WikiImages / Pixabay

Milutin Milanković was een Servische geofysicus en astronoom die in de jaren 1920 berekende wat bekend is geworden als de Milankovitch Cyclus, waarin de collectieve effecten van veranderingen in de bewegingen van de aarde op het klimaat miljoenen jaren worden beschreven. Hij veronderstelde dat variaties in excentriciteit, axiale kanteling en precessie samen zorgen voor cyclische variaties in de intra-jaarlijkse en breedteverdeling van zonnestraling op het aardoppervlak. Deze cyclus heeft het klimaat sterk beïnvloed, met grote klimaatpatronen tot gevolg, schrijft Martin Armstrong.

De Axil-precessie gaat terug tot de waarnemingen van de oudheid. De Maya’s ontdekten deze beweging omdat ze, toen ze een tempel bouwden, zich uitlijnden op de sterren om vervolgens te ontdekken dat de sterren waren verschoven. De rotatieas van de aarde, bekend als de precessie van de equinox, werd berekend op een periode van ongeveer 25.700 jaar. Ik geloof dat de nauwkeurigheid van de frequentie 8.6 van het Economic Confidence Model een bron is die is afgeleid van deze beweging van de Aarde zelf. De berekeningen die ik heb uitgevoerd hebben die benadering van 25.700 jaar verder verfijnd tot 25.800 jaar van 3 x 8,6.

Ik denk dat de 100.000-cyclus in werkelijkheid 95.852 jaar lang kan zijn. Milankovitch geloofde dat de hoek van de axiale kanteling van de aarde het grootste effect had op het klimaat en dat dit gebeurde door het variëren van de zomerisolatie in noordelijke hoge breedtegraden. Daarom concludeerde hij dat er een 41.000-jarige periode van ijstijden was. In 1976 publiceerden Hays, Imbrie en Shackleton echter in Science “Variations in the Earth’s Orbit: Pacemaker of the Ice Ages. Gedurende 500.000 jaar hebben grote klimaatveranderingen variaties in obliquiteit en precessie gevolgd. Hun werk stelde dat het ging om 23.000, 42.000 en ongeveer 100.000 jaar, die van invloed waren op de ijstijdcycli van de Kwartaire ijstijd van de afgelopen miljoen jaar. Dit kan waarschijnlijk worden verfijnd op 43.000 (8,6 /2). Hun werk bevestigde de hypothese die decennia eerder was voorgesteld door astronoom Milutin Milankovitch.

Sommigen beweren dat aangezien deze Milankovitch Cyclus voorspelt dat het kouder zou moeten worden, terwijl het warmer is geworden sinds 1970 toen de wetenschappers voorspelden dat er een ijstijd zou komen, dit allemaal komt door CO2 en methaan. Ze geven de schuld aan de landbouw die bomen omhakt, waardoor CO2 aan de atmosfeer wordt toegevoegd, en in Azië produceert de rijstteelt methaan. Gooi er auto’s bij en we zijn gedoemd dankzij de industriële revolutie, waarbij we op de een of andere manier terug zouden moeten keren naar het Stenen Tijdperk. Daarom juichen sommigen een kernoorlog toe in de hoop de bevolking met 50% te verminderen.

Ze weigeren te kijken naar het kloppen van de zon tussen zonnemaximum en zonneminimum. Ze willen alleen de gegevens die hun vooraf bepaalde conclusie ondersteunen – 50% van de bevolking doden om de planeet te redden. De piek in de zonnecyclus correleert met de grote omslagpunten in de oorlogscyclus. Als we de 11-jarige zonnecyclus terugtrekken in de tijd, komen we zelfs uit bij de val van Rome.

Er is een correlatie tussen zonneactiviteit en vulkanen. VEI is een logaritmische schaal, dus om dezelfde impact van één VEI 7 te creëren, heb je 10 VEI 6, 100 VEI 5, 10.000 VEI 4 of 100.000 VEI3 nodig. Vulkanen werpen niet alleen stof op dat de energie van de zon afbuigt, wat Bill Gates wilde met deeltjes om de zon permanent te blokkeren, maar hoe hoger de explosie, hoe hoger de as ook in de atmosfeer wordt geschoten, en een VEI 5+ kan de stratosfeer bereiken. Bijgevolg zou de inslag van een VEI 5 elke 12 jaar plaatsvinden en een VEI 9 slechts eens in de 27.000 jaar. Dit is wat de grote massa-extincties veroorzaakt die cycli lijken te zijn van veelvouden van 31,4 miljoen jaar na Pi.

