sleiers bestelde een tweede test, die een heel ander beeld liet zien: Plotseling waren slechts 2 van de 56 mensen positief getest! 11 lichtjes positief… De test is niet binair! Het laboratorium zegt dat ze alles volgens de instructies deden, dus het was niet het lab!!!! Deze test hoort in de vuilnisbak. Bron: https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-tuttlingen/trossingen_artikel,-zweifel-an-corona-ausbruch-in-seniorenzentrum-werden-laut-_arid,11217952.html

• Serie foutieve resultaten bij Coronatesten in Vogelsbergkreis| (screenshot opgeslagen)
Veertien keer op rij waren de testen op hetCcoronavirus bij mensen uit de Vogelsbergkreis positief – veertien keer bleek dit resultaat bij een tweede onderzoek door een ander laboratorium vals te zijn.

• Een vals-positief percentage van momenteel 85% is de bottom line voor de hele waanzin, dit betekent dat zelfs als een test echt een virus zou kunnen detecteren, wat het niet kan, dan met 100 positieve getest, (met de huidige gegevens van de RKI’s Stand Kalender week 24), 85 vals-positieve resultaten zou zijn! Samuel Eckert heeft onder andere een fantastische analyse geleverd inclusief een Excel-lijst, waarin de zoekfrequentie is opgenomen. Dr. Steffen Rabe presenteerde ook een analyse van de berekening en voorzag ook een rekenmachine (download).

  Cijfers liegen niet, maar leugenaars tellen

• Een van de eerste interessante studies die afkomstig waren van de Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Xi’an Jiaotong University Health Science Center, Xi’an 710061, China, toonde aan dat een vals-positief percentage tot 80,33% kan voorkomen. Na enkele weken werd de druk zo hoog dat deze werd ingetrokken. De hoofdauteur sprak over een “gevoelige kwestie” die zou kunnen duiden op politieke druk, zoals een NPR-journalist vermoedde.

• Onafhankelijk van deze studie is de gevoeligheid van zogenaamde PCR-virustests voor fouten al lang bekend: zo werd in 2006 in een Canadees verpleeghuis een massale infectie met SARS-coronavirussen “gedetecteerd”, die later gewone verkoudheidscoronavirussen bleek te zijn (An Outbreak of Human Coronavirus OC43 Infection and Serological Cross-reactivity with SARS Coronavirus).

• Ik kan de gratis verkrijgbare ExpressZeitung Ausgabe 32 aanbevelen, met betrekking tot vele onderwerpen kunt u daar meer informatie vinden over de PCR-test.

• 26.03.2020: Radio München: Covid 19-Test is niet specifiek — Dr. Wolfgang Wodarg

• 22.03.2022: Lothar HirneiseFrage zum PCR-Test – : “Kan iemand me uitleggen waarom je een PCR-test nodig hebt om Corona op te sporen? PCR-tests vermenigvuldigen het virus VOOR het testen. Volgens virologen als Drosten moet het virus zich miljoenen keren vermenigvuldigen voordat de symptomen zich voordoen. Dan heb je geen PCR-test meer nodig, je kunt het direct in je bloed detecteren! Vreemd, hè?”

• Het was Drosten zelf die in zijn podcast zei dat zijn test ook reageert op RNA-sequenties (corona) van runderen en vleermuizen. Drosten zei ook dat zijn test vals-positief is als een andere coronavirus (verkoudheid virus) RNA-sequentie bij de mens aanwezig is.

• Gebrek aan een geldige gouden standaard. Dit is een fundamenteel punt. Tests moeten worden geëvalueerd om hun nauwkeurigheid – meer bepaald hun “gevoeligheid” en “specificiteit” – te bepalen in vergelijking met een “gouden standaard”, wat de meest nauwkeurige methode is die beschikbaar is. Als voorbeeld van een zwangerschapstest zou de gouden standaard de zwangerschap zelf zijn. Maar als de Australische infectieziekte specialist, Sanjaya Senanayake, bijvoorbeeld in een ABC TV interview in een antwoord op de vraag “Hoe nauwkeurig is de [COVID-19] test?”, uitlegt: “Als we een nieuwe test hadden om [de bacterie] stafylokokken in het bloed op te sporen, zouden we al bloedkweken hebben, wat onze gouden standaard is die we al tientallen jaren gebruiken, en daar zouden we deze nieuwe test mee kunnen vergelijken. Maar voor COVID-19 hebben we geen gouden standaard test”.

……..

