Foto ter illustratie © Adam Axon (CC BY 2.0)

De boeren in Nederland strijden tegen de vernietiging van hun bestaan. Want hoewel Nederland voor een groot deel bijdraagt aan de voeding van de volkeren van Europa, is de regering van het kleine land erop uit om de boeren te gronde te richten. Maar niet alleen zij: regeringsleider Mark Rutte is een van de handlangers van Schwabs-WEF “Great Reset”. De laatste staatsgreep van de regering tegen haar eigen volk: gedwongen onderbrenging van vluchtelingen in particuliere woningen van burgers, schrijft Niki Vogt.

De wet in kwestie heet de “Noodwet Verplaatsing Bevolking” en staat de Nederlandse regering toe vluchtelingen onder dwang onder te brengen in huizen van burgers. En dat niet alleen: ook de Nederlandse burgers moeten voor deze vluchtelingen zorgen. En dat is nog niet alles: de regering heeft zich zelfs de bevoegdheid gegeven om de eigenlijke Nederlandse bewoners eruit te schoppen ten gunste van de nieuwe burgers en hen elders onder te brengen. Waarom dan de vluchtelingen niet worden geherhuisvest waarheen de uitgewezen onderdanen worden vervoerd, is nauwelijks een discussie waard. Nederland wil serieus van zijn eigen burgers vluchtelingen maken in eigen land.

De rechtsgrondslag hiervoor is een wet uit 1952, van na de oorlog. In die tijd was Nederland zeer zwaar getroffen door de Tweede Wereldoorlog en veel mensen waren dakloos. Er waren ook veel inkwartieringen in Duitsland, maar daar kwam geleidelijk een strikt einde aan, zodra de huisvesting hersteld of nieuw gemaakt was.

De Nederlandse regering maakt er een punt van te verklaren dat er “op dit moment” geen gedwongen huisvesting mag zijn en ook geen gedwongen verhuizing van burgers, maar de beperking “op dit moment” geeft een diep inzicht, en wij weten ook dat de meest kwalijke dwangmaatregelen altijd eerst als “vrijwillig” of “alleen in geval van nood” worden verklaard – en als er geen vastberaden verzet komt, dan wordt het stap voor stap verplicht. Die dan met bruut geweld ten uitvoer wordt gelegd. Als de rechtsgrondslag gegeven is en de staat de macht heeft om de burgers te onderwerpen, dan doet hij dat. En de Nederlandse regering verwerft momenteel deze macht. De definitieve goedkeuring van de Eerste Kamer, zoiets als onze Duitse Bundesrat, laat nog op zich wachten.

  De "geweldige kans" van Anthony Blinken is geen goed nieuws voor Europa

Het “Advokatenblatt”, een platform voor advocaten en juristen van allerlei pluimage, ontkent de legitimiteit van de voorgenomen wet. Onder de kop “Kabinet maakt oneigenlijk gebruik van Wet Verplaatsing Bevolking”, schrijft oud-advocaat Frank Stadermann:

“Deze wet geeft de regering de bevoegdheid om een verplaatsing van de bevolking te gelasten wanneer zich in een bepaald gebied een ramp heeft voorgedaan of dreigt voor te doen. Het moet dan gaan om een (aanstaande) ramp, kortom oorlog of oorlogsdreiging. Onder “verplaatsing van bevolking” wordt verstaan: “de gehele of gedeeltelijke evacuatie van een gebied en de daaruit voortvloeiende verwijdering, huisvesting en verzorging van de bevolking (….)”. Dat de verplaatsing oorlog of gevaar moet zijn, blijkt duidelijk uit de preambule van de 70 jaar oude wet: de wet moet de verplaatsing van de bevolking mogelijk maken “in geval van oorlog, oorlogsgevaar, daarmee verband houdende of daarmee gepaard gaande buitengewone omstandigheden”. Bij “uitzonderlijke omstandigheden” dachten de opstellers van de wet aan overstromingen. (…) In feite hadden de voorstanders van de wet ook willen spreken van “evacuatie” in plaats van “verplaatsing” van de bevolking. Daar is echter van afgezien omdat de term “evacuatie” in andere talen “een enigszins andere betekenis” zou hebben, zoals te lezen is in de memorie van toelichting bij de wet.(…) Het is heel belangrijk om voor ogen te houden dat de wet dus bedoeld is om gedwongen evacuaties mogelijk te maken.”

Advocaat Stadermann verduidelijkt verder dat in die tijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog, grote evacuaties moesten worden uitgevoerd kort voordat de Duitsers binnenvielen, toen nog zonder rechtsgrondslag en uit noodzaak geboren. De wet werd vervolgens in het leven geroepen. Maar volgens het Advokatenblad staat in de motivering van de wet duidelijk dat zo’n evacuatie alleen mag plaatsvinden “als de bevolking in de te evacueren plaats niet meer beschermd kan worden”. Dit alleen al toont aan dat deze evacuatie van de bevolking alleen in hun belang kan geschieden. En dat moet gebeuren bij koninklijk besluit.

