En zij vulden het gehele land met deze kastelen. Zij belastten het ongelukkige volk van het land zwaar met dwangarbeid aan de kastelen; en toen de kastelen gebouwd waren, vulden zij ze met duivels en goddelozen ∼ Angelsaksische kroniek, 1137

Inleiding: De drie doelstellingen van de SMO Herzien

Men heeft nu officieel toegegeven dat de drie doelstellingen van de Geallieerde Speciale Operatie in Oekraïne, de bevrijding van de Donbass, en de demilitarisering en denazificatie van Oekraïne, uitgebreid moesten worden. Dit komt in de eerste plaats door het verzet van het neonazistische regime in Kiev tegen de bevrijding van de volkeren van de Oekraïne, en in de tweede plaats door de steun die pro-Nazistische regimes aan dat regime geven. Die regimes, die bekend staan onder de naam “Het Collectieve Westen”, zijn de regimes, die slechts 13% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, die de oorlog hebben verlengd, zowel in tijd als in ruimte, schrijft Batiushka.

Deze verandering werd op 28 juli impliciet bevestigd door Dmitry Peskov, de perschef van President Poetin, die verklaarde dat “heel Oekraïne gedenazificeerd moet worden”. Dit betekent dat het grootste deel, of zelfs heel Oekraïne bevrijd zal worden, niet alleen de Krim, de twee provincies van de Donbass en de omliggende vier provincies Charkov, Dnipropetrovsk, Cherson en Zaporozjie. Deze geheel of gedeeltelijk bevrijde provincies worden van verder weg aangevallen: het is duidelijk dat hun bevrijding pas volledig zal zijn als die aanvallen van verder weg gestopt zijn, zelfs als dat betekent dat men tot aan de Oekraïense grens met Polen moet gaan. (En als de NAVO-landen het bevrijde Oekraïne van binnen hun grenzen zouden durven aanvallen, dan…).

Wat het tweede doel betreft, de demilitarisering, die in Oekraïne aan de gang is en een hoog niveau heeft bereikt als gevolg van de Russische vernietiging van militaire uitrusting en van degenen die bereid zijn die te gebruiken, ook die moest verlengd worden. De verlenging is nodig vanwege de militaire uitrusting die vanuit de rest van het Collectieve Westen, dat wil zeggen vanuit het niet-Russische Europa (iets meer dan 50% van het Europese grondgebied) en vanuit de VS naar de Oekraïne wordt gestuurd. Beide zijn begonnen Oekraïne hun wapens ter vernietiging van Rusland te zenden. Het derde doel, de denazificatie, zowel in de Oekraïne als, zoals wij hieronder uitleggen, nog meer in de rest van het Niet-Russische Europa, is echter veel ingewikkelder. Laten wij dit uitleggen aan de hand van wat op het eerste gezicht nogal academische historische beschouwingen kunnen lijken met betrekking tot de Engelse en Westerse geschiedenis. Hebt u even geduld. Er is een punt.

“Angelsaksen”

Sinds 1945 wordt het niet-Russische Europa politiek, economisch en militair overheerst door één groep, die algemeen bekend staat als “Angelsaksen”, zoals vertegenwoordigd door de vlaggen van de veroverende Amerikanen en Britten. Hier is een woordje uitleg nodig, want de term is nogal onnauwkeurig. Het primaire historische gebruik van de term “Angelsaksisch” is door Latijnse kroniekschrijvers en latere academici om de beschaving en het volk van vóór 1066/voor-Normandisch/voor-Koningschap/voor-Feodaal Engeland aan te duiden. Deze mensen zelf gebruikten die term niet om hun taal of beschaving aan te duiden. Zij spraken wat zij “Englisc” noemden, wat nu door taalkundigen “Oud-Engels” genoemd wordt, en zij noemden zichzelf “Anglecynn”, d.w.z. zij die verwant waren aan de Angelen/Engelen. De juiste historische term voor hen is het Vroeg-Engels, of soms het Oud-Engels.

  Moslim video-oproep voor de slavernij van christenen en ongelovige vrouwen

De rest is grotendeels Normandische (= Viking) mythologie, of beter gezegd, anti-Engelse propaganda. De term “Angelsaksisch Engeland” bijvoorbeeld is erg vreemd – “Engels geregeerd Engeland” (zie hieronder) zou juist zijn. Als ander voorbeeld van anti-Engelse propaganda is er de moderne term “Angelsaksisch” om scheldwoorden aan te duiden. Deze zuiver anti-Engelse term heeft betrekking op woorden die vaak uit het middeleeuws Nederlands in het Engels zijn ingevoerd. Tenslotte zou de correcte politieke term voor “Angelsaksen”, een uitdrukking die vooral door niet-Engelsen, waaronder Amerikanen, gebruikt wordt (b.v. de Amerikaanse term “WASP”), “Amero-Anglians” zijn – niet “Anglo-Amerikanen”. Dat komt omdat het Verenigd Koninkrijk sinds 1940 en de komst van de Amero-Anglische Churchill niet meer is dan een keffende, maar laffe poedel van Washington.

