Dr. Mike Williams legt op voortreffelijke wijze uit wat het waarschijnlijke mechanisme is achter de mRNA vaccins en waarom zij zijn ontworpen om een sleutelelement in de reactie van ons immuunsysteem UIT te schakelen (dit element zijn bepaalde TLR’s of toll-like receptoren). Door dit element uit te schakelen kan het mRNA onze cellen binnenkomen om zijn werk te doen. Wanneer deze echter worden geneutraliseerd of verhinderd om te werken, is er een domino-effect op de CD8 T-cellen, die van vitaal belang zijn voor een robuuste reactie van het immuunsysteem. Zoals Dr. Ryan Cole naar hen verwijst in dit artikel, zijn zij je ‘killer’-cellen die, onder andere, virussen onder controle houden. Wanneer je bepaalde TLR’s uitschakelt, schakel je ook deze zeer noodzakelijke T-cellen uit.

De code stabiliseren

In het leven en in de wetenschap hebben veranderingen gevolgen. Achteraf zijn de slechte gemakkelijk te zien, zullen sommigen beweren, schrijft Dr. Mike Wiliams. Maar als we de natuurlijke gevolgen van veranderingen in de arena van de Covid-vaccinwetenschap onderzoeken, zou men kunnen vragen: iemand moet toch hebben gewaarschuwd om dat niet te doen? Uiteraard is het nodig voordat we die gevolgen onderzoeken hier eerst te betuigen: daarom moeten nieuwe geneesmiddelen/vaccins grondig worden getest voordat ze aan grote groepen mensen worden gegeven.

In 2005 ontdekten Dr. Weissman en Dr. Kariko een manier om vreemd mRNA te beschermen tegen het immuunsysteem van het lichaam. Die wetenschappelijke mijlpaal zou de sleutel zijn tot de vooruitgang van de mRNA-vaccins in 2020.

Onlangs tweette de Universiteit van Pennsylvania een foto van de Dr. Weissman en Kariko die hun Covid-vaccinatie ontvingen, en herinnerde ons aan die mijlpaal. Een tweet merkte op dat zij de Nobelprijs zouden moeten krijgen voor hun ontdekking.

De fundamentele verandering die Weissman en Kariko ontdekten was dat nucleoside modificatie mRNA kon beschermen tegen de immuun afweer van het lichaam:

“Wij tonen aan dat RNA signalen uitzendt via menselijke TLR3, TLR7, en TLR8, maar incorporatie van gemodificeerde nucleosiden m5C, m6A, m5U, s2U, of pseudouridine de activiteit onderdrukt.”

Hun belangrijkste ontdekking hier was dat, door wijziging van de RNA-code (wijziging van het nucleoside uridine), die zou resulteren in het afbreken van de aangeboren immuunrespons, er noodzakelijkerwijs toll-like receptoren (TLR) bij betrokken waren.

Deze ontdekking werd overgenomen in de mRNA-technologie die in Covid-vaccins wordt gebruikt, zodat het vreemde mRNA van het vaccin de cellen kon binnendringen zonder te worden vernietigd. Hieronder staat de mRNA-code van het Pfizer-vaccin die de gemodificeerde nucleoside Uridine aantoont door het als Ψ (gemodificeerd) aan te duiden in plaats van als zijn natuurlijke vorm U (Uridine). Om precies te zijn: elk Uridine (U) is vervangen door 1-methyl-3′-pseudouridylyl (Ψ).

Door de Uridine in de mRNA-code van het Pfizer-vaccin te wijzigen, kan het vreemde mRNA een deel van de eerste verdedigingslinie van het lichaam omzeilen – het aangeboren immuunsysteem.

Het lichaam heeft twee grote delen van zijn immuunsysteem: het aangeboren en het specifieke. Het aangeboren immuunsysteem komt als eerste in actie tegen vreemde indringers, inclusief vreemd mRNA van een vaccin.

Hoe bereikt die eenvoudige verwijdering van één letter van de code uit het mRNA dat?

