Op grond van feiten die nu openbaar zijn gemaakt, is het duidelijk dat de VS en de NAVO zich klaarmaken voor een massale militaire tegenaanval tegen de Russische strijdkrachten in Oekraïne. Uitgaande van het idee dat het een paar maanden duurt om logistiek, hardware en personeel op te bouwen, lijkt de waarschijnlijke tijdlijn voor deze tegenaanval rond de tijdspanne juli / augustus te liggen, schrijft Healthranger.

Bedenk dat de overkoepelende context van dit alles het plan is om de mid-terms van 2022 te annuleren door Amerika vóór november in een wereldoorlog te storten, vergezeld van een binnenlandse politiestaat / staat van beleg reactie die nu een echt Ministerie van Waarheid omvat, gerund door Homeland Security (DHS). Een deel van de informatie die de komende tegenaanval ondersteunt, omvat de recente onthulling dat militaire pilotencadetten uit Oekraïne in maart in het geheim naar de Verenigde Staten zijn overgebracht om daar een intensieve F-16 gevechtspilotenopleiding te volgen, ter voorbereiding op inzet tegen Rusland. Wij hebben begrepen dat Oekraïense militaire teams ook een soortgelijke opleiding in artillerie- en tankbesturing volgen. Doorgewinterde militaire waarnemers wijzen er terecht op dat je een effectieve F-16 gevechtspiloot niet in een paar maanden kunt opleiden (evenmin als een tankcommandant, enz.), maar dit spreekt alleen maar van de wanhoop van de VS / NAVO / Oekraïense pogingen om bijna alles naar de Russen te gooien in een poging om de schijnbaar onstuitbare, slijpende opmars van Russische troepen door Zuid-Oekraïne te stoppen. Kaart van 2 mei 2022 van de Russische controle in Oekraïne via LiveUAmap.com:

Klik voor groot.

Naast het bovenstaande is het ook duidelijk dat de VS/NAVO-troepen van plan zijn een valse-vlag-operatie in Oekraïne in elkaar te flansen – waarbij waarschijnlijk chemische wapens betrokken zijn – om zo de interne rechtvaardiging in gang te zetten om VS-troepen rechtstreeks tegen de Russische troepen in Oekraïne in te zetten. Congreslid Adam Kinzinger heeft een “Oekraïne-oorlogsresolutie” ingediend waarin precies dit escalatieplan staat. De timing van de chemische “valse vlag” zal waarschijnlijk ergens in juni zijn, zodat de Amerikaanse media de verontwaardiging en de anti-Rusland haat kunnen opkloppen – want de voornaamste taak van de media is tegenwoordig om de goedgelovige schapen haat en onverdraagzaamheid bij te brengen – tot het punt waarop het Amerikaanse volk om de Derde Wereldoorlog schreeuwt. Geheel in de lijn van de gemanipuleerde verontwaardiging zullen de Amerikaanse Senatoren en Leden van het Huis oproepen tot een oorlogsverklaring aan Rusland, en dat zal weerklinken bij de criminele cabal die het nep-toneel van het Oval Office van het Witte Huis bestuurt, van waaruit nep-president Biden verklaart in welke staat van verwarring dan ook hij zich op die bewuste dag bevindt. Tegen juli of augustus, zo lijkt het, zullen wij in een regelrechte Derde Wereldoorlog tegen Rusland terechtkomen, met Amerikaanse troepen en wapens in Oekraïne, die het zullen opnemen tegen de veel beter uitgeruste Russische strijdkrachten, die zeer korte aanvoerlijnen naar Rusland hebben, vergeleken met de extreem lange aanvoerlijnen van de VS naar West-Oekraïne (waarvoor men de Atlantische Oceaan en heel West-Europa moet oversteken, en dan op de een of andere manier door de opgeblazen spoorwegen en vernielde bruggen van Oekraïne moet navigeren, terwijl ze zwaar onder vuur liggen van Russische luchtmacht en raketten).

