Er is een duidelijke consensus onder de mondiale elite dat overbevolking de hoofdoorzaak is van de belangrijkste problemen waar de wereld mee te maken heeft en dat er wanhopig iets aan gedaan moet worden. Ze geloven echt dat de mens een plaag op aarde is en dat we de planeet letterlijk zullen vernietigen als ze aan ons wordt overgelaten. Voor de elite is alles, van de opwarming van de aarde tot onze groeiende economische problemen, direct terug te voeren op het gebrek aan bevolkingscontrole, schrijft Posted byMadge Waggy.

Ze waarschuwen dat als er niets wordt gedaan aan de exploderende bevolking, we een toekomst tegemoet gaan vol armoede, oorlog en lijden op een smerige, desolate planeet. Ze klagen dat het “te veel kost” om terminaal zieke bejaarden in leven te houden en ze promoten gretig abortus voor baby’s die “niet gewenst” zijn omdat ze “een te grote last” voor de samenleving zouden zijn. Alles wat de menselijke bevolking op welke manier dan ook vermindert, is een goede zaak voor degenen die in deze filosofie geloven.

Deze verwrongen filosofie wordt gepromoot in onze films, in onze televisieshows, in onze muziek, in talloze boeken, op veel van de meest prominente websites ter wereld en het wordt onderwezen op bijna alle belangrijke hogescholen en universiteiten op deze planeet. De mensen die deze filosofie promoten hebben hele diepe zakken en ze zijn er echt van overtuigd dat ze helpen om “de wereld te redden” door te proberen de menselijke bevolking te verkleinen. Velen van hen zijn er zelfs volledig van overtuigd dat we ons in een strijd op leven of dood bevinden voor het lot van de planeet en dat als de mensheid er niet snel vrijwillig voor kiest om de bevolking onder controle te houden, er een oplossing zal moeten worden “opgedrongen”.

Ja, ik weet dat dit allemaal klinkt als iets uit een science fiction verhaal. Maar er zijn een heleboel mensen die absoluut geobsedeerd zijn door dit soort dingen, en velen van hen zitten op zeer vooraanstaande posities over de hele wereld.

Hier volgen 30 citaten over bevolkingsbeperking die aantonen dat de elite echt gelooft dat mensen een plaag zijn op aarde en dat een grote schoonmaak noodzakelijk is…

1. Britse televisiepresentator Sir David Attenborough: “Wij zijn een plaag op aarde. In de komende 50 jaar of slaat het terug. Het is niet alleen de klimaatverandering, maar ook de ruimte, de plaatsen om voedsel te verbouwen voor deze enorme horde. Of we beperken onze bevolkingsgroei of de natuur zal het voor ons doen, en de natuur doet het op dit moment voor ons.”

2. Paul Ehrlich, voormalig wetenschappelijk adviseur van president George W. Bush en schrijver van “The Population Bomb”: “In onze ogen is de fundamentele remedie, het verkleinen van de schaal van de menselijke onderneming (inclusief de omvang van de bevolking) om de totale consumptie ervan binnen de draagkracht van de aarde te houden duidelijk, maar te veel verwaarloosd of ontkend.”

3. Paul Ehrlich opnieuw, dit keer over de grootte van gezinnen: “Niemand heeft volgens mij het recht om 12 kinderen te krijgen of zelfs maar drie, tenzij de tweede zwangerschap een tweeling is”.

  VN-rapport verklaart dat 'kinderen kunnen instemmen met seks met volwassenen'

4. Dave Foreman, de medeoprichter van Earth First: “Wij mensen zijn een ziekte geworden, de Humanpox.”

5. CNN-oprichter Ted Turner: “Een totale wereldbevolking van 250-300 miljoen mensen, een daling van 95% ten opzichte van het huidige niveau, zou ideaal zijn.”

6. De Japanse vice-premier Taro Aso over medische patiënten met ernstige ziekten: “Je kunt niet goed slapen als je denkt dat het allemaal betaald wordt door de overheid. Dit wordt niet opgelost tenzij je ze laat opschieten en sterven.”

7. David Rockefeller: “De negatieve impact van bevolkingsgroei op al onze planetaire ecosystemen wordt ontstellend duidelijk.”

8. Milieuactivist Roger Martin: “Op een eindige planeet is de optimale bevolking die de beste levenskwaliteit voor iedereen biedt, duidelijk veel kleiner dan het maximum, dat naakte overleving mogelijk maakt. Hoe meer we zijn, hoe minder voor ieder; minder mensen betekent een beter leven.”