Er zijn aanwijzingen dat vulkanische winters optreden tijdens het Zonneminimum en gebeurtenissen hebben veroorzaakt zoals de enorme uitbarsting van Mount Tambora in 1815 in Nederlands-Indië (nu Indonesië), die een VEI7 was. Deze uitbarsting was waarschijnlijk de grootste sinds de 6e eeuw na Christus en veroorzaakte verwoestingen tussen 535 en 536 na Christus. Er wordt aangenomen dat het jaar zonder zomer waarschijnlijk werd versterkt door de uitbarsting van Mayon op de Filippijnen in 1814, die een VEI4 was. Zelfs als we alleen de gebeurtenissen van 1814 en 536 nemen, dat delen door 8,6 en die resultaten weer delen door 8,6, komen we op 17,2, wat twee keer de frequentie van 8,6 is.

Zelfs als we naar historische gegevens kijken, zien we dat grote vulkaanuitbarstingen rijken ten val hebben gebracht. Aangenomen wordt dat Thera (Santorini) uitbarstte tussen 1600 en 1700 voor Christus, wat het Minoïsche Rijk vernietigde. Daarna was de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus waarschijnlijk de beroemdste van alle uitbarstingen.

Keizer Titus haastte zich om het Colosseum te openen na de verwoesting van Pompeii. We kunnen zijn munt dateren in 80 n.Chr. omdat hij in dat jaar het Vonsulschap VIII kreeg. Dit was een manier om te proberen de stemming te veranderen, net zoals de haast om het Empire State Building te openen tijdens de Grote Depressie, om aan te tonen dat de dingen beter zouden worden.

Daarnaast wijdde Titus een groot deel van zijn zilveren munten aan verzoening met de goden voor de ramp van Pompeii. Er waren vier belangrijke verzoeningsmunten die de gebeds- en verzoeningsdiensten herdachten waarmee de keizer de publieke verontrusting over de ramp probeerde weg te nemen. Mensen schreven zulke gebeurtenissen vaak toe aan boze goden. Op de munten stonden emblemen die Jupiter, Neptunus, Apollo en de overleden voormalige keizers vroegen om over het Romeinse volk te waken.

De Hunnen begonnen een migratie naar het oosten vanwege droogtes, maar tegen 430-450 na Chr. had Azië te kampen met ernstige droogte. Vooral onder koning Attila, deden frequente en verwoestende invallen in het Oost-Romeinse Rijk. Er schijnen droogtes in Azië te zijn geweest, die hen inspireerden om naar het oosten te trekken. Azië is gevoelig geweest voor megadroogtes die meer dan 1000 jaar hebben geduurd. Centraal-Azië gaat vandaag de dag cyclisch terug naar een droogteperiode. Het jaar 2021 was een grote droogte in de regio en dit heeft historisch gezien migraties veroorzaakt. Het wordt zelfs de ergste droogte ooit genoemd.

In 451 vielen ze de West-Romeinse provincie Gallië binnen, waar ze in 452 na Christus een gecombineerd leger van Romeinen en Visigoten bevochten in de Slag van de Catalaunische Velden. De massale migratie bracht malaria met zich mee, die Europa in 450 na Christus verwoestte. Niemand weet officieel waar de Hunnen vandaan kwamen. Er wordt aangenomen dat zij de oorzaak zijn geweest van de bouw van de Chinese Muur. De Hunnen kwamen in de geschiedenis van Europa toen ze in 370 na Christus de Wolga overstaken en de Alanen veroverden. Twee jaar later vielen ze de Ostrogoten aan, een oostelijke stam van Germaanse Goten.

In 376 vielen de Hunnen de Visigoten aan, die vervolgens hun toevlucht zochten tot het Romeinse Rijk. Terwijl de Hunnen de Goten en Visigoten veroverden, werden ze barbaren zonder interesse in cultuur. In 395 na Christus begonnen ze het Romeinse Rijk binnen te vallen en in 410 na Christus stonden ze voor de poorten van Rome. Het lijkt erop dat ze geen munten hebben uitgegeven totdat ze Europa binnenvielen.

Er is echter wereldwijd bewijs gevonden dat de vroege Donkere Middeleeuwen van de 6e eeuw na Christus waarschijnlijk werden veroorzaakt door de uitbarsting rond 535/536 na Christus, die waarschijnlijk een VEI7+ gebeurtenis was. De Romeinse historicus Procopius (ca. 500 – 565 n.Chr.) schreef in 536 n.Chr. in zijn verslag van de oorlogen met de Vandalen: “In dit jaar vond er een zeer angstaanjagend voorteken plaats. Want de zon gaf haar licht zonder helderheid… en het leek buitengewoon op de zon in eclips, want de stralen die zij uitstraalde waren niet helder.” Talrijke verslagen van Ierland tot China beschrijven deze belangrijke gebeurtenis.