Amerika zal zeer waarschijnlijk infrastructuurdoelen in Rusland trachten te treffen

Als de tegenaanval tegen Rusland op gang komt, is het zeer waarschijnlijk dat de strijdkrachten van de VS en de NAVO pogingen tot raketaanvallen, drone-aanvallen of bombardementen zullen ontketenen die gericht zijn op infrastructuurinstallaties in Rusland. Het hoofddoel zal zijn de binnenlandse aanvoer van brandstof, staal, munitie, enz. in Rusland af te snijden. Maar deze zet zou duidelijk voor Rusland een grens overschrijden, en Rusland dwingen te beseffen dat deze westerse oorlog een existentiële bedreiging is voor het voortbestaan van Rusland als natie. Dit besef wordt alleen maar versterkt door de verklaringen van hoge Amerikaanse ambtenaren van het Pentagon, dat zij opzettelijk proberen Rusland te verzwakken en het vermogen van Rusland om ooit nog oorlog te voeren, te vernietigen. Rusland zal dus snel tot de conclusie komen dat het zijn vergeldingsaanvallen zal moeten escaleren tot iets meer dan alleen kruisraketten en artillerie. Hoewel wij de gedachten van Poetin niet kunnen lezen, lijkt het waarschijnlijk dat hij zich al gerealiseerd heeft dat hij vroeg of laat de aanvoerketen van de VS moet uitschakelen om de stroom van wapens (en militaire training) naar Oekraïne vanuit de Verenigde Staten te stoppen. Interessant is dat de VS nu China met economische sancties dreigen als China wapens aan Rusland levert. Volgens de VS kan dus alleen Oekraïne van wapens worden voorzien, maar nooit Rusland.

  De Russische oorlogsstrategie is totaal anders dan wij denken

Waarom Rusland waarschijnlijk de voorkeur zal geven aan een EMP vergeldingsaanval tegen de VS en de NATO naties

Rusland heeft enorm superieure ICBM-systemen, zoals de nieuwe SARMAT-2 raket met tot 15 MIRV’s en hypersonisch glijprojectielen vermogen (HGV). Dit betekent dat Rusland de mogelijkheid heeft om één enkele ICBM te lanceren waarmee in één keer een nucleaire aanval op 15 Amerikaanse steden kan worden uitgevoerd, met weinig tot geen kans op onderschepping door de verdedigingsmacht van de VS. Een kernaanval in de open lucht op het noordelijk halfrond zou echter het hele halfrond besmetten met radioactieve fall-out. Vanuit het standpunt van Rusland is een “veiliger” optie de ontploffing van een EMP-wapen op grote hoogte, dat het Amerikaanse elektriciteitsnet vernietigt en de Verenigde Staten in chaos en ineenstorting stort. Zo’n EMP aanval zou Amerika’s militaire bevoorradingsketen volkomen uitschakelen en tegelijkertijd iets in de orde van grootte van 90% burgerslachtoffers binnen 1-2 jaar bereiken, volgens eerdere analyseverslagen van de regering. Rusland weet toch zeker wel dat Amerika’s elektriciteitsnet nog niet tegen EMP gehard is, en dat Amerika’s financiële systeem, voedselbonnen, communicatie, brandstofleveranties en bijna al het andere afhankelijk zijn van het functioneren van het elektriciteitsnet. Een EMP aanval is dus de meest efficiënte manier voor Rusland om Amerika uit te schakelen en de natie eventueel in een tijd van oorlog in te laten storten.

Als u dit eenmaal beseft, beseft u ook dat EMP-wapens ook gebruikt zouden kunnen worden tegen NAVO-naties, zoals het Verenigd Koninkrijk. Een EMP aanval tegen Londen – of Parijs, of Berlijn – zou de hele natie in duisternis en instorting storten. Wij geloven dus dat EMP-wapens het eerste aanvalswapen zullen zijn dat Rusland verkiest als vergelding tegen NAVO- en VS-troepen die infrastructuurdoelen in Rusland treffen (mocht dat gebeuren). Wij bidden dat dit nooit zal gebeuren, maar het lijkt erop dat Biden en zijn krankzinnige handlangers de Verenigde Staten opzettelijk in dit scenario duwen.

