© Hakan Nural op Unsplash

Peilingen onder het Amerikaanse publiek blijven aantonen dat tot tweemaal zoveel Amerikanen een gezinslid hebben verloren aan een verwonding door een Covid-vaccin als er een hebben verloren aan Covid, schrijft Will Jones.

De gebundelde resultaten van vijf enquêtes onder het Amerikaanse publiek, nu in totaal meer dan 2.500 mensen, laten zien dat terwijl 4,4% van de ondervraagden meldde dat iemand in hun huishouden aan COVID-19 was overleden, 8,9% zei dat iemand als gevolg van de Covid-vaccinatie was overleden.

Uit de resultaten blijkt ook dat 8,6% zei dat ze gewond waren geraakt door hun vaccinatie, 4,9% dat ze medische hulp hadden gezocht en 3,2% dat ze in het ziekenhuis waren opgenomen, terwijl 3,6% zei dat ze als gevolg van de vaccinatie niet meer een hele dag of helemaal niet meer konden werken. Dit zijn percentages van alle respondenten. Kijken we alleen naar de 74,0% gevaccineerden met ten minste één dosis, dan zijn de cijfers, als percentage van de gevaccineerden, 11,7% gewonden, 6,7% die medische hulp nodig hadden, 4,4% in het ziekenhuis opgenomen en 4,8% niet in staat om te werken. Hoewel deze cijfers op zelfrapportage berusten en er geen controlegroep is, aangezien de ongevaccineerden niet naar ongewenste bijwerkingen werd gevraagd, zijn ze toch alarmerend hoog.

Uit de resultaten bleek ook dat van degenen die een sterfgeval door Covid in hun huishouden meldden, er meer dan twee keer zoveel meldden dat dit gebeurde nadat de persoon gevaccineerd was dan ervoor (2,8% versus 1,2%). Het aandeel dat zei Covid te hebben opgelopen vóór hun vaccinatie (13,1%) was zeer vergelijkbaar met het aandeel dat zei het daarna opgelopen te hebben (11,7%). Deze cijfers wijzen niet op een zeer doeltreffend vaccin tegen infectie of dood.

  De Covidiaanse Cultus

De ondervraagden waren willekeurig gekozen, representatieve steekproeven omder het Amerikaanse publiek, waarvan 74,0% gevaccineerd was, dus de steekproeven waren niet inherent bevooroordeeld ten gunste of ten nadele van de rapportage van vaccinproblemen, hoewel er, zoals bij alle opiniepeilingen (vooral online), een kwestie van zelfselectie-bias kan zijn.

Ik heb vorige maand verslag uitgebracht over de eerste drie van deze opiniepeilingen. Er zijn er nu nog twee bijgekomen, elk van een ander peilingsbureau, en de resultaten van alle vijf zijn opvallend gelijk (zie samenvattende tabel hieronder), hetgeen erop wijst dat de bevindingen een getrouwe afspiegeling zijn, zo niet van het Amerikaanse publiek, dan toch van het deel van het Amerikaanse publiek dat geneigd is peilingen als deze in te vullen.

Sommige commentatoren hebben zich sceptisch uitgelaten over de resultaten, en de indruk gewekt dat zij op een of andere manier vertekend zijn. Het is waar dat zij gefinancierd worden door Steve Kirsch, een technologie-ondernemer die de aandacht vestigt op veiligheids- en werkzaamheidsproblemen rond de Covid-vaccins. Maar de opiniepeilingen worden uitgevoerd door gewone peilingbureaus die een gewone representatieve steekproef van de bevolking van de V.S. ondervragen, dus op dat punt valt er niets aan te merken. De resultaten staan niet onder controle van de financier en de vragen zijn neutraal. Het feit dat ze allemaal gelijk zijn, ongeacht welk peilingsbedrijf gebruikt wordt, toont aan dat de resultaten niet abnormaal zijn. Iedereen kan een soortgelijke peiling laten uitvoeren als hij dat wil – hoewel Steve Kirsch ontdekte dat Google en enkele andere peilingbedrijven weigerden enquêtes te houden waarin mensen gevraagd werd naar hun ervaring met de vaccins.