Dit cataclysmische fenomeen vond plaats op het hoogtepunt van de Economic Confidence Model Wave #762 (532-540AD), 536.55 (19/20 juli). Men heeft lang gedacht dat de uitbarsting plaatsvond vanuit Ilopango in El Salvador. Er was waarschijnlijk een tweede uitbarsting, misschien in Indonesië, en dat kan Krakatau zijn geweest. Deze vulkaanuitbarsting veranderde de wereld en zelfs de religie. Justinianus I (527 -565 n.Chr.) verloor bijna zijn troon tijdens de rellen in Nika op 13 januari 532 n.Chr. en een andere samenzwering tegen het leven van de keizer door ontevreden ondernemers werd pas in 562 n.Chr. ontdekt. Justinianus werd getroffen door de pest in de vroege jaren 540 dankzij de uitbarsting van 536AD en de ondervoeding die de pest verspreidde. Hij herstelde echter, maar zijn vrouw Theodora stierf in 548 na Christus. Deze gebeurtenis veroorzaakte zo’n grote politieke onrust, economische achteruitgang en sociale veranderingen dat maar weinig mensen ooit de moeite hebben genomen om de punten met elkaar te verbinden.

Er was een grote vulkanische explosie die gelijk stond aan meer dan 2000 bommen ter grootte van Hiroshima. De menselijke beschaving veranderde van de Maya’s via Mongolië in het noorden tot Constantinopel en Zuidoost-Azië. Plagen, hongersnood, dood en grote volksverhuizingen zorgden ervoor dat mensen naar het zuiden trokken. Keizerrijken en stadstaten stortten in, waaronder Teotihuacan in Mexico en de Angelsaksische overwinning op de Kelten en invasies, wat bijdroeg aan de opkomst van de Islam. Zelfs in India stortte het Gupta-rijk (319-550 na Chr.) van Noord-India in 543 na Chr. in toen de Hunnen het overrompelden in het midden van de zesde eeuw.

De verwoesting van de landbouw verminderde de economische groei en in 602 na Chr. kwam het leger in Byzantium in opstand, waarbij de regering omver werd geworpen en Phocas werd geïnstalleerd, die een woordvoerder werd voor ontevreden soldaten. Toen het leger in 602 n.Chr. in opstand kwam, veroverde de opstand met succes Constantinopel op 23 november 602. Phocas riep zichzelf op dezelfde dag uit tot keizer. Het Sasaniaanse Rijk (224-651 n.Chr.) in Perzië bereikte zijn hoogtepunt in de 6e eeuw en eindigde in 651 n.Chr. Dit alles werd in gang gezet door de vulkanische winter. De politieke, economische en religieuze veranderingen die plaatsvonden als gevolg van deze verwoestende vulkanische winter in de 6e eeuw waren ingrijpend. Volgens het traditionele verslag begon de Islamitische profeet Mohammed in 610 na Christus wat moslims beschouwen als goddelijke openbaringen te ontvangen.

De laatste zonnegolf, Zonnegolf #24, bereikte het Zonnemaximum in april 2014. Viktor Fedorovych Janoekovitsj ontvluchtte Oekraïne op 22 februari 2014, toen het zonnemaximum werd bereikt. We zitten in Zonnegolf #25 en naderen het zonnemaximum, idealiter in januari 2025. Dit zal waarschijnlijk ook de toenemende onrust onder de burgers wereldwijd versterken. Daarna gaan we over in een zonneminimum, dat tussen 2030-2032 zijn piek zou moeten bereiken. Daarom kan deze toename van magnetische stormen en gammastralen grote vulkaanuitbarstingen veroorzaken. Dit zou gemakkelijk kunnen resulteren in een koude periode die in amplitude zou kunnen toenemen door vulkaanuitbarstingen.

Deze krankzinnige klimaatzeloten vallen de landbouw aan terwijl dit de tijd is dat we voedsel zouden moeten hamsteren, net zoals Jozef de farao waarschuwde. Maar ze geloven niet in cycli, God of de natuur – alleen in hun eigen arrogantie. Dat verhaal is een les over klimaatverandering.

