Het is belangrijk om te weten dat ik voor wetenschappelijk bewijs ben en dacht dat het vaccin veilig was voor mij. Ik geloofde van ganser harte dat ik “het juiste” deed door me te laten vaccineren. Ik had het volste vertrouwen in de regering en het medische systeem van mijn land (Australië) – totdat ik een ernstige bijwerking kreeg waardoor ik hulpeloos en verlamd raakte en geen hulp kreeg van artsen of mijn regering.”

Het Australische medische en gezondheidssysteem heeft mij in de steek gelaten en vernietigt nu actief het recht om een behandeling te kiezen en de relatie arts-patiënt – en wat verontrustend is, is dat ze nu ook voor u komen, schrijft Tyson Illingworth.

Mijn naam is Tyson Illingworth en ik ben een bekroonde, internationale DJ, componist, songwriter en sound designer. De muziekindustrie en mijn fans kennen mij onder mijn artiestennaam ‘TYDI’, en ik ben al 20 jaar muzikant/componist, en ik ben pas 35 jaar. Muziek is een van de belangrijkste en krachtigste dingen in mijn leven en ik ben eeuwig dankbaar dat ik mijn droom mag leven. Ik word elke dag enthousiast wakker om muziek te creëren voor mijn miljoenen fans en klanten over de hele wereld.

Nooit in mijn stoutste dromen of beter gezegd mijn nachtmerries had ik verwacht dat ik mezelf zou vinden waar ik vandaag ben, in plaats van te toeren en geïnterviewd te worden voor mijn nieuwste show, track of album, ontvang ik dagelijks uitnodigingen van de media om te praten over mijn strijd om mijn gezondheid terug te krijgen na gewond en verlamd te zijn geraakt door het Moderna-vaccin.

Het is belangrijk om te weten dat ik voor wetenschappelijk bewijs ben en dacht dat het vaccin veilig was voor mij. Ik geloofde van ganser harte dat ik “het juiste” deed door me te laten vaccineren. Ik had het volste vertrouwen in de regering en het medische systeem van mijn land (Australië) – totdat ik een ernstige bijwerking kreeg waardoor ik hulpeloos en verlamd raakte en geen hulp kreeg van artsen of mijn regering.

Voordat de pandemie toesloeg, woonde ik tien jaar in Californië, en net als vele anderen in 2021 kwam mijn leven al snel tot stilstand en moest ik terug naar Australië. In oktober van datzelfde jaar kreeg ik mijn eerste vaccinatie. Binnen enkele dagen kreeg ik hevige en ondraaglijke pijnscheuten en verlammingen in mijn handen en voeten. Ik nam contact op met een wereldwijd gerespecteerde ruggengraatchirurg voor advies, en zijn antwoord deed me schrikken als nooit tevoren: “Dit kan alleen maar wijzen op een catastrofaal neurologisch falen.”

Kort daarna werd ik met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ik 2 weken bleef. Ik was in ongeloof en werd depressief omdat ik niet kon geloven dat het vaccin mij dit kon aandoen, vooral niet omdat ons allemaal was verteld dat het veilig en effectief was en als er een reactie was, die gering zou zijn. Alsof dit nog niet genoeg was, werd ik in het ziekenhuis verzorgd door een zeer onbeleefde en afwijzende neuroloog, die mij herhaaldelijk zei: “Dit kan onmogelijk het vaccin zijn.” Na verloop van tijd verslechterde mijn toestand; ik vroeg de artsen in het ziekenhuis of ik ooit nog ‘goed’ zou kunnen lopen, en ze wilden me geen antwoord geven omdat ze zelf ook perplex stonden. Het was een onwerkelijke en eenzame ervaring om weer te leren lopen, ik had niemand bij wie ik terecht kon die me kon begrijpen en me antwoorden kon geven.

Dokters gedwongen het been van een man te amputeren: "Ik zou mensen niet willen ontmoedigen om de Covid-prik te nemen"

Voordat ik uit het ziekenhuis werd ontslagen, raadde de neuroloog me sterk aan een tweede vaccin te halen en zei: “Als je het tweede vaccin niet haalt, is het eerste overbodig.” Achteraf gezien kan ik niet geloven dat ik naar haar heb geluisterd, want ik heb mezelf altijd beschouwd als een kritische denker en in plaats daarvan heb ik advies aangenomen van een arts die geen rekening hield met mijn persoonlijke situatie.