  De uitbreiding van de NAVO naar het Oosten: Rusland werd op schandelijke wijze bedrogen, voorgelogen, beetgenomen. Nu vecht het terug uit militaire zelfverdediging

Iets dergelijks moet ook daadwerkelijk gebeurd zijn, zonder veel aandacht. Het “Advokatenblad” citeert uit de preambule van het koninklijk besluit:

“Overwegende dat er een dermate grote toevloed van ontheemden uit Oekraïne is, dat de bestaande structuren niet voor de nodige opvang kunnen zorgen en dat deze uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maken bepaalde artikelen van de Wet op het vrije verkeer van personen in werking te stellen.”

De regering is van mening dat het grote aantal Oekraïense vluchtelingen een “buitengewone omstandigheid” is in de zin van de oude wet (WvB). Hiermee, en met het koninklijk besluit, meent de “Advocatenblad” dat de regering een signaal heeft gegeven dat zij kan gebruiken om speciale bevoegdheden te krijgen in de vluchtelingencrisis. En dit zet ook de deur open voor burgemeesters die flats kunnen opeisen om inkwartiering uit te voeren.

Auteur Frank Stadermann is het daar niet mee eens in “Advocatenblad”:

“En dat is waar het mis gaat. Zoals hierboven uiteengezet, is de wet alleen bedoeld voor gevallen waarin de bevolking geëvacueerd moet worden in geval van oorlog of oorlogsdreiging. Dat is niet het geval in de huidige situatie. Er is geen oorlogsdreiging in Nederland die de evacuatie van delen van de bevolking noodzakelijk maakt. De bewoners die hun huizen moeten ontruimen of dulden dat er vluchtelingen wonen, hebben geen bescherming nodig in de zin van de Wvb. Hun belang staat niet ter discussie. Zij geven hun huizen op of dulden de inkwartiering van vluchtelingen, als het zover komt, in het belang van de vluchtelingen. Dit heeft niets te maken met een oorlog of oorlogsdreiging waarnaar de Wvb verwijst.

Door de Wvb (gedeeltelijk) in werking te stellen om de crisis over de Oekraïense vluchtelingen aan te pakken, maakt de regering een volkomen verkeerd gebruik van deze wet.”

De Nederlandse Raad van State was (althans in april) nog steeds van mening dat de regering niet voldoende had uitgelegd waarom hier sprake was van een uitzonderlijke omstandigheid. De Raad wijst erop dat de Wvb, juist omdat het om staatsnoodrecht gaat, behoedzaam en restrictief moet worden uitgelegd. Kritiek van deze strekking is ook al in de Tweede Kamer geuit, door de SGP, die al tegen de activering van de wet heeft gestemd.

  Professionele clown onthult satanisch kannibalenritueel in Hollywood

De ervaren advocaat besluit zijn bijdrage met de volgende woorden:

“De regering heeft het wetsontwerp nu, zoals zij moest doen, “onverwijld” bij de 2e kamer ingediend. Wij kunnen alleen maar hopen dat de 1e kamer het wetsontwerp “zonder uitstel” zal verwerpen. Want alleen dan zal een mogelijke volgende stap voorkomen worden: een Koninklijk Besluit waarbij de burgemeester, door de wet te misbruiken, de macht zou krijgen om de bewoners te dwingen vluchtelingen in huis te nemen of hen zelfs te dwingen hun huis te verlaten.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Eva Vlaardingerbroek op Amerikaanse tv: “Nederlandse boeren staan Great Reset-plannen in de weg”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPolen’s positie als het “volgende Oekraïne”
Volgend artikelEscaleert in augustus de situatie in Oekraïne?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

98 REACTIES

  • Als ze dat bij mij doen ga ik gewoon altijd naakt rondlopen en schijt ik op elke hoek van het bankstel ff kijken hoe lang ze bij me willen wonen 🙂

   • Haha ik zie het voor me. In mijn eeuwenoude huis wíllen ze niet eens wonen: alles is oud, niets werkt, maar één kraan die het doet, buiten douchen en naar de wc, het tocht als een idioot, koude vloeren, niet te isoleren vanwege antieke bouw. Alles schots en scheef gebouwd zoals dat honderden jaren geleden ging, dus opknappen kost klauwen met geld omdat alles op maat moet worden gemaakt.
    Ja, ik wil het wel eens zien gebeuren dat er mensen in mijn huis worden geplaatst! Eigenlijk.

