Een kopie van de open brief door een politieagent gestuurd naar Hugo Talks. Het is een van de meest overtuigende argumenten die ik heb gelezen.

Beste lezer,

Dit is mijn open brief, als politieagent, vandaag in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland.

Ik ben meer dan 20 jaar in dienst, en als geclassificeerd rechercheur ben ik een professioneel onderzoeker. Ik ben er trots op dat ik in staat ben om onafhankelijk informatie te verzamelen en te beoordelen, de geloofwaardigheid en herkomst ervan vast te stellen, en op basis van de feiten een conclusie te trekken. Niet minder dan wat u beroepsmatig van mij zou verwachten.

Politieagent zijn maakt je om duidelijke redenen cynisch en sceptisch, goed nieuws is niet iets waar je dagelijks mee te maken hebt.

Toen ik in dienst trad, werd mij verteld dat wij deel uitmaakten van een tripartiet bestuurssysteem, samen met de centrale en lokale overheid, maar er werd benadrukt dat wij “onafhankelijk” waren. Mij werd ook gezegd dat als je een bevel kreeg dat onethisch of onwettig was, dat we ons dan niet alleen tegen dat bevel konden verzetten, maar dat we ook de plicht hadden om dat bevel niet op te volgen. Het belangrijkste, en de voornaamste reden waarom agenten in het Verenigd Koninkrijk niet gewapend zijn, is dat wij politietaken uitvoeren met de instemming van het volk.

Ik lees graag militaire geschiedenis, wereldwijde politietechnieken (boeken over FBI-zaken, enz.) en geopolitiek, dus het was heel gemakkelijk om de donkere kant van de geschiedenis die zich de afgelopen 19 maanden herhaalde, samen te voegen en te doorzien. Misschien ziet u, lezer, het niet, dus laat me u helpen uw weg te vinden.

Mijn eerste waarschuwing was het gebruik van eindeloze propaganda in elk mediaformaat, dodentol als een dagelijkse metriek op het nieuws… De nieuwszenders die plotseling alomtegenwoordig opgaan in de ene stem van de regering, met zeer weinig kleine, zo niet verborgen uitzonderingen.

Ik heb mijn opleiding op een serieuze manier toegepast nadat ik honderden uren had besteed aan het bestuderen van de COVID -19 “pandemie” en ik kon de woorden van Churchill in mijn hoofd horen: “Never let a good crisis go to waste”.

Ik stelde onomstotelijk vast dat de PCR-test niet ontworpen is om ziekten op te sporen en enorm vatbaar is voor frauduleus misbruik wanneer hij wordt gebruikt met cycli die hoger zijn dan een bovengrens van 30. Talrijke verzoeken van de F.O.I. betreffende PCR-tests in het VK bevestigen dat zij cycli tot 45 gebruiken, waardoor de resultaten sterk worden vertekend in het voordeel van een positief resultaat.

Ik heb vastgesteld dat asymptomatische verspreiding niet alleen in strijd is met de conventionele en reeds lang gevestigde wetenschap (en niet te vergeten met het gezond verstand!), maar ook totaal onbewezen is. In een zeer recent CDC document (april 2021) een studie getiteld – Analysis of Asymptomatic and Presymptomatic Transmission in SARS-CoV-2 Outbreak, Germany, 2020 – kan het zo snel worden samengevat als – “Concluderend suggereert onze studie dat asymptomatische gevallen waarschijnlijk niet substantieel zullen bijdragen aan de verspreiding van SARS-CoV-2.” (Bron.)

Ik heb aan de hand van eindeloze peer reviewed studies vastgesteld dat lockdowns en mondkapjes zeer schadelijk zijn voor de samenleving en individuen. Zo’n 37 studies alleen al die het maskeren tarten. Laten we niet vergeten te benadrukken wat peer peviewed betekent, want deze studies hebben de kritische blik van wetenschappelijke buitenstaanders doorstaan, om de resultaten te porren, te prikken en er fouten in te vinden.

  Covid Hoax Pushers (inclusief Trump) willen u dood hebben

Dit zijn GEEN goedaardige interventies.

