Waarom ik een “Covid Ontkenner” werd

Uitleg aan een beginner in 15 minuten.

4
© Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0)

Er zijn hier het voorbije jaar heel wat artikelen verschenen over Covid-19 en lockdowns. Sinds maart is het denken van velen van ons geëvolueerd, wat in de loop van de tijd in de artikelen tot uiting is gekomen.

In april en mei lag de nadruk op de wetenschap, de presentatie en interpretatie van de wetenschappelijke gegevens, het bewijs voor of tegen de maatregelen. Nu het bewijsmateriaal en de nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen en zijn geanalyseerd, is het gesprek meer verschoven naar de agenda’s en het grote geheel achter de lockdowns, schrijft auteur Kevin Smith.

Halverwege vorig jaar merkte ik hier een sterke toename van het aantal commentaren van lezers en dat is zo gebleven. Maar ik merkte onlangs, onder de streep, misschien een toevloed van meer nieuwe lezers, die ernstige twijfels uiten over het officiële verhaal. Ik denk dat meer en meer mensen opnieuw de fundamentele vragen beginnen te stellen en twijfelen aan het dagelijkse dieet van de mainstream propaganda.

Toch is het heel begrijpelijk dat zij vragen en bezwaren hebben tegen de zeer uiteenlopende verhalen hier.

Daarom dacht ik iets samen te stellen, waarin ik de belangrijkste tegenstrijdige verhalen uiteenzet, mijn reis uitleg en toelicht hoe ik gaandeweg de zich ontvouwende crisis ben gaan begrijpen.

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet goed afgestemd op het hoge niveau van Covid-19 begrip hier. Maar het kan ons allen helpen onze gedachten te ordenen en beter te structureren. Ik heb het zelfs als structuur gebruikt om het allemaal uitgebreid uit te leggen aan mijn oude moeder.

Gedurende vele maanden, toen ze naar het tv-nieuws keek, en naar Piers Morgan, bleef ze me vragen waarom ik elk Covid-19 verhaal op een bepaald punt in twijfel trok. Dus besloot ik uiteindelijk om mezelf te verlossen en haar met het hele verhaal op te zadelen en nam het stap voor stap in 15 minuten door.

Misschien gelooft ze me nog steeds niet helemaal, maar ze lijkt nu te begrijpen waar het vandaan kom, en dat is een begin.

In grote lijnen zijn er drie hoofdverhalen over Covid-19 en lockdown, zoals hieronder opgesomd, waarvan sommige elkaar overlappen en in de loop van de tijd enigszins zijn geëvolueerd. Er zijn nog andere verhalen over 5G, de oorsprong van het virus, of het bestaat en over het vaccin.

Naar mijn mening is het bewijs rond deze verhalen vooralsnog niet stevig geworteld. Niettemin zijn er rond deze punten enkele elementen die aanleiding geven tot extra bezorgdheid, waar ik ook op in zal gaan.

De belangrijkste verhaallijnen:

1. Het verhaal van de regering en de mainstream media

In grote lijnen komt dit erop neer dat Covid-19 een ernstig gevaar is voor de volksgezondheid en dat de regering de wetenschap volgt. De regering heeft het beste met ons voor en heeft proportioneel gereageerd op de dreiging.

De mensen die dit brede verhaal aanvaarden, hebben misschien enige kritiek op de aanpak van aspecten van de crisis en misschien op sommige van de maatregelen. Deze mensen hebben vaak genoeg van Piers Morgan, en zijn belachelijke afleidingen van het debat dat we zouden moeten voeren. Maar over het algemeen aanvaarden zij het algemene verhaal.