   • In deze wet staat ook dat de overheid (hebben die nazi figuren in Den haag pas aangepast)jij zelf het huis wordt gezet en plaatsen die “gasten” in je huis🤔😜🖕💉

 1. Krijgen ze nooit voor elkaar. Eigen huis/haard is goud waard. Dit gaan mensen niet pikken kom nou toch, te bizar voor woorden. Het is puur voor angst zaaien, alweer. Bij mij geen vluchtelingen in huis, letterlijk over my dead body. M’n leven lang hard gewerkt en VEEL belasting betaald en dan zou ik mensen onderdak en verzorging moeten geven die nog nooit een cent belasting of bijdrage geleverd hebben aan Nederland? Laat de hele regering inclusief provinciebesturen en ook alle stadsambtenaren maar ‘ns eerst zelf dan het “goede” voorbeeld geven.

  • Krijgen ze nooit voor elkaar?? Ze hebben het al in kannen en kruiken beste man. Het wordt duidelijk dat de Betuwelijn wel degelijk met een voorbestemd doel moest gerealiseerd: verplaatsing van bevolking. Eigen bevolking wel te verstaan. Herkenbaar uit de geschiedenis?
   Probeer maar de moeite op te brengen waar deze verbinding allemaal op aangesloten is dan valt het kwartje vanzelf.

   En het verplicht onderdak verschaffen van ‘arme evacuees’ betekent dan ook inclusief drank en spijs.

   • De Betuweroute tussen de Maasvlakte en Duitse grens bij Babberich is in 2007 in gebruik genomen en de Betuwelijn Dordrecht – Geldermalsen – Elst is in 1882/ 1883 geopend.

   • Oh…. en daarom nemen hotels vluchtelingen op want dat is goed betaald werk dan hotelgasten bedienen als je geen personeel kunt krijgen Rutte die is de draad helemaal kwijt en het schapenvolk volgt de verkeerde herder die een geldwolf blijkt te zijn Vluchtelingen zullen west Europa in hun greep blijven houden en zolang in Brussel beginnende nazies zitten dan zal er niets veranderen het schapenvolk van de EU zijn volgevreten wezens waar je alle kanten mee uit kan zolang ze maar te vreten krijgen Een schaap hoor je dan ook nooit meer blaten in de wei zolang er te vreten is….De EU jeugd dan…..die dromen van feesten en vakanties en maken zich verder geen zorgen over hun nog te maken nakomelingen…………

    • Marcel ,,,, rutte is de draad echt niet kwijt , alles verloopt volgens plan , DE ONTWRICHTING , van Europa , gaat door , onverkozen commissarissen , bepalen de wetten , en wat is makkelijker over te nemen , totaal ontregelde landen of , Of zij die sterk in hun schoenen staan , LEES DE GUIDE STONES , uit graniet gehakt in twaalf talen , ze geven het altijd van te voren aan , waaruit ze laten blijken , ( hun twijfelaars bij hun houden ) de kracht die ze denken te bezitten ,,, zelfs schijters weten op het laatst welke naam te roepen , wie heeft / is altijd

   • 🧐gaat niet gebeuren ik heb reeds mijn voorzorg maatregelen genomen liever staande sterven dan knielend meewerken. Als ik ga gaan verschillende mee😜💥💥💥💥💣🖕💉

  • Over your dead body? Dat is nou net wat ze willen. Wij dood, buitenlanders erin. Die luisteren namelijk maar al te graag als ze gratis digitaal geld en onderdak krijgen en er geen flikker voor hoeven te doen.

  • @Simon rond de 2de wereldoorlog gebeurde het ook hoor. Is in onze familie ook gebeurd. Zij werden ook bij anderen in huis gezet.

   • We zitten nu niet in een (traditionele) oorlog, er is geen watersnood. Met de Oekraïne oorlog hebben wij eigenlijk ook niks te maken. De vraag is hoeveel echt draagvlak er is. Voor de bühne met vlaggetjes zwaaien dat doen de Deugers wel, maar een buitenlandse familie in huis nemen? Ik denk dat dit ver over de grens van het toelaatbare zal zijn, zelfs voor de Deugers. (Lees: D666 stemmers).
    Mijn huis krijgen ze niet, een afgebrande puinhoop hoogstens.

  • Het zijn al oude plannen die ten uitvoer worden gebracht. De overheid is al minimaal 50 jaar met deze plannen bezig weet ik van een insider. Langzaam aan. Langzaam aan.
   We gaan nu naar de eindfase toe(denk ik). Hoop op betere tijden hoef je niet te hebben, want alles gaat volgens de plannen. Met medewerking van het volk zelf. Dat precies te sturen is zoals de overheid wil. Via hebberigheid en belangen en vriendjespolitiek.
   Daarnet las ik over keizer Nero. Wat die allemaal uitspookte. Volgens mij is zijn leven en werk een inspiratiebron voor de machthebbers.
   Alle idiotie incluis. Zo idioot veel overeenkomsten, dat kan geen toeval meer zijn.
   Het verdwenen geld, mensen die van hun eigendom worden ontdaan, de aangewakkerde bloeddorst, het in de war schoppen van de maatschappij enz. enz. Alles wat je nu ziet gebeuren.
   Maar misschien is dat ook wel de mens zoals hij is. Loop het hier altijd weer op uit na verloop van tijd.