Als alternatief voor het onnauwkeurige “Angelsaksen” zou men het acroniem US-UK-CA-AUS-NZ, “de Vijf Ogen”, kunnen gebruiken om aan te duiden wat velen liever de “Anglosfeer” zouden noemen. Dit is het equivalent van wat de Russen “De Russische Wereld” noemen (Русский мир), wat vertaald zou kunnen worden met “De Russosfeer”. Merkwaardig genoeg zegt de Westerse propaganda dat de term “Anglosfeer” volkomen aanvaardbaar en respectabel is, maar dat de term “De Russische Wereld”, die verboden is in verschillende landen die gedomineerd worden door door de VS aangestelde elites, racistisch, agressief en zelfs “ketters” is!

Het Engels-Geregeerd Engeland

Zelfs de slechtst opgeleide Engelsen – en dat zijn er heel wat, gezien de erbarmelijke hedendaagse Westerse onderwijssystemen – kennen één datum uit de geschiedenis: 1066. Dat is de datum van de Normandische invasie door Willem de Veroveraar” (correct, “de Bastaard”) en de voortdurende bezetting door het Normandische “Establishment”, met zijn Frans-Normandische bovenlaag, wat nu het “BBC” accent genoemd wordt. Daarop volgde de feodalisatie (het feodale systeem was vóór 1066 in Engeland onbekend) en genocide van het Engelse volk, dat door pro-Normandische/anti-Engelse propagandistische historici “Angelsaksen” genoemd wordt. Dit resulteerde in de ballingschap van duizenden van zijn volk, met name zijn koninklijke lijn naar Kiev en veel van zijn edelen naar Constantinopel.

Er was Engels verzet tegen de laars van de feodale Normandiërs, die met aanmoediging van de paus van Rome vanuit de top van de feodale piramide gezonden waren, en vergezeld werden door geldschieters uit Rouen, Joden, die voordien nooit in Engeland gewoond hadden. Het verzet werd geleid door volkshelden als Hereward in het Oosten van Engeland en Eadric in het Westen van Engeland. Deze volksleiders probeerden de prestatie van nationale verdediging van Koning Alfred, de enige Engelse heerser die ooit “the Great” genoemd werd, te herhalen. Dat zij er niet in slaagden zijn prestatie, namelijk het verslaan van de Vikingen (Deense zeerovers) in de negende eeuw, te herhalen door de Vikingen (Normandische zeerovers) in de elfde eeuw te verslaan, is niet verwonderlijk. De laatste Engelse koning, Edmund Ironside, de achter-achter-achterkleinzoon van koning Alfred, was namelijk al in 1016 door Deense Vikingen (Deense piraten) vermoord. Er waren geen Engelse koningen meer na Edmund in 1016.

Edmund Ironside werd opgevolgd door de Vikingleider Knut (Canute) en drie buitenlandse opvolgers, waaronder de half-Normandische, half-Deense verrader Edward “the Confessor”, die in 1051 zijn Normandische handlangers het eerste kasteel in Engeland liet bouwen, wat het begin van “Castle England” betekende (zie hieronder). De Confessor werd gevolgd door Normandiërs, Fransen (Plantagenets), Welsh (Tudors), Schotten (Stuarts), Nederlanders (Oranje) en Duitsers (Hannoverianen/Saxen-Coburg-Gotha/”Windsor”). Deze volkeren staan bij de niet-westerse Europeanen gezamenlijk bekend als “Franken”. Samenvattend: er is al meer dan duizend jaar, sinds 1016, geen Engelse koning of koningin van Engeland geweest. Inderdaad hebben de Welsh, de Schotten en de Ieren op verschillende momenten, net als de Engelsen, deze vreemde, pseudo-Engelse, vorsten moeten dulden.

  West-Europa ervaart dagelijks 'low level' terrorisme van overzeese immigranten

Door vreemdelingen geregeerd Europa

Wat is nu, na deze afwijking, het verband met de Oekraïne? Wij spreken van dit alles omdat het lot van de Engelsen slechts een voorbeeld is van het lot van alle niet-Russische Europeanen, namelijk om geregeerd te worden door “piraten”, door buitenlandse of vreemde elites – net als in het huidige Oekraïne. Het meest zichtbare symbool van overheersing en onderdrukking door vreemde elites blijven de kastelen, die zij gebouwd hebben om het volk te onderdrukken. Veelbetekenend is dat van de Atlantische kusten van Portugal en Ierland tot aan de meest westelijke grenzen van het huidige Oekraïne (google een kaart om het te zien), dus in heel Niet-Russisch Europa, “encastellation” het teken waren van de onderdrukking van de volkeren van Europa door piraten-elites. Niet-Russisch Europa kan dus zichtbaar “Kastelen-Europa” genoemd worden. Kastelen, ook al zijn het nu ruïnes, waren en zijn de met stenen ommuurde concentratiekampen, wachttorens en symbolen van de Feodale Westerse elite, vanaf de elfde eeuw.