2. De regering heeft niet de juiste wetenschap gevolgd en heeft buitenproportioneel gehandeld

Dit is wat ik het ‘cock-up’ verhaal van Peter Hitchens noem, dat hij vanaf het allereerste begin heeft verdedigd en dat hij, voor zover ik weet, nog steeds onderschrijft. Dit verhaal komt erop neer dat de regering in paniek is geraakt en haar besluitvorming over de lockdowns heeft gebaseerd op giswerk in plaats van op bewijs. De regering probeert een gezichtsreddende exit-strategie te vinden.

Dit standpunt heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld nu de wetenschap beter wordt begrepen en vele, vele wetenschappers onderzoeken hebben gepubliceerd waaruit blijkt dat lockdowns en mondkapjes niet werken of te verwaarlozen voordelen hebben.

  Wetenschappelijk onderzoek: lockdown kost alleen al in de Verenigde Staten één miljoen levens

Een belangrijk onderdeel van dit argument was vanaf het begin dat, ongeacht de wetenschappelijke argumenten, de lockdown-maatregelen totaal niet in verhouding stonden tot het risico en het sterftecijfer van het virus. En de besluitvorming van de regering was gebaseerd op domheid, paniek en groepsdenken.

Dit verhaal steunde ik in de eerste maanden en ik aanvaard nog steeds de vooronderstelling dat de wetenschappelijke interpretatie waarop men zich baseerde onjuist en onvolledig was. Maar nu ben ik het er niet meer mee eens , op grond van het feit dat opzettelijke opzet en niet onwetenschappelijke domheid achter de besluitvorming zit.

3. Covid-19 wordt gebruikt als een voertuig om een nieuwe sociale en economische agenda uit te voeren

Het heeft even geduurd voordat ik dit verhaal accepteerde en pas een paar maanden geleden heb ik de Great Reset en de agenda van het World Economic Forum (WEF) goed bekeken.

Deze agenda stelt een economische en sociale reset voor, met onder meer aandacht voor klimaatverandering, duurzaamheid en welvaartsverdeling. Het stelt dat Covid-19 een “window of opportunity” biedt om een brave new world te implementeren die voor haar burgers lijkt op een totalitaire nachtmerrie. Het zegt dat je in 2030 niets meer zult bezitten en gelukkig zult zijn

Het punt dat ik wil maken vanuit het oogpunt van bewijsmateriaal is het feit dat er een wereldagenda is opgesteld door Klaus Schwarb van het WEF, iemand die zich soms kleedt als een James Bond schurk, wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit is wat er zich ontvouwt.

Natuurlijk hadden de maatregelen in het begin, zoals lockdowns, sociale distantie, geen oog voor proportionaliteit en later de zinloze post-pandemie mondkapjes, geen zin. Maar pas toen deze waanzin doorzette en na een herziening van de reset-agenda, is het nu duidelijk dat dit is wat er gebeurt.

Een klimaat van angst, vernietiging, meegaandheid en afhankelijkheid van de staat zijn allemaal nodig om deze agenda te kunnen invoeren. Ze hebben voortdurende crises nodig om ons in de richting van gedweeë aanvaarding en naleving te duwen. En een grote invloed achter dit alles en hoe het later wordt verkocht is de klimaatveranderingsagenda, een machtige lobby.

Wereldleiders als Johnson en Trudeau introduceren subtiel en ongenuanceerd de WEF-taal en herhalen slogans als ‘build back better’. Er wordt gesproken over gezondheidspaspoorten en sancties voor degenen die testen en vaccins weigeren. Veel van de voorgestelde doelstellingen, zoals verdeling van de rijkdom en beperking van het reizen, sluiten aan bij de economische en sociale verwoesting die wij momenteel zien.

Deze leiders zijn regelmatig te zien bij het WEF, de WHO, de VN, het IMF, Bill Gates, Greta Thunberg, zij die de freak-show aanjagen.

Het grote geld, de invloed en misschien de dwang zouden wel eens de manier kunnen zijn waarop deze kanker zich heeft verspreid en de globalistisch gezinde leiders heeft overtuigd om nu de agenda te ontvouwen.