    • Rond 1971 aan ons verteld door iemand die al jarenlang bij een ministerie werkte: Nederland zoals het is zal gaan verdwijnen. Het wordt een onderdeel van het grote geheel, is niet meer ‘onafhankelijk’ want gaat maximaal samenwerken met de omringende landen. Zal er onderdeel van uit gaan maken. Kan ook niet meer als land functioneren want wordt afhankelijk.
     Nederland wordt volgebouwd. De eilanden worden natuurparken en zijn alleen nog voor de rijken, wat je nu al ziet gebeuren.
     Geen boeren en aanverwante bedrijven meer in Nederland, eten wordt hier niet meer geproduceerd, maar in het buitenland. Over insecten of kweekvlees sprak hij niet.
     Wie niet in het plaatje past, wie niet genoeg oplevert, die zal geen zorg meer krijgen en vroeger sterven. Dat zie je nu ook al gebeuren. Ken genoeg mensen van 50+ die geen enkele zorg meer krijgen. Zelfs niet met verwondingen.
     Die dus dood mogen gaan van hun huisarts, (m.i.) de hoofduitvoerder van de plannen van de overheid. Dat waren zo wat dingetjes die de man ons vertelde.
     Over oorlog heeft de man het niet gehad maar dat kan wel een van de middelen zijn om ons land naar wens te verbouwen.

     • Hee Johannes, je komt morgen wel om de koffie he? Even bijkletsen? Kunnen we het hier ook weer even uitgebreid over hebben.
      Groetjes van je buren.

     • Johannes neem dan ook even het Kaleri Pact van 1929 mee. Daar staat alles in over de OMvolking en wereld zonder grenzen met één taal en geloof. Hitler heeft dat ook overgenomen maar dat wilde niet lukken.

      • Hitler wou dat helemaal niet, hij is in deze positie gedwongen door Engeland en Amerika, dit is gedaan in WW1 en WW2, Duitsland werd te groot en machtig, zijn Economie was de doorn in het oog van de Engelsen en deze hebben toen met Amerika besloten om Duitsland in een hoek te drijven ( nu ook) en het volk had op het gegeven moment helemaal niets meer, en dit hebben ze herhaald in begin if midden jaren dertig om dat Duitsland weer economisch Nummer 1 was in de wereld, alles hierover is te vinden echt alles, het rand document wat niet speelt verklaard een heleboel, Duitsland werd veel te sterk in hun ogen.

 2. Ik denk niet dat je je al te veel zorgen hoeft te maken MITS je een eigen huis hebt.Ik denk dat eerst mensen met een huurwoning (zoals ik) de lul zijn.🤣 Dat wordt advokatenwerk.

 3. Oké de elitaire bevolkingsgroep zal wel gevrijwaard zijn van deze komende ellende, het kabinet plus oppositie zijn 2 maanden met zomerreces, prettige wedstijd om zo’n laagbegaafde moslim familie te vreten te geven in je eigen koopwoning waarop nog een torenhoge hypotheek rust, terwijl jezelf net je hoofd boven water kan houden.

 4. Ik zou zeggen nazi overheid probeer het ik denk dat die zgn vluchtelingen hierna mee kunnen doen aan de Olympische spelen 100mtr hardlopen😜😂😂😂😂😂

 5. Als ze het niet lukt met bedrog, dan maar met (ongrond)wettelijke dwang.
  Zoals Bill Gates zei: “People think they have a choice; they have no choice!”
  Dit hoort allemaal bij het plan.

  • DIT WEET JE VAST NOG NIET. In Engeland sterven nuu 100.000-den per week. Dat is dus meer dan 10 miljoen in 1 jaar. Nederlandse wet mag nu elke woning ontruimen om er vlchtelingen onder te brengen.(wet is onderweg naar de 1e kamer) Bevolking wordt dus vluchteling in eigen land. Al het vee en pluimvee in Nederland moet nu gevaccioneerd worden zodat er niets meer voor consuptie geschikt en zelfs verboden is. Geen melk,yochurt, boter, kaas geen kip en geen eieren. Gezellig landje

  • @Duchesne,

   Man man man…..ben je nou helemaal gek geworden……weet je wat 20 liter benzine inmiddels kosten….