Dat doet het door de Toll Like Receptors (TLR) te beïnvloeden: het alarmsignaal van het aangeboren immuunsysteem.

De belangrijkste TLR’s die worden beïnvloed zijn TLR 3, TLR 7 en TLR 8. Zij fungeren als schildwachten die vreemde indringers herkennen aan hun vorm of patroon; een beetje zoals een vliegtuigspotter in de Tweede Wereldoorlog. Als de verkeerde vorm in de lucht wordt herkend, gaan de alarmbellen rinkelen en wordt het luchtafweergeschut ingeschakeld. In het geval van TLR’s wordt het immuunsysteem geactiveerd.

Wat als je die spotters kon omzeilen? Geen alarm, geen reactie van het immuunsysteem; en je lading, vreemd mRNA in dit voorbeeld, komt veilig door. Dan heeft je medicijn/vaccin een veel grotere kans om te werken.

Op dat punt in de oorspronkelijke experimenten – om te ontdekken hoe toll-like receptoren kunnen worden uitgeschakeld (en vervolgens in het ontwerp van de vaccins), had de vraag moeten worden gesteld: maar wat zouden de gevolgen van het uitschakelen van dat belangrijke vroege waarschuwingssysteem zijn?

Als die vraag al werd gesteld, lijkt zij in dovemansoren te zijn gevallen en niet te zijn beantwoord tot, mogelijk, nu.

Afwijkende immuunrespons

Dominguez-Andres et al gingen op die vraag in op 6 mei 2021. Zij stellen:

  Waarom heeft het dappere Israël zich overgegeven aan de inentingsbende?

“Bepaalde vaccins zoals Bacillus Calmette-Guérin (BCG) en het mazelen-, bof- en rodehondvaccin (MMR) induceren ook een functionele herprogrammering op lange termijn van cellen van het aangeboren immuunsysteem. (Netea et al., 2020). Dit biologische proces wordt ook wel getrainde immuniteit genoemd wanneer het een verhoogde responsiviteit inhoudt, of aangeboren immuuntolerantie wanneer het wordt gekenmerkt door een verminderde cytokineproductie (Ifrim et al., 2014). Hoewel deze effecten voornamelijk zijn aangetoond voor levend verzwakte vaccins, wilden we onderzoeken of het BNT162b2 [Pfizer] vaccin ook effecten zou kunnen induceren op aangeboren immuunresponsen tegen verschillende virale, bacteriële en schimmelstimuli.” [Nadruk toegevoegd].

Hun antwoord?

“Het BNT162b2 vaccin moduleerde ook de productie van ontstekingsbevorderende cytokines door aangeboren immuuncellen bij stimulatie met zowel specifieke (SARS-CoV-2) als niet-specifieke (virale, fungale en bacteriële) stimuli. De respons van aangeboren immuuncellen op TLR4 en TLR7/8 liganden was lager na BNT162b2 vaccinatie.” [Nadruk toegevoegd].

Zij vervolgen:

“We zagen een significante vermindering in de productie als IFN-α afgescheiden na stimulatie met poly I:C en R848 na toediening van de tweede dosis van het vaccin (Figuur 1H, 1I). Dit kan de initiële aangeboren immuunrespons tegen het virus belemmeren, aangezien is aangetoond dat defecten in TLR7 resulteren in en verhoogde gevoeligheid voor COVID-19 bij jonge mannen (Van Der Made et al., 2020). Deze resultaten tonen gezamenlijk aan dat de effecten van het BNT162b2 vaccin verder gaan dan het adaptieve immuunsysteem en ook de aangeboren immuunresponsen kunnen moduleren.” [Nadruk toegevoegd].

Het bovenstaande roept drie zorgen op.

  1. Het vermogen van het immuunsysteem om virussen te bestrijden is verminderd; met name het vermogen om SARS-CoV-2 te bestrijden kan worden aangetast;
  2. De door het vaccin veroorzaakte aangeboren immuuntolerantie kan van invloed zijn op andere vaccins; en ten slotte
  3. Welke andere delen van het immuunsysteem kunnen zijn aangetast.