Toen dat Feodale Tijdperk eindigde, was het ergste wat Kasteel Europa overkwam, dat het de Nieuwe Wereld ontdekte. Dat was het ergste, omdat het betekende dat dezelfde veroveringsmentaliteit (b.v. de “Conquistadors”) ongehinderd overzee werd gebracht, om daar nog meer volkeren tot slaaf te maken, om op hen de piraterij te projecteren die Kasteel Europa te bieden had. Maar er zat nog erger aan te komen. In de twintigste eeuw heeft de rijkste en machtigste kolonie van de Nieuwe Wereld, net als Kasteel Europa, haar inheemse volkeren, die zij “wilden” noemde, alsof het wilde dieren waren, gegenocideerd, om hun natuurlijke rijkdommen te kunnen exploiteren. Nadat zij de overlevenden naar concentratiekampen gestuurd had, die zij “reservaten” genoemd had, bewaakt door kastelen, die zij “forten” genoemd had, kwam zij terug om Kasteel Europa binnen te vallen, het te overheersen en het te achtervolgen.

Zo wapperen vandaag overal in Kasteel Europa, vanaf de torens van middeleeuwse kastelen, net als vanaf andere Kasteel Europa gebouwen, waaronder Kasteel Europa “kerken”, die er vaak uitzien als minikastelen, Oekraïense vlaggen. Waarom? Omdat de door de VS aangestelde Kasteel-Europa piratenelites dat bevolen hebben, want voor hen is de Oekraïne hun privé “reservaat”, dat wil zeggen, hun eigen concentratiekamp. Met andere woorden, Kasteel Europa wordt nog steeds geregeerd door een vreemde en door uitheemse aangestelde elite, net als altijd. Haar nieuwe kastelen worden “bases” en “kampen” genoemd, b.v. “Ramstein Air Base” in Duitsland of “Camp Bondsteel” in Kosovo. Hetzelfde. Wij zijn van Feodaal (Normandisch/Frankisch) Europa naar Neo-Feodaal (Amerikaans) Europa gegaan. En “Feodaal” vertaalt zich in de moderne taal als “necon”, “neoliberaal” of gewoon, voor Russen vooral, “nazi”. Daarom kunnen we duidelijk zien dat de demilitarisering en denazificatie van Oekraïne op den duur onvermijdelijk zal leiden tot de demilitarisering en denazificatie van het Niet-Russische Europa, dat wil zeggen van het Kasteel-Europa.

  Dr. Mercola: Leugens rondom de oorlog in Oekraïne

Conclusie: Denazificatie als politieke, economische en ideologische bevrijding

En als zij u vraagt waarom, dan kunt u haar zeggen dat ik u gezegd heb
Dat ik moe ben van kastelen in de lucht.
Ik heb een droom die ik de wereld wil laten delen,
En kasteelmuren leiden me alleen maar naar wanhoop. ∼ Castles in the Air, 1970

In de komende weken en maanden zullen wij misschien Russische troepen in Kiev zien. Maar zullen wij ze ook zien in Berlijn, Wenen, Parijs (deze drie voor de tweede keer), Rome, Madrid en Londen (deze drie voor de eerste keer)? Het is zeer onwaarschijnlijk, en zeker niet als de lokale bevolking het niet wil. Rusland is niet van plan zijn soldaten (weer) op te offeren voor verwende Europeanen. Want het is niet de militaire oorlog die denazificatie zal brengen in Kasteel Europa, maar de politieke, ideologische en economische oorlog. Die dreigende ramp, die nu al in deze zwoele zomerdagen vooral Duitsland en Italië angst aanjaagt, is misschien wel het enige dat Kasteel Europa tot bezinning kan brengen.

Met andere woorden, Kasteel Europa zal niet gedenazificeerd worden door wapens, maar door beleid, geld en ideeën. Dat kan er helaas niet komen, zolang Kasteel Europa niet begint te lijden onder zijn vreemde piratenelite, en die vervolgens omverwerpt. Kasteel-Europa is het Europa dat bezet wordt door ruïnes, de kastelen van zijn verwoeste geest. Denazificatie is de kans voor alle volkeren van Kasteel Europa om op te houden imitatie-Amerikanen te zijn en weer zichzelf te worden, zoals zij waren voordat het Neo-Feodale Europa in de vorige eeuw uit de Nieuwe Wereld werd geïmporteerd. Het is de kans voor de Europeanen om de Amerikaanse Viking-invallers terug over de Oceaan te gooien en een begin te maken met de DeMacdonaldisering en DeDisneyisering van Europa.