   Nee man…..ik heb altijd haantje de voorste willen zijn, dus nu ook…….laat ze in Godsnaam bij mij beginnen…..zoals je weet heb ik ruimte genoeg, zelfs zoveel dat ik dat gewoon hier neer kan plempen….

   Dus stelletje theater den haag malloten…..niet verder zoeken….bij mij moeten jullie wezen……

   Wat een stom achterlijk idioot slapend volk met altijd en overal de grootste bek…..

   Ik los dit desnoods op in mijn eentje……..want verder dan typen op een reeds ver versleten toetsenbord zal de rest toch niet komen……

   Enne……..Duchesne…..als je die 20 liter benzine persé kwijt wilt……heb een scootertje en daar rij ik nogal een tijdje mee……echter dat ding krijg ik op water niet aan de gang……en zoals je ook weet stroomt daar meer dan genoeg van vlak bij mijn achterdeur!!!! En daar kun je nogal wat zaken mee OPLOSSEN……toch!!!~???

   Gladiator
   ps en mensen, zouden er al “vluchtelingen” ergens in huis worden geplaatst, (en “vluchtelingen” staat met opzet tussen aanhalingstekens want vluchtelingen kunnen puur juridisch absoluut niet voorkomen in NL of aan de NL buitengrenzen, dat is onmogelijk,) dan zal dat met zekerheid ergens bij oudjes in huis zijn zodat die in no time afgeslacht kunnen worden waarna de afslachter ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt, dat weten jullie toch wel inmiddels. Is in Duitsland aan de orde an de dag!!!

   KOM VAN DIE KRUKKEN AF en beweeg…….richting….nou ja……raadt eens…..

  • Duchesne juli 22, 2022 at 09:43

   20 liter benzine…

   Eigenlijk nog niet eens zo’n gek idee, wanneer men tot het uiterste toe gedwongen wordt, een kat in nood maakt gekke sprongen.

  • Lol, ik dacht ook onmiddellijk in die richting!
   Veel gaan akkoord gaan met een knappe griet in huis anders komt de grote verdwijntruc wel …
   Gaan hun geld lekker incasseren en staan ze plots voor hun deur dan gaan ze uitleggen met tranen in hun ogen dat hunne grote vriend gisteren met zijn valies terug naar zijn thuisland is vertrokken omdat niet tevreden was met het eten.
   Wat zijn mensen toch slecht 😉

   • fles stikstof voor miglassen openraaien in huis mooie opruiming zonder een smeerboel huis ongeschonden en je meubels ook ze sterven als kakkerlakken die ze zijn.

 6. Jij doet helemaal niets. Als je werkelijk ballen had pak je de echte volksverraders aan in den Haag en Brussel. Maar nee dan gaan jullie met bloemetjes op het Malieveld zitten terwijl je er met echte wapens heen moet gaan. DAN ga ik met jullie mee en zowaar vooraan. Helaas is er daarvoor niemand te vinden. Wel hebben ze dan meteen hun bek vol met “geen eigen rechter spelen” en “geweld lost niets op” We zijn gedegenereerd tot een slap minderwaardig volkje wat zich als makke schapen laat uitroeien. Rikke, ik begrijp je frustratie en woede en ik wil je niet persoonlijk aanvallen. daarvoor mijn excuses. Zelf ben ik ook boos en gefrustreerd, niet zozeer op de “vluchtelingen” maar meer op mijn landgenoten waardoor ik me in de steek gelaten voel. Weet je? de tijd van praten is voorbij, ze luisteren niet dus moeten ze voelen. Onze complete regering moet weg en die gaan alleen met geweld weg.

  • Beste Eddy,
   Dit roep ik al meer dan twee jaar maar de mannen van vroeger zijn er bijna niet meer. Ik kreeg verdomme meer bijval van vrouwen. Schijnbaar hebben die tegenwoordig meer ballen dan mannen. Ik sta in ieder geval naast je mocht het zover komen.

 7. Rutte en de rest van nazies in de EU zijn bezig met het voorbereiden van een opstand van alle volkeren die onder de EU vlag zitten dat wat ze niet wilden maar toch gekomen is De G7 heeft dat zo gepland jaren geleden in Parijs maar dat had natuurlijk veel tijd nodig maar nu is het dan zo ver we staan op de vooravond van de ondergang van de EU Vluchtelingen zijn er over de gehele wereld maar de meesten komen onze kant op omdat vluchten naar onder het meest gunstig is Niemand vlucht van Afrika naar Rusland want daar moet je werken om daar te mogen verblijven In de EU leef je als vluchteling als god in Frankrijk en weet je niet dat dat zo gemakkelijk ging

 8. Dan moeten die kansparels eerst maar eens ondergebracht worden bij diezelfde kamerleden die dit er doorheen willen drukken.