Het “geheime wapen” van Rusland om in reserve te houden: Onderzeese nucleaire drones die een radioactieve vloedgolf zouden kunnen ontketenen tegen de VS of het VK

U zou kunnen denken dat Rusland nooit EMP-wapens zou gebruiken, omdat zij bang zouden kunnen zijn voor nucleaire represailles van de VS of het VK. Toch heeft Rusland een ander geheim wapen in reserve, dat als een belangrijk hefboommiddel zou kunnen worden gebruikt om nucleaire vergeldingsacties van westerse naties te voorkomen: De onderwaterdrones met 100+ megaton kernkoppen. Deze onderwaterdrones zijn, volgens meerdere berichten, reeds voor de kusten van de VS (Oostkust) en het VK gepositioneerd, in afwachting van detonatiecommando’s via laagfrequente satelliet-communicatie. Het is algemeen bekend dat deze wapens 100 Megaton kernkoppen dragen, maar mij is verteld dat Rusland in feite 200 en zelfs 300 Megaton kernkoppen in deze eenheden heeft. Eenmaal tot ontploffing gebracht, ontketenen deze wapens een vloedgolf van radioactief oceaanwater, waardoor kuststeden overspoeld worden en de regio voor minstens drie eeuwen onbewoonbaar wordt. Met één detonatie zou Rusland Washington D.C., New York City (Wall Street), militaire havens in Virginia en andere grote steden langs de Oostkust kunnen vernietigen. Een Russisch tv-station schept nu zelfs openlijk op over dit vermogen. Zoals ZH meldt: Een recent Russisch staatstelevisieprogramma heeft in het hele Verenigd Koninkrijk verontwaardiging gewekt en de krantenkoppen gehaald, nadat een televisiepresentator een gesimuleerde demonstratie liet zien van hoe de kernonderzeeërs van de Russische marine het Verenigd Koninkrijk met gemak zouden uitschakelen. “Hij nadert zijn doel op een diepte van 1 km met een snelheid van 200 km/u. Deze onderwaterdrone is met geen mogelijkheid te stoppen. De kernkop die erop zit heeft een kracht van wel 100 megaton.” “De ontploffing van deze thermonucleaire torpedo bij de kustlijn van Groot-Brittannië zal een gigantische tsunamigolf van wel 500 m hoog veroorzaken.” Vervolgens zei hij dat het Verenigd Koninkrijk in “een radioactieve woestijn” veranderd zou kunnen worden, in het meest provocerende moment van het programma: “Zo’n spervuur alleen al brengt ook extreme doses straling met zich mee. Als het over de Britse eilanden is gegaan, zal het wat er nog van over zou kunnen zijn in een radioactieve woestijn veranderen.”

Dergelijke opschepperige beweringen op de Russische televisie zijn echter niet louter overdrijving. Rusland heeft de wapens om dergelijke beweringen te staven, en die wapens staan zeer waarschijnlijk al gepositioneerd voor de kusten van de VS en het VK, als voorbereiding op precies zo’n scenario.

  Lavrov vergelijkt het beleid van de NAVO met Hitlers "Drangs nach Osten"