9. HBO-persoonlijkheid Bill Maher: “Ik ben pro-keuze, ik ben voor hulp bij zelfdoding, ik ben voor gewone zelfdoding, ik ben voor alles wat de snelweg in beweging krijgt – daar ben ik voor. Het is te druk, de planeet is te druk en we moeten de dood bevorderen.”

10. MIT professor Penny Chisholm: “De echte truc is, om te proberen ergens lager dan die 9 miljard te nivelleren, om de geboortecijfers in de ontwikkelingslanden zo snel mogelijk te laten dalen. En dat zal het niveau bepalen waarop de mensheid op aarde zal nivelleren.”

11. Julia Whitty, een columniste voor Mother Jones: “De enige bekende oplossing voor ecologische overschrijding is om onze bevolkingsgroei sneller te vertragen dan nu het geval is en uiteindelijk om te keren – tegelijkertijd vertragen en keren we uiteindelijk het tempo waarin we de hulpbronnen van de planeet verbruiken. Succes in deze dubbele inspanning zal onze meest dringende wereldwijde problemen oplossen: klimaatverandering, voedselschaarste, watervoorziening, immigratie, gezondheidszorg, verlies van biodiversiteit, zelfs oorlog. Op één front hebben we al ongekende vooruitgang geboekt door de vruchtbaarheid wereldwijd terug te brengen van gemiddeld 4,92 kinderen per vrouw in 1950 tot 2,56 vandaag – een prestatie van vallen en opstaan en soms brutaal dwingende fouten, maar ook het resultaat van één vrouw per keer die haar individuele keuzes maakt. De snelheid van deze revolutie in het krijgen van kinderen, tegen de biologische programmering in, is misschien wel onze grootste collectieve prestatie tot nu toe.”

12. Professor Philip Cafaro van de Colorado State University in een artikel getiteld “Klimaatethiek en bevolkingsbeleid”: “Het stoppen van de bevolkingsgroei is bijna zeker een noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarde om een catastrofale wereldwijde klimaatverandering te voorkomen. Sterker nog, een aanzienlijke vermindering van het huidige aantal mensen kan noodzakelijk zijn om dit te doen.”

13. Eric R. Pianka, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Texas in Austin: “Ik heb geen kwade bedoelingen met mensen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de wereld, inclusief de hele mensheid, duidelijk veel beter af zou zijn zonder zoveel van ons.”

14. Detroit News Columnist Nolan Finley: “Aangezien de nationale aandacht uitgaat naar geboortebeperking, is dit mijn idee: als we armoede willen bestrijden, gewelddadige criminaliteit willen terugdringen en ons beschamende percentage vroegtijdige schoolverlaters willen verlagen, zouden we voorbehoedsmiddelen moeten inruilen voor fluoride in het drinkwater van Michigan.

  Het kwaadaardige bedrog achter de covid hoax

We hebben een babyprobleem in Michigan. Te veel baby’s worden geboren bij onvolwassen ouders die niet de vaardigheden hebben om ze op te voeden, te veel baby’s worden ter wereld gebracht door arme vrouwen die het zich niet kunnen veroorloven en te veel baby’s worden verwekt door zielige nietsnutten die hun zaad verspreiden als paardenbloemen en dan weglopen voor de gevolgen.”

15. John Guillebaud, professor gezinsplanning aan het University College in Londen: “Het effect op de planeet van één kind minder is een orde van grootte groter dan al die andere dingen die we zouden kunnen doen, zoals het licht uitdoen. Een extra kind is het equivalent van een heleboel vluchten over de planeet.”

16. Democratisch strateeg Steven Rattner: “WE hebben death panels nodig. Nou ja, misschien niet precies doodpanels, maar tenzij we beginnen met het voorzichtiger toewijzen van middelen in de gezondheidszorg – rantsoenering, zoals het eigenlijk heet – zullen de exploderende kosten van Medicare het federale budget overspoelen.”

17. Matthew Yglesias, een zakelijke en economische correspondent voor Slate, in een artikel getiteld “The Case for Death Panels, in One Chart”: “Maar niet alleen zijn deze uitgaven voor gezondheidszorg aan ouderen het belangrijkste probleem in het federale budget, onze onevenredige toewijzing van gezondheidszorgdollars aan oude mensen is zeker de oorzaak van het opmerkelijke gebrek aan schijnbare kosteneffectiviteit van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem. Wanneer de patiënt al over de 80 is, is het een feit dat geen enkele behandeling wonderen zal verrichten op het gebied van levensverwachting of levenskwaliteit.

18. Margaret Sanger, oprichtster van Planned Parenthood: “Al onze problemen zijn het resultaat van overmatig fokken onder de arbeidersklasse”.

