In een wereld die steeds meer gevormd wordt door schimmige figuren en clandestiene bijeenkomsten, ontpopt het World Economic Forum (WEF), aangevoerd door Klaus Schwab, zich als een formidabele architect van een toekomst waarin nationale grenzen vervagen en de stemmen van de niet-gekozenen het luidst weerklinken in de zalen van de macht.

Dit verhaal duikt in de donkere onderbuik van het mondiale bestuur, waar de invloed van het WEF veel verder reikt dan zijn publieke missie en lange schaduwen werpt over de essentie van democratie en soevereiniteit, schrijft The Exposé.

Inleiding tot een nieuwe orde

In de schaduw van de Zwitserse Alpen heeft het World Economic Forum zich sinds de oprichting in 1971 ontwikkeld tot een machtscentrum waar mondiale elites samenkomen om de blauwdruk van een nieuwe wereldorde op te stellen. Opgericht door Klaus Schwab, een zowel geprezen als verguisd figuur, is het WEF zijn oorspronkelijke economische focus ontgroeid tot een kolos die de samenkomst van politieke, zakelijke en academische leiders orkestreert om de toekomst te ontwerpen. Te midden van deze transformatie rinkelen alarmbellen over de erosie van nationale soevereiniteit, waardoor we de clandestiene rol van het WEF in het vormgeven van een mondiaal bestuursmodel dat ten goede komt aan enkelen ten koste van velen, onder de loep moeten nemen.

Klaus Schwab: De marionettenspeler in Genève

Klaus Schwab, het brein achter het WEF, houdt de touwtjes van de wereld in handen vanuit zijn bolwerk in Genève en oefent invloed uit die continenten overschrijdt en regeringen penetreert. Onder zijn leiding zijn de jaarlijkse bijeenkomsten in Davos synoniem geworden voor geheimzinnigheid en elitaire consensusvorming, waar de agenda’s niet worden bepaald in de open zalen van de democratie, maar in gesloten kamers en gefluisterde gesprekken. Schwab’s visie van een samenhangende wereldwijde samenleving wordt ontsierd door het spookbeeld van een verenigde elite, die voorwaarden en beleid dicteert dat haar belangen dient en zich voordoet als wereldwijde verbeteringsinitiatieven.

De invloedrijke instrumenten van het WEF

Achter de opzichtige façade van zijn jaarlijkse bijeenkomsten, opereert het WEF met verraderlijke middelen, waarbij het zijn tentakels in nationale regeringen zet via programma’s als de Young Global Leaders. Dit initiatief, gehuld in leiderschapsontwikkeling, is een fabriek voor het produceren van loyalisten aan het credo van het WEF en zorgt ervoor dat de toekomstige leiders van soevereine naties de globalistische agenda van het Forum onderschrijven. De infiltratie is stil maar snel, want deze gezalfde personen stijgen op naar machtsposities en dragen de zaden van Schwabs visie met zich mee, klaar om te ontkiemen in het hart van regeringen wereldwijd.

In de labyrintische gangen van de wereldmacht oefent het World Economic Forum (WEF) zijn invloed uit door middel van een zorgvuldig samengesteld arsenaal aan instrumenten die ontworpen zijn om zijn agenda diep in het weefsel van het wereldbestuur te verankeren. Deze expansie werkt diep in op de veelzijdige strategieën die het WEF gebruikt om zijn bereik uit te breiden buiten de jaarlijkse bijeenkomsten in Davos, waarbij het op subtiele wijze de politieke, economische en sociale landschappen over de hele wereld hervormt.

  Hoe de oorlog tegen boeren een hongersnood kan veroorzaken

Strategische initiatieven en partnerschappen

De kern van de invloed van het WEF ligt in zijn vermogen om krachtige allianties in verschillende sectoren te smeden. Door middel van strategische initiatieven die gericht zijn op kritieke gebieden zoals klimaatverandering, cyberveiligheid en gezondheidszorg, creëert het WEF platforms voor samenwerking die leiders van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aanspreken. Deze initiatieven bepalen vaak de agenda voor wereldwijde actie en stemmen deze subtiel af op de visie van het WEF. Door deze sectoroverschrijdende partnerschappen te orkestreren positioneert het WEF zichzelf als een onmisbaar knooppunt in het netwerk van wereldwijd bestuur, dat de richting aangeeft voor beleid en investeringen zonder formele autoriteit uit te oefenen.