Nog ingrijpender, letterlijk radicaal, is de denazificatie de kans voor alle volkeren van Kasteel-Europa om hun identiteit terug te vinden, om terug te keren naar hun etnische wortels van buiten Kasteel-Europa, van buiten de overheersing door vreemde elites. Het is de kans voor de Britten om weer Engelsen te worden, voor de Fransen om weer Galliërs te worden, voor de Spanjaarden om weer Mozarabers te worden, voor de Duitsers om weer Beierse, Saksische, Zwabische en Hessische mensen te worden. Dit is een aanwijzing voor de radicale toekomstige richting van Europa, een terugkeer naar de wortels, naar de vrijheid, naar de identiteit. Wat in Mariupol en Donetsk begonnen is, zal uiteindelijk eindigen in Berlijn, Wenen, Parijs, Rome, Madrid en Londen. Dat zal het einde zijn van de duizendjarige oplichterij, het einde van het Kasteel-Europa en de eerste dag van de Vrijheid.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïens “Neo-Nazi Zomerkamp” – Militaire opleiding voor jonge kinderenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVoormalig Witte Huis COVID-coördinator Dr. Birx geeft toe dat zij wist dat de gevaarlijke mRNA-vaccins niet zouden werken – De helft van de mensen die stierven waren gevaccineerd
Volgend artikelZelfmoord van vaccinatiedokter: Vacinzeloten instrumentaliseren haar dood
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Al deze geschiedenis over de piraterij was min of meer al bekent bij mij. Want hier in westen wordt het zeerecht = handelsrecht = het contractrecht gehanteerd. Het maritime law. L.A.W. vertalen wij nu voor een (grond)wet, maar staat eigenlijk voor: L = land, A = aarde/earth, W = water. Ieder die gaat werken of dat nu onder een baas is of als z.z.p.er of een bedrijf voor een ander bedrijf werken gaat met contracten. Eigenlijk wordt alles geregistreerd via een contract. Zo wordt d.m.v. het globalisme al deze 3 elementen toe geëigend, alsof alleen zij daar de enige recht op hebben c.q. al eigenaar ervan zijn, alsware de uitverkorende die de wereld moet leiden. Tenminste zo wordt het hier in de EU zo gebracht. Iedere andere wordt gedegradeerd tot een misdadig regiem wat omver geworpen moet worden door hen.

 2. Deze site is langzamerhand omgetoverd in een propaganda mediakanaal, alla NOS, maar dan in de alternatieve vorm in combinatie met Russische propaganda. Wat een gelach.

  Oorlog is dat jonge mensen die elkaar niet kennen en niet haten, elkaar vermoorden door de beslissing van oude mannen die elkaar kennen en elkaar haten, maar elkaar niet vermoorden. Wat gevoed word door staatspropaganda.

  Lekker juichen erom, gewoon lekker doen joh! Jullie zijn net zulke dom oren als de burgers die de Nederlandse staatspropaganda slikken en staan te zwaaien met een vlag van Oekraïne.

  • Zelensky is een clown, artiest, comedian…slecht gevoel voor humor, door heel zijn land kapot te laten gaan. Het is een moordenaar, verantwoordelijk voor vele doden. Rusland doet wat nodig is om zijn staatsburgers te beschermen. Deze worden sinds 2014 al aangevallen en vermoord door Oekraïne. Zolang er nog steeds aangevallen wordt door Oekraïne, moet de grens elke keer verlegd worden om het neutraal te maken. Putin is een man die van jongs af aan zijn land heeft gediend. Diverse functies vervuld ten dienste van Rusland. Nu verspeelt het Westen hun kaarten. Schieten in hun eigen voeten. 11,7% inflatie in NL, is pas het begin. Andere landen ook enorme inflatie. Straks wordt het een koude winter in de EU.

 3. In 1945 is niet genoeg vuil opgeruimd.
  Vatikaan, de Amerikanen zijn verantwoordelijk voor het “ontsnappen van tienduizenden misdadigers aan vervolging.

  In Japan nog erger, een paar werden er opgehangen, en de stomme amerikanen lieten ze begraven; dat is nu een bedevaartsplaats voor Jappen.

  Mij werd gevraagd wat “recht”zou zijn.Simpel; alle Jappen terugsturen naar de streken waar ze waren in China, Filipijnen, Korea, en ze lokaal laten berechten.
  “Maar dat zou veel doden kosten”

  Nou en? Dan is de rotzooi opgeruimd.
  Maar dat gebeurde niet; nu zitten we met figuren die zijn opgevoed door nazi’s, die denken en handelen als nazi’s.
  Zie de volgers van WEF.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in