Klinische aanwijzingen?

Op social media en in online tijdschriften zien we nu berichten van patiënten met verergerende kanker na vaccinatie tegen SARS-CoV-2; koppen als de volgende:

‘Healthy’ Mom Dies Of Cancer, Allegedly Thought She Just Had COVID-19 Vaccine Side Effects

This Woman’s COVID Vaccine Side Effect Led to a Stage 2 Breast Cancer Diagnosis

In de bovenstaande artikelen wordt elk oorzakelijk effect van het vaccin snel van de hand gewezen, en één patiënte prijst het vaccin omdat het haar leven heeft gered:

“Moseley merkte op dat ze een routine mammogram had gepland in juli. Maar als ze niet in april was gevaccineerd en de gezwollen lymfeklier niet had ontdekt, had haar kanker kunnen groeien voordat het was ontdekt. “De COVID-19 prik, ik ga het zeggen – hoe erg COVID ook is – het heeft me gered,” vertelde ze aan het Des Moines Register.

Een goedaardige, gezwollen lymfeklier die door de vaccinatie werd veroorzaakt, alarmeerde haar om te controleren op tekenen van kanker, die ze vond. Een arts legt dit fenomeen uit in de Lifestyle sectie van News.com.au:

“Dr. Laura Esserman, directeur van het Breast Care Center van de University of California San Francisco, zei dat vrouwen gezwollen lymfeklieren na het vaccin verwarden met tekenen van kanker.”

Voor Moseley, was het toeval: Ze had echt kanker.

Er bestaat oprechte bezorgdheid over een toename van kanker, niet door vaccinatie, maar eerder als gevolg van lockdown en beperkte medische toegang. Anderen zijn echter niet overtuigd door het heersende narratief en vermoeden dat vaccinatie tegen SARS-CoV-2 een rol speelt:

Dr. Ryan Cole, een patholoog, verklaarde in een recente presentatie dat hij een toename van 20 keer endometriumkanker en andere vormen van kanker waarneemt na de vaccinatie tegen SARS-CoV-2.

En nog verontrustender: een senior consultant met tientallen jaren ervaring in diagnose en behandeling in een gespecialiseerd kankerziekenhuis beschreef aan een journalist dat al zijn gevaccineerde kankerpatiënten uit remissie kwamen; en dat de kanker van het ene orgaan naar het andere sprong en zich verspreidde met een snelheid die hij nog nooit eerder had gezien (pers. Comm.).

In dit stadium zijn deze berichten anekdotisch, maar als zij een tot dusver verborgen verandering weerspiegelen in de aard van de wijze waarop kanker patiënten treft na vaccinatie, wat zou dan het mechanisme zijn? En in welke mate zou het, al was het maar in het begin, verborgen kunnen blijven door de verwachte toename van ziekte en sterfte als gevolg van de lockdowns en de beperkte medische toegang?

Dit zou een interessante intellectuele oefening zijn, ware het niet dat de oorspronkelijke vraag niet afdoende gesteld en beantwoord lijkt te zijn: maar wat zouden de gevolgen zijn van het uitschakelen van dat belangrijke systeem voor vroegtijdige waarschuwing?

Het antwoord daarop zou wel eens een echo kunnen zijn van de embryonale observaties van artsen zoals Ryan Cole.

  Begrafenisondernemer is getuige van massamoord door regering

Het mechanisme

Een klinische aanwijzing, zij het momenteel in lage aantallen gerapporteerd, die mogelijk het werk van Dominguez-Andres e.a. ondersteunt, en immunologisch in verband kan worden gebracht met de waarnemingen van Dr. Cole, bleek reactivatie van het Varicella Zoster Virus na vaccinatie voor Sars-Cov-2:

Virus reactivatie na SARS-CoV-2 vaccinatie

“Zeven immunocompetente patiënten van > 50 jaar presenteerden zich met herpes zoster (HZ) infectie in een mediaan van 9 dagen (range 7-20) na vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Het optreden van HZ binnen het tijdvenster 1-21 dagen na vaccinatie gedefinieerd voor verhoogd risico en de gerapporteerde T cel-gemedieerde immuniteitsbetrokkenheid suggereren dat COVID-19 vaccinatie een waarschijnlijke oorzaak is van HZ.” [Nadruk toegevoegd].