Het schaduwkabinet: WEF-alumni aan de macht

Het idee van een “schaduwkabinet” bestaande uit alumni van het World Economic Forum (WEF) in machtsposities is niet louter speculatief; het is een uiting van de verstrekkende invloed van het Forum over de hele wereld. Deze elitekader van leiders, gevormd in de wandelgangen van Davos en de klaslokalen van het Young Global Leaders (YGL) programma, is opgeklommen tot belangrijke functies in regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, en oefent aanzienlijke invloed uit op de richting van het wereldwijde beleid en bestuur. Deze uitbreiding verkent de diepgang en implicaties van het alumninetwerk van het WEF, terwijl zij zich een weg banen door de wandelgangen van de macht en de agenda van het Forum verankeren in de structurele structuur van wereldwijd leiderschap.

De alumni van het WEF: Wereldleiders met een gemeenschappelijk credo

Het WEF is er opmerkelijk in geslaagd om zijn alumni in strategische functies over de hele wereld te plaatsen. Deze mensen, die in aanraking zijn gekomen met de ethiek van wereldwijde samenwerking en bestuur van het WEF, dragen een reeks idealen en prioriteiten met zich mee die vaak nauw aansluiten bij de doelstellingen van het Forum.

Of het nu gaat om de implementatie van beleid dat wereldwijde belangen boven nationale belangen stelt, de bevordering van economische globalisering of de verdediging van milieu- en sociale initiatieven die de agenda van het WEF weerspiegelen, de invloed van deze alumni is voelbaar in de beleidsverschuivingen en initiatieven die ze ondersteunen.

  WEF lanceert "zeer sinister" digitaal paspoort - ja, uw bloed zal nodig zijn

Het bereik van het alumninetwerk van het WEF is zowel diepgaand als verontrustend, met sleutelfiguren in de internationale politiek die de sporen dragen van hun Davos-indoctrinatie. Van Emmanuel Macron in Frankrijk tot Justin Trudeau in Canada, deze leiders, ooit geprezen als voorbodes van verandering, worden er nu van beschuldigd marionetten te zijn die dansen naar de pijpen van Schwabs orkestratie. In de Verenigde Staten wordt gefluisterd dat de gangen van de regering Biden bezaaid zijn met discipelen van het WEF, waardoor de grenzen tussen gekozen bestuur en mondiaal bestuur bij volmacht verder vervagen.

In de schimmige wandelgangen van de mondiale invloed komt het Young Global Leaders (YGL) programma van het World Economic Forum naar voren als een zorgvuldig ontworpen smeltkroes voor de elite, een kweekvijver voor een nieuwe klasse van heersers in een wereld die steeds meer een dystopische ondertoon krijgt. Dit initiatief, dat zich richt op de knapste jonge geesten in verschillende domeinen – het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld en daarbuiten – dient niet alleen om de dringende uitdagingen van onze tijd aan te pakken, maar eerder om een toekomst te boetseren waarin de macht geconcentreerd is in de handen van degenen die geïndoctrineerd zijn met een enkelvoudige, globalistische visie.

Architecten van het verleden: Het fundament van controle

Het YGL programma legde in zijn beginjaren in stilte de basis voor een ingewikkeld web van invloed, door individuen te selecteren die later sleutelposities zouden gaan bekleden binnen de mondiale elite. Deze vroege cohorten, geprezen om hun bijdragen aan technologie, financiën en politiek, waren de voorhoede van een stille revolutie en stuurden op subtiele wijze de koers van de menselijke vooruitgang in de richting van de doelen die hun weldoeners hadden gesteld. Figuren als Jack Ma en Sheryl Sandberg waren, onder het mom van innovatie en leiderschap, instrumenteel in het weven van het digitale weefsel dat nu de wereld omhult en ons bindt in een netwerk van bewaking en afhankelijkheid dat ooit het rijk van science fiction was.

Architecten van het heden: De Nieuwe Orde

Vandaag de dag is het YGL-programma geëvolueerd, of misschien beter gezegd, heeft het zijn ware bedoeling onthuld – een meedogenloos streven naar een wereld die niet door velen wordt geregeerd, maar door een paar uitverkorenen. De huidige generatie Young Global Leaders staat in de voorhoede van deze nieuwe orde, als voorvechters van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid, maar achter hun nobele doelen gaat een diepere agenda schuil. Onder de vlag van klimaatactie en gelijkheid pleiten ze voor beleid dat de nationale soevereiniteit verder uitholt en pleiten ze voor een verenigd wereldbestuur dat de achterhaalde begrippen van democratie en vrijheid overstijgt.