  Note: Gaat ze toch niet lukken hoor, dat wordt oorlog! Een kennis van mij had al aangegeven, dat zouden ze hem dwingen, hij zijn woning in de brand zou zetten met die migrant(en) er nog in.

  Ik geef hem geen ongelijk.

  💪

  • We hebben het ook aan onszelf te danken. Wie stuurt al dat geld naar ‘arme’ landen? Wie heeft al die mensen daardoor afhankelijk gemaakt? Wie overspoelde hen met kleding die niemand hier meer wil? Met vrachtladingen vol goederen waarvan ze het bestaan niet eens wisten?
   Is het een wonder dat armere mensen hierheen willen? We hebben hen decennialang laten zien dat we hier in het westen veel teveel van alles hadden. En ja, nu komen ze het zelf halen. Geef hen eens ongelijk.
   Het zal hen straks alleen wat tegenvallen als ze erachter komen hoeveel belasting ze moeten betalen als het hen eindelijk goed gaat.

   • Ik geef al tig-jaren hetzelfde aan alle goede doelen en aan arme landen.
    Ze krijgen allemaal hetzelfde van mij: niks-nada-noppes!

 9. Wij Europa steunen een Nazi regiem in Kiev, we steunen een land dat de Minsk akkoorden heeft geschonden, we lokken bewust een derde wereld oorlog uit. De meeste mensen hebben op deze regering gestemd en niet bijvoorbeeld FvD. De meeste mensen in de omgeving interesseert dit helemaal niet maar dan moeten ze ook niet miepen als er ineens een luxe cruise schip in de haven ligt met vluchtelingen.
  Niemand beseft wat voor een storm eraan komt.
  zelf ben ik er niet zo bang voor, al 11 jaar dakloos…

 10. Flikker ze maar de kastelen in en de bosgebieden laten kamperen bij koning Willem Alexander, zo niet, dan bouw die parkeerplaats ziekenhuis tenten maar weer op, of in entertainment hallen en theaters. of op boten op de zee. alle regering gebouwen , beginnen bij de belasting kantoren.
  Nederland bv heeft niets over mijn huis te zeggen, doe maar eens wat aan je faillissement. Heikneuters.

 11. De moment dat de meerderheid van de bevolking haar mouw opstroopte – niet om voor hun recht te vechten maar om vrijwillig te onderwerpen om een verkoudheid te ontlopen- was de strijd gestreden. Het volk is verloren, de boeren zullen een betere prijs + wat loze beloften krijgen en that’s it. Kijk naar Sri Lanka, moedig gevochten in dienst van Davos. Zonder het te beseffen is het zo, Sri Lanka is dankzij het volk een puinhoop geworden en nu kiezen ze daar voor iemand die klaarstaat met de QR-code…net de agenda van het WEF! De Sri lankese president is gaan lopen met koffers vol geld, terwijl het eerste doel van het volk de President moest zijn. Diens hoofd moest opgestuurd worden naar de Davos-kliek, dat is het enige wat hen in hun broek laat doen want in sé zijn al die superrijke parasieten simpele lafaards! De Build Back Better kan enkel maar doorgaan op een puinhoop, en dat is net wat het moegestreden volk aan Davos op een gouden dienblad geeft! Sorry mensen maar ik kijk helemaal anders tegen de situatie aan, ik luister naar wat Davos, het WEF en de UN zeggen en ik stel vast dat hun agenda door het volk onbewust wordt uitgevoerd! Dat is wat we krijgen als de ratio het moet afleggen tegen de emotie!

 12. Over welke bevoegdheid spreekt het kabinet, want die zijn al sinds 1940 niet meer bevoegd over dit grondgebied. En na 2013 is iedereen ter wereld slaaf af. Het WEF is een privaat praat clubje, die geen bevoegdheden heeft van een staat. Alles is door en door corrupt tot in het bot. De Staat der Nederlanden is een private coöperatie, die geen bevoegdheden heeft, maar zolang jij vrijwillig hen de macht geeft over jouw. Laat jij je weer degraderen tot slaaf van hen, dan kunnen ze letterlijk alles doen met jouw. We hebben het gezien met die gifspuiten, ze stonden vrijwillig in de rij ervoor, we leven tegenwoordig in het meest achterlijk land ter wereld wat enkel in de fictie bestaat. Maar dat hebben die domme achterlijke niet eens in de gaten. Hun tot dat besef bij te brengen dringt niet tot hen door. Maar ja, iets wat er niet inzit, kun je er ook niet uithalen. Hoe je het ook probeert.