OPMERKING:

VEI km

3 frequentie dagen = jaren %troposfeerpluim km km3 delta
0 0,000001 0,000000003% 0,1 aarde 31.879.029
1 0.00001 1 0.0 0.00000003% 0.3
2 0.0001 14 0.0 0.0000003% 1.0
3 0,001 90 0,2 0,000003% 3,2 troposfeer 3 31.910.116 31.087
4 0.01 540 1.5 0.00003% 10
5 0,1 4.380 12 0,00032% 32 stratosfeer 15 32.024.304 114.188
6 1 18.250 50 0,003% 100 mesosfeer 50 32.381.370 357.066
7 10 182.500 500 0,032% 316 thermosfeer 85 32.735.345 353.975
8 100 1.500.000 4.110 0,3% 1.000 exosfeer 600 38.166.299 5.430.954
9 1,000 10,000,000 27,397 3.2% 3,162
10 10,000 90,000,000 246,575 32.2% 10,000


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Linksgroene klimaatleugen ontmaskerd: De waarheid is dat we op weg zijn naar een nieuwe ijstijdVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSchaduwen en as: De Crocus Stadhuis massacre en het spook van de geheime oorlog ISIS, Cui Bono?
Volgend artikel“Rusland moet Oekraïne rustig vernietigen, met alle middelen die daarvoor nodig zijn”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. Boeiende informatie, dank je voor het delen.
  Het buedt weer een extra perspectief op b.v. de 12.000 ofzo cycles vanuit het centrum van de Melkweg. Als je al die cycli naast elkaar gaat leggen, zoals je bioritmes naast elkaar kunt leggen, dan krijg je pieken en dalen van energie omdat ze elkaar versterken of juist afzwakken. En die cycli werken niet alleen fysiek uit, met periodes van meer aardbevingen en vulkanisme, maar ook mentaal op alle levende wezens. De maya kalender van 26.000ofzo jaar vertelt tenslotte ook over een periode van in slaap vallen van de mensheid gevolgd door de tweede helft van die cyclus van wakker worden. We bevinden ons volgens die kalender nu in de beginfase van wakker worden.

  Razend gecompliceerd, maar o zo interessant.

  • @Wim…
   Interessant info, ik ben daar ook een tijd mee bezig geweest. Als je het nog niet hebt gedaan… lees ook eens wat over Lemuria en Atlantis. Future proves past. Alles gaat in cycli en wij maken de overgang mee van duisternis (onbewustzijn/slaap/ego/angst) naar licht (LIEFDE). Het einde van het ego en de wederopstanding van het collectieve bewustZIJN.

  • David Dilley heeft op Youtube ook verschillende video’s over allerlei cyclussen die invloed hebben op het klimaat.
   De moeite waard om eens te bekijken denk ik.

 2. Ik kreeg kort geleden een bericht over het Sumerisch Testament.

  https://boekhandelbloks.nl/products/het-sumerisch-testament-wat-is-de-werkelijkheid-van-genesis

  Het verhaal van Adam en Eva, Kaïn en Abel, en de Ark van Noach lijkt weinig te maken te hebben met de werkelijkheid. Maar als het nu eens wel over aanwijsbare historische feiten gaat? Wie met dat uitgangspunt de oorsponkelijke Hebreeuwse tekst bestudeert, merkt dat deze een historische lezing wonderwel ondersteunt. Omstreeks 2500 voor nul werden de landbouwculturen van Sumerië getroffen door ernstige milieurampen; zondvloed, erosie. Dit leidde tot diepgaande cultuurkritiek, tot een nieuw geloof. Dat is waar de verhalen over gaan. Abraham droeg deze boodschap uit en na hem Mozes en Jezus. Feitelijk toont Genesis hoe het geweten van de mens in werking trad. Gen. 2-4 blijkt van een ongekende rijkdom. De boodschap van Genesis doortrekkend komt er zelfs een geheel nieuw geloofsfundament tevoorschijn. De boodschap van Genesis verbindt kritiek met hoop. Het is een boodschap die nog niets van zijn waarde heeft verloren.

  • Commentaar

   Sumerisch Testament. Interessant verhaal. Ze hebben het misschien zelf gedaan, de woestijnen in Spanje ontstonden door ontbossing voor de Armada enz. Kolonialisatie. De geschiedenis herhaalt zich. Ze moeten voor hun karma betalen.
   Ik geloof wel in de opeenvolging van culturen, rassen en volkeren, die voor de volgende plaatsmaken nadat hun bloei voorbij is en de gekristalliseerde lege huls achterblijft, vaak gedegenereerd. Hierin speelt God een rol, wie krijgen een nieuwe kans: enkel de meest ontwikkelden en onschuldigen aan de vorige catastrofes, dat heet karma. De laagst ontwikkelden hieronder die hun kans niet begrijpen willen echter vol nostalgie en zelfmedelijden die oudere volkeren terug.
   Massa-immigratie.