  Hoe is dat gebeurd?

Individuen als Greta Thunberg en Sanna Marin zijn de gezichten van deze beweging. Ze belichamen de deugden van jeugd en vooruitgang en leiden de massa naar een toekomst waarin individuele keuzes worden geofferd op het altaar van collectieve redding. Hun opkomst is geen toeval maar eerder een bewijs van het succes van het YGL programma in het vormen van leiders die de publieke opinie en het beleid kunnen beïnvloeden met de gratie van een dirigent die een orkest leidt.

De overgang van de architecten van het verleden naar de architecten van het heden binnen het YGL programma is een verhaal dat doordrenkt is van dystopische realiteit. Het is een verhaal over hoe de zoektocht naar een utopische toekomst de weg heeft vrijgemaakt voor een tijdperk van ongeëvenaarde controle, waarin de idealen van democratie en nationale identiteit zijn ondergedompeld in de opkomende vloed van mondiaal bestuur.

Dit kader van jonge leiders, uitgekozen en gevormd naar het beeld van hun voorouders, staat klaar om een wereld te erven waarin de grenzen tussen leiderschap en heerschappij vervagen en een nieuw tijdperk van verlichting wordt ingeluid, overschaduwd door het spook van tirannie. In deze toekomst zijn de YGL’s niet slechts influencers, maar architecten van een nieuwe wereldorde, waarin de velen worden geleid door de weinigen, onder het toeziend oog van hen die ooit droomden van een wereld die is herschapen.

Conclusie: Het dimmende licht van soevereiniteit

Terwijl het World Economic Forum zijn schaduw over mondiale zaken blijft uitbreiden, wordt het concept van nationale soevereiniteit en democratisch bestuur aangevallen.

De dystopische visie van het WEF van een wereld geregeerd door de elite, voor de elite, daagt de basisprincipes van zelfbeschikking en publieke verantwoording uit.

In deze donkere tijden is de oproep tot actie niet voor engagement of hervorming, maar voor het terugwinnen van stem en macht door de mondiale burgerij, om te voorkomen dat ze in een wereld terechtkomen waarin enkelen over velen heersen en het licht van de democratie wordt gedoofd door de schaduw van Klaus Schwab en zijn World Economic Forum.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

“Langzaam maar zeker zal het volk wakker worden en dat is waar deze plutocratische elites het meest bang voor zijn”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVon der Leyen belooft de Europeanen “veel leed” vanwege de hulp aan Oekraïne
Volgend artikelMeer overpeinzingen over het falende Britse leger en de nutteloze Amerikaanse bombardementen op Iraanse proxies
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. De beelden van de live executie van Ceauşecu en zijn vrouw staan mij nog vers op de plaat.
  Dat deze gang van zaken zich mogen herhalen voor de leden van het WEF en dat de wereldwijd betrokken figuren in de rij mogen aansluiten terwijl Klaus toeziet op het hele gebeuren en als hekkesluiter het feest mag afronden. Justice for all! Die dag mag ingaan als een wereldvrededag, de dag van de verlossing.

  • De Securitate van destijds ontsprong voor het merendeel echter de dans.
   Ook de ” gevluchte” nazi’s uit WW2 ontliepen voor een groot deel hun straf en mochten verder in de VS of Argentinië.
   De bekende koppen van toen en nu zijn slechts de gangmakers.
   De uitvoerders waren/zijn dodelijker.

   • Wie ging om de zoveel tijd op berenjacht met Ceau​sescu (cédille lukt niet) in de Karpaten? Schurk & ​’dierenvrind​’ Bernhard van Lippe-B. Hoe minder ‘democratisch’ een regime, des te meer voelde hij zich op zijn gemak. Van Lippe kwam graag over de vloer bij massamoordenaars als Soeharto (1921 – 2008) van Indonesië en Mobutu (1930 – 1997) van Zaïre.
    Tijdens het staatsbezoek van Juliana (van der Grift) en Bernhard in 1975 aan Roemenië wilde minister van Buitenlandse zaken Max van der Stoel (1924 – 2011) het koninklijk paar niet vergezellen vanwege beroerde staat van de mensenrechten.
    ​D666-staatssecretaris Laurens-Jan Brinkhorst (1937), vader van Petra aka prinses Laurentien, heeft toen de honneurs waargenomen.
    Tenslotte nog een geheugensteuntje: het WWF (Wereld Natuur Fonds) is opgericht op 11.09.1961.