En wie de Amerikaanse politiek heeft gevolgd, zal de langlopende gecoördineerde poging hebben gezien om Trump, die een reset in de weg staat, te verwijderen, althans op de korte termijn. De verdachte verkiezingsuitslag in de VS en de protesten van de BLM en de timing passen nu ook in het grote plan en om er nu mee door te gaan.

Verleden en geschiedenis zijn ook belangrijke stukjes van de puzzel. Biden’s vermeende nauwe banden met de Chinese Communistische Partij en bovengenoemde globalistische organisaties en enig mogelijk bewijs van soortgelijke resetpogingen met de voorspellingen van de Mexicaanse griep en de vogelgriep lijken ook te passen in het patroon dat zich nu aftekent.

En zoals we weten, zijn de pogingen om de wereld te verwoesten (Syrië, Irak, Libië) allemaal indicatoren dat we te maken hebben met psychopathische criminelen. Mijn enige eerdere twijfel was of ze dat kwaad wel op hun eigen mensen zouden durven richten.

Kortom, de middelen, het motief en de gelegenheid zijn er. Naar mijn mening is er duidelijk een globale coup aan de gang.

  Duitsland: Contactverbod geldt blijkbaar niet voor "vluchtelingen"

Enkele onbekenden en anomalieën

Sommige commentatoren hebben verklaard dat het virus niet bestaat, dat griep en zelfs hartaanvallen verkeerd zijn geclassificeerd als Covid-19. Er is ook veel bewijs dat het aantal Covid-sterfgevallen is overdreven met foutieve PCR-tests en het frauduleus toewijzen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen als Covid-19. Je moet je afvragen waarom ze bij elke gelegenheid proberen de gegevens te overdrijven en verkeerd voor te stellen. Tijdens een crisis proberen politici historisch gezien juist de risico’s te bagatelliseren.

Veel daarvan moeten we in gedachten houden als we naar het grote geheel kijken, maar een beginner moet zich misschien concentreren op wat we weten, niet op wat we niet weten. Niettemin moeten we het volgende in overweging nemen:

Oorsprong van Covid-19

De media hebben eindeloos gespeculeerd over waar en hoe dit virus is ontstaan. Van dierenmarkten tot laboratoria. Gezien alles wat ik heb gezien zou ik nu de mogelijkheid niet uitsluiten dat een virus opzettelijk is vrijgelaten, met medeweten van bovengenoemde om de reset na te streven.

Dit is in vele opzichten ondenkbaar, maar toch moet deze mogelijkheid nu deel uitmaken van onze zorgvuldige volgende stappen.

Covid-vaccins

Dit zal misschien de sleutel zijn tot wat er in de toekomst gaat gebeuren. Of het grote resetplan slaagt – of het leidt tot zijn ondergang en de gedwongen verwijdering van leiders.

De irrationele preoccupatie met vaccins kan grotendeels te maken hebben met winst, maar het kan een belangrijk onderdeel zijn van de agenda die in het spel is.

De ongeteste, experimentele vaccins in 2021 die ernstige bijwerkingen en onvruchtbaarheid dreigen te veroorzaken is verbazingwekkend en beangstigend. Vooral gezien de tijdlijn van 10 maanden van verkeerde voorstelling van zaken door regering en media, pseudowetenschap, angstzaaierij en regelrechte leugens.

Iedereen zou bang moeten zijn voor deze vaccins.

Bezwaren en vragen tegen het tegen-verhaal

Natuurlijk is er in 10 maanden veel gebeurd. Mensen hebben de neiging gebeurtenissen op zichzelf te zien en dan verder te gaan en te vergeten wat er eerder is gebeurd. Mensen zijn daarom verward en hebben vragen. Sommige van deze vragen heb ik mezelf aan het begin en tijdens mijn reis gesteld.

“De meeste regeringen nemen dezelfde anti-Covid-19 maatregelen, ze kunnen het toch niet allemaal mis hebben of in een samenzwering zitten?”