   • @John…
    Sterke reacties John 🎯🎯🎯

    ‘Het verhaal van Adam en Eva, Kaïn en Abel, en de Ark van Noach lijkt weinig te maken te hebben met de werkelijkheid.’

    Mijns inziens gaan de bijbel en genesis over een proces in ons, zoals je zelf ook beschrijft. Het draait allemaal om bewustwording (liefde). En de onbewuste mensen (ego’s) hebben verhalen nodig om hen dingen te leren over zichzelt. Maar ipv dat mensen over zichzelf zijn gaan leren en zich zijn gaan ontwikkelen, zijn ze met de geloofsboeken in de hand in fascisten verandert. Elk mens op aarde zou zichzelf in een tempel van liefde kunnen veranderen, maar in plaats daarvan is iedereen bezig om anderen te dwingen om hen liefde te geven… omdat mensen niet meer realiseren dat liefde in ons begint, niet buiten ons. Met de geloofsboeken in de hand zijn mensen anderen gaan programmeren ipv zichzelf te ontwikkelen. Met als gevolg dat niemand zichzelf nog ontwikkeld en iedereen eist dat anderen zich gedragen en denken en doen zoals zij dat in hun boeken lezen.

    Anno 2024 is iedereen druk met alles behalve zichzelf te ontwikkelen. In het ONDERwijs eindigt elke vorm van zelfrealisatie. Het bewustZIJN is in de geïnstitutionaliseerde religie en ONDERwijs in slaap gebracht en vervangen door het ego. De mensheid (in het bijzonder in het westen) is letterlijk van God (LIEFDE) los, daarom is er alleen nog maar angst op deze planeet.

    Het ego is maximaal groot, het ego is op zijn einde, dat is de eindtijd. Het ego gaat sterven, dat betekent voor de satanisten dat al hun slaven uit hun ego-slaap komen. De satanisten weten dit en ze zijn in totale paniek. Ze dachten dat zij God waren em dat ze boven alle wetten van de natuur en het universum staan, maar zij zijn satan (angst) en ze probeerden ons net als hun te maken, zodat ze de macht houden. Maar ons ego eindigt en zodra dat gebeurt komt God (liefde) in ons terug en dan zal angst sterven als een vampier in de zon.

    Het is Game Over voor de satanisten, maar voordat ze alles verliezen gaan ze alles inzetten om niks te verliezen en daar zitten we nu middenin. Houd vol, houd moed en vertrouw op de liefde in de mens, het bewustZIJN.

 3. Maar wat nu zo frapant is, is dat de zonnemaximum in november 2023 al van start is gegaan. Er is in januari dit jaar een herstelling geweest van de grafiek die de piek van het zonnemaximum in 2025 legde maar inmiddels verschoven heeft naar november 2023 ,juni Juli 2024 waar de grootste piek tussen zit. Wat zo vreemd is aan deze zonnemaximum is dat die vulkaanuitbarstingen met zich mee brengt. In ijsland krabben wetenschappers zich erg aan het hoofd omdat ze niet begrijpen waarom daar nu de afgelopen 4 maanden in de piek van het zonnemaximum 4 grote uitbarstingen hebben gedaan. Normaal gezien zouden er een paar jaar rust tussen moeten zitten. Het behoort nu rustig te zijn wereldwijd met vulkaanuitbarstingen.
  Ik zucht om mijn dromen en einde jaar of er dan een grote vulkaan gaat openbarsten.

 4. Precessie kan men voorstellen als het schommelen van een ouderwets kinderspeelgoed de bromtol, echter 1 precessie van de aarde duurt ongeveer 26000 jaar er spelen nog meer eigenaardigheden zoals het verzwakkende aardmagnetische veldsterkte en de daarop volgende pole shift, die idioten Canadezen met hun volmaakte Russofobie zeiden dat Rusland de Noordpool aan het stelen waren omdat de magnetische Noordpool de richting van Rusland opschuift, gewoon doorgaan met wat je normaliter aan het doen bent.