   • Beste Dwarsligger,
    Die fake executie komt van een film die nadien is gemaakt voor promo, en andere doeleinden.
    De echte executie heb ik op internet gezien maar is inmiddels overal verwijderd.
    Bij de echte executie was slechts 1 cameraman aanwezig die het opnam schuin achter het vuurpeloton.
    Bij de echte executie was nadien aardig wat bloed te zien bij de vrouw uit haar hoofd.
    De aanwezige arts moest de dood konstateren, wat hij uitvoerig deed.
    De fake opnames laten ook momenten zien van een kind wat stiekem in de buurt zou komen om het geheel te kunnen zien.

 2. Ken uw vijanden en maak ze bekend bij anderen.
  Noem hun namen, zelfs de meest onbekenden.
  Wij hebben te maken met een gigantische ” octopus” met vele tentakels.
  Presenteer de lijsten en namen van de tentakels zodat wij weten wie en wat ze werkelijk zijn.
  Het is niet uitsluitend een Schwab, Soros, Gates, Harari, von der Leyen, enz.enz.enz.
  Die gezichten kennen we reeds.
  De puppets die daaronder aan de touwtjes hangen zijn de uitvoerders, zijn net zo belangrijk.

  Bedenk;
  Hitler, MAO, Stalin, enz. hebben zelf geen mensen vermoord, het waren de puppets en gewone mensen die dat deden. Onthoud dat goed………

  • Maar het blijft inherent aan een opdracht of wetgeving.
   De klasse ‘ordervolgers’ moeten goed in de gaten gehouden worden.

 3. Tigron
  februari 7, 2024 Bij 13:39
  Wees niet bevreesd.
  We zijn allen slechts één dood verschuldigd.
  Maar vrees voor het leven.
  Het leven geeft U vele keuzes.
  Maak de juiste keuzes en handel hierbij naar eer en geweten.
  Dan heeft U geen vrees in het leven.
  Wat ik bedoel, beste Tigron is dat mijn keuze in dít leven voor mij duidelijk zijn.
  Mag ik het kwaad aanschouwen, oog in oog, zal ik zeker doden.

 4. Hier in Nederland wil het politieke tuig de banden met het WEF fascisten clubje niet verbreken !
  Alleen de SP, FVD, PVV en Denk willen dat Nederland de banden met het WEF verbreekt, alle overige partijen niet. Ook BBB en NSC stemden tegen de motie. De SGP wil wel dat de banden tussen het koningshuis en het WEF verbroken worden.

  “Ons koningshuis hoort politiek neutraal te zijn. Deelname aan controversiële bijeenkomsten zoals die van het WEF is daarom ongepast,” licht FVD toe.

 5. Het WEF is een bliksemafleider van de veel machtigere bilderberg groep.In de afbeelding van de machtspyramide komt het WEF niet in voor.Wel de bilderberg groep,die bijna bovenaan staat.Onder het vaticaan (top) en het commitee van 300,de bilderberg groep is opgericht in nederland.In 1954,te oosterbeek medeoprichter de overleden nepprins en nazi bernhard,samen met de rockefellers (nepjoden) en de CIA.Hun masterplan,een NWO new world order 1 wereldregering,1 wereldreligie,digitale valuta (cashloze maatschappij) Hiervoor moet eerst 90% van de wereldbevolking uitgemoord worden,de overige 10% dient als slaven.Het uitmoorden van de wereldbevolking gebeurt momenteel d.m.v. die dodelijke corona vaccinazi,s.Eventueel i.c.m. uithongeren (boeren weg) oorlog.Het oranje nepkoningshuis zit vuistdiep in de bilderberg groep.Hier nog wat namen van bilderbergers,rutte,kaag,ollongkreng,aboutaleb,sharon dijksma.bill clinton.henry kissinger,klaus schwab,rotschilds/rockefellers (nepjoden) etc.

  • Ron, nog enkele namen van bilderbergers: Claus van Amsberg (1926 – 2002), Constantijn van Amsberg (1969), Victor Halberstadt (1939), Denis Healey (1917 – 2015), Peter Carrington KG (1919- 2018), Boyan Slat (1994), Wim Kok (1938 – 2018), Klaas de Vries (1943), koning Filip der Belgen (1960) & Étienne Davignon (1932).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in