19. Ruth Bader Ginsburg, rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof: “Eerlijk gezegd had ik gedacht dat op het moment dat Roe werd besloten, er bezorgdheid was over bevolkingsgroei en in het bijzonder groei in bevolkingsgroepen waarvan we er niet te veel willen hebben.”

20. Margaret Sanger, oprichtster van Planned Parenthood: “Het meest barmhartige dat een grote familie doet met een van haar zuigelingen is het doden ervan.”

21. Salon-columniste Mary Elizabeth Williams in een artikel getiteld “So What If Abortion Ends Life?”: “Al het leven is niet gelijk. Dat is een moeilijk punt voor liberalen zoals ik om over te praten, omdat we anders overkomen als doodswens-liefhebbende, dood-je-grootmoeder-en-je-bijna-baby stormtroopers. Toch kan een foetus een menselijk leven zijn zonder dezelfde rechten te hebben als de vrouw in wiens lichaam hij zit.”

22. Alberto Giubilini van de Monash Universiteit in Melbourne, Australië en Francesca Minerva van de Universiteit van Melbourne in een artikel gepubliceerd in het Journal of Medical Ethics: “Wanneer zich na de geboorte omstandigheden voordoen die abortus zouden hebben gerechtvaardigd, zou wat wij abortus na de geboorte noemen, toegestaan moeten zijn. … [Wij] stellen voor om deze praktijk ‘abortus na de geboorte’ te noemen, in plaats van ‘kindermoord’, om te benadrukken dat de morele status van het individu dat gedood wordt vergelijkbaar is met die van een foetus … in plaats van met die van een kind. Daarom beweren wij dat het doden van een pasgeborene ethisch toelaatbaar zou kunnen zijn in alle omstandigheden waarin abortus dat zou zijn. Dergelijke omstandigheden omvatten gevallen waarin de pasgeborene het potentieel heeft om een (ten minste) aanvaardbaar leven te hebben, maar het welzijn van het gezin in gevaar is.”

  Occulte symboliek rond COVID-19

23. Nina Fedoroff, een belangrijke adviseur van Hillary Clinton: “We moeten het groeitempo van de wereldbevolking blijven verlagen; de planeet kan niet veel meer mensen onderhouden.”

24. De belangrijkste wetenschapsadviseur van Barack Obama, John P. Holdren: “Een programma om vrouwen te steriliseren na hun tweede of derde kind, ondanks de relatief grotere moeilijkheidsgraad van de operatie dan vasectomie, is misschien gemakkelijker te implementeren dan te proberen mannen te steriliseren.

De ontwikkeling van een sterilisatiecapsule voor de lange termijn die onder de huid geïmplanteerd kan worden en verwijderd kan worden wanneer een zwangerschap gewenst is, opent extra mogelijkheden voor gedwongen vruchtbaarheidscontrole. De capsule zou geïmplanteerd kunnen worden in de puberteit en zou, met officiële toestemming, verwijderd kunnen worden voor een beperkt aantal geboortes.”

25. David Brower, de eerste uitvoerend directeur van de Sierra Club: “Het baren van kinderen [zou] een strafbare misdaad tegen de samenleving moeten zijn, tenzij de ouders een vergunning van de overheid hebben … Alle potentiële ouders [zouden] verplicht moeten worden om anticonceptieve chemicaliën te gebruiken, de overheid die tegengif uitgeeft aan burgers die gekozen zijn voor het baren van kinderen.”

26. Thomas Ferguson, voormalig ambtenaar bij het Amerikaanse State Department Office of Population Affairs: “Er is één thema achter al ons werk – we moeten het bevolkingsniveau terugdringen. Of regeringen doen het op onze manier, met mooie, schone methoden, of ze krijgen het soort rotzooi dat we hebben in El Salvador, of in Iran of in Beiroet. Bevolking is een politiek probleem. Als de bevolking eenmaal niet meer onder controle is, is er een autoritaire regering nodig, zelfs fascisme, om het terug te dringen…”.

27. Michail Gorbatsjov: “We moeten duidelijker spreken over seksualiteit, anticonceptie, abortus, over waarden die de bevolking onder controle houden, want de ecologische crisis, kortom, is de bevolkingscrisis. Verminder de bevolking met 90% en er blijven niet genoeg mensen over om veel ecologische schade aan te richten.”

28. Jacques Costeau: “Om de wereldbevolking te stabiliseren moeten we 350.000 mensen per dag elimineren. Het is vreselijk om dat te zeggen, maar het is net zo erg om het niet te zeggen.”