De gegevens waren consistent met het feit dat het vaccin veranderingen veroorzaakte in het immuunsysteem dat de ontvanger kwetsbaarder maakte voor het ontwikkelen van een herpes zoster (HZ) infectie.

Furer et al in Herpes zoster following BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases: a case series meldden ook:

“Mogelijke mechanismen die het pathogenetische verband tussen mRNA-COVID19 vaccinatie en HZ reactivatie zouden kunnen verklaren, houden verband met stimulatie van aangeboren immuniteit via toll-like receptoren (TLR’s) 3,7 door mRNA-gebaseerde vaccins. TLR-signalering is betrokken bij de reactivatie van herpesvirussen, een proces dat essentieel is voor deze virussen om zich in de gastheer te handhaven. Defecten in de TLR-expressie bij patiënten die lijden aan ziekten die rechtstreeks veroorzaakt worden door herpesvirusinfectie wijzen op het belang van deze signaalwegen tijdens de infectie en de uiteindelijke ziekteprogressie. Het vaccin stimuleert de inductie van type I INF’s en krachtige ontstekingscytokines, die T- en B-immuunreacties opwekken, maar een negatieve invloed kunnen hebben op de expressie van antigenen, wat mogelijk bijdraagt tot de reactivatie van HZ.”

Beide bovengenoemde studies impliceren delen van het immuunsysteem na SARS-CoV-2 vaccinatie in HZ infectie. Men zou kunnen zeggen: wel, deze studies hebben een aanzienlijk aantal oudere patiënten; de eerste studie had een gemiddelde leeftijd van 77 jaar, en zij hebben andere gezondheidsproblemen, en er kunnen andere verklaringen zijn. Methotrexaat bijvoorbeeld, een veel voorgeschreven geneesmiddel voor immuun-gemedieerde ontstekingsziekten die in verband kunnen worden gebracht met oudere leeftijd, is in het verleden in twijfel getrokken vanwege het effect ervan op HZ-infectie, waarbij sommige studies een oorzakelijke rol ondersteunden, en andere niet. En meer recentelijk heeft Methotrexaat het immuunproces aanzienlijk belemmerd na het Pfizer vaccin voor Sars-Cov-2. Maar de patiënten in de reactivatiestudie bleken geen gebruik te maken van dat geneesmiddel.

We moeten ook opmerken dat HZ infectie ook is waargenomen bij Covid-19 gevallen, en niet alleen bij ouderen:

“Terwijl er gevallen zijn geweest van varicella-zoster virus reactivatie als gevolg van COVID-19 of COVID-19 vaccin inoculatie bij oudere personen met reeds bestaande aandoeningen, beschrijft dit case report het eerste geval van varicella-zoster virus reactivatie bij een gezonde, jonge man in de afwezigheid van reeds bestaande aandoeningen. De mechanismen die ten grondslag liggen aan varicella-zoster virus reactivatie bij patiënten met COVID-19 zijn onbekend en moeten verder gekarakteriseerd worden.” [Nadruk toegevoegd].

Daarom zijn zowel Covid-19 infectie als SARS-CoV-2 vaccinatie in verband gebracht met HZ infectie. Hoeveel anderen hebben een gelijkaardige reactie gehad maar zijn niet geïdentificeerd?

Inderdaad, het mechanisme moet gekarakteriseerd worden, en heeft het te maken met disfunctionele toll-like receptoren? Bovengenoemde studies denken van wel en wijten dit aan de stimulatie van specifieke toll-like receptoren.

Toll-like receptoren spelen inderdaad een belangrijke rol bij herpesinfectie; en TLR2, 3 & 9 specifiek bij Varicella Zoster infectie; en elke mogelijke verandering in hun functie kan dus gevolgen hebben voor het vermogen van het lichaam om HZ infectie onder controle te houden.