• Verhoogde werkloosheid
• Toename van huiselijk geweld
• Toename van kindermishandeling
• Toename van alcohol- en drugsgebruik
• Toename van sterfgevallen als gevolg van het wegvallen van essentiële gezondheidsdiensten
• De mentale kwelling van de scheiding van vrienden en familie

De gevolgen voor de geestelijke gezondheid van deze stressfactoren, uiteindelijk, en vrij duidelijk, een zeer voorspelbare grote stijging van zelfmoord … ZELFMOORD !! Vooral bij jonge mensen die weten dat de toekomst er vrij somber uitziet.

Met de propagandamachine in volle gang, werden de doodsmethodes genormaliseerd voor dagelijks gebruik. Eindeloze “zorgen”. De grove vertekening van positieve (zeer onbetrouwbare) tests die werden omgezet in “gevallen”, een heel andere betekenis.

De sterfgevallen die door de nationale bureaus voor de statistiek werden geteld als COVID 19-sterfgevallen, voor andere redenen, die gebaseerd waren op een trauma MET een positieve test in de voorafgaande 28 dagen. Of, hoe ongelooflijk dit ook klinkt, Ierse klokkenluider verpleegsters die lijken testen voor testresultaten. Gewoon obsceen.

De eindeloze censuur, die NOOIT een onderdeel is voor Democratie. Het einde van het debat.

Het nationale sterftecijfer dat in 5 jaar nauwelijks is gedaald en Britse begrafenisondernemers die herhaaldelijk bewijzen dat ze het niet drukker hebben dan voorheen, ondanks het feit dat de wereld zich in een “pandemie” bevindt. Sommigen melden zelfs minder.

Het publiek is er in grote lijnen van overtuigd dat gezonde mensen daadwerkelijk ziek zijn en ziektes verspreiden.

Hancock [Britse minister van Gezondheid, red.] en zijn valse tranen op het nieuws, gevolgd door zijn voorspelbare geënsceneerde einde nu. We weten dat Midazolam, een sterk verdovend middel dat bij anesthesie wordt gebruikt en de ademhaling afremt, werd gebruikt bij onze meest geliefde ouders en grootouders toen zij het meest kwetsbaar waren omdat zij leden aan ademhalingscomplicaties. Er is een direct verband tussen het gebruik van midazolam en de dood van bejaarden tijdens de Covid 19, wat zonder enige twijfel bewijst dat zij in essentie werden geëuthanaseerd door onwetend personeel van verzorgingstehuizen. (Bron.)

De productwaarschuwing van Midazolam voor ouderen luidt: “Voorschrift mogelijk ongeschikt – Ouderen met acute of chronische ademhalingsmoeilijkheden”.

De psychologische oorlogsvoering, het gebruik van gedragswetenschappers zoals SAGES Susan Mitchie om verdeeldheid te zaaien in de samenleving, om angst te zaaien in de samenleving, om slogans en onnauwkeurige “wetenschappelijke” overtuigingen te implanteren. Om het debat te censureren en het autoritarisme te bevorderen.

Belangrijker nog, de doofpotaffaires van de mainstream media die weigeren incidenten onder de aandacht te brengen en het publiek te beschermen tegen eindeloze sterfgevallen en verwondingen door vaccins. Nu zijn gewone mensen bereid om de andere kant op te kijken, omdat het te ongemakkelijk is voor hun verwende leven in de Eerste Wereld. Er zijn families van doden en gewonden die pleiten om gehoord te worden, dus heb de elementaire menselijkheid en het fatsoen om te luisteren! Denk je dat ze het verzinnen? Dat het leugenaars zijn? Op welke gronden?

De regering duwt de vaccinatie leeftijd steeds lager voor jonge en gezonde mensen met zo’n enorm laag risico dat het te verwaarlozen is. Dus het vaccin is, zelfs als ik zo vrij mag zijn om een vermeend “voordeel” mee te rekenen, nog steeds VEEL gevaarlijker dan het krijgen van Sars-Cov-2.

  De na-vaccin uitroeiing van het immuunsysteem van kinderen is begonnen

Ter referentie Brian Brindles Infection Fatality Rate IFR, (het aantal sterfgevallen gedeeld door het aantal mensen, ongeacht of ze zelf symptomen hebben) wat in wezen de kans op overlijden is als je het virus krijgt.

Leeftijd 0-4 0,003% 5-9 0,001% 10-14 0,001% 15-19 0,003% 20 -24 0,006%

En ga maar door.

Je hebt niet eens 1% kans tot 65-69, daarna is het 1,075.