  • Omg🤣🤣🤣🤣🤣.
   En hoe moet ik me dt voorstellen, dat ze in rusland een grote magneet hebben waar ze het magnetisch noorden mee aantrekken🤣🤣🤣

   • Greet maart 25, 2024 Bij 12:49

    Begrijp de psyche van deze idioten ook niet Greet, totaal wereldvreemd of totaal satanische desinformatie verspreiden om Rusland en de rest van de westerse wereld te schofferen.

  • De Natuur niet alleen maar op aarde, we zijn niet’s meer dan mieren die zich aan elkaar vastklampen als er weer een storm op komst is..wat je zegt is uitmuntend in eenvoud..en gewoon verder doen wat je bezig bent.. dat is gewoon het Natuurlijker… tenslotte slaat de bliksem in op aarde elke seconde tot 500 keer sommige kunnen we zien Soms.. daar heeft geen enkel scenario baat bij…..Ps verder is dit een Fantastisch Artikel van FN…..Al, Haarp, en alle verdere Onzin kan de prullenbakken in..👍

 5. Wat gebeurt er op de zeebodem.
  70% van de wereld is zeebodem.
  Dag in dag uit, jaar in jaar uit, eeuwen zijn er vulkanen op de zeebodem, die het zeewater temperatuur regelt en ontregelt.
  Jammer daar leest ik te weinig over.

 6. De klimaatagenda gaat helemaal niet over het klimaat!!!

  Netto nul co2 = netto nul ademende wezens, in het bijzonder netto nul ademende mensen.

  Iedereen blijft maar praten en discussiëren, terwijl het natuurkundig heel heel heel simpel is. Geen co2 = geen groen = geen zuurstof = geen zoogdieren, dus geen mensen.

  Hoe meer co2, hoe meer planten er kunnen groeien. Co2 is de basis van het leven, uit co2 ontstaat groen en door groen kunnen mensen en dieren leven. GEEN CO2 = GEEN LEVEN!!!

  Ze maken de hele planeet tot één grote gigantische gaskamer!!! En omdat niemand bij deze eenvoudige kern blijft, wordt er eindeloos gepraat over klimaat en mensen staan lijnrecht tegenover elkaar.

  Het is alsof we van de titanic zijn gesprongen en in een reddingboot zitten… en een totale idioot overtuigd iedereen dat de reddingssloep ook kan zinken, dus we kunnen de reddingssloep beter vast laten zinken. KOEKOEK!!!

 7. This is an article written by Martin Armstrong. He is a fantastic market predictor and economist. You can receive free daily newsletters at http://www.armstrongeconomics.com. He does from time to time interviews on you tube and rumble. Some of them by Greg Hunter on usawatchdog.com
  The theories about solar activity and astronomic influence and its consequences on weather and volcanism is explained scientifically on the electroverse.info site behind a cheap contribution wall by Patreon, like 5 USD /month 100%. It is worth it! https://electroverse.info/
  The sites here are antidotes against the climate hoax madness. They just explain with science.

 8. Ondertussen worden in mijn gemeente alle oude bomen omgezaagd. Omdat ze weten dat een boom 30jr of ouder moet worden voordat hij echt aanzienlijk co2 in zuurstof gaat omzetten. Het probleem wordt gecreëerd waar we bij staan. Gemeentes die volhangen met SDG vlaggen en klimaatbullshit… en diezelfde gemeentes zagen alle bomen die ons kunnen helpen om.

  Zombies voeren de Self Destruction Goals gewoon zonder na te denken uit. Geen bomen, is meer co2. Ze maken de crisis waar we bij staan.

  • Sinds een aantal jaren heeft de gemeente Castricum een motto: ‘voor liefhebbers’ en van de letter C is een 666-teken gemaakt. Een overduidelijke verwijzing naar de lucifer aanbiddende vrijmetselaars.

  • Sinds een aantal jaren heeft de gemeente Noord-Hollandse gemeente Castricum een motto: ‘voor liefhebbers’ en van de letter C is een 666-teken gemaakt. Een overduidelijke verwijzing naar de lucifer aanbiddende vrijmetselaars.

  • Ik doe niet meer mee, al sinds 2009 niet meer
   Al kost het me een nier en een meter darm
   Ik zal niet bijdragen aan al deze gekkigheid
   Ik ben het zat,
   Ze bekijken het maar
   met hun zelf gemaakte problemen.

 9. Je zou eigenlijk voor de gein al die woke schapen in een afgesloten kamer moeten opbergen en dan langzaam het Co2 gehalte terug schroeven, moet je eens kijken hoe snel ze wakker worden…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in