Hoewel onderzoek geen post-vaccin effecten op TLR2 en 9 heeft aangetoond (zie hieronder voor TLR3), worden wij herinnerd aan de verklaring van Dominguez-Andres et al met betrekking tot de andere toll-like receptoren:

“De respons van aangeboren immuuncellen op TLR4 en TLR7/8 liganden was lager na BNT162b2 vaccinatie.”

Zij rapporteerden ook veranderingen in TLR3, meer specifiek betrokken bij Varicella Zoster infectie, maar haalden geen statistische significantie:

“TNF-α productie (Figuur 1B-1G) na stimulatie met de TLR7/8 agonist R848 van perifere bloed mononucleaire cellen van vrijwilligers was significant afgenomen na de tweede vaccinatie (Figuur 1C). Dezelfde trend werd waargenomen na stimulatie met de TLR3-agonist poly I:C (Figuur 1D), hoewel het verschil geen statistische significantie bereikte.” [Nadruk toegevoegd].

Uit bovenstaand onderzoek kunnen we opmaken dat wetenschappers bezorgd zijn dat delen van het immuunsysteem negatief beïnvloed worden door zowel Covid-19 infectie als SARS-CoV-2 vaccinatie, wat kan leiden tot reactivatie van Varicella infectie. Stimulering van toll-like receptoren is gesuggereerd, maar het impliciete ontwerp van de mRNA-vaccins tegen SARS-CoV-2 is zodanig dat zij bepaalde toll-like receptoren minder zullen stimuleren; TLR 7 & 8 zijn RNA-sensoren en zouden worden beïnvloed door Uridine-veranderingen in het mRNA van het vaccin. TL4 zou dat niet doen.

  Pro-Vaxx Dilbert schepper Scott Adams geeft rijkelijk toe "De Anti-Vaxxers winnen"

Hoe dan ook, onderzoekers hebben aangetoond dat de respons van aangeboren immuuncellen op TLR4 en TLR7/8 liganden lager was na BNT162b2 vaccinatie. En dat is niet goed voor de aangeboren immuunrespons.

Immuun Dysregulatie

Het immuunsysteem is sterk gereguleerd met onderling verbonden paden die immunologen nog aan het ontdekken zijn, en door één onderdeel te veranderen beïnvloed je een ander. Als het vaccin tegen SARS-CoV-2 iets in ons immuunsysteem verandert, hetzij via veranderingen in de mRNA-code van het vaccin en een negatieve invloed op de toll-like receptoren, hetzij op een andere manier, wat verandert het dan nog meer in onze immuniteit?

Een aanwijzing daarvoor hebben we al gezien in het onderzoek dat we hebben behandeld, maar laten we ter verduidelijking het volgende in overweging nemen:

Lynn et al beschrijven het belang van toll-like receptoren in Impact of Polymer-TLR-7/8 Agonist (Adjuvant) Morphology on the Potency and Mechanism of CD8 T Cell Induction:

“Kleine molecule Toll-like receptor-7 en -8 agonisten (TLR-7/8a) kunnen gebruikt worden als vaccin adjuvans om CD8 T cel immuniteit te induceren.” [Nadruk toegevoegd].

InvivoGen die een samenvatting geven van Craft et al (2005) & Reece et al (2005) ondersteunen die bevinding:

“Het vermogen van TLR7-8 agonisten om DC’s te activeren en zo Th1 en CD8+ T celresponsen uit te lokken kan worden benut om de werkzaamheid van vaccinatie te verhogen.” [Nadruk toegevoegd].

Van deze auteurs zien we een belangrijk verband tussen toll-like receptoren, dendritische cellen (DC) en T cellen, specifiek CD8 T cellen.

Toll-like receptoren activeren dendritische cellen en lokken een respons uit van CD8 T cellen. CD8 T-cellen zijn een essentieel onderdeel van de verdediging van het immuunsysteem tegen infecties, maar ook tegen kanker.