Het meest opmerkelijke is dat bij jonge mensen het risico op overlijden door Sars-Cov-2 VEEL KLEINER is dan dat door griep. Als u in de afgelopen 19 maanden uw bedrijf hebt moeten sluiten, hoe kunt u dan niet absoluut razend hierover zijn!?

Ik zou nog wel even door kunnen gaan, maar velen zullen al knikkend op de hoogte zijn van deze voorgaande feiten en cijfers.

Het motief? Het is allemaal voor twee dingen. Geld en macht. Deze bedrijven verdienen miljarden. Weet u wie dat zijn?

De Bill and Melinda Gates Foundation hebben een monopolie in de Media, Gezondheidsorganisaties, Vaccin ontwikkeling en Digitale Identificatie programma’s.

In 2020 heeft de BMGF 79 miljoen dollar gegeven aan het Imperial College in Londen, die dwaze nonsens hebben gemeld over 40 miljoen sterfgevallen wereldwijd als COVID19 ongecontroleerd blijft.

De invloed van Gates is veel te doordringend. Ondanks het feit dat hij wordt afgeschilderd als een vriendelijke filantroop heeft hij zijn persoonlijke fortuin verdubbeld en heeft hij publiekelijk verklaard dat het rendement van vaccins de beste investering is die hij ooit heeft gedaan met een rendement van 20 op 1. Het belangenconflict is onmiskenbaar.

Bill Gates erkent dat zijn investering van 10 miljard dollar in vaccins hem 200 miljard dollar heeft opgebracht

De BMGF heeft proeven met vaccins uitgevoerd in India en Afrika waarbij de toestemming van kinderen die aan deze proeven werden blootgesteld en er schade van ondervonden, werd geschonden. Deze landen zijn duidelijk uitgekozen omdat de regelgeving er minder streng is, wat in wezen betekent dat de verarmde bevolking van de derde wereld proefkonijn wordt. In beide gevallen was er geen sprake van toestemming of registratie van bijwerkingen en/of sterfgevallen.(Bron.)

Johnson and Johnson kan niet eens talkpoeder maken zonder er asbest in te verwerken, in hemelsnaam!

In feite WISTEN ze het al tientallen jaren! (Bron.)

Is dit niet de meest voor de hand liggende wereldwijde criminele samenzwering, en één zonder een stortvloed aan bewijs?

Ben je zo ongevoelig geworden dat je het overduidelijke niet eens kunt bevatten?

Terug naar politiewerk en het hele punt van mijn brief.

Ik heb een eed gezworen. Een eed om mensen te beschermen en hun rechten te handhaven. Om de gemeenschap te verenigen en de mensen te beschermen en te dienen. Ik ben een PUBLIEK DIENAAR. En ik ben er trots op er een te zijn in die zin.

Onze voornaamste verplichting is het leven te beschermen en te behouden boven alle andere overwegingen.

Ik heb heel lang gewacht. Ik wacht op een hoofdcommissaris, of een secretaris-generaal van een politiebond, of misschien zelfs een lid van de HM Inspectie van het politiekorps, die zijn stem verheft.

  Creëert agressieve mutaties: viroloog roept WHO op te stoppen met Covid-19 vaccin

Zijn zij te naïef om te zien waar dit toe leidt?

Zijn ze te onwillig om hun hoofd boven de loopgraven uit te steken, omdat ze weten dat het eraf geschoten zal worden?

Zijn het lafaards, meer geïnteresseerd in hun grote salarissen en hun vermeende nalatenschap?

Ik kan u zeggen dat er heel veel politiemensen van verschillende rangen zijn die erg bang zijn om als ijzeren vuist van de regering te worden gebruikt. We werden gecastreerd in de jaren 1980, we kunnen niet staken en we worden door onze verschillende korpschefs als vuil behandeld.

Het angstaanjagend snelle cataclysme dat we hebben meegemaakt heeft onze democratie op een massale manier ondermijnd. Als je dat nog niet ziet, wacht je misschien, zoals Orwell suggereerde, op “een laars in je nek” voordat je het doorhebt.

De autoriteiten hebben de politie nodig om hun plannen uit te voeren. Ze hebben het leger nodig als dat niet genoeg is.

WIJ ZIJN HET VOLK.

Zowel politie als soldaten.

Het zijn onze vaders en moeders, broers en zusters, zonen en dochters die lijden. Dit is geen elitaire bezetting, het bestaat uit de werkenden en middenklasse die voor de kost bereid zijn het vuile werk op te knappen en om te gaan met lijken en geweld.