Lik op stuk – Een mogelijke tijdlijn van hoe de escalatie gebeurt

(Begin februari 2022) Oekraïne bereidt een massale militaire aanval voor op de regio Donbas om de opstand voor zelfbestuur van de pro-Russische gebieden in het zuidoosten van Oekraïne te vernietigen. (22 februari 2022) Rusland erkent de onafhankelijkheid van die afgescheiden staten en bereidt zich voor op een invasie in Oekraïne om die streken tegen de Oekraïense agressie te verdedigen. (Maart, 2022) VS en NAVO beginnen Oekraïense militairen op te leiden om NAVO-hardware, zoals F-16 gevechtsvliegtuigen, te bedienen. Zware economische massavernietigingswapens ontketend tegen Rusland. (April, 2022) Rusland realiseert zich dat het all-in is en begint met het veroveren van grondgebied in Zuid-Oekraïne, het dringt op in de richting van Odessa, terwijl het overgebleven personeel in het Oekraïense leger wordt weggemalen. (Mei, 2022) De massale militaire opbouw van troepen, tanks, artillerie en logistiek versnelt in Oost-Polen, een verzamelplaats voor de komende tegenaanval. Het volgende zijn schattingen van toekomstige gebeurtenissen, onder voorbehoud van correcties naarmate de werkelijkheid zich ontvouwt… (Juni, 2022) De NAVO en de VS voeren een valse vlag met chemische wapens in Oekraïne om Rusland de schuld te geven en escalatie tot de Derde Wereldoorlog te rechtvaardigen. (Juli of Augustus, 2022) De NAVO en de VS lanceren een tegenoffensief tegen de Russische strijdkrachten in Oekraïne, maar zij laten ook bommen en raketaanvallen los op infrastructurele doelen in Rusland (zoals olieraffinaderijen). (Augustus of september, 2022) Rusland neemt vergeldingsmaatregelen tegen de NAVO-aanvallen door EMP-wapens te lanceren tegen de VS en de NAVO-landen, met name gericht tegen het VK. (September / oktober, 2022) Mogelijkheid dat de VS en West-Europa in duisternis worden gedompeld. Totale chaos. Militaire staat van beleg. Verkiezingen afgelast. De VS reageren door te dreigen met kernaanvallen op Rusland. Rusland dreigt in de tegenaanval met onder water-drones met kernbommen, die een nucleaire vloedgolf kunnen ontketenen. (Oktober / November, 2022) Het laat zich raden wat hier gebeurt… als het hoofd niet koeler wordt, kunnen wij nog vóór eind 2022 in een wereldwijde thermonucleaire uitwisseling met Rusland terechtkomen. Iedereen verliest. Want de VS en de NAVO-landen worden geleid door incompetente debielen die deel schijnen uit te maken van een wereldwijde doodcultus die eigenlijk naar een kernoorlog verlangt.

  Oekraïne en Rusland zijn het eens - Rusland vecht tegen de NAVO

Het leger van de VS is geen partij tegen Rusland

Relevant voor dit alles is het droevige feit dat de Verenigde Staten hun militaire capaciteiten, moreel en paraatheid enorm overschatten. Onder de controle van libertaire generaals van het Pentagon en van een sissypants soyboy leiderschap, is de cultuur van het Amerikaanse leger zelf verschoven van een mannelijke, can-do houding van ruige strijders naar een transgender landschap van homofiele helikopterbemanningen en travestiete sneeuwvlokjes, die nog maar een schaduw zijn van wat het Amerikaanse leger tien jaar geleden was. Nu hebben wij steeds minder “soldaten” en steeds meer techno-toys (zoals zelfmoord-drones) die bestuurd worden door gamers en te zware bedieners die nauwelijks een lichamelijk onderzoek kunnen doorstaan. Zodra deze technologie aan de Amerikaanse strijdkrachten ontnomen is – wat gemakkelijk bereikt kan worden met EMP-wapens – hebben de overblijvende militairen een sterk verminderde doeltreffendheid, omdat zij grotendeels onbekwaam zijn om echt te vechten (u weet wel, met geweren en laarzen op de grond). Hoewel wij onze soldaten en veteranen in actieve dienst steunen, is de trieste waarheid dat zij niet kunnen tippen aan het doorzettingsvermogen en de fysieke capaciteiten van de soldaten uit het Tweede Wereldoorlog-tijdperk (en de Amerikaanse mariniers), die met een geweer en een telescoop bijna alles konden bereiken. De soldaten van Rusland zijn het echte werk: Robuust, vastberaden en nu goed ervaren in slagveldmanoeuvres. Zij hebben geen geavanceerde technologie nodig om een doeltreffende strijdmacht te zijn, wat betekent dat de Russische soldaten ook zonder technisch zware wapens nog macht kunnen uitoefenen. Dit betekent dat Rusland een verwoestend voordeel heeft van veerkracht en robuustheid, dat gewoon niet meer terug te vinden is in de libtard-cultuur van het Amerikaanse Pentagon en zijn steeds meer vervrouwelijkte strijdkrachten. Intussen worden de meest capabele pro-Amerikamannen in het leger in razend tempo gezuiverd, waardoor zij uit de militaire rangen verdwijnen en de overgebleven strijdkrachten in de richting gaan van het snowflakisme en van zeurderige teefjes die al “getriggerd” worden bij het zien van de Amerikaanse vlag! Denk eraan: Het Pentagon wordt geleid door generaals die de Amerikaanse vlag haten en alles waar Amerika voor staat. Denkt u dat de strijdkrachten die zij controleren klaar zullen staan om voor Amerika te vechten en de Derde Wereldoorlog te winnen? Bij lange na niet. De libtards haten Amerika allemaal en willen het zien mislukken. Zeg wat u wilt over Poetin, maar Poetin haat Rusland niet. Hij probeert niet de Russische cultuur te ontmantelen. En hij is ook geen sissypants soyboy. In tegenstelling tot Biden is Poetin een intelligent genie, en hij is op dit moment de onbekwame, bijna mentaal achterlijke “president” van de VS en zijn hele regime van Amerika-hatende gekken en sociopaten aan het overmanoeuvreren.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Let op: Ze leggen ALLEMAAL het fundament … Wij zijn in gevaarVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSterke stijging van het sterftecijfer door alle oorzaken in het derde en vierde kwartaal van 2021 in Cyprus!
Volgend artikelKijk hoe Europarlementariër het hele Covid-beleid in 5 minuten vernietigt: “Tijd voor zeer onaangename vragen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. (VS / NAVO bereiden zich voor op tegenaanval tegen Russische strijdkrachten in juli of augustus)