Kort na de tweede injectie werden mijn verwondingen verder verergerd en kon ik me niet meer bewegen, mijn handen voelden aan alsof ze in brand stonden en ik had moeite om de dag door te komen. Ik werd opnieuw met spoed naar het ziekenhuis gebracht, en ik dacht dat mijn leven voorbij was, er was geen hoop meer voor mij… Nou, nog niet.

In januari 2022 liep ik COVID-19 op. Ik werd rond 03:50 uur wakker en snakte naar adem. Uit angst voor mijn leven belde ik 000 en zei: “Als jullie me nu niet komen halen, ga ik dood.” Er kwam snel een ambulance en ik werd met spoed naar de eerste hulp gebracht. Van daaruit werd ik naar een COVID-afdeling gebracht, waar ik de volgende twee weken zou doorbrengen met worstelen om adem te halen, vechten tegen koorts, en zonder hulp trillend en kruipend naar de badkamer. Hoewel ik vaak om hulp riep, hoorde ik de verpleegsters op de gang lachen en praten. Uren gingen voorbij en als ik de pijn niet meer kon verdragen, strompelde ik naar de deur van mijn kamer, opende hem en kreeg onmiddellijk een luide kreet van de verpleegsters te horen: “DOE DE DEUR DICHT, JE BENT EEN BIOHAZARD!” Dit is niet het Australië dat ik ken, en het was hartverscheurend om te zien hoe verpleegsters en artsen kwetsbare patiënten zo behandelden. Ik was niet de enige, ze lieten iedereen die op de COVID-afdeling lag in de steek.

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik die twee weken in afzondering ben doorgekomen. Ik herinner me duidelijk dat ik uit mijn raam een enorme palmboom zag, elke dag zag ik hem bewegen in de wind, hij was sterk en standvastig en toch, hoe hard de wind ook waaide, stond hij stevig en vastberaden, iets aan die boom gaf me een klein vleugje hoop. Dag na dag voelde ik me zwakker worden en ik dacht dat ik doodging. Ik belde mijn dierbaren en hoewel ze me steunden, kon niemand volledig begrijpen hoe nijpend mijn situatie was geworden.

Ik ben dankbaar dat ik het door een wonder heb overleefd, maar de combinatie van mijn vaccinatieverwonding en het krijgen van COVID bracht me voor een periode in een donkere afgrond en het enige wat ik weet is dit: ik heb nu permanente degeneratie van mijn ruggenmerg. Ik word elke dag met pijn wakker en heb hoge doses pijnstillers nodig om adequaat te kunnen functioneren. Het Australische medische en gezondheidssysteem is er snel bij om de reputatie af te breken van iedereen die de vaccins in twijfel trekt of andere veilige medicijnen voorstelt. In Australië werd en wordt tijdens de COVID het recht van een patiënt ontzegd om een behandeling te kiezen die het beste voor hem was. Het medische systeem sluit echter moedwillig de ogen voor de Opioïdencrisis en de voortdurende toename van verslaving en sterfgevallen.

VK: Oversterfte steeds extremer, mainstream vraagt om onderzoek

Het type letsel en de aandoening waarmee ik ben gediagnosticeerd heet Neuropathie. Hier zijn enkele feiten:

1. Ik blijf lijden aan ernstige voortdurende pijn als gevolg van Neuropathie en neurologische zenuwschade door het Moderna Spike Vaccin.

2. Neuropathie / zenuwschade is een bekende bijwerking van het Moderna Spike Vaccin.

3. Neuropathie werd niet vermeld op een van mijn toestemmingsformulieren.

4. In Australië worden artsen onderzocht en gestraft als zij schriftelijk bevestigen dat een COVID-vaccin bij een patiënt letsel heeft veroorzaakt. Ik had 5 verschillende artsen die bevestigden dat mijn aandoening werd veroorzaakt door het vaccin, en ze zeiden allemaal dat ze dat niet kunnen vastleggen.