Dit is wat mij eerder verontrustte. We weten dat ze de verkeerde wetenschap volgen, ze vernietigen hun economieën en samenlevingen. Toch moet er een grens zijn aan voortdurende volslagen domheid.

Maar gezien de achtergrond, de invloed en het geld van miljardairs en hun controle over wereldwijde instellingen is het mogelijk te zien hoe dit in de loop der tijd is geïnfiltreerd in regeringen, een gecontroleerde media, tegenstrijdige wetenschappers en de rechterlijke macht.

Deze agenda is niet nieuw en is, zoals ik al zei, mogelijk al eerder geprobeerd. Voor mij was het uiteindelijk niet zo moeilijk om te aanvaarden dat deze infiltratie van het kwaad al vele jaren aan de gang is en dat we nu de realisatie en vervolmaking van dat plan zien.

“De Great Reset is zeker gewoon weer een samenzweringstheorie?”

Wel, nee, dat is het niet. Zoals ik hierboven al zei, het is een echte agenda. De vraag is of het een ‘geparkeerde’ is of een in uitvoering. Al het bovengenoemde bewijs suggereert dat het nu in volle gang is.

“Mensen zullen niet accepteren dat hun rijkdom wordt geconfisqueerd of herverdeeld. Waarom zouden onze regeringen sociale kredietsystemen en communisme willen invoeren?”

Als Boris Johnson vanavond op TV zou aankondigen ‘u zult niets bezitten en gelukkig zijn’, zouden er natuurlijk rellen uitbreken. Dit is de reden waarom de reset wordt doorgevoerd op de manier waarop dat gebeurt, onder het mom van een crisis.

In wezen hebben de meeste wereldleiders en politici geen principes of overtuigingen. In deze context zou een wereldwijde agenda als deze niet echt een groot probleem zijn, omdat de top 1% niet onder het communisme zou vallen. Wij wel.

  Te veel medische schandalen: Fransen sceptisch over Corona-vaccinatie

Het is dus niet moeilijk om na veel planning, met het gezelschap dat ze houden, hun machtswellustige neigingen, diverse stimulansen, in te zien hoe onze leiders gewillig of met tegenzin de macht hebben afgestaan aan de globalisten.

“Het is onmogelijk dat de regering, media, wetenschappers en verplegers allemaal liegen over de huidige pandemie.”

Nee, ze liegen niet allemaal. Sommigen zijn medeplichtig, sommigen weten of vermoeden iets maar zijn te bang om zich uit te spreken en velen weten waarschijnlijk niet wat er aan de hand is en wat de bredere agenda is. Het grootste deel hiervan is het belangenconflict, zoals het bevorderen of behouden van de carrière.

Ook angst, algemene propaganda, valse gegevens en afleiding. Dit alles veroorzaakt verwarring, groepsdenken en tunnelvisie. Al deze factoren in de mix kunnen de illusie wekken dat de bovenstaande allemaal liegen, of helemaal niet. Mensen worden gecontroleerd door een combinatie van het bovenstaande. In wezen is het vergelijkbaar met hoe Nazi-Duitsland erin slaagde zoveel steun van de bevolking te vergaren.

PCR en proportie – de dodelijke argumenten

Ofwel wanneer iemand met wie ik praat meer overtuiging nodig heeft, ofwel gewoon om af te ronden, introduceer ik twee moordargumenten.

Ten eerste PCR, dat hier al tot vervelens toe is besproken. De test is wetenschappelijk onbruikbaar voor het opsporen van Covid-19 en gezien het feit dat alle maatregelen en de hele aanpak gebaseerd zijn op deze test en op “gevallen” en niet op mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of sterven aan directe Covid-19, valt het kaartenhuis op een hoop.