 13. Als Bourgondiër verzorgd worden door een Hollander van boven de Moerdijk? Komt niet goed. Ik neem onmiddellijk de keuken in beslag en stel een ultimatum betreffende het menu! Huiselijke burgeroorlog wordt dat dan. Serieus, zijn ze daar nu helemaal gek geworden in Den Haag? Valt te vrezen dat dit een rookgordijn is om mensen in een containerwoning te dwingen.

 14. Kwam vanmiddag een paar van die zgn. Oekraïiense vluchtelingen tegen in centrum van dorp Huizen.
  Werd nogal directief staande gehouden en in een onverstaanbare taal toegesproken , dus ik haal mijn schouders op.
  Vervolgens wordt er indringend OEKRAIINE geroepen, waarop mijn nekharen meteen overeind gingen ( het waren nogal louche types.
  Wat ze zochten was..het Huizer museum…of all places..
  Dus…Drie personen uit oorlogsgeweld komen de toerist uithangen.?
  Vorige week uit eten in Naarden Vesting, ook daar een Oekraïiens gezelschap.
  Tijdens boodschappen doen bij de Lidl wekelijks hetzelfde…

  Dat wat ik tegen zoal tegen kom, komt er bij mij niet in en overigens…ik heb twee herders waarvan er een een bloedhekel heeft aan onbekenden.

 15. Officieel onderzoek heeft uitgewezen dat op het moment dat deze wet uit 1952 er kwam, niet rechtsgeldig is en was .
  Op dat moment waren er bewezen, genoeg huisvestings mogelijkheden.
  Daarom is deze niet wettelijk.

  Dus als ze dit willen flikken, collectief een rechtszaak tegen de staat aanspannen.

  Het is bovendien een wet die alleen geld in tijd van oorlog in NL.

  Officieel is er in NL geen oorlog.
  Heeft iemand een oorlogsverklaring gezien of gehoord?

  Tot zover de zoveelste onwettige scam van onze regering.

  Houd voet bij stuk en geef lik op stuk.

 16. Wij als bevolking moeten weggevoerd worden ergens heen. Waarheen dan. Is het niet eens tijd dat te vertellen, idioten in Den Haag ? Richting Poolse vernietigingskampen ? Naar onleefbare gebieden waar de Oekrainers juist wegvluchten en we dus dood gaan ? Zouden we niet eens moeten eens dat de overheid hier per direct , gedwongen een antwoord op geeft ? En anders gedwongen aftreden ?

 17. Ze lullen als een kip zonder kop.
  Aantal plaatsen= voor aantal gezinnen; NIET voor een enkele persoon.

  1500 jaar terug werd een boek geschreven “the art of war”; in China.
  Hitler nam er delen van over in Mein Kampf; en dit kabinet voert ze LETTERLIJK uit.

  Dat begon met de test “gehoorzaamheid”–maskers en zo; toen verdere maatregelen, en zelfs een lock-down.
  En nu volgen ze Moffenland;waar oude mensen die al 30 jaar in een huis wonen worden uitgezet, om er geitenneukers in te zetten…

  Toen er een handtekening werd gezet in 1945, toen was het fascisme voorbij? nee hoor dat leefde gewoon door… en nu zijn die nazi’s heel enthousiast om andere nazi’s–de Oekies –te helpen…

 18. Vlaardingerbroek: slimme meid, en bloed, bloed mooi….ik moet me nu even concentreren–moet me haar naakt voorstellen….

 19. De Nederlandse regering is voor zeker ZOT geworden!!!!! Dat NAZI-RUTTEN ze zelf allemaal in huis neemt!!! Bij mij GEEN ENKELE vluchteling binnen of ik schiet ze eruit!!! En dat moeten alle andere Nederlanders OOK doen!!
  Aan de galg met Rutten, Von der Leyen, Michel, Timmermans en al die andere idioten!!!

 20. Het is duidelijk een wereldwijde administratie van het programma. In de VS kampen ze namelijk met hetzelfde probleem. Maar de soevereine staten proppen de ‘vluchtelingen’ die met een vliegtuig komen meteen met een gratis retour in een vliegtuig terug. In NL werken de ‘soevereine’ gemeentes allemaal lekker mee. Ze komen zelfs je tuin in om te zien of het huis bewoond is. Net als met de drugshandel die in Rotterdam oogje-dicht binnenkomt, is dit ook een gouden verdienmodel voor velen.