5. Men zou denken dat wanneer een patiënt zich met ernstige neurologische problemen in het ziekenhuis presenteert, een specialist eerst zou denken: “Ik zal geen kwaad doen en het risico bekendmaken” en er dan voor zou kiezen die patiënt niet het advies te geven om zo snel na de laatste prik nog een prik te krijgen. De informatie over Neurologische bijwerkingen was destijds voor elke arts beschikbaar, een eenvoudige Google-zoekopdracht zou dit aan het licht hebben gebracht.

6. Als in Australië een arts nalatig is geweest of een patiënt verkeerd is behandeld of een verkeerde diagnose heeft gesteld, kan deze een klacht indienen bij AHPRA (Australian Health Practitioner Agency), de HCCC (Health Care Complaints Commission – NSW) en de Queensland Health Ombudsman.

7. Ik diende een formele klacht in tegen de neuroloog en beide apothekers die mij vaccineerden bij de QLD Health Ombudsman. In hun antwoord aan mij erkende de Health Ombudsman dat mijn arts mij adviseerde een tweede vaccin te halen, ondanks dat ik gewond was. Helaas is het in Australië zo dat als u bij de toezichthouder melding maakt van een arts, verpleegkundige of apotheker die u schade heeft berokkend door het advies om u te laten vaccineren of door het vaccin toe te dienen, zij niet worden onderzocht of bestraft omdat zij comfortabel gevrijwaard zijn.

8. In Australië heeft de overheid een vaccinatieprogramma opgezet, maar het is uiterst ingewikkeld en moeilijk om een claim in te dienen en het is bijna onmogelijk om een schadevergoeding te krijgen. Ondanks dat ze een sterke zaak hebben, is elke advocaat die ik heb gesproken bang dat ze het doelwit worden. Nu de regeling is verruimd en de regering erkent dat sommige bijwerkingen niet zeldzaam zijn, melden zich meer advocaten, maar advocaten zijn duur, en dit zal betekenen dat veel mensen compensatie mislopen.

9. Ik besef dat dit schokkend kan zijn voor sommigen onder u die zagen wat er gebeurde en ik vraag om uw begrip omdat ik het helaas niet zag en hier nu de rest van mijn leven mee moet leven. Daarom wil ik een fout rechtzetten, want ik wil niet dat iemand meemaakt wat ik meemaak.

Niet alle artsen in Australië zijn zoals de neuroloog in het ziekenhuis, velen zijn bereid patiënten te helpen. Tot dusver heb ik u deelgenoot gemaakt van de obstakels waarmee een patiënt met vaccinletsel wordt geconfronteerd, en helaas wordt het verhaal nog erger: Australische overheidsinstanties vaardigen wetten uit die het artsen onmogelijk maken hun beroep uit te oefenen. De staat Queensland heeft nu wetgeving aangenomen die de relatie tussen arts en patiënt in Australië fundamenteel verandert door het vermogen van artsen en gezondheidswerkers te beperken om informatie te verstrekken, zodat een patiënt geen weloverwogen toestemming kan geven en de gezondheidswerker de risico’s kan onthullen en zich kan houden aan de eed van Hippocrates en de gedragscode van de AHPRA.

Dokters, politici, uitgevers verdienen de doodstraf voor het samenzweren tot het plegen van genocide met voorbedachten rade

Ik verwijs naar de Health Practitioner Regulation National Law and Other Legislation Amendment Bill 2022, die net in mijn staat Queensland is aangenomen en binnenkort in heel Australië zal worden aangenomen: de voorgestelde wijzigingen zouden het Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) en de Medical Board of Australia de bevoegdheid geven om artsen te sanctioneren voor het uiten van hun professionele mening op basis van hun beoordeling van de beste beschikbare wetenschap en als dat het publieke vertrouwen in gezondheid en veiligheid ondermijnt.

“De voorgestelde wijziging van de nationale wet bemoeit zich aanzienlijk met de arts-patiëntrelatie en is potentieel rampzalig voor de patiëntenzorg”, aldus CEO van het Australian Medical Network Dijana Dragomirovic.