U kunt dus tegen uw familie of vriend zeggen: sommige delen van het tegen-verhaal zijn misschien betwistbaar, maar hoe kunt u ook maar het minste vertrouwen hebben in het officiële verhaal als u een veel grotere kans hebt op een diagnose door een munt op te gooien?

Evenzo is een andere factor, proportionaliteit die verloren is gegaan in de stormloop op angstzaaierij, afleiding en misleiding. Proportionaliteit is voor iedere probleemoplosser vanaf het begin duidelijk als basis voor een basale kosten-baten analyse, die de regering tot op de dag van vandaag niet heeft uitgevoerd.

Denk aan ruwweg 60.000 Britse sterfgevallen (het totaal “sterfgevallen binnen 28 dagen na positieve test” sinds maart is 89.860 bij publicatie, volgens PHE – red.), met een gemiddelde sterfteleeftijd van 82, door of met Covid-19, tegenover miljoenen banen die verdwijnen, de economie die wordt verkloot, gesloten scholen, geannuleerde medische behandelingen voor kankers etc en geestelijke gezondheidsproblemen die de pan uit rijzen.

Lord Sumption, de grootste juridische geest in het Verenigd Koninkrijk, had het al vroeg door. Maar je hoeft echt geen genie te zijn om dat in januari 2021 uit te werken.

Instinct

Tot slot, als de persoon aan wie je dit uitlegt de argumenten op basis van de informatie en het bewijs verwerpt, vraag hem dan wat zijn instinct hem zegt.

Hebben ze het gevoel dat er iets mis is of dat er iets sinister op de achtergrond speelt? Zijn ze in ontkenning, vaak een van de emoties die voorafgaan aan het besef? Stel de vraag en laat ze het voor zichzelf uitzoeken.

Samenvatting

Ik zou niet willen suggereren dat iemand dit allemaal op oudere familieleden en jongeren afschuift.

Maar als je voortdurend door familieleden of vrienden gevraagd wordt om delen van het officiële verhaal te weerleggen als het op tv verschijnt, is het een optie om het op de bovenstaande manier uit te leggen, zonder de onderbrekingen van Piers Morgan.

Het zou hen kunnen helpen om eindelijk verder te gaan met hun denken en besef en woede te ontwikkelen – de twee ingrediënten die nodig zijn om de Great reset te elimineren en als een mogelijke extra bonus, Morgan.

Merkel en de EU bevestigen: Corona dient de Great Reset

Vorig artikelWanhopige Israëlische politica: “Het is een heel, heel, heel enge situatie”
Volgend artikelCNN bevestigt: vrijheden zullen ook tijdelijk zijn voor gevaccineerden tegen het Coronavirus
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  1. Een man met Asperge verdient veel geld, krijgt veel macht, wordt een zg. weldoener, krijgt waanstoornis, ‘koopt’ een schare en dan krijg je dit….Just follow the money.

  2. Morgen is het stemmen, en NL stemmers zijn stom stemvee, en te laf om een echte demo uit te voeren; dus links zal wel weer winnen, en de weg naar totale zelfvernietiging wordt waarschijnelijk door gezet.

    De onnozelheid van de stemmers en de kwaadaardigheid en bekrompenheid van links hebben onmeetbare hoogten bereikt.

    Ik ben blij dat ik niet meer jong ben; om te groeien in die geschapen en nodeloze achtelijkheid gaat een hoge prijs kosten.

  3. De domme meerderheid van de kiezers gaat haar eigen vrijheid, welvaart en veiligheid verkwanselen.
    Men kan wel kiezen om in een dictatuur terecht te komen maar men kan niet kiezen om er terug uit te geraken.

  4. Vanaf Louis Pasteur uit de 19e eeuw was al bekend dat Pasteur loog en dat de besmettingstheorie ook niet waar was. Dus een “Virus” bestaat niet en dat is wetenschappelijk onderbouwd door Dr. Stefan Lanka. Er hoeven verder geen woorden over vuil gemaakt worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in