29. De Finse milieuactivist Pentti Linkola: “Als ik op een knop kon drukken, zou ik mezelf zonder aarzelen opofferen als dat zou betekenen dat miljoenen mensen zouden sterven.”

30. Prins Phillip, echtgenoot van koningin Elizabeth II en medeoprichter van het Wereld Natuur Fonds: “In het geval dat ik zou reïncarneren, zou ik willen terugkeren als een dodelijk virus, om iets bij te dragen aan het oplossen van overbevolking.”

Er zou nog zoveel meer over dit alles gezegd kunnen worden.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De mensheid onder de 500.000.000 houden? – Anonieme Stonehenge-achtige “Georgia Guidestones” verordenen massale bevolkingsvermindering noodzakelijk onder het mom van “behoud”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSteeds meer lockdown deskundigen geven toe dat ze fout zaten en smeken nu om vergiffenis
Volgend artikelOekraïense generaal: De Russen rukken op langs de hele confrontatielijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

36 REACTIES

 1. Ik snap het bovenstaande best wel. Wat ik dan weer niet begrijp is, de oproep van diverse regeringen om ouders kinderen te laten krijgen. oa Rusland, China, Noord Korea enz.
  Bonussen en extra geld bij het salaris, meer vrije tijd. Kortom, totaal in tegenspraak met
  dit bericht.

  • Lucifer, je noemt drie landen uit een zekere ‘hoek’.
   In Zweden waar ik woon was er, ik meen twee drie jaar geleden, een actie om geboorten te stimuleren. Ik zie de posters met de tekst…. “pssst slaap je al”….. nog hangen. En misschien nog altijd op vergeten plekken.
   Ik was super verbaasd.

  • Omdat er helemaal geen overbevolking is, er is plek zat voor iedereen (overbevolking is weer zo’n sprookje van de elite om ons onder controle te houden) En het is juist gezond om kinderen te krijgen voor een land, je gaat vergrijzing tegen en houdt het aantal gezonde geld verdienende (dus belastingbetalende) mensen op peil.

  • Ik snap het artikel ook evenals jouw reactie. Maar wat ik niet snap is dat afrika, india en moslimlanden waar gefokt wordt als ratten wordwn genoemd. Dit zijn de landen waar de explosieve bevolkingsgroei gaande is en dus door de globalisten worden ingezet om blanken te vervangen.

   • Dat is coudenhove !!! Alleen zo jammer dat die landen en de inwoners niet door hebben dat ze arm gehouden worden door de parasieten en daarom door fokken als konijnen om kinderen te krijgen die voor hun kunnen zorgen als ze dat zelf niet meer kunnen. Vervolgens worden hun kinderen hier ingezet door de parasieten om ons te vervangen met mooie beloftes van het westerse paradijs om vervolgens zelf afgeslacht te worden door de parasieten zodat de wereld van hun is.
    Win win situatie voor de parasieten en ze trappen er allemaal in… Demonen en reptielen kunnen kwaad en haat laten ruiken als een roosje maar als je goed ruikt ruikt het roosje naar stront…

 2. Punt 27 is volledig in tegenspraak met het huidige Rusland waarin Putin voorstander is van grote gezinnen.

  Ik fantaseer het volgende: ik mag spreken voor een groep studenten / klimaatactivisten van gemiddeld 18 jaar gelijk verdeeld in m/v. en leg hun de bovenstaande 30 punten voor.
  Er moet dus dus dringend iets gebeuren want volgend jaar staat de wereld in brand.

  Dan stel ik hun voor om de gesloten enveloppe te openen die ze bij binnenkomst gekregen hebben en waarin een rode pil zit die totaal onvruchtbaar maakt die niet teruggedraaid kan worden.
  Nu zet ik ze voor de keuze: verder demonstreren met een hoop lawaai of er echt iets aan doen en nu die pil te pakken.
  Hoeveel % zal die pil pakken?

  • Rusland heeft genoeg ruimte , grondstoffen en voedselproductie om de bevolking te laten groeien en tevens genoeg plaats te laten voor ander leven en natuur , in tegenstelling tot veel andere landen.
   Ik denk dat in je experiment een grote meerderheid die pil zou slikken , meer uit domheid en luiheid om zich in een onderwerp te verdiepen maar in plaats daarvan als een sektelid blindelings alle klimaathysterie te geloven en agressief te reageren op alles en iedereen wat dat geloof bedreigt.