Ook Californië heeft onlangs wetgeving aangenomen. Alhoewel de pandemie “voorbij” is verklaard, heeft de staat Californië de memo niet ontvangen. Wetsvoorstel AB 2098 werd op 30 september 2022 ondertekend. De bevoegdheden ervan kunnen carrièrebeëindigende sancties opleggen aan artsen die hun eigen opleiding en ervaring gebruiken om patiënten te behandelen of een andere mening verkondigen die indruist tegen de gezondheidsconsensus van de overheid. Deze wet kan het medisch beroep verwoesten en innovatie in de kiem smoren.

“De geneeskunde is voortdurend in ontwikkeling. Het wordt voortdurend gevormd door nieuwe trends en gegevens. Geen enkele arts of politicus heeft het alleenrecht op innovatieve concepten. In plaats van te dreigen individuen van hun inkomen te beroven, zou de samenleving mensen moeten aanmoedigen om met innovatieve nieuwe ideeën te komen.” – Dijana Dragomirovic

Het FLCCC-team is hard aan het lobbyen in de VS en Californië, Dr. Paul Marik voegt zich bij het koor van stemmen die de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, oproepen om deze wet, die artsen strafbaar zou stellen voor het verspreiden van “verkeerde informatie”, te schrappen.

Ik wil CEO Dijana Dragomirovic, het team en het hele Australian Medical Network bedanken voor hun onvermoeibare inzet om de gezondheidsrechten van elke Australiër te ondersteunen en te beschermen. Zij hebben het bewustzijn vergroot en gelobbyd tegen deze wetten. Zodra ik me de langetermijngevolgen van deze wetten realiseerde, wist ik dat dit een belangrijk deel van mijn verhaal was en dat ik ook moest helpen om het bewustzijn te vergroten. Toen anderen me afwezen, stond Dijana me bij en hielp ze me om de juiste medische behandeling en juridische ondersteuning te krijgen.

Laat deze aanval op het vrije woord en het recht om te kiezen alstublieft niet verder gaan, het leidt maar tot één ding, totalitarisme. Ik maak me zorgen om degenen die net als ik in dezelfde val lopen en nooit hulp krijgen.

Sinds wanneer is het een misdaad om het oneens te zijn?

Tyson.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het is officieel nu: De genvaccinatie schaadt op lange termijn het immuunsysteem en brengt gevaccineerden massaal in gevaarVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHerinnering: Een “vreedzame ontvolking” is aan de gang
Volgend artikelDe oorlog in Oekraïne: Made in Washington, niet in Moskou
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

24 REACTIES

 1. Als je een kritische denker bent vraag je aan de huisarts wat er in zit en wat de gevolgen kunnen zijn. Artsen zijn dat verplicht te doen. In feite iedereen die de prik toedient moet medisch onderlegd zijn. Injecteren is een medische ingreep. Dat is wettelijk vastgelegd. Is dat niet het geval begaan ze een medische misdaad. Een strafbaar feit waar zware straffen op staan geschreven.

  • Ja en dan? Men neemt de prik vrijwillig. Er is niemand die de gevolgen draagt behalve jij zelf. Mensen met aantoonbare vaccinatie schade kunnen niemand ter verantwoording roepen. Ja zo rolt het tegenwoordig.

 2. Zo ontzettend goedgelovig dat de meeste mensen toch zijn. Du moment dat ik wist dat het ‘vaccin’ schade zou kunnen berokkenen wilde ik ‘m absoluut niet meer! Je hebt van Onze Lieve Heer zogezegd toch HERSENS gekregen? Gebruik ze dan ook! Ik ga m’n gezondheid niet riskeren voor eventuele verlammingen of hartproblemen of eventueel de DOOD!

 3. De artsen zitten in de capitalisme wereld van de pharma, winst voor de pharma en winst voor hem. Het patiënt is niet belangrijker maar wel het extra geld die zij ontvangen. Ook de schandal van de cardiologen in het ziekenhuis maar ze zijn niet de enige specialisten die worden zij verkocht aan de cadeautjes van de pharma. Het is een corrupt capitalisme wereld geworden.

 4. Tyson Illingworth ziet er letterlijk onherkenbaar uit.

  1 oktober 2021 heeft hij Moderna gehad.