Fu en Jiang in Dendritic Cells and CD8 T Cell Immunity in Tumor Microenvironment  onderzoeken het complexe samenspel verder en onthullen het belang van dendritische cellen in de rol die CD8 T cellen spelen in de strijd tegen kanker:

“Terwijl directe presentatie van tumorantigenen op hun MHCI door tumorcellen een belangrijke rol spelen in de effectorfunctie van CD8 T cellen, is kruis-presentatie door professionele antigeen presenterende cellen in het bijzonder DCs nodig voor het primen van naïeve CD8 T cellen en het ondersteunen van de cytotoxische immuunresponsen.” [Nadruk toegevoegd].

Als, zoals de auteurs stellen, tol-like receptoren nodig zijn om dendritische cellen te activeren, en dendritische cellen T cel cytotoxisch doden tegen kanker tumoren ondersteunen, wat gebeurt er dan als die tol-like receptoren niet zo goed werken?

Een toename van kanker? En infectie?

De toll-like receptoren 7 & 8 worden in de literatuur beschreven als belangrijk voor het opwekken van de vitale CD8 T-celrespons. Met dat in gedachten, laten we ons herinneren wat Drs. Weissman en Kariko in 2005 schreven in Suppression of RNA recognition by Toll-like receptors: the impact of nucleoside modification and the evolutionary origin of RNA:

“Wij tonen aan dat RNA signalen uitzendt via menselijke TLR3, TLR7, en TLR8, maar dat de incorporatie van gemodificeerde nucleosiden m5C, m6A, m5U, s2U, of pseudouridine de activiteit doet afnemen.”

Dezelfde technologie wordt gebruikt in vaccins tegen SARS-CoV-2: Het schakelt TLR 7 & 8-signalering uit, die het immuunsysteem nodig heeft om infectie en kanker te bestrijden.

Samenvatting

Veranderingen in belangrijke delen van de mRNA-code in SARS-CoV-2-vaccins kunnen een oorzaak zijn voor het veranderen van de aangeboren immuunrespons via toll-like receptoren. Toll-like receptoren zijn belangrijke componenten in de verdediging tegen infectie en downstream-effecten kunnen ook remming van de CD8 T-celrespons omvatten. CD8 is een vitaal onderdeel van het vermogen van het immuunsysteem om infecties en kanker uit te roeien. Deze veranderingen kunnen tot uiting komen in recente gereactiveerde Varicella Zoster-infecties, hoewel de specifieke mechanismen op dit moment onduidelijk zijn. Anekdotische berichten over een aanzienlijke toename van het aantal kankergevallen bij artsen kunnen in overeenstemming zijn met afwijkende veranderingen in de toll-like receptor en de dendritische cellen, die leiden tot een remming van de CD8-effectorrespons tegen kanker. Verdere gegevens zijn nodig, maar het vooruitzicht van een veranderde CD8-respons op infectie en kanker is zeer verontrustend en zou dringend moeten worden onderzocht.

Men zou zich kunnen afvragen: iemand moet toch gewaarschuwd hebben om dat niet te doen? En is dat niet de reden waarom nieuwe geneesmiddelen/vaccins grondig moeten worden getest voordat zij aan grote bevolkingsgroepen worden toegediend?


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De meest verwoestende video op het internetVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAustraliërs hebben genoeg van de lockdown: Demonstranten in Melbourne overmeesteren politie
Volgend artikelDr. Joseph Fraiman: “In feite zijn vaccinweigeraars beter op de hoogte van vaccinstudies en zijn zich meer bewust van hun eigen COVID-risico’s dan de gevaccineerden”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. Eenmaal gespoten altijd junk van de Pharmaceuten….je ken slave nemen, of je ken ze kweke…

    Lijkt me dat 25 september een mooie dag is om om klokslag 20.00 de meest negatieve gedachten richting Rutte en die vent met die schoenen die liegt te sturen….als we dat massaal doen….je weet maar nooit….en vanaf de bank of ahcter het toetsenbord ook nog….

    welke ziekte…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in