 3. Ik raad ten stelligste aan dat al deze heren en dames hun overtuiging ten uitvoer brengen en dus allemaal zelfmoord plegen.
  Kwestie van het goede voorbeeld te geven.
  Bovendien zijn zijzelf diegenen die overbodig zijn wegens hun domheid en onrealistisch gedrag.
  Dus “nutteloze eters” geef het goede voorbeeld en begin bij uzelf, wij zullen er ook nog voor zorgen dat uw “stoffelijk” overschot kan dienen als voedsel voor bepaalde dieren. Is dat geen goed idee?

 4. Op zich valt het goed te begrijpen dat ‘zij’ de mensheid als plaag beschouwen. Daar valt iets van te zeggen… het wordt echter een probleem als ‘zij’ zichzelf niet als een plaag kunnen zien.

 5. Als we allé mensen bij elkaar zetten. Acht per vierkante meter. Dan heb je een miljard vierkante meter nodig. Oftewel dertig bij derig km. Dat zie je niet vanuit space.
  De elite verbruikt tachtig procent van de grondstoffen. Dat moet stoppen!
  Dan kunnen we gewoon gaan leven op deze planeet.
  Dwz zeker meer zelf doen, zelfvoorzienend zijn, veel minder ‘luxe’. Maar ook veel minder stress, zooi en eenzaamheid. We hebben een prachtige schitterende toekomst als mensheid zijnde. Maar de top werkt op elk mogelijk denkbare manier tegen.

 6. Wie kan mij uitleggen waarom we nog steeds moeten oodraaien voor fokpremies?
  Spuugzat im voor de fokprodukten van spuitjunks te betalen.

  En minder mensen, eens!

  Maar laten we goede keuzes maken, Gates, Sswap, ambtenaren, politici, medici en meer van dat

 7. Waarom zijn deze 30 elitairen, hun partners, hun kinderen en verdere familie nog niet uit het leven gestapt?
  Of zijn het alle anderen, die hun imaginaire probleem moeten oplossen?

 8. Zoveel miljard mensen slechts 1 mRNA-prik hebben genomen, zoveel zullen er ook sterven. 😥
  Binnen 10 jaar zal de aarde een stuk leger zijn. 😪

 9. Wat bij al deze meningen en mensen opvalt is dat niemand het ‘goede voorbeeld’ wil geven. Iedereen moet wat van hun, maar zelf doen ze het niet. Dus waarom zouden wij, gewone stervelingen, doen waar deze psychopaten van dromen terwijl ze zelf hun eigen boodschap niet serieus nemen. Daar komt bij dat als men de voltallige wereldbevolking bij elkaar zesde mensheid een oppervlakte ter grootte van de stad New York beslaat en dat alleen de westerse wereld alleen al meer dan 30% van haar verbouwde gewassen vernietigd omdat dit het ‘commerciële ideaal’ niet haalt. De wereld is niet vol en kan makkelijk iedereen voeden. Leer het de mensen i.p.v. alleen maar geld te geven. En is het niet zo dat de groei van de wereldbevolking inmiddels is gestopt?

 10. Ik snap helemaal niet waar ze zich druk om maken. Ze kijk duidelijk niet goed uit hun ogen. Vroeger waren mensen zuinig op hun kinderen, tegenwoordig is het hebben van kinderen een mode verschijnsel en is bijna niemand meer zuinig op zijn kinderen zoals 50 jaar terug. Anders waren er niet zoveel kinderopvang plekken. En het verbazende daaraan is dat die meer kosten dan opleveren.

  MAW het lost zich vanzelf op. Uiteraard met hulp van de overheid want uiteraard subsidie op kinderopvang. Makkelijker zou zijn kinderbijslag stop te zetten, nu is het liegen en geld rond pompen. En wat erger is ambtenaren aan het “werk” houden

 11. Planned Parenthood is dus eigenlijk een ‘elitaire’ hobbyclub voor massamoord op de ongeborenen, gefinancieerd door de ‘ordinaire’ belastingbetaler.

 12. Het zijn stuk voor stuk harde boodschappen om te horen/lezen, maar ondanks dat de één wat harder is dan de ander, snijden ze stuk voor stuk hout. Ik denk dat het beter is dat we met ons allen een bewustzijn creëren en naar humane oplossingen gaan zoeken in plaats van tegen ‘de elites’ aan te schoppen en onnozel af te blijven wachten totdat regimes of misschien uiteindelijk wel de natuur zelf gaan/gaat ingrijpen. De mens kan zich aan vrijwel alle natuurwetten onttrekken. Hierdoor hebben we eigenlijk geen natuurlijke vijanden, die bij elke andere vorm van leven nodig is om de soort te reguleren. Dat is natuurlijk heel fijn voor ons, maar dat legt wel de verantwoordelijkheid voor de regulering van onze soort bij onszelf!