  Dit is zijn interview; hij doet zijn verhaal (hij kreeg een diagnose en dat voelde niet goed. Toen heeft hij een second opinion gehad en zijn verlamdheid etc. werd geadviseerd om een tweede !! Vaccin te nemen en als hij het niet deed, dan zouden de klachten erger worden werd door specialisten gezegd. Er was een totale ontkenning vanuit artsen. Ze zeiden; gebrek aan Vitamine C.. etc.etc.etc. en geen enkele vraag dat ze vroegen; heb je recentelijk medicatie gehad waar we van moeten weten?)

  Bijzonder verhaal (hij probeert dingen niet teveel te uiten maar WAS dus wel pro-science mens en geen “anti-vax” dus hij had het echt totaal niet verwacht dat dit hem zou overkomen…!).

  Wat hij (begrijpelijk!) erg vindt is niet zozeer dat ze niet konden helpen maar wel dat ze aangaven dat hij NOG EEN PRIK MOEST NEMEN.

  En omdat hij zo geloofde in science…. heeft hij een TWEEDE PRIK GENOMEN !!

  En in 3 weken herstel; alles ging steeds beter… nam de TWEEDE en DIRECT verlamd in het ziekenhuis met chronische pijn. Elke dag wordt hij wakker met zware medicatie…..die hij moet innemen. Het is een verbandje voor het bloeden…. héle zware medicatie.

  Zonder het verbandmiddel (= zware medicatie) kan hij niet functioneren of onderstaande interview geven !

  https://www.youtube.com/watch?v=TTLvu3gLDVI

 5. Dokters worden dus geregistreerd als ze zich uiten naar patiënten toe..

  Dokters (5 apart verschillende dokters die elkaar niet kenden) die zeiden: het komt inderdaad door de vaccin….máár ik ga het niet registreren…

  Deze jongen was super sceptisch…en wist dit alles dus niet..dat dokters het zwijgen wordt opgelegd.

  Deze jongen is met een hele zware klap wakker geworden….

 6. Trutjuh doet haar naam eer aan hier.
  Ik lees een verhaal van een jongen die zwaar mishandeld is door het tuig wat deze wereld regeert…..van artsen die zijn vastgelopen in dit doodzieke systeem.
  Je kunt op zijn minst respect opbrengen voor het feit dat deze jongen naar buiten komt met zijn persoonlijk falen…..wat verdomme helaas uit blind vertrouwen bestond. Daar is meer moed voor nodig dan dat vieze gegniffel van de trutjuhs van deze wereld.
  Bwerkhh.

  • Heb ik geen respect voor.Hij was toch zo kritisch?Net zoals de biebers,mensen aansporen om die troep te nemen want concerten en geld verdienen.Hoe achterlijk kun je zijn?Je bent een rolmodel.Denk NA voordat je mensen aanspoort tot het nemen van deze troep.En kijk….biebertjes OOK naar de klote.Zal NOOIT mensen aansporen tot medische ingrepen.Als t voetvolk tegen je opkijkt hoor je juist voorzichtig te zijn met raad over t nemen van inentingen,medicatie of wat voor behandelingen DAN OOK in de gezondheidszorg.Zul je mij dus nooit zien doen.T gaat verdomme om de gezondheid van je lichaam.Totaal geen mededogen voor mensen die een voorbeeld zijn voor anderen en die shit aan prijzen.Levensgevaarlijk!!!Zou voor mij t zelfde zijn als ik als bekende hollywoodster scientology aan zou prijzen.Je WEET gewoon dat mensen je gaan volgen.NOW FUCKING JUMP IN A LAKE STUPID FUCK.!!!

   • O en btw,flikker op met je respect randdebiel.Doe godverredomme onderzoek voordat je zon spuit in je flikker laat zetten.Ik heb geen universiteit nodig gehad om blindelings de overheid en doktoren te volgen.Want hij was toch zo kritisch? Now fuck off idiot.Jesus christ,serieus? Ga je buren afzijken of zo LULJe hoort op reddit,niet hier.

    • En dan nog wat.Je raakt verkankerd van een spuit en je laat vervolgens een tweede spuit aanlullen.Man man man.HOE ACHTERLIJK KAN EEN MENS ZIJN.O wat was hij kritisch zeg.Ja……mn reet.

 7. Mensen zijn dom wezens en artsen en overheid en het RIVM zijn ook moordenaars deze personen gaan elke avond met hun duivels geweten naar bed dat zeg meer over dat tuig dan de spuit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in