Jessica C. Watson van Bristol University bevestigt dit. In haar recente artikel “Interpretatie van een COVID-19 testresultaat”, gepubliceerd in het British Medical Journal, schrijft ze dat er “geen gouden standaard voor COVID-19 testen bestaan”. Maar in plaats van de tests te classificeren als ongeschikt voor SARS-CoV-2 detectie en COVID-19 diagnose, of erop te wijzen dat alleen een virus gedetecteerd door isolatie en zuivering (Koch’s postulaten) een solide gouden standaard kan zijn, beweert Watson serieus dat de “pragmatische” COVID-19 diagnose zelf, “met name de PCR-tests zelf, misschien wel de beste beschikbare gouden standaard is”. Dit is echter niet wetenschappelijk onderbouwd. Afgezien van het feit dat het ronduit absurd is om de PCR-test zelf te gebruiken als onderdeel van de gouden standaard voor de evaluatie van de PCR-test, zijn er geen bijzondere symptomen voor COVID-19, zoals zelfs mensen als Thomas Löscher, voormalig hoofd van de afdeling Infectie- en Tropische Geneeskunde van de Universiteit van München en lid van de Federale Vereniging van Duitse Internisten heeft toegegeven. En als er geen speciale symptomen zijn voor COVID-19, kan de diagnose COVID-19 – in tegenstelling tot de verklaring van Watson – niet dienen als een geldige gouden standaard. Bovendien zien “deskundigen” zoals Watson over het hoofd dat alleen virusisolatie, d.w.z. een duidelijke virusdetectie, de gouden standaard kan zijn.

• Na 35 dagen isolatie op zee zijn 57 Argentijnse vissers positief getest. “57 Argentijnse vissers zijn positief getest op het coronavirus, hoewel ze 35 dagen op zee hebben doorgebracht en voor hun vertrek negatief hebben getest”. We zien hier weer de onzin van de PCR-tests. Bron: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8520485/Mystery-57-Argentine-fishermen-test-positive-coronavirus-35-days-sea.html

De lijst geeft geen volledigheid weer. Maar het laat wel zien welk manipulatie-instrument de PCR-test is. Door deze manipulatie is het mogelijk dat we van onze grondrechten worden beroofd en dat mensen bang worden. De zinsnede “We hebben een test-epidemie” is eerder op zijn plaats.

Duitse artsen brief aan Bondskanselier Merkel, maak een einde aan de Covid “Angstmachine”

Vorig artikelAladdin werd vrijgelaten en verkrachtte daaropvolgend een 13-jarig Zweeds meisje op weg van school naar huis: “Hij lachte alleen maar”
Volgend artikelVoormalig VS Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden: “Een linkse staatsgreep gefinancierd door mensen als George Soros”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Maakt niks uit, als de Jonge zegt dat we PCR testen gaan gebruiken doen we dat. Als zelfs het RIVM een rapport uitgeeft dat de noodzaak en nut van mondkapjes in twijfel trekt dan is de conclusie van de Jonge dat we alsnog een mondkapjesplicht moeten invoeren.
  Ook al heeft de invoering van de spertijd geen enkel medisch nut, maar slechts om de noodzaak te benadrukken dan overweegt de regering het alsnog.
  Vaccinatie macht frei!

  • Deze regering heeft de maling aan feiten en onderbouwingen, je kunt hele artikelen schrijven waarom testen niet deugen, waarom mondkapjes geen nut hebben. Ze negeren het gewoon, enige oplossing is deze clowns wegstemmen. Maar dat zie ik het stemvee helaas niet doen.

 2. Wij hebben nieuwe goden en zijn zo stom ze te gehoorzamen.

  Brussel zegt dat biocentrales schoon zijn, dus zijn ze schoon.

  De Jonge –die een spoedcursus “hoe wordt ik een corrupte volgszame hond van ruttepoot” me succes afsloot zegt dat de PCR testen goed zijn, dus zijn ze goed.

  Vraag me af waarom ouderen op IC geen bezoek mochten hebben; geen getuigen bij het afmaken van ouderen toegestaan?

 3. Zo maar een idee: als we die “vluchtelingen”nou eens niet hadden binnengelaten, was een gefingeerde pandemie niet nodig geweest?

  Ik heb zeer, zeer sterke bedenkingen mbt de ECHTE doods oorzaak van mensen op IC.
  En komniet aan met de eed van Hypocrates; is meer een eed van hypocrytus.

  Jaren 30: 840.000 duitsers werden afgemaakt door dokters en verpleegsters in DE,omdat de politiek dat wilde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in