Steve heeft de hulp ingeroepen van een enquêtedeskundige, die naar zijn zeggen nationaal bekend en gerespecteerd is, hoewel hij zijn identiteit nog niet heeft bekendgemaakt. De deskundige heeft twee peilingen naar de veiligheid van vaccins gedaan, één voor Steve en één voor een andere klant, en hij zegt dat het veiligheidssignaal “reëel, significant en ernstig verontrustend” is.

  Wat gebeurt hier? Plotseling waarschuwt het Duitse Ministerie van Volksgezondheid op Twitter voor ernstige bijwerkingen

Fase 1: Signaaldetectie. Met gelegenheidssteekproeven hebben wij gevalideerd dat er een significant signaal is dat de algemene bevolking allerlei problemen en ongewenste bijwerkingen in verband met het Covid-vaccinprogramma meldt. Hoewel de vragenlijst niet representatief is voor de hele bevolking en de opzet zeker onvolmaakt is, valideren de meervoudige iteraties van dezelfde vragenlijst in twee verschillende onafhankelijke enquêtepanels de sterke signaaldetectie. Interne consistentie is belangrijk, zelfs wanneer het gaat om subjectieve zaken zoals enquêtes, en deze gegevens zijn absoluut consistent.

Fase 2: Validatie. Deze eerste studie, waarbij gebruik is gemaakt van een steekproefbron van betere kwaliteit, en de geplande duplicatie in ten minste één ander onafhankelijk platform, valideert dat het signaal echt, significant en ernstig verontrustend is. De verrassende mate van coherentie in deze gegevens, nu over drie niet-verwante steekproefbronnen, is onbetwistbaar. Wij zullen nog één studie doen met een vierde bron, maar ik ben ervan overtuigd dat wij dan dezelfde hoge graad van validatie zullen zien. Het signaal is ontdekt en het is duidelijk; er is iets heel, heel erg mis.

De vijf peilingen van Steve Kirsch zijn alle in de afgelopen vijf weken uitgevoerd. U kunt ze hier vinden: 30 juni, 2 juli, 4 juli, 20 juli, 28 juli.

Ondanks de opvallende consistentie tussen de peilingen, moet opgemerkt worden dat de bevindingen niet netjes passen bij wat wij uit andere bronnen weten. Zo blijkt uit de enquêtes dat 6-7% medische hulp zoekt na vaccinatie, terwijl overheidsenquêtes meestal iets minder dan 1% hebben gevonden. Evenzo zijn er ongeveer 120 miljoen huishoudens in de V.S., dus als 4,4% daarvan een Covid-dode had (volgens de enquêtes) dan zou dat 5,3 miljoen Covid-doden geven – maar uit officiële cijfers blijkt dat er ongeveer 1 miljoen Covid-doden in de V.S. zijn geweest. Waarom komen de enquêtes met cijfers die vijf tot zeven keer hoger zijn dan andere bronnen? Hierop moet wel een antwoord komen.

  Daad van God? Tornado raast door Pfizer-fabriek, vernietigt 50.000 pallets met producten

Een andere vraag wordt opgeworpen door een zesde opiniepeiling in opdracht van Steve Kirsch (op 11 juli), deze veel korter, met slechts twee vragen, één over leden van het huishouden die Covid hebben en één over hen die een vaccinatieverwonding hebben. Daaruit bleek dat 22 van de 500 ondervraagden (4,4%) een sterfgeval door een vaccin in het huishouden meldden, tegenover 40 (8%) die een sterfgeval door een Covid meldden. Deze verhoudingen zijn nog steeds hoog, maar zij zijn niet in overeenstemming met de andere vijf peilingen, waarbij de twee cijfers zijn omgedraaid. Is deze peiling abnormaal of zou zij in soortgelijke korte peilingen worden herhaald? Zo ja, dan kan het wijzen op een bron van vertekening in de lengte van de peiling.

Dergelijke kwesties mogen echter niet afleiden van het belangrijkste punt, namelijk dat representatieve peilingen onder het Amerikaanse publiek voortdurend alarmerend hoge gerapporteerde percentages van ernstige verwondingen en sterfgevallen door vaccins vinden. Dit is geen veiligheidssignaal dat genegeerd moet worden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bill Gates in India’s Hooggerechtshof aangeklaagd voor COVID-19 vaccinmoord – doodstraf geëistVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDr. Mike Yeadon: “Luchtwegvirussen bestaan niet”
Volgend artikelDr. Vernon Coleman: “Er gaat iets heel gevaarlijks gebeuren met de nieuwe griepprik”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in