  • Goed gezien en verwoord.
   Vooral dat we op een hoger bewustzijnsniveau moeten komen om een oplossing te vinden i p v alleen maar te klagen , naar de ‘elite’ te wijzen en voor de rest op de luie reet te blijven zitten.

 13. Een belangrijk punt is dat de westerse landen voornamelijk een ‘ ik’ cultuur hebben met allerlei sociale instellingen en hulporganisaties waar men een beroep op kan doen.
  In b.v. Afrikaanse landen hebben ze nogal eens een ‘wij’ cultuur waar de meeste zaken binnen de familie opgelost worden.
  Deze landen kennen b.v. geen sociale uitkeringen zoals AOW, kinderbijslag,WW enz.
  Daarom zijn de ouderen afhankelijk van de jongere generatie die voor hen zorgen.
  In die culturen is het dan ook en noodzaak om veel kinderen te krijgen.

  Voor WW2 hadden veel mensen hier in Nederland grote gezinnen. Eveneens omdat er toen niet zoiets bestond als AOW en de kinderen nogal eens inwoonden bij hun ouders en/of grootouders.
  Na de oorlog kwam de oude Drees met het AOW stelsel met als gevolg dat de kinderen niet meer in dezelfde mate moesten zorgen voor die ouderen.
  Het gevolg was dan ook dat de gezinnen kleiner werden.
  Dit werd versterkt doordat vrouwen ook buiten de deur gingen werken vanaf de jaren 50-60

  Doordat al de sociale instellingen en wetten betaald moesten worden gingen de belastingen en sociale lasten omhoog, wat ook weer bijdroeg aan het krijgen van minder kinderen.
  Kinderen kosten nu eenmaal aardig wat geld.

  Zodra men in landen met grote gezinnen dergelijke sociale ontwikkelingen zou doorvoeren, zal men soortgelijke ontwikkelingen gaan krijgen.
  Uiteindelijk zal daardoor de reductie van de hoeveelheid mensen gestalte krijgen en wel op een humanere manier dan wat de Cabal wil.

  PS, bovenstaande is wellicht wat kort door de bocht en onderhevig aan variaties.
  De zogenaamde over bevolking is terug te voeren dat op diverse plekken op aarde te veel mensen op een te kleine oppervlakte wonen.
  Spreiding van bevolking na bewoonbaar maken van oppervlakte zou al een stap kunnen zijn.

  De Cabal weet dat waarschijnlijk ook, maar dat is niet hun opzet/bedoeling in hun eigelijke streven.

  • De belastingen gingen voornamelijk omhoog voor het afbetalen van de op illegale wijze en middels woeker veroorzaakte schulden aan het ergste crapuul achter de zgn “elite”. Bekijk de videos van Anthony Migchels voor een precieze verklaring.

  • Hallo Tigron
   Allereerst wil ik opmerken dat je met je commentaar serieus nadenkt over een probleem in tegenstelling tot veel andere , veel emotie en weinig verstand , opmerkingen hier.

   Wat dat systeem in Afrika (en ook in andere delen van de wereld) betreft van veel kinderen omdat er geen sociale voorzieningen zijn enz klopt in principe. Punt is , denk ik , dat het redelijk goed werkte toen de bevolking klein was en er nog genoeg grondstoffen , voedselproductie en plaats was voor ander leven, natuur. Tegenwoordig is in veel landen de bevolking zo gegroeid dat dit systeem niet meer houdbaar is. Nu zou het invoeren van een systeem van sociale voorzieningen zoals wij hier kennen een tijdelijke oplossing kunnen zijn als dat in die landen mogelijk zou zijn wat het om allerlei redenen , om het kort te houden ,meestal niet is.
   Ik zei in de vorige zin tijdelijke oplossing omdat ook ons systeem gebaseerd is op/ functioneert door groei. Telkens meer belastingen nodig > meer productie nodig > meer mensen nodig , meer ruimte etc. Alleen ons systeem loopt wat langzamer tegen zijn grenzen aan. Wat ook nog eens bijkomende problemen oplevert is bijvoorbeeld dat in veel landen het een cultuureigenschap is (geworden) om een groot gezin te hebben , wat moeilijk te veranderen is , en dat in samenlevingen waar de welvaart omhoog gaat ook de leeftijd omhoog gaat waardoor telkens meer belastingen > ,,> van een paar zinnen geleden. Naar mijn mening is een systeem wat gebaseerd is op groei om in stand te blijven op de duur niet houdbaar , het een loopt wat sneller tegen zijn grenzen aan dan een ander.