  Tuurlijk dat weten ze natuurlijk van te voren, hoe en wanneer er een aanval komt.
  Allemaal bangmakerij. Als er al een aanval komt, dan is het over en uit !!

 2. NATO EU WEF
  wij hebben te maken met politici tech en media welke zijn gecapituleerd aan Davos
  in naam der democratie is het westen hypocrieter dan ooit!
  onze privacy veiligheid en vrijheid gaan verloren!

 3. Bij iedere oorlog waar Amerika aan deel wilde nemen gebruikte ze een fase flag operatie : Vietnam oorlog de False flag Golf van Tonkin : WW2 Pearl Harbor : Oorlog met Irak de massavernietigingswapens die er niet waren : Afghanistan oorlog 9/11 .
  Ik en vele met mij zijn er vrij zeker van dat Amerika MH17 hebben gepland en het Oekraïne uit hebben laten voeren.

  Er is totaal geen enkel bewijs dat een buk het vliegtuig uit de lucht heeft geschoten. Ik heb nog steeds de getuigenverklaring van ooggetuigen die gevechtsvliegtuigen in de buurt van MH17 hebben zien vliegen. Dat hele MH17 stinkt aan alle kanten en hangt van knip en plakwerk van YouTube video’s aan elkaar.
  Er is niets meer over van het zogenaamde bewijs. Zelfs Malaysia gelooft het vonnis niet maar die worden gechanteerd door Amerika.

  • Als de Russen gedwongen worden te reageren op een NAVO/VS provocatie, dan zou dat van die onderwater kernbom goed mogelijk kunnen zijn. Strategisch gezien helpt het de zaak om van Engeland af te komen, de VS te raken dmv NYC (wat Nostradamus ook al voorspelde – ’the new city goes up in flames’) en Israel weg te vagen. Dat is goede opschoning. Als de EU dit niet stopt, dan zou het zo wel eens kunnen gaan lopen… het lijkt me alsnog stug, maar het is ook niet te voorspellen hoe knettergek de EU-NAVO debielenkudde gaat worden.
   Wegwezen uit NL!

 4. Ik denk idd dat de Nato zo stom is conventioneel aan te vallen. Roemenie, Polen, England,USA willen dat ook.

  Simpelste voor de russen is dan idd de hoofsteden van de aanvallers in as te leggen.
  Dat kalmeert.

  USA waant zich veilig vanwege afstand. Dat is met de onderzee boten een illusie.
  Maar dat landje dat niet eens BLM onder controle kan krijgen, en daardoor grote steden in anarchie laat afglijden (nog steeds) en een dementerende pedo als president heeft, met pedo zoon….wat kan je daar van verwachten?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in