 21. Wat Johannes zegt is waar. Mijn broer en ik zijn in een gevorderd huis geboren, ja gevorderd zo noemde men dat toen. Na de WO2, was er ook een enorme woningnood. Het was zo erg dat particulieren mensen in woningzoekenden in huis namen die nergens anders heen konden. Ik weet helaas niet of dat vrijwillig gebeurde, ik denk het eigenlijk wel, want men wilde toen de eigen landgenoten helpen. I.i.g. hadden mijn ouders destijds in een villa 2 mooie ruime slaapkamers ter beschikking, waarvan een zelfs met een balkon. Mijn ouders kon het heel goed vinden met het gezin van de eigenaar, dat beneden woonden. Ze mochten ook van de tuin gebruik maken. Maar ja ze waren dan ook geboren, getogen en beschaafde Nederlanders. Het zal niet overal zo’n succes zijn geweest. We hebben er bijna 4 jaar gewoond, en nadat we eindelijk een huurhuis konden betrekken is de band met dat gezin altijd gebleven.
  Die situatie van toen is natuurlijk niet te vergelijken met de situatie nu. Ik zou het een schande vinden als mensen hier gedwongen zouden worden om vreemdelingen in huis te nemen.
  Maar let op, de mensen krijgen elke avond via de msm zoveel zielige verhalen voorgeschoteld dat ze gehersenspoeld worden en in rijen van drie staan om zich aan te melden. Net zoals met die vaccinaties, toen mensen smeekten om gevaccineerd te worden en nog steeds trouwens met die boosters. De grenzen dicht en Nexit!

  • Het is gerelateerd aan de oorlog, ook nu. Dezelfde, waar ze maar niet vanaf willen.
   Het is ironie voor die lui die ik overal hun bunkers van huizen zie bouwen. Maar dat doen ze juist omdat ze van de rest af willen.
   Bouwfraude?! Zoiets. Maar ze kennen geen andere trucs. En hier heb je die houseparty’s precies in dat soort saaie stoere huizen waar ze met hele clubs van 50 man staan te feesten en op het eind bezopen of stoned de buurt (mij) gaan terroriseren.
   En vakantiehuizen staan verplicht een halfjaar leeg. Zodat er nog meer gebouwd moeten worden.

  • Het hele jaar knallen als met Oud en Nieuw als ze ongeduldig al vroeger beginnen met vuurwerk is hun zelfde muzikaliteit. Ze hebben niks anders.

 22. Een onderdeel van de VN, het WEF in samenwerking met de EU. Het plan was tig 10+jaren geleden al opgesteld en SS Kaag vormde daar een onderdeel van. Het is de bedoeling de oorspronkelijke EU bewoners te vervangen door migratie stroom uit Afrika en het Midden-Oosten.

 23. Maak me wel bang.
  Geld ook voor als je beleid woont?
  Enfin ik wil geen vluchtig in huis en wil ook niet mijn woning kwijt raken en waar moet je dan heen ? ? Met alle op straat leven ? Bizar dit.

 24. Turbofase omvolking: Nederland kan burgers dwingen migranten in hun huis op te nemen!

  Definieer nou eens NEDERLAND.
  Laat eens duidelijk weten welke halve zool met dit soort ideeen rondloopt.
  Het liefst met video of ander bewijs.

 25. Ik sprak pas iemand uit een tehuis, begeleid wonen, en ik zei dat ik ook weleens in een groep gewoond had als student, en dat het economisch is, achteraf was het eigenlijk een soort experiment, maar dat ook hierop Big Brother was gebaseerd waar het erom draait wie er het eerst uit ligt. De privacy was aanvankelijk geen probleem. Normaal is een samenlevingsverband nuttig, sommige dingen zijn gedeeld, andere niet; je leert hoe de samenleving in elkaar zit, want je hebt er altijd mee te maken, ook in de straat in een dorp en ook in een vrijstaand huis en ook als de buren kilometers verder wonen. Dit soort situatie ontstond dan ook geleidelijk in het echt, met o.a. het planten van een beetje een gevaarlijke zwarte knul, een Antilliaan die buitengewoon zoet en lief was, maar een groot slagersmes trok als je iets zei.
  Maar eerst werd er verbouwd, het groepsbewustzijn draaide steeds meer om de keuken waar een ware pikorde ontstond om wie de beste kastjes en potten en pannen had enzovoort. Met bovenaan een keurige, pinnige meid met een slecht figuur uit Gibraltar, donker met een bleek gezicht, die de hele zaak bestierde en onvermijdelijk volgelingen kreeg, want je kan er niet omheen.
  De negerjongen had vrienden net als hij. Het waren de eersten van het asieldrama. Hij had een loyale nogal gezette vriendin en neukte een blanke buurvrouw. Hij belde naar familie op de gezamenlijke telefoon, en betaalde geen rekeningen. Zodat die afgesloten werd, dit was de echte aanleiding tot de uitvinding van de smartphone. Een tijdje waren er tal van Spanjaarden door een uitwisseling die een eigen club vormden, en die hier allemaal zijn tegen racisme, en de autochtonen te testen voor hun proefschrift, de afvalrace versnelde aanmerkelijk, want mensen vertrekken snel als ze te veel moeten liegen en de GGD aangewend wordt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in