   Wat je voorgestelde oplossingen van spreiding na meer land geschikt maken voor mensen betreft. Het is volgens mij slechts ook maar een beperkte en tijdelijke mogelijkheid , zeker wanneer je bevolking blijft groeien i p v op z’n minst stabiel te blijven. En ook gelet op ander leven op deze planeet wat ook een recht om vrij te kunnen leven en voortbestaan heeft en bovendien ook voor ons noodzakelijk is , ook al denken velen dat we min of meer ‘buiten de natuur staan’. We maken ook als mensheid uit van het natuurlijke systeem hier op (deze beperkte) Aarde.
   Voor de duidelijkheid , dit bedoel ik niet in de zin van wat veel milieufanaten tegenwoordig schreeuwen (Stikstofprobleem , klimaathysterie enz)

   Wat nodig is volgens mij is een systeem wat in balans is met de rest van de natuur , zoals ook een van de punten is op de Georgia Guidestones . Alleen in tegenstelling tot wat de Cabal als oplossing in petto heeft (en met meer egoïstische redenen) , zoals je al zei op een humanere manier.
   Hoe dat systeem er uit moet zien zou ik zo vlug en duidelijk ook nog niet weten , wat ik wel weet is dat in dat systeem de ‘Cabal’ totaal overbodig is , hun vampieristische welvaart/rijkdom naar een kleine groep onttrekkende fiatgeldsysteem , het bankensysteem , multinationals , overconsumptie afgeschaft moet worden en als belangrijkste dat we als mensheid als geheel verstandelijk/spiritueel eindelijk (weer) eens volwassen moeten worden en de capaciteiten die we als mens zijnde (in principe) bezitten eens gaan benutten i p v alleen aan ikke ikke ikke te denken en ons af te stompen met dingen zoals TV en Tiktokflmpjes kijken.

   Ik denk er vaker over als het probleem wat zich elk jaar in de winter voordoet met het wild op de Oostvaarderplassen , hoe is dat ontstaan en los je dat op een fatsoenlijke en ‘humane’ manier op ? (En dan niet vooruitschuiven of verplaatsen)
   De oplossing van de ‘Cabal’ is afschieten.

   Laten we inderdaad constructief en vooral positief nadenken om tot oplossingen te komen.
   Mvg

   • Beste RVerheijden,
    Dank voor uw reactie op mijn betoog.
    Een van de punten die ik wil aanhalen is dat de mens nog steeds! deel uit maakt van de natuur.
    In het dieren, en plantenrijk is het bekend dat slechts de sterkste zal overleven teneinde de soort in staat zal zijn tot een gezonde populatie.

    Bij de mens komt echter een sociaal aspect om de hoek kijken waarbij het mogelijk is om vele mensen d.m.v. medische ingrepen en andere ondersteuning een bestaan te geven.
    Ik wil hiermee aangeven dat in de natuur deze zichzelf in balans houd.
    Hiervan zijn voorbeelden genoeg te vinden.

    Het is een onmenselijke, ja zelfs een kwaadaardige gedachten om te suggereren de hulpbehoevende mensen maar aan de natuurlijke wetten over te laten.

    In de jaren 40-45 trachtte men dat op te lossen op de Duitse manier.

    Het lijkt echter wel een beetje die kant op te gaan zoals in Canada met hun euthanasie i.p.v. medische verzorging voor ouderen.Of met m.b.t. de pil om geboortebeperking te stimuleren sinds de jaren 60.
    Hier in Nederland gaan er stemmen op inzake ” het voltooide levens beëindiging”.
    In het verleden de veelbesproken ” pil van Drion”.

    Bij bovenstaande manieren om minder mensen te krijgen komt de vraag naar boven welke motieven erachter zitten.

    Welke middelen of methodes zijn ethisch, moreel en menselijk verdedigbaar?
    Het is een materie waarin uren en uren debat kunnen zitten waar deze commentsectie echter niet voor bedoeld is.

    Groet Tigron

    • Aanvulling;
     Hoewel ik geen bronnen of onderbouwingen kan geven zou het best wel eens kunnen dat moeder natuur zelf dit onderwerp minder relevant gaat maken samen met nog meer onderwerpen.
     Het zou niet de eerste keer zijn.

     We zijn in dat geval allemaal monniken met gelijke kappen, dakloos of miljardair.
     Zonder aanzien des persoons.