Ik zal de mensen van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland nooit verraden.

Op morele gronden, en vanwege mijn oprechtheid bij het afleggen van de ambtseed van agent

ZAL IK GEEN CORRUPTIE AFDWINGEN

IK ZAL SOCIALE MARTELING NIET VERGEMAKKELIJKEN

IK ZAL NIET TOEKIJKEN HOE DODELIJKE VACCINS AAN KINDEREN WORDEN OPGEDRONGEN.

We hebben een #METOO-beweging nodig voor de politie en de militairen die niet willen veranderen in moderne nazi’s. Lees – Ordinary Men (door Christopher Browning) over hoe in 1942 in Duitsland doorsnee Duitse mannen, een reserve politiebataljon, die geen kwaadaardige fanatici waren, verstrikt raakten in de raderen van het autoritarisme doordat ze werden geïntimideerd en voorgelogen en uiteindelijk, door psychologische stress, zich conformeerden en alle besluitvorming overlieten aan het gezag, waardoor ze uiteindelijk deelnamen aan genocide.

Ik sluit af met de inaugurele rede van John Stuart Mill aan de Universiteit van St Andrews in 1867

Laat niemand zijn geweten sussen door de illusie dat hij geen kwaad kan doen als hij er niet aan deelneemt en geen mening vormt. Slechte mensen hebben niets meer nodig om hun doel te bereiken, dan dat goede mensen toekijken en niets doen. Hij is geen goed mens die, zonder protest, toestaat dat onrecht wordt gepleegd in zijn naam, en met de middelen die hij helpt te verschaffen, omdat hij niet de moeite wil nemen zijn verstand te gebruiken over het onderwerp.

DIT IS ONS LAND.

Ik doe een beroep op alle politieofficieren en soldaten om een lijn in het zand te trekken en te beslissen aan welke kant van de geschiedenis je wilt staan.

Dank u voor het lezen.

Download brief  – https://t.me/hugotalks/545?comment=258404


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Voormalig hoofdwetenschapper Pfizer waarschuwt dat er “iets heel ergs aan de hand is”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWat gebeurt er als de technocraten alle kaarten in handen hebben?
Volgend artikelOngevaccineerde Amerikanen weigeren bloedtransfusies van gevaccineerde donoren uit angst voor spike-eiwitten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Nobel.
  Maar hoe vaak zal deze brief gelezen worden?
  De vodden verkopers van de msm zullen deze niet publiceren en diegenen die hem voorgeschoteld krijgen zullen knikken omdat ze hetzelfde nastreven, maar niet de grote klok kunnen luiden.
  Blijft wel dat veel kleine beetjes toch veel kunnen worden maar dat duurt langer.

  • Beste. Doe zoals ik. Deel zo veel en vaak mogelijk waarin je kan. Vertel de mensen dat ze moeten gaan lezen. Deel de site. Ze komen. Zo achter de waarheid. En vraag hen verder te delen. Zo werkt sociale media. Ik ga zelfs nieuwszender en kranten van deze berichten zenden. Zoveel ik kan.

   • Nogmaals excuus: ik ben niet helemaal wakker. Het betreft dus twee demo’s en georganiseerd door twee verschillende partijen. Politie agenten ook u bent opgeroepen om mee te lopen als demonstrant of anders wanneer demonstreren uit den boze mocht zijn. Hoe dan ook …

 2. Demonstraties, de uitlaatklep van nuttige idioten….

  Geen enkele demonstratie gehouden door Nederlanders heeft in Nederland ook zijn doel bereikt.
  Wie wel hun doel bereikt hebben in Nederland zijn moslims en Groen links, beide door het middel van geweld en terreur. De een bepaald nu of de politie en andere overheidsdiensten in een stad MOGEN functioneren, de ander zit dank zij het geweld en terreur als coalitie partner iedere keer in de regering en heeft overal mensen geplaatst die UW privacy en veiligheid op ieder moment kunnen schenden….

  Over vrijheid en democratie en grondwettelijke rechten gesproken…..nog iemand die daarin geloofd ? …want het is de overheid in opdracht van de regering die deze zaken tot stront reduceert….

  Dus al die demonstraties, een uitlaatklep net als het cafe en het toetsenbord…

  ….leven is een beleving….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in