     • Hallo Tigron
      Met het punt dat de mens nog steeds deel uitmaakt van de natuur bedoelde ik niet dat we mensen niet medisch zouden moeten helpen en iedereen maar zonder meer dood moeten laten gaan.
      Wat ik ermee bedoel is dat we net als alle andere leven op deze planeet deel uitmaken van een (1) ecosysteem waarbij in de loop van miljoenen jaren een (min of meer) balans is tussen alle deelnemers daaraan. De mensheid heeft over het algemeen meer het idee ontwikkeld dat ze boven dit ecosysteem staat , en de rest van het ecosysteem als een soort hulpbron (en ook leuk om naar te kijken als een soort dierentuin maar dan groter )voor de mens word beschouwd waar we zonder al te grote gevolgen naar believen kunnen ingrijpen als het ons uitkomt. Dit ingrijpen op ondoordachte wijze heeft vaak tot gevolg dat het systeem in onbalans raakt.
      Verder zorgt dit ecosysteem er normaal gesproken zelf voor om weer in balans te komen wanneer er , niet alleen door de mens veroorzaakte , onbalans is ontstaan.
      Wanneer we , hoe goed bedoeld ook , deze pogingen van het ecosysteem om weer in balans te komen steeds opnieuw ‘dwarsbomen’ (om het even zo uit te drukken) wordt deze onbalans steeds groter. logisch gevolg hiervan is dat het ecosysteem steeds verder in onbalans raakt. Nu kan dit ecosysteem gelukkig vrij veel hebben , en wanneer mogelijk verrassend snel ook weer herstellen maar dit vermogen is niet onbeperkt
      Daarom ook mijn betoog op het einde van mijn reactie om een verstandelijk/spiritueel (waarmee ik niet Naw Age bullshit en religies bedoel) hoger niveau te bereiken zodat we beter het geheel kunnen zien/begrijpen en daardoor ook beter daarin onze plaats , en onze grenzen in dit geheel zien, zodat we beter in balans met het geheel kunnen leven en verder ontwikkelen.
      Ik hoop dat deze uitleg wat duidelijker maakt wat ik bedoel.

      De maatregelen zoals steeds meer pushen van euthanasie en geboortebeperkingsmaatregelen die je aanhaalt zijn , naar mijn idee , voorbeelden van ‘noodgrepen’ om te proberen problemen te herstellen met hetzelfde lage verstandelijk/spirituele ontwikkelingsniveau (gecombineerd met egoisme , hebzucht en streven naar controle/macht door een kleine groep) wat ze veroorzaakt heeft.
      We can’t solve today’s problems with the mentality that created them , zoals Einstein zei.

      Wat je aanvulling betreft , Moeder Natuur komt vaker met dit soort oplossingen maar tegenwoordig weet de mensheid deze pogingen , tot nu toe , steeds weer teniet te doen. Het zou dus goed kunnen dat een volgende poging iets radicaler en meer destructiever wordt dan nodig zou zijn geweest.
      (Of een paar idioten die denken dat ze heel slim zijn laten weer iets uit een laboratorium ‘ontsnappen’ of duwen op een knop).
      MVG

 14. We moeten ook terug durven kijken in eigen land, en moet het zo vol worden dat het toch wel minder prettig leven wordt, maar laten we in iedergeval beginnen bij al die corruptelingen die buiten regeringen om met organisaties denken alles naar zich toe te mogen trekken.
  Preventief ruimen, lijkt mij een goed idee.

 15. Het is logisch dat overbevolking een probleem is.
  De ingrepen in de natuur door de mens houdt de natuur niet meer bij.
  Ook relatieve overbevolking (te veel mensen op een bepaalde plek) is een probleem, maar die wordt door de hebzuchtige elite juist gepropageerd.

  Het zou ook logisch zijn om aan een of andere vorm van geboortecontrolle te doen.
  Iedereen 1-2 kinderen.
  Geen uitzonderingen voor elitair crapule met veel geld.
  Ook niet wat adoptie betreft.
  Dit zou immers weer het onrechtvaardigheidsgevoel en de wantrouwen tussen de sociale lagen aanjagen.
  Het is niet logisch, dat wat leeft dan maar eerder te laten sterven.
  Dat is een walgelijke oplossing.
  Hetzij op vrijwillige basis bij bijvoorbeeld ondragelijke pijnen of iets dergelijks.
  Dat is een walgelijke oplossing.
  Alles wat leeft dient gerespekteerd te worden.
  Echter alles wat bewezen heeft niet over menselijke capaciteiten te beschikken mag (moet) mijns inziens weer wel uit de maatschappij verwijderd worden.
  Dan heb ik het over seriemoordenaars, massamoordenaars, maatschappijverwoestende psychopaten, oorloghitsers en dergelijke.
  Zoiets…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in